A Represión na provincia de Ourense

Buscador Proxecto

Aceda ó buscador de represaliados:


Buscador

Represaliados ourensáns (1936-1945)

A existencia dunha demanda social de información por parte de familiares de represaliados levou ó Obradoiro de Historia Contemporánea da Universidade de Vigo e á Deputación Provincial de Ourense a pońer á disposición da sociedade un servizo de identificación, localización e análise dos fondos documentais existentes sobre a represión na provincia de Ourense no periodo 1936-1945,  en forma dunha base de datos de fácil consulta a través da rede.

Obradoiro de Historia de Galicia

Facultade de Historia
Campus Universitario de Ourense

Proxecto realizado por MYO Digital para o Obradoiro de Historia de Galicia © 2006 MYO Digital