XXXI Premio de Periodismo "Xos茅 Aurelio Carracedo"

Bases no BOP 11-02-2021
Formulario de inscrici贸n
Adxunta pdf con traballo ou enlace a videos, p谩xina web, etc...
Adxuntar documento PDF
Estes datos incorporaranse 谩s correspondentes actividades de tratamento da Deputaci贸n Provincial de Ourense sendo a Deputaci贸n Provincial de Ourense responsable do tratamento e ser谩n tratados coa finalidade espec铆fica da resoluci贸n do "XXXI Premio de Periodismo Xos茅 Aurelio Carracedo" de conformidade coa regulaci贸n establecida polo Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello sobre protecci贸n de datos de car谩cter persoal e demais disposici贸ns de aplicaci贸n. A lexitimaci贸n do tratamento pode estar baseada no consentimento das persoas interesadas e/ou o cumprimento dunha obrigaci贸n legal e/ou o cumprimento dunha misi贸n realizada en interese p煤blico e/ou a protecci贸n de intereses vitais e/ou a execuci贸n dun contrato. O prazo de conservaci贸n dos datos vir谩 determinado pola consecuci贸n e prazos de execuci贸n da finalidade do tratamento de datos persoais as铆 coma das obrigas legais. Os datos solicitados unicamente ser谩n obxecto de cesi贸n, no seu caso, previo consentimento da persoa interesada ou de acordo co previsto na citada lexislaci贸n. As persoas cuxos datos persoais sexan tratados pola Deputaci贸n Provincial de Ourense poder谩n exercitar os dereitos de acceso, rectificaci贸n, supresi贸n, oposici贸n, limitaci贸n do tratamento e portabilidad, as铆 como a opo帽erse 谩 toma de decisi贸ns individuais automatizadas, inclu铆da a elaboraci贸n de perf铆s, na forma prevista na lexislaci贸n vixente sobre a materia, ante o Delegado de Protecci贸n de Datos da Deputaci贸n Pronvincial de Ourense (MAIL: dpd@depourense.es)