Expediente

Tipo

Estado

Documentos

CONCURSO PUBLICO PARA A CONCESION DE SUBVENCIONS PARA GASTOS DE INVESTIMENTO DE ASOCIACIONS VECIÑAIS DE OURENSE 2019ConcursoEn Trámite
CONCURSO PÚBLICO PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS A CONCELLOS PARA A ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES E RECREATIVAS CORRESPONDENTES AO EXERCICIO 2019ConcursoResolto
CONCURSO PUBLICO PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS A ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO PARA A ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURAIS E RECREATIVAS CORRESPONDENTES A EXERCICIO 2019ConcursoResolto
CONCURSO PUBLICO PARA A CONCESION DE SUBVENCIONS PARA A REALIZACION DE FESTIVAIS,CICLOS,MOSTRAS OU ACTIVIDADES ANALOGAS CORRESPONDENTES AO EXERCICIO 2019ConcursoResolto
CONCURSO PÚBLICO PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS PARA GASTOS DE FUNCIONAMENTO DAS FEDERACIÓNS OU AGRUPACIÓNS DE ASOCIACIÓNS VECIÑAIS DE OURENSE CORRESPONDENTES AO EXERCICIO 2019ConcursoResolto
CONCURSO PUBLICO PARA A CONCESION DE SUBVENCIONS A ENTIDADES DEPORTIVAS E ENTIDADES SEN ANIMO DE LUCRO PARA A ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA O ANO 2019ConcursoEn Trámite
CONCURSO PARA A CONCESION DE SUBVENCIONS A CONCELLOS E MANCOMUNIDADES DE MUNICIPIOS PARA ORGANIZACION DE ACTIVIDADES FISICO-DEPORTIVAS 2019ConcursoResolto
CONCURSO PÚBLICO PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS A CLUBS DEPORTIVOS DE OURENSE PARA O ANO 2019ConcursoResolto
CONCURSO PÚBLICO PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS PARA AS COPAS DEPUTACIÓN 2019ConcursoResolto
CONCURSO PARA O FOMENTO DAS ACTIVIDADES ESCÉNICAS E MUSICAIS 2019ConcursoPresentación Solicitudes
CONCURSO PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS A CONCELLOS E MANCOMUNIDADES DE MUNICIPIOS PARA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS 2018ConcursoResolto
CONCURSO PÚBLICO PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS PARA GASTOS DE FUNCIONAMETO DAS FEDERACIÓNS OU AGRUPACIÓNS DE ASOCIACIÓNS VECIÑAIS DE OURENSE CORRESPONDENTES AO EXERCICIO 2018ConcursoResolto
CONCURSO PÚBLICO PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS A ENTIDADES DEPORTIVAS E ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO PARA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS 2018.ConcursoResolto
CONCURSO PUBLICO PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS PARA GASTOS DE INVERSIÓN DE ASOCIACIÓNS VECIÑAIS DE OURENSE PARA O ANO 2018ConcursoResolto
CONCURSO PÚBLICO PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS AOS CONSELLOS REGULADORES DAS DENOMINACIÓNS DE ORIXE VITIVINÍCOLAS PARA ACCIÓNS DE PROMOCIÓN E XESTIÓN DURANTE O ANO 2018ConcursoResolto
CONCURSO PUBLICO PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS PARA A REALIZACIÓN DE FESTIVAIS,CICLOS,MOSTRAS OU ACTIVIDADES ANÁLOGAS CORRESPONDENTES AO EXERCICIO 2018ConcursoResolto
CONCURSO PÚBLICO PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS A CONCELLOS PARA A ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURAIS E RECREATIVAS CORRESPONDENTES AO EXERCICIO 2018ConcursoResolto
CONCURSO PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS A CLUBS DEPORTIVOS PARA O ANO 2018.ConcursoResolto