Expediente

Tipo

Estado

Documentos

CONCURSO PARA O FOMENTO DAS ACTIVIDADES ESCÉNICAS E MUSICAIS 2020ConcursoEn Trámite
CONCURSO PARA A CONCESION DE SUBVENCIONS A DEPORTISTAS OURENSANS CUALIFICADOS EN MODALIDADES DEPORTIVAS INDIVIDUAIS TEMPORADA 2018-2019ConcursoEn Trámite
CONCURSO PUBLICO PARA A CONCESION DE SUBVENCIONS PARA GASTOS DE INVESTIMENTO DE ASOCIACIONS VECIÑAIS DE OURENSE 2019ConcursoResolto
CONCURSO PÚBLICO PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS A CONCELLOS PARA A ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES E RECREATIVAS CORRESPONDENTES AO EXERCICIO 2019ConcursoResolto
CONCURSO PUBLICO PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS A ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO PARA A ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURAIS E RECREATIVAS CORRESPONDENTES A EXERCICIO 2019ConcursoResolto
CONCURSO PUBLICO PARA A CONCESION DE SUBVENCIONS PARA A REALIZACION DE FESTIVAIS,CICLOS,MOSTRAS OU ACTIVIDADES ANALOGAS CORRESPONDENTES AO EXERCICIO 2019ConcursoResolto
CONCURSO PÚBLICO PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS PARA GASTOS DE FUNCIONAMENTO DAS FEDERACIÓNS OU AGRUPACIÓNS DE ASOCIACIÓNS VECIÑAIS DE OURENSE CORRESPONDENTES AO EXERCICIO 2019ConcursoResolto
CONCURSO PUBLICO PARA A CONCESION DE SUBVENCIONS A ENTIDADES DEPORTIVAS E ENTIDADES SEN ANIMO DE LUCRO PARA A ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA O ANO 2019ConcursoResolto
CONCURSO PARA A CONCESION DE SUBVENCIONS A CONCELLOS E MANCOMUNIDADES DE MUNICIPIOS PARA ORGANIZACION DE ACTIVIDADES FISICO-DEPORTIVAS 2019ConcursoResolto
CONCURSO PÚBLICO PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS A CLUBS DEPORTIVOS DE OURENSE PARA O ANO 2019ConcursoResolto
CONCURSO PÚBLICO PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS PARA AS COPAS DEPUTACIÓN 2019ConcursoResolto