Expediente

Tipo

Estado

Documentos

CONCURSO PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS A CONCELLOS E MANCOMUNIDADES DE MUNICIPIOS PARA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS 2018ConcursoPresentación Solicitudes
CONCURSO PÚBLICO PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS PARA GASTOS DE FUNCIONAMETO DAS FEDERACIÓNS OU AGRUPACIÓNS DE ASOCIACIÓNS VECIÑAIS DE OURENSE CORRESPONDENTES AO EXERCICIO 2018ConcursoPresentación Solicitudes
CONCURSO PÚBLICO PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS A ENTIDADES DEPORTIVAS E ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO PARA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS 2018.ConcursoPresentación Solicitudes
CONCURSO PUBLICO PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS PARA GASTOS DE INVERSIÓN DE ASOCIACIÓNS VECIÑAIS DE OURENSE PARA O ANO 2018ConcursoPresentación Solicitudes
CONCURSO PÚBLICO PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS AOS CONSELLOS REGULADORES DAS DENOMINACIÓNS DE ORIXE VITIVINÍCOLAS PARA ACCIÓNS DE PROMOCIÓN E XESTIÓN DURANTE O ANO 2018ConcursoPresentación Solicitudes
CONCURSO PUBLICO PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS PARA A REALIZACIÓN DE FESTIVAIS,CICLOS,MOSTRAS OU ACTIVIDADES ANÁLOGAS CORRESPONDENTES AO EXERCICIO 2018ConcursoPresentación Solicitudes
CONCURSO PÚBLICO PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS A CONCELLOS PARA A ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURAIS E RECREATIVAS CORRESPONDENTES AO EXERCICIO 2018ConcursoPresentación Solicitudes
CONCURSO PÚBLICO PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS A ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO PARA A ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURAIS E RECREATIVAS CORRESPONDENTES AO EXERCICIO 2018ConcursoPresentación Solicitudes
CONCURSO PÚBLICO PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS PARA AS COPAS DEPUTACIÓN 2018ConcursoPresentación Solicitudes
CONCURSO PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS A CLUBS DEPORTIVOS PARA O ANO 2018.ConcursoPresentación Solicitudes
CONCURSO PARA CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS A DEPORTISTAS OURENSÁNS CUALIFICADOS INDIVIDUAIS TEMPORADA 2016-2017ConcursoPresentación Solicitudes
CONCURSO PUBLICO PARA A CONCESION DE SUBVENCIONS A CONCELLOS PARA A REALIZACION DE ACCIONS DE PROMOCION DE PRODUCTOS OURENSANS CORRESPONDENTES AO ANO 2017ConcursoResolto
CONCURSO PUBLICO PARA A CONCESION DE SUBVENCIONS A ENTIDADES DEPORTIVAS E ENTIDADES SEN ANIMO DE LUCRO PARA ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS 2017ConcursoResolto
CONCURSO PARA A CONCESION DE SUBVENCIONS PARA A REALIZACION DE FESTIVAIS,CICLOS,MOSTRAS OU ACTIVIDADES ANALOGAS CORRESPONDENTES AO EXERCICIO 2017ConcursoResolto
CONCURSO PARA A CONCESION DE SUBVENCIONS A CONCELLOS E MANCOMUNIDADES DE MUNICIPIOS PARA A ORGANIZACION DE ACTIVIDADES FISICO-DEPORTIVAS 2017ConcursoResolto
CONCURSO PARA A CONCESION DE SUBVENCIONS A DEPORTISTAS OURENSANS CUALIFICADOS EN MODALIDADES DEPORTIVAS INDIVIDUAIS DO ANO 2016ConcursoResolto
CONCURSO PUBLICO PARA A CONCESION DE SUBVENCIONS A CLUBS DEPORTIVOS DE OURENSE PARA O ANO 2017ConcursoResolto
CONCURSO PÚBLICO PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS PARA GASTOS DE FUNCIONAMENTO DAS FEDERACIÓNS OU AGRUPACIÓNS DE ASOCIACIÓNS VECIÑAIS DE OURENSE CORRESPONDENTES AO EXERCICIO 2017 ConcursoResolto
CONCURSO PÚBLICO PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS A ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO PARA A ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURAIS E RECREATIVAS CORRESPONDENTES AO EXERCICIO 2017ConcursoResolto
CONCURSO PÚBLICO PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS A CONCELLOS PARA A ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURAIS E RECREATIVAS CORRESPONDENTES AO EXERCICIO 2017ConcursoResolto
CONCURSO PÚBLICO PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS PARA AS COPAS DEPUTACIÓN 2017ConcursoResolto
CONCURSO PÚBLICO PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS ÓS CONSELLOS REGULADORES DAS DENOMINACIÓNS DE ORIXE VITIVINÍCOLAS PARA ACCIÓNS DE PROMOCIÓN E XESTIÓN DURANTE O ANO 2017ConcursoResolto
CONCURSO PÚBLICO PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS PARA GASTOS DE INVESTIMENTO DE ASOCIACIÓNS VECIÑAIS DE OURENSE CORRESPONDENTES AO EXERCICIO 2017ConcursoResolto
CONCURSO PARA A CONCESION DE SUBVENCIONS A CONCELLOS E MANCOMUNIDADES DE MUNICIPIOS PARA ORGANIZACION DE ACTIVIDADES FISICO-DEPORTIVAS 2016ConcursoResolto