Expediente

Tipo

Estado

Documentos

PROGRAMA PROVINCIAL COOPERACION COS CONCELLOS PARA A REALIZACION DE ACTUACIONS DE LIMPEZA DAS MARXES DAS REDES VIARIAS MUNICIPAIS E PROVINCIAIS DURANTE O EXERCICIO 2017ConcursoResolto
CONCURSO PARA O FOMENTO DAS ACTIVIDADES ESCENICAS E MUSICAIS PARA O ANO 2017ConcursoSuspendido
CONCURSO PUBLICO PARA A CONCESION DE SUBVENCIONS A CONCELLOS PARA A REALIZACION DE ACCIONS DE PROMOCION DE PRODUCTOS OURENSANS CORRESPONDENTES AO ANO 2017ConcursoResolto
CONCURSO PUBLICO PARA A CONCESION DE SUBVENCIONS A ENTIDADES DEPORTIVAS E ENTIDADES SEN ANIMO DE LUCRO PARA ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS 2017ConcursoResolto
CONCURSO PARA A CONCESION DE SUBVENCIONS PARA A REALIZACION DE FESTIVAIS,CICLOS,MOSTRAS OU ACTIVIDADES ANALOGAS CORRESPONDENTES AO EXERCICIO 2017ConcursoResolto
CONCURSO PARA A CONCESION DE SUBVENCIONS A CONCELLOS E MANCOMUNIDADES DE MUNICIPIOS PARA A ORGANIZACION DE ACTIVIDADES FISICO-DEPORTIVAS 2017ConcursoResolto
CONCURSO PARA A CONCESION DE SUBVENCIONS A DEPORTISTAS OURENSANS CUALIFICADOS EN MODALIDADES DEPORTIVAS INDIVIDUAIS DO ANO 2016ConcursoResolto
CONCURSO PUBLICO PARA A CONCESION DE SUBVENCIONS A CLUBS DEPORTIVOS DE OURENSE PARA O ANO 2017ConcursoResolto
CONCURSO PÚBLICO PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS PARA GASTOS DE FUNCIONAMENTO DAS FEDERACIÓNS OU AGRUPACIÓNS DE ASOCIACIÓNS VECIÑAIS DE OURENSE CORRESPONDENTES AO EXERCICIO 2017 ConcursoResolto
CONCURSO PÚBLICO PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS A ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO PARA A ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURAIS E RECREATIVAS CORRESPONDENTES AO EXERCICIO 2017ConcursoEn Trámite
CONCURSO PÚBLICO PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS A CONCELLOS PARA A ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURAIS E RECREATIVAS CORRESPONDENTES AO EXERCICIO 2017ConcursoResolto
CONCURSO PÚBLICO PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS PARA AS COPAS DEPUTACIÓN 2017ConcursoResolto
CONCURSO PÚBLICO PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS ÓS CONSELLOS REGULADORES DAS DENOMINACIÓNS DE ORIXE VITIVINÍCOLAS PARA ACCIÓNS DE PROMOCIÓN E XESTIÓN DURANTE O ANO 2017ConcursoResolto
CONCURSO PÚBLICO PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS PARA GASTOS DE INVESTIMENTO DE ASOCIACIÓNS VECIÑAIS DE OURENSE CORRESPONDENTES AO EXERCICIO 2017ConcursoResolto
CONCURSO PUBLICO PARA A CONCESION DE SUBVENCIONS OS CONSELLOS REGULADORES DAS DENOMINACIONS DE ORIXE VITIVINICOLAS PARA ACCIONS DE PROMOCION E XESTION DURANTE O ANO 2016ConcursoResolto
CONCURSO PARA A CONCESION DE SUBVENCIONS A CONCELLOS E MANCOMUNIDADES DE MUNICIPIOS PARA ORGANIZACION DE ACTIVIDADES FISICO-DEPORTIVAS 2016ConcursoResolto
CONCURSO PUBLICO PARA A CONCESION DE SUBVENCIONS A ENTIDADES DEPORTIVAS E ENTIDADES SEN ANIMO DE LUCRO PARA A ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS 2016ConcursoResolto
CONCURSO PÚBLICO PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS A CONCELLOS PARA A REALIZACIÓN DE ACCIÓNS PROMOCIÓN DE PRODUTOS OURENSÁNS CORRESPONDENTES AO EXERCICIO 2016ConcursoResolto
PROGRAMA PROVINCIAL DE COOPERACION COS CONCELLOS PARA A REALIZACIÓN DE ACTUACIÓNS DE LIMPEZA DAS MARXES DAS REDES VIARIAS MUNICIPAIS E PROVINCIAIS DURANTE O EXERCICIO 2016ConcursoResolto
CONCURSO PÚBLICO PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS A CLUBS DEPORTIVOS DE OURENSE PARA O ANO 2016ConcursoResolto
CONCURSO PÚBLICO PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS PARA AS COPAS DEPUTACIÓNConcursoResolto
CONCURSO PÚBLICO PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS PARA GASTOS DE INVESTIMENTO DE ASOCIACIÓNS VECIÑAIS DE OURENSE CORRESPONDENTES AO EXERCICIO 2016ConcursoResolto
CONCURSO PÚBLICO PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS PARA GASTOS DE FUNCIONAMENTO DAS FEDERACIÓNS OU AGRUPACIÓNS DE ASOCIACIÓNS VECIÑAIS DE OURENSE CORRESPONDENTES AO EXERCICIO 2016ConcursoResolto
CONCURSO PUBLICO PARA A CONCESION DE SUBVENCIONS PARA A REALIZACION DE FESTIVAIS,CICLOS,MOSTRAS OU ACTIVIDADES ANALOGAS CORRESPONDENTES AO EXERCICIO 2016ConcursoResolto
CONCURSO PÚBLICO PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS A CONCELLOS PARA A ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURAIS E RECREATIVAS CORRESPONDENTES AO EXERCICIO 2016ConcursoResolto
CONCURSO PÚBLICO PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS A ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO PARA A ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURAIS E RECREATIVAS CORRESPONDENTES AO EXERCICIO 2016ConcursoResolto