Perfil del contratante

 

Establecer condiciones de b煤squeda
Entidad Tipo contrato Estado contrato

Entidad

Expediente

Tipo

Estado

Importe

Documentos

Deputación Provincial de Ourense Prego de cl谩usulas administrativas particulares do procedemento aberto para a contrataci贸n da prestaci贸n do servizo de VIXILANCIA E SEGURIDADE da Deputaci贸n provincial de Ourense Servicios Presentación Ofertas 46.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Prego de cl谩usulas administrativas particulares do procedemento aberto para a contrataci贸n do servizo consistente na realizaci贸n e posta en marscha dun sistema de control integrado de XESTI脫N DE FERTILIZANTES E ABONOS en solos agrarios, no marco Servicios Presentación Ofertas 59.671,15 €
Xinzo de Limia Prego de cl谩usulas administrativas particulares que han de rexir a contrataci贸n por procedemento aberto do contrato mixto de subministraci贸n de COMBUSTIBLE DE CALEFACCI脫N (PELLETS) e servizo de mantemento da caldeira de biomasa da piscina climati Suministros Presentación Ofertas 40.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Prego de cl谩usulas administrativas particulares do procedemento aberto para a contrataci贸n da subministraci贸n de SINALIZACI脫N VERTICAL para a 脕rea de Infraestruturas da Deputaci贸n provincial de Ourense Suministros Presentación Ofertas 60.879,33 €
Calvos de Randín Adxudicaci贸n provisional do contrato de obras consistente na "Reparaci贸n de FIRME ESTRADAS VILA-GOLPELL脕S-VILARI脩O" Obras Adjudicaci贸n 76.510,00 €
Calvos de Randín Adxudicaci贸n do contrato de obras consistentes na "INSTALACI脫N DE ASCENSOR na casa do Concello de Calvos de Rand铆n" Obras Adjudicaci贸n 24.181,85 €
Vilar de Barrio Anuncio formalizaci贸n de contrato correspondente 贸 "servizo de PREVENCI脫N CONTRA INCENDIOS forestais mediante actuaci贸n de brigadas de prevenci贸n no Concello de Vilar de Barrio" Servicios Formalizaci贸n 27.225,00 €
Vilar de Barrio Anuncio de formalizaci贸n de contrato correspondente 贸 "servizo de VIXILANCIA E EXTINCI脫N CONTRA INCENDIOS FORESTAIS mediante acstuaci贸n de brigadas de defensa no Concello de Vilar de Barrio" Servicios Formalizaci贸n 49.339,44 €
Carballeda de Valdeorras Anuncio de adxudicaci贸n da ampliaci贸n R煤a Cemiterio e Regueiros de Augas (obra n潞 21 do Plan Provincial de 2015) Obras Adjudicaci贸n 74.638,97 €
Deputación Provincial de Ourense Procedemento aberto para a contrataci贸n da execuci贸n da obra n潞 12/POS/2015 denominada "PAVIMENTACI脫N, ABASTECEMENTO E SANEAMENTO NA R脷A VALLE INCL脕N, 2陋 FASE", Termo municipal do Barco de Valdeorras. Obras Presentación Ofertas 66.000,00 €
Leiro procedemento aberto, oferta econ贸micamente m谩is ventaxosa, con varios criterios de adxudicaci贸n, para a adxudicaci贸n da xesti贸n indirecta, mediante concesi贸n, do servizo de abastecemento domiciliario de auga potable e saneamento (alcantarillado Servicios Presentación Ofertas 0,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "BACHEO E ASFALTADO RODEIRO, CERNADAS, BARROSO" N潞 6/POS/2015 no termo municipal de Avi贸n. Obras Adjudicaci贸n 41.322,31 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "REPARACION DE PRANTA POTABILIZADORA EN A VEIGA E PAVIMENTACI脫N EN BOAZO" N潞 86/POS/2015 no termo municipal da Teixeira. Obras Adjudicaci贸n 41.322,31 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "REFORNA E MELLORA ALUMEADO PUBLICO EN RUBI脕S" N潞 10/POS/2015 no termo municipal de Bande. Obras Adjudicaci贸n 8.164,46 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "PAVIMENTACION RVM TRASMIRAS, ABAVIDES, SEIXAS" N潞 88/POS/2015 no termo municipal de Trasmiras. Obras Adjudicaci贸n 41.322,31 €
Xinzo de Limia Prego de cl谩usulas administrativas particulares que rexer谩 a adxudicaci贸n, por procedemento aberto, con multiplicidade de criterios de valoraci贸n, e tramitaci贸n ordinaria, do contrato suxeito a regulaci贸n harmonizada de servizos de conservaci贸 Servicios Presentación Ofertas 994.620,00 €
Deputación Provincial de Ourense Procedemento aberto para a contrataci贸n da execuci贸n da obra n潞 38/16/2015 denominada "REFORZO DO FIRME NA OU-1021 VER脥N-ARCUCELOS", Termo municipal de Monterrei. Obras Presentación Ofertas 108.401,32 €
Deputación Provincial de Ourense Prego de cl谩usulas administrativas particulares do procedemento aberto para a contrataci贸n da subministraci贸n de 240 CONTEDORES R.S.U. (FRACCI脫N RESTO) DE 800 LITROS con destino 贸 servizo de Augas e Medio Ambiente da Deputaci贸n provincial de Ou Suministros Presentación Ofertas 28.000,00 €
Consorcio contra incendios e de salvamento da comarca da Limia Prego de cl谩usulas administrativas particulares que rexir谩n para a contrataci贸n, mediante procedemento aberto con multiplicidade de criterios de adxudicaci贸n, do subministro dun VEH脥CULO DE RESCATE EN ALTURA (32 m), para o Consorcio contra Incen Suministros Presentación Ofertas 600.000,00 €
Consorcio de Turismo da Ribeira Sacra Prego de cl谩usulas administrativas particulares para a realizaci贸n de VINTE脷N (21) MURALES EXTERIORES, un por cada concello que conforma Ribeira Sacra. Suministros Presentación Ofertas 26.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Procedemento aberto para a contrataci贸n dun veh铆culo todoterreno 4x4 con destino 贸 Parque M贸bil da Deputaci贸n Provincial de Ourense Suministros Presentación Ofertas 43.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Prego de cl谩usulas administrativas particulares do procedemento aberto con multiplicidade de criterios de adxudicaci贸n para a contrataci贸n do arrendamento, na modalidade de RENTING (II), de vintesete veh铆culos destinados 谩 flota do Parque M贸bil Servicios Presentación Ofertas 594.739,20 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "CONSTRUCI脫N DE SISTEMA DE DEPURACI脫N DA R脷A NICOL脕S TENORIO E PISCINAS MUNICIPAIS" N潞 92/POS/2015 no termo municipal de Viana do Bolo. Obras Adjudicaci贸n 41.322,31 €
Deputación Provincial de Ourense Procedemento aberto para a contrataci贸n da execuci贸n da obra n潞 106/POS/2015 denominada "REFORZO DO FIRME NA OU-1110 BALTAR-RAND脥N", Termo municipal de Baltar. Obras Presentación Ofertas 95.000,00 €
Irixo, O Invitaci贸n a participar na contrataci贸n para o manexo e traballos con un pala mixta retroexcavadora dun operario-conductor Servicios Presentación Ofertas 0,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "REPARACI脫N, MELLORA SANEAMENTO R脷A VICENTE RISCO (MARXE DEREITA)" N潞 28/POS/2015 no termo municipal de Castro Caldelas. Obras Adjudicaci贸n 41.322,31 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "ENSANCHE E AFIRMADO EN PONTEDEVA NA OU-0213" N潞 124/POS/2015 no termo municipal de Pontedeva. Obras Adjudicaci贸n 49.586,77 €
Entrimo Procedemento Negociado sen Publicidade "Obras de Abastecemento de auga en a Illa e mellora de pavimento en Olelas" Obras Adjudicaci贸n 75.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "CONSTRUCCI脫N DE PISCINA INFANTIL EN RAIRIZ DE VEIGA" N潞 74/POS/2015 no termo municipal de Rairiz de Veiga. Obras Adjudicaci贸n 41.322,31 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "ROTEIRO TERMAL, TUR脥STICO E DE NATUREZA "LOBIOS-VILA TERMAL DOS BA脩OS DE RIOCALDO NO PARQUE NATURAL DA BAIXA LIMIA-SERRA DO XUR脡S" N潞 57/16/2015 no termo municipal de Lobios. Obras Adjudicaci贸n 28.925,62 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "MELLORA DE CAMI脩OS" N潞 15/POS/2015 no termo municipal dos Blancos. Obras Adjudicaci贸n 41.322,31 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "EXPLANACI脫N E AFIRMADO CU脩AS NA OU-0214" N潞 125/POS/2015 no termo municipal de Ramir谩s. Obras Adjudicaci贸n 49.586,78 €
Leiro Procedemento Negociado sen Publicidade para a obra 鈥淩ehabilitaci贸n de edificio para Centro C铆vico en Leiro Obras Formalizaci贸n 151.022,07 €
Inorde Adxudicaci贸n do procedemento negociado sen publicidade para a contrataci贸n da pestaci贸n da obra NAVES PARA MATERNIDADE PORCINA E CRIA DE OVINO-CAPRINO FAS 2 na finca de Armariz da Deputaci贸n provincial de Ourense no termo municipal de Nogueira de Obras Adjudicaci贸n 196.975,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor de servizo de ampliaci贸n e mellora da aplicaci贸n de xesti贸n da contabilidade. Servicios Adjudicaci贸n 13.518,12 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor de servizo dunha campa帽a de publicidade institucional a realizar na revista AIRE LIBRE desde xu帽o a decembro de 2015. Servicios Adjudicaci贸n 14.520,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor de servizo de desenrrolo dun portal Web. Servicios Adjudicaci贸n 5.336,10 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor de subministro de herbicida. Suministros Adjudicaci贸n 21.779,76 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor de subministraci贸n de fitos quilom茅tricos para estradas de titularidade provincial. Suministros Adjudicaci贸n 950,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor de servizo de limpeza do vertedoiro na estrada provincial OU-0504. Servicios Adjudicaci贸n 6.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor de servizo de fresado de pavimento na OU-0519 Ourense-To茅n. Servicios Adjudicaci贸n 2.200,35 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor de subministraci贸n e colocaci贸n de persianas na nave cocheira de Vilamart铆n de Valdeorras. Suministros Adjudicaci贸n 2.566,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor de subministraci贸n dun ordenador IMAC 27 QUAD-CORE i5 3.4 GHz Suministros Adjudicaci贸n 2.271,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para unha campa帽a de comunicaci贸n consistente nun anuncio sobre campi贸n da Copa Deputaci贸n A e B, ascenso O Barco e ascenso Ver铆n- Logos e Posters a realizar no xornal La Regi贸n Servicios Adjudicaci贸n 847,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a instalaci贸n de contador de auga no cerramento da finca da vivenda de Ver铆n Servicios Adjudicaci贸n 962,00 €
Entrimo Contrato menor de servizo dunha campa帽a de comunicaci贸n consistente nun anuncio de dobre p谩xina no especial Ribeira Sacra e un spot sobre "Turismo Termal" a realizar no xornal "EL PROGRESO". Servicios Adjudicaci贸n 10.890,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a adquisici贸n de medallas corporativas en plata de ley con grabaci贸n e cord贸n Suministros Adjudicaci贸n 2.788,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a restauraci贸n de 56 sillas do sal贸n de plenos Servicios Adjudicaci贸n 2.744,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a adaptaci贸n do software de facturaci贸n dos convenios de augas 贸s est谩ndares de FAC-e Servicios Adjudicaci贸n 1.890,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a verificaci贸n per铆odica das b谩sculas das plantas de transferencia de RSU Servicios Adjudicaci贸n 11.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a reparaci贸n de defiencias no cadro el茅ctrico da 谩rea de Infraestructuras no Pazo Servicios Adjudicaci贸n 17.190,08 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para o servizo de adaptaci贸n da comunicaci贸n entre o programa "GTwin" e o programa "GEMA" Servicios Adjudicaci贸n 10.624,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a correci贸n estilo, dese帽o, maquetaci贸n, impresi贸n do libro a ponte maior de ourense, El Puente Romano Medieval Servicios Adjudicaci贸n 8.241,96 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para unha campa帽a de comunicaci贸n consistente nun anuncio sobre "Especial Pol铆gono de San Cibrao" Servicios Adjudicaci贸n 1.688,68 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para unha campa帽a de comunicaci贸n consistente nun anuncino sobre "Especial Ver谩n 2015" Servicios Adjudicaci贸n 1.407,23 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para unha web para a rede de centros de acollida Servicios Adjudicaci贸n 2.700,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a renovaci贸n do servizo de soporte t茅cnico da base de datos oracle Servicios Adjudicaci贸n 3.600,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a adquisici贸n bomba para o centro de recollia do Carballi帽o Suministros Adjudicaci贸n 600,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para unha campa帽a de publicidade institucional a realizar no programa "La Linterna" da Cadena Cope Valdeorras durante o ano 2015 Servicios Adjudicaci贸n 3.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a contrataci贸n do dese帽o, maqueta e impresi贸n da narraci贸n "Bicha" (XII Edici贸n do Premio Pura e Dora V谩zquez). Servicios Adjudicaci贸n 2.476,50 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor de subministraci贸n de vestiario laboral e equipos de protecci贸n para os traballadores do Teatro Principal. Suministros Adjudicaci贸n 1.818,87 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor de subministraci贸n de vestiario laboral e novos equipos de protecci贸n individual (EPIS) para o persoal das brigadas de V铆as e Obras. Suministros Adjudicaci贸n 16.409,32 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor de subministraci贸n de vestiario para perreras e granxas. Suministros Adjudicaci贸n 2.568,58 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a contrataci贸n de equipamento audiovisual para a adquisici贸n dun proxectro (canon de video) para a aula de Formaci贸n no Centro Cultural Marcos Valc谩rcel. Suministros Adjudicaci贸n 2.861,65 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a adquisici贸n de placas de metacrilato de sinalizaci贸n dos distintos servizos. Suministros Adjudicaci贸n 4.200,00 €
Deputación Provincial de Ourense contrato menor para a adquisici贸n de 15 bicicletas de ciclismo interior e consolas dixitais. Suministros Adjudicaci贸n 21.174,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a adquisici贸n de software de xesti贸n de bases de datos Oracle. Suministros Adjudicaci贸n 4.964,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor de subministraci贸n para a dotaci贸n de columnas de cadea de supervivencia nos Centros da Deputaci贸n de Ourense Suministros Adjudicaci贸n 9.922,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a redacci贸n do inventario de emisi贸ns de referencia e plan de acci贸n de enerx铆a sostible PAIS no Concello de Barbad谩s. Servicios Adjudicaci贸n 3.945,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a contrataci贸n dunha asistencia t茅cnica para a realizaci贸n dunha auditor铆a e consultor铆a previa 谩s acci贸ns A-1 e B-1 do "Proxecto LIFE+REGENERALIMIA" cofinanciado nun 50% con fondos da Uni贸n Europea. Servicios Adjudicaci贸n 20.328,00 €
Deputación Provincial de Ourense Prego de cl谩usulas administrativas particulares do procedemento aberto para a contrataci贸n da subministraci贸n de 30 contedores de recollida de RSU (fracci贸n papel-cart贸n) con destino 贸 servizo de Augas e Medio Ambiente da Deputaci贸n provincial Suministros Presentación Ofertas 30.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor de servizo dunha campa帽a de publicidade institucional a realzar en RADIOVOZ desde xu帽o a decembro de 2015, co fin de divulgar as actividades desenvolvidas por esta Deputaci贸n. Servicios Adjudicaci贸n 6.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Prego de cl谩usulas administrativas particulares do procedemento aberto para a contrataci贸n do PORTAL WEB DO SERVIZO DE RECOLLIDA DE RSU da Deputaci贸n provincial de Ourense Servicios Presentación Ofertas 25.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor de subministraci贸n dun sistema de seguridade en cubertas do Pavill贸n Principal e Auxiliar. Suministros Adjudicaci贸n 11.792,77 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor de servizo dunha campa帽a de publicidade institucional a realizar en CANALVOZ desde xu帽o a decembro de 2015. Servicios Adjudicaci贸n 18.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor de servizo dunha campa帽a de comunicaci贸n institucional a realizar no xornal EL CORREO GALLEGO durante o mes de xu帽o de 2015 (Anuncio lugares m谩is belos) Servicios Adjudicaci贸n 6.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor de servizo dunha campa帽a de publicidade institucional a realizar en GALICIA CONFIDENCIAL desde xu帽o a decembro de 2015. Servicios Adjudicaci贸n 847,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor de servizo para a inserci贸n dun spot publicitario na canle V TELEVISI脫N, co fin de divulgar as actividades desenvolvidas por esta Deputaci贸n. Servicios Adjudicaci贸n 18.000,00 €
Irixo, O Bases para a selecci贸n en r茅xime laboral temporal, polo sistema de concurso-oposici贸n de DUAS PRAZAS DE XEFE DE BRIGADA para a brigada municipal de loita contra incendicos forestais Servicios Presentación Ofertas 0,00 €
Irixo, O Bases para a selecci贸n en rexime laboral temporal, polo sistema de concuso-oposici贸n de DUAS PRAZAS DE PE脫N CONDUCTOR para a brigada municipal de loita contra incendios forestais Servicios Presentación Ofertas 0,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a subministraci贸n de iluminaci贸n esc茅nica para o Teatro Principal. Suministros Adjudicaci贸n 8.806,38 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a subministraci贸n duha aplicaci贸n inform谩tica para o departamento de sa煤de laboral. Suministros Adjudicaci贸n 20.328,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor de servizo consistente na emisi贸n dun informe t茅cnico relativo 谩 oportunidade de solicitar a adxudicaci贸n da parcela 6 da 谩rea de reparto 39 polo importe da d茅beda da Inmobiliaria Flager, S.A., obxecto do procedemento de execuci Servicios Adjudicaci贸n 1.815,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a contrataci贸n da mellora do programa de xesti贸n documental intelixente. Suministros Adjudicaci贸n 968,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a contrataci贸n dunha asistencia t茅cnica consistente na elaboraci贸n dun estudo pormenorizado sobre a situaci贸n actual e posibles aproveitamentos dos montes veci帽ais en man com煤n da provincia de Ourense que conte帽a un inventa Servicios Adjudicaci贸n 21.500,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor de subministraci贸n dunha aplicaci贸n inform谩tica para xesti贸n de expropiaci贸ns. Suministros Adjudicaci贸n 21.780,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a subministraci贸n de recibos de padr贸n en voluntaria. Suministros Adjudicaci贸n 1.350,00 €
Xinzo de Limia Prego de cl谩usulas administrativas particulares que rexer谩n a realizaci贸n do servizos de TRANSPORTE DE ALUMNOS/DEPORTISTAS participantes nas diferentes actividades deportivas, educativas e culturais, organizadas polo Concello de Xinzo de Limia Servicios Presentación Ofertas 200.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para unha porta de seguridade blindada exterior r煤a Fonte do Rei Suministros Adjudicaci贸n 1.570,24 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para unha desbrozadora trituradora para equipos do Parque M贸bil e de Maquinaria Suministros Adjudicaci贸n 6.915,88 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para unha campa帽a especial de publicidade con motivo da colaboraci贸n nos 25 eventos programados de Ourense+D Servicios Adjudicaci贸n 12.100,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para limpeza do pavimento de granito do vest铆bulo principal da Deputaci贸n de Ourense Servicios Adjudicaci贸n 670,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para aplicaci贸n inform谩tica para xesti贸n e control integral de centro deportivo Suministros Adjudicaci贸n 7.823,86 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para mobiliario de oficina para v铆as e obras Suministros Adjudicaci贸n 1.638,48 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para auditor铆a e posterior certificaci贸n respecto 贸 RD 1215/97 dos equipos do Parque de Maquinaria, complementando o gasto autorizado para dito fin mediante Decreto da Presidencia de 2 de marzo de 2015 Servicios Adjudicaci贸n 2.178,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para reforma e acondicionamento da sala de cardio e pesas e salas de clases colectivas 1 e 2 Servicios Adjudicaci贸n 17.614,97 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para instalaci贸n de contedor soterrado en Xinzo de Limia e retirada do existente Servicios Adjudicaci贸n 14.845,96 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor de implantaci贸n, mediante plataforma dixital, do protocolo de control nas inspecci贸ns peri贸dicas obrigatorias en instalacions da Deputaci贸n, complementando o gasto autorizado para dito fin mediante Decreto da Presidencia de 2 de ma Servicios Adjudicaci贸n 1.665,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para unha campa帽a especial de publicidade con motivo do "Rally Ribeira Sacra" Servicios Adjudicaci贸n 2.603,80 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a instalaci贸n de sistema de detecci贸n de incendios Servicios Adjudicaci贸n 2.285,36 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a subministraci贸n dun ordenador port谩til para retransmisi贸n de eventos Suministros Adjudicaci贸n 1.659,00 €
Xinzo de Limia Prego de cl谩usulas administrativas particulares para o subministro polo sistema de RENTING DE DOUS VEH脥CULOS PARA A POLICIA LOCAL do Concello de Xinzo de Limia, mediante procedemento aberto cun 煤nico criterio de valoraci贸n, tramitaci贸n ordinaria Suministros Presentación Ofertas 104.544,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "PAVIMENTACION PISTAS EN VILARI脩O, CHAS E NOGUEIRA" N潞55/POS/2015 no termo municipal de Montederramo. Obras Adjudicaci贸n 41.322,31 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "CONSTRUCCION DE NAVE MUNICIPAL 1陋 FASE" N潞8/POS/2015 no termo municipal de Baltar. Obras Adjudicaci贸n 41.322,31 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "PAVIEMENTACION RUA RAMONA OJEA EN FONEI" N潞78/POS/2015 no termo municipal da R煤a. Obras Adjudicaci贸n 41.322,31 €
Melón Anuncio de licitaci贸n da concesi贸n demanial para a EXPLOTACI脫N DO SERVIZO DE CAFETER脥A DAS POZAS de Mel贸n Servicios Presentación Ofertas 1.800,00 €
Xinzo de Limia Adxudicaci贸n do contrato de SERVIZOS DE PREVENCI脫N E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS, per铆do estival 2015. Servicios Adjudicaci贸n 65.703,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "DRENAXES E BIONDA NA OU-0508 E OU-0556" N潞 39/16/2015 no termo municipal de Nogueira de Ramu铆n. Obras Adjudicaci贸n 49.586,78 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "TERMINACI脫N DA RENOVACI脫N DO ABASTECEMENTO A VILAR DE BARRIO" N潞 95/POS/2015 no termo municipal de Vilar de Barrio. Obras Adjudicaci贸n 41.322,31 €
Deputación Provincial de Ourense Procedimiento abierto para la contrataci贸n de la ejecuci贸n de la obra n潞 4/16/2015 denominada "ACONDICIONAMIENTO Y SE脩ALIZACI脫N DE LA CICLOV脥A DE LA RUTA TUR脥STICO-TERMAL Y DEL AGUA DE LA EURORREGI脫N TRANSFRONTERIZA CHAVES-VER脥N (TRAMO VER Obras Presentación Ofertas 684.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Anuncio de convocatoria para a contrataci贸n da prestaci贸n de servizos de VENDING nos centros de traballo dependentes da Excma. Deputaci贸n Provincial de Ourense Servicios Presentación Ofertas 0,00 €
Sandiás Formalizaci贸n de contrato da subministraci贸n dun VEH脥CULO 4X4 TIPO PICK UP Suministros Formalizaci贸n 31.000,00 €
Chandrexa de Queixa Adxudicaci贸n do contrato do servizo de AXUDA NO FOGAR a persoas dependentes do Concello de Chandrexa de Queixa Servicios Adjudicaci贸n 9.000,00 €
Xinzo de Limia Convocatoria (II) do procedemento aberto para a adxudicaci贸n do contrato subministro de COMBUSTIBLE PARA OS VEH脥CULOS E MAQUINARIA do Concello de Xinzo de Limia. Suministros Presentación Ofertas 199.650,00 €
Trasmiras Anuncio de adxudicaci贸n do contrato de ACONDICIONAMENTO DE CAMI脩OS no Concello de Trasmiras Obras Adjudicaci贸n 73.109,41 €
Deputación Provincial de Ourense Procedimiento abierto para la contrataci贸n de la ejecuci贸n de la obra n潞 47/POS/2015 denominada "INSTALCION DE C脡SPEDE ARTIFICIAL NO CAMPO DE F脷TBOL MUNICIPAL", en el ayuntamineto de Maceda Obras Presentación Ofertas 300.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Procedimiento abierto para la contrataci贸n de la ejecuci贸n de la obra n潞 10/16/2015 denominada "CENTRO COMARCAL PARA lA REVALORIZACI脫N DE LA CASTA脩A", T茅rmino municipal de Parada de Sil Obras Presentación Ofertas 99.996,83 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "PAVIMENTACION REDE VIARIA MUNICIPAL N脷CLEOS DE SAN AMARO E ANDRADE" N潞 79/POS/2015 no termo municipal de San Amaro. Obras Adjudicaci贸n 41.322,31 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "MELLORA DE CAMI脩OS, ACCESO PRADO, TRAVESIA BOUZAS" N潞 23/POS/2015 no termo municipal de CARTELLE. Obras Adjudicaci贸n 41.322,31 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "MELLORA DA ESTRADA OU-0701 TREITO MENDOIA-SOBRADO" N潞 122/POS/2015 no termo municipal de Pobra de Trives. Obras Adjudicaci贸n 49.586,78 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "BEIRARR脷AS E MURO DE CONTENCI脫N EN SOUTOPENEDO NA OU-0517" N潞 47/16/2015 no termo municipal de San Cibrao das Vi帽as. Obras Adjudicaci贸n 49.586,78 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "SEPURACION DE AGUAS RESIDUAIS EN VALENCIA DO SIL, CORREXAIS-VILANOVA E PENOUTA" N潞 94/POS/2015 no termo municipal de Vilamart铆n de Valdeorras. Obras Adjudicaci贸n 41.322,31 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "REHABILITCION E EQUIPAMENTO ANDAR 1潞 DO CONCELLO" N潞 37/16/2015 no termo municipal de Beade. Obras Adjudicaci贸n 41.322,31 €
Bande Anuncio de adxudicaci贸n do contrato de obras de "MELLORA DE CAPA DE RODADURA de cami帽os de titulariade municipal de O PAZO, MEXIDE e SANTA COMBA" Obras Adjudicaci贸n 89.710,61 €
Deputación Provincial de Ourense Procedemento aberto para a contrataci贸n da execuci贸n da obra n潞 102/POS/2015 denominada "ENSANCHE DE PONT脫N EN REQUEIXO NA OU-0108", Termo municipal de Allariz. Obras Presentación Ofertas 119.999,98 €
Xinzo de Limia Convocatoria do procedemento aberto para adxudicaci贸n do contrato SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA OS VEH脥CULOS E MAQUINARIA do Concello de Xinzo de Limia Suministros Presentación Ofertas 199.650,00 €
Deputación Provincial de Ourense Prego de cl谩usulas administrativas particulares do procedemento aberto para a contrataci贸n da subministraci贸n de SETE VEH脥CULOS RECOLECTORES DE RSU de 12 M3 e dun VEH脥CULO TIPO FURG脫N PECHADO con destino 贸 servizo de Augas e Medio Ambiente da Suministros Presentación Ofertas 1.000.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "AFIRMADO NA OU-0604 VILARI脩O FR脥O-PARADA, TRAVESIA DE VILARI脩O" N潞 37/16/2015 no termo municipal de Montederramo. Obras Adjudicaci贸n 49.586,78 €
Deputación Provincial de Ourense Prego de cl谩usulas administrativas particulares do procedemento aberto para a contrataci贸n da subministraci贸n dun CAMI脫N LIXEIRO DOBRE CABINA E CUBA DE EMULSI脫N para o Parque de Maquinaria da Deputaci贸n provincial de Ourense Suministros Presentación Ofertas 139.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "COLOCACION DE BIONDA E SINALIZACION HORIZONTAL NAS OU-0861, OU-0805, OU-0806, OU-0851,E OU-0807",n潞 26/16/2015 no termo municipal do Barco de Valdeorras. Obras Adjudicaci贸n 49.586,78 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "SINALIZACION HORIZONTAL NAS VIAS OU-0203, OU-0521, OU-0522, OU-0503, OU-0306, E OU-0526",n潞 40/16/2015 no termo municipal de Ourense. Obras Adjudicaci贸n 49.586,78 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "AFIRMADO NA OU-0401 O CARBALLI脩O-O REINO, n潞 29/16/2015 no termo municipal do Carballi帽o. Obras Adjudicaci贸n 49.586,78 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "ou-0807 VILAMARTIN (N-536)-SAN VICENTE",n潞 51/16/2015 no termo municipal de Vilamart铆n de Valdeorras. Obras Adjudicaci贸n 49.586,78 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "AFIRMADO NA OU-1006 VILARDEV脫S-VILARELLO DA COTA",n潞 52/16/2015 no termo municipal de Vilardev贸s. Obras Adjudicaci贸n 49.586,78 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "REPARACIONS BLANDONS NA OU-0902, OU-0908,OU-0903",n潞 50/16/2015 no termo municipal de Viana do Bolo. Obras Adjudicaci贸n 49.586,78 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "LIMPIEZA DE CUNETAS, DRENAXES E BIONDAS NA OU-0605",n潞 44/16/2015 no termo municipal de Parada de Sil. Obras Adjudicaci贸n 49.586,78 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "REFORZO DE FIRME NA OU-0702 TRIVES-ROZAVALES" N潞 45/16/2015 no termo municipal da Pobra de Trives. Obras Adjudicaci贸n 49.586,78 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra " ENSANCHE E AFIRMADO NA OU-0306",n潞34/16/2015 no termo municipal de Leiro. Obras Adjudicaci贸n 49.586,78 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "AFIRMADO NA OU-0602",n潞 31/16/2015 no termo municipal de Chandrexa de Queixa. Obras Adjudicaci贸n 49.586,78 €
Bande Convocatoria do procedemento aberto, atendendo 谩 oferta economicamente m谩is vantaxosa, como 煤nico criterio de adxudicaci贸n o prezo ofertado, para a adxudicaci贸n do contrato administrativo especial de EXPLOTACI脫N DO BAR DA PISCINA MUNICIPAL Servicios Presentación Ofertas 0,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "COLOCACION DE BIONDA EN OU-0356, OU-0552, OO-0415, OU-0505, OU-0416, OU-0414 E OU-0307",n潞 428/16/2015 no termo municipal do Carballi帽o. Obras Adjudicaci贸n 49.586,78 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "AFIRMADO NA OU-1116 SANDI脕S-VILARI脩O DAS POLDRAS", Termo municipal de SANDI脕S. Obras Adjudicaci贸n 49.586,78 €
Deputación Provincial de Ourense Prego de cl谩usulas administrativas particulares do procedemento aberto para a contrataci贸n do ALUGUER DA EXPLOTACI脫N DE "O REINO" Servicios Presentación Ofertas 19.200,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "AFIRMADO NA OU-0303 VALDEPEREIRA-MASIDE",n潞 30/16/2015 no termo municipal de Cenlle. Obras Adjudicaci贸n 49.586,78 €
Deputación Provincial de Ourense Prego de clausulas administrativas particulares do procedemento aberto para a contrataci贸n do seguro de riscos patrimoniais de BENS MOBLES E INMOBLES da Deputaci贸n provincial de Ourense Servicios Presentación Ofertas 25.000,00 €
Entrimo Anuncio de licitaci贸n do procedemento negociado con publicidade para a adxudicaci贸n do contrato administrativo especial para a explotaci贸n do servizo de QUIOSCO DE BEBIDAS sito no Parque municipal de A Terrach谩 Servicios Presentación Ofertas 2.200,00 €
Deputación Provincial de Ourense Prego de cl谩usulas administrativas particulares do procedemento aberto para a contrataci贸n do seguro de riscos patrimoniais, persoais e de responsabilidade civil derivados do uso dos VEH脥CULOS A MOTOR da Deputaci贸n provincial de Ourense Servicios Presentación Ofertas 105.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "AFIRMADO NA OU-1003 SAN CRISTOVO-MIR脫S",n潞 46/16/2015 no termo municipal de Ri贸s. Obras Adjudicaci贸n 49.586,78 €
Deputación Provincial de Ourense Prego de cl谩usulas administrativas particulares do procedemento aberto para a contrataci贸n do seguro de RESPONSABILIDADE CIVIL/PATRIMONIAL da Deputaci贸n provincial de Ourense Servicios Presentación Ofertas 85.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "PAVIMENTACION EN XACEB脕NS E CAMI脩O CORREDOIRA,n潞 73/POS/2015 no termo municipal de Qeintela de Leirado. Obras Adjudicaci贸n 41.322,31 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "MELLORA DE VIAIS EN LUINTRA, PACIOS, EIRADELA...",n潞 58/POS/2015 no termo municipal de Nogueira de Ramu铆n. Obras Adjudicaci贸n 41.322,21 €
Asociación de municipio para el plan de competitividad turística Puertas de Galicia de las comarcas de Monterrey y Conso-Frieiras Resoluci贸n de adxudicaci贸n do contrato de obras de construcci贸n e posterior xesti贸n do PARQUE DE AVENTURA DE LAZA "TERRITORIO FEITIZEIRO" Obras Adjudicaci贸n 424.710,00 €
Leiro Convocatoria do procedemento aberto, varios criterios de adxudicaci贸n, para a adxudicaci贸n do contrato de xesti贸n, do servizo p煤blico de "conservaci贸n, explotaci贸n e mantemento das antigas INSTALACI脫NS TERMAIS DE BERAN" Servicios Presentación Ofertas 0,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "REHABILITACION ANDAR 1潞 DO CONCELLO",n潞 5/POS/2015 no termo municipal de Arnoia. Obras Adjudicaci贸n 41.322,31 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "ENSANCHE NA OU-0509 LUINTRA-ESGOS",n潞 116/POS/2015 no termo municipal de Esgos. Obras Adjudicaci贸n 49.586,78 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "MELLORA DAS R脷AS NA ALDEA DE FORCADAS",n潞 31/POS/2015 no termo municipal de Chandrexa de Queixa. Obras Adjudicaci贸n 41.322,31 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "SANEAMENTO EN SOLVEIRA E SIABAL",n潞 60/POS/2015 no termo municipal de Paderne de Allariz. Obras Adjudicaci贸n 41.322,31 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "RECOLOCACION DE BANDEIRAS NO BALCON DA PLANTA PRIMEIRA DO PAZO PROVINCIAL",n潞 56/16/2015 no termo municipal de Ourense. Obras Adjudicaci贸n 5.441,96 €
Castro Caldelas Adxudicaci贸n do contrato de servizos de "ASISTENCIA T脡CNICA URBAN脥STICA do Concello de Castro Caldelas" por procedemento negociado sen publicidade e tramitaci贸n ordinaria. Servicios Adjudicaci贸n 0,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "SANEAMENTO E ABASTECEMENTO DE TEIXIDO FASE 2陋",n潞 18/POS/2015 no termo municipal do Bolo. Obras Adjudicaci贸n 40.872,31 €
Amoeiro Decreto no que se aprobou o expediente de contrataci贸n, a trav茅s de Procedemento Aberto e tr谩mite de urxencia da explotaci贸n do servizo de BAR EXISTEN NO COMPLEXO C脥VICO - DEPORTIVO DE COSTADEMONTE Servicios Presentación Ofertas 0,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "ENSANCHE E AFIRMADO OU-0215 TO脡N -ARNOIA",n潞 128/POS/2015 no termo municipal de To茅n. Obras Adjudicaci贸n 49.586,78 €
Carballeda de Valdeorras Formalizaci贸n de contrato de mellora de v铆as interiores do n煤cleo de Casoio (proxecto PM14-0132-0163 do programa de mellora de cami帽os de titularidade municipal 2014-2015) Obras Formalizaci贸n 76.658,84 €
Deputación Provincial de Ourense Contrataci贸n do servizo consistente na SEGA E RECOLECCI脫N E EMPACADO DE HERBA (40Ha) da explotaci贸n da Lagoa de Antela Servicios Presentación Ofertas 9.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Prego de cl谩usulas administrativas particulares do procedemento aberto para a contrataci贸n da subministraci贸n dun TRACTOR 4X4 con implementos para o Parque de Maquinaria da Deputaci贸n provincial de Ourense Suministros Presentación Ofertas 124.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "REGA SUPERFICIAL OU-0214 OUTOMURO-VILAVIDAL",n潞 111/POS/2015 no termo municipal de Cartelle. Obras Adjudicaci贸n 49.586,78 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "INSTALACION DE BIONDA",n潞 55/16/2015 no termo municipal de Ourense. Obras Adjudicaci贸n 49.586,77 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "MELLORA SINALIZACION E LIMPEZA DE FOXOS NA OU-0209",n潞 112/POS/2015 no termo municipal de Celanova. Obras Adjudicaci贸n 49.586,77 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "REFORZO DO FIRME NA OU-1101 XINZO-ACCESO AUTOV脥A (A-52),n潞 131/POS/2015 no termo municipal de Xinzo de Limia. Obras Adjudicaci贸n 49.586,78 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "REFORZO DO FIERME OU-1102 XINZO-VILAR DE BARRIO",n潞 130/POS/2015 no termo municipal de Xinzo de Limia. Obras Adjudicaci贸n 49.586,78 €
Castrelo do Miño Formalizaci贸n da adxudicaci贸n do servizo de ASESORAMENTO TECNICO URBANISTICO POR ARQUITECTO Servicios Formalizaci贸n 24.103,20 €
Melón Convocatoria do procedemento aberto, atendendo 谩 oferta economica m谩is vantaxosa, con varios criterios de adxudicaci贸n e tramitaci贸n urxente, para a adxudicaci贸n do contrato de servizos de REDACCI脫N DO PXOM de Mel贸n Servicios Presentación Ofertas 70.180,00 €
Xinzo de Limia Convocatoria do procedemento aberto para a adxudicaci贸n do contrato de xesti贸n indirecta, mediante concesi贸n, do SERVIZO P脷BLICO DAS PISCINAS MUNICIPAIS de ver谩n e servizos complementarios durante a tempada 2015 Servicios Presentación Ofertas 0,00 €
Pereiro de Aguiar, O Anuncio de adxudicaci贸n da obra n潞 63/POS/2015, acond. c帽os. Cachamui帽a-Lamela/Lo帽oa..." Obras Adjudicaci贸n 90.000,00 €
Celanova Prego de cl谩usulas administrativas particulares que rexer谩n a contrataci贸n, mediante procedemento negociado sen publicidade dos servizos de conservaci贸n e mantemento do ALUMEADO P脷BLICO E INSTLACI脫NS EL脡CTRICAS DAS DEPENDENCIAS MUNICIPAIS do C Servicios Presentación Ofertas 72.600,00 €
Pereiro de Aguiar, O Adxudicaci贸n da obra de acondicionamento traves铆a -A Derrasa-Os Gozos Obras Adjudicaci贸n 77.600,00 €
Irixo, O Proxecto: pavimentaci贸n de v铆as p煤blicas Municipales do Concello de O Irixo - Provincia de Ourense Obras Presentación Ofertas 50.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "ARRANXO CAMI脩OS MUNICIPAIS", n潞 7/16/2015 no termo municipal de Mel贸n. Obras Adjudicaci贸n 41.322,31 €
Celanova Prego de cl谩usulas administrativas particulares que rexer谩n o contrato de obras de "URBANIZACI脫N PARCIAL DA R脷A MOURILL脫S", por procedemento negociado sen publicidade Obras Presentación Ofertas 153.209,84 €
Bola, A Anuncio de adxudicaci贸n e formalizaci贸n de contrato da obra "mantemento e mellora de cami帽os de titularidade Municipal do Concello de A Bola: Barreal e Aldea Ferreiro" Obras Formalizaci贸n 68.101,18 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "MELLORA DA EFICIENCIA ENERX脡TICA DO ALUMEADO P脷BLICO EN ZAQUEIRADAS",n潞 61/POS/2015 no termo municipal de Padrenda. Obras Adjudicaci贸n 41.322,31 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "URBANIZACI脫N ROTONDA ACCESO PARQUE EMPRESARIAL", n潞 54/16/2015 no termo municipal de Xinzo de Limia. Obras Adjudicaci贸n 49.586,77 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS: POLIDEPORTIVO MUNICIPAL", n潞 19/16/2015 no termo municipal de Manzaneda. Obras Adjudicaci贸n 34.020,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "MELLORA DA REDE MUNICIPAL EN REBORDI脩OS, LAIOSO, PENSOS", n潞 38/POS/2015 no termo municipal de Esgos. Obras Adjudicaci贸n 22.314,05 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "ACONDICIONAMENTO DA PISCINA MUNICIPAL", n潞 37/POS/2015 no termo municipal de Esgos. Obras Adjudicaci贸n 19.008,27 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "OPTIMIZACI脫N DE ENERX脥A NO ALUMEADO P脷BLICO DE BA脩OS DE MOLGAS", n潞 7/POS/2015 no termo municipal de Ba帽os de Molgas. Obras Adjudicaci贸n 41.322,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "REFORZO DO FIRME EN PARADA DE AMOEIRO NA OU-0524", n潞 105/POS/2015 no termo municipal de Amoeiro. Obras Adjudicaci贸n 49.586,78 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "REFORZO DO FIRME TRAVES脥A CENLLE OU-0303", n潞 113/POS/2015 no termo municipal de Cenlle. Obras Adjudicaci贸n 49.586,78 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "ADECUACI脫N E MELLORA DA 脕REA TERMAL DE OS BA脩OS FASE 2", n潞 53/16/2015 no termo municipal de Lobios. Obras Adjudicaci贸n 41.322,00 €
Manzaneda Anuncio de formalizaci贸n de contrato consistente en "Obras de Acondicionamento de cami帽o no Concello de Manzaneda-Langullo-subestaci贸n, obras incu铆das no Programa de mellora de cami帽os de titulariade municipal 2014-2015" Obras Formalizaci贸n 77.822,08 €
Chandrexa de Queixa Convocatoria do procedemento aberto, oferta econ贸mica m谩is vantaxosa, con varios criterios de adxudicaci贸n, para a adxudicaci贸n da subministraci贸n dun CAMI脫N USADO 4X4 para o Concello de Chandrexa de Queixa e recollidad do veh铆culo existente Suministros Presentación Ofertas 41.000,00 €
Muíños Formalizaci贸n de contrato da obra "AMPLIACI脫N DO ALBERGUE A ROLA" Obras Formalizaci贸n 68.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "AFIRMADO CU脩AS TREITO FECHOS-PONTE DOS FRADES OU-0522", n潞 104/POS/2015 no termo municipal de Amoeiro. Obras Adjudicaci贸n 49.586,78 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "ENSANCHE E AFIRMADO DO TREITO PENA CORNEIRA-LAMAS", n潞 117/POS/2015 no termo municipal de Leiro. Obras Adjudicaci贸n 49.586,78 €
Teixeira, A Adxudicaci贸n do contrato da obra "Melloras de cami帽os en Valilongo, Celeir贸s, Xir谩s, A Teixeira, Cristosende, Abeleda e Penelas" Obras Adjudicaci贸n 68.948,22 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "ENSANCHE EN PEREIRA OU-0213 CRESPOS-PONTE CANTI脩O", n潞 120/POS/2015 no termo municipal de Padrenda. Obras Adjudicaci贸n 49.586,78 €
Baltar Anuncio de adxudicaci贸n da contrataci贸n da obra de "ASFALTADO DE R脷AS EN BALTAR" Obras Adjudicaci贸n 67.048,52 €
Castro Caldelas Adxudicaci贸n do contrato de obras consistentes no "MANTEMENTO DE CAMI脩OS E PISTAS RURAIS DE TITULARIADE MUNICIPAL" Obras Adjudicaci贸n 91.489,30 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "ACONDICIONAMENTO CENTRO DE OLER脥A", n潞 16/16/2014 no termo municipal de Xunqueira de Espadanedo. Obras Adjudicaci贸n 33.057,85 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "PAVIEMNTACI脫N DE CAMI脩O MUNICIPAL PISTA GOLPELL脕S", n潞 20/16/2015 no termo municipal de Paderne de Allar铆z. Obras Adjudicaci贸n 49.586,78 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "REFORZO DO FIRME NA TRAVES脥A PEROXA OU-0502 GUSTEI-OS PEARES", n潞 121/POS/2015 no termo municipal da Peroxa. Obras Adjudicaci贸n 49.586,78 €
Oímbra Contrato menor para a execuci贸n da obra "MELLORA NA ESTRADAS OU-0415 BRU脡S-PORTELA DA CRUZ", n潞 108/POS/2015 no termo municipal de Bobor谩s. Obras Adjudicaci贸n 41.322,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "AFIRMADO E CU脩AS NO TREITO A MERCA-CORREDOIRA OU-0202", n潞 118/POS/2015 no termo municipal da Merca. Obras Adjudicaci贸n 49.586,78 €
Pereiro de Aguiar, O Adxudicaci贸n da obra acondicionamento de cami帽os varios no Concello Obras Adjudicaci贸n 160.000,00 €
Leiro Anuncio de formalizaci贸n de contrato da obra para a "MELLORA CAMI脩OS LEIRO 2014-2015" Obras Formalizaci贸n 60.899,30 €
Ramirás Anuncio de formalizaci贸n de contrato correspondente 贸 servizo de "LIMPEZA DE EDIFICIOS MUNICIPAIS E INSTALACI脫NS" Servicios Formalizaci贸n 69.696,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor do servizo de instalaci贸n dun sistema de li帽as de vida no escenario do Teatro Principal. Servicios Adjudicaci贸n 15.286,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor de subministraci贸n de elementos de sinalizaci贸n Suministros Adjudicaci贸n 8.521,80 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor do servizo de reparaci贸n de butacas e cadeiras no Teatro Principal. Servicios Adjudicaci贸n 13.140,50 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor de subministraci贸n electr贸nica de red. Suministros Adjudicaci贸n 3.135,96 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor do servizo dunha campa帽a de comunicaci贸n e publicidade a realizar no xornal GRUPO CORREO GALLEGO coa finalidade de po帽er en valor unha data tan sinalada no 谩mbito cultural de Galicia como 茅 o "D铆a das Letras Galegas" Servicios Adjudicaci贸n 6.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor da susbministraci贸n de dispositivos inform谩ticos (25 unidades CPU e 25 licenzas Microsoft Office ST). Suministros Adjudicaci贸n 16.500,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor do servizo de arranxo de paraug眉eiro. Servicios Adjudicaci贸n 3.680,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor do servizo de mantemento do circuito C.C.T.V. alamarma anti-incendios e conexi贸n CRA de lume. Servicios Adjudicaci贸n 1.906,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor do servizo de bar-cafeter铆a nas instalaci贸ns do Pazo dos Deportes "Paco Paz" para o per铆odo comprendido entre o 1 de abril de 2015 e o 31 de xullo de 2015. Servicios Adjudicaci贸n 4.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor do servizo de reparaci贸n el茅ctrica no centro de acollida de animais abandonados en O Carballi帽o. Servicios Adjudicaci贸n 1.957,02 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor do servizo de renovaci贸n do contrato de mantemento e soporte licenzas ISTRAM/ISPOL Servicios Adjudicaci贸n 1.800,88 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor de subministraci贸n de dispositivos inform谩ticos: Monitores Suministros Adjudicaci贸n 1.095,87 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor de subministraci贸n de material de adestramento de suspensi贸 "Essencial Kit Pro Human Trainer" para as clases colectivas do Pazo dos Deportes. Suministros Adjudicaci贸n 1.560,60 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor de subministraci贸n de dispositivos inform谩ticos: Ordenadores port谩tiles. Suministros Adjudicaci贸n 990,09 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor de subministraci贸n de rodas para contenedores de proximidade. Suministros Adjudicaci贸n 2.307,40 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor de subministraci贸n para a instalaci贸n de protecci贸ns colectivas na planta de transferencia de RSU de O Ribeiro. Suministros Adjudicaci贸n 1.967,16 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor do servizo de realizaci贸n de anal铆ticas nas plantas de transferencia de RSU de Mui帽os, A Pobra de Trives, Viana e Maceda. Servicios Adjudicaci贸n 2.760,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor de subministraci贸n e instalaci贸n de protecci贸ns colectivas na planta de transferencia de RSU de Celanova Suministros Adjudicaci贸n 1.300,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor do servizo de mantemento anual das instalaci贸ns de climatizaci贸n do Centro Cultural. Servicios Adjudicaci贸n 3.400,97 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor do servizo de renovaci贸n de licenzas antivirus. Servicios Adjudicaci贸n 3.036,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor do servizo de mantemento das instalaci贸ns el茅ctricas de baixa tensi贸n e cadro electr贸xeno no Centro Cultural. Servicios Adjudicaci贸n 4.500,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor do servizo de limpeza do Taller de Maquinaria e o Parque de Maquinaria. Servicios Adjudicaci贸n 7.060,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor do servizo de asistencia t茅cnica para o dese帽o e implementaci贸n dun Plan de Acci贸n de Transparencia destinado 贸s 92 concellos da provincia co fin de mellorar as pr谩cticas de bo goberno e transparencia nas relaci贸ns entre ditas e Servicios Adjudicaci贸n 21.500,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "REFORZO DO FIRME NA OU-1012 ALBARELLOS-OIMBRA", n潞 119/POS/2015 no termo municipal de Oimbra. Obras Adjudicaci贸n 49.586,78 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "RECONSTRUCCI脫N DE MUROS DE CONTENCI脫N NA OU-1212 BANDE-PORTUGAL", N潞 115/POS/2015, no termo municipal de Entrimo. Obras Adjudicaci贸n 49.586,78 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "RETRANQUEO DE MURO NO POBO DE O PAISEO", n潞 24/16/2015 no termo municipal de Paderne de Allariz. Obras Adjudicaci贸n 13.294,81 €
Urbaourense Prego de cl谩usulas administrativas particulares do procedemento aberto, cun so criterio de adxudicaci贸n, para o alleamento, mediante COMPRAVENDA, DA PARCELA K sita na confluencia entre a R煤a Faustino Miguez e a Rua do Ensino-barrio de O Couto-, cl Servicios Presentación Ofertas 0,00 €
Amoeiro Formalizaci贸n de contrato de obras de "MELLORA DA CAPA DE RODADURA DOS CAMI脩OS DO CONCELLO DE AMOEIRO" Obras Formalizaci贸n 67.791,85 €
Baños de Molgas Formalizaci贸n de contrato do servizo de MANTEMENTO, LIMPEZA E DESBROCESDE PARQUES, XARD脥NS E ESPAZOS P脷BLICOS no termo municipal de Ba帽os de Molgas Servicios Formalizaci贸n 59.665,10 €
Lobios Anuncio de formalizaci贸n de contrato de obras consistentes no "ACONDICIONAMENTO DE CAMI脩OS NO CONCELLO DE LOBIOS" Obras Formalizaci贸n 83.990,00 €
Baños de Molgas Formalizaci贸n de contrato da obra MELLORA DA CAPA DE RODADURA DA REDE VIARIA do Concello de Ba帽os de Molgas Obras Formalizaci贸n 86.418,71 €
Sandiás Adxudicaci贸n do contrato de obra para "mellora de pistas de concentraci贸n parcelaria de Sandi谩s" Obras Adjudicaci贸n 66.880,31 €
Verea Anuncio adxudicaci贸n contrato da obre denominada "mellora da capa de rodadura de CAMI脩OS DA REDE VIARIA municipal en Verea Obras Adjudicaci贸n 73.537,75 €
Irixo, O Proxecto de "RUTA DE SENDERISMO NO IRIXO" Obras Presentación Ofertas 28.380,42 €
Irixo, O Proxecto de restauraci贸n de POZA EN 脕REA RECREATIVA DE PARADA DE LABIOTE Obras Presentación Ofertas 21.019,22 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "VESTIARIOS CAMPO DE FUTBOL", n潞 18/16/2015 no termo municipal de Lobios. Obras Adjudicaci贸n 33.057,85 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "REHABILITACI脫N DO COMPLEXO DE VILACELEIROS", n潞 2/16/2015 no termo municipal de Chandrexa de Queixa. Obras Adjudicaci贸n 33.057,85 €
Deputación Provincial de Ourense Anuncio de formalizaci贸n de contrato do procedemento negociado sen publicidade para a contrataci贸n do servizo consistente no asesoramento t茅cnico para a elaboraci贸n DUNHA ESTRATEXIA DE DESENVOLVEMENTO URBANO SOSTIBLE integrado na provincia de Our Servicios Formalizaci贸n 70.785,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "MEDIDAS URXENTES DE SEGURIDADE NO N潞 4 DA R脷A MONTERREI", n潞 15/16/2015 no termo municipal de Ourense. Obras Adjudicaci贸n 26.517,48 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "ABASTECEMENTO EN MOURISCO - SAN CRISTOVO, 1陋 FASE", n潞 21/16/2015 no termo municipal de Paderne de Allariz. Obras Adjudicaci贸n 49.586,78 €
Rubiá Anuncio de adxudicaci贸n do contrato de obras consistente no acondicionamento de cami帽os en VILAR DE SILVA E PARDOLL脕N Obras Adjudicaci贸n 80.000,00 €
Vilar de Barrio Adxudicaci贸n do contrato de execuci贸n da obra "Mellora de cami帽os en Gomareite, B贸veda, Padreda, Seir贸, Arnuide, Cancill贸s e Porto" Obras Adjudicaci贸n 80.509,77 €
Ramirás Adxudicaci贸n contrato da obra "Mellora de cami帽os rurais en Ramir谩s" Obras Adjudicaci贸n 73.537,75 €
Rubiá Adquisici贸n do ben inmoble sito na R煤a Quella de Abaixo (Rubi谩) Suministros Adjudicaci贸n 2.340,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor do servizo de pintado de marcas viarias na estrada OU-1010 O铆mbra-Rabal. Servicios Adjudicaci贸n 5.068,56 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor de subministraci贸n de barreira de seguridade usada. Suministros Adjudicaci贸n 17.503,70 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor do servizo de suscripci贸n diaria 贸 xornal de noticias "EL CORREO GALLEGO" para a s煤a distribuci贸n entre asociaciones de veci帽os, centros de ensino, entidades ben茅ficas e outras entidades de interese p煤blico da provincia durante Servicios Adjudicaci贸n 130.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor de subministraci贸n de gas贸leo de calefacci贸n para a Escola de Gaitas. Suministros Adjudicaci贸n 2.140,50 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor de subministraci贸n de equipos de protecci贸n individual (EPI) Suministros Adjudicaci贸n 2.639,01 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "REFORMA DE SANEAMENTTO NAS PLANTAS DE TRANSFERENCIA DE RSU DE MUI脩OS, A POBRA DE TRIVES E VIANA DO BOLO", n潞 23/16/2015 no termo municipal de Mui帽os. Obras Adjudicaci贸n 23.126,38 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor de subministraci贸n dun p茅ndulo port谩til para medir a resistencia 贸 deslizamento "in situ". Suministros Adjudicaci贸n 5.655,60 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor de subministraci贸n de tres equipos de aforadores (tres contadores ADR 1000 4/RT/8L/PCM) Suministros Adjudicaci贸n 8.850,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor do servizo de implantaci贸n do xeoportal GEO-EIEL, validaci贸ns das EIEL 2014 e 2015 e mantemento do GIS-EIEL. Servicios Adjudicaci贸n 21.780,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato privado menor da actuaci贸n a cargo de "Oscar Mulero & Fium" baixo a denominaci贸n "BIOLIVE", no marco da semana das industrias culturais e creativas ICC Week 2015. Servicios Adjudicaci贸n 3.832,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato privado menor para a contrataci贸n das actuaci贸ns a cargo de "Marlango", "Aurora & The Betrayers" e "W枚yza", no marco da semana das industrias culturais e creativas ICC Week 2015. Servicios Adjudicaci贸n 19.360,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor do servizo de revisi贸n de equipos de extinci贸n. Servicios Adjudicaci贸n 4.491,72 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor do servizo de mantemento do Software de Backup Servicios Adjudicaci贸n 1.858,35 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor do servizo de mantemento de Servidores Granxa Virtualizaci贸n. Servicios Adjudicaci贸n 1.627,14 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor do servizo de Auditor铆a e posterior certificaci贸n respecto al RD 1215/97 dos equipos do Parque de Maquinaria. Servicios Adjudicaci贸n 7.100,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor do servizo de cambio de ubicaci贸n dos equipos de pesaxe das plantas de transferencia de RSU do Ribeiro e Celanova Servicios Adjudicaci贸n 1.310,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor do servizo de implantaci贸n mediante plataforma dixital, do protocolo de control nas inspecci贸ns peri贸dicas obrigatorias en isntalaci贸ns da Deputaci贸n. Servicios Adjudicaci贸n 6.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor do servizo dunha campa帽a de publicidade institucional a realizar no xornal O SIL durante o exercicio 2015. Servicios Adjudicaci贸n 4.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor do servizo dunha campa帽a publicitaria- consistente na inserci贸n de catro p谩xinas de publicidade - a realizar na revista A TRABE DE OURO durante o ano 2015. Servicios Adjudicaci贸n 2.080,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor do servizo dunha campa帽a publicitaria - consistente en seis inserci贸ns sobre proxectos sociais, de innovaci贸n e novas tecnolox铆as - a realizar na revista C脫DIGO CERO durante o ano 2015. Servicios Adjudicaci贸n 12.886,50 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "ABASTECEMENTO, SANEAMENTO E ENREXIA ELECTRICA 脫 PUNTO LIMPO DA VEIGA", n潞 13/16/2015 no termo municipal da Veiga. Obras Adjudicaci贸n 22.379,41 €
Deputación Provincial de Ourense Convocatoria p煤blica para o ALLEAMENTO DE CHATARRA procedente de material desechable e efectos non utilizables de propiedade da Deputaci贸n provincial de Ourense Servicios Presentación Ofertas 0,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor do servizo de mantemento do Software de Virtualizaci贸n de Servidores. Servicios Adjudicaci贸n 4.134,02 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor do servizo de renovaci贸n de mantemento do aplicativo subministrado por VIGOSOFT. Servicios Adjudicaci贸n 1.200,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor do servizo de ampliaci贸n da Red Inal谩mbrica Corporativa. Servicios Adjudicaci贸n 6.043,75 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor do servizo de pintado de marcas viarias e s铆mbolos no cami帽o municipal "As Chas - Casas dos Montes" no Concello de O铆mbra. Servicios Adjudicaci贸n 10.196,30 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor do servizo de reparaci贸n de danos por roubo no punto limpo de San Cibrao. Servicios Adjudicaci贸n 1.375,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor de subministraci贸n de 4 palets de mestura asf谩ltica en fr铆o, en botes de 25 Kg. Suministros Adjudicaci贸n 1.779,84 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor de subministraci贸n de 4 sinais para vial Estaci贸n de Manzaneda. Suministros Adjudicaci贸n 828,88 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor de subministraci贸n de pezas para bionda nas estradas provinciais. Suministros Adjudicaci贸n 2.832,50 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor de subministraci贸n de dispositivos de seguridade para contenedores. Suministros Adjudicaci贸n 2.307,12 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor de subministraci贸n de toldos verticais, guiados por cables de aceiro e tensor inox. Suministros Adjudicaci贸n 3.109,92 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor de subministraci贸n e instalaci贸n de c谩mara de vixiancia para os vestiarios do Paco Paz. Suministros Adjudicaci贸n 680,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor de subministraci贸n de material fotogr谩fico. Suministros Adjudicaci贸n 3.180,05 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor do servizo de mantemento da Cabina de Almacenamento e electr贸nica asociada. Servicios Adjudicaci贸n 11.923,45 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor do servizo de mantemento e adquisici贸n de licenzas do Sistema Operativo Servidores Linux. Servicios Adjudicaci贸n 1.370,31 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor de subministraci贸n de bolsas con logotipo da Deputaci贸n. Suministros Adjudicaci贸n 1.653,50 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor de subministraci贸n de cortinas e estores para o servizo de Recadaci贸n. Suministros Adjudicaci贸n 794,84 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor de subministraci贸n para a renovaci贸n dos cascos de protecci贸n Suministros Adjudicaci贸n 3.833,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor de subministraci贸n de tripticos para emisi贸n de recibos de padr贸n de voluntaria. Suministros Adjudicaci贸n 1.570,25 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor de subministraci贸n de mobiliario para a secci贸n de Planificaci贸n e Seguimiento de Inversi贸ns. Suministros Adjudicaci贸n 4.754,00 €
Celanova Prego de cl谩usulas administrativas particulares que rexir谩n o contrato de obra de "acondicionamento de CAMI脩OS DO CONCELLO DE CELANOVA" por procedemento negociado sen publicidade e tramitaci贸n ordinaria Obras Presentación Ofertas 79.637,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor de subministraci贸n de combustible para a calefacci贸n do Pazo Provincial. Suministros Adjudicaci贸n 4.760,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor de subministraci贸n dun remolque de dous eixes e pechado con destino 贸 Servizo de Medio Rural Suministros Adjudicaci贸n 3.565,87 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor do servizo de asistencia t茅cnica para a promoci贸n exterior do "Plan Ourense Termal" que incl煤a: a presentaci贸n do plan en foros, proposta newsletter sobre termalismo ourens谩n, a redacci贸n dun convenio coa academia de medicina, a Servicios Adjudicaci贸n 21.417,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor do servizo de organizaci贸n dunha conferencia sobre protocolo na administraci贸n que incl煤a a elaboraci贸n e impresi贸n dun manual coas conclusi贸ns da xornada. Servicios Adjudicaci贸n 7.260,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor do servizo de elaboraci贸n e edici贸n de 100 unidades dun "Manual do Deputado provincial" Servicios Adjudicaci贸n 7.260,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor do servizo dunha campa帽a de comunicaci贸n institucional a realizar no xornal EL CORREO GALLEGO durante o mes de marzo de 2015 (Anuncio no especial 125 influ铆ntes) Servicios Adjudicaci贸n 6.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor do servizo dunha campa帽a de comunicaci贸n institucional a realizar no xornal EL CORREO GALLEGO durante o mes de marzo de 2015 (Estudio Demoscopico da Provincia de Ourense) Servicios Adjudicaci贸n 21.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor do servizo dunha campa帽a de comunicaci贸n institucional a realizar no xornal EL CORREO GALLEGO durante o mes de marzo de 2015 (Foro sobre sector vitivin铆cola) Servicios Adjudicaci贸n 10.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor do servizo de prevenci贸n de lexionelosis e control de calidade Auga Spa nas instalaci贸ns do Pazo dos Deportes "Paco Paz" para o ano 2015. Servicios Adjudicaci贸n 2.783,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor do servizo de cambio de situaci贸n do circuito cerrado de televisi贸n na planta baixa da Deputaci贸n. Servicios Adjudicaci贸n 2.525,27 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor do servizo da asistencia t茅cnica consistente na redacci贸n do proxecto b谩sico para o desenvolvemento do Plan Director Termal da provincia de Ourense no atinxente 贸 Parque Termal da Vila do Carballi帽o. Servicios Adjudicaci贸n 21.780,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "MELLORA DO CAMI脩O SAN ROQUE GRESUFE", n潞 22/16/2015 no termo municipal de Padrenda. Obras Adjudicaci贸n 49.107,25 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor do servizo de mantemento do sistema de calefacci贸n e aire acondicionado no edificio do Teatro Principal. Servicios Adjudicaci贸n 755,89 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor do servizo de mantemento do grupo electr贸xeno instalado no Teatro Principal. Servicios Adjudicaci贸n 861,52 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor de subministraci贸n de mobiliario para o centro de acollida de O Carballi帽o Suministros Adjudicaci贸n 2.410,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor do servizo de reparaci贸n el茅ctrica na planta de transferencia de RSU en Celanova. Servicios Adjudicaci贸n 2.702,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor do servizo de reparaci贸n do cadro el茅ctrico nas plantas de transferencia de RSU do Ribeiro. Servicios Adjudicaci贸n 1.961,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor do servizo de retranqueo de apoios na OU-0755 Trives-Barrio. Servicios Adjudicaci贸n 984,63 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor de subministraci贸n de vinilos para obras do Plan Base 2015. Suministros Adjudicaci贸n 266,20 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor de subministraci贸n dun moble arquivador provisto de pechaduras para a 脕rea de Benestar. Suministros Adjudicaci贸n 1.275,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor do servizo de rede subterr谩nea de baixa tensi贸n para conexi贸n el茅ctrica na planta de transferencia de RSU de O Ribeiro. Servicios Adjudicaci贸n 5.000,00 €
Chandrexa de Queixa Formalizaci贸n de contratao do Proxecto de acondicionamento do cami帽o no Concello de Chandrexa de Queixa (cami帽o Celeiros-A Espasa) Obras Formalizaci贸n 78.832,33 €
Deputación Provincial de Ourense Contrataci贸n menor con publicidade do servizo de ATENCI脫N VETERINARIA nos centros de acollida da Rede Provincial de canceiras de O Carballi帽o, A Baixa Limia (Mu铆帽os), Valdeorras (A R煤a) e Xinzo de Limia durante o ano 2015 Servicios Presentación Ofertas 20.700,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor de servizo de impartici贸n de clases de fitness nas modalidades de Fit Bike, Sala de Cardio e pesas e apoio en escolas deportivas para o per铆odo comprendido entre o 13 de xaneiro e o 31 de xullo de 2015. Servicios Adjudicaci贸n 8.196,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor de subministraci贸n dun xogo de bandeiras de interior para actos protocolarios do Pazo Provincial. Suministros Adjudicaci贸n 2.433,92 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor de servizo de traballos el茅ctricos no punto limpo de A R煤a. Servicios Adjudicaci贸n 2.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor de servizo de reparaci贸n do cadro el茅ctrico nas plantas de transferencia de RSU de O Carballi帽o. Servicios Adjudicaci贸n 3.922,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor de servizo de sinalizaci贸n horizontal da estrada OU-0102 Xunqueira de Amb铆a-Pol铆gono de San Cibrao. Servicios Adjudicaci贸n 8.639,40 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor de servizo de sinalizaci贸n horizontal da estrada OU-0517 Ourense-A Merca. Servicios Adjudicaci贸n 1.751,67 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor de subministraci贸n dun armario de dous m贸dulos dentro da Secci贸n de Xesti贸n e Selecci贸n de Persoal. Suministros Adjudicaci贸n 493,24 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor de servizo dunha campa帽a de publicidade institucional a realizar no xornal DIARIO ABC, S.L. durante o exercicio 2015. Servicios Adjudicaci贸n 10.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor de servizo de suscripci贸n a unha base de datos de lexislaci贸n e xurisprudencia que sexa accesible aos concellos da provincia de Ourense a trav茅s da Web desta Deputaci贸n Provincial. Servicios Adjudicaci贸n 13.182,45 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor de servizo de dese帽o e impresi贸n para a organizaci贸n do seminario formativo do Proxecto 50000 and 1 SEAPs Servicios Adjudicaci贸n 2.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor de subministraci贸n de stores Suministros Adjudicaci贸n 1.447,77 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor de servizo dunha campa帽a de publicidade institucional a realizar no xornal dixital www.Noticiasgalicia.com durante o ano 2015. Servicios Adjudicaci贸n 2.616,00 €
Xinzo de Limia Prego de cl谩usulas administrativas particulares que rexer谩n a realizaci贸n do servizo de TRANSPORTE DE ALUMNOS/DEPORTISTAS participantes nas diferentes actividades deportivas, educativas e culturais, organizadas polo concello de Xinzo de Limia. Servicios Presentación Ofertas 240.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor de subministraci贸n de equipos de protecci贸n individual (EPIS) para os traballadores das m谩quinas quitaneves e de esparcimento de sal. Suministros Adjudicaci贸n 4.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor de servizo dunha campa帽a de publicidade institucional a realizar na Axencia EFE durante o ano 2015 Servicios Adjudicaci贸n 18.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor de servizo dunha campa帽a de publicidade institucional a realizar no xornal dixital www.Tempodelecerourense.com durante o ano 2015 Servicios Adjudicaci贸n 7.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor de servizo dunha campa帽a de comunicaci贸n consistente nunha entrevista peri贸dica co Presidente da Deputaci贸n Provincial a realizar na cadena COPE durante o ano 2015 Servicios Adjudicaci贸n 18.150,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor de subministraci贸n de licenza do sistema operativo para Xestor Documental Intelixente. Suministros Adjudicaci贸n 1.092,63 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor de servizo dunha campa帽a de comunicaci贸n a realizar no programa ONDA CERO. Servicios Adjudicaci贸n 10.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor do servizo de alertas de t贸dolos teletipos que em铆tense a diario na axencia EUROPA PRESS relacionados coa actualidade de interese para esta Deputaci贸n durante o ano 2015. Servicios Adjudicaci贸n 9.999,96 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor de servizo dunha campa帽a de comunicaci贸n a realizar en NOTICIAS VALDEORRAS.COM. Servicios Adjudicaci贸n 1.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor de servizo dunha campa帽a de publicidade institucional a realizar en GALICIA DIXITAL durante o ano 2015. Servicios Adjudicaci贸n 3.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor de servizo de organizaci贸n do seminario formativo do Proxecto 50000 and 1 SEAPs. Servicios Adjudicaci贸n 2.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor de subministraci贸n dun "xerador de vapor-sonda de temperatura -panel de control" do ba帽o de vapor da zona de augas do Pazo dos Deportes "Paco Paz". Suministros Adjudicaci贸n 3.993,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor de servizos da asistencia t茅cnica consistente na redacci贸n do proxecto b谩sico para a instalaci贸n dunha piscina flotante de auga termal no r铆o Mi帽o (lugar de Laias-Ourense) Servicios Adjudicaci贸n 21.598,50 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor do servizo de mantemento da plataforma de compulsa electr贸nica. Servicios Adjudicaci贸n 4.235,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor do servizo de mantemento do aplicativo M贸dulo Inventario. Servicios Adjudicaci贸n 7.434,47 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor do servizo de mantemento do aplicativo contabilidade GEMA. Servicios Adjudicaci贸n 16.745,17 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor do servizo de mantemento do sistema de control horario. Servicios Adjudicaci贸n 1.974,12 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor do servizo de renovaci贸n de licenzas CITRIX Subscription Advantage. Servicios Adjudicaci贸n 3.775,20 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor do servizo de asistencia t茅cnica no proceso de implantaci贸pn, migraci贸n de datos e posta en marcha dos aplicativos de n贸minas a instalar nos concellos que soliciten a prestaci贸n. Servicios Adjudicaci贸n 2.500,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor do servizo de mantemento da aplicaci贸n de Xesti贸n do Bolet铆n Oficial. Servicios Adjudicaci贸n 6.636,85 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor de subministraci贸n de vestiario brigadas mantemento do Pazo Provincial. Suministros Adjudicaci贸n 369,41 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor do servizo de transporte nun veh铆culo auto-taxi para os veci帽os de San Vicente de Leira, no treito comprendido entre a dita localidade e a capitalidade do municipio de Vilamart铆n de Valdeorras, como medio sustitutivo do transporte e Servicios Adjudicaci贸n 3.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor de subministraci贸n de stores para Patrimonio. Suministros Adjudicaci贸n 364,64 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor do servizo de asistencia t茅cnica consistente na elaboraci贸n dun estudo pormenorizado sobre a situaci贸n actual do sector primario no MACIZO CENTRAL OURENS脕N, da s煤a proxecci贸n sobre a poboaci贸n e a econom铆a local e das s煤as per Servicios Adjudicaci贸n 20.570,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor do servizo de sinalizaci贸n horizontal na OU-0106 Maceda-Xunqueira de Espada帽edo. Servicios Adjudicaci贸n 1.899,26 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor de subministraci贸n dun conmutador de 16 entradas de v铆deo, teclado e rat贸n. Suministros Adjudicaci贸n 1.064,79 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor do servizo de mantemento do aplicativo GALEASOFT (Olympux Soft). Servicios Adjudicaci贸n 2.597,63 €
Deputación Provincial de Ourense Procedemento negociado sen publicidade para a contrataci贸n do servizo de mantemento e actualizaci贸n das licencias do aplicativo LOCALTEX para o ano 2015. Servicios Adjudicaci贸n 40.595,50 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor de servizo dunha campa帽a de comunicaci贸n a realizar no programa ECO FM durante o ano 2015 Servicios Adjudicaci贸n 3.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor de servizo de aluguer dun andamio durante un mes Servicios Adjudicaci贸n 870,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor de subministraci贸n dunha porta de acceso 贸 patio dende as escaleiras da zona traseira do Pazo Provincial. Suministros Adjudicaci贸n 1.815,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor de subministraci贸n de combustible para a calefacci贸n do Pazo Provincial. Suministros Adjudicaci贸n 3.050,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor de servizo do mantemento dos sistemas de protecci贸n contra incendios do Teatro Principal. Servicios Adjudicaci贸n 1.715,53 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor do servizo de mantemento do aplicativo NOMINA GC-EPSILON-RH. Servicios Adjudicaci贸n 13.964,90 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor de servizo de renovaci贸n, suscripci贸n e soporte de AutoCAD e Menfis. Servicios Adjudicaci贸n 9.675,46 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor de subministraci贸n de dispositivo de impresi贸n para o servizo de Cooperaci贸n. Suministros Adjudicaci贸n 1.295,00 €
Deputación Provincial de Ourense Procedemento negociado sen publicidade para a contrataci贸n do servizo de mantemento e actualizaci贸n das licencias do aplicativo GTWin, e procedementos asociados, o M贸dulo de Xesti贸n Tributaria, o M贸dulo de Xesti贸n de IBI e IAE, e o aplicativo G Servicios Adjudicaci贸n 31.842,55 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor de servizo dunha campa帽a de publicidade institucional a realizar no xornal GRUPO CORREO GALLEGO durante o mes de febreiro de 2015 (Especial Anuario). Servicios Adjudicaci贸n 4.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor de servizo dunha campa帽a de publicidade institucional a realizar no xornal GRUPO CORREO GALLEGO durante o mes de febreiro a decembro de 2015 (Edici贸n Dixital-Banners). Servicios Adjudicaci贸n 19.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor de servizo dunha campa帽a de publicidade institucional a realizar no xornal GRUPO CORREO GALLEGO durante o mes de febreiro de 2015 (Foro sobre Turismo Termal). Servicios Adjudicaci贸n 10.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor de servizo dunha campa帽a de comunicaci贸n a realizar en FARO DE VIGO MEDIA para dar cobertura informativa das novas da Deputaci贸n Provincial de Ourense durante a ano 2015 Servicios Adjudicaci贸n 3.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor de servizos para unha campa帽a de publicidade institucional a realizar en Radio Exterior de Ourense. Servicios Adjudicaci贸n 4.312,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor de servizos para unha campa帽a de publicidade institucional a realizar en GRUPO RADIO OURENSE durante o ano 2015 Servicios Adjudicaci贸n 6.006,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor de servizo dunha campa帽a de comunicaci贸n consistente na cobertura informativa dos proxectos, novas e actividades do Inorde e a Deputaci贸n a realizar na CADENA COPE durante o ano 2015 Servicios Presentación Ofertas 10.197,70 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor de servizo dunha campa帽a de comunicaci贸n e publicidade no xornal FARO DE VIGO, na edici贸n de Ourense, durante o ano 2015 Servicios Adjudicaci贸n 19.400,29 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor de servizo dunha campa帽a de publicidade institucional consistente na emisi贸n de cu帽as publicitarias a realizar na CADENA COPE durante o ano 2015 Servicios Adjudicaci贸n 11.652,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor de servizos dunha campa帽a de publicidade institucional a realizar en OURENSE DIXITAL durante o ano 2015 Servicios Adjudicaci贸n 4.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor de servizos dunha campa帽a de publicidade institucional a realizar en GALEGA DE COMUNICACI脫N durante o ano 2015 Servicios Adjudicaci贸n 4.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "PARQUE SAN ROQUE", n潞 14/16/2015 no termo municipal da R煤a. Obras Adjudicaci贸n 26.446,28 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "OU-0807 VILAMARTIN DE VALDEORRAS (N-536) - SAN VIVCENTE", n潞 41/16/2014 no termo municipal de Vilamart铆n de Valdeorras. Obras Adjudicaci贸n 49.586,78 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "REMODELACI脫N DO CENTRO DE ACOLLIDA DE ANIMAIS NO CARBALLI脩O", n潞 17/16/2015 no termo municipal do Carballi帽o. Obras Adjudicaci贸n 15.943,62 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "CONSTRUCCION DE PASO DE DRENAXE TRANSVERSAL NO REGATO DE ARNUFE", n潞 18/16/2015 no termo municipal de Montederramo. Obras Adjudicaci贸n 30.438,82 €
Castrelo do Miño Adxudicaci贸n do procedemento negociado sen publicidade para a contrataci贸n do servizo "Mantemento e mellora de cami帽os de titularidade municipal" Obras Adjudicaci贸n 75.650,41 €
San Amaro Adxudicaci贸n do contrato de execuci贸n da obra "ACONDICIONAMENTO DE CAMI脩OS no Concello de San Amaro" Obras Adjudicaci贸n 73.191,69 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "REFORZO DE FIRME NAS ESTRADAS OU-0513, OU-0517 E OU-0568", n潞 16/16/2015 no termo municipal de Ourense. Obras Adjudicaci贸n 34.260,65 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "MELLORA SINALIZACI脫N E SEGURIDADE VIAL", n潞 12/16/2015 no termo municipal de Pet铆n. Obras Adjudicaci贸n 24.793,39 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "RELAIZACION DAS OBRAS DE RENOVACION DA REDE DE SANEAMENTO EN FREIXIDO", n潞 5/16/2015 no termo municipal da Larouco. Obras Adjudicaci贸n 15.046,12 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor de servizos dunha campa帽a especial de publicidade coa tem谩tica "Semana Santa, D铆a de Galicia, Productos Galegos e Anuario" a realizar no xornal Faro de Vigo durante o ano 2015 Servicios Adjudicaci贸n 7.599,71 €
Deputación Provincial de Ourense Anuncio de adxudicaci贸n do procedemento negociado sen publicidade para a contrataci贸n do servizo consistente no asesoramento t茅cnico para a elaboraci贸n dunha ESTRATEXIA DE DESENVOLVEMENTO URBANO SOSTIBLE integrado na provincia de Ourense Servicios Adjudicaci贸n 70.785,00 €
Gudiña, A Formalizaci贸n de contrato (galego) de cami帽o no Concello de A Gudi帽a Obras Formalizaci贸n 64.293,35 €
Rubiá Adquisici贸n do ben inmoble sito en TRAMBASAUGAS (RUBIA) Suministros Adjudicaci贸n 900,00 €
Rairiz de Veiga Adxudicaci贸n de contrato da obra "Mellora de cami帽os rurais en Rairiz de Veiga" Obras Adjudicaci贸n 88.403,81 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "ARRANXO CAMI脩OS MUNICIPAIS", n潞 1/16/2015 no termo municipal Mel贸n. Obras Adjudicaci贸n 50.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "MELLORA CAPA DE RODADURA VIAIS MUNICIPAIS", n潞 9/16/2015 no termo municipal da Padrenda. Obras Adjudicaci贸n 59.972,03 €
Deputación Provincial de Ourense Proposta de adxudicaci贸n de procedemento aberto para a contrataci贸n do servizo de asistencia 贸 servizo provincial de recadaci贸n en MATERIA DE INSPECCI脫N TRIBUTARIA Servicios Adjudicaci贸n 0,00 €
Deputación Provincial de Ourense Procedemento negociado sen publicidade para a contrataci贸n da execuci贸n da obra n潞 43/16/2014 denominada "OU-1006 VILARDEV脫S (OU-310)-VILARELLO DA COTA" no termo municipal de Vilardev贸s. Obras Adjudicaci贸n 80.000,00 €
Irixo, O Prego de cl谩usulas administrativas particulares para a realizaci贸n das obras consistentes en MELLORA DE CAMI脩OS RURAIS NO IRIXO n潞 expediente AGADER PM14-32132-0151 Obras Presentación Ofertas 108.259,91 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "ACCESO A CERNADA", n潞 3/16/2015 no termo municipal de Esgos. Obras Adjudicaci贸n 56.638,26 €
Castrelo do Miño Formalizaci贸n do contrato do servizo de formaci贸n Servicios Formalizaci贸n 25.920,00 €
Manzaneda Anuncio de formalizaci贸n de contrato de obras consistentes en "Remate do cami帽o de Trabazos, deste Concello, obra incluidas no Plan Provincial do ano 2014 Numero 1/50" Obras Formalizaci贸n 69.700,00 €
Calvos de Randín Adxudicaci贸n provisional do contrato de obras consistente no "Acondicionamento de cami帽os no Concello de Calvos de Rand铆n" Obras Adjudicaci贸n 67.827,76 €
San Cristovo de Cea Anuncio de formalizaci贸n de contrato das obras consistentes en "Acondicionamento de cami帽os no Concello de San Cristovo de Cea" Obras Formalizaci贸n 105.574,92 €
Deputación Provincial de Ourense Proposta de prego de condici贸ns por licitaci贸n e adxudicaci贸n do contrato do servizo de realizaci贸n de anal铆ticas de control de augas de consumo humano e anal铆ticas de control de vertidos de augas residuais Servicios Presentación Ofertas 292.659,66 €