Perfil del contratante

 

Establecer condiciones de b煤squeda


Entidad

Expediente

Tipo

Estado

Importe

Documentos

Deputación Provincial de Ourense Procedemento aberto para a contrataci贸n do servizo de ASISTENCIA O SERVIZO PROVINCIAL DE RECADACI脫N EN MATERIA DE INSPECCI脫N TRIBUTARIA Servicios Presentación Ofertas 242.000,00 €
Sandiás Convocatoria do procedemento aberto, atendendo 谩 oferta economicamente m谩is vantaxosa, con varios criterios de adxudicaci贸n, para a adxudicaci贸n do contrato de servizo de LIMPEZA DE EDIFICIOS MUNICIPAIS do Concello de Sandi谩s Servicios Presentación Ofertas 31.000,20 €
Deputación Provincial de Ourense Procedemento aberto para a contrataci贸n da execuci贸n da obra n潞 88/16/2015 denominada "ACONDICIONAMENTO DA R脷A CALABAGUEIROS, TRAMO 1潞", Termo municipal do Barco de Valdeorras. Obras Presentación Ofertas 75.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Procedemento aberto para a contrataci贸n da SUBMINISTRACI脫N, EN LOTE 脷NICO, DE MATERIAL DE OFICINA para a Deputaci贸n provincial de Ourense durante o ano 2016 Suministros Presentación Ofertas 30.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Procedemento aberto para a contrataci贸n da subministraci贸n de COMBUSTIBLE (A GUDI脩A) para o Parque M贸bil e de maquinaria da Deputaci贸n de Ourense na zona de influencia da planta de transferencia de RSU en A GUDI脩A Suministros Presentación Ofertas 12.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Procedemento aberto para a contrataci贸n da subministraci贸n de COMBUSTIBLE (A PEROXA) para o Parque M贸bil e de Maquinaria da Deputaci贸n de Ourense na zona de influencia da planta de transferencia de RSU en A PEROXA Suministros Presentación Ofertas 55.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Procedemento aberto para a contrataci贸n da subministraci贸n de COMBUSTIBLE (CARBALLI脩O) para o Parque M贸bil e de Maquinaria da Deputaci贸n de Ourense na zona de influencia da planta de transferencia de RSU en O Carballi帽o Suministros Presentación Ofertas 175.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Procedemento aberto para a contrataci贸n da subministraci贸n de PRODUTOS VARIOS con destino 贸 Taller de Maquinaria durante o ano 2016 Suministros Presentación Ofertas 13.258,00 €
Deputación Provincial de Ourense Procedemento aberto para a contrataci贸n da subministraci贸n de COMBUSTIBLE (BANDE) para o Parque M贸bil e de Maquinaria da Deputaci贸n de Ourense na zona de influencia da nave 脕rea de Infraestructuras en Bande Suministros Presentación Ofertas 78.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Procedemento aberto para a contrataci贸n do servizo de TELEFON脥A M脫BIL para a Deputaci贸n provincial de Ourense Servicios Presentación Ofertas 230.400,00 €
Deputación Provincial de Ourense Procedemento aberto para a contrataci贸n da subministraci贸n de COMBUSTIBLE (A GUDI脩A) para o Parque M贸bil e de Maquinaria da Deputaci贸n de Ourense na zona de influencia da planta de transferencia de RSU en A Gudi帽a Suministros Presentación Ofertas 12.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Procedemento aberto para a contrataci贸n da subministraci贸n de COMBUSTIBLE (BEADE) para o Parque M贸bil e de Maquinaria da Deputaci贸n de Ourense na zona de influencia da planta de transferencia de RSU en Beade Servicios Presentación Ofertas 15.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Procedemento aberto para a contrataci贸n da subministraci贸n de LUBRICANTES para o Taller da Deputaci贸n provincial de Ourense durante o ANO 2016 Suministros Presentación Ofertas 29.154,00 €
Deputación Provincial de Ourense Procedemento aberto para a contrataci贸n da subministraci贸n de COMBUSTIBLE DE CALEFACCI脫N (GAS脫LEO C) con destino a diversos centros de traballo da Deputaci贸n de Ourense durrante o ano 2016 Suministros Presentación Ofertas 30.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Procedemento aberto para a contrataci贸n da subministraci贸n de FORMIG脫NS para o uso nas brigadas da Deputaci贸n durante o exercicio 2016 Suministros Presentación Ofertas 136.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Procedemento aberto para a contrataci贸n da subministraci贸n de 脕RIDOS (NORTE) para o uso nas brigadas da Deputaci贸n durante o ano 2016 na zona norte da provincia Suministros Presentación Ofertas 73.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Procedemento aberto para a contrataci贸n da subministraci贸n de 脕RIDOS (OESTE) para o uso nas brigadas da Deputaci贸n durante o ano 2016 na zona oeste da provincia Suministros Presentación Ofertas 87.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Procedemento aberto para a contrataci贸n da subministraci贸n de COMBUSTIBLE (XINZO DE LIMIA) para o Parque M贸bil e de Maquinaria da Deputaci贸n de Ourense na zona de influenciada nave de Augas e Medio Ambiente en Xinzo de Limia Suministros Presentación Ofertas 100.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Anuncio de adjudicaci贸n de contratos cofinanciados con fondos FEDER: "Plan de Impuso de la Administraci贸n Electr贸nica de la Diputaci贸n" Servicios Adjudicaci贸n 0,00 €
Deputación Provincial de Ourense Procedemento aberto para a contrataci贸n da subministraci贸n de 脕RIDOS (SUR) para o uso nas brigadas da Deputaci贸n durante o ano 2016 na zona sur da provincia Suministros Presentación Ofertas 80.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Anuncio de adjudicaci贸n de contratos cofinanciados con fondos FEDER: "Plan de Impulso de la Administraci贸n Electr贸nica de las Entidades Locales de la Provincia" Suministros Adjudicaci贸n 0,00 €
Deputación Provincial de Ourense Procedemento aberto para a contrataci贸n da subministraci贸n de BANCOS E MARQUESI脩AS para mobiliario urbano, no marco da cooperaci贸n cos Concellos e entidades locais da provincia durante o ano 2016 Suministros Presentación Ofertas 50.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Procedemento aberto para a contrataci贸n do alleamento, con destino 谩 s煤a reciclaxe, dos residuos de PAPEL-CART脫N recollidos polo servizo de Augas e Medio Ambiente da Deputaci贸n provincial de Ourense durante o ano 2016 Servicios Presentación Ofertas 0,00 €
Deputación Provincial de Ourense Procedemento aberto para a contrataci贸n da subministraci贸n de COMBUSTIBLE DE CALEFACCI脫N (PELLETS) con destino a diversos centros de traballo da Deputaci贸n provincial de Ourense durante o ano 2016 Suministros Presentación Ofertas 59.800,00 €
Deputación Provincial de Ourense Procedemento aberto para a contrataci贸n da subministraci贸n dun VEH脥CULO CISTERNA DE REGA E BALDEO e baldeo con destino o servizo de Augas e Medio Ambiente Suministros Presentación Ofertas 140.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Procedemento aberto para a contrataci贸n da subministraci贸n de 200 CONTEDORES R.S.U. (FRACCI脫N RESTO) DE 800 LITROS E 20 CONTEDORES R.S.U. (FRACCI脫N RESTO) DE 1.100 LITROS con destino 贸 servizo de Augas e Medio Ambiente da Deputaci贸n provincial Suministros Presentación Ofertas 31.460,00 €
Deputación Provincial de Ourense Procedemento aberto para a contrataci贸n da subministraci贸n de COMBUSTIBLE (CASTRO CALDELAS) para o Parque M贸bil e de Maquinaria da Deputaci贸n de Ourense na zona de influencia do punto limpo de Augas e Medio Ambiente en Castro Caldelas Suministros Presentación Ofertas 22.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Procedemento aberto para a contrataci贸n da SUBMINISTRACI脫N DE SAL MINERAL COMO FUNDENTE para o mantemento da vialidade invernal nas estradas da rede provincial na tempada 2016 Suministros Presentación Ofertas 82.128,75 €
Deputación Provincial de Ourense Procedemento aberto para a contrataci贸n da subministraci贸n de COMBUSTIBLE (BARCO DE VALDEORRAS) para o Parque M贸bil e de Maquinaria da Deputaci贸n de Ourense na zona de influencia da nave 脕rea de Infraestructuras en O Barco de Valdeorras Suministros Presentación Ofertas 56.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "CONSTRUCCION DE REDE DE ABASTECEMENTO AO PARQUE DE AVENTURA DE LAZA",n潞 101/16/2015 no termo municipal de Laza. Obras Adjudicaci贸n 41.322,31 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "ACONDICIONAMENTO DA REDE VIARIA E DE SANEAMENTO MUNICIPAL EN VIANA DO BOLO",n潞 92/POS/2015 no termo municipal de Viana do Bolo. Obras Adjudicaci贸n 41.322,31 €
Mancomunidade voluntaria de concellos da comarca de Ourense Prego de cl谩usulas administrativas particulares do procedemento aberto para a contrataci贸n dun servizo de docencia para a IMPARTICI脫N DE CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDADE, enmarcados na fase formativa de contratos para a formaci贸n e a aprendizaxe Servicios Presentación Ofertas 63.360,00 €
Deputación Provincial de Ourense PROCEDEMENTO ABERTO PARA A CONTRATACI脫N DO SERVIZO DE PREVENCI脫N DE RISCOS LABORAIS, ESPECIALIDADE DE MEDICINA DO TRABALLO, PARA A DEPUTACI脫N DE OURENSE, DURANTE O EXERCICIO 2016 Servicios Presentación Ofertas 36.894,00 €
Deputación Provincial de Ourense Procedemento aberto para a contrataci贸n da execuci贸n da obra n潞 42/16/2015 denominada "REGULARIZACION CON AGLOMERADO EN FRIO OU-0102", Termo municipal de Paderne de Allariz. Obras Presentación Ofertas 99.999,99 €
Deputación Provincial de Ourense Procedemento aberto para a contrataci贸n da execuci贸n da obra n潞 25/16/2015 denominada "AFIRMADO NA OU-0202 MANCHICA-GUNDI脕S", Termo municipal de Allariz. Obras Presentación Ofertas 99.999,99 €
Deputación Provincial de Ourense Procedemento aberto para a contrataci贸n da subministraci贸n dun SISTEMA DE COPIAS DE SEGURIDADE (BACKUPS) para a Deputaci贸n provincial de Ourense Suministros Presentación Ofertas 44.500,00 €
Deputación Provincial de Ourense Procedemento aberto para a contrataci贸n da execuci贸n da obra n潞 114/POS/2015 denominada "ENSANCHE NA CURVA DA BERGAZA NA OU-0505", Termo municipal de Coles. Obras Presentación Ofertas 118.834,57 €
Deputación Provincial de Ourense Convocatoria do alleamento, exclusivamente a entidades locais da provincia de Ourense, de 17 VEH脥CULOS LIXEIROS pertecentes 贸 Parque M贸bil da Deputaci贸n Provincial de Ourense, sobrantes da anterior convocatoria Suministros Presentación Ofertas 0,00 €
Deputación Provincial de Ourense Convocatoria da contrataci贸n do servizo de ATENCI脫N VETERINARIA no centro de acollida da Rede Provincial da CANCEIRA DE XINZO DE LIMIA, durante o ano 2016 Servicios Presentación Ofertas 6.600,00 €
Deputación Provincial de Ourense Convocatoria do servizo de ATENCI脫N VETERINARIA no centro de acollida da Rede Provincial da CANCEIRA DE O CARBALLI脩O, durante o ano 2016 Servicios Presentación Ofertas 8.400,00 €
Deputación Provincial de Ourense Convocatoria do servizo de ATENCI脫N VETERINARIA no centro de acollida da Rede Provincial da CANCEIRA DE VALDEORRAS (A RUA), durante o ano 2016 Servicios Presentación Ofertas 4.800,00 €
Deputación Provincial de Ourense Convocatoria do servizo de ATENCI脫N VETERINARIA no centro de acollida da Rede Provincial da CANCEIRA DE A BAIXA LIMIA (MUI脩OS), durante o ano 2016 Servicios Presentación Ofertas 5.400,00 €
Ramirás Convocatoria de concurso para o alugueiro con opci贸n de compra de bens patrimoniais, ubicados na antiga escola de Rubi谩s, para destinalos a vivenda Servicios Presentación Ofertas 0,00 €
Entrimo Adxudicaci贸n do procedemento negociado sen publicidade, do contrato de servizo de "asesoramento laboral do Concello de Entrimo" Servicios Adjudicaci贸n 11.757,13 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "MELLORA DO FIRME EN VARIOS N脷CLEOS RURAIS DO CONCELLO DE MONTEDERRAMO",n潞 92/16/2015 no termo municipal de Montederramo. Obras Adjudicaci贸n 20.661,16 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "MELLORA DO FIRME DA ESTRADA DA OU-CV-102 A MOGAINZA",n潞 93/16/2015 no termo municipal de Montederramo. Obras Adjudicaci贸n 41.322,31 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "AMPLIACI脫N ESTRADA OU-160 1陋 FASE",n潞 11/POS/2015 no termo municipal de Barbad谩s. Obras Adjudicaci贸n 41.322,31 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "AFIRMADO NA OU-1201 BANDE (OU-540)-BARXES (OU-1202)",n潞 99/16/2015 no termo municipal de Bande. Obras Adjudicaci贸n 49.586,77 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "SOTERRAMENTO DA L.M.T. DE ABASTECEMENTO 脕 ZONA TERMAL DOS BA脩OS DE RIOCALDO",n潞 97/16/2015 no termo municipal de Lobios. Obras Adjudicaci贸n 49.580,09 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "ABASTECEMENTO EN VILABOA",n潞 89/POS/2015 no termo municipal da Veiga. Obras Adjudicaci贸n 50.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "REPARACI脫N ACCESO AS TERMAS DO MUI脩O DA VEIGA",n潞 84/16/2015 no termo municipal de Ourense. Obras Adjudicaci贸n 49.586,78 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "ACONDICIONAMIENTO DE SALA MULTIUSOS EN PLANTA BAJA PAZO PROVINCIAL",n潞 100/16/2015 no termo municipal de Ourense. Obras Adjudicaci贸n 49.993,19 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "CONS. MURALLA MEDIEVAL/ACOND. PRAZA...",n潞 48/POS/2015 no termo municipal de Manzaneda. Obras Adjudicaci贸n 41.322,31 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "COLOCACI脫N DE BIONDA NAS ESTRADAS OU-0802, OU-0803, OU-0808",n潞 94/16/2015 no termo municipal do Barco de Valdeorras. Obras Adjudicaci贸n 49.586,78 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "PAVIMENTACI脫N DE R脷AS EN CA脩IZO, TAMEIR脫N, PENTES",n潞 40/POS/2015 no termo municipal da Gudi帽a. Obras Adjudicaci贸n 41.322,31 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "MELLORA DOS ACCESOS A VILACH脕 E VECO脩A DE ABAIXO, PLUVIAIS EN SANDE E FONTE EN BARRO",n潞 96/16/2015 no termo municipal de Bobor谩s. Obras Adjudicaci贸n 28.925,61 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "SINALIZACI脫N HORIZONTAL EN VARIAS ESTRADAS DO CONCELLO DE TRASMIRAS",n潞 95/16/2015 no termo municipal de Trasmiras. Obras Adjudicaci贸n 41.317,09 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "AMPLIACI脫N OU-0215 TO脡N-ARNOIA",n潞 132/POS/2015 no termo municipal de Cartelle. Obras Adjudicaci贸n 49.586,78 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "MELLORA DO DEP脫SITO DE ABST. DE OS BA脩OS (RIOCALDO), CONSTRUCCI脫N DE LOCAL ANEXO PARA ALMAC脡N DE EQUIPAMENTO DEPORTIVO E CONSTRUCCI脫N DE MURO E BEIRARR脷AS",n潞 46/POS/2015 no termo municipal de Nogueira Obras Adjudicaci贸n 41.322,31 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "ENSANCHE NA OU-0210 LEIRADO-PONTEDEVA",n潞 133/POS/2015 no termo municipal de Quintela de Leirado. Obras Adjudicaci贸n 49.586,76 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "CONSTRUCCI脫N DE VIVENDAS SOCIAIS EN TRADO, 1陋 FASE",n潞 70/POS/2015 no termo municipal de Pontedeva. Obras Adjudicaci贸n 49.586,77 €
Deputación Provincial de Ourense Procedemento aberto para a contrataci贸n do servizo de FORMACI脫N E SEGUIMENTO DA CAMPA脩A DE COMPOSTAXE 2015 Servicios Presentación Ofertas 30.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Procedemento aberto para a contrataci贸n da execuci贸n da obra n潞 109/POS/2015 denominada "REFORZO DO FIRME NA OU-0306 SAN CRISTOVO-LEIRO", Termo municipal de Carballeda de Avia. Obras Presentación Ofertas 116.165,41 €
Deputación Provincial de Ourense Procedemento aberto para a contrataci贸n da execuci贸n da obra n潞 33/16/2015 denominada "PONT脫N, SANEOS E AFIRMADO NA OU-1017 REBORDONDO-CARZOA", Termo municipal de Cualedro. Obras Presentación Ofertas 150.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Procedemento para a contrataci贸n administrativa especial consistente na prestaci贸n do servizo de DISTRIBUCI脫N E VENDA DAS PUBLICACI脫NS EDITADAS POLA DEPUTACI脫N PROVINCIAL de Ourense no 谩mbito da Comunidade Aut贸noma Galega Servicios Presentación Ofertas 0,00 €
Leiro Adxudicaci贸n do contrato de LIMPEZA VIARIA E LIMPEZA DA AGRUPACI脫N ESCOLAR, CASA DO CONCELLO, CONSULTORIO M脡DICO, BIBLIOTECA e CENTRO C脥VICO de Leiro Obras Adjudicaci贸n 28.611,90 €
Irixo, O Anuncio licitaci贸n invitaci贸n cursada a empresas contrataci贸n para ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES en 2016 Obras Presentación Ofertas 0,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "ACOND. EDIFICIO MUNICIPAL PARA CENTRO DE INICIATIVAS",n潞 96/POS/2015 no termo municipal de Vilar de Santos. Obras Adjudicaci贸n 41.322,31 €
Irixo, O Procedemento de contrato menor da contrataci贸n dun OPERARIO T脡CNICO ELECTRICISTA Obras Presentación Ofertas 0,00 €
Celanova Resoluci贸n da Alcald铆a de INICIO do procedemento de adxudicaci贸n do contrato do servizo de LIMPEZA da totalidade das dependencias do CEIP Curros Enr铆quez de Celanova durante o per铆odo seguinte contando desde o 1 de xaneiro de 2016 Obras Presentación Ofertas 65.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Procedemento aberto para a contrataci贸n da subministraci贸n de COMBUSTIBLE (TRIVES) para o Parque M贸bil e de Maquinaria da Deputaci贸n de Ourense na zona de influencia da nave de Augas e Medio Ambiente en A Pobra de Trives Suministros Presentación Ofertas 50.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Procedemento aberto para a contrataci贸n da subministraci贸n de COMBUSTIBLE (PARQUE MAQUINARIA) para o ano 2016 贸 Parque M贸bil e de Maquinaria da Deputaci贸n provincial de Ourense na zona de influencia do Parque de Maquinaria en San Cibrao de Vi帽a Suministros Presentación Ofertas 374.000,00 €
Xinzo de Limia Adxudicaci贸n contrato do servizo de "seguimento peri贸dico e control do cumprimento do contrato de servizos de conservaci贸n, reparaci贸n e mantemento do alumeado p煤blico e instalaci贸ns el茅ctricas dos edificios municipais do Concello de Xinzo de Servicios Adjudicaci贸n 2.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Procedento aberto para a contrataci贸n da subministraci贸n de COMBUSTIBLE (VIANA DO BOLO) para o Parque M贸bil e de Maquinaria da Deputaci贸n de Ourense na zona de influenciada nave de Augas e Medio Ambiente en Viana do Bolo Suministros Presentación Ofertas 26.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Procedemento aberto para a contrataci贸n da subministraci贸n de COMBUSTIBLE (PAZO) para o Parque M贸bil e de Maquinaria da Deputaci贸n de Ourense na zona de influencia do Pazo Provincial na R煤a Progreso en Ourense Suministros Presentación Ofertas 25.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "REPARACION DO FIRME NA OU-0568",n潞 90/POS/2015 no termo municipal de Ourense. Obras Adjudicaci贸n 8.640,47 €
Deputación Provincial de Ourense Procedemento aberto para a contrataci贸n da subministraci贸n de COMBUSTIBLE (VER脥N) para o Parque M贸bil e de Maquinaria da Deputaci贸n de Ourense na zona de influencia da Nave 脕rea de Infraestructuras en Ver铆n Suministros Presentación Ofertas 70.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "ASFALTADO PARADI脩A, SARREAUS, PADROSO,...",n潞 84/POS/2015 no termo municipal de Sarreaus. Obras Adjudicaci贸n 41.322,31 €
Punxín Anuncio de licitaci贸n do servizo de "REMATE DA REDACCI脫N DO PLAN XERAL DE ORDENACI脫N MUNICIPAL DE PUNX脥N" Servicios Presentación Ofertas 49.800,00 €
Xinzo de Limia Formalizaci贸n contrato de servicios de CONSERVACI脫N, REPARACI脫N E MANTEMENTO DE ALUMEADO P脷BLICO E INSTALACI脫NS EL脡CTRISCAS DOS EDIFICIOS MUNICIPAIS do Concello de Xinzo de Limia Servicios Formalizaci贸n 411.467,42 €
Xinzo de Limia Convocatoria do procedemento aberto para a adxudicaci贸n do contrato de subministro de COMBUSTIBLE PARA OS VEH脥CULOS E MAQUINARIA (II) do Concello de Xinzo de Limia. Suministros Presentación Ofertas 199.650,00 €
Xinzo de Limia PROCEDEMENTO ABERTO DO CONTRATO MIXTO DE SUBMINISTRACI脫N DE COMBUSITLE DE CALFACCI脫N (PELLETS) E SERVIZO DE MANTEMENTO DA CALDEIRA DE BIOMASA DA PISCINA CLIMATIZADA DO CONCELLO DE XINZO DE LIMIA Suministros Presentación Ofertas 40.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Procedemento aberto para a contrataci贸n do servizo de LIMPEZA DOS CENTROS DE TRABALLO DA DEPUTACI脫N PROVINCIAL DE OURENSE para os ejercicios 2016 e seguintes Servicios Presentación Ofertas 485.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "ACONDICIONAMENTO DA ZONA DO NOVO BALNEARIO DE CORTEGADA",n潞 89/16/2015 no termo municipal de Cortegada. Obras Adjudicaci贸n 41.322,31 €
Bande Adxudicaci贸n do contrato de obras de "AMPLIACI脫N DO CEMITERIO MUNICIPAL DE BANDE" Obras Adjudicaci贸n 149.213,99 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "PAVIMENTACION E ALUMEADO NA R脷A BA脩O DO MONTE",n潞 33/POS/2015 no termo municipal de Cortegada. Obras Adjudicaci贸n 41.322,31 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "URBANIZACION CASA DA CASTA脩A",n潞 91/16/2015 no termo municipal de Parada de Sil. Obras Adjudicaci贸n 16.445,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "PAVIMENTACION DAS R脷AS EN POBRA DE TRIVES, 4陋 FASE",n潞 69/POS/2015 no termo municipal de Pobra de Trives. Obras Adjudicaci贸n 41.322,31 €
Deputación Provincial de Ourense Convocatoria para a contrataci贸n do servizo de DIVULGACI脫N E COMUNICACI脫N DA CAMPA脩A DE COMPOSTAXE 2015 Servicios Presentación Ofertas 10.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Convocatoria para a contratacion menor patrimonial con publicidade do ALLEAMENTO, EXCLUSIVAMENTE A ENTIDADES LOCAIS DA PROVINCIA DE OURENSE DE 23 VEH脥CULOS LIXEIROS PERTENCENTES 脫 PARQUE M脫BIL DA DEPUTACI脫N PROVINCIAL DE OURENSE Suministros Presentación Ofertas 0,00 €
Muíños Formalizaci贸n do contrato da obra "acondicionamento de espazos p煤blicos no complexo de O CORGO (Concello de Mui帽os) Obras Formalizaci贸n 76.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "ARRANXO STO./ FOSAS S脡PTICAS PARADO/PORTA/RIG.",n潞 52/POS/2015 no termo municipal da M茅zquita. Obras Adjudicaci贸n 41.322,31 €
Deputación Provincial de Ourense Procedemento aberto para a contrataci贸n da prestaci贸n do servizo consistente na XESTI脫N E MANTEMENTO DA APLICACI脫N INFORM脕TICA INSTALADA NO SERVIZO DE XESTI脫N TRIBUTARIA E RECADACI脫N da Deputaci贸n provincial de Ourense Servicios Presentación Ofertas 180.000,00 €
Irixo, O Procedemento de contrato menor, da contrataci贸n dun OPERARIO-T脡CNICO ELECTRICISTA Servicios Presentación Ofertas 0,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "REMATE CENTRO SOCIAL DE MUGARES",n潞 82/16/2015 no termo municipal de To茅n. Obras Adjudicaci贸n 49.586,78 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "ADAPTACION DO EDIFICIO ANEXO A CASA DA CULTURA",n潞 83/POS/2015 no termo municipal de Sand铆as. Obras Adjudicaci贸n 41.322,31 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "SINALIZACION HORIZONTAL E VERTICAL NA OU-1114",n潞 85/16/2015 termo municipal de Vilar de Santos. Obras Adjudicaci贸n 26.399,81 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "CAMI脩O OU-0509-OU-0508 CAMPO DE FUTBOL",n潞 87/16/2015 no termo municipal de Nogueira de Ramu铆n. Obras Adjudicaci贸n 48.923,19 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "RENOVACION DA REDE DE SANEAMENTO E ABASTECEMENTO NO NUCLEO RURAL DE SOUTELO",n潞 86/16/2015 no termo municipal de Esgos. Obras Adjudicaci贸n 47.829,95 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra n潞75/POS/2015 denominada "ACONDICIONAMENTO CAMI脩O CARRAGUESO-AS PEREIRAS", Termo municipal de Ramir谩s Obras Adjudicaci贸n 41.322,31 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra n潞49/16/2015 denominada "DRENAXE, EXPLANACION E AFIRMADO NA OU-1104 VILARDERREI-VILAR DE BARRIO"; Termo municipal de Trasmiras Obras Adjudicaci贸n 49.586,78 €
Celanova CL脕USULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DO CONTRATO DE OBRAS DE 鈥淩EFORMA DA EDAR DO POL脥GONO INDUSTRIAL DO CONCELLO DE CELANOVA鈥, POR PROCEDEMENTO NEGOCIADO SEN PUBLICIDADE E TRAMITACI脫N URXENTE Obras Presentación Ofertas 150.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra n潞 129/POS/2015 denominada "ACONDICIONAMENTO E MELLORA OU-0903 VIANA-L脥MITE PROVINCIA - VIANA DO BOLO" Obras Adjudicaci贸n 49.586,78 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra n潞110/POS/2015 denominada "REFORZO DE FIRME NA OU-0459 R脷A PI脩OR E TRAVES脥A DE ARCOS - O CARBALLI脩O" Obras Adjudicaci贸n 49.586,78 €
Calvos de Randín Adxudicaci贸n provisional do contrato de obras consistente na "MELLORA DA ZONA DA FEIRA DO CONCELLO DE CALVOS DE RAND脥N" Obras Adjudicaci贸n 42.853,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra n潞 83/16/2015 denominada "REFORMA INTERIOR ALA SURESTE PLANTA SEGUNDA DO PAZO PROVINCIAL - OURENSE" Obras Adjudicaci贸n 20.120,26 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para execuci贸n da obra n潞 50/POS/2015 denominada "ACONDICIONAMENTO PISTA MUNICIPAL DE MEL脫N-MESTAS-COSTA", Termo municipal de Mel贸n. Obras Adjudicaci贸n 41.322,31 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para execuci贸n da obra n潞 81/16/2015 denominada "EXECUCI脫N DE MUROS NA OU-0701 E OU-0751", Termo municipal do Bolo e Manzaneda. Obras Adjudicaci贸n 9.447,21 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para execuci贸n da obra n潞 11/16/2015 denominada "ACOND. 脕REA RECREATIVA CATRO CAMI脩OS", Termo municipal do Carballi帽o. Obras Adjudicaci贸n 41.322,31 €
Deputación Provincial de Ourense Convocatoria da contrataci贸n dun servizo para a PROMOCI脫N E DIFUSI脫N DO PROXECTO VALOR GER脢S-XUR脡S pertecente a segunda convocatoria do Programa Operativo de Cooperaci贸n Transfronteiriza Espa帽a Portugal (POCTEP) 2007-2013 cun cofinanciamento d Servicios Presentación Ofertas 3.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para execuci贸n da obra n潞 72/POS/2015 denominada "ACONDICIONAMENTO DE V脥AS MUNICIPAIS EN FRE脕S/VILELA", Termo municipal de Punx铆n. Obras Adjudicaci贸n 41.322,31 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para execuci贸n da obra n潞 32/16/2015 denominada "REALIZACI脫N DE MUROS E MELLORA DA SINALIZACI脫N NA OU-0502 E OU-0505", Termo municipal de Coles. Obras Adjudicaci贸n 49.586,78 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para execuci贸n da obra n潞 93/POS/2015 denominada "RENOVACI脫N E OPTIMIZACI脫N ILUMINACI脫N P脷BLICA TOLDAVIA, BELQUERIME", Termo municipal de Vilamar铆n. Obras Adjudicaci贸n 41.322,31 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para execuci贸n da obra n潞 127/POS/2015 denominada "REFORZO DE FIRME NA OU-0606 VALILONGO-TEIXEIRA", Termo municipal da Teixeira. Obras Adjudicaci贸n 49.586,78 €
Leiro Anuncio adxudicaci贸n obra "ACONDICIONAMIENTO ACCESO A PASEO FLUVIAL" Obras Adjudicaci贸n 49.946,33 €
Vilardevós Adxudicaci贸n das obras "PAVIMENTACI脫N E SANEAMENTO EN ENXAMES, TERROSO E LAMASDEITE", obra n煤mero 97/2014 correspondente 贸 Plan provincial de cooperaci贸n 谩s obras e servizos municipais e da rede viaria provincial correspondente 贸 exercicio de Obras Adjudicaci贸n 75.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para execuci贸n da obra n潞 36/16/2015 denominada "LIMPEZA DE CUNETAS E DRENAXES NA OU-0106 E OU0107 MACEDA Obras Presentación Ofertas 49.586,00 €
Gudiña, A ACONDICIONAMENTO DE VIAL NO PARQUE EMPRESARIAL DE A GUDI脩A" e "DOTACI脫N DE SERVICIOS ENERX脡TICOS PARA A MELLORA DA EFICIENCIA ENERX脡TICA NA ILUMINACI脫N DO PARQUE EMPRESARIAL DE A GUDI脩A Obras Presentación Ofertas 0,00 €
Bande Adxudicaci贸n do contrato de obras de "recuperaci贸n e mellora da PRAZA MUNICIPAL DE ABASTOS" Obras Adjudicaci贸n 74.314,24 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para execuci贸n da obra n潞 107/POS/2015 denominada "REFORZO DO FIRME NA OU-0801 BARCO-SOBRADELO", Termo municipal do Barco de Valdeorras. Obras Adjudicaci贸n 49.586,78 €
Celanova Procedemento aberto, oferta economicamente m谩is vantaxosa, varios criterios de adxudicaci贸n e tramitaci贸n urxente do contrato de obras de CAMPO DE F脷TBOL DE C脡SPEDE ARTIFICIAL. Anexo campo de f煤tbol municipal Obras Presentación Ofertas 249.999,99 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para execuci贸n da obra n潞 43/16/2015 denominada "ENSANCHE E AFIRMADO NA OU-0213 CRESPOS (OU-414) - PONTE CANTI脩O (OU-193)", Termo municipal de Padrenda. Obras Adjudicaci贸n 49.586,78 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para execuci贸n da obra n潞 14/POS/2015 denominada "ACONDICIONAMENTO DE CAMI脩OS NA ERMIDA/DOADE/GARFI脕N", Termo municipal de Beariz. Obras Adjudicaci贸n 41.322,31 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para execuci贸n da obra n潞 100/POS/2015 denominada "BACHEO/DOBRE TRATAMENTO EN BUSTELO-CASASO脕 E PAVIMENTACI脫N ACCESO A PAZOS DE ABELEDA", Termo municipal de Xunqueira de Amb铆a. Obras Adjudicaci贸n 41.322,31 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para execuci贸n da obra n潞 20/POS/2015 denominada "PAVIMENTACI脫N REDE VIARIA MUNICIPAL BEIRO/SAN ESTEBAN/VILARI脩O", Termo municipal de Carballeda de Avia. Obras Adjudicaci贸n 41.322,31 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para execuci贸n da obra n潞 123/POS/2015 denominada "REFORZO DE FIRME NA TRAVES脥A DE TRIVES OU-0752 TRIVES-PENA PETADA", Termo municipal da Pobra de Trives. Obras Adjudicaci贸n 49.586,78 €
Calvos de Randín Procedemento Negociado sen Publicidade para a adquisici贸n dun brazo de desbroce forestal lateral entre os concellos de Calvos de Rand铆n, Os Blancos e Porqueira Suministros Adjudicaci贸n 60.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para execuci贸n da obra n潞 80/16/2015 denominada "REFORMA INTERIOR DA ALA SUROESTE DA PLANTA PRIMEIRA DO PAZO PROVINCIAL", Termo municipal de Ourense. Obras Adjudicaci贸n 49.507,09 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para execuci贸n da obra n潞 39/POS/2015 denominada "MANTEMENTO DE CAMI脩OS MUNICIPAIS TRASPORTELA", Termo municipal de Gomesende. Obras Adjudicaci贸n 41.322,31 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para execuci贸n da obra n潞 99/POS/2015 denominada "REHABILITACION DO PARQUE DO TOURAL EN XINZO", Termo municipal de Xinzo de Limia. Obras Adjudicaci贸n 41.321,56 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para execuci贸n da obra n潞 35/POS/2015 denominada "ACONDICIONAMENTO DO ACCESO A MOREIRA E TRASOUTEIRO", Entidade Menor de Ber谩n. Obras Adjudicaci贸n 20.661,16 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para execuci贸n da obra n潞 22/POS/2015 denominada "REPARACI脫N DE VIAIS NO CASCO URB脕N", Termo municipal do Carballi帽o. Obras Adjudicaci贸n 49.586,78 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para execuci贸n da obra n潞 85/POS/2015 denominada "SANEAMENTO NO ALTO DE TABOADELA", Termo municipal de Taboadela. Obras Adjudicaci贸n 41.322,31 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para execuci贸n da obra n潞 98/POS/2015 denominada "MELLORA DO FIRME DA ESTRADA SAN CRISTOVO-MORMENTELOS", Termo municipal de Vilari帽o de Conso. Obras Adjudicaci贸n 41.322,31 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para execuci贸n da obra n潞 35/16/2015 denominada "BEIRARR脷AS NA OU-1212 BANDE-PORTUGAL", Termo municipal de Lobios. Obras Adjudicaci贸n 49.586,78 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para execuci贸n da obra n潞 62/POS/2015 denominada "REPARACI脫N E BACHEOS DAS ESTRADAS MUNICIPAIS", Termo municipal de Parada de Sil. Obras Adjudicaci贸n 41.322,31 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para execuci贸n da obra n潞 51/POS/2015 denominada "MODIFICACI脫N DA ESTACION DE BOMBEO DE AUGA POTABLE (ETAP)", Termo municipal da Merca. Obras Adjudicaci贸n 41.322,31 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para execuci贸n da obra n潞 82/POS/2015 denominada "URBANIZACI脫N NO CAMPO E ACONDICIONAMENTO ACESO A XUNQUEDO,...", Termo municipal de San Xoan de R铆o. Obras Adjudicaci贸n 41.322,31 €
Xinzo de Limia Anuncio contrato mixto de obras e subministraci贸n para a execuci贸n do proxecto b谩sico e de execuci贸n do ALBERGUE DE PEREGRINOS de Xinzo de Limia Servicios Adjudicaci贸n 120.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para execuci贸n da obra n潞 41/16/2015 denominada "ENSANCHE E AFIRMADO NA OU-0521 CABEANCA-TRASALVA,...", Termo municipal de Ourense. Obras Adjudicaci贸n 49.586,78 €
Xinzo de Limia Anuncio de adxudicaci贸n e formalizaci贸n do contrato mixto de obras e subministraci贸n para a MUSEALIZACI脫N E PROPOSTA ESCENOGR脕FICA DO MUSEO DO ENTROIDO DE XINZO DE LIMIA Obras Formalizaci贸n 68.944,49 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para execuci贸n da obra n潞 41/POS/2015 denominada "REXENERACI脫N FIRMES REDE VIARIA MUNICIPAL EN SURRIBAS, SUBIROL,...", Termo municipal de Irixo. Obras Adjudicaci贸n 41.322,31 €
Amoeiro Adxudicaci贸n da obra de "mellora da accesibilidade e seguridade no PARQUE PUBLICO DE AMOEIRO" Obras Adjudicaci贸n 30.537,34 €
Celanova Procedemento negociado sen publicidade para a contrataci贸n do servizo de LIMPEZA DO CEIP CURROS ENR脥QUEZ Servicios Presentación Ofertas 29.040,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para execuci贸n da obra n潞 77/16/2015 denominada "COLOCACI脫N DE MARQUESI脩A E PERSIANA NO CEIP MESTRA VIDE", Termo municipal de Ourense. Obras Adjudicaci贸n 33.006,59 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para execuci贸n da obra n潞 76/16/2015 denominada "REMATE DE CUBRICI脫N DE PISTA POLIDEPORTIVA NO CEIP MANUEL SUEIRO DE OURENSE", Termo municipal de Ourense. Obras Adjudicaci贸n 45.505,81 €