Perfil del contratante

 

Establecer condiciones de b煤squeda


Entidad

Expediente

Tipo

Estado

Importe

Documentos

Deputación Provincial de Ourense Procedemento aberto para a contrataci贸n da execuci贸n da obra n潞 114/POS/2015 denominada "ENSANCHE NA CURVA DA BERGAZA NA OU-0505", Termo municipal de Coles. Obras Presentación Ofertas 118.834,57 €
Deputación Provincial de Ourense Procedemento aberto para a contrataci贸n da execuci贸n da obra n潞 12/POS/2015 denominada "PAVIMENTACI脫N, ABASTECEMENTO E SANEAMENTO NA R脷A VALLE INCL脕N, 2陋 FASE", Termo municipal do Barco de Valdeorras. Obras Presentación Ofertas 66.000,00 €
Consorcio contra incendios e de salvamento da comarca da Limia Prego de cl谩usulas administrativas particulares que rexir谩n para a contrataci贸n, mediante procedemento aberto con multiplicidade de criterios de adxudicaci贸n, do subministro dun VEH脥CULO DE RESCATE EN ALTURA (32 m), para o Consorcio contra Incen Suministros Presentación Ofertas 600.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Procedemento aberto para a contrataci贸n da SUBMINISTRACI脫N, EN LOTE 脷NICO, DE MATERIAL DE OFICINA para a Deputaci贸n provincial de Ourense durante o ano 2016 Suministros Presentación Ofertas 30.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Convocatoria do alleamento, exclusivamente a entidades locais da provincia de Ourense, de 17 VEH脥CULOS LIXEIROS pertecentes 贸 Parque M贸bil da Deputaci贸n Provincial de Ourense, sobrantes da anterior convocatoria Suministros Presentación Ofertas 0,00 €
Deputación Provincial de Ourense Convocatoria para a contratacion menor patrimonial con publicidade do ALLEAMENTO, EXCLUSIVAMENTE A ENTIDADES LOCAIS DA PROVINCIA DE OURENSE DE 23 VEH脥CULOS LIXEIROS PERTENCENTES 脫 PARQUE M脫BIL DA DEPUTACI脫N PROVINCIAL DE OURENSE Suministros Presentación Ofertas 0,00 €
Bande Adxudicaci贸n do contrato de obras de "AMPLIACI脫N DO CEMITERIO MUNICIPAL DE BANDE" Obras Adjudicaci贸n 149.213,99 €
Deputación Provincial de Ourense Procedemento aberto para a contrataci贸n da subministraci贸n de COMBUSTIBLE DE CALEFACCI脫N (GAS脫LEO C) con destino a diversos centros de traballo da Deputaci贸n de Ourense durrante o ano 2016 Suministros Presentación Ofertas 30.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Procedemento aberto para a contrataci贸n da subministraci贸n dun SISTEMA DE COPIAS DE SEGURIDADE (BACKUPS) para a Deputaci贸n provincial de Ourense Suministros Presentación Ofertas 44.500,00 €
Leiro procedemento aberto, oferta econ贸micamente m谩is ventaxosa, con varios criterios de adxudicaci贸n, para a adxudicaci贸n da xesti贸n indirecta, mediante concesi贸n, do servizo de abastecemento domiciliario de auga potable e saneamento (alcantarillado Servicios Presentación Ofertas 0,00 €
Deputación Provincial de Ourense PROCEDEMENTO ABERTO PARA A CONTRATACI脫N DO SERVIZO DE PREVENCI脫N DE RISCOS LABORAIS, ESPECIALIDADE DE MEDICINA DO TRABALLO, PARA A DEPUTACI脫N DE OURENSE, DURANTE O EXERCICIO 2016 Servicios Presentación Ofertas 36.894,00 €
Muíños Formalizaci贸n do contrato da obra "acondicionamento de espazos p煤blicos no complexo de O CORGO (Concello de Mui帽os) Obras Formalizaci贸n 76.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Procedemento aberto para a contrataci贸n do servizo de TELEFON脥A M脫BIL para a Deputaci贸n provincial de Ourense Servicios Presentación Ofertas 230.400,00 €
Irixo, O Procedemento de contrato menor, da contrataci贸n dun OPERARIO-T脡CNICO ELECTRICISTA Servicios Presentación Ofertas 0,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "ARRANXO STO./ FOSAS S脡PTICAS PARADO/PORTA/RIG.",n潞 52/POS/2015 no termo municipal da M茅zquita. Obras Adjudicaci贸n 41.322,31 €
Deputación Provincial de Ourense Procedemento aberto para a contrataci贸n da prestaci贸n do servizo consistente na XESTI脫N E MANTEMENTO DA APLICACI脫N INFORM脕TICA INSTALADA NO SERVIZO DE XESTI脫N TRIBUTARIA E RECADACI脫N da Deputaci贸n provincial de Ourense Servicios Presentación Ofertas 180.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Procedemento aberto para a contrataci贸n da SUBMINISTRACI脫N DE SAL MINERAL COMO FUNDENTE para o mantemento da vialidade invernal nas estradas da rede provincial na tempada 2016 Suministros Presentación Ofertas 82.128,75 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "REMATE CENTRO SOCIAL DE MUGARES",n潞 82/16/2015 no termo municipal de To茅n. Obras Adjudicaci贸n 49.586,78 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "CAMI脩O OU-0509-OU-0508 CAMPO DE FUTBOL",n潞 87/16/2015 no termo municipal de Nogueira de Ramu铆n. Obras Adjudicaci贸n 48.923,19 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "RENOVACION DA REDE DE SANEAMENTO E ABASTECEMENTO NO NUCLEO RURAL DE SOUTELO",n潞 86/16/2015 no termo municipal de Esgos. Obras Adjudicaci贸n 47.829,95 €
Deputación Provincial de Ourense Procedemento aberto para a contrataci贸n da subministraci贸n de 200 CONTEDORES R.S.U. (FRACCI脫N RESTO) DE 800 LITROS E 20 CONTEDORES R.S.U. (FRACCI脫N RESTO) DE 1.100 LITROS con destino 贸 servizo de Augas e Medio Ambiente da Deputaci贸n provincial Suministros Presentación Ofertas 31.460,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "SINALIZACION HORIZONTAL E VERTICAL NA OU-1114",n潞 85/16/2015 termo municipal de Vilar de Santos. Obras Adjudicaci贸n 26.399,81 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "ADAPTACION DO EDIFICIO ANEXO A CASA DA CULTURA",n潞 83/POS/2015 no termo municipal de Sand铆as. Obras Adjudicaci贸n 41.322,31 €
Deputación Provincial de Ourense Prego de cl谩usulas administrativas particulares do procedemento aberto para a contrataci贸n da subministraci贸n de LIGANTE C65B3 (NORTE)con destino 谩s brigadas da Excma. Deputaci贸n provincial de Ourense durante o ano 2015 na zona norte da provinci Suministros Presentación Ofertas 80.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "AFIRMADO NA OU-1006 VILARDEV脫S-VILARELLO DA COTA",n潞 52/16/2015 no termo municipal de Vilardev贸s. Obras Adjudicaci贸n 49.586,78 €
Deputación Provincial de Ourense Prego de cl谩usulas administrativas particulares do procedemento aberto para a contrataci贸n da subministraci贸n de LIGANTE C65B3 (OESTE)con destino 谩s brigadas da Excma. Deputaci贸n provincial de Ourense durante o ano 2015 na zona oeste da provinci Suministros Presentación Ofertas 90.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Prego de cl谩usulas administrativas particulares do procedemento aberto para a contrataci贸n da subministraci贸n de LIGANTE C65B3 (SUR)con destino 谩s brigadas da Excma. Deputaci贸n provincial de Ourense durante o ano 2015 na zona sur da provincia Suministros Presentación Ofertas 85.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Prego de cl谩usulas administrativas particulares do procedemento aberto para a contrataci贸n da subministraci贸n de LIGANTE C69BP3 (NORTE) con destino 谩s brigadas da Excma. Deputaci贸n provincial de Ourense durante o ano 2015 na zona norte da provin Suministros Presentación Ofertas 80.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Prego de cl谩usulas administrativas particulares do procedemento aberto para a contrataci贸n da subministraci贸n de LIGANTE C69BP3 (OESTE) con destino 谩s brigadas da Excma. Deputaci贸n Provincial de Ourense durante o ano 2015 na zona oeste da provin Suministros Presentación Ofertas 90.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Prego de cl谩usulas administrativas particulares do procedemento aberto para a contrataci贸n da subministraci贸n de LIGANTE C69BP3 (SUR) con destino 谩s brigadas da Excma. Deputaci贸n Provincial de Ourense durante o ano 2015 na zona sur da provincia Suministros Presentación Ofertas 85.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Procedemento aberto para a contrataci贸n da execuci贸n da obra n潞 42/16/2015 denominada "REGULARIZACION CON AGLOMERADO EN FRIO OU-0102", Termo municipal de Paderne de Allariz. Obras Presentación Ofertas 99.999,99 €
Deputación Provincial de Ourense Procedemento aberto para a contrataci贸n dun veh铆culo todoterreno 4x4 con destino 贸 Parque M贸bil da Deputaci贸n Provincial de Ourense Suministros Presentación Ofertas 43.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Procedemento aberto para a contrataci贸n do servizo de FORMACI脫N E SEGUIMENTO DA CAMPA脩A DE COMPOSTAXE 2015 Servicios Presentación Ofertas 30.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Procedemento aberto para a contrataci贸n da execuci贸n da obra n潞 25/16/2015 denominada "AFIRMADO NA OU-0202 MANCHICA-GUNDI脕S", Termo municipal de Allariz. Obras Presentación Ofertas 99.999,99 €
Deputación Provincial de Ourense Procedemento aberto para a contrataci贸n da subministraci贸n de COMBUSTIBLE DE CALEFACCI脫N (PELLETS) con destino a diversos centros de traballo da Deputaci贸n provincial de Ourense durante o ano 2016 Suministros Presentación Ofertas 59.800,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra n潞75/POS/2015 denominada "ACONDICIONAMENTO CAMI脩O CARRAGUESO-AS PEREIRAS", Termo municipal de Ramir谩s Obras Adjudicaci贸n 41.322,31 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra n潞49/16/2015 denominada "DRENAXE, EXPLANACION E AFIRMADO NA OU-1104 VILARDERREI-VILAR DE BARRIO"; Termo municipal de Trasmiras Obras Adjudicaci贸n 49.586,78 €
Celanova CL脕USULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DO CONTRATO DE OBRAS DE 鈥淩EFORMA DA EDAR DO POL脥GONO INDUSTRIAL DO CONCELLO DE CELANOVA鈥, POR PROCEDEMENTO NEGOCIADO SEN PUBLICIDADE E TRAMITACI脫N URXENTE Obras Presentación Ofertas 150.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Convocatoria para a contrataci贸n do servizo de DIVULGACI脫N E COMUNICACI脫N DA CAMPA脩A DE COMPOSTAXE 2015 Servicios Presentación Ofertas 10.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Procedemento aberto para a contrataci贸n da execuci贸n da obra n潞 38/16/2015 denominada "REFORZO DO FIRME NA OU-1021 VER脥N-ARCUCELOS", Termo municipal de Monterrei. Obras Presentación Ofertas 108.401,32 €
Deputación Provincial de Ourense Procedemento aberto para a contrataci贸n da execuci贸n da obra n潞 102/POS/2015 denominada "ENSANCHE DE PONT脫N EN REQUEIXO NA OU-0108", Termo municipal de Allariz. Obras Presentación Ofertas 119.999,98 €
Deputación Provincial de Ourense Prego de cl谩usulas administrativas particulares do procedemento aberto para a contrataci贸n da subministraci贸n de SINALIZACI脫N VERTICAL para a 脕rea de Infraestruturas da Deputaci贸n provincial de Ourense Suministros Presentación Ofertas 60.879,33 €
Calvos de Randín Adxudicaci贸n provisional do contrato de obras consistente na "MELLORA DA ZONA DA FEIRA DO CONCELLO DE CALVOS DE RAND脥N" Obras Adjudicaci贸n 42.853,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra n潞 83/16/2015 denominada "REFORMA INTERIOR ALA SURESTE PLANTA SEGUNDA DO PAZO PROVINCIAL - OURENSE" Obras Adjudicaci贸n 20.120,26 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra n潞 129/POS/2015 denominada "ACONDICIONAMENTO E MELLORA OU-0903 VIANA-L脥MITE PROVINCIA - VIANA DO BOLO" Obras Adjudicaci贸n 49.586,78 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra n潞110/POS/2015 denominada "REFORZO DE FIRME NA OU-0459 R脷A PI脩OR E TRAVES脥A DE ARCOS - O CARBALLI脩O" Obras Adjudicaci贸n 49.586,78 €
Deputación Provincial de Ourense Procedemento aberto para a contrataci贸n da execuci贸n da obra n潞 109/POS/2015 denominada "REFORZO DO FIRME NA OU-0306 SAN CRISTOVO-LEIRO", Termo municipal de Carballeda de Avia. Obras Presentación Ofertas 116.165,41 €
Deputación Provincial de Ourense Procedemento aberto para a contrataci贸n da execuci贸n da obra n潞 33/16/2015 denominada "PONT脫N, SANEOS E AFIRMADO NA OU-1017 REBORDONDO-CARZOA", Termo municipal de Cualedro. Obras Presentación Ofertas 150.000,00 €
Xinzo de Limia PROCEDEMENTO ABERTO DO CONTRATO MIXTO DE SUBMINISTRACI脫N DE COMBUSITLE DE CALFACCI脫N (PELLETS) E SERVIZO DE MANTEMENTO DA CALDEIRA DE BIOMASA DA PISCINA CLIMATIZADA DO CONCELLO DE XINZO DE LIMIA Suministros Presentación Ofertas 40.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para execuci贸n da obra n潞 50/POS/2015 denominada "ACONDICIONAMENTO PISTA MUNICIPAL DE MEL脫N-MESTAS-COSTA", Termo municipal de Mel贸n. Obras Adjudicaci贸n 41.322,31 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para execuci贸n da obra n潞 11/16/2015 denominada "ACOND. 脕REA RECREATIVA CATRO CAMI脩OS", Termo municipal do Carballi帽o. Obras Adjudicaci贸n 41.322,31 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para execuci贸n da obra n潞 81/16/2015 denominada "EXECUCI脫N DE MUROS NA OU-0701 E OU-0751", Termo municipal do Bolo e Manzaneda. Obras Adjudicaci贸n 9.447,21 €
Xinzo de Limia Formalizaci贸n contrato de servicios de CONSERVACI脫N, REPARACI脫N E MANTEMENTO DE ALUMEADO P脷BLICO E INSTALACI脫NS EL脡CTRISCAS DOS EDIFICIOS MUNICIPAIS do Concello de Xinzo de Limia Servicios Formalizaci贸n 411.467,42 €
Deputación Provincial de Ourense Convocatoria da contrataci贸n dun servizo para a PROMOCI脫N E DIFUSI脫N DO PROXECTO VALOR GER脢S-XUR脡S pertecente a segunda convocatoria do Programa Operativo de Cooperaci贸n Transfronteiriza Espa帽a Portugal (POCTEP) 2007-2013 cun cofinanciamento d Servicios Presentación Ofertas 3.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para execuci贸n da obra n潞 127/POS/2015 denominada "REFORZO DE FIRME NA OU-0606 VALILONGO-TEIXEIRA", Termo municipal da Teixeira. Obras Adjudicaci贸n 49.586,78 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para execuci贸n da obra n潞 72/POS/2015 denominada "ACONDICIONAMENTO DE V脥AS MUNICIPAIS EN FRE脕S/VILELA", Termo municipal de Punx铆n. Obras Adjudicaci贸n 41.322,31 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para execuci贸n da obra n潞 93/POS/2015 denominada "RENOVACI脫N E OPTIMIZACI脫N ILUMINACI脫N P脷BLICA TOLDAVIA, BELQUERIME", Termo municipal de Vilamar铆n. Obras Adjudicaci贸n 41.322,31 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para execuci贸n da obra n潞 32/16/2015 denominada "REALIZACI脫N DE MUROS E MELLORA DA SINALIZACI脫N NA OU-0502 E OU-0505", Termo municipal de Coles. Obras Adjudicaci贸n 49.586,78 €
Leiro Anuncio adxudicaci贸n obra "ACONDICIONAMIENTO ACCESO A PASEO FLUVIAL" Obras Adjudicaci贸n 49.946,33 €
Vilardevós Adxudicaci贸n das obras "PAVIMENTACI脫N E SANEAMENTO EN ENXAMES, TERROSO E LAMASDEITE", obra n煤mero 97/2014 correspondente 贸 Plan provincial de cooperaci贸n 谩s obras e servizos municipais e da rede viaria provincial correspondente 贸 exercicio de Obras Adjudicaci贸n 75.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Procedemento aberto para a contrataci贸n do servizo de LIMPEZA DOS CENTROS DE TRABALLO DA DEPUTACI脫N PROVINCIAL DE OURENSE para os ejercicios 2016 e seguintes Servicios Presentación Ofertas 485.000,00 €
Xinzo de Limia Convocatoria do procedemento aberto para a adxudicaci贸n do contrato de subministro de COMBUSTIBLE PARA OS VEH脥CULOS E MAQUINARIA (II) do Concello de Xinzo de Limia. Suministros Presentación Ofertas 199.650,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para execuci贸n da obra n潞 36/16/2015 denominada "LIMPEZA DE CUNETAS E DRENAXES NA OU-0106 E OU0107 MACEDA Obras Presentación Ofertas 49.586,00 €
Gudiña, A ACONDICIONAMENTO DE VIAL NO PARQUE EMPRESARIAL DE A GUDI脩A" e "DOTACI脫N DE SERVICIOS ENERX脡TICOS PARA A MELLORA DA EFICIENCIA ENERX脡TICA NA ILUMINACI脫N DO PARQUE EMPRESARIAL DE A GUDI脩A Obras Presentación Ofertas 0,00 €
Bande Adxudicaci贸n do contrato de obras de "recuperaci贸n e mellora da PRAZA MUNICIPAL DE ABASTOS" Obras Adjudicaci贸n 74.314,24 €
Celanova Procedemento aberto, oferta economicamente m谩is vantaxosa, varios criterios de adxudicaci贸n e tramitaci贸n urxente do contrato de obras de CAMPO DE F脷TBOL DE C脡SPEDE ARTIFICIAL. Anexo campo de f煤tbol municipal Obras Presentación Ofertas 249.999,99 €
Deputación Provincial de Ourense Procedimiento abierto para la contrataci贸n de la ejecuci贸n de la obra n潞 47/POS/2015 denominada "INSTALCION DE C脡SPEDE ARTIFICIAL NO CAMPO DE F脷TBOL MUNICIPAL", en el ayuntamineto de Maceda Obras Presentación Ofertas 300.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Prego de cl谩usulas administrativas particulares do procedemento aberto para a contrataci贸n do servizo consistente na realizaci贸n e posta en marscha dun sistema de control integrado de XESTI脫N DE FERTILIZANTES E ABONOS en solos agrarios, no marco Servicios Presentación Ofertas 59.671,15 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para execuci贸n da obra n潞 107/POS/2015 denominada "REFORZO DO FIRME NA OU-0801 BARCO-SOBRADELO", Termo municipal do Barco de Valdeorras. Obras Adjudicaci贸n 49.586,78 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para execuci贸n da obra n潞 43/16/2015 denominada "ENSANCHE E AFIRMADO NA OU-0213 CRESPOS (OU-414) - PONTE CANTI脩O (OU-193)", Termo municipal de Padrenda. Obras Adjudicaci贸n 49.586,78 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para execuci贸n da obra n潞 123/POS/2015 denominada "REFORZO DE FIRME NA TRAVES脥A DE TRIVES OU-0752 TRIVES-PENA PETADA", Termo municipal da Pobra de Trives. Obras Adjudicaci贸n 49.586,78 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para execuci贸n da obra n潞 100/POS/2015 denominada "BACHEO/DOBRE TRATAMENTO EN BUSTELO-CASASO脕 E PAVIMENTACI脫N ACCESO A PAZOS DE ABELEDA", Termo municipal de Xunqueira de Amb铆a. Obras Adjudicaci贸n 41.322,31 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para execuci贸n da obra n潞 20/POS/2015 denominada "PAVIMENTACI脫N REDE VIARIA MUNICIPAL BEIRO/SAN ESTEBAN/VILARI脩O", Termo municipal de Carballeda de Avia. Obras Adjudicaci贸n 41.322,31 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para execuci贸n da obra n潞 14/POS/2015 denominada "ACONDICIONAMENTO DE CAMI脩OS NA ERMIDA/DOADE/GARFI脕N", Termo municipal de Beariz. Obras Adjudicaci贸n 41.322,31 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a contrataci贸n dunha asistencia t茅cnica para a realizaci贸n dunha auditor铆a e consultor铆a previa 谩s acci贸ns A-1 e B-1 do "Proxecto LIFE+REGENERALIMIA" cofinanciado nun 50% con fondos da Uni贸n Europea. Servicios Adjudicaci贸n 20.328,00 €
Calvos de Randín Procedemento Negociado sen Publicidade para a adquisici贸n dun brazo de desbroce forestal lateral entre os concellos de Calvos de Rand铆n, Os Blancos e Porqueira Suministros Adjudicaci贸n 60.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para execuci贸n da obra n潞 80/16/2015 denominada "REFORMA INTERIOR DA ALA SUROESTE DA PLANTA PRIMEIRA DO PAZO PROVINCIAL", Termo municipal de Ourense. Obras Adjudicaci贸n 49.507,09 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para execuci贸n da obra n潞 22/POS/2015 denominada "REPARACI脫N DE VIAIS NO CASCO URB脕N", Termo municipal do Carballi帽o. Obras Adjudicaci贸n 49.586,78 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para execuci贸n da obra n潞 39/POS/2015 denominada "MANTEMENTO DE CAMI脩OS MUNICIPAIS TRASPORTELA", Termo municipal de Gomesende. Obras Adjudicaci贸n 41.322,31 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para execuci贸n da obra n潞 35/POS/2015 denominada "ACONDICIONAMENTO DO ACCESO A MOREIRA E TRASOUTEIRO", Entidade Menor de Ber谩n. Obras Adjudicaci贸n 20.661,16 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para execuci贸n da obra n潞 99/POS/2015 denominada "REHABILITACION DO PARQUE DO TOURAL EN XINZO", Termo municipal de Xinzo de Limia. Obras Adjudicaci贸n 41.321,56 €
Xinzo de Limia Prego de cl谩usulas administrativas particulares que han de rexir a contrataci贸n por procedemento aberto do contrato mixto de subministraci贸n de COMBUSTIBLE DE CALEFACCI脫N (PELLETS) e servizo de mantemento da caldeira de biomasa da piscina climati Suministros Presentación Ofertas 40.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para execuci贸n da obra n潞 98/POS/2015 denominada "MELLORA DO FIRME DA ESTRADA SAN CRISTOVO-MORMENTELOS", Termo municipal de Vilari帽o de Conso. Obras Adjudicaci贸n 41.322,31 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para execuci贸n da obra n潞 62/POS/2015 denominada "REPARACI脫N E BACHEOS DAS ESTRADAS MUNICIPAIS", Termo municipal de Parada de Sil. Obras Adjudicaci贸n 41.322,31 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para execuci贸n da obra n潞 35/16/2015 denominada "BEIRARR脷AS NA OU-1212 BANDE-PORTUGAL", Termo municipal de Lobios. Obras Adjudicaci贸n 49.586,78 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para execuci贸n da obra n潞 85/POS/2015 denominada "SANEAMENTO NO ALTO DE TABOADELA", Termo municipal de Taboadela. Obras Adjudicaci贸n 41.322,31 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para execuci贸n da obra n潞 51/POS/2015 denominada "MODIFICACI脫N DA ESTACION DE BOMBEO DE AUGA POTABLE (ETAP)", Termo municipal da Merca. Obras Adjudicaci贸n 41.322,31 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para execuci贸n da obra n潞 82/POS/2015 denominada "URBANIZACI脫N NO CAMPO E ACONDICIONAMENTO ACESO A XUNQUEDO,...", Termo municipal de San Xoan de R铆o. Obras Adjudicaci贸n 41.322,31 €
Xinzo de Limia Anuncio contrato mixto de obras e subministraci贸n para a execuci贸n do proxecto b谩sico e de execuci贸n do ALBERGUE DE PEREGRINOS de Xinzo de Limia Servicios Adjudicaci贸n 120.000,00 €
Xinzo de Limia Convocatoria (II) do procedemento aberto para a adxudicaci贸n do contrato subministro de COMBUSTIBLE PARA OS VEH脥CULOS E MAQUINARIA do Concello de Xinzo de Limia. Suministros Presentación Ofertas 199.650,00 €
Xinzo de Limia Anuncio de adxudicaci贸n e formalizaci贸n do contrato mixto de obras e subministraci贸n para a MUSEALIZACI脫N E PROPOSTA ESCENOGR脕FICA DO MUSEO DO ENTROIDO DE XINZO DE LIMIA Obras Formalizaci贸n 68.944,49 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para execuci贸n da obra n潞 41/POS/2015 denominada "REXENERACI脫N FIRMES REDE VIARIA MUNICIPAL EN SURRIBAS, SUBIROL,...", Termo municipal de Irixo. Obras Adjudicaci贸n 41.322,31 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para execuci贸n da obra n潞 41/16/2015 denominada "ENSANCHE E AFIRMADO NA OU-0521 CABEANCA-TRASALVA,...", Termo municipal de Ourense. Obras Adjudicaci贸n 49.586,78 €
Calvos de Randín Adxudicaci贸n provisional do contrato de obras consistente na "Reparaci贸n de FIRME ESTRADAS VILA-GOLPELL脕S-VILARI脩O" Obras Adjudicaci贸n 76.510,00 €
Amoeiro Adxudicaci贸n da obra de "mellora da accesibilidade e seguridade no PARQUE PUBLICO DE AMOEIRO" Obras Adjudicaci贸n 30.537,34 €
Celanova Procedemento negociado sen publicidade para a contrataci贸n do servizo de LIMPEZA DO CEIP CURROS ENR脥QUEZ Servicios Presentación Ofertas 29.040,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para execuci贸n da obra n潞 76/16/2015 denominada "REMATE DE CUBRICI脫N DE PISTA POLIDEPORTIVA NO CEIP MANUEL SUEIRO DE OURENSE", Termo municipal de Ourense. Obras Adjudicaci贸n 45.505,81 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para execuci贸n da obra n潞 77/16/2015 denominada "COLOCACI脫N DE MARQUESI脩A E PERSIANA NO CEIP MESTRA VIDE", Termo municipal de Ourense. Obras Adjudicaci贸n 33.006,59 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para execuci贸n da obra n潞 77/POS/2015 denominada "PAVIMENTACION DAS R脷AS DA QUELLA E FORNO", Termo municipal de RUBI脕. Obras Adjudicaci贸n 41.322,31 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para execuci贸n da obra n潞 64/POS/2015 denominada "MELLORA PAVIMENTAI脫N E APERTURA ACCESOS REDE VIARIA MUNICIPAL OUTEIRO,...", Termo municipal da Peroxa. Obras Adjudicaci贸n 41.322,31 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para execuci贸n da obra n潞 91/POS/2015 denominada "MELLORA DE CAMI脩OS DA REDE VIARIA MUNICIPAL EN BANGUESES, LAIOSO...,", Termo municipal de Verea. Obras Adjudicaci贸n 41.322,31 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para execuci贸n da obra n潞 66/16/2015 denominada "DOBLES VENT脕S E REPARACI脫NS INTERIORES CEE MI脩O DE VELLE", Termo municipal de Ourense. Obras Adjudicaci贸n 16.514,62 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para execuci贸n da obra n潞 62/16/2015 denominada "REPARACION DE CARPINTERIAS EXTERIORES NO CEIP DE MACEDA", Termo municipal de Maceda. Obras Adjudicaci贸n 14.801,74 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para execuci贸n da obra n潞 70/16/2015 denominada "SUBSTITUCI脫N DE VENT脕S EN AULAS E.I. E ADAPTACI脫N DE ALMAC脡N POLODEPORTIVO NO CPI VIRXE DA SALETA", Termo municipal de San Cristovo de Cea. Obras Adjudicaci贸n 6.602,70 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para execuci贸n da obra n潞 72/16/2015 denominada "REPARACION DE ASEOS NENAS 2陋 PLANTA NO CEIP PRINCESA DE ESPA脩A", Termo municipal de Ver铆n. Obras Adjudicaci贸n 5.866,46 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para execuci贸n da obra n潞 73/16/2015 denominada "REPARACION DE PISTA EXTERIOR NO CEIP DE BIBEI", Termo municipal de Viana do Bolo. Obras Adjudicaci贸n 18.597,67 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para execuci贸n da obra n潞 74/16/2015 denominada "DOBRES VENT脕S NA ALA NORTE NO CEIP PADRE CRESPO", Termo municipal de Xunqueira de Amb铆a. Obras Adjudicaci贸n 12.501,99 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para execuci贸n da obra n潞 75/16/2015 denominada "REPARACI脫N NOS ACCESOS E ESCALEIRAS DO PATIO CEIP VALLE INCL脕N DE MUGUEIMES", Termo municipal de Mui帽os. Obras Adjudicaci贸n 19.834,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para execuci贸n da obra n潞 60/16/2015 denominada "CUBRICI脫N PATIO INFANTIL NO CEIP CURROS ENR脥QUEZ DE CELANOVA", Termo municipal de Celanova. Obras Adjudicaci贸n 28.727,67 €
Carballeda de Valdeorras Anuncio de formalizaci贸n da ampliaci贸n R煤a Cemiterio e Regueiro de Augas OBRA N潞 21 do Plan Provincial de 2015 Obras Formalizaci贸n 74.638,97 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para execuci贸n da obra n潞 63/16/2015 denominada "REPARACI脫NS POLIDEPORTIVO CEIP QUINES", Termo municipal de Mel贸n. Obras Adjudicaci贸n 6.586,77 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para execuci贸n da obra n潞 71/16/2015 denominada "ESCALEIRA E PORCHE DE COMUNICACI脫N ENTRE EDIFICIOS CEIP SACO E ARCE", Termo municipal de To茅n. Obras Adjudicaci贸n 20.657,95 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para execuci贸n da obra n潞 69/16/2015 denominada "SUBSTITUCI脫N DE FALSOS TEITOS E LUMINARIAS CEIP TOMAS LEMOS", Termo municipal de Ribadav铆a. Obras Adjudicaci贸n 14.875,12 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para execuci贸n da obra n潞 67/16/2015 denominada "ADAPTACI脫N INSTALCI脫N ACS, ASEOS E VESTIARIOS CPI PADRENDA", Termo municipal de Padrenda. Obras Adjudicaci贸n 14.860,86 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para execuci贸n da obra n潞 64/16/2015 denominada "REPOSICI脫N DE CARPINTER脥AS EXTERIORES GIMNASIO NO CEIP AUGUSTO ASSIA", Termo municipal da Mezquita. Obras Adjudicaci贸n 5.500,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para execuci贸n da obra n潞 61/16/2015 denominada "EXECUCI脫N DE MARQUESI脩A NO CEIP LAUREANO PRIETO", Termo municipal da Gudi帽a. Obras Adjudicaci贸n 6.099,36 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para execuci贸n da obra n潞 126/POS/2015 denominada "REFORZO DE FIRME TRAVES脥A SAN AMARO NA OU-0303 VALDEPEREIRA-MASIDE", Termo municipal de San Amaro. Obras Adjudicaci贸n 49.586,78 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para execuci贸n da obra n潞 68/16/2015 denominada "PAVIMENTACION DE PISTA EXTERIOR NO CEIP MANUEL BERM脷DEZ", Termo municipal de Pobra de Trives. Obras Adjudicaci贸n 19.828,40 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para execuci贸n da obra n潞 65/16/2015 denominada "CUBRICI脫N ENTRE EDIFICIOS E ADAPTACI脫N NIVEIS ESTERIORES", Termo municipal de Ourense. Obras Adjudicaci贸n 34.106,42 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para execuci贸n da obra n潞 59/16/2015 denominada "AISLAMENTO LUCERNARIO E OBRAS VARIAS NO CEIP DE CASTRELO DO VAL", Termo municipal de Castrlo do Val. Obras Adjudicaci贸n 9.915,02 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para execuci贸n da obra n潞 58/16/2015 denominada "REPARACI脫N DE ASEOS, PATIO E RAMPA EDUCACI脫N INFANTIL NO CEIP OTERO PEDRAYO", Termo municipal do Barco de Valdeorras. Obras Adjudicaci贸n 5.784,69 €
Calvos de Randín Adxudicaci贸n do contrato de obras consistentes na "INSTALACI脫N DE ASCENSOR na casa do Concello de Calvos de Rand铆n" Obras Adjudicaci贸n 24.181,85 €
Carballeda de Valdeorras Anuncio de adxudicaci贸n da ampliaci贸n R煤a Cemiterio e Regueiros de Augas (obra n潞 21 do Plan Provincial de 2015) Obras Adjudicaci贸n 74.638,97 €
Vilar de Barrio Anuncio de formalizaci贸n de contrato correspondente 贸 "servizo de VIXILANCIA E EXTINCI脫N CONTRA INCENDIOS FORESTAIS mediante acstuaci贸n de brigadas de defensa no Concello de Vilar de Barrio" Servicios Formalizaci贸n 49.339,44 €
Vilar de Barrio Anuncio formalizaci贸n de contrato correspondente 贸 "servizo de PREVENCI脫N CONTRA INCENDIOS forestais mediante actuaci贸n de brigadas de prevenci贸n no Concello de Vilar de Barrio" Servicios Formalizaci贸n 27.225,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "BACHEO E ASFALTADO RODEIRO, CERNADAS, BARROSO" N潞 6/POS/2015 no termo municipal de Avi贸n. Obras Adjudicaci贸n 41.322,31 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "REPARACION DE PRANTA POTABILIZADORA EN A VEIGA E PAVIMENTACI脫N EN BOAZO" N潞 86/POS/2015 no termo municipal da Teixeira. Obras Adjudicaci贸n 41.322,31 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "REFORNA E MELLORA ALUMEADO PUBLICO EN RUBI脕S" N潞 10/POS/2015 no termo municipal de Bande. Obras Adjudicaci贸n 8.164,46 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "PAVIMENTACION RVM TRASMIRAS, ABAVIDES, SEIXAS" N潞 88/POS/2015 no termo municipal de Trasmiras. Obras Adjudicaci贸n 41.322,31 €
Deputación Provincial de Ourense Prego de cl谩usulas administrativas particulares do procedemento aberto para a contrataci贸n da subministraci贸n de 240 CONTEDORES R.S.U. (FRACCI脫N RESTO) DE 800 LITROS con destino 贸 servizo de Augas e Medio Ambiente da Deputaci贸n provincial de Ou Suministros Presentación Ofertas 28.000,00 €
Consorcio de Turismo da Ribeira Sacra Prego de cl谩usulas administrativas particulares para a realizaci贸n de VINTE脷N (21) MURALES EXTERIORES, un por cada concello que conforma Ribeira Sacra. Suministros Presentación Ofertas 26.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "CONSTRUCI脫N DE SISTEMA DE DEPURACI脫N DA R脷A NICOL脕S TENORIO E PISCINAS MUNICIPAIS" N潞 92/POS/2015 no termo municipal de Viana do Bolo. Obras Adjudicaci贸n 41.322,31 €
Irixo, O Invitaci贸n a participar na contrataci贸n para o manexo e traballos con un pala mixta retroexcavadora dun operario-conductor Servicios Presentación Ofertas 0,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "ROTEIRO TERMAL, TUR脥STICO E DE NATUREZA "LOBIOS-VILA TERMAL DOS BA脩OS DE RIOCALDO NO PARQUE NATURAL DA BAIXA LIMIA-SERRA DO XUR脡S" N潞 57/16/2015 no termo municipal de Lobios. Obras Adjudicaci贸n 28.925,62 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "EXPLANACI脫N E AFIRMADO CU脩AS NA OU-0214" N潞 125/POS/2015 no termo municipal de Ramir谩s. Obras Adjudicaci贸n 49.586,78 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "MELLORA DE CAMI脩OS" N潞 15/POS/2015 no termo municipal dos Blancos. Obras Adjudicaci贸n 41.322,31 €
Entrimo Procedemento Negociado sen Publicidade "Obras de Abastecemento de auga en a Illa e mellora de pavimento en Olelas" Obras Adjudicaci贸n 75.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "ENSANCHE E AFIRMADO EN PONTEDEVA NA OU-0213" N潞 124/POS/2015 no termo municipal de Pontedeva. Obras Adjudicaci贸n 49.586,77 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "REPARACI脫N, MELLORA SANEAMENTO R脷A VICENTE RISCO (MARXE DEREITA)" N潞 28/POS/2015 no termo municipal de Castro Caldelas. Obras Adjudicaci贸n 41.322,31 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "CONSTRUCCI脫N DE PISCINA INFANTIL EN RAIRIZ DE VEIGA" N潞 74/POS/2015 no termo municipal de Rairiz de Veiga. Obras Adjudicaci贸n 41.322,31 €
Leiro Procedemento Negociado sen Publicidade para a obra 鈥淩ehabilitaci贸n de edificio para Centro C铆vico en Leiro Obras Formalizaci贸n 151.022,07 €
Inorde Adxudicaci贸n do procedemento negociado sen publicidade para a contrataci贸n da pestaci贸n da obra NAVES PARA MATERNIDADE PORCINA E CRIA DE OVINO-CAPRINO FAS 2 na finca de Armariz da Deputaci贸n provincial de Ourense no termo municipal de Nogueira de Obras Adjudicaci贸n 196.975,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a adquisici贸n de medallas corporativas en plata de ley con grabaci贸n e cord贸n Suministros Adjudicaci贸n 2.788,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para unha campa帽a de comunicaci贸n consistente nun anuncio sobre campi贸n da Copa Deputaci贸n A e B, ascenso O Barco e ascenso Ver铆n- Logos e Posters a realizar no xornal La Regi贸n Servicios Adjudicaci贸n 847,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor de servizo de ampliaci贸n e mellora da aplicaci贸n de xesti贸n da contabilidade. Servicios Adjudicaci贸n 13.518,12 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor de servizo dunha campa帽a de publicidade institucional a realizar na revista AIRE LIBRE desde xu帽o a decembro de 2015. Servicios Adjudicaci贸n 14.520,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor de servizo de desenrrolo dun portal Web. Servicios Adjudicaci贸n 5.336,10 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor de subministro de herbicida. Suministros Adjudicaci贸n 21.779,76 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor de subministraci贸n de fitos quilom茅tricos para estradas de titularidade provincial. Suministros Adjudicaci贸n 950,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor de servizo de limpeza do vertedoiro na estrada provincial OU-0504. Servicios Adjudicaci贸n 6.000,00 €
Entrimo Contrato menor de servizo dunha campa帽a de comunicaci贸n consistente nun anuncio de dobre p谩xina no especial Ribeira Sacra e un spot sobre "Turismo Termal" a realizar no xornal "EL PROGRESO". Servicios Adjudicaci贸n 10.890,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor de servizo de fresado de pavimento na OU-0519 Ourense-To茅n. Servicios Adjudicaci贸n 2.200,35 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor de subministraci贸n e colocaci贸n de persianas na nave cocheira de Vilamart铆n de Valdeorras. Suministros Adjudicaci贸n 2.566,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor de subministraci贸n dun ordenador IMAC 27 QUAD-CORE i5 3.4 GHz Suministros Adjudicaci贸n 2.271,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a instalaci贸n de contador de auga no cerramento da finca da vivenda de Ver铆n Servicios Adjudicaci贸n 962,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para unha campa帽a de comunicaci贸n consistente nun anuncio sobre "Especial Pol铆gono de San Cibrao" Servicios Adjudicaci贸n 1.688,68 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a restauraci贸n de 56 sillas do sal贸n de plenos Servicios Adjudicaci贸n 2.744,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a adaptaci贸n do software de facturaci贸n dos convenios de augas 贸s est谩ndares de FAC-e Servicios Adjudicaci贸n 1.890,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a verificaci贸n per铆odica das b谩sculas das plantas de transferencia de RSU Servicios Adjudicaci贸n 11.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a reparaci贸n de defiencias no cadro el茅ctrico da 谩rea de Infraestructuras no Pazo Servicios Adjudicaci贸n 17.190,08 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para o servizo de adaptaci贸n da comunicaci贸n entre o programa "GTwin" e o programa "GEMA" Servicios Adjudicaci贸n 10.624,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a correci贸n estilo, dese帽o, maquetaci贸n, impresi贸n do libro a ponte maior de ourense, El Puente Romano Medieval Servicios Adjudicaci贸n 8.241,96 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para unha campa帽a de comunicaci贸n consistente nun anuncino sobre "Especial Ver谩n 2015" Servicios Adjudicaci贸n 1.407,23 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para unha campa帽a de publicidade institucional a realizar no programa "La Linterna" da Cadena Cope Valdeorras durante o ano 2015 Servicios Adjudicaci贸n 3.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a adquisici贸n bomba para o centro de recollia do Carballi帽o Suministros Adjudicaci贸n 600,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a renovaci贸n do servizo de soporte t茅cnico da base de datos oracle Servicios Adjudicaci贸n 3.600,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para unha web para a rede de centros de acollida Servicios Adjudicaci贸n 2.700,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor de subministraci贸n de vestiario laboral e novos equipos de protecci贸n individual (EPIS) para o persoal das brigadas de V铆as e Obras. Suministros Adjudicaci贸n 16.409,32 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor de subministraci贸n de vestiario laboral e equipos de protecci贸n para os traballadores do Teatro Principal. Suministros Adjudicaci贸n 1.818,87 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a contrataci贸n do dese帽o, maqueta e impresi贸n da narraci贸n "Bicha" (XII Edici贸n do Premio Pura e Dora V谩zquez). Servicios Adjudicaci贸n 2.476,50 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a contrataci贸n dunha asistencia t茅cnica consistente na elaboraci贸n dun estudo pormenorizado sobre a situaci贸n actual e posibles aproveitamentos dos montes veci帽ais en man com煤n da provincia de Ourense que conte帽a un inventa Servicios Adjudicaci贸n 21.500,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a redacci贸n do inventario de emisi贸ns de referencia e plan de acci贸n de enerx铆a sostible PAIS no Concello de Barbad谩s. Servicios Adjudicaci贸n 3.945,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor de subministraci贸n de vestiario para perreras e granxas. Suministros Adjudicaci贸n 2.568,58 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a contrataci贸n de equipamento audiovisual para a adquisici贸n dun proxectro (canon de video) para a aula de Formaci贸n no Centro Cultural Marcos Valc谩rcel. Suministros Adjudicaci贸n 2.861,65 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a adquisici贸n de placas de metacrilato de sinalizaci贸n dos distintos servizos. Suministros Adjudicaci贸n 4.200,00 €
Deputación Provincial de Ourense contrato menor para a adquisici贸n de 15 bicicletas de ciclismo interior e consolas dixitais. Suministros Adjudicaci贸n 21.174,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a adquisici贸n de software de xesti贸n de bases de datos Oracle. Suministros Adjudicaci贸n 4.964,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor de subministraci贸n para a dotaci贸n de columnas de cadea de supervivencia nos Centros da Deputaci贸n de Ourense Suministros Adjudicaci贸n 9.922,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor de servizo consistente na emisi贸n dun informe t茅cnico relativo 谩 oportunidade de solicitar a adxudicaci贸n da parcela 6 da 谩rea de reparto 39 polo importe da d茅beda da Inmobiliaria Flager, S.A., obxecto do procedemento de execuci Servicios Adjudicaci贸n 1.815,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a subministraci贸n de iluminaci贸n esc茅nica para o Teatro Principal. Suministros Adjudicaci贸n 8.806,38 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a subministraci贸n duha aplicaci贸n inform谩tica para o departamento de sa煤de laboral. Suministros Adjudicaci贸n 20.328,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a contrataci贸n da mellora do programa de xesti贸n documental intelixente. Suministros Adjudicaci贸n 968,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor de subministraci贸n dun sistema de seguridade en cubertas do Pavill贸n Principal e Auxiliar. Suministros Adjudicaci贸n 11.792,77 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor de servizo dunha campa帽a de publicidade institucional a realizar en CANALVOZ desde xu帽o a decembro de 2015. Servicios Adjudicaci贸n 18.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor de servizo dunha campa帽a de comunicaci贸n institucional a realizar no xornal EL CORREO GALLEGO durante o mes de xu帽o de 2015 (Anuncio lugares m谩is belos) Servicios Adjudicaci贸n 6.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor de servizo dunha campa帽a de publicidade institucional a realzar en RADIOVOZ desde xu帽o a decembro de 2015, co fin de divulgar as actividades desenvolvidas por esta Deputaci贸n. Servicios Adjudicaci贸n 6.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor de servizo dunha campa帽a de publicidade institucional a realizar en GALICIA CONFIDENCIAL desde xu帽o a decembro de 2015. Servicios Adjudicaci贸n 847,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor de servizo para a inserci贸n dun spot publicitario na canle V TELEVISI脫N, co fin de divulgar as actividades desenvolvidas por esta Deputaci贸n. Servicios Adjudicaci贸n 18.000,00 €
Irixo, O Bases para a selecci贸n en r茅xime laboral temporal, polo sistema de concurso-oposici贸n de DUAS PRAZAS DE XEFE DE BRIGADA para a brigada municipal de loita contra incendicos forestais Servicios Presentación Ofertas 0,00 €
Irixo, O Bases para a selecci贸n en rexime laboral temporal, polo sistema de concuso-oposici贸n de DUAS PRAZAS DE PE脫N CONDUCTOR para a brigada municipal de loita contra incendios forestais Servicios Presentación Ofertas 0,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a subministraci贸n de recibos de padr贸n en voluntaria. Suministros Adjudicaci贸n 1.350,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor de subministraci贸n dunha aplicaci贸n inform谩tica para xesti贸n de expropiaci贸ns. Suministros Adjudicaci贸n 21.780,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a instalaci贸n de sistema de detecci贸n de incendios Servicios Adjudicaci贸n 2.285,36 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para aplicaci贸n inform谩tica para xesti贸n e control integral de centro deportivo Suministros Adjudicaci贸n 7.823,86 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para limpeza do pavimento de granito do vest铆bulo principal da Deputaci贸n de Ourense Servicios Adjudicaci贸n 670,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para unha desbrozadora trituradora para equipos do Parque M贸bil e de Maquinaria Suministros Adjudicaci贸n 6.915,88 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para unha campa帽a especial de publicidade con motivo da colaboraci贸n nos 25 eventos programados de Ourense+D Servicios Adjudicaci贸n 12.100,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a subministraci贸n dun ordenador port谩til para retransmisi贸n de eventos Suministros Adjudicaci贸n 1.659,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para unha porta de seguridade blindada exterior r煤a Fonte do Rei Suministros Adjudicaci贸n 1.570,24 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para unha campa帽a especial de publicidade con motivo do "Rally Ribeira Sacra" Servicios Adjudicaci贸n 2.603,80 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para instalaci贸n de contedor soterrado en Xinzo de Limia e retirada do existente Servicios Adjudicaci贸n 14.845,96 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para auditor铆a e posterior certificaci贸n respecto 贸 RD 1215/97 dos equipos do Parque de Maquinaria, complementando o gasto autorizado para dito fin mediante Decreto da Presidencia de 2 de marzo de 2015 Servicios Adjudicaci贸n 2.178,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para mobiliario de oficina para v铆as e obras Suministros Adjudicaci贸n 1.638,48 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor de implantaci贸n, mediante plataforma dixital, do protocolo de control nas inspecci贸ns peri贸dicas obrigatorias en instalacions da Deputaci贸n, complementando o gasto autorizado para dito fin mediante Decreto da Presidencia de 2 de ma Servicios Adjudicaci贸n 1.665,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para reforma e acondicionamento da sala de cardio e pesas e salas de clases colectivas 1 e 2 Servicios Adjudicaci贸n 17.614,97 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "CONSTRUCCION DE NAVE MUNICIPAL 1陋 FASE" N潞8/POS/2015 no termo municipal de Baltar. Obras Adjudicaci贸n 41.322,31 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "PAVIMENTACION PISTAS EN VILARI脩O, CHAS E NOGUEIRA" N潞55/POS/2015 no termo municipal de Montederramo. Obras Adjudicaci贸n 41.322,31 €
Melón Anuncio de licitaci贸n da concesi贸n demanial para a EXPLOTACI脫N DO SERVIZO DE CAFETER脥A DAS POZAS de Mel贸n Servicios Presentación Ofertas 1.800,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "DRENAXES E BIONDA NA OU-0508 E OU-0556" N潞 39/16/2015 no termo municipal de Nogueira de Ramu铆n. Obras Adjudicaci贸n 49.586,78 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "TERMINACI脫N DA RENOVACI脫N DO ABASTECEMENTO A VILAR DE BARRIO" N潞 95/POS/2015 no termo municipal de Vilar de Barrio. Obras Adjudicaci贸n 41.322,31 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "PAVIEMENTACION RUA RAMONA OJEA EN FONEI" N潞78/POS/2015 no termo municipal da R煤a. Obras Adjudicaci贸n 41.322,31 €
Xinzo de Limia Adxudicaci贸n do contrato de SERVIZOS DE PREVENCI脫N E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS, per铆do estival 2015. Servicios Adjudicaci贸n 65.703,00 €
Deputación Provincial de Ourense Anuncio de convocatoria para a contrataci贸n da prestaci贸n de servizos de VENDING nos centros de traballo dependentes da Excma. Deputaci贸n Provincial de Ourense Servicios Presentación Ofertas 0,00 €
Sandiás Formalizaci贸n de contrato da subministraci贸n dun VEH脥CULO 4X4 TIPO PICK UP Suministros Formalizaci贸n 31.000,00 €
Chandrexa de Queixa Adxudicaci贸n do contrato do servizo de AXUDA NO FOGAR a persoas dependentes do Concello de Chandrexa de Queixa Servicios Adjudicaci贸n 9.000,00 €
Trasmiras Anuncio de adxudicaci贸n do contrato de ACONDICIONAMENTO DE CAMI脩OS no Concello de Trasmiras Obras Adjudicaci贸n 73.109,41 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "PAVIMENTACION REDE VIARIA MUNICIPAL N脷CLEOS DE SAN AMARO E ANDRADE" N潞 79/POS/2015 no termo municipal de San Amaro. Obras Adjudicaci贸n 41.322,31 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "MELLORA DA ESTRADA OU-0701 TREITO MENDOIA-SOBRADO" N潞 122/POS/2015 no termo municipal de Pobra de Trives. Obras Adjudicaci贸n 49.586,78 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "BEIRARR脷AS E MURO DE CONTENCI脫N EN SOUTOPENEDO NA OU-0517" N潞 47/16/2015 no termo municipal de San Cibrao das Vi帽as. Obras Adjudicaci贸n 49.586,78 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "REHABILITCION E EQUIPAMENTO ANDAR 1潞 DO CONCELLO" N潞 37/16/2015 no termo municipal de Beade. Obras Adjudicaci贸n 41.322,31 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "SEPURACION DE AGUAS RESIDUAIS EN VALENCIA DO SIL, CORREXAIS-VILANOVA E PENOUTA" N潞 94/POS/2015 no termo municipal de Vilamart铆n de Valdeorras. Obras Adjudicaci贸n 41.322,31 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "MELLORA DE CAMI脩OS, ACCESO PRADO, TRAVESIA BOUZAS" N潞 23/POS/2015 no termo municipal de CARTELLE. Obras Adjudicaci贸n 41.322,31 €
Bande Anuncio de adxudicaci贸n do contrato de obras de "MELLORA DE CAPA DE RODADURA de cami帽os de titulariade municipal de O PAZO, MEXIDE e SANTA COMBA" Obras Adjudicaci贸n 89.710,61 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "AFIRMADO NA OU-0604 VILARI脩O FR脥O-PARADA, TRAVESIA DE VILARI脩O" N潞 37/16/2015 no termo municipal de Montederramo. Obras Adjudicaci贸n 49.586,78 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "AFIRMADO NA OU-0602",n潞 31/16/2015 no termo municipal de Chandrexa de Queixa. Obras Adjudicaci贸n 49.586,78 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "REFORZO DE FIRME NA OU-0702 TRIVES-ROZAVALES" N潞 45/16/2015 no termo municipal da Pobra de Trives. Obras Adjudicaci贸n 49.586,78 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra " ENSANCHE E AFIRMADO NA OU-0306",n潞34/16/2015 no termo municipal de Leiro. Obras Adjudicaci贸n 49.586,78 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "LIMPIEZA DE CUNETAS, DRENAXES E BIONDAS NA OU-0605",n潞 44/16/2015 no termo municipal de Parada de Sil. Obras Adjudicaci贸n 49.586,78 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "REPARACIONS BLANDONS NA OU-0902, OU-0908,OU-0903",n潞 50/16/2015 no termo municipal de Viana do Bolo. Obras Adjudicaci贸n 49.586,78 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "ou-0807 VILAMARTIN (N-536)-SAN VICENTE",n潞 51/16/2015 no termo municipal de Vilamart铆n de Valdeorras. Obras Adjudicaci贸n 49.586,78 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "AFIRMADO NA OU-0401 O CARBALLI脩O-O REINO, n潞 29/16/2015 no termo municipal do Carballi帽o. Obras Adjudicaci贸n 49.586,78 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "SINALIZACION HORIZONTAL NAS VIAS OU-0203, OU-0521, OU-0522, OU-0503, OU-0306, E OU-0526",n潞 40/16/2015 no termo municipal de Ourense. Obras Adjudicaci贸n 49.586,78 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "COLOCACION DE BIONDA E SINALIZACION HORIZONTAL NAS OU-0861, OU-0805, OU-0806, OU-0851,E OU-0807",n潞 26/16/2015 no termo municipal do Barco de Valdeorras. Obras Adjudicaci贸n 49.586,78 €
Bande Convocatoria do procedemento aberto, atendendo 谩 oferta economicamente m谩is vantaxosa, como 煤nico criterio de adxudicaci贸n o prezo ofertado, para a adxudicaci贸n do contrato administrativo especial de EXPLOTACI脫N DO BAR DA PISCINA MUNICIPAL Servicios Presentación Ofertas 0,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "AFIRMADO NA OU-1116 SANDI脕S-VILARI脩O DAS POLDRAS", Termo municipal de SANDI脕S. Obras Adjudicaci贸n 49.586,78 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "COLOCACION DE BIONDA EN OU-0356, OU-0552, OO-0415, OU-0505, OU-0416, OU-0414 E OU-0307",n潞 428/16/2015 no termo municipal do Carballi帽o. Obras Adjudicaci贸n 49.586,78 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "AFIRMADO NA OU-0303 VALDEPEREIRA-MASIDE",n潞 30/16/2015 no termo municipal de Cenlle. Obras Adjudicaci贸n 49.586,78 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "AFIRMADO NA OU-1003 SAN CRISTOVO-MIR脫S",n潞 46/16/2015 no termo municipal de Ri贸s. Obras Adjudicaci贸n 49.586,78 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "PAVIMENTACION EN XACEB脕NS E CAMI脩O CORREDOIRA,n潞 73/POS/2015 no termo municipal de Qeintela de Leirado. Obras Adjudicaci贸n 41.322,31 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "MELLORA DE VIAIS EN LUINTRA, PACIOS, EIRADELA...",n潞 58/POS/2015 no termo municipal de Nogueira de Ramu铆n. Obras Adjudicaci贸n 41.322,21 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "RECOLOCACION DE BANDEIRAS NO BALCON DA PLANTA PRIMEIRA DO PAZO PROVINCIAL",n潞 56/16/2015 no termo municipal de Ourense. Obras Adjudicaci贸n 5.441,96 €
Castro Caldelas Adxudicaci贸n do contrato de servizos de "ASISTENCIA T脡CNICA URBAN脥STICA do Concello de Castro Caldelas" por procedemento negociado sen publicidade e tramitaci贸n ordinaria. Servicios Adjudicaci贸n 0,00 €
Asociación de municipio para el plan de competitividad turística Puertas de Galicia de las comarcas de Monterrey y Conso-Frieiras Resoluci贸n de adxudicaci贸n do contrato de obras de construcci贸n e posterior xesti贸n do PARQUE DE AVENTURA DE LAZA "TERRITORIO FEITIZEIRO" Obras Adjudicaci贸n 424.710,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "SANEAMENTO E ABASTECEMENTO DE TEIXIDO FASE 2陋",n潞 18/POS/2015 no termo municipal do Bolo. Obras Adjudicaci贸n 40.872,31 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "REHABILITACION ANDAR 1潞 DO CONCELLO",n潞 5/POS/2015 no termo municipal de Arnoia. Obras Adjudicaci贸n 41.322,31 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "SANEAMENTO EN SOLVEIRA E SIABAL",n潞 60/POS/2015 no termo municipal de Paderne de Allariz. Obras Adjudicaci贸n 41.322,31 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "MELLORA DAS R脷AS NA ALDEA DE FORCADAS",n潞 31/POS/2015 no termo municipal de Chandrexa de Queixa. Obras Adjudicaci贸n 41.322,31 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "ENSANCHE NA OU-0509 LUINTRA-ESGOS",n潞 116/POS/2015 no termo municipal de Esgos. Obras Adjudicaci贸n 49.586,78 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "ENSANCHE E AFIRMADO OU-0215 TO脡N -ARNOIA",n潞 128/POS/2015 no termo municipal de To茅n. Obras Adjudicaci贸n 49.586,78 €
Amoeiro Decreto no que se aprobou o expediente de contrataci贸n, a trav茅s de Procedemento Aberto e tr谩mite de urxencia da explotaci贸n do servizo de BAR EXISTEN NO COMPLEXO C脥VICO - DEPORTIVO DE COSTADEMONTE Servicios Presentación Ofertas 0,00 €
Carballeda de Valdeorras Formalizaci贸n de contrato de mellora de v铆as interiores do n煤cleo de Casoio (proxecto PM14-0132-0163 do programa de mellora de cami帽os de titularidade municipal 2014-2015) Obras Formalizaci贸n 76.658,84 €
Melón Convocatoria do procedemento aberto, atendendo 谩 oferta economica m谩is vantaxosa, con varios criterios de adxudicaci贸n e tramitaci贸n urxente, para a adxudicaci贸n do contrato de servizos de REDACCI脫N DO PXOM de Mel贸n Servicios Presentación Ofertas 70.180,00 €
Castrelo do Miño Formalizaci贸n da adxudicaci贸n do servizo de ASESORAMENTO TECNICO URBANISTICO POR ARQUITECTO Servicios Formalizaci贸n 24.103,20 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "REGA SUPERFICIAL OU-0214 OUTOMURO-VILAVIDAL",n潞 111/POS/2015 no termo municipal de Cartelle. Obras Adjudicaci贸n 49.586,78 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "REFORZO DO FIERME OU-1102 XINZO-VILAR DE BARRIO",n潞 130/POS/2015 no termo municipal de Xinzo de Limia. Obras Adjudicaci贸n 49.586,78 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "REFORZO DO FIRME NA OU-1101 XINZO-ACCESO AUTOV脥A (A-52),n潞 131/POS/2015 no termo municipal de Xinzo de Limia. Obras Adjudicaci贸n 49.586,78 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "MELLORA SINALIZACION E LIMPEZA DE FOXOS NA OU-0209",n潞 112/POS/2015 no termo municipal de Celanova. Obras Adjudicaci贸n 49.586,77 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "INSTALACION DE BIONDA",n潞 55/16/2015 no termo municipal de Ourense. Obras Adjudicaci贸n 49.586,77 €
Deputación Provincial de Ourense Proposta de prego de condici贸ns por licitaci贸n e adxudicaci贸n do contrato do servizo de realizaci贸n de anal铆ticas de control de augas de consumo humano e anal铆ticas de control de vertidos de augas residuais Servicios Presentación Ofertas 292.659,66 €