Perfil del contratante

 

Establecer condiciones de b煤squeda
Entidad Tipo contrato Estado contrato

Entidad

Expediente

Tipo

Estado

Importe

Documentos

Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "REFORZO DE FIRME NAS ESTRADAS OU-0513, OU-0517 E OU-0568", n潞 16/16/2015 no termo municipal de Ourense. Obras Adjudicaci贸n 34.260,65 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "RELAIZACION DAS OBRAS DE RENOVACION DA REDE DE SANEAMENTO EN FREIXIDO", n潞 5/16/2015 no termo municipal da Larouco. Obras Adjudicaci贸n 15.046,12 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "MELLORA SINALIZACI脫N E SEGURIDADE VIAL", n潞 12/16/2015 no termo municipal de Pet铆n. Obras Adjudicaci贸n 24.793,39 €
Deputación Provincial de Ourense Prego de cl谩usulas administrativas particulares do procedemento aberto para a contrataci贸n de LUBRICANTES para o taller da Deputaci贸n provincial de Ourense durante o ano 2015 Suministros Presentación Ofertas 42.398,00 €
Deputación Provincial de Ourense Prego de cl谩usulas administrativas particulares do procedemento aberto para a contrtaci贸n da subministraci贸n de PRODUTOS VARIOS con destino o Taller de Maquinaria e 脕rea de Augas e Medio Ambiente da Deputaci贸n provincial, durante o ano 2015 Suministros Presentación Ofertas 15.776,68 €
Deputación Provincial de Ourense Proscedemento aberto con multiplicidade de criterios de adxudicaci贸n para a contraci贸n do SEGURO DE ASISTENCIA SANITARIA para o personal da Deputaci贸n Provincial de Ourense Servicios Presentación Ofertas 249.984,00 €
Deputación Provincial de Ourense Prego de cl谩usulas administrativas particulares do procedemento aberto para a contrataci贸n do seguro de RESPONSABILIDADE CIVIL/PATRIMONIAL da Deputaci贸n provincial de Ourense Servicios Presentación Ofertas 85.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Prego de cl谩usulas administrativas particulares do procedemento aberto para a contrataci贸n da subministraci贸n dun TRACTOR 4X4 con implementos para o Parque de Maquinaria da Deputaci贸n provincial de Ourense Suministros Presentación Ofertas 124.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Prego de cl谩usulas administrativas particulares do procedemento aberto con multiplicidade de criterios de adxudicaci贸n para a contrataci贸n do arrendamento, na modalidade de RENTING (II), de vintesete veh铆culos destinados 谩 flota do Parque M贸bil Servicios Presentación Ofertas 594.739,20 €
Deputación Provincial de Ourense Prego de cl谩usulas administrativas particulares do procedemento aberto para a contrataci贸n da subministraci贸n dun CAMI脫N LIXEIRO DOBRE CABINA E CUBA DE EMULSI脫N para o Parque de Maquinaria da Deputaci贸n provincial de Ourense Suministros Presentación Ofertas 139.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Convocatoria p煤blica para o ALLEAMENTO DE CHATARRA procedente de material desechable e efectos non utilizables de propiedade da Deputaci贸n provincial de Ourense Servicios Presentación Ofertas 0,00 €
Deputación Provincial de Ourense Prego de cl谩usulas econ贸mico-administrativas particulares do procedemento aberto para a contrataci贸n do servizo de MEDIACI脫N E ASESORAMENTO EN MATERIA DE SEGUROS PRIVADOS 谩 Deputaci贸n provincial de Ourense e os seus organismos aut贸nomos Servicios Presentación Ofertas 0,00 €
Deputación Provincial de Ourense Prego de cl谩usulas administrativas particulares do procedemento aberto para o alleamento, con destino 谩 s煤a reciclaxe, dos RESIDUOS DE PAPEL-CART脫N recollidos polo servizo de Augas e Medio Ambiente da Deputaci贸n provincial de Ourense Servicios Presentación Ofertas 51.300,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor de servizos dunha campa帽a especial de publicidade coa tem谩tica "Semana Santa, D铆a de Galicia, Productos Galegos e Anuario" a realizar no xornal Faro de Vigo durante o ano 2015 Servicios Adjudicaci贸n 7.599,71 €
Deputación Provincial de Ourense Prego de cl谩usulas administrativas particulares do procedemento aberto para a contrataci贸n da subministraci贸n de combustible (XINZO DE LIMIA)para o Parque M贸bil e de Maquinaria da Deputaci贸n de Ourense na zona de influencia da Nave de Augas e Me Suministros Presentación Ofertas 98.500,00 €
Deputación Provincial de Ourense Prego de cl谩usulas administrativas particulares do procedemento aberto para a contrataci贸n da subministraci贸n de combustible (VER脥N) para o Parque M贸bil e de Maquinaria da Deputaci贸n de Ourense na zona de influencia da nave area de infraestruct Suministros Presentación Ofertas 73.500,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrataci贸n menor con publicidade do servizo de ATENCI脫N VETERINARIA nos centros de acollida da Rede Provincial de canceiras de O Carballi帽o, A Baixa Limia (Mu铆帽os), Valdeorras (A R煤a) e Xinzo de Limia durante o ano 2015 Servicios Presentación Ofertas 20.700,00 €
Deputación Provincial de Ourense Prego de cl谩usulas administrativas particulares do procedemento aberto para a contrataci贸n da subministraci贸n de combustible (POBRA DE TRIVES) para o Parque M贸bil e de Maquinaria da Deputaci贸n de Ourense na zona de influencia da nave de Augas e Suministros Presentación Ofertas 49.100,00 €
Deputación Provincial de Ourense Prego de cl谩usulas administrativas particulares do procedemento aberto para a contrataci贸n da subministraci贸n de combustible (CASTRO CALDELAS) para o Parque M贸bil e de Maquinaria da Deputaci贸n de Ourense na zona de influencia do punto limpo de A Suministros Presentación Ofertas 21.800,00 €
Deputación Provincial de Ourense Anuncio de adxudicaci贸n do procedemento negociado sen publicidade para a contrataci贸n do servizo consistente no asesoramento t茅cnico para a elaboraci贸n dunha ESTRATEXIA DE DESENVOLVEMENTO URBANO SOSTIBLE integrado na provincia de Ourense Servicios Adjudicaci贸n 70.785,00 €
Deputación Provincial de Ourense Prego de cl谩usulas administrativas particulares do procedemento aberto para a contrataci贸n da subministraci贸n de combustible (CARBALLI脩O) para o Parque M贸bil e de Maquinaria da Deputaci贸n de Ourense na zona de influencia da planta de transferen Suministros Presentación Ofertas 179.500,00 €
Castrelo do Miño Adxudicaci贸n do procedemento negociado sen publicidade para a contrataci贸n do servizo "Mantemento e mellora de cami帽os de titularidade municipal" Obras Adjudicaci贸n 75.650,41 €
Xinzo de Limia Prego de cl谩usulas administrativas particulares que rexer谩n a realizaci贸n do servizo de TRANSPORTE DE ALUMNOS/DEPORTISTAS participantes nas diferentes actividades deportivas, educativas e culturais, organizadas polo concello de Xinzo de Limia. Servicios Presentación Ofertas 240.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Prego de cl谩usulas administrativas particulares do procedemento aberto para a contrataci贸n do servizo consistente na elaboraci贸n do inventario de emisi贸ns de referencia (IER) e do PLAN DE ACCI脫N DE ENERX脥A SOSTIBLE (PAES)dos Concellos integrado Servicios Presentación Ofertas 50.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Prego de cl谩usulas administrativas partisculares do procedemento aberto para a contrataci贸n da subministraci贸n de combustible (A PEROXA) para o Parque M贸bil e de Maquinaria da Deputaci贸n de Ourense na zona de influencia da planta de transferenci Suministros Presentación Ofertas 58.000,00 €
Gudiña, A Formalizaci贸n de contrato (galego) de cami帽o no Concello de A Gudi帽a Obras Formalizaci贸n 64.293,35 €
Deputación Provincial de Ourense Prego de cl谩usulas administrativas particulares do procedemento aberto para a contrataci贸n do ALUGUER DA EXPLOTACI脫N DE "O REINO" Servicios Presentación Ofertas 19.200,00 €
Celanova Prego de cl谩usulas administrativas particulares que rexir谩n o contrato de obra de "acondicionamento de CAMI脩OS DO CONCELLO DE CELANOVA" por procedemento negociado sen publicidade e tramitaci贸n ordinaria Obras Presentación Ofertas 79.637,00 €
Deputación Provincial de Ourense Prego de cl谩usulas administrativas particulares do procedemento aberto para a contrataci贸n do servizo consistente na correcci贸n de estilo, revisi贸n ortotipogr谩fica, dese帽o, maquetaci贸n e impresi贸n da obra: "A PONTE MAIOR DE OURENSE: el puente Servicios Presentación Ofertas 27.400,00 €
Deputación Provincial de Ourense Procedemento aberto para a contrataci贸n da subministraci贸n dunha M脕QUINA ESCAVADORA HIDR脕ULICA DE RODAS con destino 贸 Parque de Maquinaria da Deputaci贸n Provincial de Ourense Suministros Presentación Ofertas 96.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Prego de cl谩usulas administrativas particulares do procedemento aberto para a contrataci贸n da subministraci贸n de combustible(SAN CIBRAO DAS VI脩AS)para o ano 2015 贸 Parque M贸bil e de Maquinaria da Deputaci贸n Provincial de Ourense na zona de inf Suministros Presentación Ofertas 403.500,00 €
Rubiá Adquisici贸n do ben inmoble sito en TRAMBASAUGAS (RUBIA) Suministros Adjudicaci贸n 900,00 €
Xinzo de Limia Prego de cl谩usulas administrativas particulares que rexer谩 a adxudicaci贸n, por procedemento aberto, con multiplicidade de criterios de valoraci贸n, e tramitaci贸n ordinaria, do contrato suxeito a regulaci贸n harmonizada de servizos de conservaci贸 Servicios Presentación Ofertas 994.620,00 €
Rairiz de Veiga Adxudicaci贸n de contrato da obra "Mellora de cami帽os rurais en Rairiz de Veiga" Obras Adjudicaci贸n 88.403,81 €
Deputación Provincial de Ourense Prego de cl谩usulas administrativas particulares do procedemento aberto para a contrataci贸n do seguro de riscos patrimoniais, persoais e de responsabilidade civil derivados do uso dos VEH脥CULOS A MOTOR da Deputaci贸n provincial de Ourense Servicios Presentación Ofertas 105.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Prego de cl谩usulas administrativas particulares do procedemento aberto para a contrataci贸n da subministraci贸n de FORMIG脫NS para o uso nas brigadas da Deputaci贸n durante o exercicio 2015 Suministros Presentación Ofertas 136.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Prego de cl谩usulas administrativas particulares do procedemento aberto para a contrataci贸n do servizo de prevenci贸n de riscos laborais, especialidade de MEDICINA DO TRABALLO, para a Deputaci贸n de Ourense, durante o exercicio 2015 Servicios Presentación Ofertas 33.540,00 €
Deputación Provincial de Ourense Prego de clausulas administrativas particulares do procedemento aberto para a contrataci贸n do seguro de riscos patrimoniais de BENS MOBLES E INMOBLES da Deputaci贸n provincial de Ourense Servicios Presentación Ofertas 25.000,00 €
Carballeda de Valdeorras Anuncio de adxudicaci贸n de obra p煤blica de renovaci贸n de luminarias na traves铆a da N-536 en Sobradelo (cuadros aserradero 9100 e Lagoa 9020) Obras Adjudicaci贸n 68.582,64 €
Pereiro de Aguiar, O Anuncio de licitaci贸n do procedemento aberto, para a contrataci贸n da xesti贸n indirecta, mediante concesi贸n do "servizo de ABASTECEMENTO DOMICILIARIO DE AUGA POTABLE do Concello do Pereiro de Aguiar" Servicios Presentación Ofertas 0,00 €
Deputación Provincial de Ourense Prego de cl谩usulas administrativas parsticulares do procedemento aberto para a contrataci贸n da subministraci贸n de combustible (BANDE) para o Parque M贸bil e de Maquinaria da Deputaci贸n de Ourense na zona de influencia da nave 谩rea de Infraestruc Suministros Presentación Ofertas 82.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Procedemento aberto para a contrataci贸n da subministraci贸n dunha M脕QUINA MINIESCAVADORA sobre orugas con destino 贸 Parque de Maquinaria da Deputaci贸n Provincial de Ourense Suministros Presentación Ofertas 65.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "ARRANXO CAMI脩OS MUNICIPAIS", n潞 1/16/2015 no termo municipal Mel贸n. Obras Adjudicaci贸n 50.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "MELLORA CAPA DE RODADURA VIAIS MUNICIPAIS", n潞 9/16/2015 no termo municipal da Padrenda. Obras Adjudicaci贸n 59.972,03 €
Deputación Provincial de Ourense Proposta de adxudicaci贸n de procedemento aberto para a contrataci贸n do servizo de asistencia 贸 servizo provincial de recadaci贸n en MATERIA DE INSPECCI脫N TRIBUTARIA Servicios Adjudicaci贸n 0,00 €
Deputación Provincial de Ourense Procedemento negociado sen publicidade para a contrataci贸n da execuci贸n da obra n潞 43/16/2014 denominada "OU-1006 VILARDEV脫S (OU-310)-VILARELLO DA COTA" no termo municipal de Vilardev贸s. Obras Adjudicaci贸n 80.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Prego de cl谩usulas administrativas particulares do procedemento aberto para a contrataci贸n da subministraci贸n de COMBUSTIBLE (GAS脫LEO C) con destino a diversos centros de traballo da Deputaci贸n de Ourense Suministros Presentación Ofertas 30.000,00 €
Irixo, O Prego de cl谩usulas administrativas particulares para a realizaci贸n das obras consistentes en MELLORA DE CAMI脩OS RURAIS NO IRIXO n潞 expediente AGADER PM14-32132-0151 Obras Presentación Ofertas 108.259,91 €
Celanova Prego de cl谩usulas administrativas particulares para a contrataci贸n, por procedemento negociado sen publicidade dos servizos de formaci贸n inherentes 贸s contratos laborais para a formaci贸n e a aprendizaxe formalizados en orde 谩 execuci贸n do pro Servicios Presentación Ofertas 19.440,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "ACCESO A CERNADA", n潞 3/16/2015 no termo municipal de Esgos. Obras Adjudicaci贸n 56.638,26 €
Castrelo do Miño Formalizaci贸n do contrato do servizo de formaci贸n Servicios Formalizaci贸n 25.920,00 €
Manzaneda Anuncio de formalizaci贸n de contrato de obras consistentes en "Remate do cami帽o de Trabazos, deste Concello, obra incluidas no Plan Provincial do ano 2014 Numero 1/50" Obras Formalizaci贸n 69.700,00 €
Aquaourense Prego de condici贸ns por licitaci贸n e adxudicaci贸n do contrato do servizo de realizaci贸n de anal铆ticas de control de augas de consumo humano e anal铆ticas de control de vertidos de augas residuais Servicios Presentación Ofertas 292.659,66 €
Deputación Provincial de Ourense Prego de cl谩usulas administrativas particulares do procedemento aberto con multiplicidade de criterios de adxudicaci贸n para a contrataci贸n do arrendamento financieiro, na modalidade de RENTING, de vintesete veh铆culos destinados 谩 flota do Parque Servicios Presentación Ofertas 590.238,00 €
Deputación Provincial de Ourense Prego de cl谩usulas administrativas particulares do procedemento aberto para a contrataci贸n da subministraci贸n de 脕RIDOS (OESTE)para o uso nas brigadas da Deputaci贸n durante o ano 2015 na zona oeste da provincia Suministros Presentación Ofertas 170.500,00 €
Deputación Provincial de Ourense Prego de cl谩usulas administrativas particulares do procedemento aberto para a contrataci贸n da subministraci贸n de 脕RIDOS (NORTE)para o uso nas brigadas da Deputaci贸n durante o ano 2015 na zona norte da provincia Suministros Presentación Ofertas 76.150,00 €
Deputación Provincial de Ourense Prego de cl谩usulas administrativas particulares do procedemento aberto para a contrataci贸n da subministraci贸n de 脕RIDOS (SUR)para o uso nas brigadas da Deputaci贸n durante o ano 2015 na zona sur da provincia Suministros Presentación Ofertas 132.550,00 €
Calvos de Randín Adxudicaci贸n provisional do contrato de obras consistente no "Acondicionamento de cami帽os no Concello de Calvos de Rand铆n" Obras Adjudicaci贸n 67.827,76 €
San Cristovo de Cea Anuncio de formalizaci贸n de contrato das obras consistentes en "Acondicionamento de cami帽os no Concello de San Cristovo de Cea" Obras Formalizaci贸n 105.574,92 €
Urbaourense Prego de cl谩usulas administrativas particulares do procedemento aberto, cun so criterio de adxudicaci贸n, para o alleamento, mediante COMPRAVENDA, DA PARCELA K sita na confluencia entre a R煤a Faustino Miguez e a Rua do Ensino-barrio de O Couto-, cl Servicios Presentación Ofertas 0,00 €
Deputación Provincial de Ourense Procedemento negociado sen publicidade para a contrataci贸n da execuci贸n da obra n潞 49/16/2014 denominada "CONSTRUCI脫N DE NAVE NA PARCELA DO PARQUE DE MAQUINARIA" no termo municipal de San Cibrao das Vi帽as. Obras Adjudicaci贸n 117.594,44 €
Mancomunidade voluntaria de concellos da comarca de Ourense Prego de cl谩usulas administrativas particulares do procedemento aberto para a contrataci贸n dun servizo de docencia para a IMPARTICI脫N DE CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDADE, enmarcados na fase formativa de contratos para a formaci贸n e a aprendizaxe Servicios Presentación Ofertas 63.360,00 €
Deputación Provincial de Ourense Prego de cl谩usulas administrativas particulares do procedemento aberto para a contrataci贸n da subministraci贸n de LIGANTE C69BP3 (SUR) con destino 谩s brigadas da Excma. Deputaci贸n Provincial de Ourense durante o ano 2015 na zona sur da provincia Suministros Presentación Ofertas 85.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Prego de cl谩usulas administrativas particulares do procedemento aberto para a contrataci贸n da subministraci贸n de LIGANTE C65B3 (NORTE)con destino 谩s brigadas da Excma. Deputaci贸n provincial de Ourense durante o ano 2015 na zona norte da provinci Suministros Presentación Ofertas 80.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Prego de cl谩usulas administrativas particulares do procedemento aberto para a contrataci贸n da subministraci贸n de LIGANTE C65B3 (OESTE)con destino 谩s brigadas da Excma. Deputaci贸n provincial de Ourense durante o ano 2015 na zona oeste da provinci Suministros Presentación Ofertas 90.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Prego de cl谩usulas administrativas particulares do procedemento aberto para a contrataci贸n da subministraci贸n de LIGANTE C65B3 (SUR)con destino 谩s brigadas da Excma. Deputaci贸n provincial de Ourense durante o ano 2015 na zona sur da provincia Suministros Presentación Ofertas 85.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Prego de cl谩usulas administrativas particulares do procedemento aberto para a contrataci贸n da subministraci贸n de LIGANTE C69BP3 (NORTE) con destino 谩s brigadas da Excma. Deputaci贸n provincial de Ourense durante o ano 2015 na zona norte da provin Suministros Presentación Ofertas 80.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Prego de cl谩usulas administrativas particulares do procedemento aberto para a contrataci贸n da subministraci贸n de LIGANTE C69BP3 (OESTE) con destino 谩s brigadas da Excma. Deputaci贸n Provincial de Ourense durante o ano 2015 na zona oeste da provin Suministros Presentación Ofertas 90.000,00 €
Irixo, O Aprobaci贸n punto xeral de entrada de facturas electr贸nicas Servicios Presentación Ofertas 0,00 €
Irixo, O Creaci贸n sede electr贸nica Servicios Presentación Ofertas 0,00 €
Pereiro de Aguiar, O Adxudicaci贸n da contrataci贸n da obra "acondicionamento de cami帽os no Concello do Pereiro de Aguiar" Obras Adjudicaci贸n 81.920,63 €
Xinzo de Limia Prego de cl谩usulas econ贸mico-administrativas particulares para a adxudicaci贸n mediante concurso da concesi贸n demanial para a INSTALACI脫N DE 15 POSTES DE SINALIZACI脫N e publicidade nas zonas de dominio p煤blico da Vila de Xinzo Servicios Presentación Ofertas 0,00 €
Bande Mellora da captaci贸n das augas termas de Bande.Sondaxes preliminares e traballos complementarios Obras Adjudicaci贸n 33.719,00 €
Deputación Provincial de Ourense Prego de cl谩usulas administrativas particulares do procedemento aberto, cun s贸 criterio de adxudicaci贸n, para o alleamento, mediante COMPRAVENTA DA PARCELA K sita na confluencia entre a R煤a Faustino Miguez e a R煤a do Ensino- barrio de O Couto-, Servicios Presentación Ofertas 0,00 €
Deputación Provincial de Ourense Prego de cl谩usulas administrativas particulares do procedemento aberto para a contrataci贸n da subministraci贸n de combustible (A GUDI脩A) psts o Parque M贸bil e de Maquinaria da Deputaci贸n de Ourense na zona de Influencia da planta de transferenci Suministros Presentación Ofertas 6.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Procedemento aberto para a contrataci贸n da subministraci贸n de combustible (PAZO PROVINCIAL) para o ano 2015 para o Parque M贸bil e de Maquinaria da Deputaci贸n Provinciald e Ourense na Zona de influencia do Pazo Provincial na R煤a Progreso en Oure Suministros Presentación Ofertas 32.500,00 €
Deputación Provincial de Ourense Procedemento aberto para a contrataci贸n da subministraci贸n de combustible (VIANA DO BOLO)para o Parque M贸bil e de Maquinaria da Deputaci贸n de Ourense na zona de influencia da nave de Augas e Medio Ambiente en Viana do Bolo Suministros Presentación Ofertas 32.900,00 €
Deputación Provincial de Ourense Prego de cl谩usulas administrativas particulares do procedemento aberto para a contrataci贸n da subministraci贸n de combustible (BARCO DE VALDEORRAS) para o Parque M贸bil e de Maquinaria da Deputaci贸n de Ourense na zona de influencia da nave 谩rea d Suministros Presentación Ofertas 54.400,00 €
Deputación Provincial de Ourense Adxudicaci贸n da subministraci贸n de combustible para o Parque M贸bil e de Maquinaria da Deputaci贸n de Ourense na zona de inluencia da planta de transferencia de RSU en Beade Suministros Adjudicaci贸n 0,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "OU-0415 BRU脡S (N-541)-PORTELA DA CRUZ" N潞 31/16/2014 no termo municipal de Bobor谩s. Obras Adjudicaci贸n 50.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "OU-1114 VILAR DE SANTOS (OU-321)-PONTE LI脩ARES; n潞 42/16/2014 no termo municipal de Vilar de Santos. Obras Adjudicaci贸n 60.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "OU-0306 SAN CRISTOVO (OU-504)-LEIRO, N潞 33/16/2014 no termo municipal de Leiro. Obras Adjudicaci贸n 50.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Prego de cl谩usulas administrativas parsticulares do procedemento aberto para a contrataci贸n da subministraci贸n, en lote 煤nico, de MATERIAL DE OFICINA para a Deputaci贸n Provincial de Ourense durante o ano 2015 Suministros Presentación Ofertas 30.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Prego de cl谩usulas administrativas particulares do procedemento aberto para a contrataci贸n da subministraci贸n de BANCOS E MARQUESI脩AS para mobiliario urbano, no marco da cooperaci贸n cos Concellos e Entidades Locais da Provincia duranteo o exerci Suministros Presentación Ofertas 50.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "OU-1102 XINZO (N-525)-VILAR DE BARRIO", n潞 44/16/2014 no termo municipal de Xinzo de Limia. Obras Adjudicaci贸n 60.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "OU-0606 VALILONGO (OU-536)- A TEIXEIRA", n潞 40/16/2014 no termo municipal da Teixeira. Obras Adjudicaci贸n 50.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Procedemento de cl谩usulas administrativas particulares do procedemento aberto para a contrataci贸n da subministraci贸n de combustible de calefacci贸n (PELLETS) con destino a diversos centros de traballo da Excma. Deputaci贸n Provincial de Ourense du Suministros Presentación Ofertas 49.200,00 €
Deputación Provincial de Ourense Prego de cl谩usulas administrativas particulares do procedemento aberto para a contrataci贸n da subministraci贸n de SAL MINERAL como fundente para o mantemento da vialidade invernal nas estradas da rede provincial durante a tempada 2014-2015 Suministros Presentación Ofertas 82.128,75 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "OU-0703 TRIVES (OU-536)-CHANDEXA", n潞 39/16/2014 no termo municipal de Pobra de Trives. Obras Adjudicaci贸n 60.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Procedemento negociado sen publicidade para a contrataci贸n da execuci贸n da obra n潞 30/16/2014 denominada "OU-1201 BANDE(OU-540) BARXES(OU-1202)" no termo municipal de Bande. Obras Adjudicaci贸n 100.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Procedemento negociado sen publicidade para a contrataci贸n da execuci贸n da obra n潞 32/16/2014 denominada "OU-0306 SAN CRISTOVO-LEIRO" no termo municipal de Carballeda de Av铆a. Obras Adjudicaci贸n 100.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Procedemento negociado sen publicidade para a contrataci贸n da execuci贸n da obra n潞 37/16/2014 denominada "OU-0504 A CASILLA (OU-0551)-BARRA DE MI脩O (OU-0503)" no termo municipal de Ourense. Obras Adjudicaci贸n 90.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Procedemento negociado sen publicidade para a contrataci贸n da execuci贸n da obra n潞 38/16/2014 denominada "OU-0213 CRESPOS (OU-414)-PONTE CANTI脩O" no termo municipal de Padrenda. Obras Adjudicaci贸n 100.000,00 €
Pereiro de Aguiar, O Adxudicaci贸n da contrataci贸n da obra "mellora de cami帽os municipais" Obras Adjudicaci贸n 168.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "INFRAESTRUTURAS MUNICIPAIS", n潞 53/16/2014 no termo municipal de Xinzo de Limia. Obras Adjudicaci贸n 60.000,00 €
Verín SERVIZO DE ASISTENCIA TECNICA PARA O DESE脩O E DESENVOLVEMENTO DO PROXECTO PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE PROMOCION DEL TERRITORIO PUERTAS DE GALICIA EN LA COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA Servicios Adjudicaci贸n 33.728,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "PRAZA VILARELLO", n潞 52/16/2014 no termo municipal de Vilardev贸s. Obras Adjudicaci贸n 48.963,77 €
Verea Prego de cl谩usulas administrativas particulares do procedemento aberto para a contrataci贸n do ARRENDAMENTO DE INMOBLES DE TITULARIDADE MUNICIAL situados na Parroquia de BANGUESES no lugar de Bangueses de Arriba (II) Servicios Presentación Ofertas 0,00 €
Ramirás Formalizaci贸n de contrato de servizos de mantemento e conservaci贸n do alumeado p煤blico municipal Obras Formalizaci贸n 6.600,00 €
Deputación Provincial de Ourense Prego de cl谩usulas administrativas particulares do procedemento aberto para a contrataci贸n da subministraci贸n, instalaci贸n e posta en funcionamento de 83 DISPOSITIVOS DE XEOLOCALIZACI脫N para o Parque M贸bil e de Maquinaria da Deputaci贸n Provinc Suministros Presentación Ofertas 26.311,00 €
Deputación Provincial de Ourense Procedemento negociado sen publicidade para a contrataci贸n da execuci贸n da obra n潞 123/POS/2014 denominada "OU-0213 CRESPOS(OU-414)-PONTE CANTI脩O (OU-193)" no termo municipal de Padrneda. Obras Adjudicaci贸n 120.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Subministraci贸n de 120 CONTEDORES R.S.U. (FRACCI脫N ENVASES LIXEIROS) de 800 litros con destino 贸 Servizo de Augas e Medio Ambiente da Deputaci贸n Provincial de Ourense Suministros Presentación Ofertas 18.876,00 €
Deputación Provincial de Ourense Convocase a contrataci贸n dun servizo para a promoci贸n e difusi贸n do Proxescto Valor Ger锚s-Xur茅s pertecente a segunda convocatoria do Programa Operativo de Cooperaci贸n Transfronteiriza Espa帽a Portugal (POCTEP) 2007-2013 cun cofinanciamento do 7 Servicios Presentación Ofertas 3.000,00 €
San Cristovo de Cea Convocatoria do procedemento aberto, tramitaci贸n urxente e varios criterios de adxdudicaci贸n, para a licitaci贸n do contrato de "MELLORA DO ACCESO 脫 POL脥GONO INDUSTRIAL DE SAN CRISTOVO DE CEA", cofinanciado pola Xunta de Galicia nun 99,9% Obras Presentación Ofertas 2.002.000,00 €
Esgos Adxudicaci贸n do procedemento negociado sen publicidade para a contrataci贸n da obra de "optimizaci贸n enerxetica de INSTALACI脫NS DE ALUMEADO PUBLICO nos termos Municipais de Esgos, Paderne de Allariz e Ba帽os de Molgas Obras Adjudicaci贸n 92.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrataci贸n do servizo de mantemento e instalaci贸n de BACTERIOST脕TICOS E UNIDADES HIXI脡NICAS nos centros e traballo da Deputaci贸n de Ourense,as铆 como o mantemento das alfombras anti-suciedade instaladas no acceso de cada centro, durante o ano Servicios Presentación Ofertas 6.378,24 €
Deputación Provincial de Ourense Procedemento negociado sen publicidade para a contrataci贸n da execuci贸n da obra n潞 113/POS/2014 denominada "OU-1201 BANDE (OU-540)-BARX脡S (OU-1202)" no termo municipal de Bande. Obras Adjudicaci贸n 120.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Proposta de prego de condici贸ns por licitaci贸n e adxudicaci贸n do contrato do servizo de realizaci贸n de anal铆ticas de control de augas de consumo humano e anal铆ticas de control de vertidos de augas residuais Servicios Presentación Ofertas 292.659,66 €
Bande Anuncio adxudicaci贸n de contrato de subministraci贸n para "Optimizaci贸n enerx茅tica de instalaci贸ns de ALUMEADO P脷BLICO EN SANTA COMBA (BANDE) e GUNTUMIL (MU脥脩OS)" Suministros Presentación Ofertas 55.555,58 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "OU-1012 ALBARELLOS (OU-143)-OIMBRA", n潞 36/16/2014 no termo municipal de Oimbra. Obras Adjudicaci贸n 60.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "BALTAR(OU-304)- RANDIN (OU-303)", n潞 111/POS/2014 no termo municipal de Baltar. Obras Adjudicaci贸n 40.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "ACOND. OU-1265 ACCESO A SANTA COMBA, 1 F", n潞112/POS/2014 no termo municipal de Bande. Obras Adjudicaci贸n 60.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "OU-0703 TRIVES(OU-536)-CHANDREXA", n潞 124/POS/2014 no termo municipal de Pobra de Trives. Obras Adjudicaci贸n 60.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "OU-0606 ENSANCHE XIR脕S-A TEIXEIRA", n潞 129/POS/2014 no termo municipal da Teixeira. Obras Adjudicaci贸n 40.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra " OU-1006 VILARDEVOS-VILARELLO DA COTA", n潞 132/POS/2014 no termo municipal da Viardevos. Obras Adjudicaci贸n 60.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "OU-1114 VILAR DE SANTOS (OU-321)-PONTE LI脩ARES", n潞 131/POS/2014 no termo municipal da Vilar de Santos. Obras Adjudicaci贸n 57.506,45 €
Calvos de Randín Adxudicaci贸n provisional do contrato de obras consistente na "creaci贸n de PASEO MUNICIPAL entre os Concellos de Calvos de Rand铆n e os Blancos" cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (fEDR), programa operativo Feder Galicia 20 Obras Adjudicaci贸n 57.496,50 €
Deputación Provincial de Ourense Procedemento negociado sen publicidade para a contrataci贸n da execuci贸n da obra n潞 26/16/2014 denominada "NAVES PARA A MATERNIDADE PORCINA E CRIA DE OVINO-CAPRINO" no termo municipal de Nogueira de Ramu铆n. Obras Adjudicaci贸n 199.602,29 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "PAVIEMTACION NAS RUAS DE POBRA DE TRIVES, FASE 3", n潞 74/POS/2014 no termo municipal dE Pobra de Trives. Obras Adjudicaci贸n 47.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "ACTUACIONS PUNTUAIS NO MOSTEIRO DE SAN PEDRO DE ROCAS", n潞 51/16/2014 no termo municipal da Esgos. Obras Adjudicaci贸n 3.447,82 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "AFORRO ENERXETICO EN CORREA, ALEN. XIRARGA, FRAIMA, A ABELEIRA E ADRIAN", n潞 14/POS/2014 no termo municipal da Beariz. Obras Adjudicaci贸n 47.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "REGAS ASF脕LTICAS EN CAMI脩OS MUNICIPAIS", n潞 50/16/2014 no termo municipal de Cartelle. Obras Adjudicaci贸n 50.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "OU-0202 A MANCHICA (OU-540)- GUNDI脕S", n潞 35/16/2014 no termo municipal da Merca. Obras Adjudicaci贸n 60.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "PAVIMENTACION DE BEIRARRUAS EN QUERE脩O", n潞 83/POS/2014 no termo municipal de Rubia. Obras Adjudicaci贸n 50.000,00 €
Xinzo de Limia Convocatoria do procedemento aberto, a trav茅s de concurso, para a adxudicaci贸n da concesi贸n demanial da xesti贸n e explotaci贸n da CAFETER脥A sita na ALAMAEDA DO TORUAL da vila de Xinzo, en canto ben de titularidade muncipal Servicios Presentación Ofertas 0,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "OU-1216 LOBEIRA(OU-1212)-GROU (OU-1212)", n潞 34/16/2014 no termo municipal de Lobeira. Obras Adjudicaci贸n 20.000,00 €
Calvos de Randín Adxudicaci贸n do contrato de obras consistente na "Pavimentaci贸n en Fe谩s, Nogueidras, Golpell谩s...", inclu铆da nos Plans Provinciais de Obras e Servicios correspondentes o exercicio 2014 Obras Adjudicaci贸n 40.500,00 €
Esgos Adxudicaci贸n do procedemento negociado sen publicidade para a contrataci贸n do "suministro do equipamento para o CENTRO DE DIA - RESIDENCIA no Concello de Esgos Suministros Adjudicaci贸n 59.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "OU-0519 OURENSE (OU-540)-TOEN (OU-0216) E OU-0561 RAMAL A PARADA DE PI脩OR", n潞 115/POS/2014 no termo municipal de Barbad谩s. Obras Adjudicaci贸n 50.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "SINALIZACI脫N HORIZONTAL", n潞 48/16/2014 en vaios concellos da provincia. Obras Adjudicaci贸n 60.339,03 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "ARRANXO PAVIMENTO E REPARACI脫N DE ESPAZOS P脷BLICOS", n潞 8/POS/2014 no termo municipal de Baltar Obras Adjudicaci贸n 50.000,00 €
Verín PREGO DE CL脕USULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA CONTRATACI脫N POR PROCEDEMENTO ABERTO, CON VARIOS CRITERIOS DE ADXUDICACI脫N, DAS OBRAS DE CONSTRUCCI脫N E POSTERIOR XESTI脫N DO PARQUE DE AVENTURA DE LAZA "TERRITORIO FEITIZEIRO"- Asociaci贸n par Obras Presentación Ofertas 0,00 €
Bande Formalizaci贸n de contrato de subministraci贸n para "Renovaci贸n e instalaci贸n de iluminaci贸n exterior na R煤a Campo da Feira e R煤a San Roque" Suministros Formalizaci贸n 60.000,00 €
Bande Formalizaci贸n de contrato da subministraci贸n para "Instalaci贸n de caldeira de biomasa na Casa do Concello" Suministros Formalizaci贸n 30.250,00 €
Bande Formalizaci贸n de contrato da subministraci贸n para "Instalaci贸n de caldeira de biomasa no Centro de D铆a" Suministros Formalizaci贸n 28.529,68 €
Deputación Provincial de Ourense Procedemento negociado sen publicidade para a contrataci贸n da execuci贸n da obra n潞 122/POS/2014 denominada "OU-0504 A CASILLA (OU-0551) - BARRA DE MI脩O ( OU-0503)" no termo municipal de Ourense Obras Adjudicaci贸n 100.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "ABASTECEMENTO DE AUGA EN ABELLEIRA", n潞 75/POS/2014 no termo municipal de Pontedeva. Obras Adjudicaci贸n 47.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "STO. BARBANTES E CONS. MUROS VILERMA E CONDES DE ARRIBA", n潞 77/POS/2014 no termo municipal de Punx铆n. Obras Adjudicaci贸n 47.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "ACONDICIONAMENTO DE ACCESOS A ABELLEIRA E TOUR脫S", n潞 61/POS/2014 no termo municipal de Mui帽os. Obras Adjudicaci贸n 50.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "OBRAS COMPLEMENTARIAS 脕 DEMOLICI脫N CASAS EN ARNADO", n潞 47/16/2014 no termo municipal de Vilamart铆n de Valdeorras. Obras Adjudicaci贸n 4.351,62 €
Bande Adxudicaci贸n de contrato de subministraci贸n para "Instalaci贸n de caldeia de biomasa no Centro de d铆a" Suministros Adjudicaci贸n 28.529,68 €
Bande Adxudicaci贸n de contrato de subministraci贸n para "Instalaci贸n de caldeia de biomasa na casa do Concello" Suministros Adjudicaci贸n 30.250,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "REFORMA DE OFICINAS DO PARQUE M脫BIL", n潞 46/16/2014 no termo municipal de Ourense. Obras Adjudicaci贸n 15.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "MELLORA CAMI脩OS EN VILARI脩O DAS TOUZAS E MIR脫S", n潞 15/16/2014 no termo municipal de Ri贸s. Obras Adjudicaci贸n 25.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "ARRANXO DA DEPURADORA EN BARROSOE CAMI脩O EN BARROSO", n潞 6/POS/2014 no termo municipal de Avi贸n. Obras Adjudicaci贸n 47.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "REPARACI脫N DO FIRME NA ESTRADA ARMARIZ-TURZ脕S", n潞 109/POS/2014 no termo municipal de Xunqueira de Amb铆a. Obras Adjudicaci贸n 47.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "ABASTECEMENTO E SANEAMENTO EN R脷A SEOANE DE LAROUCO", n潞 44/POS/2014 no termo municipal de Larouco. Obras Adjudicaci贸n 47.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Procedemento negociado sen publicidade para a contrataci贸n da execuci贸n da obra n潞 43/POS/2014 denominada "REXENERACI脫N DE FIRMES DA REDE VIARIA MUNICIPAL" no termo municipal de Irixo Obras Adjudicaci贸n 70.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "ARRANXO CAMI脩OS", n潞 29/16/2014 no termo municipal de Nogueira de Ramu铆n Obras Adjudicaci贸n 39.995,35 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "PAVIEMNTACI脫N DASR脷AS PORTELI脩A, BARRIO DEP脫SITO", n潞 56/POS/2014 no termo municipal da M茅zquita Obras Adjudicaci贸n 6.115,50 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "REPARACI脫N DO SANEAMENTO EN VILAVELLA", n潞 57/POS/2014 no termo municipal da Mezquita Obras Adjudicaci贸n 20.184,50 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "ABASTECEMENTO, SANEAMENTO E ENERX脥A EL脡CTRICA 脫 PUNTO LIMPO DA R脷A", n潞 45/16/2014 no termo municipal da R煤a Obras Adjudicaci贸n 21.598,50 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "ARRANXO DA FONTE P脷BLICA E MINA NE MEZQUITA", n潞 55/POS/2014 no termo municipal de A Mezquita. Obras Adjudicaci贸n 10.800,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "TERMINACION CENTRO SOCIAL EN CASTRO", n潞 45/POS/2014 no termo municipal de Laza. Obras Adjudicaci贸n 50.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "ARRANXO DA CUBETA DO EDIFICIO MULTIUSOS DA MEZQUITA", n潞 54/POS/2014 no termo municipal de A Mezquita. Obras Adjudicaci贸n 9.900,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "ACCESO CAMI脩OS AGR脥COLAS", n潞 28/16/2014 no termo municipal de Oimbra. Obras Presentación Ofertas 39.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "MELLORA CAPTACI脫N AUGA NO N脷CLEO DE CERNADA", n潞 39/POS/2014 no termo municipal de Esgos. Obras Adjudicaci贸n 18.002,74 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "ACONDICIONAMENTO DO ENTORNO DO TELECENTRO FREIXIDO", n潞 70/POS/2014 no termo municipal de Pet铆n. Obras Adjudicaci贸n 23.500,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "ACONDICIONAMENTO FIRME NOS ACCESOS E CAMPO DA FESTA EN PORTELA", n潞 71/POS/2014 no termo municipal de Pet铆n. Obras Adjudicaci贸n 23.500,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "RENOVACI脫N DE INSTALACI脫N DE ILUMINACI脫N EXTERIOR", n潞 7/POS/2014 no termo municipal de Ba帽os de Molgas. Obras Adjudicaci贸n 50.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "R脷A VICENTE RISCO", n潞 27/16/2014 no termo municipal de Barco de Valdeorras. Obras Adjudicaci贸n 40.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "MELLORA NO FIRME NA ESTRADA VILARI脩O DE CONSO - A GUDI脩A", n潞107/POS/2014 no termo municipal de Vilari帽o de Conso. Obras Adjudicaci贸n 47.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "STO./ABASTO. E PAV. N脷CLEO OUTEIRO DE VEIGA", n潞 18/POS/2014 no termo municipal de A Bola. Obras Adjudicaci贸n 47.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "URBANIZACI脫N R脷A XAVIER PRADO LAMEIRO", n潞 108/POS/2014 no termo municipal de Xinzo de Limia. Obras Adjudicaci贸n 50.000,00 €
Vilar de Barrio Anuncio de formalizaci贸n de contrato dun servizo de VIXIANCIA E EXTINCI脫N CONTRA INCENDIOS forestais mediante actuaci贸n de brigadas de defensa no Concello de Vilar de Barrio Servicios Formalizaci贸n 49.339,44 €
Vilar de Barrio Anuncio de formalizaci贸n de contrato do servizo de PREVENCI脫N CONTRA INCENDIOS forestais mediante actuaci贸n de brigadas de prevenci贸n no Concello de Vilar de Barrio Servicios Formalizaci贸n 27.225,00 €