Xunqueira de Espadañedo quere potenciar a tradición artesá co Obradoiro e o Museo dos Oleiros

  • O presidente da Deputación de Ourense, Manuel Baltar, visitou o municipio acompañado polo alcalde do concello, Carlos Gómez, e analizou proxectos culturais, de obras e infraestruturas.

O presidente da Deputación de Ourense, Manuel Baltar, visitou hoxe o municipio de Xunqueira de Espadañedo, un referente galego no ámbito artesán dos oleiros, que destaca polas súas tradicións etnográficas no arte da oleiría. Acompañado polo alcalde do concello, Carlos Gómez, e membros do equipo de goberno, o presidente provincial visitou as instalacións do Obradoiro de Olería e o Museo de Olería, uns ámbitos de actuación que Xunqueira de Espadañedo quere potenciar, tanto para impartir cursos especializados en artesanía oleira, no caso do obradoiro, como para promocionar cultural e socialmente o aspecto etnográfico coa exposición de pezas antigas e actuais, no caso do museo, para dar a coñecer a historia e evolución desta arte.

A visita de Manuel Baltar a Xunqueira de Espadañedo serviu tamén para coñecer en detalle as necesidades e proxectos do concello en materia de infraestruturas, entre as que destacan o acondicionamento de viais e a realización de melloras na Casa do Concello.

Tamén falaron Baltar e Gómez da planificación urbanística do municipio, en concreto da sinatura realizada recentemente entre o alcalde e o conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández, da acta de aprobación definitiva do PXOM do municipio, un plan que establece que máis do 94% da súa superficie está protexida para que se conserven os valores naturais, ecolóxicos e patrimoniais. Segundo este documento, o 4,32 % da superficie queda definida como solo de núcleo rural, o que supón ordenar e recoñecer os asentamentos tradicionais. Así, Xunqueira de Espadanedo poténciase como núcleo rural capital e favorécese o desenvolvemento dos outros doce núcleos rurais, permitindo asentar neles novas vivendas.

Deputación de Ourense e Política Lingüística presentan o programa "Espello Deportivo" para promover os valores do deporte a través do galego

  • Manuel Baltar destacou na presentación que o proxecto "combina os valores do deporte: superación persoal, sacrificio, esforzo e compañeirismo coa defensa da nosa lingua.
  • As xornadas desenvolveranse en 10 concellos da provincia de Ourense entre o 4 de maio e o 10 de xuño.

O presidente da Deputación de Ourense, Manuel Baltar, e o secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, presentaron hoxe en Ourense o programa "Espello Deportivo", unha iniciativa enmarcada dentro do Plan Provincial de Acceso Igualitario ao Deporte, incluído no Plan OURENSE 92 da institución provincial, que ten como obxectivo a realización dunhas xornadas dirixidas a escolares da provincia de Ourense que a Deputación de Ourense desenvolverá conxuntamente coa Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia para promover o galego e os valores do deporte.

As xornadas contarán coa participación de deportistas galegos olímpicos e paralímpicos e terán lugar entre o 4 de maio e o 10 de xuño inicialmente en dez concellos da provincia, todos eles incluídos na Rede de dinamización lingüística: Bande, Barbadás, Celanova, Muíños, O Barco, O Carballiño, Ourense, Ribadavia, Verín e Xinzo de Limia. Os medallistas galegos participantes son Chano Rodríguez Veloso, Sofía Prieto Puga e Juan Saavedra Reinaldo.

O acto de presentación tivo lugar no Centro Cultural "Marcos Valcárcel" da Deputación de Ourense, coa presenza, ademais de Manuel Baltar e Valentín García, dos deportistas Juan Antonio Saavedra e Chano Rodríguez, así como o presentador das xornadas, Rubén Riós, e o asesor de Deportes da institución provincial, Bernardino González.

O presidente provincial felicitou á Secretaría Xeral de Política Lingüística por este programa do que dixo "combina os valores do deporte como son a superación persoal, o sacrificio, o compañeirismo e o esforzo coa defensa da nosa lingua, algo que temos que respectar, fomentar e promover".

Pola súa banda, Valentín García que o proxecto vai dirixido á mocidade e aos máis cativos, "para que comprendan da man de destacados deportistas olímpicos e paralímpicos galegos a importancia de superarse na vida, tanto no eido persoal como deportivo, e todo elo tendo como veículo a lingua galega", algo no que tamén concordaron Rubén Riós e os deportistas Chano Rodríguez e Juan Antonio Saavedra.

Xunta e Deputación de Ourense asinan un convenio para a mellora do vial principal do polígono de San Cibrao

  • O orzamento da obra é de 120.000 euros e a Deputación de Ourense asumirá a explotación, mantemento e conservación.

O conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Agustín Hernández, e o presidente da Deputación de Ourense, José Manuel Baltar, asinaron un convenio de colaboración entre ambas administracións para a mellora de firme na OU-0514, vial principal do polígono de San Cibrao das Viñas.

O obxecto do presente convenio é establecer as bases da colaboración técnica e económica entre a Axencia Galega de Infraestruturas e a Deputación de Ourense para o reforzo do firme na OU- 0514 vial principal do polígono, do pq 2+800 ao 3+310, no termo municipal de San Cibrao das Viñas.

O orzamento de execución destas obras centradas no reforzo do firme do vial estímase en 120.000 euros. Estas actuacións mellorarán a seguridade viaria dunha estrada moi transitada a diario. O Goberno galego, consciente da relevancia económica e social que supón este polígono, está a traballar na optimización dos accesos a esta infraestrutura industrial.

A Axencia Galega de Infraestruturas ten entre os seus obxectivos a mellora da rede viaria de Galicia, a ordenación do territorio e a súa cohesión, de xeito que se proporcione ás persoas usuarias unha rede eficaz, cómoda e segura, fomentando as relacións municipais e intermunicipais na procura e no fomento dun desenvolvemento harmónico.

A Xunta, en colaboración coa Deputación de Ourense, trata de fomentar aqueles investimentos que resolvan problemas nas infraestruturas, coa finalidade dun desenvolvemento económico e social que aporte unha maior calidade de vida á cidadanía.

Obrigas

Por unha parte, a Deputación de Ourense deberá poñer a disposición da Axencia Galega de Infraestruturas, de ser o caso, os terreos necesarios, libres de cargas e gravames, e co réxime urbanístico axeitado para a execución das obras, así como a reposición de servizos e servidumes afectados non incluídos no proxecto. Asumirá tamén a realización das xestións pertinentes ante os organismos que correspondan para a obtención dos permisos, licencias e autorizacións regulamentarias.

A Deputación de Ourense recibirá as obras executadas no prazo máximo dun mes dende o requirimento da Xunta de Galicia. Asumirá unha vez realizadas e logo da comunicación da Axencia Galega de Infraestruturas, a explotación, mantemento e conservación das obras e os seus servizos.

Por outra parte, A Xunta de Galicia, a través da Axencia Galega de Infraestruturas, adxudicará e executará a obra obxecto deste convenio segundo o proxecto, destinando para iso unha achega de 120.000 euros.

Unha vez recibidas as obras, a AXI mediante comunicación formal, poñerao en coñecemento da entidade local. Esta data de comunicación é a que determina o nacemento da obriga asumida polo organismo local na cláusula segunda precedente, sen prexuízo das responsabilidades que correspondan ao contratista derivadas do contrato de obra. Posteriormente, e no prazo de tres meses formalizarase a correspondente acta de entrega á entidade local.

Constituirase unha Comisión de Seguimento formada por dous representantes da Axencia Galega de Infraestruturas e dous da Deputación de Ourense. As súas funcións, entre outras, serán as seguintes: impulsar e avaliar o cumprimento do presente convenio; propoñer a interpretación, en caso de dúbida, do contido do presente convenio; e resolver posibles controversias que puideran xurdir na aplicación do convenio.

Máis de 300 gaiteiros e cantareiras, na III Xuntanza Provincial de Bandas de Gaitas que coordina a Escola de Gaitas da Deputación de Ourense

  • Terá lugar o día 4 de maio en Ribadavia cunha homenaxe ao "Gaiteiro de Francelos", Paulino Rodríguez Cuíña.

Máis de 300 gaiteiros e cantareiras daranse cita na III Xuntanza Provincial de Bandas de Gaitas, que organiza e coordina a Escola Provincial de Gaitas da Deputación de Ourense xunto co Concello de Ribadavia, que terá lugar o vindeiro 4 de maio en Ribadavia.

Esta cita "coa tradición, coa etnografía e coa música do instrumento senlleiro de Galicia", como a cualificou Xosé Lois Foxo, director da Escola Provincial de Gaitas e da Real Banda, xuntará a 14 agrupacións de gaiteiros e cantareiras, o que xunto á homenaxe que se lle tributará ao "Gaiteiro de Francelos", Paulino Rodríguez Cuíña, "amosa o pulo que se merecen as nosas tradicións e a nosa música, algo que temos a obriga de protexer, conservar e potenciar", afirmou o vicepresidente da Deputación de Ourense, Rosendo Fernández, no acto de presentación do evento, que tivo lugar no Pazo Provincial.

No acto participou tamén o asesor de Cultura da Deputación de Ourense, César Fernández, e o concelleiro de Cultura do Concello de Ribadavia, José Prieto. O programa de actos comezará o día 4 de maio cun desfile das agrupacións participantes na xuntanza ata a Praza Maior, onde terá lugar as actuacións. As bandas participantes son a de A Tarazana, Flariz-Monterrei, A Carballeira, Preparatorio, Devandoira de Lugo, As Portelas de Lubián a Real Banda Xuvenil e as bandas dos concellos de Riós, Xunqueira de Ambía, Verín, A Gudiña e Vilariño de Conso, e as cantareiras da Real Banda de Gaitas da Deputación de Ourense.