Acordos do pleno da Deputaci贸n de Ourense do 31 de maio de 2013

 

*Aceptar Renuncia DE DON JOS脡 MANUEL FREIRE COUTO 脕 PRESIDENCIA DO INORDE, con efectos do d铆a 31 de maio de 2013.

*Designar Presidente DO INORDE

Acordo: Designar a don Jos茅 Manuel Baltar Blanco como presidente do Instituto Ourens谩n de Desenvolvemento Econ贸mico (INORDE) con efectos do 1 de xu帽o de 2013. O desempe帽o do dito cargo ter谩 car谩cter gratu铆to e non dar谩 dereito 谩 percepci贸n de ning煤n tipo de retribuci贸n.

*Aprobaci贸n da MOCI脫N SOBRE A RESIDENCIA DE TEMPO LIBRE DO CARBALLI脩O

Acordo: O Pleno da deputaci贸n dir铆xese 谩 Conseller铆a de Traballo e Benestar da Xunta de Galicia para que acometa un estudo de optimizaci贸n da Residencia do Tempo Libre para que esta permaneza aberta durante todo a ano, e dese xeito, garantir un emprego digno e de calidade.

*Ratificar o CONVENIO DE COLABORACI脫N ENTE A XUNTA DE GALICIA, A FEGAMP E AS DEPUTACI脫NS PROVINCIAIS EN MATERIA DE EMERXENCIA E PREVENCI脫N E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS, PARA A CREACI脫N E IMPLANTACI脫N DOS GRUPOS DE EMERXENCIA SUPRAMUNICIPAIS.

Adoptase o seguinte acordo: Ratificar a subscrici贸n do convenio de colaboraci贸n entre a Xunta de Galicia, a FEGAMP e as deputaci贸ns provinciais en materia de emerxencias e prevenci贸n e defensa contra incendios forestais, para a creaci贸n e implantaci贸n dos Grupos de emerxencia supramunicipais. Autorizar expresamente a distribuci贸n das anualidades de gasto correspondentes 谩 Deputaci贸n Provincial de Ourense conforme co establecido no dito convenio. Establecer que o libramento dos fondos se realice a favor dos concellos que sexan sede dos grupos de emerxencia supramunicipais, nos prazos previstos na s煤a cl谩usula s茅tima 1. apartado 4. A xustificaci贸n dos fondos levarase a cabo conforme coas mesmas previsi贸ns establecidas para a xustificaci贸n dos fondos achegados pola Xunta de Galicia, no anexo IV, apartado 7 do convenio.

*Aprobar MODIFICACI脫N DA BASE 2陋 DAS BASES DE EXECUCI脫N DO ORZAMENTO DO INORDE PARA O EXERCICIO 2013.

Acordo: Aprobar inicialmente a modificaci贸n da base segunda das bases de execuci贸n do orzamento do INORDE para o exercicio 2013, integrado no orzamento da Deputaci贸n Provincial, co seguinte contido: Supr铆mese o par谩grafo no que se regulaba a dedicaci贸n exclusiva do presidente do INORDE, que queda sen contido. No r茅xime de asistencia a sesi贸ns dos membros con dedicaci贸n exclusiva, eng谩dese o seguinte texto: "para estes efectos, os deputados provinciais que desempe帽en o seu cargo en r茅xime de dedicaci贸n exclusiva na Deputaci贸n Provincial, non poder谩n percibir ningunha cantidade en concepto de asistencia aos 贸rganos do INORDE de que formen parte".

*Aprobar A SUSCRICI脫N CONVENIO DE COOPERACI脫N FINANCEIRA ENTRE AUGAS DE GALICIA, A DEPUTACI脫N PROVINCIAL DE OURENSE E O CONSORCIO DE AUGAS DE VALDEORRAS, PARA XESTI脫N DO SERVIZO INTERMUNICIPAL DELEGADO DE DEPURACI脫N DE AUGAS RESIDUAIS NA COMARCA DE VALDEORRAS

脡 obxecto deste convenio establecer as condici贸ns b谩sicas para a colaboraci贸n entre a entidade p煤blica empresarial Augas de Galicia, a Deputaci贸n Provincial de Ourense e o Consorcio de Augas de Valdeorras para a prestaci贸n da cooperaci贸n financeira necesaria na xesti贸n do servizo intermunicipal delegado de depuraci贸n de augas residuais na comarca de Valdeorras para a compensaci贸n do d茅ficit da explotaci贸n do servizo intermunicipal.

*Aprobar EXPEDIENTE N.潞 3/2013 DE MODIFICACI脫N DAS BASES DE EXECUCI脫N DO ORZAMENTO PARA O ANO 2013

Acordo: Aprobar a modificaci贸n, no que se refire 谩 especificaci贸n do cap铆tulo VII de gastos, experimentando as seguintes variaci贸ns: Con cargo 谩 aplicaci贸n orzamentaria 450.12/762.01 "A Concellos. Cooperaci贸n provincial", prev铆ase unha subvenci贸n ao Concello de Trasmiras para a escola de m煤sica. Base谩ndose no escrito remitido polo Concello de Trasmiras en data 15/05/2013 a solicitante da axuda 茅 a Asociaci贸n Musical de Trasmiras, polo que a subvenci贸n se conceder铆a 谩 dita Asociaci贸n. A dita delegaci贸n rexerase polas condici贸ns xerais establecidas pola Deputaci贸n Provincial para a delegaci贸n de competencias nesta materia.

*Aceptar DELEGACI脫N NA DEPUTACI脫N PROVINCIAL DO EXERCICIO DAS COMPETENCIAS DO CONCELLO DE ESGOS EN MATERIA DE RECADACI脫N DA TAXA POLO ABASTECEMENTO DE AUGA A DOMICILIO

Aceptar a delegaci贸n nesta Deputaci贸n Provincial das facultades que o Concello de Esgos ten atribu铆das en materia de recadaci贸n da taxa polo abastecemento de auga a domicilio, ao abeiro do establecido no artigo 106.3 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do r茅xime local e artigo 7 do RDL 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, co alcance, contido, condici贸ns e vixencia que se establecen no acordo do Pleno do dito concello do d铆a 15 de maio de 2013. A dita delegaci贸n rexerase polas condici贸ns xerais establecidas pola Deputaci贸n Provincial para a delegaci贸n de competencias nesta materia.

*EXPROPIACI脫N FORZOSA PARA A EXECUCI脫N DA OBRA DE ABASTECEMENTO EN CARZO脕, N.潞 29/PB/2012, NO MUNICIPIO DE CUALEDRO.

Acordo: Estimar a alegaci贸n feita polos herdeiros de D.陋 M.陋 Amalia Justo Carnero. Ter por declarada a utilidade p煤blica das obras mencionadas, ao figurar inclu铆das no "Plan Provincial de Cooperaci贸n as obras e servizos de car谩cter municipal 2012, Plan Base", coa clave 29/PB/2012. Acordar definitivamente a necesidade de ocupaci贸n dos bens.

*Aprobaci贸n da MOCI脫N SOBRE O DESMANTELAMENTO DAS LI脩AS DE TREN

Acordo: Rexeitar a actual proposta do Ministerio de Fomento sobre a supresi贸n de li帽as e paradas de tren. Manter os servizos que afectan 谩 nosa provincia, potenci谩ndoos e valoriz谩ndoos coa maior eficiencia posible.

*Aprobar MODELO DE XESTI脫N DE BIOMASA NA REDE DE ESTRADAS CON APLICACI脫N DE PRODUTOS FITOSANITARIOS

Acordo: Aprobar o protocolo de xesti贸n da biomasa no 谩mbito da rede de estradas da Deputaci贸n Provincial de Ourense para o ano 2013, elaborado polo Servizo de V铆as e Obras, autorizando expresamente o emprego de produtos fitosanitarios conforme co manual de boas pr谩cticas recollido en dito protocolo.

*Aprobaci贸n DEFINITIVA DO PLAN PROVINCIAL DE COOPERACI脫N 脕S OBRAS E SERVIZOS MUNICIPAIS E DA REDE VIARIA PROVINCIAL DO EXERCICIO 2013.

Aprobar definitivamente o Plan provincial de cooperaci贸n 谩s obras e servizos municipais e da rede viaria provincial do exercicio 2013 segundo o documento inicialmente aprobado na sesi贸n ordinaria do 26 de abril de 2013, modificando, a pedimento do Concello de Padrenda, o orzamento da obra n.潞 51/POS/2013 denominada "Mellora eficiencia enerx茅tica Ponte Barxas e outros", quedando fixado este na cantidade de 41.300,00 鈧.

*Aprobaci贸n da MOCI脫N A PROL DO MANTEMENTO DOS XULGADOS DE PAZ E DA GRATUIDADE DOS REXISTROS CIV脥S.

Acordo: Expresar o rexeitamento 谩 proposta do Goberno do Estado relativa 谩 supresi贸n dos Xulgados de Paz e 谩 asunci贸n por parte dos Rexistros da Propiedade e e 谩s Notar铆as das funci贸ns dos Rexistros Civ铆s, instando ao Goberno do Estado 谩 inmediata retirada deste anteproxecto de lei.

Instar 谩 Xunta de Galicia a que demande do Goberno Central o mantemento dos Xulgados de Paz, as铆 como a que se garanta a gratuidade das funci贸ns que prestan os Rexistros Civ铆s. Dar traslado deste acordo ao Goberno central e 谩 Xunta de Galicia.

*Aprobaci贸n da MOCI脫N SOBRE A ELIMINACI脫N DE PARTE DO SERVIZO DE ENFERMER脥A EN DIVERSOS PUNTOS DE ATENCI脫N CONTINUADA (P.A.C.) DA PROVINCIA

Acordo: Rexeitar a eliminaci贸n que fai a Conseller铆a de Sanidade de parte do servizo de enfermer铆a nos Puntos de Atenci贸n Continuada de Ribadavia e Celanova. Dar traslado do presente acordo 谩 Conseller铆a de Sanidade.

Presentaci贸n da Copa Ib茅rica de Remo Ol铆mpico, na Deputaci贸n de Ourense

  • Medio millar de remeiros daranse cita no encoro de Castrelo de Mi帽o entre os d铆as 7 ao 9 de xu帽o para disputar esta proba.

Medio millar de remeiros daranse cita os vindeiros d铆as 7, 8 e 9 de xu帽o no encoro de Castrelo de Mi帽o para disputar a primeira edici贸n da Copa Ib茅rica Cabreiro谩 de Remo Ol铆mpico, que hoxe foi presentada no Centro Cultural "Marcos Valc谩rcel" da Deputaci贸n de Ourense. Ao acto asistiron o presidente provincial, Manuel Baltar; o alcalde de Castrelo de Mi帽o, Xurxo Rodr铆guez; o presidente da Federaci贸n Galega de Remo, Jos茅 Prada, e o director da Corporaci贸n Hijos de Rivera, Antonio Viejo.

Manuel Baltar destacou na presentaci贸n "o inmellorable escenario que sup贸n o encoro de Castrelo de Mi帽o e as magn铆ficas instalaci贸ns do seu club n谩utico, considerado entre os tres espazos mellor dotados de Galicia para a pr谩ctica deste deporte n谩utico, ao que contribu铆u este ano a Deputaci贸n de Ourense cun orzamento para a remodelaci贸n da pista de remo". Baltar subli帽ou, asemade, a importancia desta proba "polo que sup贸n de promoci贸n econ贸mica, tur铆stica e deportiva" porque, dixo, "Castrelo de Mi帽o converterase neses d铆as na capital europea do remo".

A proba, que conta co apoio do Club N谩utico de Castrelo de Mi帽o e a Federaci贸n Portuguesa de Remo, est谩 reservada a atletas seniors, tanto femininos como masculinos. Haber谩 probas de skiff e outtrigger e oito m谩is timonel, ademais da modalidade de dobres de un, dous e catro tripulantes. Na xornada do s谩bado 8 de xu帽o iniciarase a competici贸n con mangas de 1.000 metros, e o domingo ter谩n lugar as probas de velocidade en 500 metros.

Confirmaron a s煤a presenza numerosos clubes de Espa帽a e Portugal, destacando a representaci贸n dos clubes galegos. En total, participar谩n atletas de 40 clubes de toda a pen铆nsula.

A piscina do Parque Tecnol贸xico, que xestiona a Deputaci贸n de Ourense, abre este s谩bado

O vindeiro s谩bado, 1 de xu帽o, abre a piscina ao aire libre que xestiona a Deputaci贸n de Ourense nas instalaci贸ns deportivas do Parque Tecnol贸xico de Galicia. O complexo deportivo ter谩 un horario, todos os d铆as da semana, de 11.30 a 21.00 horas. Os prezos que rexen para esta tempada son de 1,70 euros para adultos e maiores de oito anos, e gratu铆ta para os menores de oito anos. O bono de 10 pases custa 14, 20 euros. Ademais da piscina o complexo conta cun campo de futbol de herba e dous de terra, pistas de b谩squet e futbol-sala, d煤as pistas de tenis e espazos habilitados para paseos en bici, "jogging" , circu铆to de automodelismo e volei-praia. Os usuarios tam茅n poder谩n alugar raquetas, toallas e tumbonas e poder谩n utilizar gratuitamente a zona wifi. As instalaci贸ns complem茅ntanse con servizo de bar e amplo aparcamento cuberto.

A Deputaci贸n de Ourense valora como "moi positivo" o impulso econ贸mico que lle dan 谩 provincia proxectos empresariais como o de Cabreiro谩

  • Manuel Baltar afirma que a riqueza termal da provincia de Ourense "茅 un valor e un sinal de identidade que temos que seguir promovendo nos 谩mbitos sociais, econ贸micos e da sa煤de".

A Deputaci贸n de Ourense valora como "moi positivo" o impulso econ贸mico que proxectos empresariais como o de Cabreiro谩 lle dan 谩 provincia, "porque inciden na riqueza termal, un valor e un sinal de identidade que temos que seguir promovendo nos 谩mbitos sociais, econ贸micos e da sa煤de", afirma o presidente provincial, Manuel Baltar.

Baltar asistiu esta ma帽谩 en Ver铆n a un acto no que participou o adestrador da selecci贸n espa帽ola de f煤tbol, Vicente del Bosque, xunto co conselleiro delegado de Hijos de Rivera, Ignacio Rivera, e co alcalde de Ver铆n, Juan Jim茅nez Mor谩n, para presentar a auga oficial da selecci贸n espa帽ola e exhibir ao p煤blico o trofeo que acredita ao equipo nacional como campi贸n da copa do Mundo conseguida en Sud谩frica en 2010, trofeo que xa fora exhibido no Centro Cultural "Marcos Valc谩rcel" da Deputaci贸n de Ourense o pasado ano.

"O termalismo 茅 o ouro l铆quido e transparente que temos que saber xestionar coa m谩xima eficacia, porque do termal depender谩 no futuro boa parte da econom铆a da provincia de Ourense, por ser este un sector que nos diferencia e nos da valor engadido", explica Manuel Baltar.

Proba da importancia que a instituci贸n provincial lle da este sector 茅 o feito de que este ano 2013 os orzamentos da deputaci贸n dedicaran por primeira vez na historia unha partida espec铆fica ao termalismo. Tam茅n, hai unhas semanas, a Deputaci贸n Ourense presentou o seu primeiro programa provincial de "Termalismo Saudable", un proxecto que ten como obxectivo contribu铆r o fomento dos balnearios da nosa provincia como motores dinamizadores da econom铆a ourens谩. Este programa est谩 orientado 谩s persoas maiores de 50 anos para que poidan gozar de tratamentos terap茅uticos adaptados 谩s s煤as necesidades.

A tal efecto, para po帽er en marcha esta iniciativa, o presidente da Deputaci贸n de Ourense asinou cos representantes de Caldaria (Lobios, Cenlle e Arnoia) e dos balnearios de Ba帽os de Molgas e O Carballi帽o un convenio de colaboraci贸n polo que a instituci贸n provincial desenvolve un programa dirixido a promover os tratamentos termais e potenciar o turismo termal, por ser este un sector estrat茅xico no desenvolvemento social e econ贸mico da provincia de Ourense.