Aprobadas as bases do Premio Rodolfo Prada 谩 xesti贸n cultural

  • A Xunta de Goberno da Deputaci贸n de Ourense aprobou tam茅n hoxe as bases do Programa para o fomento da natalidade "ChegOU 2019", para o que a instituci贸n provincial destina un orzamento de 400.000 euros.

  • En materia de cultura aprobou as bases referidas 谩 convocatoria para a concesi贸n de axudas a concellos e a entidades sen 谩nimo de lucro para a organizaci贸n de actividades culturais e recreativas correspondentes ao exercicio 2019.

Ourense, 28 de xaneiro de 2019.- A Xunta de Goberno da Deputaci贸n de Ourense aprobou na reuni贸n celebrada esta ma帽谩 as bases reguladoras do Premio Rodolfo Prada 谩 xesti贸n cultural dirixido a persoas, proxectos ou colectivos que se signifiquen pola xesti贸n de iniciativas de car谩cter cultural e que desenvolvan a s煤a actividade na Comunidade Aut贸noma Galega ou f贸ra de Galicia, pero con claras referencias nos seus contidos e obxectivos 谩 cultura galega. As铆 o informou a deputada de Transparencia e Goberno Aberto, Montserrat Lama, quen deu conta dos acordos da Xunta de Goberno correspondente ao luns 28 de xaneiro de 2019.

O premio Rodolfo Prada conta con tres modalidades: a primeira est谩 dirixida a profesionais da xesti贸n cultural que desenvolveran unha actividade concreta ou unha traxectoria profesional destacada no 谩mbito da xesti贸n cultural no m谩is amplo dos seus aspectos; a segunda das modalidades est谩 dirixida a persoas voluntarias ou colectivos afeccionados que desenvolveran algunha actividade concreta ou unha traxectoria profesional destacada no 谩mbito da xesti贸n cultural no m谩is amplo dos seus aspectos; e, por 煤ltimo, a terceira modalidade est谩 dirixida a proxectos culturais vinculados 谩 Asociaci贸n Galega de Profesionais da Xesti贸n Cultural (AGPXC) e que formen parte do manual de boas pr谩cticas do que ser谩 dotado o novo portal web da devandita Asociaci贸n.

As iniciativas que te帽en cabida no certame son aquelas que se atopan dentro de algunha das modalidades que se relacionan tradicionalmente no marco xen茅rico da cultura e, por extensi贸n, de actualidade e de perspectivas de futuro, no novo concepto das industrias culturais e creativas: Artes Esc茅nicas, Artes Pl谩sticas, Audiovisual, Etnograf铆a, Letras, M煤sica, Patrimonio Hist贸rico e Cultural, Industrias culturais e creativas, e Proxecci贸n exterior da cultura galega.

Os interesados en presentarse ao certame e que distingan pola s煤a traxectoria relacionada coas tres modalidades citadas anteriormente, poder谩n presentar a s煤a candidatura persoas f铆sicas, profesionais da xesti贸n cultural, colectivos culturais ou instituci贸ns p煤blicas ou privadas do 谩mbito cultural. As铆 mesmo, as bases do certame recollen que non ser谩n admitidas aquelas que xa foran premiadas en edici贸ns anteriores ou te帽an unha relaci贸n directa con estas. O prazo para a presentaci贸n das candidaturas rematar谩 o luns, 4 de marzo de 2019.

O certame reco帽ece un 煤nico premio en cada unha das modalidades de tal modo que, para os profesionais da xesti贸n cultural, o galard贸n consiste no financiamento dunha bolsa para a participaci贸n nalgunha acci贸n formativa sobre xesti贸n cultural no marco do programa Europa Creativa ou de calquera outra entidade cultural que resulte de interese para o premiado, cunha cont铆a m谩xima de 1.000 euros. Para as persoas voluntarias ou colectivos afeccionados o premio consistir谩 na colaboraci贸n directa da Deputaci贸n de Ourense co seguinte proxecto cultural que promovan as persoas voluntarias ou desenvolvan os colectivos afeccionados ga帽adores, cunha cont铆a m谩xima de 2.000 euros. E, para a modalidade de proxectos culturais vinculados 谩 AGPXC, o premio consistir谩 na colaboraci贸n directa da Deputaci贸n de Ourense con seguinte proxecto cultural que promovan as persoas responsables do proxecto ga帽ador neste apartado, cunha cont铆a m谩xima de 3.000 euros. As铆 mesmo, t贸dolos premios completaranse cun obxecto conmemorativo realizado por artistas ourens谩ns de reco帽ecido prestixio e cun diploma acreditativo.

A entrega dos premios ter谩 lugar no transcurso dun acto social organizado pola Deputaci贸n de Ourense nalg煤n espazo que a instituci贸n provincial decida no marco da celebraci贸n da ICC Week que cada ano organiza este organismo.

"ChegOU 2019"

Outro dos asuntos aprobados hoxe pola Xunta de Goberno foi o Programa para o fomento da natalidade "ChegOU 2019", a trav茅s do cal a instituci贸n provincial conceder谩 axudas polo feito de parto, tutela e adopci贸n dun neno que te帽a lugar durante o ano 2019. Poder谩n ser beneficiarios destas axudas o proxenitor dun menor nacido entre o 1 de xaneiro de 2019 e o 31 de decembro de 2019; o adoptante dun menor sempre que a constituci贸n da adopci贸n te帽a lugar entre estas datas; as铆 como o titor dun menor sempre que a constituci贸n da tutela se faga entre esas fechas. Asemade, os solicitantes deber谩n cumprir as seguintes condici贸ns: figurar empadroado nalg煤n concello da provincia de Ourense 谩 data da solicitude da axuda e acreditar unha antig眉idade no empadroamento na provincia de Ourense, polo menos, de un ano ininterrompido e inmediatamente anterior ao 1 de xaneiro do ano 2019, e que o menor que causa o dereito 谩 axuda ten que constar inscrito nalg煤n rexistro da provincia 谩 data da presentaci贸n da solicitude.

A dispo帽ibilidade orzamentaria para este programa ascende aos 400.000 euros, mentres que a axuda 谩 que poder谩n optar as persoas solicitantes ser谩 a que lle corresponda segunda a consideraci贸n, en grado, do concello en cuxo rexistro civil conste inscrito o menor que motiva a solicitude. As cont铆as ser谩n para os concellos de Grado 0, Grado 1 e Grado 2, de 300 euros; e para os concellos de Grado 3 ser谩 de 500 euros. As solicitudes deberanse presentar a trav茅s do enderezo http://natalidade.depourense.es rexistr谩ndose no Rexistro Electr贸nico Xeral da Deputaci贸n de Ourense, desde o d铆a seguinte 谩 publicaci贸n destas bases e ata o 31 de decembro de 2019, excepto para os nacidos, tutelados ou adoptados durante o mes de decembro de 2019, que ter谩n de prazo para presentar as solicitudes ata o d铆a 15 de xaneiro de 2020.

As persoas que resulten beneficiarias destas axudas recibir谩n a s煤a tarxeta electr贸nica "chegOU", a cal poder谩 utilizar soamente en farmacias e parafarmacias para a adquisici贸n de produtos hixi茅nicos, alimentarios e/ou de sa煤de relacionados co neno.

Cultura

En materia de Cultura, a Xunta de Goberno aprobou as bases reguladoras da convocatoria para a concesi贸n de axudas, tanto a entidades sen 谩nimo de lucro como a concellos, para a organizaci贸n de actividades culturais e recreativas correspondentes ao ano 2019.

As bases referidas 谩s axudas para as entidades sen 谩nimo de lucro da provincia de Ourense te帽en como obxectivo financiar proxectos de actividades culturais e/ou recreativas promovidas por estas entidades e que se realicen durante o ano 2019. Esta convocatoria considera actividades culturais aquelas que te帽an por obxecto o estudo, difusi贸n, exaltaci贸n ou posta en valor do patrimonio cultural material ou inmaterial da sociedade ourens谩. Para estes efectos, consid茅ranse inclu铆das no patrimonio inmaterial as festas e celebraci贸ns de car谩cter marcadamente tradicional ou senlleiro; as铆 como aquelas actividades que te帽an por obxecto o fomento das diversas manifestaci贸ns culturais da sociedade ourens谩.

Asemade consid茅ranse subvencionables as actividades consistentes na edici贸n, publicaci贸n ou impresi贸n de libros, publicaci贸ns seriadas ou obras audiovisuais en calquera soporte, e as actividades recreativas aquelas actividades l煤dicas ou de lecer de car谩cter p煤blico e gratu铆to promovidas por entidades sen 谩nimo de lucro, e dirixidas ao conxunto da poboaci贸n ou ben a colectivos precisados de especial atenci贸n desde as administraci贸ns p煤blicas.

As actividades exclu铆das desta convocatoria son aquelas que malia reunir os requisitos te帽an un orzamento inferior a 1.500 euros; actuaci贸ns esc茅nicas ou musicais, inclu铆dos os festivais ou certames relativos a este tipo de artes; excursi贸ns ou viaxes culturais ou recreativas, as铆 como actividades nas que a porcentaxe do orzamento dedicado a gastos de comida do p煤blico asistente exceda o 20% do orzamento total, excepto naquelas actividades que te帽en como obxectivo principal a exaltaci贸n de produtos t铆picos de car谩cter gastron贸mico.As entidades sen 谩nimo lucro poder谩n presentar ata un m谩ximo de tres proxectos nesta convocatoria.

O orzamento m谩ximo destinado a estas axudas ascende aos 120.000 euros, sendo a cont铆a m谩xima das axudas o 50% do custo total de cada proxecto, de tal modo que, ning煤n beneficiario poder谩 obter axudas por importe superior a 10.000 euros para o conxunto dos proxectos que presente. Os interesados en participar poder谩n presentar as s煤as solicitudes desde a publicaci贸n destas bases ata o 15 de marzo de 2019.

En canto 谩s bases reguladoras referidas 谩 convocatoria de axudas para concellos te帽en como obxecto financiar proxectos de actividades culturais e/ou recreativos promovidos polos concellos da provincia de Ourense de menos de 20.000 habitantes e que se realicen no ano 2019.

As actividades que esta convocatoria considera culturais son aquelas que te帽an por obxecto o estudo, difusi贸n, exaltaci贸n ou posta en valor do patrimonio cultural material ou inmaterial da sociedade ourens谩 e consid茅ranse inclu铆das no patrimonio inmaterial as festas e celebraci贸ns de car谩cter marcadamente tradicional ou senlleiro; as铆 como aquelas actividades que te帽an por obxecto o fomento das diversas manifestaci贸ns culturais da sociedade ourens谩.

As铆 mesmo, ao igual que no caso anterior, consid茅ranse subvencionables e exclu铆das as mesmas actividades que na convocatoria destinada 谩s entidades sen 谩nimo de lucro. Os concellos tam茅n poder谩n presentar ata tres proxectos como m谩ximo nesta convocatoria. A dispo帽ibilidade orzamentaria destinada a esta convocatoria 茅 de 100.000 euros, sendo a cont铆a m谩xima de cada axuda do 50% do custo total de cada concello para os concellos de m谩is de 5.000 habitantes e ata o 70% de cada proxecto para os concellos de menos de 5.000 habitantes. Ning煤n beneficiario poder谩 obter axudas por importe superior aos 10.000 euros para o conxunto dos proxectos que presente. O prazo para a presentaci贸n de solicitudes comeza desde a publicaci贸n destas bases ata o 15 de marzo de 2019.

Cooperaci贸n

No apartado de Cooperaci贸n, a Xunta de Goberno aprobou inicialmente o proxecto de expropiaci贸n relativo 谩 obra de acondicionamento da r煤a Casanova, 2潞 tramo, no municipio de Leiro, as铆 como a apertura dun per铆odo de informaci贸n p煤blica polo prazo dun mes.

E, por 煤ltimo, aprobou o programa de asistencia t茅cnica, xur铆dica e administrativa ao Consorcio de Augas de Valdeorras, para a xesti贸n dos servizos municipais do ciclo urbano da auga delegados no dito consorcio polos concellos da comarca durante o exercicio 2019.

O pleno da Deputaci贸n de Ourense aproba definitivamente o Plan provincial de obras e servizos municipais 2019, cun orzamento de m谩is de 19 mill贸ns

  • Na sesi贸n plenaria de hoxe tam茅n se aprobou o outorgamento da medalla de ouro da provincia ao etn贸grafo e fil贸logo Eligio Rivas.

Ourense, 25 de xaneiro de 2019.- O pleno da Deputaci贸n de Ourense aprobou definitivamente hoxe, na sesi贸n ordinaria correspondente ao mes de xaneiro, o Plan provincial de cooperaci贸n 谩s obras e servizos municipais correspondente a 2019, que ascende a un total de 19.319.713 euros. Para o plan principal a Deputaci贸n de Ourense destina 4.246.500 euros para obras municipais, mentres que os concellos achegan un total de 925.750 euros. As铆 mesmo, neste plan figura a achega de 192.000 euros da instituci贸n provincial para o r茅xime especial para concellos en situaci贸n de insuficiencia financeira manifesta, e 1.500.000 euros para a rede viaria provincial. Por outro lado, no plan complementario a Deputaci贸n destina 2.976.000 euros a obras municipais, para o cal os concellos achegan 82.750 euros, mentres que o orzamento da Deputaci贸n para a rede viaria provincial do Plan Complementario ascende e 9.396.713 euros.

Na sesi贸n plenaria tam茅n se aprobou, en materia de Cultura, o outorgamento da medalla de ouro ao etn贸grafo e fil贸logo Eligio Rivas, como reco帽ecemento 谩s importantes achegas que fixo nos 谩mbitos da toponimia, a etimolox铆a e a lingua galega. Esta distinci贸n rende homenaxe a s煤a longa traxectoria intelectual marcada polo seu car谩cter de traballador incansable e a s煤a implicaci贸n no estudo e difusi贸n dos principais valores culturais da nosa provincia.

A totalidade dos acordos plenarios aprobados hoxe son os seguintes:

MODIFICACI脫N DO ACORDO REGULADOR DAS CONDICI脫NS DE TRABALLO DO PERSOAL FUNCIONARIO DA DEPUTACI脫N EN MATERIA DE ACCI脫N SOCIAL

Acordo:

1潞) Ratificar o acordo acadado na Mesa Xeral de Negociaci贸n do 19 de outubro de 2018 entre a representaci贸n da Deputaci贸n Provincial e a representaci贸n da Xunta de Persoal

e os representantes dos sindicatos CSIF, CIG e USO, cuxo obxecto 茅 modificar, 贸 abeiro do establecido no artigo 38.10 do EBEP, o vixente acordo regulador do persoal funcionario da Deputaci贸n Provincial de Ourense, do 9 de decembro de 2008, modificado o 1 de xu帽o de 2012, o 15 de outubro de 2012 e o 16 de febreiro de 2015, no seguinte sentido:

a) Con efectos do 1 de xaneiro de 2019, o artigo 52 do acordo regulador queda redactado da seguinte forma: "A petici贸n do interesado, a Corporaci贸n concederalles aos funcionarios de carreira anticipos reintegrables de mensualidades completas l铆quidas cun tope m谩ximo de 5.000 euros. A s煤a devoluci贸n efectuarase mediante deduci贸n mensual en n贸mina sen xerar ning煤n interese. O prazo para a s煤a devoluci贸n ser谩 de corenta e oito meses como m谩ximo, podendo o funcionario solicitar a devoluci贸n dos importes nun prazo menor.

Para poder solicitar un anticipo ser谩 condici贸n necesaria e imprescindible que estean liquidadas a totalidade das cotas do anticipo concedido con anterioridade nos prazos autorizados e fixados.

Se entre os solicitantes se encontrasen traballadores que nunca solicitaran un

anticipo, ter谩n preferencia na concesi贸n."

b) Con efectos do 1 de xaneiro de 2019, o artigo 54 do acordo regulador queda

redactado da seguinte forma: "A Deputaci贸n Provincial concertar谩 un seguro de asistencia sanitaria para todos os empregados p煤blicos provinciais que o desexen contratar. A Deputaci贸n subvencionar谩 a cada unidade familiar ou, se 茅 o caso, a cada traballador, co importe de 27 euros mensuais do custo por un asegurado na modalidade de asistencia sanitaria integral."

c) Con efectos do 1 de xaneiro de 2019, o artigo 55 do acordo regulador queda redactado da seguinte forma: "Os empregados p煤blicos provinciais da Deputaci贸n poden gozar dun plan de pensi贸ns, achegando a Corporaci贸n a mesma cantidade que achega o traballador que se adhira ao plan, ata un m谩ximo de 50 euros mensuais".

2潞) Facultar 谩 Presidencia para a formalizaci贸n do corresponde acordo para os efectos da s煤a remisi贸n 谩 autoridade laboral para a s煤a publicaci贸n no BOP, conforme co artigo 38.6 do EBEP.

MODIFICACI脫N DO CONVENIO COLECTIVO PARA O PERSOAL LABORAL DA DEPUTACI脫N EN MATERIA DE ACCI脫N SOCIAL

Acordo:

1潞) Ratificar o acordo acadado na Mesa Xeral de Negociaci贸n do 19 de outubro de 2018 entre a representaci贸n da Deputaci贸n Provincial e a representaci贸n do Comit茅 de Empresa e dos sindicatos CSIF, USO e CIG, cuxo obxecto 茅 modificar, ao abeiro do establecido no artigo 41 do Estatuto dos Traballadores as condici贸ns de traballo establecidas no vixente Convenio colectivo de persoal laboral da Deputaci贸n Provincial de Ourense, do 9 de decembro de 2008, modificado o 1 de xu帽o de 2012, o 15 de outubro de 2012 e o 16 de febreiro de 2015, no seguinte sentido:

a) Con efectos do 1 de xaneiro de 2019, o artigo 52 do convenio colectivo queda redactado da seguinte forma: "A petici贸n do interesado, a Corporaci贸n concederalle ao persoal laboral fixo anticipos reintegrables de mensualidades completas l铆quidas cun tope m谩ximo de 5.000 euros. A s煤a devoluci贸n efectuarase mediante deduci贸n mensual en n贸mina sen xerar ning煤n interese. O prazo para a s煤a devoluci贸n ser谩 de corenta e oito meses como m谩ximo, podendo o traballador solicitar a devoluci贸n dos importes nun prazo menor.

Para poder solicitar un anticipo ser谩 condici贸n necesaria e imprescindible que estean liquidadas a totalidade das cotas do anticipo concedido con anterioridade nos prazos autorizados e fixados.

Se entre os solicitantes se encontrasen traballadores que nunca solicitaran un anticipo, ter谩n preferencia na concesi贸n".

b) Con efectos do 1 de xaneiro de 2019, o artigo 54 do Convenio colectivo queda redactado da seguinte forma: "A Deputaci贸n Provincial concertar谩 un seguro de asistencia sanitaria para todos os empregados p煤blicos provinciais que o desexen contratar. A Deputaci贸n subvencionar谩 a cada unidade familiar ou, se 茅 o caso, a cada traballador, co importe de 27 euros mensuais do custo por un asegurado na modalidade de asistencia sanitaria integral."

c) Con efectos do 1 de xaneiro de 2019, o artigo 55 do Convenio colectivo queda redactado da seguinte forma: "Os empregados p煤blicos provinciais da Deputaci贸n poden gozar dun plan de pensi贸ns, achegando a Corporaci贸n a mesma cantidade que achega o traballador que se adhira o plan, ata un m谩ximo de 50 euros mensuais".

2潞) Facultar 谩 Presidencia para a formalizaci贸n do corresponde acordo para os efectos da s煤a remisi贸n 谩 autoridade laboral para o seu dep贸sito e publicaci贸n no BOP, conforme co artigo 90.2 do Texto refundido da Lei do estatuto dos traballadores.

MODIFICACI脫N DA BASE 69陋 DAS DE EXECUCI脫N DOS ORZAMENTOS EN MATERIA DE INDEMNIZACI脫NS AO PERSOAL POR RAZ脫NS DE SERVIZO

Acordo:

1潞) Aprobar inicialmente a modificaci贸n da base 69陋 das de execuci贸n dos orzamentos provinciais, no seguinte sentido:

a) Modif铆case o par谩grafo 1潞 da dita base, que queda redactado do seguinte xeito:

Con efectos de 1 de xaneiro de 2019, as indemnizaci贸ns por raz贸n de servizo por gastos de aloxamento e manutenci贸n dos empregados p煤blicos provinciais ter谩n as seguintes cont铆as, aplicables sen distinci贸n a todos os empregados p煤blicos provinciais:

Por aloxamento: 65,97 鈧

Por manutenci贸n: 37,40 鈧

Axuda de custo enteira: 103,37 鈧

No suposto de desprazamentos ao estranxeiro, aplicaranse as cont铆as establecidas para funcionarios do subgrupo A1 da Administraci贸n Xeral do Estado.

En ning煤n caso se aboar谩n custos superiores 谩s cont铆as establecidas nesta base.

b) Supr铆mese o par谩grafo 4潞 da base 69陋.

2潞) Someter a informaci贸n p煤blica, por prazo de quince d铆as h谩biles, mediante anuncio inserido no BOP, o presente acordo, para a formulaci贸n de alegaci贸ns polos interesados. No caso de presentarse alegaci贸ns en prazo, ser谩n resoltas expresamente polo Pleno. No caso de non presentarse, entenderase automaticamente elevado a definitivo o acordo adoptado, proced茅ndose 谩 s煤a publicaci贸n no BOP para a s煤a entrada en vigor.

RATIFICACI脫N DO CONVENIO DE COLABORACI脫N ENTRE A XUNTA, A FEGAMP E AS DEPUTACI脫NS, EN MATERIA DE EMERXENCIAS E PREVENCI脫N E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS, PARA O DESENVOLVEMENTO DOS GRUPOS DE EMERXENCIA SUPRAMUNICIPAIS (GES)

Acordo:

1潞.- Ratificar a subscrici贸n do convenio de colaboraci贸n entre a Xunta de Galicia, a Federaci贸n Galega de Municipios e Provincial e as deputaci贸ns provinciais, en materia de emerxencias e prevenci贸n e defensa contra incendios forestais, para o desenvolvemento dos grupos de emerxencia supramunicipais (GES).

2潞.- Autorizar expresamente a distribuci贸n das anualidades de gasto correspondentes 谩 Deputaci贸n Provincial conforme co establecido no dito convenio.

3潞.- Establecer que o libramento dos fondos se realice a favor dos concellos que sexan sede ou subsede dos grupos de emerxencia supramunicipais ou aos servizos municiais, conforme co establecido no dito convenio.

A xustificaci贸n dos fondos levarase a cabo conforme coas mesmas previsi贸ns establecidas para a xustificaci贸n dos fondos achegados pola Xunta de Galicia no anexo VI do mencionado convenio.

AMPLIACI脫N DO PRAZO PARA A PRESENTACI脫N DA DOCUMENTACI脫N NECESARIA PARA A ADHESI脫N AO PROGRAMA PROVINCIAL DE COOPERACI脫N COS CONCELLOS E A ENTIDADE LOCAL MENOR DE BER脕N EN MATERIA DE EMPREGABILIDADE PARA O EXERCICIO 2019

Acordo:

Concederlles un prazo, adicional, ata o 15 de febreiro de 2019, aos concellos que non presentaron as solicitudes de adhesi贸n ao Programa de cooperaci贸n cos concellos e a Entidade Local Menor de Ber谩n en materia de empregabilidade para o exercicio 2019, co fin de que poidan achegar as s煤as solicitudes.

AMPLIACI脫N DO PRAZO PARA A PRESENTACI脫N DA DOCUMENTACI脫N NECESARIA PARA A ADHESI脫N AO PROGRAMA PROVINCIAL DE COOPERACI脫N COS CONCELLOS E A ENTIDADE LOCAL MENOR DE BER脕N EN MATERIA DE MOCIDADE PARA O EXERCICIO 2019

Acordo:

Concederlles un prazo, adicional, ata o 15 de febreiro de 2019, aos concellos que non presentaron as solicitudes de adhesi贸n ao Programa de cooperaci贸n cos concellos e a Entidade Local Menor de Ber谩n en materia de mocidade para o exercicio 2019, co fin de que poidan achegar as s煤as solicitudes.

AMPLIACI脫N DO PRAZO PARA A PRESENTACI脫N DA DOCUMENTACI脫N NECESARIA PARA A ADHESI脫N AO PROGRAMA PROVINCIAL DE COOPERACI脫N COS CONCELLOS E MANCOMUNIDADES PARA A REALIZACI脫N DE ACTUACI脫NS DE LIMPEZA DAS MARXES DAS REDES VIARIAS MUNICIPAL E PROVINCIAL PARA O EXERCICIO 2019

Acordo:

Concederlles un prazo, adicional, ata o 15 de febreiro de 2019, aos concellos e mancomunidades que non presentaron as solicitudes de adhesi贸n ao Programa provincial de cooperaci贸n cos concellos e mancomunidades para a realizaci贸n de actuaci贸ns de limpeza das marxes das redes viarias municipal e provincial no exercicio 2019, co fin de que poidan achegar as s煤as solicitudes.

APROBACION DO OUTORGAMENTO DA MEDALLA DE OURO DA PROVINCIA DE OURENSE A ELIGIO RIVAS QUINTAS

Acordo:

Outorgarlle a medalla de ouro da provincia de Ourense ao destacado intelectual ourens谩n don Eligio Rivas Quintas, de conformidade cos artigos 1, 7, 9, 10 e 11 do Regulamento de honores e distinci贸ns da Deputaci贸n de Ourense, como homenaxe e reco帽ecemento do noso pobo a toda unha longa traxectoria intelectual marcada polo seu car谩cter de traballador incansable e a s煤a implicaci贸n no estudo e difusi贸n dos principais valores culturais da nosa provincia.

APROBACI脫N DEFINITIVA PLAN PROVINCIAL DE COOPERACI脫N 脕S OBRAS E SERVIZOS MUNICIPAIS 2019

Acordo:

1. Desestimar a alegaci贸n presentada por dona Elvira Lama Fern谩ndez, voceira e deputada do grupo provincial socialista da Deputaci贸n de Ourense, polas raz贸ns expostas no informe xur铆dico.

2. Aprobar definitivamente o Plan provincial de cooperaci贸n 谩s obras e servizos municipais e da rede viaria provincial do exercicio 2019, segundo o documento inicialmente aprobado na sesi贸n ordinaria de 21 de decembro de 2018.

PREVENCI脫N E RISCOS LABORAIS NOS CONCELLOS DA PROVINCIA

Acordo:

Que a Deputaci贸n Provincial de Ourense aprobe unhas bases e criterios para o establecemento de convenios de colaboraci贸n entre esta e as distintas entidades locais da provincia para cooperar na realizaci贸n de prevenci贸n de riscos laborais, tanto na realizaci贸n da avaliaci贸n como na planificaci贸n da actividades preventiva e na constituci贸n de servizos preventivos mancomunados, facendo un baremo de atenci贸n no que se prioricen a aquelas entidades de menor poboaci贸n e con medios econ贸micos m谩is reducidos.

Ourense presenta en Fitur un proxecto l铆der en innovaci贸n no sector do turismo intelixente

  • O presidente da Deputaci贸n, Manuel Baltar, destacou hoxe en Madrid, na Feira Internacional de Turismo 2019, que a iniciativa de promoci贸n tur铆stica "Hay un Ourense para ti. Desc煤brelo" "situar谩 谩 provincia como referente tur铆stico aproveitando os recursos das tecnolox铆as m谩is vangardistas.

  • "A nosa provincia destaca nun dos 谩mbitos que m谩is riqueza e competitividade xerar谩 nos vindeiros anos, impulsado pola chegada da alta velocidade: a innovaci贸n no sector tur铆stico, onde sobresae a administraci贸n electr贸nica e a capacidade de conectar co visitante a nivel tecnol贸xico", afirma Baltar.

  • O presidente remarcou que o traballo de innovaci贸n na xesti贸n, realizado pola Deputaci贸n no proxecto "Provincia Intelixente", inclu铆do no Plan Ourense 15-19, "sit煤a 谩 nosa provincia no cumio da vangarda tecnol贸xica en relaci贸n 谩s novas formas de xestionar os recursos tur铆sticos".

  • A plataforma de turismo intelixente, presentada hoxe en Fitur e na que se investir谩n 3 mill贸ns de euros, ofrecer谩 aos turistas un portal web avanzado de informaci贸n tur铆stica; unha aplicaci贸n m贸bil de turismo da provincia; un planificador de rutas baseadas nos gustos dos usuarios; sistemas de Realidade Virtual e Realidade Aumentada, e experiencias inmersivas 360潞 con fotograf铆as e v铆deos.

Ourense, 24 de xaneiro de 2019.- O presidente da Deputaci贸n de Ourense presentou hoxe en Madrid, na Feira Internacional de Turismo, Fitur 2019, un proxecto l铆der en innovaci贸n no sector do turismo intelixente denominado "Hay un Ourense para ti. Desc煤brelo", "que situar谩 谩 provincia como referente tur铆stico aproveitando os recursos das tecnolox铆as m谩is vangardistas", afirmou Baltar. "A nosa provincia destaca nun dos 谩mbitos que m谩is riqueza e competitividade xerar谩 nos vindeiros anos, impulsado pola chegada da alta velocidade: a innovaci贸n no sector tur铆stico, onde sobresae a administraci贸n electr贸nica e a capacidade de conectar co visitante a nivel tecnol贸xico", dixo.

O presidente do goberno provincial remarcou que este reco帽ecemento "corrobora o traballo de innovaci贸n na xesti贸n, realizado pola Deputaci贸n no proxecto "Provincia Intelixente", inclu铆do no Plan Ourense 15-19, "que sit煤a 谩 nosa provincia no cumio da vangarda tecnol贸xica en relaci贸n 谩s novas formas de xestionar os recursos tur铆sticos".

Esta plataforma integral de turismo intelixente, presentada hoxe en Fitur, ofrecer谩 aos turistas un portal web avanzado de informaci贸n tur铆stica; unha aplicaci贸n m贸bil de turismo da provincia; un planificador de rutas baseadas nos gustos dos usuarios; sistemas de Realidade Virtual; soluci贸ns de Realidade Aumentada, e experiencias inmersivas 360潞 con fotograf铆as e v铆deo. O proxecto foi aprobado na convocatoria de axudas de Destinos Tur铆sticos Intelixentes de Red.es e supor谩 para a provincia de Ourense unha inxecci贸n econ贸mica de tres mill贸ns de euros, co-financiados aos 60 % polo Estado.

Manuel Baltar dixo na s煤a intervenci贸n que este proxecto "converter谩 a Ourense nun referente tur铆stico aproveitando o potencial dos recursos provinciais e das tecnolox铆as m谩is vangardistas". O proxecto enm谩rcase na convocatoria de axudas de Destinos Tur铆sticos Intelixentes de Red.es, na que se seleccionaron 24 iniciativas de 9 comunidades aut贸nomas, cun montante econ贸mico total de 68,3 mill贸ns de euros.

Baltar salientou o traballo realizado por Fernando Su谩rez, director da 脕rea de Transparencia da Deputaci贸n de Ourense, para acadar a aprobaci贸n deste proxecto de vangarda tecnol贸xica, "que sit煤a 谩 Deputaci贸n de Ourense na punta de lanza da creatividade e da xesti贸n da oferta tur铆stica, unha provincia como 茅 a nosa, que destaca polas s煤as singularidades termais e naturais e na preparaci贸n de deportistas de alta competici贸n, as铆 como por unha riqueza monumental, etnogr谩fica e paisax铆stica das m谩is importantes do mundo".

A iniciativa permitir谩 aos turistas que se acheguen 谩 provincia dispo帽er dun acceso r谩pido, sinxelo e intuitivo de toda a informaci贸n de interese dos principais recursos tur铆sticos (li帽a "Ourense ao teu alcance"); de servizos personalizados "baixo demanda" (li帽a "Sinte Ourense"), e ter谩n acceso a experiencias inmersivas (li帽a "Ourense gu铆ate").

Os aspectos clave do proxecto son a integraci贸n nun 煤nico punto de toda a informaci贸n tur铆stica da provincia de Ourense por medio do uso dun modelo tecnol贸xico aberto (esquema Open Data) sobre a que se fomente a participaci贸n, o di谩logo e a colaboraci贸n entre os turistas a trav茅s das novas tecnolox铆as e as canles dixitais.

Tam茅n, entre as innovaci贸ns do proxecto destaca a interoperabilidade, xa que a plataforma ser谩 capaz de obter informaci贸n de diferentes fontes de datos; e a potenciaci贸n dos turismos accesible, activo, termal e cultural, ademais de fomentar o car谩cter innovador do sector tur铆stico da provincia a trav茅s de soluci贸ns TIC punteiras como son: Big Data, Realidade Aumentada, Realidade Virtual, portais web de potenciaci贸n e Marketing Dixital.

"Desta maneira, a provincia de Ourense impulsa unha nova forma de facer turismo, m谩is sustentable e personalizada, que fai da inmediatez e da conectividade a s煤a principal innovaci贸n para que o turista te帽a todo Ourense a un "clic" de distancia", destaca Manuel Baltarf.

Trens tur铆sticos

Posteriormente a este acto tivo lugar no mesmo stand de Galicia a presentaci贸n dos "Trens tur铆sticos de Galicia" 2019, "unha iniciativa froito da cooperaci贸n entre Deputaci贸n de Ourense, por medio do Inorde, a Xunta de Galicia e Renfe, que nas sete edici贸ns que se te帽en desenvolvido ten acadado 茅xito tras 茅xito", valorou Manuel Baltar, destacando o protagonismo da provincia de Ourense, por cuxo territorio pasa a metade destas rutas ferroviarias. A presentaci贸n contou, ademais de Manuel Baltar, coa participaci贸n da directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, e do director de servizos comerciais de Renfe, Escol谩stico Gonz谩lez.

Manuel Baltar, candidato 谩 Presidencia da rede europea de termalismo

  • A proposta da candidatura tivo lugar hoxe na reuni贸n do comit茅 executivo da asociaci贸n de territorios termais de Europa 鈥搃ntegrada por 45 membros de 17 pa铆ses-, celebrada en Engheien les Bains (Francia).

  • Asemade, presentaron a s煤a candidatura a vicepresidentes o franc茅s Eric Brut, director da Ruta das cidades da auga do Massif Central; o italiano Lorenzo Lucchini, alcalde de Acqui Terme, e o portugu茅s Hugo Oliveira, vicealcalde de Caldas da Rainha.

  • A decisi贸n da entidade termal europea co帽ecerase o vindeiro ver谩n, "unha responsabilidade que supor铆a un reco帽ecemento ao labor en defensa do termalismo que facemos desde Ourense para toda Europa, po帽endo en valor as potencialidades tur铆sticas, de sa煤de e de ocio que o 谩mbito termal ten para os territorios que contamos con esta riqueza natural", destacou Baltar.

Ourense, 23 de xaneiro de 2019.- Na reuni贸n do comit茅 executivo da Asociaci贸n de Cidades Hist贸ricas Termais de Europa (EHTTA), celebrada hoxe en Engheien les Bains (Francia), f铆xose p煤blica a candidatura de Manuel Baltar para a Presidencia desta entidade termal europea 鈥搊rganizaci贸n da que 茅 vicepresidente-, unha asociaci贸n 谩 que pertence a Deputaci贸n de Ourense e que se significa por ser a rede termal integrada por 45 membros de 17 pa铆ses, con cidades como Baden Baden, Bath, Budapest, Vichy e a propia capital de Ourense, ao tempo que forma parte do Itinerario Cultural Europeo das Cidades Hist贸ricas Termais. Na reuni贸n tam茅n presentaron a s煤a candidatura a vicepresidentes o franc茅s Eric Brut, director da Ruta das cidades da auga do Massif Central; o italiano Lorenzo Lucchini, alcalde de Acqui Terme, e o portugu茅s Hugo Oliveira, vicealcalde de Caldas da Rainha.

A decisi贸n do m谩ximo 贸rgano da entidade termal europea co帽ecerase o vindeiro ver谩n, "unha responsabilidade que supor铆a un reco帽ecemento ao labor en defensa do termalismo que facemos desde Ourense para toda Europa, po帽endo en valor as potencialidades tur铆sticas, de sa煤de e de ocio que o 谩mbito termal ten para todos os territorios que contamos con esta riqueza natural", destacou Baltar

Un valor importante 茅 o pulo decisivo que Manuel Baltar v茅n dando ao termalismo co desenvolvemento do pioneiro plan "Ourense, a provincia termal", que a Deputaci贸n de Ourense desenvolve conxuntamente coa Xunta de Galicia, impulsando acci贸ns de promoci贸n, infraestruturas e dinamizaci贸n social e econ贸mica ao redor do termalismo como nunca antes se realizara en Galicia e noutros territorios de Europa, o que sup贸n un dos principais avais que fortalecen a candidatura de Baltar para presidir a asociaci贸n termal europea.

Na reuni贸n do comit茅 executivo da EHTTA, Manuel Baltar defendeu "a necesidade de que a Uni贸n Europea fixe na s煤a axenda a realidade econ贸mica e social que sup贸n o termalismo". Neste sentido, propuxo que Partenalia 鈥揳 rede europea de gobernos provinciais, que preside- e a EHTTA celebren no Comit茅 das Rexi贸ns, en Bruxelas, unha reuni贸n conxunta "para que se visibilice en Europa a importancia e singularidade dos territorios termais, e que o fagamos nunha sesi贸n aberta e participativa aos membros das d煤as organizaci贸ns, porque tanto Partenalia como a EHTTA temos moitos puntos en com煤n e unha alianza por desenvolver, que lle permitir谩 aos nosos territorios termais ga帽ar en promoci贸n e atraer proxectos cun alto valor engadido tanto econ贸mico como social e laboral, expresou Manuel Baltar.

O presidente da Deputaci贸n de Ourense salientou a relevancia que tivo o cumio termal europeo celebrado en Ourense no pasado mes de outubro, onde Baltar remarcou "a responsabilidade dos gobernos locais intermedios na valorizaci贸n dos recursos do territorio, como 煤nico nivel administrativo con capacidade e visi贸n para reforzar o v铆nculo entre 谩reas urbanas e rurais", e puxo como exemplo de cooperaci贸n e optimizaci贸n o proxecto "Provincia Intelixente", sinalando que permitir谩 "a prestaci贸n de servizos innovadores, sentando as bases para un novo modelo produtivo tecnol贸xico, sostible e vinculado ao co帽ecemento e ao noso territorio, onde o termalismo ten moito que dicir", expresou.

Tam茅n lembrou o presidente os encontros mantidos na cidade balnearia de Bath (Reino Unido), na s煤a condici贸n de vicepresidente da Asociaci贸n de cidades e vilas termais hist贸ricas de Europa, co seu hom贸logo Tim Warren, m谩ximo responsable de Bath and North East Somerset Council, con que analizou iniciativas de promoci贸n e proxectos para seguir impulsando un turismo singular e de calidade no 谩mbito termal, e o encontro celebrado en Budapest co comisario europeo de Cultura, Tibor Navracsics, con quen analizou a necesidade de desenvolver medidas conxuntas de promoci贸n tur铆stica, cultural e termal, cooperando entre a UE e asociaci贸ns como Partenalia e a EHTTA, para leven a cabo un traballo en rede pola competitividade das provincias.