Manuel Baltar destaca na súa visita a Santa Comba de Bande a importancia da colaboración institucional "para preservar o patrimonio histórico-artístico de Ourense"

O presidente da Deputación de Ourense, Manuel Baltar, dixo hoxe na súa visita á igrexa visigótica de Santa Comba de Bande e ao Centro de Interpretación Aquae Querquennae de Porto Quintela, que a colaboración institucional e a cooperación cos concellos "é de máxima importancia para que poidamos manter o gran patrimonio histórico, artístico e relixioso que temos na provincia de Ourense". Baltar realizou a visita institucional xunto co bispo da Diócese de Ourense, Leonardo Lemos, e co alcalde de Bande, José Antonio Armada, aos que acompañaron concelleiros do municipio de Bande e representantes de asociación veciñais e culturais.

O presidente provincial subliñou que Santa Comba "é unha xoia arquitectónica relixiosa, declarada Monumento Nacional en 1921, que temos que seguir poñendo en valor", e neste senso, anunciou os proxectos de mellora que a Deputación de Ourense vai acometer para ampliar a estrada de acceso ao templo, que pasará a ter un ancho de sete metros, e deu conta do proxecto que acometerá a institución provincial xunto co Concello de Bande para acondicionar o entorno da igrexa, coa colocación de pavimento empedrado e iluminación. Manuel Baltar destacou que a Deputación de Ourense leva investidos máis 1,5 millóns de euros nos últimos catro anos no municipio de Bande, "unha mostra máis da cooperación e asistencia que a institución provincial mantén cos concellos da provincia".

Pola súa banda, o bispo de Ourense, monseñor Leonardo Lemos, afirmou que a igrexa de Santa Comba "é a demostración do cristianismo nesta zona. Cando non existía Compostela xa existía San Torcuato de Santa Comba, e aquí constrúese un lugar de culto que se converteu en expoñente de cultura".

Finalmente, o alcalde de Bande, José Antonio Armada, agradeceu a todos pero especialmente aos veciños de Santa Comba "porque grazas a eles foi posible manter ao longo dos séculos esta xoia arquitectónica", e destacou que a preservación do patrimonio da bisbarra "é un traballo conxunto de todos que da o seu froito cando nos achegamos a admirar edificios senlleiros como é este templo".

Trala visita a Santa Comba, as autoridades visitaron o Centro de Interpretación Aquae Querquennae, en Porto Quintela, para coñecer a magnífica exposición sobre a historia, a construción e a vida social das vías e os asentamentos romanos que ao longo dos séculos marcaron cunha singularidade especial estas terra da Baixa Limia e situárona como referente nas rutas do comercio e da peregrinaxe.

A Deputación de Ourense convoca as Bolsas Internacionais 2013 para titulados universitarios

Nesta primeira convocatoria ofértanse 45 bolsas, que chegarán a 160 ao longo do ano, o que supón que esta é a edición con maior número de bolsas ofertadas.

A Xunta de Goberno da Deputación de Ourense aprobou hoxe as bases reguladoras da primeira convocatoria de Bolsas Internacionais 2013 para titulados universitarios, no marco do programa europeo Leonardo da Vinci. Nesta primeira convocatoria serán 45 as bolsas individuais ofertadas, que chegarán a 160 ao longo deste ano (a edición con maior número de bolsas ofertadas). Concederanse para estancias e prácticas laborais en empresas da Unión Europea, preferentemente en Reino Unido e Portugal. O obxectivo é apoiar aos participantes nas actividades de formación para a adquisición de coñecementos, competencias e cualificacións que complementen o seu desenvolvemento persoal e profesional.

A finalidade tamén é facilitar a mobilidade dos traballadores en Europa, promovendo e desenvolvendo prácticas innovadoras e a súa transferencia entre os países participantes, fomentando así a perfeccionamento de linguas estranxeiras.

Poderán ser beneficiarios deste programa de bolsas internacionais os solicitantes que cumpran os seguintes requisitos: posuír titulación universitaria oficial de grao, licenciatura, diplomatura, enxeñería, enxeñería técnica, arquitectura, arquitectura técnica acreditada por universidades españolas ou recoñecidas polo Ministerio de Educación, ou estar en condición de obter a titulación na data na que remate o prazo de presentación de solicitudes.

Ademais é requisito que a dita titulación se obtivese nos cinco anos inmediatamente anteriores á data do ano da convocatoria deste concurso, e posuír coñecemento de portugués e/ou inglés cun nivel suficiente para desenvolver unha práctica laboral axeitada ao seu grao de formación académica. Xunto a isto requírese tamén posuír coñecementos de informática a nivel de usuario e non ter gozado anteriormente dunha bolsa do programa Leonardo da Vinci do grupo obxectivo: persoas no mercado laboral.

O financiamento das bolsas provén das achegas da Unión Europea, do Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos e da Deputación de Ourense, ascendendo a un importe de 200.000 euros.

Valoración

O formulario de solicitude de bolsas poderase obter e cubrir na aplicación informática: http://becasinternacionais.depourense.es. Ademais dos requisitos necesarios valorarase o estar empadroado nalgún dos 92 concellos da provincia de Ourense e ter obtido o título académico no Campus de Ourense (Universidade de Vigo) ou no centro asociado da UNED en Ourense.

Considéranse gastos cubertos pola bolsa o custo do desprazamento de ida e volta, preferentemente en avión; as prácticas laborais na empresa seleccionada; a titoría das prácticas laborais; un curso de inmersión lingüística; un seguro de enfermidade, e unha dotación mensual que consistirá no aboamento de axuda para custos de aloxamento e/ou manutención. A duración das estadías dos bolseiros no estranxeiro será dun máximo de 14 semanas.

O prazo de presentación de solicitudes será de 15 días naturais contados a partir do día seguinte ao da publicación das bases no Boletín Oficial da Provincia. As probas de lingua estranxeira (inglés e portugués) realizaranse os días 25, 26, 27 e 28 de febreiro de 2013, e as entrevistas persoais entre os días 4 e 8 de marzo de 2013. A comunicación do lugar e as horas para a realización das ditas probas farase mediante o seu anuncio na sede electrónica da Deputación de Ourense (http://portelo.depourense.es).

O Teatro Principal acolle á compañía Abrapalabra Creacións coa obra "Decamerón"

O Teatro Principal de Ourense acolle mañá sábado, 2 de febrero, ás 20.30 horas, á compañía Abrapalabra Creacións coa obra "Decamerón", escrita por Giovanni Boccaccio e dirixida por Cándido Pazó.

O argumento da obra relata que Boccaccio que, fuxindo dun mortífero andazo, uns mozos toparon refuxio nunha bucólica quinta campestre e, para se entreter, deron en se contar historias uns aos outros. Era en Florencia, no século XIV. Fuxían da peste bubónica. A nosa, aquí e hoxe, é a peste económica. Un andazo do que, a mayoría, non podemos fuxir. Dun clásico galego a un clásico universal. Un monólogo directo e dinámico, de forte e aguda comicidade, ideal para tempos ruíns, nos que o exercicio catártico da risa é máis necesario ca nunca.

VENDA DE ENTRADAS:

A venda anticipada de entradas para a función de "DECAMERON" está dispoñible a través de www.novagaliciabanco.es e do teléfono 902434443. Na taquilla do teatro os días 1 e 2 de febreiro de 11:00h a 13:30h e unha hora antes do inicio da función. O prezo das localidades é de 8€ (butaca, platea, 1º andar), 7€ (2º andar), 5€ (paraíso e VR).

PATROCINA: Teatro Principal de Ourense- Deputación Provincial de Ourense

COLABORA: Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia.

O Pazo dos Deportes Paco Paz conciencia sobre a práctica da actividade física

O Pazo dos Deportes "Paco Paz" da Deputación de Ourense ven de implantar na súa páxina web, e a través do seu perfil nas redes sociais Facebook e Twitter, un novo servizo informativo para os usuarios do "Paco Paz" que ten como obxectivo informar, concienciar e estimular sobre a importancia da práctica da actividade física. O servizo denominado "Fitness Pazo Saúde" pretende, mediante artigos e información técnica e divulgativa, fomentar o coidado da saúde coa práctica do exercicio físico. Cunha periodicidade quincenal iranse incluíndo neste apartado da web e das redes sociais do Pazo dos Deportes aquelas información de contrastado rigor científico que sexan de utilidade para os usuarios do "Paco Paz". O primeiro deles trata sobre "A importancia de realizar exercicio físico cardiorrespiratorio".