Acordos do pleno da Deputaci贸n de Ourense de data 22 de febreiro de 2013:

 

Aprobar definitivamente, a Relaci贸n de Postos de Traballo para o exercicio 2013, ordenando a s煤a publicaci贸n no Bolet铆n Oficial da Provincia.

Aprobaci贸n da adhesi贸n da Deputaci贸n Provincial de Ourense 贸 convenio para a creaci贸n dun fondo social de vivenda.

Acordo:

Aproba-la adhesi贸n da Deputaci贸n Provincial de Ourense 贸 convenio para a creaci贸n dun fondo social de vivenda, subscrito o 17 de xaneiro de 2013 entre os ministerios de Fomento, Econom铆a e Competitividade e Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade, a Federaci贸n Espa帽ola de Municipios e Provincias, a Plataforma del Tercer Sector e distintas entidades de cr茅dito e asociaci贸ns de entidades de cr茅dito espa帽olas, como entidade colaboradora, con expresa aceptaci贸n da totalidade de cl谩usulas e condici贸ns que figuran no dito convenio.

Aprobaci贸n de modelos de declaraci贸n anual de causas de posible incompatibilidade e bens dos deputados provincias.

Acordo:

1潞.- Aproba-los modelos de declaraci贸n anual de causas de posible incompatibilidade e de bens dos deputados provinciais, que se unen a este documento.

2潞.- A declaraci贸n utilizando os novos modelos presentarase ante a Secretar铆a Xeral, para a s煤a inclusi贸n nos rexistros correspondentes e para a s煤a publicaci贸n na sede electr贸nica da Deputaci贸n, nos termos previstos no artigo 12 do Regulamento Org谩nico, antes do 15 de marzo de 2013.

3潞.- As declaraci贸ns actualizaranse anualmente nos termos previstos no apartado 3 do artigo 12 do Regulamento Org谩nico.

Aprobaci贸n das bases para a elaboraci贸n e execuci贸n do Plan Provincial de Cooperaci贸n 谩s Obras e Servizos Municipais e da Rede Viaria Provincial para o exercicio 2013:

Acordo:

Apr贸banse as bases de regulaci贸n dos procedementos de elaboraci贸n e execuci贸n do Plan Provincial de Cooperaci贸n 谩s Obras e Servizos Municipais e da Rede Viaria Provincial para o exercicio 2013.

O Plan Provincial no exercicio 2013 comprender谩 as seguintes clases de investimentos:

- Investimentos en obras de mellora e conservaci贸n da rede viaria provincial, de titularidade da Deputaci贸n Provincial.

- Investimentos en obras de competencia municipal, preferentemente as necesarias para a efectiva prestaci贸n dos servizos municipais obrigatorios enumerados no artigo 26 da Lei 7/1985, do 2 de abril, de bases do r茅xime local, as铆 como no artigo 81 da Lei 5/1997, do 22 de xullo, de administraci贸n local de Galicia.

O orzamento m铆nimo de cada obra ser谩 de 30.000 鈧. Non se autorizar谩n, baixo ning煤n concepto, solicitudes por importe menor.

O Plan Provincial 2013 financiarase coas achegas da Deputaci贸n Provincial e dos concellos interesados (no caso de obras municipais) de conformidade coa seguinte distribuci贸n:

Obras municipais: Deputaci贸n Provincial: 75,00 % - Concellos: 25,00 %

Obras da Rede Viaria Provincial: - Deputaci贸n Provincial: 100 %

A distribuci贸n do investimento prevista no Plan Provincial 2013 ser谩 a seguinte:

a) Investimento total previsto na Rede Viaria Provincial: 1.200.000,00 鈧

Achega da Deputaci贸n 谩 RVP (100%): 1.200.000,00 鈧

b) Investimento total previsto en obras municipais: 3.758.300,00 鈧

Subvenci贸n Deputaci贸n obras municipais (75,00 %): 2.818.725,00 鈧

Achega m铆nima dos concellos para obras municipais (25,00 %): 939.575,00 鈧

Aprobaci贸n da MOCI脫N RELATIVA AOS DANOS COLATERAIS PRODUCIDOS POLAS OBRAS DO AVE EN DISTINTOS CONCELLOS DA PROVINCIA.

Acordo:

1.- O Pleno da Deputaci贸n insta ao Ministerio de Fomento a que elabore, a maior brevidade posible, un mapa do estado actual das infraestruturas da s煤a competencia, e ao mesmo tempo busque unha soluci贸n t茅cnica que evite o tr谩nsito de veh铆culos pesados polo n煤cleo de A Gudi帽a.

2.- O Pleno de Deputaci贸n insta ao Ministerio de Fomento a que demande das concesionarias a reposici贸n, con car谩cter urxente, das infraestruturas danadas, xa que moitas delas at贸panse nun estado de deterioro tal que afecta 谩 seguridade viaria e a integridade das persoas.

3.- O Pleno da Deputaci贸n, en aplicaci贸n da ordenanza do uso e defensa das estradas provinciais, e tras a elaboraci贸n previa dun informe t茅cnico do estado das v铆as afectadas, obrigar谩 谩s concesionarias a efectuar cantas obras de reposici贸n sexan necesarias nos tramos que ofrezan unha maior perigosidade para a seguridade viaria.

4.- A Deputaci贸n esixir谩 das concesionarias cantos medios materiais e humanos sexan precisos para mellorar a seguridade viaria nas zonas que ofrecen un maior perigo, e de xeito singular nas traves铆as dos concellos de Xunqueira e Molgas, por onde transitan veh铆culos de grandes dimensi贸ns.

Aprobaci贸n da MOCI脫N EN CONTRA DO PROXECTO DUNHA EXPLOTAC脥ON MINEIRA DE FELDESPATOS NA LIMIA

Acordo:

1.- O Pleno, valida e ratifica o ditame da Comisi贸n informativa de Agricultura e Medio Ambiente, que acorda demandar un informe dos servizos t茅cnicos e xur铆dicos desta casa, aos efectos de presentar alegaci贸ns ao devandito proxecto Faramontaos 5089, en tempo e forma, diante da Direcci贸n Xeral de Industria, Enerx铆a e Minas da Consellar铆a de Econom铆a e Industria.

2.- O Pleno insta 谩 Xunta de Galiza a realizar as seguintes actuaci贸ns en relaci贸n co expediente de solicitude de aprobaci贸n de aproveitamento mineiro Faramontaos 5089, realizada pola empresa Minercer S.L.:

a.- Ampliar o prazo de informaci贸n p煤blica previsto no artigo 21 da lei 3/2008 谩 vista da falta de informaci贸n da que a d铆a de hoxe dispo帽en as persoas afectadas para poderen realizar as s煤as alegaci贸ns e facilitar a trav茅s tanto das oficinas da propia administraci贸n galega como dos concellos afectados toda a informaci贸n dispo帽铆bel 谩s persoas e entidades interesadas para que poidan realizar as s煤as alegaci贸ns.

b.- A que polo 贸rgano con competencias medioambientais, en base aos criterios e raz贸ns que no seu d铆a xustificaron a declaraci贸n da ZEPA da Limia, se emita informe negativo en relaci贸n con dita autorizaci贸n por supo帽er unha alteraci贸n do h谩bitat protexido.

c.- A que a Consellar铆a do Medio Rural en base aos datos da actividade agraria que se desenvolve nestes concellos, do seu elevado grao de intensificaci贸n, do seu valor na econom铆a local e na creaci贸n de emprego, en definitiva da inequ铆voca vocaci贸n agraria destes terreos se emita en sentido negativo 谩 dita autorizaci贸n o informe previsto no artigo 23 da lei 3/2008.

d.-脕 que 谩 vista das repercusi贸ns negativas resolva o expediente denegando a solicitude de aproveitamento mineiro solicitado para os concellos de Xinzo de Limia e Trasmiras.

3.- O pleno da Deputaci贸n insta aos grupos de goberno dos concellos de Xinzo e Trasmiras 谩 denegaci贸n da preceptiva licenza urban铆stica municipal indispensable para iniciar a explotaci贸n mineira, no caso de que a Xunta de Galiza, finalmente, decidira autorizar o devandito proxecto.

4.- A Deputaci贸n esixir谩 das concesionarias cantos medios materiais e humanos sexan precisos para mellorar a seguridade viaria nas zonas que ofrecen un maior perigo, e de xeito singular nas traves铆as dos concellos de Xunqueira e Molgas, por onde transitan veh铆culos de grandes dimensi贸ns.

5.- A Deputaci贸n por谩 a disposici贸n dos concellos os equipos t茅cnicos necesarios para avaliar o impacto que as obras est谩n a provocar nas distintas infraestruturas locais e, consecuentemente, as soluci贸ns t茅cnicas precisas.

6.- A Deputaci贸n insta ao Ministerio de Fomento, facendo o propio a trav茅s do servizo de V铆as e Obras, a que ao remate das obras se faga unha avaliaci贸n exhaustiva dos danos ocasionados, esixindo das concesionarias a reposici贸n das infraestruturas ao seu estado primitivo.

Aprobaci贸n da ADHESI脫N DA DEPUTACI脫N PROVINCIAL DE OURENSE 脫 COMPROMISO DA CARTA AALBORG DE POBOS E CIDADES EUROPEAS CARA 脕 SOSTIBILIDADE.

Acordo:

Apoia-la "Carta de Pobos e Cidades europeas cara 谩 sostibilidade" (Carta de Aalborg) e comprometerse 谩 realizaci贸n dos seus obxectivos no 谩mbito provincial- intermunicipal, conforme coa redacci贸n dada na Conferencia Europea sobre Pobos e Cidades Sostibles celebrada en Aalborg en maio de1994.

Promove-la realizaci贸n das A21 locais de t贸dolos municipios da provincia de Ourense inscritos na Rede de Municipios Ourens谩ns Sostibles unha vez finalizado o procedemento no 谩mbito provincial- intermunicipal (24 meses).

Aprobaci贸n da ADHESI脫N DA DEPUTACI脫N PROVINCIAL DE OURENSE 脫 PACTO DE ALCALDES POLA ENERX脥A SOSTIBLE.

Acordo:

Promove-la adhesi贸n 贸 Pacto dos Alcaldes pola enerx铆a sostible entre as municipalidades do seu territorio e brindarlles apoio e coordinaci贸n a aquelas que o fagan.

Ofrecerlles asistencia t茅cnica e estrat茅xica 谩s municipalidades que desexen entrar a formar parte do Pacto pero carezan dos recursos necesarios para elaborar un plan de acci贸n para a enerx铆a sostible.

Ofrecer apoio e oportunidades de 铆ndole econ贸mica para o desenvolvemento e execuci贸n do Plan de Acci贸n para a Enerx铆a Sostible.

Brindar asistencia na organizaci贸n de d铆as da enerx铆a locais, destinados a sensibilizar 谩 cidadan铆a.

Informar periodicamente 谩 Comisi贸n do Pacto de Alcaldes sobre os resultados obtidos e participar na execuci贸n estrat茅xica do Pacto.

Desestima-lo recurso de reposici贸n interposto polos deputados e deputadas do Grupo Provincial do PSdG-PSOE contra o acordo do Pleno da Deputaci贸n Provincial de 18 de xaneiro de 2013 polo que se rexeitou a creaci贸n dunha comisi贸n de investigaci贸n sobre as contrataci贸ns de persoal da Deputaci贸n Provincial de Ourense dos 煤ltimos 20 anos, polos motivos expostos no informe de Secretar铆a Xeral de data 18 de febreiro de 2013.

A Deputaci贸n e o Colexio de Secretarios e Interventores de Ourense asinar谩n un convenio para mellorar a asistencia xur铆dica aos concellos da provincia

  • Na reuni贸n mantida hoxe entre Manuel Baltar e o presidente colexial e os membros da xunta directiva acordouse establecer tam茅n li帽as de colaboraci贸n en materia formativa.

Mellorar a cooperaci贸n e asistencia en materia xur铆dica e administrativa aos pequenos concellos da provincia de Ourense, por medio dun convenio de colaboraci贸n entre a Deputaci贸n de Ourense e o Colexio Oficial de Secretarios, Interventores e Tesoureiros de Ourense, foi un dos principais acordos acadados hoxe na reuni贸n que mantivo o presidente provincial, Manuel Baltar, con presidente do 贸rgano colexial, Jes煤s Blanco, acompa帽ado polos membros da s煤a directiva Gonzalo Alonso e Silvia Alonso.

Na xuntanza, analizouse a necesidade de que os municipios da provincia de Ourense que te帽en menos de 20.000 habitantes (91 dos 92 existentes) poidan dispo帽er de ferramentas que melloren a s煤a xesti贸n no que atinxe aos tr谩mites e consultas administrativos e xudiciais, para o cal a Deputaci贸n de Ourense e o Colexio de Secretarios, Interventores e Tesoureiros de Ourense amosaron a s煤a vontade de asinar en datas pr贸ximas un convenio de colaboraci贸n que permita establecer li帽as de colaboraci贸n para axudar a facer m谩is 谩xil e eficaz o labor xur铆dico-administrativo dos pequenos concellos.

Na reuni贸n tam茅n se analizaron li帽as de colaboraci贸n en materia formativa entre a Deputaci贸n de Ourense e o 贸rgano colexial, en concreto no que atinxe a un taller pr谩ctico que vai ter lugar o vindeiro 2 de abril no que se van a abordar temas t茅cnicos de grande interese para secretarios, interventores e tesoureiros, como son o endebedamento, a estabilidade orzamentaria, ou as reformas da Lei de Bases de R茅xime Local. Esta xornada est谩 organizada polo Colexio Territorial de Ourense e homologada polo Instituto Nacional de Administraci贸n P煤blica.

A Deputaci贸n de Ourense dedica un monogr谩fico da revista "Raigame" 谩 figura de Isaac D铆az Pardo

  • Neira Vilas, Xos茅 Ram贸n Fandi帽o, Limia de Gard贸n e outros autores analizan a figura dun dos galeguistas m谩is prol铆ficos.

O Centro Cultural "Marcos Valc谩rcel" acolleu hoxe a presentaci贸n do n煤mero 37 da revista de arte, cultura e tradici贸n popular "Raigame", que edita a Deputaci贸n de Ourense, dedicada monograficamente nesta ocasi贸n 谩 unha das figuras m谩is relevantes da cultura e das artes en Galicia como foi Isaac D铆az Pardo, falecido fai un ano. No acto, o presidente provincial, Manuel Baltar, destacou que D铆az Pardo "integrante da casta dos "bos e xenerosos", dedicou a s煤a vida a traballar a prol de Galicia en facetas tan distintas como a pintura, a cer谩mica, o teatro e as industrias culturais, sendo un galeguista militante, dentro e f贸ra da nosa terra, espallando as inquedanzas culturais do pais al贸 onde a s煤a prol铆fica vida profesional e art铆stica o levou".

Manuel Baltar subli帽ou que a Deputaci贸n de Ourense amosa con esta publicaci贸n unha "aposta clara e inequ铆voca pola defensa e difusi贸n de todo aquilo que nos identifica como ourens谩ns e galegos, algo que D铆az Pardo nos deixou coa s煤a pegada e traxectoria galeguista, polo cal, con este monogr谩fico rend茅moslle esta merecida homenaxe".

Pola s煤a banda, a directora da revista "Raigame", Maril贸 Fern谩ndez Senra, explicou que este n煤mero monogr谩fico aborda a figura de D铆az Pardo dende diferentes perspectivas, contando con textos de Xos茅 Neira Vilas, Xabier Limia de Gard贸n, Emilio Rodr铆guez Portabales, Xos茅 Ram贸n Fandi帽o, Felipe-Sen茅n L贸pez G贸mez e Silvia Longueira. Cada un deles achega anacos de vivencias do D铆az Pardo como emigrante en Bos Aires, como pintor ou ceramista, pero sempre destacando o seu humanismo e sentido cr铆tico diante dunha vida convulsa polos acontecementos da 茅poca que lle tocou vivir.

"Este monogr谩fico -que contou coa colaboraci贸n do fillo do artista- sup贸n un reco帽ecemento a D铆az Pardo, que foi un dos primeiros colaboradores da revista, polo gran traballo que fixo no eido etnogr谩fico e da recuperaci贸n das tradici贸ns populares galegas", dixo Maril贸 Fern谩ndez Senra.

As innovadoras achegas do creador de Sargadelos, Cer谩micas do Castro e Edici贸ns do Cumio a prol da cultura galega foron reco帽ecidas con numerosos galard贸ns entre os que destacan o "Pedr贸n de Ouro", a Medalla de Ouro e Fillo Predilecto de Santiago, o Premio Otero Pedraio, o Premio "Celanova, Casa dos Poetas", Doutor Honoris Causa pola Universidade da Coru帽a, Medalla de Ouro de Galicia ao m茅rito en belas artes.

O acto de hoxe contou asemade coa presenza do alcalde de Celanova, Jos茅 Luis Ferro, quen presentou o cap铆tulo da revista que recolle os premios de fotograf铆a da "XI Romar铆a Etnogr谩fica Raigame", que anualmente se celebra en Vilanova dos Infantes. A publicaci贸n remata cun texto de Antonio Pi帽eiro referido 谩 conxunci贸n entre esta romar铆a e a fotograf铆a.

 

A Deputaci贸n de Ourense edita un libro que xungue patrimonio art铆stico e tradici贸n oral de Chandrexa de Queixa

No Centro Cultural "Marcos Valc谩rcel" da Deputaci贸n de Ourense tivo lugar hoxe a presentaci贸n do libro "Chandrexa de Queixa, patrimonio art铆stico e tradici贸n oral", unha obra de Jos茅 Flaminio Gonz谩lez Lamelas, que xungue patrimonio art铆stico e relixioso coa tradici贸n oral das monta帽as da Serra de Queixa. O acto contou coa presenza do autor, quen estivo acompa帽ado polo presidente da Deputaci贸n de Ourense, Manuel Baltar, e polo alcalde de Chandrexa de Queixa, Francisco Rodr铆guez.

Manuel Baltar destacou que a Deputaci贸n de Ourense ten como unha das s煤as principais li帽as de traballo "a difusi贸n e co帽ecemento da riqueza patrimonial da provincia. De a铆 xurdiu o interese en publicar esta obra, que fai un percorrido polas 28 igrexas que conserva o municipio de Chandrexa de Queixa, recollendo un inventario pormenorizado das mesmas e destacando aspectos arquitect贸nicos, de conservaci贸n das edificaci贸ns, advocaci贸ns, inscrici贸ns e os sinais hist贸ricos m谩is salientables".

O libro est谩 ilustrado con fotograf铆as do propio autor, quen recolleu, ademais lendas tradicionais relacionadas coas igrexas e as 18 parroquias da contorna.

Esta 茅 a segunda obra que a Deputaci贸n de Ourense edita sobre Chandrexa de Queixa. No ano 2010 presentouse o libro "Chandrexa de Queixa. Patrimonio Natural", no que se daba a co帽ecer o Patrimonio Natural de Chandrexa de Queixa, as铆 como as circunstancias xeol贸xicas que marcaron a orixe e modelaron a paisaxe desta zona da provincia de Ourense, xunto coa s煤a fauna e a s煤a flora. A obra complet谩base cun estudio demogr谩fico e de distribuci贸n dos seus habitantes, que pu帽a de manifesto a delicada situaci贸n que vive o interior de Galicia e a necesidade de impulsar iniciativas que dinamicen as comarcas do interior e que permitan aproveitar os recursos naturais, tur铆sticos e patrimoniais dunha fermosa comarca como 茅 a das terras de Chandrexa de Queixa.