O informe do Observatorio Económico da Terra de Celanova destaca unha mellor evolución do paro nesta comarca

  • A cabeceira de comarca é a que ofrece unha mellor evolución do paro desde o comezo da crise, situándose no 20,7.

O presidente da Deputación de Ourense, Manuel Baltar, e o xerente do Instituto Ourensán de Desenvolvemento Económico (Inorde), acompañados polo alcalde de Celanova, José Luis Ferro, presentaron o pasado xoves, 28 de febreiro, na Casa do Concello de Celanova as conclusións do Observatorio Económico Ourensán da comarca Terra de Celanova, unha ferramenta de análise económica, laboral, empresarial e social –enmarcada no Plan OURENSE 92- que puxo en marcha a Deputación de Ourense para coñecer a situación da provincia de Ourense e das súas comarcas.

As conclusións máis destacadas do informe no que atinxe a Celanova sinalan que, en relación ás vilas con maior número de habitantes da provincia de Ourense, Celanova é a que tivo unha mellor evolución do paro desde o comezo da crise, situándose no 20,7% entre 2008 e 2012. Malia todo, é unha das comarcas máis perxudicadas pola crise no que atinxe á perda de centros de traballo, situándose só por debaixo de Terra de Caldelas (10%). Nestes catro últimos anos a comarca de Terra de Celanova perdeu un 7,72% de unidades locais, pasando de 1.257 no ano 2007 a 1.160 no 2012.

Pola contra, hai dous concellos da Terra de Celanova que tiveron un gran crecemento en unidades locais neste período, trátase da Bola (14,9%) e Quintela de Leirado (16,7%). Sen embargo, é de salientar que a correlación entre crecemento das unidades locais e os bos datos de paro e afiliacións non se cumpre, xa que estes dous concellos destacan entre os municipios con maior perda de afiliacións e con maior incremento de paro rexistrado a nivel provincial.

O resto de concellos tamén perderon unidades locais. En Celanova, cabeceira de comarca, na que se concentran o 40,3% das empresas, o descenso de centros de traballo foi do 4,35%. Con menor perda só se atopa Pontedeva (-2,1%), e o resto de municipios superan á cabeceira de comarca: Gomesende (-9,8%), A Merca (-10,6%), Ramirás (-12,4%), Cartelle (-12,8%), Padrenda (-15,8%) e Verea (-29,6%).

Afiliacións á Seguridade Social

Coas únicas excepcións de Pontedeva (-4%) e Celanova (-8%), no resto de concellos da comarca da Terra de Celanova a perda de afiliacións á Seguridade Social superou o 10% no acumulado destes catro últimos anos. É a comarca na que baixou máis o número de afiliacións de toda a provincia. Entre 2008 e 2012 tivo unha perda do 12,7%, e no último ano, ata setembro de 2012, amosa o maior descenso intaranual, cunha baixada do 5,8%. A media da provincia de Ourense baixou un 3% e a de Galicia un 2,8%.

Por concellos, os maiores recortes na comarca desde o inicio da crise déronse en Pontedeva (4,1%), Celanova (8%), Padrenda (11,8%), A Merca (14,5%) e Verea (15,2%); e os peores comportamentos corresponden a Quintela de Leirado (28,5%), Gomesende (19,3%), Ramirás (17,2%), A Bola (15,8%) e Cartelle (15,6%).

Evolución do paro

Cun 20,7% de paro entre 2008 e 2012 a Terra de Celanova só era superada pola Baixa Limia. Esta situación cambiouse neste último ano pasando a ser a cuarta comarca con maior índice de paro, igualando a Valdeorras (13,7%), e só por debaixo de Terra de Caldelas (20,8%), Trives (20,7%) e Carballiño (13,8%). Sen embargo, entre as vilas máis poboadas da provincia no período 2008 e 2012 a mellor evolución do paro é de Celanova, cun 20,7%.

Por concellos o que mantén unha situación máis precaria é o da Merca, que entre 2008 e 2012 tivo unha taxa de paro do 47,5%, e só baixou ao 46% no último ano. O único concello que experimentou unha subida foi o de Ramirás, que pasou do 15,2% (2008-1012) ao 18,6% (2011-2012). Os mellores comportamentos corresponden a Padrenda (7,7%), Ramirás (15,2%), Cartelle (17,4%), Pontedeva (18,6%) e Verea (20,3%); e os peores rexistros a A Merca (47,5%), Quintela de Leirado (35,6%), Gomesende (25,5%), A Bola (21,1%) e Celanova (20,7%).

Na análise desgranada no último ano os concellos que conseguen maiores reducións de paro son os de Cartelle (5,4%), A Bola (7%), Padrenda (7,1%), Pontedeva (10,9%) e Verea (11,2%). Por contra as subidas interanuais máis fortes son as da Merca (46%), Quintela de Leirado (27,1%), Ramirás (18,6%), Gomesende (14,3%) e Celanova (12,2%).

Finalmente, en canto á especialización, se comparamos a porcentaxe de afiliacións nos sectores manufactureiros de tecnoloxía alta coa porcentaxe de afiliacións no total de sectores tecnolóxicos, observamos que entre os territorios máis especializados se encontra a Terra de Celanova, ademais de Allariz-Maceda, Ourense e A Limia. Todos eles se caracterizan porque posúen unha porcentaxe de afiliacións nos sectores manufactureiros de tecnoloxía alta-superior ao número de afiliacións no total de sectores tecnolóxicos.

"Fondo de almario", diálogo plástico de tres mulleres, no Centro Cultural da Deputación de Ourense

"Fondo de almario" é o título da exposición que inaugurou no Centro Cultural "Marcos Valcárcel" da Deputación de Ourense e que recolle a obra de tres artistas que xunguen a esta característica a de ser muller. Trátase de Anamusma, Cachito Álvarez e Zulema Sánchez. As tres mulleres, que manteñen unha fluida relación persoal, reflexionan sobre aspectos coma o erotismo, a ecoloxía e o medio ambiente ou a condición de xénero empregando a arte contemporánea como linguaxe.

Así, Anamusma –que ten no seu haber diversos proxectos alternativos para a comercialización da obra de arte- mantén a condición de muller como fío argumental do seu traballo, onde se poden ver vestidos-cortiza ou obxectos cotiáns con tratamentos sorpendentes. "O seu presente sólido anuncia inequívocamente éxitos nun futuro próximo, se é que queda alguén con criterio propio entre coleccionistas, galeristas e críticos", sinala Fernando Ferro no texto do catálogo da exposición.

Zulema Sánchez presenta pezas engañosas, cunha aparente e despreocupada sinxeleza que tratan aspectos cotiáns da vida. Fiestras, balcóns coa súa roupa tendida onde contrasta a dozura formal da súa obra coa rudeza dos materiais empregados ( madeiras DM, armaios, resinas industriais...).

Cachito Alvarez, a única ourensá, aposta pola reciclaxe e a moda como elementos de diálogo artístico, cos bolsos-retrato ou bolsos-reportaxe e instalacións empregando de maneira extraordinariamente plástica elementos como teas, cordas, fotografías, botóns ou obxectos domésticos que cobran unha nova vida nas súas mans de muller xenerosa e apaixoada.

Con esta mostra, o Centro Cultural "Marcos Valcárcel" abre unha serie de actividades adicadas á muller, quen será protagonista da súa programación ao longo do mes de marzo.

A Deputación presenta o informe do Observatorio Económico Ourensán da comarca do Carballiño

  • Segundo o estudo, O Carballiño é a quinta comarca da provincia con mellor comportamento no censo de centros de traballo.

  • O Carballiño xera o 11% dos postos de traballo provinciais vinculados aos sectores de alta e media-alta tecnoloxía.

O presidente da Deputación de Ourense, Manuel Baltar, e o xerente do Instituto Ourensán de Desenvolvemento Económico (Inorde), acompañados polo alcalde do Carballiño, Argimiro Marnotes, presentaron hoxe (18.00 horas) na Casa do Concello do Carballiño as conclusións do Observatorio Económico Ourensán da comarca do Carballiño, unha ferramenta de análise económica, laboral, empresarial e social –enmarcada no Plan OURENSE 92- que puxo en marcha a Deputación de Ourense para coñecer a situación da provincia de Ourense e das súas comarcas.

As conclusións máis destacadas do informe no que atinxe a Carballiño reflicten que esta comarca presenta unha alta supervivencia empresarial pese ao peche de industrias representativas, e a pesares da crise económica, as estatísticas amosan que o tecido empresarial ten resistido a un nivel que non se afasta moito da media provincial, e que mesmo supera neste parámetro a outras zonas con forte contribución ao Valor Engadido Bruto de Ourense, como son Valdeorras, A Limia ou O Ribeiro.

Segundo o estudo, O Carballiño é a quinta comarca da provincia con mellor comportamento do censo de centros de traballo, o que da conta dun bo nivel de resistencia desde o punto de vista da supervivencia empresarial.

Onde a crise si amosa efectos máis evidentes é no mercado laboral, sobre todo nos municipios rurais da comarca carballiñesa, que acumula o maior crecemento porcentual do paro rexistrado desde 2008, cunha taxa de variación do 58%. Sen embargo, O Carballiño está entre as cinco comarcas ourensás con maior supervivencia de centros de traballo.

Sector tecnolóxico

En canto á tecnoloxía, un total de 383 traballadores exercían a finais do ano pasado nos sectores de alta e de media-alta tecnoloxía na comarca do Carballiño. É a segunda cifra máis importante, só por detrás dos 2.250 afiliados que contabilizaba a comarca de Ourense dentro destes epígrafes de actividade.

É dicir, O Carballiño xera o 11% dos postos de traballo provinciais vinculados aos sectores de alta e media-alta tecnoloxía. A seguinte unidade comarcal en peso relativo é Valdeorras -pero lonxe do Carballiño-, cun peso relativo sobre o total da provincia que se limita ao 4,8%. Ademais, O Carballiño é xunto con Viana a única comarca ourensá na que medrou no último ano o número de afiliacións nos sectores tecnolóxicos.

Por outra banda, é o territorio máis especializado de Ourense nos referidos sectores de alta e de media-alta tecnoloxía, que abranguen dende a industria química e os produtos farmacéuticos ata a informática, as telecomunicacións, a automoción e a I+D.

Sen embargo, o Observatorio Económico Ourensán detecta como dato negativo que, no último ano, esta comarca sufriu un importante incremento do paro rexistrado nos sectores tecnolóxicos. A taxa de variación entre 2011 e 2012 acadou o 27% e a do período 2009-2012 disparouse ata o 63%, vinte puntos porcentuais por enriba da media provincia e a dobre velocidade de crecemento con respecto da media galega.

O estudo sinala que a comarca do Carballiño figura por detrás das tres comarcas da provincia nas que subiu o número de centros de traballo durante a crise -Terra de Trives (5,8%), Verín (1,9%) e Ourense (1,1%)- e xusto a continuación de Allariz-Maceda (-0,8%).

O municipio do Carballiño ocupa o quinto posto entre as cabeceiras comarcais que lograron aumentar o número de centros de traballo en plena crise. Pasou de 1.342 no ano 2007 a 1.378 no ano 2011, o que representa un incremento do 2,7%. As únicas cabeceiras que melloraron o rexistro do Carballiño foron Allariz (12,7%), Pobra de Trives (6,4%), Verín (5,6%) e Xinzo de Limia (5,3%).

Sen embargo, un dos datos máis preocupantes da análise do Observatorio Económico Ourensán é o deterioro de actividade que se rexistra nos oito municipios rurais da comarca do Carballiño. De feito, entre os anos 2007 e 2011 non houbo aumento de centros de traballo en ningún deles. En Punxín non hai taxa de variación nin positiva nin negativa, xa que repite número de unidades locais, se ben é certo que se trata do concello con menor achega comarcal, cifrada en tan só 34 centros de traballo.

Noutros dous municipios a taxa de variación do cuatrienio reflicte descensos case inapreciables. Trátase de San Cristovo de Cea, cunha perda do 0,6%, e de Piñor, cunha diminución do 1,1%. No resto da comarca, só Maside consegue evitar unha baixada inferior ao 10%. En concreto, perdeu o 6,1% dos seus centros de traballo, mentres as estatísticas de San Amaro (-23,1%), Boborás (-21,9%), Beariz (-17,6%) e O Irixo (-13,6%) fan que O Carballiño sexa a segunda comarca da provincia con maior aportación ao ranking provincial dos vinte municipios que perderon -en proporción- máis centros de traballo durante a crise. Só a comarca da Limia presenta unha contribución máis alta, con sete concellos.

Mercado laboral

O mercado laboral da comarca do Carballiño é o máis castigado pola crise no conxunto da provincia. No período 2008-2012, presenta a peor taxa de variación do paro rexistrado, cun incremento do 57,6%, ao pasar de 1.628 a 2.565 parados. Só outras dúas comarcas ourensás sufriron, xunto con Carballiño, un crecemento superior ao 50%. Trátase de Allariz-Maceda, co 53,4% de aumento; e de Ourense, co 53%.

Si se estreita o período análise ao último ano, é decir, si facemos a comparativa 2011-2012, entón O Carballiño remonta dúas posicións entre as doce comarcas ourensás, xa que presenta mellores rexistros que Caldelas e Trives. Neste caso, a taxa de variación interanual do Carballiño acadou o 13,8%, moi en liña coa de Valdeorras (13,7%) e coa de Terra de Celanova (13,7%), e inferior ao 21% que acumularon tanto Trives como Caldelas.

A pesares da mala evolución dos últimos anos, os datos de paro rexistrado aínda non son desproporcionados na comparativa paro/poboación. Así, no Carballiño residen o 8,8% dos parados da provincia e o 0,96% dos de Galicia, cando en poboación representa -con 28.891 habitantes en xaneiro de 2012- o 8,75% do total provincial e o 1,04% do total galego.

Aínda que segue a marcar máximos provinciais, con niveis moi altos, o Carballiño logrou minorar o ritmo de crecemento do paro no último ano, en comparación cos anteriores exercicios en crise. Na cabeceira de comarca o paro rexistrado medrou un 15,1% ao longo do 2012 e un 72% entre 2008 e 2012.

No tocante ás afiliacións á Seguridade Social O Carballiño presenta valores intermedios en comparación co resto das comarcas da provincia. No período 2008-2012 perdeu 609 afiliados, que representan o 7,3% do total. Deste xeito non estivo lonxe da media provincial, que rozou o 7%, nin do valor medio do conxunto de Galicia, situado no 8,2%. Con ese rexistro do 7,3% de diminución, O Carballiño figura como a sexta comarca ourensá con menor descenso no número de afiliacións desde o inicio da crise.

Na comparativa comarcal do último ano a súa posición empeora, ao ser a cuarta comarca con máis perda de afiliados, en concreto o 4,4% interanual, só con mellor rexistro que Terra de Celanova (-5,8%), O Ribeiro (-5,4%) e Valdeorras (-4,9%).

Acordos do pleno da Deputación de Ourense de data 22 de febreiro de 2013:

 

Aprobar definitivamente, a Relación de Postos de Traballo para o exercicio 2013, ordenando a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia.

Aprobación da adhesión da Deputación Provincial de Ourense ó convenio para a creación dun fondo social de vivenda.

Acordo:

Aproba-la adhesión da Deputación Provincial de Ourense ó convenio para a creación dun fondo social de vivenda, subscrito o 17 de xaneiro de 2013 entre os ministerios de Fomento, Economía e Competitividade e Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade, a Federación Española de Municipios e Provincias, a Plataforma del Tercer Sector e distintas entidades de crédito e asociacións de entidades de crédito españolas, como entidade colaboradora, con expresa aceptación da totalidade de cláusulas e condicións que figuran no dito convenio.

Aprobación de modelos de declaración anual de causas de posible incompatibilidade e bens dos deputados provincias.

Acordo:

1º.- Aproba-los modelos de declaración anual de causas de posible incompatibilidade e de bens dos deputados provinciais, que se unen a este documento.

2º.- A declaración utilizando os novos modelos presentarase ante a Secretaría Xeral, para a súa inclusión nos rexistros correspondentes e para a súa publicación na sede electrónica da Deputación, nos termos previstos no artigo 12 do Regulamento Orgánico, antes do 15 de marzo de 2013.

3º.- As declaracións actualizaranse anualmente nos termos previstos no apartado 3 do artigo 12 do Regulamento Orgánico.

Aprobación das bases para a elaboración e execución do Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos Municipais e da Rede Viaria Provincial para o exercicio 2013:

Acordo:

Apróbanse as bases de regulación dos procedementos de elaboración e execución do Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos Municipais e da Rede Viaria Provincial para o exercicio 2013.

O Plan Provincial no exercicio 2013 comprenderá as seguintes clases de investimentos:

- Investimentos en obras de mellora e conservación da rede viaria provincial, de titularidade da Deputación Provincial.

- Investimentos en obras de competencia municipal, preferentemente as necesarias para a efectiva prestación dos servizos municipais obrigatorios enumerados no artigo 26 da Lei 7/1985, do 2 de abril, de bases do réxime local, así como no artigo 81 da Lei 5/1997, do 22 de xullo, de administración local de Galicia.

O orzamento mínimo de cada obra será de 30.000 €. Non se autorizarán, baixo ningún concepto, solicitudes por importe menor.

O Plan Provincial 2013 financiarase coas achegas da Deputación Provincial e dos concellos interesados (no caso de obras municipais) de conformidade coa seguinte distribución:

Obras municipais: Deputación Provincial: 75,00 % - Concellos: 25,00 %

Obras da Rede Viaria Provincial: - Deputación Provincial: 100 %

A distribución do investimento prevista no Plan Provincial 2013 será a seguinte:

a) Investimento total previsto na Rede Viaria Provincial: 1.200.000,00 €

Achega da Deputación á RVP (100%): 1.200.000,00 €

b) Investimento total previsto en obras municipais: 3.758.300,00 €

Subvención Deputación obras municipais (75,00 %): 2.818.725,00 €

Achega mínima dos concellos para obras municipais (25,00 %): 939.575,00 €

Aprobación da MOCIÓN RELATIVA AOS DANOS COLATERAIS PRODUCIDOS POLAS OBRAS DO AVE EN DISTINTOS CONCELLOS DA PROVINCIA.

Acordo:

1.- O Pleno da Deputación insta ao Ministerio de Fomento a que elabore, a maior brevidade posible, un mapa do estado actual das infraestruturas da súa competencia, e ao mesmo tempo busque unha solución técnica que evite o tránsito de vehículos pesados polo núcleo de A Gudiña.

2.- O Pleno de Deputación insta ao Ministerio de Fomento a que demande das concesionarias a reposición, con carácter urxente, das infraestruturas danadas, xa que moitas delas atópanse nun estado de deterioro tal que afecta á seguridade viaria e a integridade das persoas.

3.- O Pleno da Deputación, en aplicación da ordenanza do uso e defensa das estradas provinciais, e tras a elaboración previa dun informe técnico do estado das vías afectadas, obrigará ás concesionarias a efectuar cantas obras de reposición sexan necesarias nos tramos que ofrezan unha maior perigosidade para a seguridade viaria.

4.- A Deputación esixirá das concesionarias cantos medios materiais e humanos sexan precisos para mellorar a seguridade viaria nas zonas que ofrecen un maior perigo, e de xeito singular nas travesías dos concellos de Xunqueira e Molgas, por onde transitan vehículos de grandes dimensións.

Aprobación da MOCIÓN EN CONTRA DO PROXECTO DUNHA EXPLOTACÍON MINEIRA DE FELDESPATOS NA LIMIA

Acordo:

1.- O Pleno, valida e ratifica o ditame da Comisión informativa de Agricultura e Medio Ambiente, que acorda demandar un informe dos servizos técnicos e xurídicos desta casa, aos efectos de presentar alegacións ao devandito proxecto Faramontaos 5089, en tempo e forma, diante da Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas da Consellaría de Economía e Industria.

2.- O Pleno insta á Xunta de Galiza a realizar as seguintes actuacións en relación co expediente de solicitude de aprobación de aproveitamento mineiro Faramontaos 5089, realizada pola empresa Minercer S.L.:

a.- Ampliar o prazo de información pública previsto no artigo 21 da lei 3/2008 á vista da falta de información da que a día de hoxe dispoñen as persoas afectadas para poderen realizar as súas alegacións e facilitar a través tanto das oficinas da propia administración galega como dos concellos afectados toda a información dispoñíbel ás persoas e entidades interesadas para que poidan realizar as súas alegacións.

b.- A que polo órgano con competencias medioambientais, en base aos criterios e razóns que no seu día xustificaron a declaración da ZEPA da Limia, se emita informe negativo en relación con dita autorización por supoñer unha alteración do hábitat protexido.

c.- A que a Consellaría do Medio Rural en base aos datos da actividade agraria que se desenvolve nestes concellos, do seu elevado grao de intensificación, do seu valor na economía local e na creación de emprego, en definitiva da inequívoca vocación agraria destes terreos se emita en sentido negativo á dita autorización o informe previsto no artigo 23 da lei 3/2008.

d.-Á que á vista das repercusións negativas resolva o expediente denegando a solicitude de aproveitamento mineiro solicitado para os concellos de Xinzo de Limia e Trasmiras.

3.- O pleno da Deputación insta aos grupos de goberno dos concellos de Xinzo e Trasmiras á denegación da preceptiva licenza urbanística municipal indispensable para iniciar a explotación mineira, no caso de que a Xunta de Galiza, finalmente, decidira autorizar o devandito proxecto.

4.- A Deputación esixirá das concesionarias cantos medios materiais e humanos sexan precisos para mellorar a seguridade viaria nas zonas que ofrecen un maior perigo, e de xeito singular nas travesías dos concellos de Xunqueira e Molgas, por onde transitan vehículos de grandes dimensións.

5.- A Deputación porá a disposición dos concellos os equipos técnicos necesarios para avaliar o impacto que as obras están a provocar nas distintas infraestruturas locais e, consecuentemente, as solucións técnicas precisas.

6.- A Deputación insta ao Ministerio de Fomento, facendo o propio a través do servizo de Vías e Obras, a que ao remate das obras se faga unha avaliación exhaustiva dos danos ocasionados, esixindo das concesionarias a reposición das infraestruturas ao seu estado primitivo.

Aprobación da ADHESIÓN DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE Ó COMPROMISO DA CARTA AALBORG DE POBOS E CIDADES EUROPEAS CARA Á SOSTIBILIDADE.

Acordo:

Apoia-la "Carta de Pobos e Cidades europeas cara á sostibilidade" (Carta de Aalborg) e comprometerse á realización dos seus obxectivos no ámbito provincial- intermunicipal, conforme coa redacción dada na Conferencia Europea sobre Pobos e Cidades Sostibles celebrada en Aalborg en maio de1994.

Promove-la realización das A21 locais de tódolos municipios da provincia de Ourense inscritos na Rede de Municipios Ourensáns Sostibles unha vez finalizado o procedemento no ámbito provincial- intermunicipal (24 meses).

Aprobación da ADHESIÓN DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE Ó PACTO DE ALCALDES POLA ENERXÍA SOSTIBLE.

Acordo:

Promove-la adhesión ó Pacto dos Alcaldes pola enerxía sostible entre as municipalidades do seu territorio e brindarlles apoio e coordinación a aquelas que o fagan.

Ofrecerlles asistencia técnica e estratéxica ás municipalidades que desexen entrar a formar parte do Pacto pero carezan dos recursos necesarios para elaborar un plan de acción para a enerxía sostible.

Ofrecer apoio e oportunidades de índole económica para o desenvolvemento e execución do Plan de Acción para a Enerxía Sostible.

Brindar asistencia na organización de días da enerxía locais, destinados a sensibilizar á cidadanía.

Informar periodicamente á Comisión do Pacto de Alcaldes sobre os resultados obtidos e participar na execución estratéxica do Pacto.

Desestima-lo recurso de reposición interposto polos deputados e deputadas do Grupo Provincial do PSdG-PSOE contra o acordo do Pleno da Deputación Provincial de 18 de xaneiro de 2013 polo que se rexeitou a creación dunha comisión de investigación sobre as contratacións de persoal da Deputación Provincial de Ourense dos últimos 20 anos, polos motivos expostos no informe de Secretaría Xeral de data 18 de febreiro de 2013.