A Baixa Limia, única comarca ourensá que reduciu o paro interanual en 2012

 

  • A Deputación de Ourense presentou en Bande os resultados do Observatorio Económico desta comarca.

O presidente da Deputación de Ourense, Manuel Baltar, e o xerente do Instituto Ourensán de Desenvolvemento Económico (Inorde), José Manuel Rodríguez, acompañados polo alcalde de Bande, José Antonio Armada, presentaron hoxe no salón de plenos do Concello de Bande o Observatorio Económico Ourensán da Comarca da Baixa Limia, que abrangue os concellos de Bande, Entrimo, Lobeira, Lobios e Muíños.

As conclusións máis destacadas do informe reflicten que o repunte do paro xeralizouse en 2012 no conxunto da provincia de Ourense, agás na comarca da Baixa Limia, que foi a única con redución do número de desempregados. A taxa de variación interanual acadou o 1,2% de descenso, en contraste co 11,2% de incremento provincial, co 10,6% autonómico ou co 10,8% estatal.

Esta comarca tamén fixa o mellor rexistro no período acumulado entre 2008 e 2012, ao limitar o incremento ao 9%, a pesares dos efectos da crise económica. Na segunda comarca con mellor comportamento do paro, a veciña Terra de Celanova, a taxa acumulada superou o 20%. Con esa variación do 9% a catro anos, A Baixa Limia divide por cinco a taxa de variación media da provincia de Ourense, que ascendeu ao 44%, e divide por oito o incremento medio de España, situado en preto do 72%.

Por municipios, o paro baixou no último ano en dous municipios da comarca: Entrimo e Muíños. Pero a estatística de Bande resulta aínda máis salientable, xa que conserva o signo negativo ao longo do período 2008-2012. Só outros dous concellos da provincia, A Teixeira e Vilar de Barrio, desafiaron a crise reducindo o número de parados, aínda que a estatística de Bande acada máis valor porque ese municipio conta cunha bolsa de paro máis grande.

Envellecemento poboacional

Sen embargo, as afiliacións non presentan na Baixa Limia unha evolución tan positiva como a do paro rexistrado. Por efecto do envellecemento poboacional e do reducido censo de poboación activa, esta comarca foi a segunda con maior descenso de afiliados entre 2008 e 2012, e a quinta con peor rexistro interanual en 2012.

Aínda así, ambos descensos non estiveron lonxe dos valores medios de Galicia. No último ano A Baixa Limia perdeu o 3,7% das afiliacións e o conxunto de Galicia o 2,8%. E no acumulado 2008-2012 cedeu o 10,8%, fronte ao 8,3% do total galego.

Por municipios, destaca o caso de Muíños, onde as afiliacións subiron o 1,5% en 2012, mentres que Lobios e Bande acoutaron as reducións na contorna do 3%. Mentres, na comparativa 2008-2012 os menores descensos municipais corresponden a Entrimo, cunha baixada do 4%; e á propia cabeceira de comarca, Bande, cun recorte do 8,6%.

Centros de traballo

Na evolución do censo de centros de traballo durante a crise, A Baixa Limia presenta a quinta evolución máis feble da provincia. Cunha perda do 5,1% das unidades locais de actividade entre os anos 2007 e 2011, só supera no ranking provincial a Valdeorras, Viana, Terra de Celanova e Terra de Caldelas.

Con todo, dous concellos da Baixa Limia figuran entre os vinte que presentan os maiores incrementos de centros de traballo nese período de análise. Muíños ocupa a novena posición provincial, cun aumento do 8,2% desde o inicio da crise, e Lobeira figura no undécimo posto, cun alza do 7,1%.

No lado oposto, Bande aparece como a segunda cabeceira de comarca con maior perda de unidades locais, ao ceder o 12,8% entre os anos 2007 e 2011, só por diante de Castro Caldelas, onde caeron nun 15,3%.

Cabe matizar que nas comarcas con censos de poboación máis cativos, como A Baixa Limia e Caldelas, pesan máis os factores demográficos que os efectos da crise á hora de explicar os peches de establecementos. Ademais, os propios condicionantes do envellecemento poboacional e da escaseza de traballadores activos diminúen as posibilidades de compensar os peches co nacemento de novas empresas e sociedades.

A Baixa Limia é a única comarca da provincia na que diminuíu o paro dos sectores de alta tecnoloxía entre 2009 e 2012, segundo reflicte o Observatorio Económico Ourensán. Logrou un descenso do 20% neste rexistro de parados, se ben é certo que en zonas con baixo desenvolvemento tecnolóxico danse forte variacións porcentuais con pequenas oscilacións en termos absolutos. O propio Observatorio tamén recolle que A Baixa Limia presenta certos niveis de especialización nos sectores manufactureiros de tecnoloxía alta e media-alta, xa que polas dimensións do seu mercado laboral teríalle que corresponder aínda un número menor de afiliacións neses dous segmentos da tecnoloxía.

A Deputación de Ourense presenta o Observatorio Económico da Comarca de Valdeorras

  • A forte especialización sectorial e a dependencia do sector da lousa, lastrado pola caída das exportacións, fan que Valdeorras sexa a comarca ourensá con maior rebrote dos efectos da crise.

O presidente da Deputación de Ourense, Manuel Baltar, e o xerente do Instituto Ourensán de Desenvolvemento Económico (Inorde), José Manuel Rodríguez, acompañados polo o tenente de alcalde do Barco, Eduardo Ojea, presentaron hoxe no edificio multiusos do Barco o Observatorio Económico Ourensán da Comarca de Valdeorras, que abrangue os concellos do Barco, O Bolo, Carballeda, Larouco, Petín, A Rúa, Rubiá, A Veiga e Vilamartín de Valdeorras.

As conclusións máis destacadas do informe reflicten que a forte especialización sectorial, e nomeadamente a dependencia do sector da lousa, lastrado pola caída das exportacións, fai que Valdeorras sexa a comarca ourensá con maior rebrote dos efectos da crise durante o último ano. Está á cabeza da provincia en perda neta de unidades locais desde 2007, cunha redución de algo máis dun centenar de centros de traballo. Na estatística de evolucións das afiliacións á Seguridade Social contrasta a boa resistencia que mantivo ata comezos de 2011 e o deterioro sufrido nos dous últimos anos. Mentres, en paro rexistrado marca o cuarto incremento provincial máis pronunciado.

Entre os anos 2007 e 2011 (últimos datos dispoñibles polo Instituto Galego de Estatística), Valdeorras rexistrou unha perda neta de 106 centros de traballo, que equivale a unha redución do 5,1%. Con estas cifras, figura no Observatorio Económico Ourensán como a comarca da provincia con maior diminución, por diante de Terra de Celanova, que perdeu 97. En variación porcentual, Valdeorras asina o cuarto peor rexistro, xa que o descenso acadou díxitos máis acusados noutras tres áreas da provincia: do 10% en Caldelas, do 7,7% en Celanova e do 5,3% en Viana.

A perda neta de centros de traballos rexistrada por Valdeorras foi seis veces superior á da media da provincia de Ourense, onde a redución marcou unha taxa do 0,9%.

Outro dato negativo é o feito de que a cabeceira comarcal, O Barco, non lograra frear a caída neta de unidades locais ou centros de traballo, a diferenza doutras comarcas que mesmo conseguiron aumentar o seu censo empresarial durante a crise: Allariz, nun 12%; Pobra de Trives, nun 6,4%; Verín, nun 5,6%; Xinzo de Limia, nun 5,3%; O Carballiño, nun 2,7%; e Ourense, nun 0,12%.

A diminución que se produciu no Barco de Valdeorras foi incluso superior á do conxunto da comarca, ao situarse no 7,6%. Esta taxa de variación negativa só se viu superada pola de dúas cabeceiras comarcais: Castro Caldelas, cunha baixada do 15,3%; e Bande, cun descenso do 12,8%. Entre os demais municipios da comarca valdeorresa, tres deles conseguiron aumentar en plena crise o número de centros de traballo, e nos tres casos con incrementos no contorno do 5 por cento. Así, Petín impulsou ese censo de actividade no 5,9%, Rubiá no 5,5% e A Veiga no 4,2%.

No lado contrario, as caída máis acusada deuse no Bolo, cunha variación negativa do 18,6%. Nos demais concellos, a oscilación moveuse entre a baixada do 0,5% na Rúa e de preto do 8% en Carballeda de Valdeorras e en Larouco.

Seguridade Social

O mercado laboral de Valdeorras ofrece dúas realidades ben distintas en función do período de tempo que se analice. No conxunto dos cinco anos de duración da crise está entre as tres comarcas ourensás con menor perda de afiliacións á Seguridade Social, pero no último ano ocupa a posición inversa, xa que é a terceira comarca con maior caída de afiliados.

Desde o ano 2008 sufriu a perda do 5,3% das afiliacións á Seguridade Social. Só dúas comarcas presentan menos efectos da crise neste parámetro. Son os casos de Verín, cunha baixa de afiliacións que se cifrou no 4,7%; e de Allariz-Maceda, cun 5,1% menos. Sen embargo, Valdeorras marcou no último ano unha taxa de variación negativa do 4,9%, o terceiro peor rexistro, tras Terra de Celanova (-5,8%) e O Ribeiro (-5,4%).

Os contrastes temporais fan que Valdeorras estea por debaixo da media provincial de redución das afiliacións entre 2008 e 2012, pero por encima dese rexistro medio si só se analiza o ano 2012. É dicir, desde o 2011 Valdeorras acusa un deterioro do mercado laboral superior ao da media da provincia. En taxa de variación interanual duplica o descenso medio de afiliados no conxunto de Galicia e de España.

Na cabeceira de comarca, o descenso desde 2008 limitouse ao 2,6%. Trátase do noveno mellor rexistro entre os 92 municipios da provincia. Nesta estatística só aparece superado polos catro únicos concellos da provincia que lograron incrementar afiliados durante a crise (Barbadás, San Cibrao das Viñas, Pereiro de Aguiar e Allariz) e por outros catro municipios con recortes inferiores ao 2,5% (O Carballiño, Verín, Monterrei e Baños de Molgas).

Os municipios da comarca con peor comportamento das afiliacións durante a crise económica son Carballeda de Valdeorras, Larouco e Rubiá, os tres con descensos superiores ao 15%. E no último ano, o deterioro tamén se concentrou nestes tres mesmos concellos, con caídas interanuais por enriba do 10%.

A diferenza do que acontece coas afiliacións á Seguridade Social, no paro rexistrado Valdeorras mantén unha posición bastante estable ao longo do periodo de crise. Tanto no ranking comarcal do último ano como no do acumulado entre 2008 e 2012, aparece como a cuarta comarca ourensá con maior crecemento porcentual do número de parados.

O incremento do último ano acadou o 13,7%, un nivel similar ao das comarcas do Carballiño e Celanova, mentres que entre 2008 e 2012 sufriu un aumento do 43,7%, só inferior aos rexistros do Carballiño (57,6%), Allariz-Maceda (53,4%) e Ourense (53%). Entre as cabeceiras comarcais, O Barco só presenta incrementos da paro inferiores aos de outras catro capitalidades comarcais: Allariz, O Carballiño, Ourense e Xinzo de Limia. No Barco, o crecemento do paro desde o inicio do crise sitúase por enriba do 43% e o do último ano achégase ao 14%.

A Veiga e Rubiá encabezan as subidas provinciais do paro rexistrado

Dous dos dez concellos ourensáns con maior incremento do paro no último ano están na comarca valdeorresa. A Veiga marca teito provincial no 50% de subida, xusto por enriba de Rubiá, onde aumentou un 49%.

No acumulado desde o inicio da crise, Rubiá repite entre os cinco concellos da provincia con maior repunte do paro, un 89%, e Larouco figura como o sexto municipio con peor comportamento, cunha subida do 85%. No terreo positivo, Petín presenta no conxunto da provincia o séptimo menor incremento do paro desde 2008, ao limitar a subida ao 7,5%.

Sector tecnolóxico

A comarca valdeorresa presenta un nivel de especialización alto nos sectores de manufacturas de tecnoloxía media-alta, segundo constata o Observatorio Económico Ourensán. Os sectores manufactureiros de tecnoloxía media-alta son a industria química, a fabricación de material e equipamento eléctrico, a fabricación de material e outro equipamento, a fabricación de vehículos de motor e doutro material de transporte, e a fabricación de instrumentos e fornecementos médicos e odontolóxicos.

Valdeorras é a terceira comarca ourensá con máis afiliados á Seguridade Social nos sectores de alta e de media-alta tecnoloxía, despois das comarcas de Ourense e do Carballiño. Sen embargo, é tamén a comarca que no último ano perdeu -en porcentaxe- máis traballadores especialiazados en tecnoloxía, sobre todo nos segmentos manufactureiros de tecnoloxía media-alta.

En contraste coa perda de afiliados, é unha das catro únicas unidades comarcais da provincia de Ourense que conseguiron reducir o paro rexistrado no último ano no conxunto dos sectores de alta tecnoloxía. As outras tres zonas coas que comparte esa salientable diminución foron O Ribeiro, Verín e Trives. En Valdeorras, o descenso do paro tecnolóxico en 2012 acadou o 2,2%, cando a media provincial presenta unha subida do 22% e a media galega do 6,4%.

A Comarca de Ourense xera o 5,5 % do emprego galego nos sectores de media-alta tecnoloxía

  • A Deputación presentou o Observatorio Económico dos concellos da comarca de Ourense.

O presidente da Deputación de Ourense, Manuel Baltar, e o xerente do Instituto Ourensán de Desenvolvemento Económico (Inorde), acompañados polo alcalde de Barbadás, José Manuel Freire Couto, presentaron hoxe (18.00 horas) no Centro Empresarial Transfronteirizo de Barbadás o Observatorio Económico da Comarca de Ourense, que abrangue os concellos de Amoeiro, Barbadás, Coles, Esgos, Nogueira de Ramuín, Ourense, Pereiro de Aguiar, a Peroxa, San Cibrao das Viñas, Taboadela, Toén e Vilamarín.

As conclusións máis destacadas do informe reflicten que, cun total de 2.300 postos de forte especialización, a comarca de Ourense xera o 5,5% do emprego galego nos sectores de alta e de media-alta tecnoloxía. E sobre o conxunto da provincia, concentra o 65% deste tipo de postos de traballo.

En xeral, a comarca de Ourense destaca pola relativa fortaleza dos sectores tecnolóxicos e pola súa especialización nestas actividades. Por outra banda, as estatísticas de creación de centros de traballo e de evolución das afiliacións á Seguridade Social no total dos sectores converten ao municipio de Barbadás nun dos máis dinámicos da provincia, a pesares da crise económica. En plena recesión logrou impulsar nun 8,5% o seu censo de centros de traballo e nun 10% o número de traballadores afiliados.

Desde o inicio da crise, o concello de Barbadás logrou incrementar en 53 o seu censo de centros de traballo, ao pasar de contar con 621 no ano 2007 a rexistrar 674 en 2011 (últimos datos do Instituto Galego de Estatística). Esa variación neta de 53 centros de traballo só foi superada por tres municipios da provincia: Pereiro de Aguiar, cun aumento de 73; Verín, cunha subida de 68; e Allariz, cun repunte de 55.

En taxa porcentual, Barbadás ocupa o sétimo posto entre os 92 concellos da provincia, xa que varios municipios logran importantes subidas relativas con mínimas variacións nos valores absolutos. Son os casos de Cortegada, de Quintela de Leirado, da Bola ou da Teixeira, todos eles con incrementos superiores ao 10%.

O informe sinala que en 2012 o paro interanual subiu un 16,7% no municipio de Barbadás, o que representa 5,5 puntos porcentuais máis que no conxunto da provincia (11,2%). Esta situación tamén se produce nos outros concellos periféricos da cidade de Ourense con forte implantación industrial e empresarial, San Cibrao das Viñas e Pereiro de Aguiar, que presentan taxas de variación interanual en torno ao 18%.

Sector tecnolóxico

A comarca de Ourense, na que o municipio de Barbadás destaca entre os núcleos con maior aumento no número de empresas e nas afiliacións á Seguridade Social, concentra o 65% do emprego provincial dos sectores de alta e de media-alta tecnoloxía. Neste grupo de actividade inclúense desde a industria química e os produtos farmacéuticos ata a informática, a automoción, o material e equipamento eléctrico, o material de transporte, o audiovisual, as telecomunicacións, os servizos de información, a construción aeronáutica, o instrumental médico e a I+D+i.

Os preto de 2.300 postos de traballo que xera a comarca de Ourense nos sectores de alta e de media-alta tecnoloxía equivalen ao 5,5% do total galego. A suma das doce comarcas ourensás cífrase en 3.500 empregos, o que sitúa a contribución da provincia no 8,5% sobre o conxunto de Galicia.

No último ano, a crise económica incidiu máis sobre os sectores tecnolóxicos na comarca de Ourense que en Galicia. Neste período, a primeira perdeu o 6,5% dos afiliados aos sectores de alta e media-alta tecnoloxía, cando o descenso en Galicia acadou o 2,9%.

A redución media da provincia de Ourense ascendeu ao 5,4%, con dúas comarcas claramente diferenciadas do resto en perda de afiliados: Valdeorras e A Baixa Limia, en ambos casos con diminucións do 16%. Só Viana (10,5%) e O Carballiño (5,5%) xeraron emprego tecnolóxico no último ano, mentres que Caldelas conservou o mesmo número de traballadores que presentaba en 2011.

Seguridade Social

Na comarca de Ourense, as actividades que xeran máis emprego tecnolóxico son as relacionadas coas manufacturas de tecnoloxía media-alta, con 1.340 afiliacións á Seguridade Social, seguidas dos servizos de alta tecnoloxía ou de tecnoloxía punta (710 afiliacións) e dos sectores manufactureiros de tecnoloxía alta (350 afiliacións).

No caso concreto dos servizos de alta tecnoloxía ou de tecnoloxía punta, a comarca ourensá produce o 72% do emprego provincial deste segmento e o 4,4% do total galego. Na propia comarca de Ourense, a taxa de variación interanual de afiliacións á Seguridade Social caeu no 2012 un 2,8% nos sectores manufactureiros de tecnoloxía alta; un 5,2% nos servizos de alta tecnoloxía ou de punta; e un 8% nos sectores manufactureiros de tecnoloxía media-alta. Eses tres valores son superiores aos descensos medios de Galicia, que oscilaron entre o 2,1% e o 3,5%.

Aínda que a comarca de Ourense está conseguindo manter emprego nos sectores tecnolóxicos, o paro rexistrado está a crecer nestas actividades pola incorporación de novos titulados e, sobre todo, pola situación de desemprego por parte de traballadores cualificados que exercían noutras ramas da economía provincial.

Así, no último ano o paro dos sectores de alta tecnoloxía medrou un 33% na comarca de Ourense, fronte a unha subida media do 6,4% en Galicia e do 22% na provincia. Pola súa banda, catro comarcas ourensás presentan taxa de variación negativa no paro rexistrado dos sectores de alta tecnoloxía. Trátase do Ribeiro (-23%), de Trives (-18,2%), de Verín (-15,1%) e de Valdeorras (-2,2%).

Finalmente, a comarca de Ourense é a segunda da provincia con maior nivel de especialización tecnolóxica, segundo se desprende dos datos do Observatorio Económico Ourensán. Ao comparar o número de afiliacións nos sectores tecnolóxicos coas afiliacións do total dos sectores económicos sae un nivel de especialización de 1,22 puntos, só superado polos 1,42 puntos do Carballiño.

Nos datos desagregados por tipo de actividade, a comarca de Ourense é a máis especializada da provincia no servizos de alta tecnoloxía ou de tecnoloxía punta, a segunda nos sectores manufactureiros de tecnoloxía alta (por detrás de Allariz-Maceda) e a terceira nas manufacturas de tecnoloxía media-alta (despois do Carballiño e do Ribeiro).

Últimos días para presentar traballos ao Premio de Periodismo "Xosé Aurelio Carracedo", da Deputación de Ourense

O vindeiro 15 de marzo remata o prazo para presentar traballos ao Premio de Periodismo "Xosé Aurelio Carracedo" 2013, que convoca anualmente a Deputación de Ourense para distinguir ao mellor traballo xornalístico –gráfico, escrito ou audiovisual- difundido nun medio de comunicación galego ou referido a Galicia. O premio foi instaurado pola Deputación de Ourense como homenaxe e lembranza do xornalista ourensán que lle da o seu nome, falecido en accidente de tráfico en 1988.

A pesares da difícil situación económica a Deputación de Ourense quere seguir mantendo este galardón, polo que representa a figura de Xosé Aurelio Carracedo e en defensa dun xornalismo de calidade, polo cal, desde este ano, o certame outorgará un único premio dotado con 3.000 euros.

Segundo as bases, poden optar a este premio todos os profesionais ou colaboradores habituais que exerzan o seu labor en medios de comunicación escritos ou audiovisuais, en calquera das súas modalidades. As propostas para optar ao premio poden ser, indistintamente, presentadas polos propios interesados, pola dirección do medio no que foron publicadas, por institucións, asociacións, colectivos, persoas individuais ou polo propio xurado.

Os traballos ou conxuntos de traballos –gráficos, escritos ou audiovisuais-, que participen no concurso, terán que estar publicados en medios de comunicación galegos ou referidos a Galicia, entre o día 1 de xaneiro de 2012 e o día 31 de decembro do mesmo ano. O xurado do premio de periodismo "Xosé Aurelio Carracedo" estará presidido por un membro da corporación provincial. Como vogais, estará integrado por catro membros designados pola Comisión de Educación, Cultura e Deportes.

O prazo de recepción de propostas e presentación de traballos pecharase o día 15 de marzo de 2013. Os actos de entrega coincidirán co día 3 de maio (Día Internacional da Liberdade de Prensa).

As propostas deberán ir acompañadas de seis fotocopias, tamaño folio, da páxina ou páxinas en que foron difundidas, nos casos de publicacións. Se se trata de traballos audiovisuais, presentaranse seis copias en CD, DVD ou lapis dixital, segundo os casos. Se os traballos se publicaron sen se asinar ou con pseudónimo, deberá achegarse un certificado do director do medio, no que conste a data de emisión e nome ou nomes dos autores.

Os traballos remitiránselle á Deputación de Ourense, rúa Progreso, 32, baixo o epígrafe de Premio de periodismo "Xosé Aurelio Carracedo". A participación neste premio periodístico implica a aceptación das bases. Quedan excluídos de participar neste certame os funcionarios e o persoal laboral da Deputación de Ourense. Valorarase de xeito positivo a realización e presentación de traballos en lingua galega.