Acordos do pleno da Deputaci贸n de Ourense de data 26 de abril de 2013

*Aprobar INICIALMENTE A ORDENANZA REGULADORA DA REAL BANDA DE GAITAS DA DEPUTACI脫N PROVINCIAL DE OURENSE

Constit煤e o obxecto da presente ordenanza o establecemento do r茅xime xur铆dico espec铆fico da Real Banda de Gaitas da Deputaci贸n Provincial de Ourense.

As normas establecidas na presente Ordenanza ser谩n ademais de aplicaci贸n ao resto de agrupaci贸ns musicais adscritas 谩 Escola Provincial de Gaitas, en tanto estas carezan dunha normativa espec铆fica.

*Aprobar INICIALMENTE A ORDENANZA REGULADORA DA ESCOLA PROVINCIAL DE GAITAS DA DEPUTACI脫N PROVINCIAL DE OURENSE

O obxecto da presente Ordenanza 茅 o establecemento do r茅xime xur铆dico espec铆fico da Escola Provincial de Gaitas da Deputaci贸n Provincial de Ourense.

*Aprobar INICIALMENTE A ORDENANZA REGULADORA DO SERVIZO PROVINCIAL DE TELEASISTENCIA NO FOGAR DA DEPUTACI脫N PROVINCIAL DE OURENSE

A presente ordenanza ten por obxecto regular a prestaci贸n, por parte da Deputaci贸n Provincial de Ourense, do servizo de teleasistencia no fogar aos cidad谩ns empadroados nos municipios da provincia de menos de 20.000 habitantes, que por raz贸n de idade, enfermidade ou concorrencia de discapacidade, precisen a asignaci贸n deste recurso para mellorar a s煤a calidade de vida e apoiar a permanencia no seu contorno habitual.

*Acepta-la delegaci贸n nesta Deputaci贸n Provincial das facultades que o Concello de Verea ten atribu铆das en materia de recadaci贸n da taxa pola prestaci贸n do servizo de subministraci贸n de auga, da taxa pola prestaci贸n do servizo de sumidoiros, tratamento e depuraci贸n de augas residuais e de xesti贸n do canon da auga da Xunta de Galicia.

A dita delegaci贸n rexerase polas condici贸ns xerais establecidas pola Deputaci贸n Provincial para a delegaci贸n de competencias nesta materia.

*Aprobar EXPEDIENTE 1/2013 DE MODIFICACI脫N DOS CR脡DITOS ORZAMENTARIOS E DAS BASES DE EXECUCI脫N DO ORZAMENTO DO EXERCICIO 2013 MEDIANTE SUPLEMENTOS DE CR脡DITO E CONCESI脫N DE CR脡DITOS EXTRAORDINARIOS.

*Aprobar EXPEDIENTE 2/2013 DE MODIFICACI脫N DOS CR脡DITOS ORZAMENTARIOS DO EXERCICIO 2013 MEDIANTE SUPLEMENTOS DE CR脡DITO PARA REDUCI脫N DE ENDEBEDAMENTO NETO.

*Aprobar INICIALMENTE O PLAN PROVINCIAL DE COOPERACI脫N 脕S OBRAS E SERVIZOS MUNICIPAIS 2013 (PLAN BASE)

Aprobase inicialmente o Plan provincial de cooperaci贸n 谩s obras e servizos municipais 2013, co detalle que figura na relaci贸n de obras para o efecto redactado, co seguinte resumo:

PLAN PROVINCIAL DE COOPERACI脫N E ESTRADAS

DEPUTACI脫N CONCELLOS TOTAL

1.- Obras municipais 2.508.967,74 鈧 960.834,88 鈧 3.469.802,62 鈧

2.- R茅xime especial para concellos en situaci贸n de insuficiencia financeira manifesta 278.775,00 鈧 278.775,00 鈧

2.- Rede Viaria Deputaci贸n 1.200.000,00 鈧 1.200.000,00 鈧

TOTAL 3.987.742,74 鈧 960.834,88 鈧 4.948.577,62 鈧

PLAN COMPLEMENTARIO

DEPUTACI脫N CONCELLOS TOTAL

Obras municipais 2.230.191,34 鈧 830.334,55 鈧 3.060.525,89 鈧

Rede Viaria Deputaci贸n 69.577,78 鈧 69.577,78 鈧

*Aprobar INICIALMENTE A RELACI脫N DE ESTRADAS DE TITULARIDADE MUNICIPAL DO CONCELLO DE MANZANEDA

Aprobar inicialmente, no exercicio da competencia delegada polo Concello de Manzaneda mediante acordo plenario do 30 de marzo de 2012, a relaci贸n de estradas de titularidade municipal do Concello de Manzaneda, conforme co documento elaborado polo Servizo de V铆as e Obras da Deputaci贸n.

C脫DIGO DENOMINACI脫N LONXITUDE DA ESTRADA (m) COTA M脕XIMA (M) COTA M脥NIMA (M) RADIO MINIMO (M) ANCHO MEDIO ((m)

OU- 44001 MANZANEDA (OU-0701)- ESCOURIDO 1.907 782,74 669,90 17,26 4,81

OU- 44002 (OU鈥0702) ACCESO A ROZAVALES 237 740,05 732,17 31,16 3,50

OU- 44003 MANZANEDA (OU-0701)- PONTE BIBEI (L. CONCELLO DE TRIVES) 5.592 654,79 356,09 10,17 6,00

OU- 44004 MANZANEDA (OU-0701)- GABINO GARC脥A 243 672,31 654,79 67,53 6,35

OU- 44005 MANZANEDA (OU-0701)- ESTACI脫N CABEZA DE MANZANEDA (1潞 TR.) 9.361 1.373,71 692,02 12,68 3,97

OU- 44006 VARIANTE PARADELA (CARRETERA VELLA) 560 990,80 950,90 38,16 4,50

OU- 44007 VARIANTE PARADELA DE ARRIBA 274 1.012,04 1.008,20 50,18 3,50

OU- 44008 MANZANEDA (OU-0701)- SOUTIPEDRE (OU- 0701) 9.075 815,10 581,64 11,78 4,00

OU- 44009 (OU- 44008) RAMAL A SAN PEDRO 515 667,63 624,78 16,29 3,50

OU- 44010 PLACIN (OU- 0701- A MADROA 3.004 868,71 622,43 10,23 4,50

OU- 44011 (OU- 44010) RAMAL A TOUZA 165 776,37 764,07 83,35 3,50

OU- 44012 (OU- 44010) RAMAL A CUBEIROS 468 764,07 726,41 7,21 3,50

OU- 44013 (OU- 44010) RAMAL A FACEIRA 85 757,34 751,70 100,20 3,50

OU- 44014 (OU- 44010) RAMAL A BORRUGA 89 686,17 681,40 21,38 3,50

OU- 44015 CESURIS (OU-44008)- CIMADEVILA DE LANGULLO 1.915 667,74 600,79 10,07 3,50

OU- 44016 (OU- 0701) RAMAL A PLACIN 143 860,47 855,50 81,57 3,25

OU- 44017 (OU- 0701) RAMAL A REQUEIXO 1.124 931,65 890,12 48,80 3,50

OU- 44018 (OU- 0701) RAMAL A TRABAZOS 1.667 909,02 820,83 11,06 4,00

OU- 44019 (OU- 44018) ENLACE TRABAZOS (OU- 44020) 265 914,18 909,95 65,88 3,50

OU- 44020 SAN MIGUEL (OU- 0701)- SAN VICENZO 3.457 952,96 877,45 13,06 4,00

OU- 44021 (OU- 44020) RAMAL A REBODEP脫 2.960 964,30 876,94 23,53 3,50

OU- 44022 (OU- 0701) CARRETERA A BIDUEIRA 893 871,31 816,01 26,53 3,33

OU- 44023 (OU- 0701 RAMAL A BIDUEIRA) 1.047 858,24 843,61 17,13 3,25

OU- 44024 CIMADEVILA (REIGADA) 153 853,68 841,98 21,61 3,00

OU- 44025 A REIGADA 127 831,35 830,70 41,64 3,00

OU- 44026 (OU- 0701) REIGADA- DERNADO (L脥MIE CONCELLO DO BOLO) 6.140 1.060,89 831,23 16,34 3,92

OU- 44027 (OU- 0701) PONTE REIGADA- ENCORO DO BAO (L脥MIE C DO BOLO) 3.043 778,64 574,38 6,29 4,00

OU- 44028 (OU- 0701) ANTIGUA CARRETERA (OU- 0701) 336 651,76 640,17 12,50 3,75

OU- 44029 CAMI脩O SEOANE 393 684,50 667,66 24,69 3,50

Lonxitude total das estradas provinciais.......................................... 55.238

N煤mero de estradas municipais........................................... 29

*EXPROPIACI脫N FORZOSA, POLO PROCEDEMENTO DE TAXACI脫N CONXUNTA, PARA A EXECUCI脫N DA OBRA BEIRARR脷AS NA CASTELLANA, N.潞 70/PB/2012, NO MUNICIPIO DE SAN CIBRAO DAS VI脩AS.

Estimar parcialmente a alegaci贸n formulada polo propietario da parcela afectada, consonte co informe emitido polo t茅cnico inspector do Servizo de V铆as e Obras da Deputaci贸n Provincial de Ourense

Aprobar definitivamente o expediente expropiatorio de taxaci贸n conxunta para a execuci贸n da obra de "beirarr煤as na Castellana", no municipio de San Cibrao das Vi帽as.

Declarar a necesidade de ocupaci贸n, con car谩cter de urxencia, dos bens e dereitos afectados pola devandita expropiaci贸n.

*Aprobaci贸n da MOCI脫N RELATIVA AO ESTABLECEMENTO DE MEDIDAS PARA COMPENSAR OS DANOS PROVOCADOS POLAS CHUVIAS NO SECTOR AGRARIO DA COMARCA DA LIMIA.

Acordo:

O Pleno da deputaci贸n insta ao goberno galego a adoptar as seguintes medidas en relaci贸n cos danos ocasionados no sector agrario da comarca da Limia polas adversas condici贸ns meteorol贸xicas dos 煤ltimos meses:

1. - A establecer medidas espec铆ficas de axuda para os agricultores e gandeiros para facer fronte 谩s perdas ocasionadas nos cultivos cereal铆sticos.

2. - A incrementar as axudas para os e as produtoras que subscriban seguros agrarios que cubran os danos causados por este tipo de adversos meteorol贸xicos.

3.- Instar ao goberno do Estado a establecer mediante o correspondente Decreto a declaraci贸n de zona catastr贸fica e as axudas correspondentes tanto polos danos ocasionados nos cultivos de inverno como polo lucro cesante para os cultivos que se van retrasar ou impedir.

*Creaci贸n DO OBSERVATORIO DA SOSTIBILIDADE DA PROVINCIA DE OURENSE E PARA A INCLUSI脫N NA REDE DE OBSERVATORIOS DA SOSTIBILIDADE.

Acordase:

1.- Crear o Observatorio da Sostibilidade da Provincia de Ourense, coas seguintes funci贸ns :

Recompilaci贸n de informaci贸n ambiental, econ贸mica e social relevante da provincia de Ourense.

Selecci贸n e c谩lculo dunha bater铆a de indicadores representativa e concordante cos compromisos de Aalborg.

Dese帽o de plans de desenvolvemento estrat茅xico no 谩mbito provincial, comarcal e municipal.

Realizaci贸n, monitorizaci贸n e seguimento da A21 provincial-intermunicipal.

Elaboraci贸n do informe anual sobre o estado ambiental, social e econ贸mico da provincia, das s煤as comarcas e dos municipios integrados na Rede de municipios.

Creaci贸n e mantemento dun sistema de informaci贸n xeogr谩fica provincial (XIS).

Asistencia t茅cnica para a realizaci贸n das A21 locais.

Cooperar eficazmente cos municipios ourens谩ns e organismos supramunicipais.

Facilitar a consecuci贸n de financiamento para a posta en marcha de proxectos a trav茅s da realizaci贸n de acci贸ns integradas nos concellos que conforman a rede.

Por a disposici贸n dos ourens谩ns informaci贸n sobre o estado de sostibilidade da provincia e dos seus municipios.

Fomentar e facilitar a participaci贸n da poboaci贸n na xesti贸n municipal a trav茅s dos procesos de A21.

Impulsar a implicaci贸n e sensibilizaci贸n da poboaci贸n a trav茅s do co帽ecemento das acci贸ns/proxectos que van ser levados a cabo no seu territorio.

2.- Aprobar a adhesi贸n deste observatorio 谩 rede de observatorios de sostibilidade, aprobando expresamente o documento marco para o funcionamento da dita rede, aprobalo polo Observatorio de la Sostenibilidad de Espa帽a.

*Aprobaci贸n da MOCI脫N PARA A CREACI脫N DUNHA COMISI脫N INFORMATIVA ESPECIAL SOBRE A REFORMA DO GOBERNO LOCAL EN ESPA脩A

Acordo:

Crear unha comisi贸n informativa especial co obxecto de estudar o anteproxecto de Lei de racionalizaci贸n e sostibilidade da administraci贸n local e formular unha proposta de alegaci贸ns ao dito anteproxecto para a s煤a aprobaci贸n polo Pleno.

A dita comisi贸n informativa especial axustarase 谩s seguintes regras:

A comisi贸n estar谩 integrada polo presidente e un representante de cada grupo pol铆tico e de conformidade co establecido no artigo 6.1 do Regulamento Org谩nico da Deputaci贸n a comisi贸n funcionar谩 en r茅xime de voto ponderado.

A designaci贸n dos representantes da comisi贸n corresponderalle a cada grupo pol铆tico, mediante escrito dirixido 谩 Presidencia polo portavoz de cada grupo, no que se poder谩n inclu铆r os suplentes que se consideren necesarios.

A comisi贸n reunirase con periodicidade semanal ata a total conclusi贸n dos seus traballos, debendo formular unha proposta de alegaci贸ns ao anteproxecto de lei con antelaci贸n suficiente para o seu tratamento no pleno ordinario do mes de maio. A data e hora das reuni贸ns acordaraa a Presidencia, trala audiencia previa dos grupos pol铆ticos. Unha vez convocada a primeira reuni贸n non ser谩 necesario realizar convocatoria formal das seguintes sesi贸ns, que se entender谩n automaticamente convocadas para a mesma data e hora, ag谩s que por raz贸ns de forza maior houbese que modificar a data e hora de celebraci贸n ou fose preciso convocar unha sesi贸n adicional.

* EXPROPIACI脫N FORZOSA, PARA A EXECUCI脫N DE ACONDICIONAMENTO E MELLORA DA ESTRADA PROVINCIAL OU-1201 BANDE-BARXES, N潞 93/PB/2012, CLAVE 3/16/11, NO MUNICIPIO DE BANDE.

Acordase, ademais de resolver diversas alegaci贸ns, aprobar os proxectos t茅cnicos que comprenden as obras de acondicionamento e mellora da estrada provincial OU-1201 Bande-Barx茅s, que constit煤en o obxecto do expediente expropiatorio, co seguinte detalle:

- Proxecto de acondicionamento e mellora da estrada OU-1201, pq 1,160 ao 2,100, redactado por don Jos茅 Manuel Gonz谩lez S谩nchez en novembro de 2011, clave 3/16/2011.

- Proxecto de acondicionamento da estrada OU-1201 Bande-Barx茅s, pq 2,080 a 2,400, redactado por don Jos茅 Manuel Gonz谩lez S谩nchez e novembro de 2012, n.潞 93/PB/2012.

Acordase ter por declarada a utilidade p煤blica das obras mencionadas e a necesidade de ocupaci贸n dos terreos inclu铆dos na relaci贸n de bens e dereitos afectados pola expropiaci贸n.

Xunqueira de Espada帽edo quere potenciar a tradici贸n artes谩 co Obradoiro e o Museo dos Oleiros

  • O presidente da Deputaci贸n de Ourense, Manuel Baltar, visitou o municipio acompa帽ado polo alcalde do concello, Carlos G贸mez, e analizou proxectos culturais, de obras e infraestruturas.

O presidente da Deputaci贸n de Ourense, Manuel Baltar, visitou hoxe o municipio de Xunqueira de Espada帽edo, un referente galego no 谩mbito artes谩n dos oleiros, que destaca polas s煤as tradici贸ns etnogr谩ficas no arte da oleir铆a. Acompa帽ado polo alcalde do concello, Carlos G贸mez, e membros do equipo de goberno, o presidente provincial visitou as instalaci贸ns do Obradoiro de Oler铆a e o Museo de Oler铆a, uns 谩mbitos de actuaci贸n que Xunqueira de Espada帽edo quere potenciar, tanto para impartir cursos especializados en artesan铆a oleira, no caso do obradoiro, como para promocionar cultural e socialmente o aspecto etnogr谩fico coa exposici贸n de pezas antigas e actuais, no caso do museo, para dar a co帽ecer a historia e evoluci贸n desta arte.

A visita de Manuel Baltar a Xunqueira de Espada帽edo serviu tam茅n para co帽ecer en detalle as necesidades e proxectos do concello en materia de infraestruturas, entre as que destacan o acondicionamento de viais e a realizaci贸n de melloras na Casa do Concello.

Tam茅n falaron Baltar e G贸mez da planificaci贸n urban铆stica do municipio, en concreto da sinatura realizada recentemente entre o alcalde e o conselleiro de Medio Ambiente, Agust铆n Hern谩ndez, da acta de aprobaci贸n definitiva do PXOM do municipio, un plan que establece que m谩is do 94% da s煤a superficie est谩 protexida para que se conserven os valores naturais, ecol贸xicos e patrimoniais. Segundo este documento, o 4,32 % da superficie queda definida como solo de n煤cleo rural, o que sup贸n ordenar e reco帽ecer os asentamentos tradicionais. As铆, Xunqueira de Espadanedo pot茅nciase como n煤cleo rural capital e favor茅cese o desenvolvemento dos outros doce n煤cleos rurais, permitindo asentar neles novas vivendas.

Deputaci贸n de Ourense e Pol铆tica Ling眉铆stica presentan o programa "Espello Deportivo" para promover os valores do deporte a trav茅s do galego

  • Manuel Baltar destacou na presentaci贸n que o proxecto "combina os valores do deporte: superaci贸n persoal, sacrificio, esforzo e compa帽eirismo coa defensa da nosa lingua.
  • As xornadas desenvolveranse en 10 concellos da provincia de Ourense entre o 4 de maio e o 10 de xu帽o.

O presidente da Deputaci贸n de Ourense, Manuel Baltar, e o secretario xeral de Pol铆tica Ling眉铆stica, Valent铆n Garc铆a, presentaron hoxe en Ourense o programa "Espello Deportivo", unha iniciativa enmarcada dentro do Plan Provincial de Acceso Igualitario ao Deporte, inclu铆do no Plan OURENSE 92 da instituci贸n provincial, que ten como obxectivo a realizaci贸n dunhas xornadas dirixidas a escolares da provincia de Ourense que a Deputaci贸n de Ourense desenvolver谩 conxuntamente coa Secretar铆a Xeral de Pol铆tica Ling眉铆stica da Xunta de Galicia para promover o galego e os valores do deporte.

As xornadas contar谩n coa participaci贸n de deportistas galegos ol铆mpicos e paral铆mpicos e ter谩n lugar entre o 4 de maio e o 10 de xu帽o inicialmente en dez concellos da provincia, todos eles inclu铆dos na Rede de dinamizaci贸n ling眉铆stica: Bande, Barbad谩s, Celanova, Mu铆帽os, O Barco, O Carballi帽o, Ourense, Ribadavia, Ver铆n e Xinzo de Limia. Os medallistas galegos participantes son Chano Rodr铆guez Veloso, Sof铆a Prieto Puga e Juan Saavedra Reinaldo.

O acto de presentaci贸n tivo lugar no Centro Cultural "Marcos Valc谩rcel" da Deputaci贸n de Ourense, coa presenza, ademais de Manuel Baltar e Valent铆n Garc铆a, dos deportistas Juan Antonio Saavedra e Chano Rodr铆guez, as铆 como o presentador das xornadas, Rub茅n Ri贸s, e o asesor de Deportes da instituci贸n provincial, Bernardino Gonz谩lez.

O presidente provincial felicitou 谩 Secretar铆a Xeral de Pol铆tica Ling眉铆stica por este programa do que dixo "combina os valores do deporte como son a superaci贸n persoal, o sacrificio, o compa帽eirismo e o esforzo coa defensa da nosa lingua, algo que temos que respectar, fomentar e promover".

Pola s煤a banda, Valent铆n Garc铆a que o proxecto vai dirixido 谩 mocidade e aos m谩is cativos, "para que comprendan da man de destacados deportistas ol铆mpicos e paral铆mpicos galegos a importancia de superarse na vida, tanto no eido persoal como deportivo, e todo elo tendo como ve铆culo a lingua galega", algo no que tam茅n concordaron Rub茅n Ri贸s e os deportistas Chano Rodr铆guez e Juan Antonio Saavedra.

Xunta e Deputaci贸n de Ourense asinan un convenio para a mellora do vial principal do pol铆gono de San Cibrao

  • O orzamento da obra 茅 de 120.000 euros e a Deputaci贸n de Ourense asumir谩 a explotaci贸n, mantemento e conservaci贸n.

O conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Agust铆n Hern谩ndez, e o presidente da Deputaci贸n de Ourense, Jos茅 Manuel Baltar, asinaron un convenio de colaboraci贸n entre ambas administraci贸ns para a mellora de firme na OU-0514, vial principal do pol铆gono de San Cibrao das Vi帽as.

O obxecto do presente convenio 茅 establecer as bases da colaboraci贸n t茅cnica e econ贸mica entre a Axencia Galega de Infraestruturas e a Deputaci贸n de Ourense para o reforzo do firme na OU- 0514 vial principal do pol铆gono, do pq 2+800 ao 3+310, no termo municipal de San Cibrao das Vi帽as.

O orzamento de execuci贸n destas obras centradas no reforzo do firme do vial est铆mase en 120.000 euros. Estas actuaci贸ns mellorar谩n a seguridade viaria dunha estrada moi transitada a diario. O Goberno galego, consciente da relevancia econ贸mica e social que sup贸n este pol铆gono, est谩 a traballar na optimizaci贸n dos accesos a esta infraestrutura industrial.

A Axencia Galega de Infraestruturas ten entre os seus obxectivos a mellora da rede viaria de Galicia, a ordenaci贸n do territorio e a s煤a cohesi贸n, de xeito que se proporcione 谩s persoas usuarias unha rede eficaz, c贸moda e segura, fomentando as relaci贸ns municipais e intermunicipais na procura e no fomento dun desenvolvemento harm贸nico.

A Xunta, en colaboraci贸n coa Deputaci贸n de Ourense, trata de fomentar aqueles investimentos que resolvan problemas nas infraestruturas, coa finalidade dun desenvolvemento econ贸mico e social que aporte unha maior calidade de vida 谩 cidadan铆a.

Obrigas

Por unha parte, a Deputaci贸n de Ourense deber谩 po帽er a disposici贸n da Axencia Galega de Infraestruturas, de ser o caso, os terreos necesarios, libres de cargas e gravames, e co r茅xime urban铆stico axeitado para a execuci贸n das obras, as铆 como a reposici贸n de servizos e servidumes afectados non inclu铆dos no proxecto. Asumir谩 tam茅n a realizaci贸n das xesti贸ns pertinentes ante os organismos que correspondan para a obtenci贸n dos permisos, licencias e autorizaci贸ns regulamentarias.

A Deputaci贸n de Ourense recibir谩 as obras executadas no prazo m谩ximo dun mes dende o requirimento da Xunta de Galicia. Asumir谩 unha vez realizadas e logo da comunicaci贸n da Axencia Galega de Infraestruturas, a explotaci贸n, mantemento e conservaci贸n das obras e os seus servizos.

Por outra parte, A Xunta de Galicia, a trav茅s da Axencia Galega de Infraestruturas, adxudicar谩 e executar谩 a obra obxecto deste convenio segundo o proxecto, destinando para iso unha achega de 120.000 euros.

Unha vez recibidas as obras, a AXI mediante comunicaci贸n formal, po帽erao en co帽ecemento da entidade local. Esta data de comunicaci贸n 茅 a que determina o nacemento da obriga asumida polo organismo local na cl谩usula segunda precedente, sen prexu铆zo das responsabilidades que correspondan ao contratista derivadas do contrato de obra. Posteriormente, e no prazo de tres meses formalizarase a correspondente acta de entrega 谩 entidade local.

Constituirase unha Comisi贸n de Seguimento formada por dous representantes da Axencia Galega de Infraestruturas e dous da Deputaci贸n de Ourense. As s煤as funci贸ns, entre outras, ser谩n as seguintes: impulsar e avaliar o cumprimento do presente convenio; propo帽er a interpretaci贸n, en caso de d煤bida, do contido do presente convenio; e resolver posibles controversias que puideran xurdir na aplicaci贸n do convenio.