Subir
\ Intervención \ Orzamento \ Tomo II \

Tomo II

ESTADO DE PREVISION E DE SITUACION DA DEBEDA
MEMORIA DA PRESIDENCIA
LIQUIDACION ORZAMENTARIA DE 2011
AVANCE DA LIQUIDACION DE 2012