Subir
\ Intervención \ Orzamento \ Tomo III \

Tomo III

ANEXO DE INVESTIMENTOS
INFORME ECONOMICO-FINANCEIRO
INFORME DE INTERVENCION
INFORME DE ESTABILIDADE ORZAMENTARIA, DA REGRA DO GASTO E TEITO DE GASTO
ORZAMENTO DO INORDE
PREVISION DE GASTOS E INGRESOS DE URBAOURENSE
PROPOSTA DE DICTAME E DE ACORDO