Subir
\ Intervención \ Orzamento \ Tomo II \

Tomo II

ESTADO DE PREVISIÓN E DE SITUACIÓN DA DÉBEDA
MEMORIA DA PRESIDENCIA
LIQUIDACIÓN ORZAMENTARIA DE 2015 (EXECUCIÓN A 31/12/15)
AVANCE DA LIQUIDACIÓN DE 2016