Subir
\ Intervención \ Orzamento \ Tomo II \

Tomo II

ESTADO DE PREVISIÓN E DE SITUACIÓN DA DÉBEDA
MEMORIA DA PRESIDENCIA
LIQUIDACIÓN ORZAMENTARIA DE 2013
AVANCE DE LIQUIDACIÓN DE 2014
CADROS DE PERSOAL