DEDICACI脫NS EXCLUSIVAS CORPORACION 2015-2019

e) Dedicaci贸ns exclusivas: desempe帽aranse en r茅xime de dedicaci贸n exclusiva os seguintes cargos da Corporaci贸n:

e.1) A Presidencia da Deputaci贸n Provincial, con retribuci贸n 铆ntegra mensual de 5.166,09 鈧 en 14 pagas.

e.2) A Vicepresidencia 2陋 da Deputaci贸n Provincial, con retribuci贸n 铆ntegra mensual equivalente 谩 dun director xeral da Comunidade Aut贸noma.

e.3) A Presidencia do INORDE, con retribuci贸n 铆ntegra mensual de 3.916,92 euros. As retribuci贸ns correspondentes aos cargos sinalados nos apartados e.1), e.2) e e.3) ser谩n en todo caso renunciables por parte dos seus titulares, sen prexu铆zo do cal manterase o dito r茅xime de dedicaci贸n exclusiva. Os cargos en r茅xime de dedicaci贸n exclusiva que non perciban retribuci贸ns neste concepto ter谩n dereito ao cobro das axudas de custo e indemnizaci贸ns por asistencia aos 贸rganos colexiados da entidade 谩 que, en cada caso, presente servizo.

e.4) Poder谩n exercerse en r茅xime de dedicaci贸n exclusiva ou parcial, nos termos previstos na presente base, os cargos de portavoz e/ou coordinador dos grupos pol铆ticos. Para estes efectos, e dentro dos l铆mites m谩ximos sinalados nesta base, os grupos pol铆ticos, mediante escrito asinado polo seu portavoz titular, determinar谩n os cargos con dereito a retribuci贸n e nomear谩n 谩s persoas que os desempe帽ar谩n. Para a s煤a eficacia, os acordos dos grupos deber谩n ser ratificados por resoluci贸n da Presidencia, que unicamente poder谩 denegar a ratificaci贸n no caso de que o acordo do grupo pol铆tico infrinxa as presentes bases ou non se axuste a Dereito. A resoluci贸n da Presidencia deber谩 ditarse e notificarse ao grupo no prazo m谩ximo dun d铆a h谩bil dende que o escrito do grupo tivese entrada no rexistro xeral da Deputaci贸n, entend茅ndose outorgada por silencio administrativo en caso contrario, conforme 谩s normas xerais en materia de procedemento.

Os grupos pol铆ticos definir谩n de xeito discrecional os cargos con r茅xime de dedicaci贸n exclusiva ou parcial, podendo asignala tanto ao portavoz titular como aos seus suplentes ou adxuntos, e tanto aos cargos con funci贸ns de coordinaci贸n xeral como a cargos de apoio ao coordinador xeral ou de coordinaci贸n en materias ou asuntos concretos. Os l铆mites aplicables son os seguintes:

  • Grupo Popular: 2 dedicaci贸ns exclusivas e 2 dedicaci贸ns parciais ao 75 %. 
  • Grupo Socialista: 1 dedicaci贸n exclusiva e 2 dedicaci贸ns parciais ao 75 %. 
  • Non existir谩n cargos con dedicaci贸n nos Grupos de Democracia Orensana e do BNG. Cada cargo en r茅xime de dedicaci贸n exclusiva ter谩 unha retribuci贸n de 41.000 euros brutos anuais. Os cargos en r茅xime de dedicaci贸n parcial ter谩n a retribuci贸n que proporcionalmente lles corresponda.

DEPUTADO

SALARIO BRUTO ( ANUAL )

Juan Anta Rodriguez (PP)

Parcial

Jos茅 Manuel Baltar Blanco (PP)

72.325,26 鈧

Miguel Bautista Carballo (PSdeG-PSOE)

Exclusiva dende 01-01-2019

Elvira Lama Fern谩ndez (PSdeG-PSOE)

Parcial

Pablo P茅rez P茅rez (PP)

Exclusiva

Jorge Pumar Tesouro(PP)

65.141,80 鈧