Réxime de sesións do Pleno
As sesións ordinarias do Pleno desta Corporación terán lugar, en primeira convocatoria, o último venres de cada mes, ás 10:00 horas, no Pazo Provincial. Se coincide en festivo ou a sesión non tivese lugar por calquera outra causa, a supletoria tería lugar o luns seguinte, ou primeiro día hábil posterior, -se este fose inhábil-, á mesma hora. O Pleno poderá modificar a data das sesións ordinarias, tralo informe da xunta de portavoces.
Composición do Pleno
  Presidente
 • D. José Manuel Baltar Blanco (PP)
  Partido Popular
 • D. Plácido Alvarez Dobaño
 • D. Rosendo Luis Fernández Fernández
 • D. Jorge Pumar Tesouro
 • Dª. Consuelo Vispo Seara
 • Dª. Patricia Torres Madureira
 • D. Pablo Pérez Pérez
 • Dª. Ana María Villarino Pardo
 • Dª. Luz Doporto Real
 • D. Miguel Antonio Cid Álvarez
 • D. Cesar Manuel Fernández Gil
 • D. Álvaro José Fernández López
  Partido socialista de Galicia (PSdeG-PSOE)
 • D. Diego Fernández Nogueira
 • D. José Ignacio Gómez Pérez
 • Dª. Elvira Lama Fernández
 • D. Rafael Rodríguez Villarino
 • D. Gerardo Seoane Fidalgo
 • Dª. Margarita Pérez Fernández
 • D. Álvaro Vila Araújo
 • D. Aurentino Alonso Araújo
 • Dª. Susana Rodríguez Estévez
  Democracia Ourensana (DO)
 • D. José Miguel Caride Domínguez
 • D. Armando Ojea Bouzo
  Bloque Nacionalista Galego (BNG)
 • D. Bernardo Varela López
  Ciudadanos (CS)
 • Dª. Montserrat Lama Novoa