Perfil del contratante

 

Establecer condiciones de b煤squeda


Entidad

Expediente

Tipo

Estado

Importe

Documentos

Deputación Provincial de Ourense Contrato menor con publicidade do servizo para a SELECCI脫N DUN LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDADE que verifique o cumprimento do prego de prescrici贸ns t茅cnicas do concurso de 谩ridos 2018 Servicios Presentación Ofertas 21.336,05 €
Deputación Provincial de Ourense Procedemento aberto para a contrataci贸n do servizo de TELEASISTENCIA DOMICILIARIA DA DEPUTACI脫N PROVINCIAL DE OURENSE. Expediente: 47-PA-2017 Servicios Presentación Ofertas 269.230,76 €
Deputación Provincial de Ourense Procedemento aberto para a contrataci贸n do servizo de XESTI脫N DE RESIDUOS METAIS (CHATARRA) con recollida en punto limpo, transporte e entrega a xestor para o ANO 2018 Servicios Presentación Ofertas 14.750,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor con publicidade da subministraci贸n de HERBICIDA para uso das brigadas da Deputaci贸n durante o ANO 2018 Suministros Presentación Ofertas 21.780,00 €
Deputación Provincial de Ourense EXPEDIENTE: 07-PA-2018 procedemento aberto para a contrataci贸n da realizaci贸n da "I CAMPA脩A PROVINCIAL DE COMPOSTAXE DOM脡STICO" Servicios Presentación Ofertas 33.057,85 €
Deputación Provincial de Ourense EXPEDIENTE: 74-PA-2017 procedemento aberto para a contrataci贸n do servizo consistente na organizaci贸n, XESTI脫N E IMPARTICI脫N DO ITINERARIO FORMATIVO "ESPECIALISTA EN ATENCI脫N SOCIO SANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN DOMICILIO E INSTITUCI脫NS" no Servicios Presentación Ofertas 110.880,00 €
Deputación Provincial de Ourense Procedemento aberto para a contrataci贸n da execuci贸n da obra n潞 03/15/2017 denominada "INSTALACI脫N C脡SPED ARTIFICIAL EN EL CAMPO DE F脷TBOL DE MELIAS, ACTUACI脫N COFINANCIADA POR LA XUNTA DE GALICIA, SECRETARIA XERAL PARA O DEPORTE", no Concello Obras Adjudicaci贸n 302.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Procedemento aberto para a contrataci贸n da execuci贸n da obra n潞 06/15/2017 denominada "CONSTRUCCI脫N DE CAMPO DE F脷TBOL DE C脡SPED ARTIFICIAL MONTE LOMBA", no Concello de Cortegada Obras Adjudicaci贸n 300.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Procedemento aberto para a contrataci贸n da execuci贸n da obra n潞 10/15/2017 denominada "PISTA POLIDEPORTIVA EN VILANOVA", ACTUACI脫N COFINANCIADA POR LA XUNTA DE GALICIA A TRAV脡S DE LA SECRETAR脥A XERAL PARA O DEPORTE, no concello de O Barco de Valdeorras Expediente: 10/15/2017 PAOI Obras Presentación Ofertas 137.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "REFORMA INTERIOR NAS OFICINAS DE ADMINISTRACI脫N ELECTRONICA-PLANTA BAIXA DO PAZO PROVINCIAL" N潞 14/16/2018, no Concello de OURENSE. Obras Adjudicaci贸n 18.181,82 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "MELLORA DOS ACCESOS EN CARBALLEIRA , LUINTRA, MUNDIN, SAN MIGUEL E FARAMONTAOS" N潞 2/16/2018, no Concello de NOGUEIRA DE RAMU脥N. Obras Adjudicaci贸n 49.586,78 €
Consorcio Provincial contra incendios e salvamento de Ourense EXPEDIENTE: 2-CIS-2017 procedemento aberto para a contrataci贸n da subministraci贸n dun VEH脥CULO FURG脫N DE SERVICIOS VARIOS (FSV) con destino 贸 Consorcio Provincial de Ourense para o Servizo Contra Incendios e de Salvamento Suministros Presentación Ofertas 130.578,51 €
Deputación Provincial de Ourense Procedemento aberto para a contrataci贸n da subministraci贸n DE FORMIG脫NS PARA O USO NAS BRIGADAS DA DEPUTACI脫N DURANTE O EXERCICIO 2018 Suministros Presentación Ofertas 136.000,00 €
Inorde Servicio de auditoria para la realizaci贸n de las verificaciones previstas en el articulo 125 del reglamento UE n潞 1303/2013 para el proyecto 0230_CTC_LIMIA_LIMA_1_P Obras Adjudicaci贸n 1.969,75 €
San Cristovo de Cea Procedemento aberto cun so criterio de adxudicaci贸n, para o ALLEAMENTO MEDIANTE COMPRAVENDA DAS PARCELAS A2-1, A2-2, A2-3, A2-4, A3, A4, e A5, propiedade do Concello de San Cristovo de Cea (Ourense), inclu铆das no pol铆gono industral do Concello de San Cristovo de Cea con destino a uso industrial e demais usos compatibles Servicios Presentación Ofertas 0,00 €
Deputación Provincial de Ourense Procedemento aberto para a contrataci贸n da subministraci贸n de COMBUSTIBLE DURANTE ANO 2018 PARA O PARQUE M脫BIL E DE MAQUINARIA DA DEPUTACI脫N DE OURENSE NA ZONA DE INFLUENCIA DA PLANTA DE TRANSFERENCIA DE RSU EN A PEROXA. Expediente: 71-PA-2017 Suministros Presentación Ofertas 37.190,08 €
Leiro Concesi贸n por procedemento abero, varios criterios de adxudicaci贸n o SERVIZO DE CENTRO DE D脥A DE MAIORES DE LEIRO Servicios Presentación Ofertas 36.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "ACONDICIONAMENTO DE CAMI脩OS MUNICIPAIS" N潞 1/16/2018, no Concello de ESGOS. Obras Adjudicaci贸n 49.586,78 €
Consorcio Provincial contra incendios e salvamento de Ourense Procedemento aberto para a contrataci贸n da subministraci贸n DUN VEH脥CULO FURG脫N DE SERVIZOS VARIOS (FSV) DOTADO DE EQUIPAMENTO DE EXCARCERACI脫N CON DESTINO AO CONSORSIO PARA O SERVIZO CONTRA INCENDIOS E DE SALVAMENTO. Expediente: 1-CIS-2017 Suministros Presentación Ofertas 153.719,01 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "PAVIMENTACI脫N DA R脷A O PAO E CARBALLAL" N潞 3/16/2018, no Concello de PET脥N. Obras Adjudicaci贸n 49.586,78 €
Deputación Provincial de Ourense Procedemento aberto para a contrataci贸n da subministraci贸n de LIGANTE C65B2 con destino 谩s brigadas da Deputaci贸n Provincial de Ourense durante o ano 2018 na zona OESTE da provincia. EXP. 06-PA-2018 Suministros Presentación Ofertas 50.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "ENSANCHE DO CAMI脩O LEIRADO-GARAJES" N潞 4/16/2018, no Concello de QUINTELA DE LEIRADO. Obras Adjudicaci贸n 49.586,78 €
Deputación Provincial de Ourense Procedemento aberto para a contrataci贸n do servizo de seguridade e sa煤de naquelas obras e actividades nas que o contratista principal sexa a Deputaci贸n Provincial de Ourense, executadas con persoal propio. EXP. 03-PA-2018 Servicios Presentación Ofertas 71.000,00 €
Inorde Procedemento negociado con publicidade para a contrataci贸n da subministraci贸n de PENSOS con destino 贸 programa de recuperaci贸n de razas aut贸ctonas en perigo de extinci贸n DURANTE O ANO 2018 no marco do convenio de colaboraci贸n entre a Conseller铆a do Medio Rural e o Inordepara continuar ex situ dos recursos zooxen茅ticos aut贸ctonos das razas ovella galega, cabra galega e porco celta, cofinanciado co fondo europeo agr铆cola de desenvolvemento rural (EADER) no marco do PDR de Galicia 2014-2 Suministros Presentación Ofertas 3.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Procedemento aberto para a contrataci贸n da subministraci贸n de LIGANTE C65B2 con destino 谩s brigadas da Deputaci贸n Provincial de Ourense durante o ano 2018 na zona SUR da provincia. EXP. 05-PA-2018 Suministros Presentación Ofertas 45.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Procedemento aberto para a contrataci贸n da subministraci贸n de LIGANTE C65B2 con destino 谩s brigadas da Deputaci贸n Provincial de Ourense durante o ano 2018 na zona NORTE da provincia. EXP. 04-PA-2018 Suministros Presentación Ofertas 40.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "MELLORA DA REDE VIARIA MUNICIPAL" N潞 10/16/2018, no Concello de MONTERREI. Obras Adjudicaci贸n 49.579,56 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "MELLORA DA CAPA DE RODADURA DO CAMI脩O LAPELA-LAVANDEIRA" N潞 9/16/2018, no Concello de PADRENDA. Obras Adjudicaci贸n 49.586,78 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "ENSANCHE DE CURVAS NO CAMI脩O DE VILAR A MONTERREDONDO" N潞 8/16/2018, no Concello de PADRENDA. Obras Adjudicaci贸n 49.586,78 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "REGO ASFALTICO DE CAMI脩OS" N潞 6/16/2018, no Concello de VEREA. Obras Adjudicaci贸n 49.586,78 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "MELLORA DA REDE VIARIA MUNICIPAL" N潞 5/16/2018, no Concello de A TEIXEIRA. Obras Adjudicaci贸n 49.466,01 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "MELLORA DE CAMI脩OS DA REDE VIARIA MUNICIPAL", N潞 7/16/2018, no Concello de CARTELLE. Obras Adjudicaci贸n 49.586,78 €
Deputación Provincial de Ourense EXPEDIENTE: 75-PA-2017 procedemento aberto para a contrataci贸n da subministraci贸n de COMBUSTIBLE DE CALEFACCI脫N (GAS脫LEO C) 贸s edificios da Deputaci贸n Provincial de Ourense durante o ano 2018 Suministros Presentación Ofertas 24.793,39 €
Deputación Provincial de Ourense EXPEDIENTE: 77-PA-2017 procedemento aberto para a contrataci贸n da dubministraci贸n dun VEH脥CULO MINI RECOLECTOR con destino 贸 servizo de Augas e Medio Ambiente Suministros Presentación Ofertas 68.595,04 €
Deputación Provincial de Ourense EXPEDIENTE: 01-2018 procedemento aberto para o alleamento, con destino 谩 s煤a reciclaxe, dos residuos de PAPEL-CART脫N recollidos polo servizo de Augas e Medio Ambiente da Deputaci贸n provincial de Ourense DURANTE O ANO 2018 Servicios Presentación Ofertas 60.648,00 €
Deputación Provincial de Ourense PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA CONTRATACI脫N DEL SERVICIO DE EXPLOTACI脫N Y MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ABASTECIMIENTO EN ALTA RAZAMONDE鈥揝AN TROCADO, DE LOS MUNICIPIOS DE CENLLE, PUNX脥N Y SAN AMARO. Servicios Presentación Ofertas 135.830,44 €
Deputación Provincial de Ourense Procedemento aberto para a contrataci贸n da subministraci贸n de COMBUSTIBLE DURANTE O ANO 2018 PARA O PARQUE M脫BIL E DE MAQUINARIA DA DEPUTACI脫N DE OURENSE NA ZONA DE INFLUENCIA DA DA PARCELA DO PARQUE M脫BIL E DE MAQUINARIA EN SAN CIBRAO DAS VI脩A Suministros Presentación Ofertas 206.611,57 €
Deputación Provincial de Ourense EXPEDIENTE: 76-PA-2017 procedemento aberto para a contrataci贸n da subministraci贸n de SINAIS E MATERIAL DESTINADO 脕 REDE VIARIA PROVINCIAL Suministros Presentación Ofertas 68.318,00 €
Deputación Provincial de Ourense Procedemento aberto para a contrataci贸n da subministraci贸n de COMBUSTIBLE DURANTE ANO 2018 PARA PARQUE M脫BIL E MAQUINARIA DA DEPUTACI脫N DE OURENSE ZONA DE INFLUENCIA NAVE SERVIZO DE AUGAS E MEDIO AMBIENTE EN XINZO DE LIMIA. Expediente: 66-PA-2017 Suministros Presentación Ofertas 78.512,40 €
Deputación Provincial de Ourense EXP-II SERVIZO DE TRANSPORTE DAS OBRAS INCLU脥DAS NA ESPOSICI脫N IN TEMPORE SUEBORUM PROCEDENTES DA PENINSULA IB脡RICA Servicios Presentación Ofertas 55.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense EXP -II- SERVIZO DE TRANSPORTE DAS OBRAS INCLUIDAS NA EXPOSICI脫N IN TEMPORE SUEBORUM PROCEDENTES DE PA脥SES EUROPEOS, CON EXCLUSI脫N DA PEN脥NSULA IB脡RICA Servicios Presentación Ofertas 110.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Procedemento aberto para a contrataci贸n da execuci贸n da obra n潞 115/16/2017 denominada "REPARACI脫N DAS INFRAESTRUTURAS SOTERRADAS SEGUNDO AS DISCONFORMIDADES INDICADAS NA REVISI脫N E AUDITOR脥A DE DITAS INSTALACI脫NS PROPIEDADE DE 8 CONCELLOS DA Obras Adjudicaci贸n 111.686,95 €
San Cristovo de Cea Procedemento aberto, tr谩mite de urxencia, varios criterios de adxudicacion, para a contrataci贸n do suministro dun TRACTOR E D脷AS DESBROZADORAS polo Concello de San Cristovo de Cea Suministros Presentación Ofertas 108.900,00 €
Deputación Provincial de Ourense EXPEDIENTE 54-PA-2017 procedemento aberto para a contrataci贸n da subministraci贸n dunha M脕QUINA MINICARGADORA, SOBRE RODAS, CON IMPLMENTOS, para o Parque de Maquinaria da Deputaci贸n de Ourense Suministros Presentación Ofertas 63.636,36 €
Deputación Provincial de Ourense EXPEDIENTE 56-PA-2017 Procedemento aberto para a contrataci贸n da subministraci贸n de COMBUSTIBLE DE CALEFACCI脫N (PELLETS ENplus-A1) con destino a diversos centros de traballo da Deputaci贸n provincial de Ourense durante o ano 2018 Suministros Presentación Ofertas 56.500,00 €
Mancomunidade turística dos concellos de O Carballiño, Ribadavia, Boborás e Leiro Servizo "ACTIVIDADES DE PROMOCI脫N E INFORMACI脫N TUR脥STICA MO XEODESTINO O RIBEIRO NO ANO 2017 Servicios Adjudicaci贸n 0,00 €
Deputación Provincial de Ourense EXPEDIENTE: 55-PA-2017 Procedemento aberto para a contrataci贸n da subministraci贸n en lote 煤nico, de MATERIAL DE OFICINA para a Deputaci贸n provincial de Ourense durante o ano 2018 Suministros Presentación Ofertas 21.428,00 €
Deputación Provincial de Ourense Procedemento aberto para a contrataci贸n da subministraci贸n de SAL MINERAL COMO FUNDENTE PARA O MANTEMENTO DA VIALIDADE INVERNAL NAS ESTRADAS DA REDE PROVINCIAL NA TEMPADA 2017/2018. Expediente: 73-PA-2017 Suministros Presentación Ofertas 67.875,00 €
Deputación Provincial de Ourense Procedemento aberto para a contrataci贸n do servizo de ATENCI脫N VETERINARIA da Deputaci贸n provincial de Ourense DURANTE O ANO 2018 Servicios Presentación Ofertas 36.363,64 €
Deputación Provincial de Ourense Procedemento aberto para a contrataci贸n da execuci贸n da obra n潞 105/16/2017 denominada "PREPARACI脫N MEDIANTE TRATAMIENTO DE PINTURA DE 4 PLANTAS DE TRANSFERENCIA DE RSU (MUI脩OS, VER脥N, VIANA DO BOLO Y BEADE) DE LA DIPUTACI脫N PROVINCIAL DE OURE Obras Adjudicaci贸n 79.888,53 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "ABASTECEMENTO AUGA VILA DE REI / MELLORA RVM" N潞 86/POS/2017, no Concello de TRASMIRAS Obras Adjudicaci贸n 45.454,54 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "CENTRO DE D脥A" N潞 131/16/2017, no Concello de CALVOS DE RAND脥N. Obras Adjudicaci贸n 49.371,90 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "CONSTRUCI脫N DE LOCAL SOCIAL EN A PORTAXE" N潞 127/16/2017, no Concello de LOBIOS Obras Adjudicaci贸n 28.925,62 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "CONEXION REDE DE SANEAMENTO VILAMAIOR AO COLECTOR XERAL DE VER脥N, FASE 1" N潞 89/POS/2017, no Concello de VER脥N. Obras Adjudicaci贸n 45.454,54 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "ANTEPROXECTO REPARACI脫NS VIARIAS EN INSTALACI脫N MUNICIPAL" N潞 9/15/2017, no Concello de MEL脫N. Obras Adjudicaci贸n 16.528,92 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "REFORZO DE FIRME CON MESTURA BITUMINOSA EN QUENTE NA OU-0509 LUINTRA (OU-0508)-ESGOS (OU-536)" N潞 137/POS/2017, no Concello de ESGOS. Obras Adjudicaci贸n 48.899,49 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "ACOMETIDA ELECTRICA DO CAMPING DE MEL脫N" N潞 129/16/2017, no Concello de MEL脫N. Obras Adjudicaci贸n 42.975,21 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "ABATEMENTOS DE BIOANDA ADAPTADOS 脕 NOVA NORMATIVA" N潞 135/POS/2017,en vaios concellos da provincia. Obras Adjudicaci贸n 41.237,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "DEMOLICI脫N E CONSTRUCI脫N DE MURO E AXUSTE ELECT.PARQUE EMPRESARIAL" N潞 91/POS/2017, no Concello de VILAMAR脥N. Obras Adjudicaci贸n 45.454,54 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "AMPLIACI脫N SANEAMENTO E DEPUTACI脫N EN O TAMEIR脫N" N潞 128/16/2017, no Concello de A GUDI脩A. Obras Adjudicaci贸n 17.958,95 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "MELLORA DE SINALIZACI脫N E INFRAESTRUCTURAS" N潞 130/16/2017, no Concello de ARNOIA. Obras Adjudicaci贸n 32.963,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "SEGURIDADE VIARIA NA OU-1117 N-525 - OU-1102 XINZO-VILAR DE BARRIO" N潞 123/16/2017, no Concello de XINZO DE LIMIA E SARREAUS Obras Adjudicaci贸n 49.972,32 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "ADECUACI脫N DA AR脡A TERMAL DE SEIXOMIL" N潞 126/16/2017, no Concello de A TEIXEIRA Obras Adjudicaci贸n 49.586,78 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "PAVIMENTACI脫N VARIANTE DE SAN LORENZO (ENLACE CASFIGUEIRO-MULTIUSOS CEA)" N潞 122/16/2017, no Concello de SAN CRISTOVO DE CEA-PI脩OR Obras Adjudicaci贸n 22.750,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "REFORZO STO. R脷A DO PETO-R脷A STA. MARI脩A" N潞 97/POS/2017, no Concello de XINZO DE LIMIA. Obras Adjudicaci贸n 45.454,54 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "MELLORA NO SISTEMA DE DEPURACI脫N EN CORTI脩AS E RAMIR脕S", N潞 23/POS/2017, no Concello de CASTRELO DE MI脩O Obras Adjudicaci贸n 45.454,54 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "LIMPIEZAS, DRENAXE E SINALIZACI脫N NA OU-0607 O IVEDO (OU-903) - A TEIXEIRA" N潞 134/POS/2017, no Concello de A TEIXEIRA. Obras Adjudicaci贸n 48.825,23 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "CONSTRUCI脫N EDIC隆FICIO EQUIPAMENTO MUNIICPAL CELEIROS (FASE 1)" N潞 29/POS/2017, no Concello de CHANDREXA DE QUEIXA Obras Adjudicaci贸n 45.454,54 €
Pereiro de Aguiar, O ACONDICIONAMENTO TRAVES脥A EN CORTI脩AS Obras Adjudicaci贸n 68.600,00 €
Pereiro de Aguiar, O ACONDICIONAMENTO TRAVESIA EN BOEIROS Obras Adjudicaci贸n 98.000,00 €
Pereiro de Aguiar, O AMPLIACI脫N DE ILUMINACI脫N PUBLICA EN A DERRASA, CORTI脩AS, BOEIROS E CACHAMUI脩A Obras Adjudicaci贸n 111.335,50 €
Castrelo do Miño PREGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES O PROCEDEMENTO ABERTO PARA A CONTRATACI脫N DO SERVIZO DE LIMPEZA DE DISTINTOS INMOBLES DE TITULARIDADE MUNICIPAL DO CONCELLO DE CASTRELO DE MI脩O Servicios Presentación Ofertas 29.044,00 €
Sandiás Procedemento negociado sen publicidade do contrato de obras para "MELLORA DE PISTAS DE CONCENTRACI脫N PARCELARIA DO CONCELLO DE SANDI脕S" Obras Adjudicaci贸n 37.723,27 €
Deputación Provincial de Ourense EXPEDIENTE 52-PA-2017 procedemento aberto para a contrataci贸n da subministraci贸n de BANCOS E MARQUESI脩AS PARA MOBILIARIO URBANO, no marco da cooperaci贸n cos Municipios e demais entidades locais da provincia de durante o ano 2018 Suministros Presentación Ofertas 41,32 €
Deputación Provincial de Ourense EXP-II SERVIZO DE VIXILANCIA E SEGURIDADE DA EXPOSICI脫N IN TEMPOR SUEBORUM Servicios Presentación Ofertas 55.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Procedemento aberto para a contrataci贸n da execuci贸n da obra n潞 123/POS/2017 denominada "ACONDICIONAMENTO E MELLORA INTEGRAL NA OU-0210 LEIRADO - PONTEDEVA" no concello de Quintela de Leirado (Ref: 123/POS/2017 PAOI) Obras Adjudicaci贸n 120.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "SISTEMAS DE CONTENCI脫N NA OU-0904 SEOANE (OU-0903) - BOUZA" N潞 125/16/2017, no Concello de VIANA DO BOLO Obras Adjudicaci贸n 49.719,00 €
Deputación Provincial de Ourense Procedemento aberto para a contrataci贸n da execuci贸n da obra n潞 96/POS/2017 denominada "ACONDICIONAMENTO ESTRADA VILARI脩O DE CONSO - SABUGUIDO" no concello de Vilari帽o de Conso (Ref: 96/POS/2017 PAOI) Obras Adjudicaci贸n 81.999,99 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "SISTEMAS DE CONTENCI脫N NA OU-0907 SAN LOURENZO (N-525)- PARADA DA SERRA" N潞 124/16/2017, no Concello de A GUDI脩A Obras Adjudicaci贸n 49.719,00 €
Deputación Provincial de Ourense Procedemento aberto para a contrataci贸n da subministraci贸n de COMBUSTIBLE DURANTE ANO 2018 PARA PARQUE M脫BIL E DE MAQUINARIA DA DEPUTACI脫N DE OURENSE NA ZONA DE INFLUENCIA DA PLANTA DE TRANSFERENCIA DE RSU EN O CARBALLI脩O. Expediente: 64-PA-2017 Suministros Presentación Ofertas 123.966,94 €
Deputación Provincial de Ourense Procedemento aberto para a contrataci贸n da subministraci贸n de COMBUSTIBLE DURANTE O ANO 2018 PARA O PARQUE M脫BIL E DE MAQUINARIA DA DEPUTACI脫N DE OURENSE NA ZONA DE INFLUENCIA DA NAVE DA 脕REA DE INFRAESTRUTURAS EN BANDE. Expediente: 60-PA-2017 Suministros Presentación Ofertas 61.983,47 €
Deputación Provincial de Ourense Procedemento aberto para contrataci贸n da subministraci贸n de COMBUSTIBLE DURANTE ANO 2018 PARA PARQUE M脫BIL E MAQUINARIA DA DEPUTACI脫N DE OURENSE ZONA DE INFLUENCIA NAVE DA 脕REA DE INFRAESTRUTURAS EN O BARCO DE VALDEORRAS. Expediente: 62-PA-2017 Suministros Presentación Ofertas 45.454,55 €
Deputación Provincial de Ourense Procedemento aberto para contrataci贸n da subministraci贸n COMBUSTIBLE DURANTE ANO 2018 PARA PARQUE M脫BIL E MAQUINARIA DA DEPUTACI脫N DE OURENSE ZONA DE INFLUENCIA PUNTO LIMPO DO SERVIZO DE AGUAS E MEDIO AMBIENTE EN CASTRO CALDELAS. Exp: 63-PA-2017 Suministros Presentación Ofertas 10.743,80 €
Deputación Provincial de Ourense Procedemento aberto para contrataci贸n da subministraci贸n de COMBUSTIBLE DURANTE ANO 2018 PARA PARQUE M脫BIL E MAQUINARIA DA DEPUTACI脫N DE OURENSE ZONA DE INFLUENCIA NAVE DO SERVIZO DE AUGAS E MEDIO AMBIENTE EN VIANA DO BOLO. Expediente: 59-PA-2017 Suministros Presentación Ofertas 27.685,95 €
Deputación Provincial de Ourense Procedemento aberto para a contrataci贸n da subministraci贸n de COMBUSTIBLE DURANTE O ANO 2018 PARA O PARQUE M脫BIL E DE MAQUINARIA DA DEPUTACI脫N DE OURENSE NA ZONA DE INFLUENCIA DA PLANTA DE TRANSFERENCIA DE RSU EN BEADE. Expediente: 61-PA-2017 Suministros Presentación Ofertas 22.727,27 €
Deputación Provincial de Ourense Procedemento aberto para a contrataci贸n da subministraci贸n de COMBUSTIBLE DURANTE O ANO 2018 PARA O PARQUE M脫BIL E DE MAQUINARIA DA DEPUTACI脫N DE OURENSE NA ZONA DE INFLUENCIA DO PAZO PROVINCIAL. Expediente: 65-PA-2017 Suministros Presentación Ofertas 17.355,37 €
Deputación Provincial de Ourense Procedemento aberto para a contrataci贸n da subministraci贸n de COMBUSTIBLE DURANTE O ANO 2018 PARA O PARQUE M脫BIL E DE MAQUINARIA DA DEPUTACI脫N DE OURENSE NA ZONA DE INFLUENCIA DA NAVE DA 脕REA DE INFRAESTRUTURAS EN VER脥N. Expediente: 70-PA-2017 Suministros Presentación Ofertas 41.322,31 €
Deputación Provincial de Ourense Procedemento aberto para a contrataci贸n da subministraci贸n de COMBUSTIBLE DURANTE ANO 2018 PARA PARQUE M脫BIL E MAQUINARIA DA DEPUTACI脫N DE OURENSE ZONA DE INFLUENCIA DA NAVE DO SERVIZO DE AUGAS E MEDIO AMBIENTE NA POBRA DE TRIVES. Exp.: 68-PA-201 Suministros Presentación Ofertas 41.322,31 €
Deputación Provincial de Ourense Procedemento aberto para a contrataci贸n da subministraci贸n de COMBUSTIBLE DURANTE O ANO 2018 PARA O PARQUE M脫BIL E DE MAQUINARIA DA DEPUTACI脫N DE OURENSE NA ZONA DE INFLUENCIA DA PLANTA DE TRANSFERENCIA DE RSU EN A GUDI脩A. Expediente: 67-PA-2017 Suministros Presentación Ofertas 12.396,69 €
Muíños Procedemento de contrato menor para a adxudicaci贸n do contrato administrativo especial para a CONCESI脫N DA EXPLOTACI脫N DO SERVIZO DE CAF脡-BAR DO ALBERGUE XUVENIL E CENTRO DE LECER "A ROLA" Servicios Presentación Ofertas 10.800,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "SISTEMA DE DEPURACI脫N EN REBOREDA" N潞 84/POS/2017, no Concello de TO脡N Obras Adjudicaci贸n 29.545,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "PARQUE TERMAL A CARBALLEIRA DO BALNEARIO DE CORTEGADA" N潞 120/16/2017, no Concello de CORTEGADA Obras Adjudicaci贸n 49.586,78 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "PISTA DE COMPETICII脫N, MELLORA DAS INSTALACI脫NS DE REMO DO PARQUE N脕UTICO" N潞 8/15/2017, no Concello de CASTRELO DE MI脩O Obras Adjudicaci贸n 17.910,36 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "REFORZO DE FIRME CON MBQ E SINALZACION HORIZONTAL NA OU-0513 R脷A DE RAIRO - O CUMIAL (UO-105)" N潞 121/16/2017, no Concello de OURENSE Obras Adjudicaci贸n 22.066,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "ENSANCHE E MELLORA NA OU-214 OUTOMURO-VILAVIDAL" N潞 124/POS/2017, no Concello de CARTELLE Obras Adjudicaci贸n 49.586,78 €
Rairiz de Veiga MELLORA DOS CAMI脩OS MUNICIPAIS DE ACCESO 脕 SAINZA DE ARRIBA Obras Adjudicaci贸n 46.983,12 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "ACONDICIONAMENTO E MELLORA DAS R脷AS OUEIRO E DOCTOR VILA" N潞 41/POS/2017, no Concello de LAZA Obras Adjudicaci贸n 45.454,54 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "LIMPIEZA E REPARACI脫N DE FOSAS S脡PTICAS EN GOLPELLAS, SANTIAGO DE RUBI脕S E CASTELAUS" N潞 18/POS/2017, no Concello de CALVOS DE RAND脥N Obras Adjudicaci贸n 45.454,54 €
Deputación Provincial de Ourense EXPEDIENTE: 53-PA-2017 procedemento aberto para a contrataci贸n da subministraci贸n dun VEH脥CULO TIPO FURGONETA GRANDE con destino 贸 Parque M贸bil da Deputaci贸n provincial de Ourense Suministros Presentación Ofertas 34.297,52 €
Deputación Provincial de Ourense Procedemento aberto para a contrataci贸n da subministraci贸n DUN VEH脥CULO PORTACONTEDORES DE RESIDUOS DAS FRACCI脫NS VIDRO E PAPEL-CART脫N CON DESTINO 脫 SERVIZO DE AUGAS E MEDIO AMBIENTE. Expediente: 48-PA-2017 Suministros Presentación Ofertas 161.157,02 €
Castrelo do Miño PREGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA ADXUDICAR AS OBRAS DE MELLORA DE CAMI脩OS MUNICIPAIS 2017-2018 Obras Presentación Ofertas 42.298,00 €
Bola, A ENAJENACI脫N DUN TRACTOR VELLO (BEN PATRIMONIAL) Obras Adjudicaci贸n 22.869,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "PISTA DE PADEL EN CLABAGUEIROS" N潞 7/15/2017, no Concello de O BARCO DE VALDEORRAS Obras Adjudicaci贸n 33.057,85 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "ACONDICIONAMENTO PARQUE XARDINILLOS, INF. CULTURAL" N潞 71/POS/2017, no Concello de RIBADAVIA Obras Adjudicaci贸n 45.454,54 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "ACONDICIONAMENTO DE XARDINS MUNICIPAIS" N潞 44/POS/2017, no Concello de LOBIOS Obras Adjudicaci贸n 45.454,54 €
Bande Servizos de "direcci贸n t茅cnica de obra, direcci贸n de execuci贸n de obra e coordinaci贸n de seguriade e sa煤de - dentro da direcci贸n facultativa - do contrado de obras de "posta en valor do entorno da IGREXA DE SAN TORCUATO EN SANTA COMBA Obras Adjudicaci贸n 23.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "SANEAMENTO, ABASTECEMENTO E PAVIMENTACI脫N EN ESCULQUEIRA" N潞 50/POS/2017, no Concello de A MEZQUITA Obras Adjudicaci贸n 45.454,54 €
Baños de Molgas MELLORAS DE CAMI脩OS NAS PARROQUIAS DE PRESQUEIRA E BET脕N Obras Formalizaci贸n 45.523,89 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "ARRANXO DO SANEAMENTO NO N脷CLEO RURAL DE CERNADAS" N潞 119/16/2017, no Concello de AVI脫N Obras Adjudicaci贸n 33.057,85 €
Deputación Provincial de Ourense Procedemento aberto para a contrataci贸n da execuci贸n da obra n潞. 87/16/2017 denominada "SINALIZACI脫N HORIZONTAL NA ZONA SUR", nos concellos de Bande, Mui帽os e Lobios. Obras Adjudicaci贸n 35.794,45 €
Deputación Provincial de Ourense EXPEDIENTE 58-PA-2017 procedemento aberto para a contrataci贸n do servizo de TRANSPORTE DAS OBRAS INCLU脥DAS NA EXPOSICI脫N "IN TEMPORE SUEBORUM el tiempo de los Suevos en la Gallaecia. El primer reino medieval de occidente (411-585 A.D)" PROCEDENTE Servicios Presentación Ofertas 45.454,55 €
Ramirás Procedemento aberto para a contrataci贸n da subministraci贸n dun VEH脥CULO TIPO TRACTOR E D脷AS M脕QUINAS DESBROZADORAS para o concello de Ramiras Suministros Presentación Ofertas 108.900,00 €
Castrelo do Miño SUBMINISTRO DE VEHICULO DESTINADO A ACTUACION DE PROTECCI脫N DEL MEDIO AMBIENTE VEHICULO 4X4 CON PLATAFORMA ELEVADORA Suministros Presentación Ofertas 40.000,00 €
Larouco FORMALIZACION DO CONTRATO DA OBRA MANTEMENTO DO CAMINO DA ENCI脩EIRA DENDE O CRUCE DE SANTA LUCIA EN LAROUCO Obras Presentación Ofertas 36.698,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "LIMPIEZA DE FOXOS E SISTEMAS DE CONTENCI脫N NA OU-0701", N潞 118/16/2017, en varios concellos da provincia. Obras Adjudicaci贸n 49.502,39 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "MELLORA DE ACCESIBILIDADE NO CAMPO DE F脷TBOL" N潞 4/15/2017, no Concello de A BOLA Obras Adjudicaci贸n 41.322,31 €
Mancomunidade de Concellos de Santa Águeda MELLORA DA EFICIENCIA ENERX脡TICA E INSTALACI脫N EL脡CTRICA NA SEDE DA MANCOMUNIDADE DE CONCELLOS DE SANTA 脕GUEDA Obras Formalizaci贸n 39.857,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "CONSTRUCI脫N DE INSTALACI脫N DEPORTIVA" N潞 5/15/2017, no Concello de CASTRELO DO VAL Obras Adjudicaci贸n 30.578,51 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "REDE DE ABASTECEMENTO NO N脷CLEO RURAL DE PARTIDA E MARGARIDEIROS" N潞 117/16/2017, no Concello de RAMIR脕S Obras Adjudicaci贸n 36.900,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "MANTEMENTO R脷AS NA FONTE, SAN XURXO, REGUEIROO" N潞 79/POS/2017, no Concello de SAN XO脕N DE RIO Obras Adjudicaci贸n 45.454,55 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "CONSTRUCCI脫N DEP脫SITO DE AUGA PEGAS, AZOREIROS/XUX脕" N潞 69/POS/2017, no Concello de RAIRIZ DE VEIGA Obras Adjudicaci贸n 45.454,54 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "RETIRADA DE RAICES NA OU-0414 A ALMUZARA (N-541)-LEIRO (OU-209) E OU-0463 AS LAXAS (OU-0414)- BOROR脕S" N潞 133/POS/2017, no Concello de BOBOR脕S Obras Adjudicaci贸n 48.474,36 €
Veiga, A ACONDICIONAMENTO DO VIARIO ESTRADA DE PRADA-PRESA DE PRADA Obras Adjudicaci贸n 60.500,00 €
Veiga, A CREACI脫N DUN ESPAZO ACTIVO DE COMERCIALIZACI脫N DE PRODUTOS LOCAIS EN A VEIGA Obras Adjudicaci贸n 98.558,00 €
Veiga, A SINALIZACI脫N TUR脥STICAS DE RUTAS SENDEIRISTAS PARA ACADAR A HOMOLOGACI脫N E SINALIZACI脫N URBANA Obras Adjudicaci贸n 53.319,64 €
Veiga, A RECUPERACI脫N DE ESPACIOS DEGRADADOS E MELLORA DE ABASTECEMENTOS DE AUGAS EN SAN LORENZO Obras Adjudicaci贸n 40.000,00 €
Veiga, A MELLORAS E ADECUACI脫N DO CENTRO AP脥COLA DE PRADA Obras Adjudicaci贸n 45.185,07 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "CU脩AS NA OU-0522 SANTA CRUZ-PARADA" N潞 101/POS/2017, no Concello de AMOEIRO Obras Adjudicaci贸n 49.506,34 €
Bola, A Procedemento aberto para a contrataci贸n da subministraci贸n dun VEH脥CULO TIPO TRACTOR E D脷AS M脕QUINAS DESBROZADORAS para o Concello de A Bola Suministros Presentación Ofertas 108.900,00 €
Leiro Obra "AREA DE AUTOCARAVANAS E ADECUACI脫N DO ENTRONO DE PENA CORNEIRA" Obras Adjudicaci贸n 30.560,00 €
Leiro Acondicionamento R煤a Leiro Pequeno Obras Adjudicaci贸n 49.368,00 €
Chandrexa de Queixa Procedemento negociado sen publicidade cun 煤nico criterio de adxudicaci贸n e tramitaci贸n ordinaria, do contrato mixto de subministraci贸n e obra consistente na "SINALIZACI脫N DE RECURSOS TUR脥STICOS NO CONCELLO DE CHANDREXA DE QUEIXA" Obras Adjudicaci贸n 0,00 €
Carballeda de Valdeorras MELLORA DO CAMI脩O DE PUMARES A SOBRADELO Obras Adjudicaci贸n 35.696,51 €
Bande MELLORA DE CAMI脩OS MUNICIPAIS NO CONCELLO DE BANDE Obras Adjudicaci贸n 51.199,93 €
Castro Caldelas MELLORA E PAVIMENTACI脫N DE CAMI脩OS MUNICIPAIS EN CASTRO CALDELAS 2017/2018 Obras Formalizaci贸n 49.676,67 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "OBRAS DE ACONDICIONAMENTO DO CUARTO DE INSTALACI脫N 1 DA PLANTA BAIXA DO PAZO PROVINCIAL" N潞 114/16/2017, no Concello de OURENSE Obras Adjudicaci贸n 21.861,28 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "OBRAS DE MANTEMENTO EN CUBERTA FALDR脫N CARA A R脷A CRUZ VERMELLA E R脷A PROGRESO" N潞 113/16/2017, no Concello de OURENSE Obras Adjudicaci贸n 17.920,76 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "TRABALLOS DE CONSERVACI脫N E MANTEMENTO NA PLANTA DE RCDS" N潞 116/16/2017, no Concello de XINZO DE LIMIA Obras Adjudicaci贸n 11.121,03 €
Teixeira, A Procedemento negociado sen publicidade de MELLORA DA EFICIENCIA DO ALUMADO PUBLICO EN A TEIXEIRA Obras Presentación Ofertas 39.680,05 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "REPARACION E ASFALTADO DE CAMI脩OS NA TELLEIRA, BARRIO" N潞 82/POS/2017, no Concello de TABOADELA Obras Adjudicaci贸n 45.454,54 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "MELLORA DO STO, EN CASAL DE POULO, CHAOS DE POULO,..." N潞 37/POS/2017, no Concello de GOMESENDE Obras Adjudicaci贸n 43.388,43 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "TRATAMENTO SUPERFICIAL CON MICROAGLOMERADO EN FR脥O MOCROF-8 ACOND.DE ROTONDA EN R脷A VICIENTE RISCO E PAV.E MELLORA DO STO. EN TRAVIS脥A VICENTE RISCO" N潞 110/16/2017, no Concello de CASTRO CALDELAS Obras Adjudicaci贸n 23.140,49 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "LIMPIEZA DE FOXOS, FIRMES , DRENAXE E SEGURIDADE VIARIA NA OU-0408 COVAS (OU-901)-LIMITE DA PROVINCIA DE LUGO" N潞 106/16/2017, no Concello de SAN CRISTOVO DE CEA Obras Adjudicaci贸n 48.412,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "ACTUACIONES MEDIOAMBIENTAIS E INFRAESTRUCTURAS" N潞 109/16/2017, no Concello de MONTEDERRAMO Obras Adjudicaci贸n 49.586,77 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "MELLORA CAPTACI脫N MONTEVELOSO" N潞 95/16/2017, no Concello de CASTRELO DO VAL Obras Adjudicaci贸n 6.944,92 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "SEGURIDADE VIARIA NA OU-1212" N潞 108/16/2017, no Concello de ENTRIMO Obras Adjudicaci贸n 49.500,96 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "TRATAMENTO SUPERFICIAL CON MICROAGLOMERADO NA OU-1216" N潞 107/16/2017, no Concello de LOBEIRA Obras Adjudicaci贸n 49.980,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "LIMPEZA, REGAS, SINALIZACI脫N E SEGURIDADE VIARIA NA OU-0404 PI脩OR (OU-0402)-LIMITE DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA" N潞 111/16/2017, no Concello de PI脩OR Obras Adjudicaci贸n 49.244,15 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "ACONDICIONAMENTO NO CAMPO DE FUTBOL E EDIFICACI脫NS ANEXAS, ACTUACI脫N COFINANCIADA POLA XUNTA DE GALICIA, SECRETARIA XERAL PARA O DEPORTE" N潞 1/15/2017, no Concello de CENLLE Obras Adjudicaci贸n 27.262,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "ARRANXS EN INSTALACI脫NS DEPORTIVAS POR DESPERFECTOS DO TEMPORAL, ACTUACI脫N COFINANCIADA POLA XUNTA DE GALICIA, SECRETARIA XERAL PARA O DEPORTE" N潞 2/15/2017, no Concello de MUI脩OS Obras Adjudicaci贸n 49.586,78 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "ARRANXO CAMI脩O A TOXEIRA-ALDEA" N潞 65/POS/2017, no Concello de PONTEDEVA Obras Adjudicaci贸n 45.454,55 €
Deputación Provincial de Ourense Alleamento, mediante poxa, de seis dep贸sitos usados para almacenamento de emulsi贸ns Suministros Presentación Ofertas 0,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "SANEAMENTO NOS N脷CLEOS DE SAN SEBASTI脕N E A TORRE FASE II" N潞 75/POS/2017, no Concello de SAN AMARO Obras Adjudicaci贸n 24.793,39 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "CU脩AS NA OU-0503 OS CRUCEIROS (OU-0504)-VILAMARIN (OU-0527)" N潞 132/POS/2017, no Concello de COLES Obras Adjudicaci贸n 49.586,78 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "MELLORA DE VIAIS NO LUGAR DE LENTILLE" N潞 112/16/2017, no Concello de CENLLE Obras Adjudicaci贸n 25.875,19 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "REFORZO DE FIRME CON MISTURA ASF脕LTICA NA OU-1017 REBORDONDO-CARZOA" N潞 113/POS/2017, no Concello de CUALEDRO Obras Adjudicaci贸n 49.752,07 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "INFRAESTRUCTURAS R脷A CONSTITUCI脫N , 1陋 FAS", N潞 90/POS/2017, no Concello de VIANA DO BOLO Obras Adjudicaci贸n 45.454,54 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "INSTALACI脫N DE SISTEMAS DE CONTENCI脫N NA ESTRADA OU-0605 PEDRA DO SOL (OU-0606)-PARADA DE SIL (OU-604)" N潞 121/POS/2017, no Concello de A TEIXEIRA-PARADA DE SIL Obras Adjudicaci贸n 49.576,57 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "PASEOS PEON脥S NA OU-0215 TOEN-ARNOIA" N潞 102/POS/2017, no Concello de ARNOIA Obras Adjudicaci贸n 49.958,68 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "AFIRNADO CAMI脩O ELOY SABUZ-MELLORA CAMI脩O LARANXEIRO" N潞 9/POS/2017, no Concello de BARBAD脕S Obras Adjudicaci贸n 45.454,45 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "COLOCACI脫N DE BIONDA NA OU-1209 A TERRACH脕 (OU-1212) - OLELEAS (POLA ILLA)" N潞. 84/16/2017, no Concellos de ENTRIMO E LOBIOS Obras Adjudicaci贸n 31.495,87 €
Muíños Mellora de accesibilidade 谩s PRAIAS FLUVIAIS SITUADAS NO COMPLEXO TURISTICO DE O CORGO Obras Formalizaci贸n 60.500,00 €
Ramirás Contrato da obra "MELLORA DE ACCESO A MARGARIDEIROS E A PAZO-O RIAL DE PAIZ脕S" Obras Adjudicaci贸n 42.713,00 €
Pereiro de Aguiar, O Procedemento negociado sen publicidade para a contrataci贸n da execuci贸n da obra: proxecto MELLORA DE CAMI脩OS MUNICIPAIS NO CONCELLO DE PEREIRO DE AGUIAR Obras Adjudicaci贸n 53.115,37 €
Pereiro de Aguiar, O Mellora da eficiencia enerx茅tica na ILUMINACI脫N DO PARQUE EMPRESARIAL DE PEREIRO DE AGUIAR Obras Adjudicaci贸n 69.970,54 €
Pereiro de Aguiar, O Procedemento negociado sen publicidade para a contrataci贸n da execuci贸n da obra: proxecto "ACOND. ESPAZOS P脷B. URBAN. VEIGA ABAIXO, (obra n潞 60/POS/2017) Obras Adjudicaci贸n 107.000,00 €
Pereiro de Aguiar, O Procedemento negociado sen publicidade para a contrataci贸n da execuci贸n da obra: proxecto REXENERACI脫N DE FIRME EN LO脩O脕-TAPADA DE BOUZAS Obras Adjudicaci贸n 94.000,00 €
Vilamartín de Valdeorras Procedemento negociado sen publicidade, para a adxudicaci贸n do contrato de obras consistente en MELLORA DA EFICIENCIA ENERX脡TICA DA ILUMINACI脫N P脷BLICA EN C脫RGOMO Obras Presentación Ofertas 42.920,91 €
Calvos de Randín Contrato de obras consistente na "MELLORA DE CAMI脩OS NO CONCELLO DE CALVOS DE RAND脥N" Obras Adjudicaci贸n 40.414,00 €
Carballeda de Valdeorras anuncio de adxudicacion acondicionamento do espazo urbano do entorno da ponte Casaio xunto ao cruce N-536 e OU-122 Obras Adjudicaci贸n 47.787,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "REFORZO DE FIRME CON MISTURA ASF脕LTICA NA OU-0209 CELANOVA (OU-231)-QUINTELA DE LEIRADO (OU-0210)" N潞 103/16/2017, no Concello de CELANOVA Obras Adjudicaci贸n 49.825,51 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "ENSANCHE E PAVIMENTACI脫N DO CAMI脩O BOUZA A ERMIDA" N潞 12/POS/2017, no Concello de BEARIZ Obras Adjudicaci贸n 24.793,39 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "ACONDICIONAMENTO CENTRO SOCIO-CULTURAL ALVITE" N潞 13/POS/2017, no Concello de BEARIZ Obras Adjudicaci贸n 20.661,16 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "TRATAMENTO SUPERFICIAL CON MICROAGLOMERADO NA OU-1018" N潞 99/16/2017, no Concello de CUALEDRO Obras Adjudicaci贸n 48.917,36 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "TRATAMENTO SUPERFICIAL CON MICROAGLOMERADO NA OU-0202 A MANCHICA (OU-540)-GUND脥AS (OU-320)" N潞 102/16/2017, no Concello de A MERCA Obras Adjudicaci贸n 49.100,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "OBRAS DE DRENAXE, REGAS E SINALIZACI脫N NA OU-0203 AS MARAVILLAS (OU-540)-SANTA BAIA (OU-404)" N潞 104/16/2017, no Concello de CARTELLE Obras Adjudicaci贸n 49.586,78 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "RETIRADA DE FORMIG脫N EN FOXOS NA OU-0102 XUNQUEIRA DE AMB脥A (OU-0108)-POLIGINO DE SAN CIBRAO" N潞 101/16/2017, no Concello de XUNQUEIRA DE AMB脥A Obras Adjudicaci贸n 49.137,12 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "TRATAMENTO SUPERFICIAL CON MICROAGLOMERADO NA OU-0308" N潞 131/POS/2017, no Concello de AVI脫N Obras Adjudicaci贸n 49.586,78 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "CONSTRUCCI脫N DE OFICINA E ASEOS NO PARQUE DE MAQUINARIA" N潞 83/16/2017, no Concello de SAN CIBRAO DAS VI脩AS Obras Adjudicaci贸n 10.475,76 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "REFORZO DE FIRME NA ESTRADA OU-1021" N潞 129/POS/2017, no Concello de MONTERREI Obras Adjudicaci贸n 44.701,42 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "SINALIZCI脫N WN VIAS MUNICIPAIS" N潞 100/16/2017, no Concello de TRASMIRAS Obras Adjudicaci贸n 41.321,55 €
Deputación Provincial de Ourense Expediente: 45-PA-2017 procedemento aberto para a contrataci贸n do servizo de TRANSPORTE DAS OBRAS INCLU脥DAS NA EXPOSICI脫N "IN TEMPORE SUEBORUM", PROCEDENTES DE PA脥SES EUROPEOS, CON EXCLUSI脫N DA PEN脥NSULA IB脡RICA Servicios Presentación Ofertas 110.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Procedemento aberto para a contrataci贸n da prestaci贸n do servizo de VIXILANCIA E SEGURIDADE DA EXPOSICI脫N "IN TEMPORE SUEBORUN". Expediente: 46-PA-2017 Servicios Presentación Ofertas 55.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Expediente: 44-PA-2017 procedemento aberto para a contrataci贸n do servizo de TRANSPORTE DAS OBRAS INCLU脥DAS NA EXPOSICI脫N "IN TEMPORE SUEBORUM", PROCEDENTES DA PEN脥NSULA IB脡RICA Servicios Presentación Ofertas 55.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Procedemento aberto para a contrataci贸n da subministraci贸n de LIGANTE C65B2 (ZONA OESTE) para a s煤a utilizaci贸n polas brigadas da Deputaci贸n provincial de Ourense DURANTE O ANO 2017 Suministros Presentación Ofertas 90.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "TRATAMENTO SUPERFICIAL CON MICROAGLOMERADO NA OU-0206" N潞. 96/16/2017, no Concello de VEREA Obras Adjudicaci贸n 49.586,78 €
Calvos de Randín ADXUDICACION PROVISIONAL DO CONTRATO DE OBRAS CONSISTENTE NA CONSTRUCCI脫NDE APARCADOIRO EN SANTIAGO RUBIAS, SINALIZACION E PANEIS INTERPRETARIVOS Obras Adjudicaci贸n 49.997,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "SANEAMENTO E ABASTECEMENTO NOS N脷CLEOS RURAIS DE LAMALONGA E ESPI脩O" N潞. 91/16/2017, no Concello de A VEIGA Obras Adjudicaci贸n 45.450,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "AMPLIACI脫N CAMI脩O DE TRASCASTRO, MELLORA DO ABASTO. A SANTA TEGRA E PAV. DA R脷A CATRO CAMI脩OS" N潞. 26/POS/2017, no Concello de CASTRO CALDELAS Obras Adjudicaci贸n 45.454,54 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "TRATAMENTO SUPERFICIAL CON MICROAGLOMERADO NA OU-1112" N潞 98/POS/2017, no Concello de XINZO DE LIMIA Obras Adjudicaci贸n 49.586,78 €
Sarreaus PREGO CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DO PROCEDEMENTO ABERTO PARA A CONTRATACION DO SUMINISTRO DUN TRACTOR ESBROZADORA Suministros Presentación Ofertas 115.325,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "RETIRADA DE FORMIG脫N EN FOXOS NA OU-0102" N潞. 92/16/2017, no Concello de XUNQUEIRA DE AMB脥A Obras Adjudicaci贸n 24.234,79 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "TRATAMENTO SUPERFICIAL CON MICROAGLOMERADO NA OU-0526" N潞. 97/16/2017, no Concello de OURENSE Obras Adjudicaci贸n 49.586,78 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "LEGALIZACI脫N E REFORMA VELORIO E LOCAL SOCIAL" N潞. 94/16/2017, no Concello de BALTAR Obras Adjudicaci贸n 33.057,85 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "REMATE DA URBANIZACI脫N DA TRAVESIA DE BANDE" N潞. 93/16/2017, no Concello de BANDE Obras Adjudicaci贸n 6.840,29 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "REABILITACI脫N DE FIRME NA OU-0509 LUINTRA" N潞. 114/POS/2017, no Concello de ESGOS Obras Adjudicaci贸n 49.586,78 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "PAVIMENTACI脫N E SANEAMENTO NOS N脷CLEOS DO NOCELO E PADROSO" N潞. 81/POS/2017, no Concello de SARREAUS Obras Adjudicaci贸n 45.454,54 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "MELLORA CONTORNO 脕REA RECREATIVA QUEIXEIA" N潞. 4/POS/2017, no Concello de ARNOIA Obras Adjudicaci贸n 45.454,54 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "ACONDICIONAMENTO E MELLORA INTEGRAL NA OU-0861" N潞. 107/POS/2017, no Concello de O BOLO Obras Adjudicaci贸n 49.586,78 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "BERARR脷AS NA R脷A ARTURO P脡REZ SERANTES" N潞. 98/POS/2017, no Concello de XUNQUEIRA DE AMB脥A Obras Adjudicaci贸n 45.454,54 €
Celanova ANUNCIO DE LICITACI脫N CONCESI脫N DO USO PRIVTIVO DOS POSTOS DA PRAZA DE ABASTOS DO CONCELLO DE CELANOVA Servicios Presentación Ofertas 0,00 €
Deputación Provincial de Ourense Procedemento aberto para a contrataci贸n da subministraci贸n de LIGANTE C69BP2 (ZONA OESTE) para a s煤a utilizaci贸n polas brigadas da Deputaci贸n provincial de Ourense DURANTE O ANO 2017 Suministros Presentación Ofertas 120.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Procedemento aberto para a contrataci贸n da subministraci贸n de LIGANTE C69BP2 (ZONA NORTE) para a s煤a utilizaci贸n polas brigadas da Deputaci贸n provincial de Ourense DURANTE O ANO 2017 Suministros Presentación Ofertas 105.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Procedemento aberto para a contrataci贸n da subministraci贸n de LIGANTE C65B2 (ZONA NORTE) para a s煤a utilizaci贸n polas brigadas da Deputaci贸n provincial de Ourense DURANTE O ANO 2017 Suministros Presentación Ofertas 80.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Procedemento aberto para a contrataci贸n da subministraci贸n de LIGANTE C65B2 (ZONA SUR) paa a s煤a utilizaci贸n polas brigadas da Deputaci贸n provincial de Ourense DURANTE O ANO 2017 Suministros Presentación Ofertas 85.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "REPARACI脫N DE VARANDAS NA ZONA SUR" N潞. 88/16/2017, no Concello de ENTRIMO Obras Adjudicaci贸n 33.057,85 €
Deputación Provincial de Ourense Procedemento aberto para a contrataci贸n da subministraci贸n de LIGANTE C69BP2 (ZONA SUR) para a s煤a utilizaci贸n polas brigadas da Deputaci贸n provincial de Ourense DURANTE O ANO 2017 Suministros Presentación Ofertas 115.000,00 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "INSTALCION DE FOSA S脡PTICA EN SANTA ANA E MELLORA DE PAVIMENTACI脫N DE CAMI脩O EN COALLOSO E MELLORA PISTA EN ARCOS" N潞. 80/POS/2017, no Concello de SANDI脕S Obras Adjudicaci贸n 45.454,54 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "ACONDICIONAMENTO DA PRAZA DO TOURAL" N潞. 89/16/2017, no Concello de MACEDA Obras Adjudicaci贸n 17.750,81 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "MELLORA AMBIENTAL DO PASEO DE ACCESO A ZONA TERMAL DE LAIAS" N潞. 90/16/2017, no Concello de CENLLE Obras Adjudicaci贸n 49.563,61 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "CONEXI脫N PARDECONDE-XARAVEDRA" N潞. 36/POS/2017, no Concello de ESGOS. Obras Adjudicaci贸n 45.454,54 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "BACHEO E REGULARIZACI脫N EN VIAIS PROVINCIAIS NA ZONA OESTE" N潞. 79/16/2017, en varios concellos da provincia. Servicios Adjudicaci贸n 29.424,75 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "SANEAMENTO EN VIVEIRO, FECHI脩AS E ABELLEIRA" N潞. 27/POS/2017, no Concello de CELANOVA Obras Adjudicaci贸n 45.454,54 €
Deputación Provincial de Ourense Contrato menor para a execuci贸n da obra "COLOCACI脫N DE BIONDA NA OU-0901 VIANA-RAMILO" N潞. 86/16/2017, no Concello de Viana do Bolo Obras Adjudicaci贸n 31.495,87 €
Bolo, O Proxecto de "MELLORA E CONSERVACI脫N DAS ESTRADAS DO BOLO A CELAVENTE E DE CAMBELA A BUX脕N (PLAN PROVINCIAL 2017)" Obras Presentación Ofertas 0,00 €
Mancomunidade turística dos concellos de O Carballiño, Ribadavia, Boborás e Leiro Procedemento negociado sen publicidade da obra "ACONDICIONAMENTO DOS SENDEIROS DE TERRAS DO AVIA" Obras Presentación Ofertas 0,00 €