Acordos do pleno ordinario da Deputaci贸n de Ourense de data 30 de abril de 2014:

-APROBACI脫N DO C脫DIGO 脡TICO E DE CONDUTA DA DEPUTACI脫N DE OURENSE.


-APROBACI脫N DA ORDENANZA REGULADORA DOS PROCEDEMENTOS DE SELECCI脫N DE PERSOAL FUNCIONARIO INTERINO E LABORAL AO SERVIZO DA DEPUTACI脫N DE OURENSE.

A dita ordenanza ten por obxecto regular os procedementos de selecci贸n de persoal laboral de car谩cter temporal por parte da Deputaci贸n de Ourense. Os procedementos regulados na presente ordenanza ser谩n de aplicaci贸n no disposto pola lexislaci贸n vixente para a selecci贸n de funcionarios interinos.


-APROBACI脫N DA MOCI脫N DO BNG RESPECTO DA FACTURACI脫N INDEBIDA POLO CONSUMO EL脡CTRICO MUNICIPAL

Apr贸base a moci贸n presentada polo BNG, coa emenda de adici贸n do Grupo Popular que sinala: "Po帽er a disposici贸n dos concellos da provincia a asesor铆a xur铆dica da administraci贸n provincial en relaci贸n coas xesti贸ns necesarias para as reclamaci贸ns que procedan sobre a facturaci贸n indebida polo consumo el茅ctrico municipal".


-APROBACI脫N DA ORDENANZA REGULADORA DOS PREZOS P脷BLICOS POLOS SERVIZOS DE ACTIVIDADES CULTURAIS, DEPORTIVAS, EDUCATIVAS E DE OCUPACI脫N DO TEMPO LIBRE PROMOVIDAS POLA DEPUTACI脫N PROVINCIAL DE OURENSE

Constit煤e o obxecto da presente ordenanza a regulaci贸n do establecemento e fixaci贸n dos prezos p煤blicos polos servizos de actividades culturais, deportivas, educativas e de ocupaci贸n do tempo libre promovidas pola Deputaci贸n Provincial de Ourense. As disposici贸ns establecidas na presente ordenanza aplicar谩nselles aos ditos servizos cando estes carezan dunha regulaci贸n espec铆fica noutra ordenanza provincial.


-APROBACI脫N DO EXPEDIENTE DE MODIFICACI脫N DOS CR脡DITOS ORZAMENTARIOS E DAS BASES DE EXECUCI脫N DO ORZAMENTO DO EXERCICIO 2014 MEDIANTE SUPLEMENTOS DE CR脡DITO, N.潞 2/2014


-APROBACI脫N DA MODIFICACI脫N DO PLAN PROVINCIAL DE COOPERACI脫N 脕S OBRAS E SERVIZOS MUNICIPAIS E DA REDE VIARIA PROVINCIAL DO EXERCICIO 2014, RELATIVA 脕S OBRAS MUNICIPAIS DOS CONCELLOS DE TRASMIRAS, TABOADELA E SARREAUS

Acordo:

Modificar o Plan provincial de cooperaci贸n 谩s obras e servizos municipais e da rede viaria provincial do exercicio 2014 relativa 谩s obras municipais dos concellos de:

-Sarreaus, incorporando 贸 plan principal 鈥揺n substituci贸n da obra denominada "Reparaci贸n de cami帽os acceso 贸s pobos de Sarreaus"- a obra denominada "Pavimentaci贸n e abastecemento en Sarreaus" cun orzamento de execuci贸n de 45.000 鈧.

-Taboadela, incorporando 贸 plan principal 鈥揺n substituci贸n da obra denominada "Saneamento de augas residuais en San Fiz"- a obra denominada "Mellora e conservaci贸n da rede viaria municipal" cun orzamento de execuci贸n de 20.000 鈧 e

-Trasmiras, fixando na cantidade de 45.000 鈧 o investimento vinculado 谩 execuci贸n da obra "Mellora da capa de rodadura da estrada C.N. 525-Moreiras"- co fin de destinar ata un m谩ximo de 5.000 鈧 谩 contrataci贸n dos servizos complementarios de redacci贸n de proxecto, direcci贸n de obra e coordinaci贸n de seguridade e sa煤de da dita actuaci贸n.


APROBACI脫N DA ACEPTACI脫N DA DELEGACI脫N DE COMPETENCIA E APROBACI脫N INICIAL DO PROXECTO DE EXPROPIACI脫N FORZOSA POR TAXACI脫N CONXUNTA PARA A EXECUCI脫N DA OBRA DE AMPLIACION DA R脷A COSTUREIRAS 1陋 FASE, NO CONCELLO DE AMOEIRO

Acordo:

1潞.- Aceptar a delegaci贸n de competencia efectuada polo Concello de Amoeiro en sesi贸n plenaria do 23 de xaneiro de 2014, para a tramitaci贸n do expediente expropiatorio para a execuci贸n da obra de ampliaci贸n da r煤a Costureiras, 1陋 fase.

2潞.- Aprobar inicialmente o proxecto de expropiaci贸n para a execuci贸n da referida obra.

3潞.- Someter a informaci贸n p煤blica o proxecto de expropiaci贸n polo prazo dun mes, de conformidade coa normativa vixente.


APROBACI脫N DA RESOLUCI脫N DOS CONVENIOS DE DELEGACI脫N DA XESTI脫N DAS PLANTAS DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS DAS COMARCAS DE CELANOVA E O RIBEIRO

Acordo:

Denunciar os convenios de cooperaci贸n subscritos por esta Deputaci贸n Provincial coa Mancomunidade Intermunicipal Voluntaria de Concellos do Ribeiro e coa Mancomunidade Intermunicipal Voluntaria Terra de Celanova para a regulaci贸n da xesti贸n delegada das microplantas de transferencia de residuos s贸lidos urbanos das comarcas do Ribeiro e da Terra de Celanova.

En virtude da anterior denuncia, e de conformidade co establecido na cl谩usula 7陋.1.b) dos convenios de referencia, estes quedar谩n resoltos con efectos do 1 de xaneiro de 2015.

A liquidaci贸n dos convenios, inclu铆ndo o traspaso dos medios financeiros, materiais e humanos adscritos 贸 servizo, corresponderalle 谩 comisi贸n de control e seguimento de cada convenio.


APROBACI脫N DA CREACI脫N DE DOUS GRUPOS DE TRABALLO PARA O ESTUDO E SEGUIMENTO DA SITUACI脫N DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DA ESCOLA DE EQUITACI脫N E DO APARCAMENTO ANEXO AO HOSPITAL SANTA MAR脥A NAI

Unha vez vista a solicitude formulada no seu d铆a polo Grupo Socialista, para a creaci贸n dunha comisi贸n de seguimento da situaci贸n do contrato relativo ao aparcamento anexo ao Hospital Santa Mar铆a Nai, as铆 como a pregunta formulada por este mesmo grupo pol铆tico na comisi贸n informativa de Agricultura e Medio Ambiente do 24 de abril de 2014, relativa 谩 situaci贸n do contrato administrativo especial de xesti贸n da Escola de Equitaci贸n de Vilamar铆n, consid茅rase oportuno a realizaci贸n dun adecuado estudo e seguimento da situaci贸n dos ditos contratos administrativos coa participaci贸n dos grupos pol铆ticos.

Polo exposto, trala proposta da Presidencia, o Pleno acorda:

Crear dous grupos de traballo para o estudo e seguimento da situaci贸n dos contratos administrativos relativos 谩 Escola de Equitaci贸n de Vilamar铆n e o aparcamento anexo ao Hospital Santa Mar铆a Nai.

Os ditos grupos de traballo estar谩n integrados polo presidente e un representante de cada grupo pol铆tico, sen prexu铆zo da obrigatoriedade da comparecencia 谩s sesi贸ns dos ditos grupos dos empregados p煤blicos provinciais cuxa presenza se estime oportuna, por orde da Presidencia ou por acordo do propio grupo de traballo.

Os grupos de traballo constitu铆dos levar谩n a cabo as actuaci贸ns necesarias para determinar a situaci贸n dos contratos administrativos a que se refiren, podendo formular as conclusi贸ns ou recomendaci贸ns que considere oportunas ante a comisi贸n informativa competente.


APROBACI脫N DUNHA INICIATIVA CONXUNTA DOS TRES GRUPOS POL脥TICOS PP, PSOE E BNG EN RELACI脫N COAS INFORMACI脫NS P脷BLICAS DE TRAZADO E AMBIENTAL DA A-76 POLO QUE RESPECTA AO TRAZADO QUE AFECTA 脕 RIBEIRA SACRA (OURENSE-MONFORTE)

Acordo:

1潞) Solicitar ao Ministerio de Fomento que reinicie unha nova informaci贸n p煤blica cun trazado definitivo, claro e 煤nico, antes de comezar a redacci贸n dos proxectos de trazado e construtivos, para que os administrados dispo帽an dun per铆odo de alegaci贸ns, tanto para o trazado como para os aspectos medioambientais.

2潞) Que o Ministerio de Fomento te帽a en conta a tramitaci贸n actual da candidatura da "Ribeira Sacra como Patrimonio da Humanidade", tendo en conta as s煤as peculiaridades paisax铆sticas, ambientais, culturais e econ贸micas.