Acordos do pleno da Deputaci贸n de Ourense de data 25 de xaneiro de 2013

-Aprobaci贸n das Bases reguladoras do Programa Provincial de Asistencia T茅cnica, Econ贸mica e Xur铆dica 贸s Concellos e Mancomunidades en materia de Servizos Sociais Comunitarios para o exercicio 2013.

O obxecto do Programa c铆nguese 谩 programaci贸n detallada das acci贸ns de asistencia t茅cnica, econ贸mica e xur铆dica 贸s concellos con menos de 20.000 habitantes na execuci贸n das s煤as competencias en materia de servizos sociais comunitarios b谩sicos. Para estes efectos, incl煤ense tam茅n as mancomunidades intermunicipais con menos de 20.000 habitantes, 贸 tratarse de meras entidades instrumentais dos concellos que exercen competencias delegadas por aqueles.

O presente Programa Provincial desenvolve especificamente as actuaci贸ns I e II do Plan BenOurense de Servizos Sociais, con incidencia ademais na actuaci贸n V do dito plan estrat茅xico, desenvolvendo de xeito detallado e operativo as s煤as previsi贸ns xerais.

-Denuncia do convenio coa Conseller铆a de Educaci贸n e Ordenaci贸n Universitaria, de colaboraci贸n na creaci贸n da Escola de Artes Aplicadas e Oficios Art铆sticos Antonio Failde de Ourense.

Acadase o seguinte acordo:

Denuncia-lo convenio de 1 de outubro de 1986, modificado o 1 de outubro de 1998, subscrito entre a Deputaci贸n Provincial de Ourense e a Conseller铆a de Educaci贸n e Ordenaci贸n Universitaria da Xunta de Galicia, para a creaci贸n da actual Escola de Artes e Oficios Antonio Failde, co obxecto de que con efectos do 1 de febreiro de 2014 o dito convenio quede extinguido.

- Delegaci贸n na Deputaci贸n Provincial do exercicio das competencias do Concello de San Amaro en materia de recadaci贸n do imposto sobre construci贸ns, instalaci贸ns e obras.

Acadase o seguinte acordo:

Acepta-la delegaci贸n nesta Deputaci贸n Provincial das facultades que o Concello de San Amaro ten atribu铆das en materia de recadaci贸n do imposto sobre construci贸ns, instalaci贸ns e obras.

-Convenio de cooperaci贸n entre a Deputaci贸n Provincial de Ourense e o Concello da Pobra de Trives para liquidaci贸n e pagamento das d茅bedas existentes entre 谩mbalas d煤as entidades locais.

Acadase o seguinte acordo:

Aproba-la subscrici贸n do convenio de cooperaci贸n entre a Deputaci贸n Provincial de Ourense e o Concello da Pobra de Trives, para a liquidaci贸n e pagamento das d茅bedas existentes entre 谩mbalas d煤as entidades locais.

Del茅ganse na Deputaci贸n Provincial de Ourense as facultades que o Concello da Pobra de Trives ten atribu铆das en materia de xesti贸n tributaria nos impostos de bens inmobles (IBI), actividades econ贸micas (IAE), veh铆culos de tracci贸n mec谩nica (IVTM), e nas taxas de recollida de lixo, abastecemento domiciliario de auga potable, saneamento e depuraci贸n de augas residuais, e da recadaci贸n dos devanditos tributos, as铆 como das actuaci贸ns pendentes dos 煤ltimos catro anos, e non prescritas, sobre os ditos tributos.

-Convenio de cooperaci贸n entre a Deputaci贸n Provincial de Ourense e o Concello de Avi贸n para liquidaci贸n e pagamento das d茅bedas existentes entre 谩mbalas d煤as entidades locais.

Acadase o seguinte acordo:

Aproba-la subscrici贸n do convenio de cooperaci贸n entre a Deputaci贸n Provincial de Ourense e o Concello de Avi贸n, para a liquidaci贸n e pagamento das d茅bedas existentes entre 谩mbalas d煤as entidades locais.

-Moci贸n do Grupo Popular contra a supresi贸n do servizo ferroviario entre Ourense e Puebla de Sanabria.

Acadase o seguinte acordo: "A Deputaci贸n de Ourense:

1- Manifesta a s煤a preocupaci贸n e o rexeitamento ante a decisi贸n de suprimir o servizo ferroviario entre Ourense e Puebla de Sanabria.

2- Insta ao Ministerio de Fomento a que reconsidere esa medida e mante帽a a operatividade da conexi贸n por ferrocarril entre Ourense e Puebla de Sanabria, evitando as铆 a perda dese servizo p煤blico esencial de transporte para os concellos da provincia polos que transcorre."

3- Instar 谩 Xunta de Galiza a que demande do Estado a efectivizaci贸n do acordo un谩nime do parlamento Galego, de 1995, que demandaba un plan de investimentos e defend铆a a modernizaci贸n da rede interior de Galiza e o aumento das frecuencias e calidade do servizo.

4- Buscar colaboraci贸n das Comunidades Aut贸nomad de Galicia e Castela Le贸n, Deputaci贸ns de Ourense e Zamora, as铆 como doutras administraci贸ns para manter unha boa oferta de transporte p煤blico de viaxeiros, con horarios e tarifas adecuadas, ademais de levar a cabo unha campa帽a de promoci贸n do uso do tren convencional.

-Aprobaci贸n inicial do proxecto de expropiaci贸n forzosa por taxaci贸n conxunta para a execuci贸n da obra de beirarr煤as na Castellana e ensanche cami帽o Farixa, n.潞 70/PB/2012, no municipio de San Cibrao das Vi帽as.

-Moci贸n autov铆a Ourense-Ponferrada A-76.

Acadase o seguinte acordo:

"A Deputaci贸n de Ourense

1-Reivindica a importancia do proxecto de autov铆a Ourense-Ponferrada A-76, actuaci贸n de gran transcendencia para a vertebraci贸n de Galicia, sendo sensible 谩s demandas dos concellos e organizaci贸ns que a demandan.

2-Insta a Xunta de Galicia a que demande do Ministerio de Fomento o seu compromiso firme e inequ铆voco para a execuci贸n desta autov铆a.

3-Insta ao Ministerio de Agricultura, Alimentaci贸n e Medio Ambiente, a que acelere os traballos de redacci贸n da Declaraci贸n de Impacto Ambiental deste proxecto da A-76, para posibilitar a aprobaci贸n definitiva do estudo informativo da autov铆a.

4-Insta ao Ministerio de Fomento, unha vez cumprimentado o punto terceiro deste acordo, a que licite a redacci贸n dalg煤n dos proxectos dos tramos en que se divida a autov铆a.

5-Demanda ao Ministerio de Fomento a r谩pida continuaci贸n dos traballos de rehabilitaci贸n estrutural e recuperaci贸n do firme na N-120 e na N-536, cuxo proxecto obra en poder da Demarcaci贸n de Estradas do Estado en Ourense."