O pleno da Deputaci贸n aproba o Plan de cooperaci贸n 谩s obras e servizos do Concello de Ourense

  • O acordo permitir谩 realizar as obras de mellora da r煤a Concejo, a pasarela do Parque Barba帽a e obras de infraestruturas, abastecemento e humanizaci贸n Eiro谩s, Seixalbo, r煤a do Mercado e Santa Mari帽a.

Ourense, 29 de outubro de 2015.- O pleno ordinario da Deputaci贸n de Ourense correspondente ao mes de outubro de 2015 aprobo a Plan Especial de Cooperaci贸n 谩s Obras e Servizos do Concello de Ourense 2015-2016, que permitir谩 realizar as obras de mellora e humanizaci贸n da r煤a Concejo e da pasarela peonil do Parque Barba帽a, xunto co acondicionamento e renovaci贸n do firme na Praza Eiro谩s e na r煤a do Pazo; a rede de abastecemento A Besada-Santa Mari帽a; a humanizaci贸n na Canella do Barba帽a-Pozo do Inferno; a instalaci贸n el茅ctrica para a v铆deo-vixilancia no Pol铆gono empresarial de Seixalbo, e a rehabilitaci贸n do firme e adecuaci贸n de accesibilidade da r煤a do Mercado.

O Plan cofin谩nciase na s煤a integridade pola Deputaci贸n de Ourense e o Concello de Ourense, ascendendo o orzamento total das obras a 1,6 mill贸ns de euros.

Outros acordos do pleno de hoxe foron os seguintes:

APROBACI脫N DO EXPEDIENTE DE MODIFICACI脫N DAS BASES DE EXECUCI脫N DO ORZAMENTO PARA O ANO 2015

Acordo:

1潞.- Aprobar a modificaci贸n, no que se refire 谩 especificaci贸n do cap铆tulo VII de gastos, experimentando as seguintes variaci贸ns:

Con cargo 谩 aplicaci贸n orzamentaria 450.12/762.01 "A Concellos. Cooperaci贸n provincial", prev铆ase unha subvenci贸n ao Concello de Trasmiras para subministro de elementos para parque infantil. En base ao escrito remitido polo Concello de Trasmiras en data 20/10/2015, ser铆a convinte o cambio de finalidade de dita subvenci贸n debido 谩 existencia de outra obra de maior prioridade:

- 450.12/762.01. A Concellos. Cooperaci贸n provincial:

Beneficiario Finalidade Importe

Concello de Trasmiras Sinalizaci贸n e pintura de viarios municipais

50.000 鈧

2潞.- De acordo co artigo 169 da Lei reguladora das facendas locais, por remisi贸n do artigo 177.2 do mesmo texto legal, o expediente ser谩 exposto ao p煤blico, tras o anuncio no Bolet铆n Oficial da Provincia, por 15 d铆as, durante os cales os interesados poder谩n examinalo e presentar reclamaci贸ns ante o Pleno.

O expediente considerarase definitivamente aprobado se durante o citado prazo non se presentasen reclamaci贸ns.

MODIFICACI脫N DAS TARIFAS DO SERVIZO DE APARCAMENTO EN ROTACI脫N HORARIA DA CONCESI脫N DO APARCADOIRO ANEXO AO HOSPITAL SANTA MAR脥A NAI (CHUOU)

Acordo:

Primeiro: Aprobar as tarifas do servizo de aparcamento en rotaci贸n horaria da concesi贸n administrativa para a construci贸n e explotaci贸n dun aparcadoiro nos terreos anexos ao Hospital Santa Mar铆a Nai (CHUOU), de acordo co seguinte cadro e a proposta do concesionario (NRE 10847):

TARIFA IMPORTE OBSERVACI脫NS

Primeiros 5 minutos 0,05 鈧/min. *Tarifa xeral

Resto do tempo 0,025 鈧/min. *Tarifa xeral

Bono 4 d铆as 30,00 鈧 *P贸dese sa铆r as veces que se queira con distintos veh铆culos.

Bono 7 d铆as 42,00 鈧 *P贸dese sa铆r as veces que se queira con distintos veh铆culos.

Bono 15 d铆as 59,00 鈧 *P贸dese sa铆r as veces que se queira con distintos veh铆culos.

Bono 1 mes 90,00 鈧 *P贸dese sa铆r as veces que se queira con distintos veh铆culos.

Bono empregados CHUOU

(200 horas) 40,50 鈧 *P贸dese sa铆r as veces que se queira, con caducidade 1 ano.

Bono 30 horas 29,00 鈧 *Ata agotar o saldo, caducidade de 1 mes.

Bono residentes 39,00 鈧 *De luns a venres de 19.00 a 09.00 horas e s谩bados, domingos e festivos as 24 horas.

Ticket disuasorio 7,50 鈧 *Paga por adiantado, unha 煤nica sa铆da e caducidade 24 horas.

*Todas as tarifas, excepto as xerais, por un prazo de 1 ano.

Segundo: As presentes tarifas ser谩n eficaces dende a data do acordo de aprobaci贸n, sen prexu铆zo da s煤a publicaci贸n no Bolet铆n Oficial da Provincia e na sede electr贸nica da Deputaci贸n, para xeral co帽ecemento.

APROBACI脫N DO PLAN ESPECIAL DE COOPERACI脫N 脕S OBRAS E SERVIZOS DO CONCELLO DE OURENSE (2015-2016)

Acordo:

1潞.- Aprobar inicialmente o Plan Especial de Cooperaci贸n 谩s obras e servizos do Concello de Ourense (2015-2016), co seguinte contido:

Constit煤e o obxecto do presente Plan Especial de Cooperaci贸n 谩s Obras e Servizos do concello de Ourense (2015-2016) articular a cooperaci贸n e asistencia econ贸mica deste Deputaci贸n 谩s obras, todas elas de competencia municipal, promovidas polo concello que de seguido se detallan:

OBRA ORZAMENTO

Rehabilitaci贸n de pasarela peonil sobre o r铆o Barba帽a 100.499,56 鈧

Acondicionamento e renovaci贸n do firme na Praza Eiroas e r煤a do Pazo 126.681,85 鈧

Rede de abastecemento A Besada-Santa Mari帽a 128.063,12 鈧

Humanizaci贸n na r煤a Concejo 766.124,39 鈧

Humanizaci贸n na Canella do Barba帽a-Pozo do Inferno 234.700,19 鈧

Instalaci贸n el茅ctrica de BT para videovixiancia no Polig empresarial de Seixalbo 105.018,50 鈧

Rehabilitaci贸n de firme e adecuaci贸n de accesibilidade da r煤a do Mercado 101.742,56 鈧

Someter o plan a informaci贸n p煤blica por prazo de dez (10) d铆as h谩biles mediante anuncio no BOP. De formularse alegaci贸ns, ser谩n resoltas polo Pleno. Se non se formulan alegaci贸ns o Plan considerarase definitivamente aprobado, public谩ndose integramente no BOP.

MODIFICACI脫N DO PLAN PROVINCIAL DE COOPERACI脫N 脕S OBRAS E SERVIZOS MUNICIPAIS E DA REDE VIARIA PROVINCIAL DO EXERCICIO 2015, RELATIVA 脕 OBRA MUNICIPAL N.潞 46/POS/2015 DO CONCELLO DE LOBIOS

Acordo:

Acordar a modificaci贸n do Plan provincial de cooperaci贸n 谩s obras e servizos municipais e da rede viaria provincial do exercicio 2015 no relativo 贸 concello de Lobios, incorporando 贸 plan principal 鈥揺n substituci贸n da obra n.潞 46/POS/2015 denominada "Reparaci贸n de levadas e construci贸n de muro e beirarr煤as no Concello de Lobios"- a obra denominada "Mellora no dep贸sito de abastecemento de Os Ba帽os (Riocaldo), construci贸n de local anexo para almac茅n de equipamento deportivo, construci贸n de muro e beirarr煤as no Concello de Lobios" cun orzamento total de execuci贸n de 50.000,00 鈧.

APROBACI脫N DA MOCI脫N PARA INSTAR AO GOBERNO PARA A INCLUSI脫N DOS MUNICIPIOS DE MENOS DE 20.000 HABITANTES NOS PLANS FEDER PARA O PERIODO 2014-2020

Acordo:

Instar ao Goberno Central para que incl煤a 谩s Deputaci贸ns e n煤cleos urbanos menores de 20.000 habitantes como beneficiarios destes fondos europeos no per铆odo 2014-2020.

Solicitar 谩 Comunidade Europea a presenza das Deputaci贸ns e dos municipios rurais en programas de Desenvolvemento Urbano Sustentable, sen l铆mite de poboaci贸n, creando unidades funcionais susceptibles de ser reco帽ecidas a efectos de financiamento.

Instar ao Estado, 谩 FEMP e 谩 FEGAMP dende esta Deputaci贸n provincial de Ourense, para que tomen as medidas precisas para lograr o reco帽ecemento das zonas rurais no contexto do Desenvolvemento Urbano Sustentable cofinanciado polos fondos FEDER para o per铆odo 2014-2020.

Dar conta destes acordos ao Goberno Central, 谩 FEMP e 谩 FEGAMP.

APROBACI脫N DA MOCI脫N RELATIVA 脕 REDUCCI脫N DO N脷MERO DE GRUPOS DE DESENVOLVEMENTO RURAL EN OURENSE PREVISTA NAS BASES REGULADORAS DO NOVO PROGRAMA LEADER 2014-2020

Acordo:

O Pleno da deputaci贸n insta ao Goberno Galego a revisar a proposta de bases reguladoras do novo programa Leader 2014-2020 elaborado por AGADER e que concretamente na provincia de Ourense mante帽a o n煤mero de grupos actuais permitindo a elaboraci贸n dunha pol铆tica de desenvolvemento rural baseada na realidade local, que permita unha verdadeira participaci贸n dos axentes sociais do territorio e que te帽a efectos positivos na dinamizaci贸n econ贸mica, social e demogr谩fica as铆 como a optimizaci贸n das din谩micas iniciadas no anterior per铆odo e dos medios materiais existentes nos diferentes grupos.

APROBACI脫N DA MOCI脫N RELATIVA 脕 INSTALACI脫N DUNHA PISTA DE ATLETISMO EN EXPOURENSE

Acordo:

Que a Deputaci贸n, a trav茅s dos seus representantes no Padroado de Expourense, apoien que a pista indoor que a Federaci贸n Galega de Atletismo e a Xunta de Galicia pretenden situar e instalar en Galicia sexa situada en Expourense.

APROBACI脫N DA MOCI脫N RELATIVA A LUMES FORESTAIS

Acordo:

Esixir 谩 Conseller铆a de Medio Rural e 谩 Xunta de Galicia que activen unha pol铆tica de prevenci贸n e extinci贸n de incendios forestais que contemple as particularidades da provincia de Ourense dende a s煤a planificaci贸n ata a s煤a posta en marcha.

Instar 谩 Xunta de Galicia e, especificamente, 谩 Conseller铆a de Medio Rural a que po帽a en marcha a xesti贸n integrada de forma p煤blica do servizo de prevenci贸n e extinci贸n de lumes forestais na provincia de Ourense.

Esixir 谩 Xunta de Galicia a que desenvolva unha pol铆tica de valoraci贸n da masa forestal existente na provincia de Ourense mediante pol铆ticas activas de emprego forestal e que dote orzamentariamente este desenvolvemento.

ADHESI脫N 脕 MARCHA ESTATAL CONTRA AS VIOLENCIAS MACHISTAS


APROBACI脫N RELATIVA 脕 SITUACI脫N DE EMERXENCIA QUE SE EST脕 A VIVIR NOS CAMPAMENTOS SAHARAUIS

Acordo:

Aprobar unha axuda de emerxencia para a provisi贸n de tendas, mantas e enseres b谩sicos destinados 谩 poboaci贸n saharaui refuxiada nos campamentos que se atopa 谩 intemperie, que se canalizar谩 a trav茅s da media l煤a vermella Saharaui N潞 Conta (A Banca) ES51 2080 5409 11 3040113236. A Media L煤a Vermella Saharaui, organismo que fixo o chamamento internacional e que ten presenza continua nos campamentos, ser谩 a responsable da xesti贸n dos fondos e a adquisici贸n e distribuci贸n das tendas atendendo a criterios de necesidade de atenci贸n e urxencia. A poboaci贸n beneficiaria ser谩n unidades familiares que perderon as s煤as casas por causa das inundaci贸ns.