XUNTA DE GOBERNO

  • Composición da Xunta de Goberno (2019-2023)
   • D. José Manuel Baltar Blanco
   • D. Rosendo Luís Fernández Fernández
   • D. Jorge Pumar Tesouro
   • D. Pablo Pérez Pérez
   • D.ª Ana María Villarino Pardo
   • D. Plácido Álvarez Dobaño
   • D. Armando Ojea Bouzo
   • D. Cesar Manuel Fernández Gil

   

   

  • Composición da Xunta de Goberno (2015-2019)
   • D. José Manuel Baltar Blanco
   • D. Rosendo Luís Fernández Fernández
   • D. Jorge Pumar Tesouro
   • D. Pablo Pérez Pérez
   • D.ª Ana María Villarino Pardo
   • D. Plácido Álvarez Dobaño
   • D. Manuel Doval Soto
   • D. Juan Anta Rodríguez

  • Actas da Xunta de Goberno

  • Convocatorias da Xunta de Goberno