Aviso Legal

1.- Aviso e informaci贸n legal

Este aviso e informaci贸n legal (en diante, o 'Aviso Legal') regula o uso do servizo de Internet www.depourense.es (en diante o 'sitio web') que a Deputaci贸n Provincial de Ourense pon a disposici贸n dos usuarios de Internet. A Deputaci贸n Provincial de Ourense, con CIF n煤mero P-3200000-B, ten o seu domicilio na R煤a Progreso 32, 32003 Ourense.

2.- Obxecto

A trav茅s do sitio web, a Deputaci贸n Provincial de Ourense facilita aos usuarios o acceso e a utilizaci贸n de diversos servizos e contidos postos 谩 s煤a disposici贸n pola Deputaci贸n Provincial de Ourense, ou por terceiros.

3.- Condici贸ns de uso e aceptaci贸n

O acceso e utilizaci贸n deste sitio web atrib煤e a condici贸n de usuario, e implica por parte dos usuarios a plena aceptaci贸n destas condici贸ns de uso, as铆 como aquelas particulares que se establezan para determinados servizos que complementar谩n a estas, compromet茅ndose a utilizar o sitio web e os servizos de conformidade coa lei, este Aviso Legal, as condici贸ns particulares de certos servizos e demais avisos, regulamentos e instruci贸ns postos no seu co帽ecemento, as铆 como a moral e os bos costumes xeralmente aceptadas e a orde p煤blica. As p谩xinas de www.depourense.es poden ser visitadas libremente polos usuarios, exclu铆ndo aquelas que se atopan en 谩reas pechadas, ou que esixen a inscrici贸n nun rexistro de usuarios, o que implica cubrir o correspondente rexistro de usuario, que se efectuar谩 na forma expresamente indicada no propio servizo ou nas condici贸ns particulares que o regulen. Toda a informaci贸n que facilite o usuario a trav茅s dos servizos deber谩 ser veraz. A estes efectos o usuario garante a autenticidade de todos aqueles datos que comunique como consecuencia da utilizaci贸n de determinados servizos. De igual forma, ser谩 responsabilidade do usuario manter toda a informaci贸n facilitada 谩 Deputaci贸n Provincial de Ourense permanentemente actualizada de forma que responda, en cada momento, 谩 situaci贸n real do usuario, non sendo responsable Deputaci贸n Provincial de Ourense, dos prexu铆zos que se poidan causar a terceiros pola informaci贸n que facilite. Para ese efecto, o usuario absterase de utilizar calquera dos servizos con fins ou efectos il铆citos, prohibidos neste Aviso Legal, lesivos dos dereitos e intereses de terceiros que de calquera forma poidan danar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar ou impedir a normal utilizaci贸n dos servizos, os equipos inform谩ticos ou os documentos, arquivos e toda clase de contidos almacenados en calquera equipo inform谩tico ('hacking') de Deputaci贸n Provincial de Ourense, doutros usuarios ou de calquera usuario de Internet (hardware e software). En particular, e a t铆tulo meramente orientativo, non exhaustivo, o usuario comprom茅tese a non transmitir, difundir ou p贸r a disposici贸n de terceiros informaci贸ns, datos, contidos, mensaxes, gr谩ficos, debuxos, arquivos de son e/ou imaxe, fotograf铆as, gravaci贸ns, software e, en xeral, calquera clase de material que: De calquera forma sexa contrario, menosprece ou atente contra os dereitos fundamentais e as liberdades p煤blicas reco帽ecidas constitucionalmente, nos tratados internacionais e no resto da lexislaci贸n. Induza, incite ou promova actuaci贸ns delituosas, denigratorias, difamatorias, infamantes, violentas, ou en xeral, contrarias 谩 lei, 谩 moral, e bos costumes xeralmente aceptadas ou 谩 orde p煤blica. Induza, incite ou promova actuaci贸ns, actitudes ou pensamentos discriminatorios por raz贸n de sexo, raza, relixi贸n, crenzas, idade ou condici贸n. Incorpore, po帽a a disposici贸n ou permita acceder a produtos, elementos, mensaxes e/ou servizos delituosos, violentos, ofensivos, nocivos, degradantes ou, en xeral, contrarios 谩 lei, 谩 moral e aos bos costumes xeralmente aceptadas ou 谩 orde p煤blica. Induza ou poida inducir a un estado inaceptable de ansiedade ou temor. Induza ou incite a involucrarse en pr谩cticas perigosas, de risco ou nocivas para a sa煤de e o equilibrio ps铆quico. Sexa falso, ambiguo, inexacto, esaxerado ou extempor谩neo, de forma que induza ou poida inducir a erro sobre o seu obxecto ou sobre as intenci贸ns ou prop贸sitos do comunicante. Se atope protexido por calquera dereito de propiedade intelectual ou industrial pertencentes a terceiros, sen que o usuario obte帽a previamente dos seus titulares a autorizaci贸n necesaria para levar a cabo o uso que efect煤a ou pretende efectuar. Viole os segredos empresariais de terceiros sexa contrario ao dereito 谩 honra, 谩 intimidade persoal e familiar ou 谩 propia imaxe das persoas. De calquera xeito menoscabe o cr茅dito de Deputaci贸n Provincial de Ourense, ou de terceiros. Infrinxa a normativa sobre segredo das comunicaci贸ns. Constit煤a, se 茅 o caso, publicidade il铆cita, enganosa ou desleal e, en xeral, que constit煤a competencia desleal. Incorpore virus ou outros elementos f铆sicos ou electr贸nicos que poidan danar ou impedir o normal funcionamento da rede, do sistema ou de equipos inform谩ticos (hardware e software) de Deputaci贸n Provincial de Ourense, ou terceiros, ou que poidan danar os documentos electr贸nicos e arquivos almacenados nos ditos equipos inform谩ticos. Provoque polas s煤as caracter铆sticas (tales como formato, extensi贸n, etc.) dificultades no normal funcionamento do servizo. Conte帽a etiquetas HTML diferentes daquelas expresamente autorizadas pola Deputaci贸n Provincial de Ourense. O usuario comprom茅tese a utilizar correctamente os contidos postos 谩 s煤a disposici贸n no sitio web, entendendo por estes, sen que esta enumeraci贸n te帽a car谩cter limitativo, os textos, fotograf铆as, gr谩ficos, imaxes, iconas, tecnolox铆a, software, links e demais contidos audiovisuais ou sonoros, as铆 como o seu dese帽o gr谩fico e c贸digos fonte, de conformidade coa lei, este aviso legal, as condici贸ns particulares de certos servizos e demais avisos, regulamentos, uso e instruci贸ns posto no seu co帽ecemento, as铆 como coa moral e os bos costumes xeralmente aceptadas e a orde p煤blica, e en particular comprom茅tese a absterse de: Reproducir, copiar, distribu铆r, p贸r a disposici贸n ou de calquera outra forma comunicar publicamente, transformar ou modificar os contidos, a menos que se conte coa autorizaci贸n do titular dos correspondentes dereitos ou iso resulte legalmente permitido. Suprimir, manipular, ou de calquera outra forma alterar o 'copyright' e demais datos identificativos da reserva de dereitos da Deputaci贸n Provincial de Ourense, ou dos seus titulares, das pegadas dixitais ou de calquera outros medios t茅cnicos establecidos para o seu reco帽ecemento. Obter, e mesmo tentar obter os contidos empregando para iso medios ou procedementos distintos dos que, segundo os casos, pux茅ronse 谩 s煤a disposici贸n a este efecto, ou se indicaron a este efecto nas p谩xinas web onde se atopen os contidos ou, en xeral, dos que se empreguen habitualmente en Internet.

4 .- Introduci贸n de hiperenlaces

Os usuarios, e todas aquelas persoas que te帽an intenci贸n de establecer un hiperenlance entre a s煤a p谩xina web ou portal e o sitio web www.depourense.es deber谩n cumprir as seguintes condici贸ns: O hiperenlace unicamente permitir谩 o acceso ao home-page ou p谩xina de inicio do sitio web, pero non poder谩 reproducilas de ning煤n xeito, non se crear谩 un frame sobre as p谩xinas web do sitio web. Non se realizar谩n manifestaci贸ns ou indicaci贸ns falsas, inexactas ou incorrectas sobre as p谩xinas web do sitio web e os servizos fornecidos. Non se dar谩 a entender por ning煤n modo que Deputaci贸n Provincial de Ourense autorizou o hiperenlace, ou que asumiu dalgunha maneira os servizos ofrecidos ou postos a disposici贸n desde a p谩xina web na que se establece o hiperenlace. A excepci贸n feita daqueles signos que formen parte do mesmo hiperenlace, a p谩xina na que se estableza o hiperenlace non conter谩 ning煤n signo distintivo, dos reco帽ecidos pola lexislaci贸n vixente, dos que sexa titular a Deputaci贸n Provincial de Ourense, salvo que sexa expresamente autorizado por este. A p谩xina web na que se estableza o hiperenlace non conter谩 contidos contrarios a calquera dereitos de terceiros, nin conter谩 informaci贸ns ou contidos il铆citos, contrarios 谩 moral ou aos bos costumes xeralmente aceptadas e 谩 orde p煤blica.

5.- Propiedade industrial e intelectual

A totalidade deste sitio web: texto, imaxes, marcas comerciais, logotipos, arquivos de audio e v铆deo, bot贸ns, arquivos de software, combinaci贸ns de cores, as铆 como a estrutura, selecci贸n, ordenaci贸n e presentaci贸n dos seus contidos son propiedade de Deputaci贸n Provincial de Ourense, ou de terceiros, e at贸panse protexidos polas leis espa帽olas e internacionais sobre propiedade industrial e intelectual. As铆 mesmo, e sen prexu铆zo do anteriormente citado, o contido do sitio web ten a consideraci贸n de programa de computador e 茅lle de aplicaci贸n toda a normativa espa帽ola e comunitaria europea vixente na materia. Polo feito do acceso que o usuario realiza ao sitio web non poden entenderse cedidos a este ning煤n dos dereitos de explotaci贸n que existan, ou poidan existir sobre devanditos usos m谩is al贸 dos estritamente necesario para o correcto uso do sitio web.

6.- Limitaci贸n de responsabilidade

A Deputaci贸n Provincial de Ourense, excl煤e, con toda a extensi贸n que permite o ordenamento xur铆dico, calquera responsabilidade polos danos e prexu铆zos de toda natureza que poidan deberse a: Presenza de virus, ou a presenza doutros elementos nos contidos que poidan producir alteraci贸ns no sistema inform谩tico, documentos electr贸nicos ou ficheiros dos usuarios. A transmisi贸n, difusi贸n, almacenamento, posta a disposici贸n, recepci贸n, obtenci贸n ou acceso ao contido. Falta de dispo帽ibilidade ou de continuidade do funcionamento do sitio web e dos servizos, 谩 defraudaci贸n da utilidade que os usuarios puideran atribu铆r ao sitio web e aos servizos, 谩 falibilidad do sitio web e dos servizos, e en particular, a铆nda que non de modo exclusivo, aos fallos no acceso 谩s distintas p谩xinas web do sitio ou aquelas desde as que se prestan os servizos. O correcto funcionamento dos dispositivos t茅cnicos de enlace (tales como, entre outros, banners e bot贸ns), directorios e ferramentas de procura que permitan aos usuarios acceder a sitios web pertencentes e/ou xestionados por terceiros. A instalaci贸n destes dispositivos t茅cnicos ten por 煤nico obxecto facilitar aos usuarios, a procura e acceso 谩 informaci贸n, contidos e servizos dispo帽ibles en Internet. A calidade, licitude, fiabilidade e utilidade da informaci贸n, contidos e servizos existentes nos sitios enlazados. A utilizaci贸n dos servizos e dos contidos por parte dos usuarios, ou que poidan deberse 谩 falta de veracidade, vixencia, exhaustividade e/ou autenticidade da informaci贸n que os usuarios proporcionan a outros usuarios. Os contidos que os usuarios dos foros de debate ou listas de distribuci贸n poidan introducir, ou das opini贸ns vertidas nestes. A Deputaci贸n Provincial de Ourense non ten obrigaci贸n de controlar, e non controla, a utilizaci贸n que os usuarios fan do portal, dos servizos.

7.- Pol铆tica de privacidade

Os usos e regras que a Deputaci贸n Provincial de Ourense segue en cumprimento da Lei org谩nica 15/99, do 13 de decembro, Lei de protecci贸n de datos de car谩cter persoal, e a s煤a normativa de desenvolvemento, son os que se expo帽en no apartado de privacidade deste sitio web.

8.- Notificaci贸ns

Todas as notificaci贸ns realizadas por un usuario ou terceiro 谩 Deputaci贸n Provincial de Ourense consideraranse eficaces sempre que se dirixan 谩 Deputaci贸n Provincial de Ourense dalgunha das seguintes formas: Env铆o por correo postal 谩 Deputaci贸n Provincial de Ourense, R煤a Progreso 32, 32003 Ourense. Env铆o por correo electr贸nico a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Se a comunicaci贸n se refire 谩 realizaci贸n de actividades il铆citas ou 谩 infracci贸n de dereitos de propiedade industrial ou intelectual, debe achegar documentaci贸n que acredite os feitos, as铆 como declaraci贸n expresa da veracidade desta.

9.- Duraci贸n e suspensi贸n dos servizos

A Deputaci贸n Provincial de Ourense res茅rvase a facultade de suspender os servizos cando o estime pertinente e, en particular, a aqueles usuarios que infrinxan o establecido neste aviso legal.

10.- Lexislaci贸n aplicable

Este aviso legal e todas as relaci贸ns que se establezan entre a Deputaci贸n Provincial de Ourense rexeranse polo establecido na lexislaci贸n espa帽ola.