A Deputaci贸n de Ourense convoca o "X Premio Pura e Dora V谩zquez de narraci贸n e ilustraci贸n infantil e xuvenil"

A Deputaci贸n de Ourense ven de convocar o "X Premio Pura e Dora V谩zquez de narraci贸n e ilustraci贸n infantil e xuvenil", dotado con 3.000 euros para as d煤as modalidades, un certame que quere reco帽ecer a calidade literaria e art铆stica de traballos creados para nenos e x贸venes.

Poder谩n concorrer a este premio todos aqueles autores de calquera nacionalidade que presenten os seus orixinais en lingua galega. Os textos presentados han de ser in茅ditos e totalmente orixinais. As bases do premio especifican que de cada orixinal presentaranse seis copias, en papel tama帽o folio ou en holandesa, mecanografados a dobre espazo e s贸 por unha cara, antes do d铆a 12 de setembro de 2012, no Rexistro Xeral da Deputaci贸n de Ourense. Co orixinal, que se presentar谩 baixo lema, achegaranse, en sobre pechado, o nome completo, enderezo e tel茅fono do autor, as铆 como o t铆tulo do libro, indicando no sobre: "Para o X Premio Pura e Dora V谩zquez". Para esta modalidade de narraci贸n establ茅cese un premio de 1.500 euros.

O xurado estar谩 composto polo presidente da Deputaci贸n de Ourense (ou persoa, para o efecto, na que el delegue) e catro vogais escollidos dos distintos 谩mbitos da Cultura de Galicia. Actuar谩 de secretario o da Deputaci贸n ou persoa en quen delegue (con voz e sen voto). A composici贸n do xurado darase a co帽ecer en data que se comunicar谩 oportunamente e este emitir谩 o seu ditame no mes de outubro de 2012.

O premio poder谩 ser declarado deserto, no caso de que o xurado as铆 o considere, e a decisi贸n deste ser谩 inapelable. A Deputaci贸n de Ourense res茅rvase todos os dereitos de edici贸n sobre a obra premiada en todas as linguas do Estado, coa posibilidade de cederlles tales dereitos a terceiros, e poder谩 publicar esta sen limitaci贸n do n煤mero de exemplares nin de edici贸ns.

Os cinco mil primeiros exemplares vendidos estar谩n libres do pagamento de dereitos de autor. O beneficiario do premio, que se compromete a renunciar, expresamente, a calquera pretensi贸n sobre os devanditos dereitos, recibir谩 gratuitamente vinte exemplares da obra premiada.

A Deputaci贸n de Ourense publicar谩 a obra premiada, tanto o texto como as ilustraci贸ns, e distribuir谩 gratuitamente os exemplares necesarios para os centros de lectura da provincia de Ourense (bibliotecas, centros de ensinanza, asociaci贸ns e entidades culturais).

Unha vez fallado o premio de narraci贸n (en outubro de 2012) convocarase o premio Pura e Dora V谩zquez de ilustraci贸n. As obras presentadas nesta modalidade tomar谩n como base o texto premiado na modalidade de narraci贸n.

Para m谩is informaci贸n sobre as bases do premio:

BOP: https://bop.depourense.es/portal/

WEB: http://www.depourense.es

D脥PTICO: Descarga do documento