Acordos do pleno ordinario da Deputaci贸n de Ourense de data 27 de setembro de 2013

*Aprobaci贸n da MOCI脫N DE APOIO 脕S/脫S TRABALLADORAS/ES DE UNITONO NO PARQUE TECNOL脫XICO DE GALICIA.

Acordo:

鈥 Esixirlle a Gas Natural Fenosa o mantemento da carga de traballo que ti帽a Unitono Servicios Externalizados no Parque Tecnol贸xico de Galicia en San Cibrao das Vi帽as, para garantir a actividade e os postos de traballo nel.

鈥 Instar 谩 Xunta de Galicia para que empregue todos os m茅todos ao seu alcance para que Gas Natural Fenosa siga a manter esta carga de traballo.

鈥 Trasladarlles este acordo 谩 empresa Unitono Servicios Externalizados, ao Comit茅 de Empresa e aos representantes dos traballadores nela.

*Aprobaci贸n da MOCI脫N PARA A DECLARACI脫N DA RIBEIRA SACRA COMO PATRIMONIO DA HUMANIDADE

Acordo:

1潞.- Impulsar a candidatura da Ribeira Sacra para a s煤a declaraci贸n como patrimonio da humanidade.

2潞.- Dirixirse ao Goberno Auton贸mico para po帽er en marcha o procedemento correspondente para a formalizaci贸n da dita candidatura e requirir a s煤a necesaria colaboraci贸n.

3潞.- Instar ao Goberno de Espa帽a para que, unha vez elaborada a candidatura, promova a dita declaraci贸n diante do Comit茅 do Patrimonio da Humanidade da UNESCO.

4潞- Remitirlles aos concellos que forman parte do territorio obxecto da declaraci贸n e 谩 Deputaci贸n Provincial de Lugo este acordo para que se sumen a esta iniciativa.

*Aprobaci贸n INICIAL DA ORDENANZA DO SERVIZO DE PUBLICACI脫NS.

Acordo:

Queda derrogada a Ordenanza reguladora dos prezos p煤blicos das publicaci贸ns editadas pola Deputaci贸n de Ourense, aprobada por acordo do Pleno do 26 de novembro de 2010 e publicada no Bolet铆n Oficial da Provincia do 22 de xaneiro de 2011.

Aprobase inicialmente a ordenanza do servizo de publicaci贸ns, no que se regulan:

- Normas xerais.

- Planificaci贸n e procedemento de selecci贸n das publicaci贸ns.

- Consello Asesor de Publicaci贸ns.

Cr茅ase o Consello Asesor de Publicaci贸ns, como 贸rgano asesor da Deputaci贸n Provincial na xesti贸n do servizo de publicaci贸ns, coas seguintes funci贸ns:

a) Informar preceptivamente os plans anuais de publicaci贸ns.

b) Informar preceptivamente as bases das convocatorias de procedementos para a selecci贸n ou encargo de obras.

c) Informar preceptivamente os procedementos de selecci贸n ou encargo de obras.

d) Informar as solicitudes de coedici贸n de obras formuladas por entidades sen 谩nimo de lucro, e propo帽er a s煤a realizaci贸n.

e) Ser informada da xesti贸n do servizo, e propo帽er as melloras ou modificaci贸ns que considere oportunas na s煤a ordenaci贸n e xesti贸n.

f) Propo帽er as normas de dese帽o das publicaci贸ns da Deputaci贸n.

- Comercializaci贸n e distribuci贸n de publicaci贸ns. Prezos p煤blicos.

A presente Ordenanza entrar谩 en vigor o d铆a 1 de xaneiro de 2014, unha vez publicado o seu texto 铆ntegro no Bolet铆n Oficial da Provincia de Ourense, e sempre e cando transcorresen os prazos establecidos no artigo 70.2 en relaci贸n co 65.2 da Lei reguladora das bases do r茅xime local.

*Aprobaci贸n do EXPEDIENTE 4/2013 DE MODIFICACI脫N DOS CR脡DITOS ORZAMENTARIOS E DAS BASES DE EXECUCI脫N DO ORZAMENTO DO EXERCICIO 2013 MEDIANTE SUPLEMENTOS DE CR脡DITO

Acordo:

Aprobase a modificaci贸n de cr茅ditos do expediente, co seguinte detalle:

SUPLEMENTOS DE CR脡DITO. GASTOS DE INVESTIMENTO

APLICACI脫N EXPRESI脫N IMPORTE 鈧

341.11/762.00 A Concellos. Instalaci贸ns deportivas fomento do deporte..... 140.535,00

450.12/762.01 A Concellos. Cooperaci贸n provincial..... 608.450,00

453.11/619.01 Plano cooperaci贸n. V铆as provinciais..... 148.435,05

336.11/780.00 Igrexas e outros monumento. Patrimonio hist贸rico- art铆stico..... 100.000,00

RESUMO

Suma suplementos de cr茅dito......................... 997.420,05

TOTAL...........................................................997.420,05

*Aprobaci贸n da DESAFECTACI脫N E CESI脫N GRATU脥TA AO MVMC DE COTO DE SAN CIBRAO E CIMA DA COSTA DO VELI脩O, TERMO MUNICIPAL DE RIBADAVIA, DE D脷AS PARCELAS SOBRANTES PERTENCENTES AO ANTIGO TRAZADO DA ESTRADA PROVINCIAL OU-0303 VALDEPEREIRA-MASIDE

Acordo:

1潞.- A desafectaci贸n das d煤as parcelas sobrantes pertencentes ao antigo trazado da estrada provincial OU-0303 Valdepereira-Maside, sitas entre os puntos quilom茅tricos 920,00-1020,00 e 1220,00-1280,00, que aparecen reflectidas no plano que consta no expediente de desafectaci贸n.

2潞.- Autorizar a cesi贸n gratu铆ta 贸 MVMC de "Coto de San Cibrao e Cima da Costa do Veli帽o" das referidas parcelas sobrantes, co fin de que sexan incorporadas 谩 superficie do devandito monte.

3潞.- Facultar 谩 Presidencia para a sinatura do correspondente convenio de cesi贸n gratu铆ta

*Aprobaci贸n da SUBSCRICI脫N DO CONVENIO MODIFICADO DE COOPERACI脫N FINANCEIRA ENTRE AUGAS DE GALICIA, A DEPUTACI脫N PROVINCIAL DE OURENSE E O CONSORCIO DE AUGAS DE VALDEORRAS

Acordo:

Aprobar a subscrici贸n do convenio modificado de cooperaci贸n financeira entre Augas de Galicia, a Deputaci贸n Provincial de Ourense e o Consorcio de Augas de Valdeorras, para a xesti贸n do servizo intermunicipal delegado de depuraci贸n de augas residuais na Comarca de Valdeorras.

脡 obxecto deste convenio establecer as condici贸ns b谩sicas para a colaboraci贸n entre a entidade p煤blica empresarial Augas de Galicia, a Deputaci贸n Provincial de Ourense e o Consorcio de Augas de Valdeorras para a prestaci贸n da cooperaci贸n financeira necesaria na xesti贸n de determinadas actividades do servizo intermunicipal delegado de depuraci贸n de augas residuais na comarca de Valdeorras.

*Aprobaci贸n da MOCI脫N PARA A CREACI脫N DUNHA COMISI脫N INFORMATIVA DE CAR脕CTER ESPECIAL CUXO OBXECTO SER脕 O ESTUDO DA XESTI脫N DOS PROXECTOS DAREDO E DEPUTRANS, LEVADA A CABO POR ESTA DEPUTACI脫N PROVINCIAL

Acordo:

Crease Comisi贸n Informativa especial axustarase 谩s seguintes regras:

a) A comisi贸n estar谩 integrada polo presidente, ou deputado no que delegue, e un representante de cada grupo pol铆tico e de conformidade co establecido no artigo 103.1.b) en relaci贸n cos artigos 68 e 66.2 da Lei 5/1997, do 22 de xullo, de administraci贸n local de Galicia e 6.1 do Regulamento Org谩nico da Deputaci贸n a comisi贸n funcionar谩 en r茅xime de voto ponderado, coa seguinte desagregaci贸n:

飩 Presidente: 1 voto

飩 Grupo Popular: 4 votos

飩 Grupo Socialista: 3 votos

飩 BNG: 1 voto

b) A designaci贸n dos representantes da comisi贸n corresponderalle a cada grupo pol铆tico, mediante escrito dirixido 谩 Presidencia polo portavoz de cada grupo, no que se poder谩n inclu铆r os suplentes que se consideren necesarios.

c) A primeira sesi贸n da comisi贸n ser谩 convocada o luns, 30 de setembro e ter谩 lugar o xoves, 3 de outubro. A comisi贸n levar谩 a cabo o seu traballo conforme co calendario de sesi贸ns que estableza a propia comisi贸n, debendo rematar o seu labor coa emisi贸n dun ditame no prazo de 1 mes.

d) A comisi贸n poder谩 solicitar os informes e asesoramentos que considere oportunos, as铆 como acordar a pr谩ctica das probas que se estimen pertinentes para o esclarecemento dos feitos.

e) Os empregados p煤blicos ao servizo da Deputaci贸n Provincial estar谩n obrigados a comparecer ante esta comisi贸n co obxecto de prestar declaraci贸n se as铆 se lles require.