Acordo un谩nime do pleno da Deputaci贸n de Ourense reivindicando que o centro para a atenci贸n de persoas con diversidade funcional estea en pleno rendemento en 2020

  • Na sesi贸n plenaria do mes de novembro, celebrada hoxe, aprobouse tam茅n o programa "BenOurense" de cooperaci贸n en servizos sociais para os concellos da provincia, cuxo obxectivo 茅 a asistencia t茅cnica, econ贸mica e xur铆dica para os municipios de menos de 20.000 habitantes na execuci贸n de competencias en servizos sociais comunitarios b谩sicos.

  • O plenario aprobou, asemade, o convenio de colaboraci贸n entre a Deputaci贸n e a entidade p煤blica empresarial Red.es para desenvolver o proxecto tur铆stico "Ourense a tu alcance", que conta cun investimento de 3 mill贸ns de euros.

Ourense, 30 de novembro de 2018.- O pleno da Deputaci贸n de Ourense acordou hoxe por unanimidade, na sesi贸n ordinaria correspondente ao mes de novembro, esixir o compromiso en firme para que o centro para a atenci贸n de persoas con diversidade funcional (CAPD), polo que loita a plataforma PROCAPD Ourense, estea en pleno rendemento en 2020, como expuxeron no plenario voceiras da plataforma, e esixindo que, tal e como dixo o presidente da Xunta nas 煤ltimas declaraci贸ns feitas ao respecto, antes do mes de maio de 2019 saia a licitaci贸n a obra e se te帽an os pregos que rexer谩n o procedemento de adxudicaci贸n da mesma e o seu equipamento.

Na sesi贸n plenaria tam茅n se aprobou o programa "BenOurense persoal t茅cnico 2019" de cooperaci贸n en servizos sociais para os concellos da provincia, cuxo obxectivo 茅 a asistencia t茅cnica, econ贸mica e xur铆dica para os municipios de menos de 20.000 habitantes e mancomunidades intermunicipais, na execuci贸n de competencias en servizos sociais comunitarios b谩sicos, programa para o que se destinan 299.511 euros.

O pleno deu luz verde, asemade, ao convenio de colaboraci贸n entre a Deputaci贸n e a entidade p煤blica empresarial Red.es para desenvolver o proxecto de promoci贸n tur铆stica "Ourense a tu alcance", que conta cun investimento de 3 mill贸ns de euros, unha iniciativa que foi seleccionada por Red.es na convocatoria do Plan nacional de territorios intelixentes da axenda dixital para Espa帽a, que ten como obxectivo a colaboraci贸n coas entidades locais para a transformaci贸n dos territorios consonte ao modelo de destino tur铆stico intelixente. "Ourense a tu alcance", 茅 unha plataforma integrada de turismo intelixente dos recursos tur铆sticos da provincia, que ofrece servizos personalizados como "Siente Ourense" e experiencias inmersivas como "Ourense te gu铆a". Este proxecto, que pretende situar a nosa provincia como referente tecnol贸xico, foi un dos 24 proxectos seleccionados de toda Espa帽a e un dos catro elixidos en Galicia.

A totalidade dos acordos plenarios aprobados hoxe son os seguintes:

PLATAFORMA PROCAPD OURENSE

Acordo:

1.- Que, tal como dixo o presidente da Xunta nas 煤ltimas declaraci贸ns feitas ao respecto, antes do mes de maio de 2019 saia a licitaci贸n a obra e te帽amos os pregos que rexer谩n o procedemento de adxudicaci贸n da mesma e o seu equipamento.

2.- Compromiso en firme para que o centro estea a pleno rendemento no ano 2020.

BENOURENSE 2019

Acordo:

1潞) Aprobar inicialmente o Programa provincial de cooperaci贸n coas entidades locais en materia de servizos sociais "BenOurense persoal t茅cnico 2019".

Constit煤e o obxecto do presente Programa Provincial de Asistencia Econ贸mica, T茅cnica e Xur铆dica aos Concellos en materia de Servizos Sociais Comunitarios para o exercicio 2019, denominado Programa BenOurense persoal t茅cnico, o establecemento, de xeito integral e detallado, regulando os tr谩mites para a s煤a total execuci贸n, das acci贸ns que lle

corresponde desenvolver 谩 Deputaci贸n Provincial de Ourense en virtude das competencias atribu铆das polos artigos 109.1.b) da Lei 5/1997, do 22 de xullo, de administraci贸n local de Galicia, 63 da Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia e 31 do Decreto 99/2012, do 16 de marzo, modificado polo Decreto 148/2014, de 6 de novembro, polo que se regulan os servizos sociais comunitarios e o seu financiamento.

En consecuencia, e ao abeiro dos preceptos citados, o obxecto do Programa c铆nguese 谩

programaci贸n detallada das acci贸ns de asistencia t茅cnica, econ贸mica e xur铆dica aos concellos con menos de 20.000 habitantes na execuci贸n das s煤as competencias en materia de servizos sociais comunitarios b谩sicos. Para estes efectos, incl煤ense tam茅n as mancomunidades intermunicipais que xestionen servizos sociais dun conxunto de municipios con menos de 20.000 habitantes, ao tratarse de meras entidades instrumentais dos concellos que exercen competencias delegadas por aqueles. Tendo en conta o disposto no artigo 31.3 do Decreto 99/2012, do 16 de marzo, este Programa ref铆rese 谩

1. Acci贸n 1陋.asistencia econ贸mica, co obxecto de garantir o financiamento aos concellos e mancomunidades de menos de 20.000 habitantes para a contrataci贸n ou nomeamento de persoal t茅cnico dos equipos municipais de servizos sociais comunitarios con perf铆s profesionais diferentes e complementarios ao de traballador/a social.

2. Acci贸n 2陋: asistencia t茅cnica e xur铆dica en materia de servizos sociais, complementaria da asistencia econ贸mica. Esta prestaci贸n levarase a cabo por persoal da 脕rea de Benestar da Deputaci贸n, consistindo na emisi贸n de informes t茅cnicos e xur铆dicos en materia de servizos sociais. Este servizo prestarase de xeito prioritario 谩s entidades locais correspondentes a 谩reas rurais de menos de 5.000 habitantes e rurais de alta dispersi贸n.

CONVENIO DE COLABORACI脫N ENTRE RED.ES E A DEPUTACI脫N DE OURENSE

Acordo:

1潞. Aprobar o convenio de colaboraci贸n entre a entidade p煤blica empresarial Res.es e a Deputaci贸n Provincial de Ourense para o desenvolvemento do Plan Nacional de Territorios Intelixentes da axenda dixital para Espa帽a (C075/18-SP).

O obxecto do presente convenio 茅 o desenvolvemento da iniciativa presentada pola Deputaci贸n Provincial de Ourense, seleccionada como beneficiaria da axuda concedida por Red.es para o desenvolvemento do Plan Nacional de Territorios Intelixentes. Un resumo da devandita iniciativa rec贸llese no anexo III.

Para a consecuci贸n do obxecto do presente convenio, a entidade local en proceso de selecci贸n, presentou con data 22 de febreiro de 2018 unha proposta de iniciativa.

Que o obxecto da iniciativa presentada 茅 a creaci贸n dunha plataforma integrada de turismo intelixente que lle permita ao turista acceder 谩 informaci贸n de interese dos principais recursos tur铆sticos da provincia ("Ourense ao teu alcance"), ofrecerlle servizos personalizados ("Sente Ourense") e experiencias inmersivas ("Ourense gu铆ate").

Que as actuaci贸ns necesarias para a realizaci贸n da iniciativa son:

-Plataforma integradora dos recursos tur铆sticos, que incl煤a cadro de mando integral, portal web e aplicaci贸n m贸bil de informaci贸n tur铆stica, planificador de rutas, desenvolvemento de contidos interactivos baseados en realidade aumentada (xeolocalizaci贸n de elementos emblem谩ticos), realidade virtual e v铆deo en 360, desenvolvemento de contidos dixitais dos recursos tur铆sticos, as铆 como a subministraci贸n e posta en marcha de c谩maras de exterior, c谩maras de c谩lculo de persoas e c谩maras para tracking de veh铆culos en zonas de interese tur铆stico.

A relaci贸n de actuaci贸ns non 茅 exhaustiva nin limitativa e a Comisi贸n de Seguimento definida na cl谩usula oitava deste convenio poder谩 definir actuaci贸ns adicionais, sempre que estas atendan aos obxectivos da proposta presentada e ao establecido nas bases da convocatoria.

En execuci贸n do presente convenio, as partes, desenvolver谩n as actuaci贸ns necesarias para o desenvolvemento da iniciativa presentada pola entidade local e seleccionada na convocatoria do Plan Nacional de Territorios Intelixentes.

O importe total das actuaci贸ns previstas no presente convenio ascende a 2.989.022,34 euros, correspond茅ndolles o seu financiamento 谩s partes na proporci贸n que se detalla:

Red.es financiar谩 o 60% do custo das actuaci贸ns previstas no presente convenio.

MODIFICACI脫N DO CONVENIO DE COLABORACI脫N ENTRE A DEPUTACI脫N DE OURENSE, A CHMS E O CONCELLO DA VEIGA

Acordo:

1潞. Aprobar a modificaci贸n da cl谩usula segunda en canto 谩 vixencia do convenio, o Anexo I, no referido 谩s anualidades nas que se executar谩 a actuaci贸n para acomodar as achegas econ贸micas dos outorgantes 谩s novas necesidades e ao ritmo de execuci贸n das actuaci贸ns e a cl谩usula duod茅cima no relativo 谩s referencias a encomenda de xesti贸n, do convenio de colaboraci贸n entre a C.H. do Mi帽o-Sil, a Deputaci贸n de Ourense e o Concello de A Veiga para o financiamento, execuci贸n e entrega, para o seu mantemento e conservaci贸n, das obras do proxecto acondicionamento, protecci贸n e mellora da conectividade das marxes do r铆o Xares ao seu paso polos n煤cleos de Xares, Ponte e Ba帽os.

CAMBIO DE DATA DO PLENO DE DECEMBRO DE 2018

Acordo:

Fixar a data de celebraci贸n do Pleno ordinario do mes de decembro, para o d铆a 21 de decembro de 2018, venres, 谩s 10.00. As comisi贸ns informativas ordinarias ter谩n lugar os d铆as 12 e 13 de decembro, pola mesma orde que no resto dos meses.