A Deputaci贸n de Ourense aproba o cat谩logo de estradas provinciais, que incl煤e 264 v铆as cunha lonxitude total de 1.855 quil贸metros

  • No pleno ordinario do mes de outubro, celebrado hoxe, tam茅n se aprobou, por unanimidade, a equiparaci贸n do n煤mero de efectivos que integran os Grupos de Emerxencia Supramunicipais da provincia.

Ourense, 26 de outubro de 2018.- A Deputaci贸n de Ourense aprobou hoxe no pleno ordinario correspondente ao mes de outubro o seu cat谩logo de estradas actualizado a data 1 de maio de 2018 e no que se incl煤en d煤as novas estradas: a OU-1117 Xinzo (N-540) 鈥 Vilar de Barrio (OU-1102) e a OU-1217 As Carreiras (OU-1202) 鈥 N-540. Deste modo, o n煤mero de estradas que a Deputaci贸n ten na s煤a titularidade na provincia ascende 谩 264, repartidas ao longo das doce comarcas e acadando unha lonxitude de 1.855 quil贸metros, sendo a comarca de Ourense a que conta cunha maior porcentaxe de estradas provinciais (16,49%) con 46 estradas.

No pleno tam茅n se aprobou, por unanimidade, a equiparaci贸n do n煤mero de efectivos que integran os Grupos de Emerxencia Supramunicipais da provincia de Ourense. Neste sentido, o plenario acordou solicitar a homologaci贸n do n煤mero de integrantes dos GES na provincia de Ourense para que todos conten con 12 persoas, as铆 como trasladar este acordo 谩 Xunta e 谩 Fegamp.

A totalidade dos acordos plenarios aprobados hoxe son os seguintes:

EXPEDIENTE DE MODIFICACI脫N ORZAMENTARIA POR CR脡DITO EXTRAORDINARIO E DAS BASES DE EXECUCI脫N N.潞 5/2018

Acordo:

1.- Aprobar inicialmente a modificaci贸n de cr茅ditos do expediente por cr茅dito extraordinario que se financia coa baixa de outra aplicaci贸n orzamentaria dentro da mesma 谩rea de gasto, co seguinte detalle,

CREDITO EXTRAORDINARIO

Aplicaci贸n orzamentaria que INCREMENTA o cr茅dito

Expresi贸n

IMPORTE 鈧

433.00/789.00

鈥淥utras transferencias apoio empresarial. Desenvolvemento empresarial

200.000,00 鈧

 

RECURSO UTILIZADO

Aplicaci贸n orzamentaria que se da DE BAIXA o seu cr茅dito.

Expresi贸n

IMPORTE

433.00/489.18

鈥淥utras transferencias apoio empresarial. Desenvolvemento empresarial

200.000,00 鈧

2.- Aprobar a modificaci贸n das Bases de execuci贸n do orzamento, que afectan a Base 87 陋, no que se refire a subvenci贸ns que te帽en car谩cter nominativo, engadindo a seguinte 谩s que figuraban inicialmente:

Con cargo 谩 aplicaci贸n orzamentaria 433.00/789.00 " "Outras transferencias apoio empresarial. Desenvolvemento empresarial ,

Beneficiario

Finalidade

Importe

Fundaci贸n Galicia Obra Social (AFUNDACION)

Inversi贸ns e gastos necesarios para a posta en funcionamento do Centro de innovaci贸n empresarial de Ourense e para o custe da xesti贸n e mantemento do Centro.

200.000,00 鈧

Os recursos financeiros utilizados para esta modificaci贸n ser谩n baixas doutras aplicaci贸ns orzamentarias e non afectan cuantitativamente ao Orzamento Xeral da Deputaci贸n. .

3.- De acordo co artigo 169 da Lei Reguladora das Facendas Locais, por remisi贸n do artigo 177.2 do mesmo texto legal, o expediente ser谩 exposto ao p煤blico, tras o anuncio no bolet铆n oficial da Provincia, por 15 d铆as, durante os cales os interesados poder谩n examinalo e presentar reclamaci贸ns ante o Pleno. O expediente considerarase definitivamente aprobado se durante o citado prazo non se presentasen reclamaci贸ns.

CAT脕LOGO DE ESTRADAS DA DEPUTACI脫N PROVINCIAL DE OURENSE

Acordo:

1潞.- Aprobar o cat谩logo de estradas da Deputaci贸n Provincial de Ourense, actualizado ao 1 de maio de 2018, conforme co documento t茅cnico elaborado polo servizo de V铆as e Obras, que consta no expediente. O dito documento est谩 a disposici贸n p煤blica na sede electr贸nica da Deputaci贸n Provincial mediante o c贸digo seguro de verificaci贸n 11777074162165033406.

2潞.- Comunicarlle este acordo 谩 Conseller铆a de Infraestruturas e Mobilidade para os efectos previstos no artigo 21.4 do Regulamento da Lei de estradas de Galicia.

3潞.- Ordenar a publicaci贸n do presente acordo no BOP e no Portal de Transparencia da Deputaci贸n Provincial.

ACEPTACI脫N DA DELEGACI脫N DE COMPETENCIA FORMULADA POLO CONCELLO DE LEIRO PARA A TRAMITACI脫N DO EXPEDIENTE EXPROPIATORIO PARA A EXECUCI脫N DA OBRA DE ACONDICIONAMENTO DA R脷A CASANOVA, NO MUNICIPIO DE LEIRO

Acordo:

Aceptar a delegaci贸n de competencia formulada polo Concello de Leiro para a tramitaci贸n do expediente expropiatorio para a execuci贸n da obra "acondicionamento da r煤a Casanova".

EQUIPARACI脫N DO N脷MERO DE EFECTIVOS QUE INTEGRAN OS GRUPOS DE EMERXENCIA SUPRAMUNICIPAIS DA PROVINCIA DE OURENSE

Acordo:

1潞.- Solicitar a homologaci贸n do n煤mero de integrantes dos GES na provincia de Ourense, para que todos conten con 12 persoas.

2潞.- Darlles traslado deste acordo 谩 Xunta de Galicia e 谩 Fegamp.

EXECUCI脫N DUN ECOPARQUE NO ENCORO DE CACHAMUI脩A

Acordo:

1. Rematar os proxectos t茅cnicos que convertan 谩reas de titularidade provincial a car贸n dos r铆os, sinaladamente en Cachamui帽a (Concello de Pereiro de Aguiar) e Arnoia, en espazos l煤dicos e de lecer para a veci帽anza e visitantes, coas actuaci贸ns e actividades que permita a legalidade vixente.

2. Acometer a execuci贸n de ditos proxectos exercendo a cooperaci贸n t茅cnica e econ贸mica con outras administraci贸ns p煤blicas, como 茅 caracter铆stico nos plans e proxectos impulsados polo goberno provincial como por exemplo a Estratexia "Conecta Ourense", o Plan Termal Provincial ou o recentemente aprobado que converte 谩 provincia de Ourense en destino tur铆stico intelixente.