A Deputaci贸n de Ourense aproba o orzamento m谩is alto da s煤a historia: 82,7 mill贸ns de euros

  • No pleno ordinario do mes de setembro, celebrado hoxe, tam茅n se aprobou o Plan provincial de cooperaci贸n 谩s obras e servizos municipais (6,2 mill贸ns); e os plans de Mocidade, Empregabilidade e Cooperaci贸n para limpeza de redes viarias, cun orzamento total de 2,7 mill贸ns.

  • A corporaci贸n provincial aprobou, asemade, o outorgamento da medalla de ouro da provincia de Ourense ao doutor Luis Rodr铆guez M铆guez, e no 谩mbito cultural a creaci贸n do Consello Asesor do Museo do Entroido.

  • No plenario, todos os grupos pol铆ticos aprobaron unha moci贸n conxunta sobre a atenci贸n 谩s mulleres con endometriose, formulada pola asociaci贸n QuerEndo.

Ourense, 28 de setembro de 2018.- A Deputaci贸n de Ourense aprobou hoxe no pleno ordinario correspondente ao mes de setembro o orzamento da instituci贸n provincial para 2019, que ascende e un total de 82.700.000 euros, o m谩is alto na historia da Deputaci贸n de Ourense, sendo un ano m谩is o primeiro presuposto en aprobarse no 谩mbito das instituci贸ns locais, auton贸micas e do Estado para o seguinte exercicio.

No pleno tam茅n se aprobou o Plan provincial de cooperaci贸n 谩s obras e servizos municipais, que ascende a 6,2 mill贸ns de euros; e os plan de Mocidade, Empregabilidade e Cooperaci贸n para limpeza de redes viarias, cun orzamento total de 2,7 mill贸ns de euros. Asemade, a corporaci贸n provincial aprobou o outorgamento da medalla de ouro da provincia de Ourense, a t铆tulo p贸stumo, ao doutor Luis Rodr铆guez M铆guez, un reco帽ecemento co que a Deputaci贸n de Ourense quere po帽er en valor as importantes achegas que Rodr铆guez M铆guez fixo nos 谩mbitos da investigaci贸n e promoci贸n do termalismo contempor谩neo, como precursor dos estudos sobre as augas mineiro medicinais e o seu uso cl铆nico. Asemade, no 谩mbito cultural, aprobouse a creaci贸n do Consello Asesor do Museo do Entroido, o modo de xesti贸n e o convenio polo se transfire 谩 Deputaci贸n este espazo cultural.

Ademais, no plenario, todos os grupos pol铆ticos aprobaron unha moci贸n conxunta sobre a atenci贸n 谩s mulleres con endometriose, formulada pola asociaci贸n QuerEndo.

A totalidade dos acordos plenarios aprobados hoxe son os seguintes:

CONTA XERAL DA DEPUTACI脫N, DO INORDE, DO CONSORCIO PROVINCIAL DO SERVIZO CONTRA INCENDIOS E SALVAMENTO E DO CONSORCIO DE AUGAS DE VALDEORRAS CORRESPONDENTE AO EXERCICIO 2017

Acordo:

Primeiro.- Conta Xeral da Deputaci贸n Provincial de Ourense do exercicio 2017, da que se obte帽en os seguintes datos:

鈥 Resultado orzamentario axustado: .23.388.233,74 鈧

鈥 Remanente de tesourer铆a para gastos xerais: 26.462.156,08鈧

鈥 Balance de situaci贸n: 2.622.386.259,69 鈧

鈥 Resultado econ贸mico patrimonial: -29.086.090,74 鈧

Segundo.- Conta Xeral do Instituto Ourens谩n de Desenvolvemento Econ贸mico do exercicio 2017, da que se obte帽en os seguintes datos:

鈥 Resultado orzamentario axustado: 130.900,26 鈧

鈥 Remanente de tesourer铆a para gastos xerais: 202.415,44 鈧

鈥 Balance de situaci贸n: 17.387.605,86 鈧

鈥 Resultado econ贸mico patrimonial: 19.954,33 鈧

Terceiro.- Conta Xeral do Consorcio provincial de servizo contra incendios e salvamento do exercicio 2017, da que se obte帽en os seguintes datos:

鈥 Resultado orzamentario axustado: 895.696,28 鈧

鈥 Remanente de tesourer铆a para gastos xerais: 1.373.062,56 鈧

鈥 Balance de situaci贸n: 9.548.863,85鈧

鈥 Resultado econ贸mico patrimonial:- 622.247,45 鈧

Cuarto.- Conta Xeral do Consorcio de augas de Valdeorras do exercicio 2017, da que se obte帽en os seguintes datos:

鈥 Resultado orzamentario axustado: -205.763,58 鈧

鈥 Remanente de tesourer铆a para gastos xerais: -535.267,97 鈧

鈥 Balance de situaci贸n: 828.257,31 鈧

鈥 Resultado econ贸mico patrimonial: -261.676,09 鈧

EXPEDIENTE DE MODIFICACI脫N ORZAMENTARIA POR CR脡DITO EXTRAORDINARIO E DAS BASES DE EXECUCI脫N N.潞 4/2018

Acordo:

1潞. 鈥 Aprobar inicialmente a modificaci贸n de cr茅ditos do expediente, co seguinte detalle,

CREDITO EXTRAORDINARIO

Aplicaci贸n orzamentaria

Expresi贸n

IMPORTE 鈧

912.11/479.05

Outras subvenci贸ns para 鈥淟a Regi贸n鈥. Corporaci贸n provincial

105.000,00 鈧

RECURSO UTILIZADO

BAIXA da aplicaci贸n orzamentaria

Expresi贸n

IMPORTE

912.11/226.02

Informaci贸n e publicidade. Corporaci贸n provincial

105.000,00 鈧

2潞.- Aprobar inicialmente as modificaci贸ns cualitativas de subvenci贸ns xa aprobadas, no que se refire 谩 especificaci贸n do cap铆tulo IV e VII de gastos, experimentando as seguintes variaci贸ns ,

鈥 Con cargo 谩 aplicaci贸n orzamentaria 341.11/482.01 "Subvenci贸ns deportivas. Fomento do deporte", prev铆ase unha subvenci贸n ao Pavill贸n C.F. para "Equipaci贸n Sponsor 鈥 F煤tbol base" por importe de 8.000,00 euros. En base 谩 solicitude verbal do Presidente do Pavill贸n C.F. proponse o cambio de finalidade de dita subvenci贸n para a " Adquisici贸n de material deportivo" debido 谩 existencia dun erro na modificaci贸n 1/2018 do orzamento, quedando da seguinte maneira.

- 341.11/482.01 "Subvenci贸ns deportivas. Fomento do deporte" :

Beneficiario

Finalidade

Importe

Pavill贸n C.F.

Adquisici贸n de material deportivo

8.000,00 鈧

鈥 Con cargo 谩 aplicaci贸n orzamentaria 450.12/762.01 "A Concellos subvenci贸ns. Cooperaci贸n provincial", prev铆ase unha subvenci贸n nominativa a favor do Concello de Trasmiras por importe de 43.152,23 euros para "drenado no Pol铆gono 507, parcela 327". En base 谩 solicitude do Concello de Trasmiras de data 05 de setembro do 2018 proponse o cambio de finalidade de dita subvenci贸n para a obra " Bacheado e mellora da capa de rodadura da pista que discorre desde a C.N. 525 a Vilaseca " por considerar que 茅 unha obra prioritaria e de urxente realizaci贸n para o tr谩nsito de veh铆culos agr铆colas e particulares que redundar铆a en beneficio dos veci帽os do concello de Trasmiras.

450.12/762.01 "A Concellos subvenci贸ns. Cooperaci贸n provincial".

Beneficiario

Finalidade

Importe

Concello de Trasmiras

Bacheado e mellora da capa de rodadura da pista que discorre desde e C.N. 525 a Vilaseca

43.152,23 鈧

鈥 Con cargo 谩 aplicaci贸n orzamentaria 450.12/762.02 "A Concellos subvenci贸ns en especie. Cooperaci贸n provincial", prev铆ase unhas subvenci贸ns nominativas a favor do Concello de A Bola por importe de 38.000,00 euros para " Acondicionamento e reparaci贸n Rubi谩s" e 23.000,00 鈧 para " Reparaci贸n do firme en Casal de Fe谩s" En base 谩 solicitude do Concello de A Bola de data 05 de setembro do 2018 proponse o cambio dos importes de ditas subvenci贸ns debido a un erro na modificaci贸n 1/2018 do orzamento xa que cambi谩ronse as cantidades dunha das subvenci贸ns para a outra, quedando corrixido do seguinte xeito .

450.12/762.02 "A Concellos subvenci贸ns en especie. Cooperaci贸n provincial".

Beneficiario

Finalidade

Importe

Concello de A Bola

鈥淎condicionamento e reparaci贸n en Rub铆as鈥

23.000,00 鈧

Concello de A Bola

鈥淩eparaci贸n do firme en Casal de Feas鈥

38.000,00 鈧

鈥 Con cargo 谩 aplicaci贸n orzamentaria 450.12/762.02 "A Concellos subvenci贸ns en especie. Cooperaci贸n provincial", prev铆ase unha subvenci贸n nominativa a favor do Concello de A Peroxa por importe de 48.000,00 euros para " Rexeneraci贸n de firmes nos accesos a Turzavella, Casarizas, Vales, S.. Cibrao e Outros" En base 谩 solicitude do Concello de A Peroxa de data 13 de setembro do 2018 proponse o cambio da finalidade de dita subvenci贸n .

450.12/762.02 "A Concellos subvenci贸ns en especie. Cooperaci贸n provincial".

Beneficiario

Finalidade

Importe

Concello de A Peroxa

Mellora da praza do concello e do Recinto Feiral da Peroxa

48.000,00 鈧

鈥 Con cargo 谩 aplicaci贸n orzamentaria 334.20/789.03 "Outras transferencias asociaci贸ns. Actividades culturais e recreativas", prev铆ase unha subvenci贸n nominativa a favor da Asociaci贸n de veci帽os San Paio dos Pitos por importe de 12.000,00 euros para " Mellora do acondicionamento do local social da Asociaci贸n de veci帽os San Paio dos Pitos" En base 谩 solicitude verbal do Alcalde do concello de Ramir谩s de data 13 de setembro do 2018 proponse o cambio de beneficiario e da finalidade de dita subvenci贸n .

334.20/789.03 "Outras transferencias asociaci贸ns. Actividades culturais e recreativas".

Beneficiario

Finalidade

Importe

Comunidade de montes San Paio dos Pitos

Mellora e acondicionamento do local

12.000,00 鈧

鈥 Con cargo 谩 aplicaci贸n orzamentaria 450.12/762.02 "A Concellos subvenci贸ns en especie. Cooperaci贸n provincial", prev铆ase unha subvenci贸n nominativa a favor do Concello de Verea por importe de 47.000,00 euros para " Construci贸n e adecuaci贸n nave para maquinaria e almac茅n municipal en Verea" En base 谩 solicitude do Concello de Verea de data 13 de setembro do 2018 proponse o cambio da finalidade de dita subvenci贸n .

450.12/762.02 "A Concellos subvenci贸ns en especie. Cooperaci贸n provincial".

Beneficiario

Finalidade

Importe

Concello de Verea

Accesos a Vilar e cami帽o Xeixido

47.000,00 鈧

鈥 Con cargo 谩 aplicaci贸n orzamentaria 924.12/789.03 " Outras transferencias asociaci贸ns. Participaci贸n veci帽al", prev铆ase unha subvenci贸n nominativa a favor da Asociaci贸n de veci帽os de 脕bedes por importe de 60.000,00 euros para " Local social" En base 谩 solicitude do Presidente da comunidade de montes proponse o cambio de beneficiario de dita subvenci贸n .

924.12/789.03 " Outras transferencias asociaci贸ns. Participaci贸n veci帽al",

Beneficiario

Finalidade

Importe

Comunidade de Montes M.C. 脕bedes

Local social

60.000,00 鈧

3陋 .- Aprobar a modificaci贸n das Bases de execuci贸n do orzamento, que afectan a Base 87 陋, no que se refire 谩s subvenci贸ns que te帽en car谩cter nominativo, engadindo as seguintes 谩s que figuraban inicialmente:

Beneficiario

Aplicaci贸n Orzamentaria

Finalidade

Importe

Concello de O铆mbra

450.12/762.01

Mellora da praza da Fonte e r煤a do Campo ( II fase)

48.000,00 鈧

La Regi贸n, S.A.

91211/47905 鈥 Outras subvenci贸ns 鈥淟a Regi贸n鈥 Corporaci贸n provincial鈥

Promoci贸n cultural e desenvolvemento do co帽ecemento provincial nos Foros 鈥淟a Regi贸n鈥

105.000,00 鈧

Os recursos financeiros utilizados para esta modificaci贸n ser谩n baixas doutras aplicaci贸ns orzamentarias e non afectan cuantitativamente ao Orzamento Xeral da Deputaci贸n. 

4潞.- De acordo co artigo 169 da Lei Reguladora das Facendas Locais, por remisi贸n do artigo 177.2 do mesmo texto legal, o expediente ser谩 exposto ao p煤blico, tras o anuncio no bolet铆n oficial da Provincia, por 15 d铆as, durante os cales os interesados poder谩n examinalo e presentar reclamaci贸ns ante o Pleno. O expediente considerarase definitivamente aprobado se durante o citado prazo non se presentasen reclamaci贸ns.

ORZAMENTO XERAL DA DEPUTACI脫N DE OURENSE PARA O EXERCICIO 2019

Acordo:

1潞.- Aproba-lo orzamento xeral da Deputaci贸n provincial de Ourense para o ano 2019, co detalle que figura nos resumos seguintes:

ENTIDADE LOCAL.-

Estado de gastos

Cap铆tulo 1.- Gastos de persoal

32.158.320,74鈧

Cap铆tulo 2.- Gastos correntes en bens e servizos

19.696.923,99 鈧

Cap铆tulo 3.- Gastos financeiros

     13.961,14 鈧

Cap铆tulo 4.- Transferencias correntes  

Cap铆tulo 5.- Fondo de continxencia

13.065.470,23 鈧

       10.000,00 鈧

Cap铆tulo 6.- Investimentos reais  

12.233.545,55 鈧

Cap铆tulo 7.- Transferencias de capital

4.052.911,29 鈧

Cap铆tulo 8.- Activos financeiros

     300.000,00 鈧

Cap铆tulo 9.- Pasivos financeiros

   1.168.867,06 鈧

                                               TOTAL GASTOS......  

82.700.000,00 鈧

Estado de ingresos

Cap铆tulo 1.- Impostos directos

5.000.000,00 鈧

Cap铆tulo 2.- Impostos indirectos

4.237.000,00 鈧

Cap铆tulo 3.- Taxas, prezos p煤blicos e outros ingresos

4.971.703,97鈧

Cap铆tulo 4.- Transferencias correntes

67.914.123,90 鈧

Cap铆tulo 5.- Ingresos patrimoniais      

   154.519,13鈧

Cap铆tulo 6.- Alleamento de investimentos reais        

21.000,00 鈧

Cap铆tulo 7.- Transferencias de capital

101.653,00 鈧

Cap铆tulo 8.- Activos financeiros

300.000,00 鈧

                                                 TOTAL INGRESOS...

82.700.000,00 鈧

B) INORDE.

Estado de gastos

Cap铆tulo 1.- Gastos de persoal

961.784,30 鈧

Cap铆tulo 2.- Gastos correntes en bens   e servizos  

623.340,90 鈧

Cap铆tulo 4.- Transferencias correntes    

Cap铆tulo 6.- Investimentos reais

                                             TOTAL GASTOS........

334.180,00 鈧

         128.694,80 鈧

2.048.000,00 鈧

 

 

 

 

Estado de ingresos

Cap铆tulo 3.- Taxas, prezos p煤blicos e outros ingresos    

12.020,00 鈧

Cap铆tulo 4.- Transferencias correntes

1.861.404,56 鈧

Cap铆tulo 5.- Ingresos patrimoniais

Cap铆tulo 7.- ap铆tulo                       EXERCICIO 2019隆9Transferencias de capital                                                            

11.260,44 鈧

163.315,00鈧

                                       TOTAL INGRESOS.....  

2.048.000,00 鈧

2潞.- Aprobar as Bases de Execuci贸n do Orzamento Xeral, segundo figuran no expediente.

3潞.- Aprobar os cadros de persoal, que se dividen en persoal funcionario, laboral e eventual, de acordo co art.126 do Texto refundido das disposici贸ns legais vixentes en materia de r茅xime local, aprobado por Real Decreto lexislativo 781/1986.

4潞.- De acordo co art. 169 da LRFL, o orzamento xeral ser谩 exposto 贸 p煤blico, previo anuncio no bolet铆n oficial da provincia, por 15 d铆as, durante os cales os interesados poder谩n examinalos e presentar reclamaci贸ns ante o Pleno. O orzamento considerarase definitivamente aprobado se durante o citado prazo non se presentasen reclamaci贸ns.

PLAN PROVINCIAL DE COOPERACI脫N 脕S OBRAS E SERVIZOS MUNICIPAIS E DA REDE VIARIA PROVINCIAL PARA O EXERCICIO 2019

Acordo:

1.- Aprobar inicialmente as bases reguladoras do Plan Provincial de Cooperaci贸n 谩s Obras e Servizos Municipais e da Rede Viaria Provincial para o exercicio 201

BASES PARA A ELABORACI脫N E EXECUCI脫N DO PLAN PROVINCIAL DE COOPERACI脫N 脕S OBRAS E SERVIZOS MUNICIPAIS E DA REDE VIARIA PROVINCIAL PARA O EXERCICIO 2019.

Constit煤e o obxecto das presentes bases a regulaci贸n dos procedementos de elaboraci贸n e execuci贸n do Plan Provincial de Cooperaci贸n 谩s Obras e Servizos Municipais e da Rede Viaria Provincial para o exercicio 2019.

Estrutura do Plan Provincial de Cooperaci贸n 2019. Distribuci贸n dos investimentos por concellos.

1. O Plan Provincial de Cooperaci贸n 谩s Obras e Servizos Municipais para o exercicio 2019 comprender谩 as seguintes clases de investimentos:

- Investimentos en obras de mellora e conservaci贸n da rede viaria provincial, de titularidade da Deputaci贸n Provincial.

- Investimentos en obras de competencia municipal, preferentemente as necesarias para a efectiva prestaci贸n dos servizos municipais obrigatorios enumerados no artigo 26 da Lei 7/1985, do 2 de abril, de bases do r茅xime local, modificada por Lei 27/2013, do 27 de decembro, de racionalizaci贸n e sustentabilidade da administraci贸n local.

2. O Plan Provincial 2019, tanto no apartado da rede viaria provincial coma no relativo 谩s obras municipais (neste caso ata o importe m谩ximo establecido para cada termo municipal nestas bases) financiarase na s煤a integridade pola Deputaci贸n Provincial de Ourense, resultando en consecuencia o seguinte cadro b谩sico de financiamento:

Obras municipais:

鈥 Deputaci贸n Provincial: 100,00 %

Obras da Rede Viaria Provincial:

鈥 Deputaci贸n Provincial: 100 %

3. Non obstante, no caso das obras municipais, os concellos voluntariamente poder谩n efectuar achegas adicionais para o financiamento das obras, alter谩ndose automaticamente o cadro de financiamento neses supostos. Doutra banda, incluiranse igualmente no Plan Provincial, todas aquelas obras para as que os concellos soliciten a s煤a inclusi贸n, dotadas de financiamento exclusivamente municipal ou procedente doutras administraci贸ns p煤blicas, para os efectos de obter a declaraci贸n de utilidade p煤blica de cara a posibilitar a obtenci贸n de terreos mediante expropiaci贸n forzosa.

4. A distribuci贸n do investimento prevista no Plan Provincial 2019 茅 a seguinte:

a. Investimento total previsto na Rede Viaria Provincial: 1.500.000,00 鈧

Achega da Deputaci贸n 谩 RVP (100%): 1.500.000,00 鈧

b. Investimento total previsto en obras municipais (inclu铆da a Entidade Local Menor de Ber谩n): 4.716.000,00 鈧, dos cales 4.440.000,00 鈧 destinados 谩 execuci贸n material das obras e 276.000,00 鈧 destinados a servizos complementarios 谩 execuci贸n das obras.

Subvenci贸n Deputaci贸n obras municipais (100,00 %): 4.716.000,00 鈧,

5. A distribuci贸n territorial por concellos do investimento en obras municipais efectuarase mediante a asignaci贸n a cada concello da provincia dunha cota al铆cuota de investimento subvencionado, resultando un investimento por termo municipal de 51.000,00 鈧; da dita cantidade, 48.000,00 鈧 destinaranse 贸 financiamento dos contratos de execuci贸n material das obras e 3.000,00 鈧 贸 financiamento dos contratos de servizos complementarios 谩 execuci贸n das obras (con especial consideraci贸n das asistencias t茅cnicas para a redacci贸n de proxectos, a direcci贸n facultativa e a coordinaci贸n de seguridade e sa煤de das actuaci贸ns).

O investimento con cargo a fondos provinciais asignado a cada concello poder谩 dedicarse a unha ou varias obras, a elecci贸n dos concellos, podendo supo帽er o seu financiamento 铆ntegro ou parcial, sempre e cando as obras correspondan a competencias municipais.

Sen prexu铆zo do anterior, e tal e como se sinala no apartado 3, poder谩n inclu铆rse investimentos de cont铆a superior 谩 achega provincial, correspondentes 谩 mesma obra ou obras subvencionadas ou a outras obras, sempre e cando o concello achegue o financiamento complementario preciso.

6. No plan poderanse inclu铆r obras adicionais para a utilizaci贸n de remanentes producidos por anulaci贸n de obras. As ditas obras deben cumprir os requisitos necesarios para seren inclu铆das no Plan segundo o establecido nesta base.

7. Os remanentes das achegas provinciais obtidos por baixas na adxudicaci贸n das obras (tanto municipais como da rede viaria provincial), destinaranse na s煤a integridade 贸 financiamento de obras da rede viaria provincial; os remanentes das achegas municipais, de se-lo caso, reintegraranse 贸 concello respectivo.

Solicitudes dos concellos: prazos e documentaci贸n.

Co fin de garantir o dereito dos municipios 谩 participaci贸n na elaboraci贸n do Plan, estes poder谩n formular solicitudes para a inclusi贸n de obras. As ditas solicitudes ser谩n aceptadas obrigatoriamente pola Deputaci贸n Provincial, sempre que se formulen en tempo e forma e as obras re煤nan os requisitos establecidos na base 2陋.

As solicitudes deber谩n dirix铆rselle 贸 presidente da Deputaci贸n e deber谩n ter entrada no rexistro electr贸nico xeral da Deputaci贸n ou en calquera dos lugares previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de procedemento administrativo com煤n das administraci贸ns p煤blicas antes de que remate o d铆a 30 de novembro de 2018. Este prazo ter谩 car谩cter improrrogable. A falta de formulaci贸n da solicitude en prazo dar谩 lugar 谩 perda do dereito 谩 participaci贸n no Plan Provincial.

As solicitudes deber谩n inclu铆r a certificaci贸n do acordo adoptado polo 贸rgano municipal competente, solicitando a inclusi贸n das obras no plan provincial e, de se-lo caso, a delegaci贸n da competencia para a s煤a contrataci贸n.

No acordo deben figurar a denominaci贸n descritiva das obras e o seu orzamento total.

2潞.- Someter a tr谩mite de informaci贸n p煤blica, mediante anuncio publicado no Bolet铆n Oficial da Provincia de Ourense, as bases inicialmente aprobadas polo prazo de 10 d铆as h谩biles, durante os cales as entidades interesadas poder谩n formular as alegaci贸ns ou suxesti贸ns que consideren oportunas, que deber谩n ser resoltas motivadamente no acto de aprobaci贸n definitiva.

No caso de non formularse alegaci贸ns en prazo, entenderanse automaticamente aprobadas de forma definitiva, procedendo 谩 s煤a publicaci贸n no Bolet铆n Oficial da Provincia.

PROGRAMA PROVINCIAL DE COOPERACI脫N COS CONCELLOS E A ENTIDADE LOCAL MENOR DE BER脕N EN MATERIA DE MOCIDADE PARA O EXERCICIO 2019

Acordo:

1.- Aprobar inicialmente as bases reguladoras do Programa Provincial de Cooperaci贸n cos Concellos e a entidade local menor de Ber谩n en materia de mocidade para o exercicio 2019:

BASES REGULADORAS DO PROGRAMA PROVINCIAL DE COOPERACI脫N COS CONCELLOS E A ENTIDADE LOCAL MENOR DE BER脕N EN MATERIA DE MOCIDADE PARA O EXERCICIO 2019

Constit煤e o obxecto das presentes bases a regulaci贸n do Programa provincial de cooperaci贸n cos concellos e a entidade local menor de Ber谩n en materia de mocidade para o exercicio 2019.

A finalidade deste Programa 茅 contribu铆r 贸 financiamento das actividades desenvolvidas polos concellos da provincia e a entidade local menor de Ber谩n en prol da mocidade 贸 longo do exercicio 2019.

Beneficiarios:

1. Poder谩n obter subvenci贸n no marco do programa regulado nas presentes bases os concellos da provincia de menos de 20.000 habitantes e a entidade local menor de Ber谩n, cando desenvolvan actividades en prol da mocidade durante o exercicio 2019.

2. Ter谩n a consideraci贸n de gastos subvencionables todos os que, tendo este car谩cter conforme coa lexislaci贸n vixente en materia de subvenci贸ns, financien as anteditas actividades, sempre que fosen autorizados a partir do 1 de xaneiro de 2019.

A subvenci贸n concedida a cada concello poder谩 acadar a cont铆a m谩xima de 6.000,00 鈧 e ata o 100% dos custos indisolublemente vinculados 贸 desenvolvemento das actividades subvencionadas. A subvenci贸n concedida 谩 entidade local menor de Ber谩n poder谩 acadar a cont铆a m谩xima de 3.000,00 鈧 e ata o 100% dos custos indisolublemente vinculados 贸 desenvolvemento das actividades subvencionadas.

O financiamento das subvenci贸ns reguladas no presente Programa realizarase con cargo 谩 aplicaci贸n 46211/24111 dos orzamentos da Deputaci贸n Provincial de Ourense para o exercicio 2019, tramit谩ndose con car谩cter anticipado o Programa 贸 abeiro do disposto no artigo 56.1 do Real decreto 887/2006, do 21 de xullo, polo que se aprobou o Regulamento da Lei xeral de subvenci贸ns. Para estes efectos, ser谩n de aplicaci贸n as seguintes regras especiais:

1陋) A execuci贸n do Programa queda condicionada 谩 existencia de cr茅dito adecuado e suficiente nos orzamentos da Deputaci贸n Provincial para o exercicio 2019, tendo car谩cter puramente estimatorio a cont铆a total m谩xima prevista nas presentes bases.

2陋) A cont铆a total m谩xima estimada 茅 de 549.000,00 鈧.

3陋) No expediente de gasto que se tramite para a aprobaci贸n do Programa, a certificaci贸n de existencia de cr茅dito substituirase por unha certificaci贸n relativa 谩 concorrencia dalgunha das circunstancias previstas no artigo 56.1 do RD 887/2006.

4陋) Os efectos de t贸dolos actos de tr谩mite ditados no expediente de gasto entenderanse condicionados a que, 贸 ditarse a resoluci贸n de concesi贸n, subsistan as mesmas circunstancias de feito e de dereito existentes no momento en que se produciron eses actos.

5陋) A resoluci贸n de concesi贸n deber谩 ditarse no exercicio 2019, unha vez aprobado definitivamente e publicado na forma legalmente prevista o orzamento da Deputaci贸n Provincial para o dito exercicio.

Resoluci贸ns de adhesi贸n 贸 programa e solicitudes de subvenci贸n: prazos, lugar de presentaci贸n e documentaci贸n a presentar:

As resoluci贸ns de adhesi贸n 贸 programa -que incl煤en as solicitudes de subvenci贸n- subscritas polo alcalde ou representante legal interesado, ou concelleiro no que delegue, ir谩n dirixidas 谩 Presidencia da Deputaci贸n Provincial e deber谩n presentarse no Rexistro Electr贸nico Xeral da Deputaci贸n, ou en calquera dos lugares previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Com煤n das Administraci贸ns P煤blicas, consonte como modelo que ach茅gase como anexo I a estas bases.

O prazo de presentaci贸n ser谩 dun mes, contado a partir do d铆a seguinte ao da data de publicaci贸n das presentes bases no Bolet铆n Oficial da Provincia. O dito prazo ter谩 car谩cter improrrogable.

As solicitudes ir谩n acompa帽adas dunha declaraci贸n do conxunto de axudas ou subvenci贸ns p煤blicas solicitadas pola entidade ou que lle fosen concedidas para o financiamento das actividades para as que se solicita subvenci贸n que se presentar谩 consonte como modelo que ach茅gase como anexo II a estas bases.

2潞.- Someter a tr谩mite de informaci贸n p煤blica, mediante anuncio publicado no Bolet铆n Oficial da Provincia de Ourense, as bases inicialmente aprobadas polo prazo de 10 d铆as h谩biles, durante os cales as entidades interesadas poder谩n formular as alegaci贸ns ou suxesti贸ns que consideren oportunas, que deber谩n ser resoltas motivadamente no acto de aprobaci贸n definitiva.

No caso de non formularse alegaci贸ns en prazo, entenderanse automaticamente aprobadas de forma definitiva, procedendo 谩 s煤a publicaci贸n no Bolet铆n Oficial da Provincia.

PROGRAMA PROVINCIAL DE COOPERACI脫N COS CONCELLOS E A ENTIDAE LOCAL MENOR DE BER脕N EN MATERIA DE EMPREGABILIDADE PARA O EXERCICIO 2019

Acordo:

1.- Aprobar inicialmente as bases reguladoras do Programa Provincial de Cooperaci贸n cos Concellos e a entidade local menor de Ber谩n en materia de empregabilidade para o exercicio 2019:

BASES REGULADORAS DO PROGRAMA PROVINCIAL DE COOPERACI脫N COS CONCELLOS E A ENTIDADE LOCAL MENOR DE BER脕N EN MATERIA DE EMPREGABILIDADE PARA O EXERCICIO 2019.-

Constit煤e o obxecto das presentes bases a regulaci贸n do Programa provincial de cooperaci贸n cos concellos e a entidade local menor de Ber谩n en materia de empregabilidade para o exercicio 2019.

A finalidade deste Programa 茅 a contribuci贸n ao sostemento econ贸mico dos servizos de competencia municipal e da entidade local menor de Ber谩n posibilitando o complemento dos recursos humanos necesarios co dito fin, tanto a trav茅s das figuras contractuais propias da lexislaci贸n laboral como a trav茅s de contratos administrativos ou nomeamentos de persoal funcionario interino, de ser o caso, mediante a concesi贸n de subvenci贸ns, en r茅xime de concorrencia non competitiva, para o financiamento dos ditos contratos ou nomeamentos.

Beneficiarios:

1. Poder谩n obter subvenci贸n no marco do programa regulado nas presentes bases os concellos da provincia de menos de 20.000 habitantes e a entidade local menor de Ber谩n, cando contraten persoal en r茅xime de dereito laboral, efect煤en nomeamentos de persoal funcionario interino ou subscriban contratos administrativos, t铆picos ou especiais, con persoas f铆sicas suxeitas ao r茅xime de aut贸nomos, para a realizaci贸n de actividades da s煤a competencia durante o exercicio 2019. Consid茅ranse subvencionables as contrataci贸ns ou nomeamentos que se realicen a partir do 1 de xaneiro de 2019. Igualmente ser谩n subvencionables as contrataci贸ns ou nomeamentos procedentes de anos anteriores que subsistan no exercicio 2019, exclusivamente en canto os custes devengados a partir do 1 de xaneiro de 2019.

2. Ter谩n a consideraci贸n de gastos subvencionables todos os que, tendo este car谩cter conforme coa lexislaci贸n vixente en materia de subvenci贸ns, financien as anteditas contrataci贸ns ou nomeamentos, inclu铆ndo gastos salariais e de Seguridade Social, as铆 como os honorarios ou contraprestaci贸ns econ贸micas por servizos profesionais prestados por aut贸nomos.

A subvenci贸n concedida a cada concello poder谩 acadar a cont铆a m谩xima de 20.000,00 鈧 e ata o 100% dos custos indisolublemente vinculados aos contratos ou nomeamentos subvencionados. A subvenci贸n concedida 谩 entidade local menor de Ber谩n poder谩 acadar a cont铆a m谩xima de 10.000,00 鈧 e ata o 100% dos custos indisolublemente vinculados aos contratos ou nomeamentos subvencionados.

O financiamento das subvenci贸ns reguladas no presente Programa realizarase con cargo 谩 aplicaci贸n 46207/24111 dos orzamentos da Deputaci贸n Provincial de Ourense para o exercicio 2019, tramit谩ndose con car谩cter anticipado o Programa 贸 abeiro do disposto no artigo 56.1 do Real decreto 887/2006, do 21 de xullo, polo que se aprobou o Regulamento da Lei xeral de subvenci贸ns. Para estes efectos, ser谩n de aplicaci贸n as seguintes regras especiais:

1陋) A execuci贸n do Programa queda condicionada 谩 existencia de cr茅dito adecuado e suficiente nos orzamentos da Deputaci贸n Provincial para o exercicio 2019, tendo car谩cter puramente estimatorio a cont铆a total m谩xima prevista nas presentes bases.

2陋) A cont铆a total m谩xima estimada 茅 de 1.830.000,00 鈧.

3陋) No expediente de gasto que se tramite para a aprobaci贸n do Programa, a certificaci贸n de existencia de cr茅dito substituirase por unha certificaci贸n relativa 谩 concorrencia dalgunha das circunstancias previstas no artigo 56.1 do RD 887/2006.

4陋) Os efectos de t贸dolos actos de tr谩mite ditados no expediente de gasto entenderanse condicionados a que, 贸 ditarse a resoluci贸n de concesi贸n, subsistan as mesmas circunstancias de feito e de dereito existentes no momento en que se produciron eses actos.

5陋) A resoluci贸n de concesi贸n deber谩 ditarse no exercicio 2019, unha vez aprobado definitivamente e publicado na forma legalmente prevista o orzamento da Deputaci贸n Provincial para o dito exercicio.

As resoluci贸ns de adhesi贸n 贸 programa -que incl煤en as solicitudes de subvenci贸n- subscritas polo alcalde ou representante legal interesado, ou concelleiro no que delegue, ir谩n dirixidas 谩 Presidencia da Deputaci贸n Provincial e deber谩n presentarse no Rexistro Electr贸nico Xeral da Deputaci贸n, ou en calquera dos lugares previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Com煤n das Administraci贸ns P煤blicas, consonte como modelo que ach茅gase como anexo I a estas bases.

O prazo de presentaci贸n ser谩 dun mes, contado a partir do d铆a seguinte ao da data de publicaci贸n das presentes bases no Bolet铆n Oficial da Provincia. O dito prazo ter谩 car谩cter improrrogable.

As solicitudes ir谩n acompa帽adas dunha declaraci贸n do conxunto de axudas ou subvenci贸ns p煤blicas solicitadas pola entidade ou que lle fosen concedidas para o financiamento das actividades para as que se solicita subvenci贸n que se presentar谩 consonte como modelo que ach茅gase como anexo II a estas bases.

2潞.- Someter a tr谩mite de informaci贸n p煤blica, mediante anuncio publicado no Bolet铆n Oficial da Provincia de Ourense, as bases inicialmente aprobadas polo prazo de 10 d铆as h谩biles, durante os cales as entidades interesadas poder谩n formular as alegaci贸ns ou suxesti贸ns que consideren oportunas, que deber谩n ser resoltas motivadamente no acto de aprobaci贸n definitiva.

No caso de non formularse alegaci贸ns en prazo, entenderanse automaticamente aprobadas de forma definitiva, procedendo 谩 s煤a publicaci贸n no Bolet铆n Oficial da Provincia.

PROGRAMA PROVINCIAL DE COOPERACI脫N COS CONCELLOS E MANCOMUNIDADES PARA A REALIZACI脫N DE ACTUALIZACI脫NS DE LIMPEZA DAS MARXES DAS REDES VIARIAS MUNICIPAIS E PROVINCIAIS PARA O EXERCICIO 2019

Acordo:

1.- Aprobar inicialmente as bases reguladoras do Programa Provincial de Cooperaci贸n cos concellos e mancomunidades para a realizaci贸n de actuaci贸ns de limpeza das marxes das redes viarias municipal e provincial no exercicio 2019:

BASES DO PROGRAMA PROVINCIAL DE COOPERACI脫N COS CONCELLOS E MANCOMUNIDADES PARA REALIZACI脫N DE ACTUACI脫NS DE LIMPEZA DAS MARXES DAS REDES VIARIAS MUNICIPAL E PROVINCIAL PARA O EXERCICIO 2019

Constit煤e o obxecto destas bases a regulaci贸n do programa de cooperaci贸n cos concellos e mancomunidades para a realizaci贸n de actuaci贸ns de limpeza das marxes das redes viarias municipal e provincial no exercicio 2019.

Este programa se desenvolver谩 mediante a concesi贸n de subvenci贸ns 谩s ditas entidades locais para o financiamento da prestaci贸n de servizos de limpeza das marxes da rede viaria local. A finalidade da subvenci贸n 茅 colaborar economicamente cos concellos e mancomunidades no sostemento do servizo p煤blico de limpeza das marxes da rede viaria municipal (prestaci贸n que se considera inclu铆da no servizo m铆nimo obrigatorio de acceso aos n煤cleos de poboaci贸n, recollido no artigo 26 da Lei de bases de r茅xime local) e no cumprimento das obrigas establecidas na lexislaci贸n galega de prevenci贸n de incendios forestais. Esta colaboraci贸n condici贸nase a que por parte dos concellos e mancomunidades se realicen labores de limpeza das marxes das v铆as provinciais e municipais, co obxectivo 煤ltimo de garantir o mantemento das v铆as en condici贸ns axeitadas de limpeza e seguridade, d谩ndolle ademais cumprimento ao establecido na Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevenci贸n e defensa contra os incendios forestais.

Os servizos subvencionados poder谩n prestarse mediante calquera modo de xesti贸n dos previstos na lexislaci贸n de r茅xime local, sendo subvencionables todos os gastos correntes directos do servizo. Excl煤ense os gastos de investimento e os indirectos, as铆 como os definidos como non subvencionables nos apartados 7 e 8 do artigo 31 da Lei xeral de subvenci贸ns.

Beneficiarios:

Poder谩n ser beneficiarios das subvenci贸ns previstas no presente Programa provincial de cooperaci贸n os concellos de menos de 20.000 habitantes e as mancomunidades integradas por estes concellos que cumpran os seguintes requisitos:

a) Prestar o servizo de limpeza das marxes da rede viaria municipal e provincial cunha m谩quina rozadora con brazo articulado, durante, polo menos, un per铆odo m铆nimo de tres meses no exercicio 2019. Este per铆odo m铆nimo deber谩 comprender, en todo caso, as datas nas que a Deputaci贸n estableza a limpeza obrigatoria dun n煤mero m铆nimo de quil贸metros da rede viaria provincial, conforme co previsto na base s茅tima, apartado b). Nos supostos de per铆odos de prestaci贸n do servizo que non comprendan meses naturais completos, para o c谩lculo do cumprimento do per铆odo m铆nimo esixible computaranse os d铆as naturais de prestaci贸n, consider谩ndose un mes por cada trinta d铆as naturais.

b) Adherirse ao presente Programa de cooperaci贸n no prazo e coas formalidades recollidas na base quinta.

O financiamento das subvenci贸ns reguladas no presente Programa realizarase con cargo 谩 aplicaci贸n 16311/46200 dos orzamentos da Deputaci贸n Provincial de Ourense para o exercicio 2019, tramit谩ndose con car谩cter anticipado o Programa 贸 abeiro do disposto no artigo 56.1 do Real decreto 887/2006, do 21 de xullo, polo que se aprobou o Regulamento da Lei xeral de subvenci贸ns. Para estes efectos, ser谩n de aplicaci贸n as seguintes regras especiais:

1陋) A execuci贸n do Programa queda condicionada 谩 existencia de cr茅dito adecuado e suficiente nos orzamentos da Deputaci贸n Provincial para o exercicio 2019, tendo car谩cter puramente estimatorio a cont铆a total m谩xima prevista nas presentes bases.

2陋) A cont铆a total m谩xima estimada 茅 de 350.000,00 鈧.

3陋) No expediente de gasto que se tramite para a aprobaci贸n do Programa, a certificaci贸n de existencia de cr茅dito substituirase por unha certificaci贸n relativa 谩 concorrencia dalgunha das circunstancias previstas no artigo 56.1 do RD 887/2006.

4陋) Os efectos de t贸dolos actos de tr谩mite ditados no expediente de gasto entenderanse condicionados a que, 贸 ditarse a resoluci贸n de concesi贸n, subsistan as mesmas circunstancias de feito e de dereito existentes no momento en que se produciron eses actos.

5陋) A resoluci贸n de concesi贸n deber谩 ditarse no exercicio 2019, unha vez aprobado definitivamente e publicado na forma legalmente prevista o orzamento da Deputaci贸n Provincial para o dito exercicio.

A cont铆a das subvenci贸ns que se concedan ao abeiro deste Programa de cooperaci贸n ser谩 para o exercicio 2019 de 4.500,00 鈧 por entidade local, con destino ao financiamento dos gastos subvencionables de prestaci贸n do servizo.

A cont铆a poder谩 ser inferior nos casos en que as铆 se solicite expresamente pola entidade local interesada.

En todo caso, a cont铆a da subvenci贸n nunca poder谩 exceder do 100% dos gastos subvencionables soportados pola entidade beneficiaria, polo que se reducir谩 no importe correspondente para o caso de que o gasto xustificado no citado concepto sexa inferior a 4.500,00 鈧.

Os concellos e mancomunidades que desexen adherirse ao Programa de cooperaci贸n regulado nas presentes bases deber谩n facelo mediante resoluci贸n do 贸rgano competente na que se aprobe a dita adhesi贸n. A resoluci贸n deber谩 ter o contido que se recolle no anexo I destas bases, modelo que poder谩 utilizarse para documentar a dita resoluci贸n.

Coa solicitude deberase achegar unha declaraci贸n do solicitante da subvenci贸n na que figure o conxunto de subvenci贸ns e axudas solicitadas para o mesmo fin, tanto as aprobadas ou concedidas, como as pendentes, sexan p煤blicas ou privadas, segundo o modelo anexo II.

A resoluci贸n de adhesi贸n deber谩 presentarse no Rexistro Electr贸nico Xeral da Deputaci贸n, ou en calquera dos lugares previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Com煤n das Administraci贸ns P煤blicas.

O prazo de presentaci贸n ser谩 dun mes, contado a partir do d铆a seguinte ao da data de publicaci贸n das presentes bases no Bolet铆n Oficial da Provincia. O dito prazo ter谩 car谩cter improrrogable.

A adhesi贸n dos concellos ou mancomunidades autorizarase mediante decreto da Presidencia, no que se conceder谩 a subvenci贸n correspondente ata un m谩ximo de 4.500,00 euros. A resoluci贸n de autorizaci贸n de adhesi贸n deber谩 ditarse antes do 23 de xaneiro de 2019. Na dita resoluci贸n, ou ben noutra resoluci贸n posterior, concretaranse as obrigas de limpeza da rede viaria provincial 谩s que queda condicionada a concesi贸n da subvenci贸n, conforme co previsto na base 7陋.

No suposto en que o n煤mero de solicitudes exceda as dispo帽ibilidades orzamentarias, a Presidencia conceder谩 as subvenci贸ns por rigorosa orde de entrada no rexistro da Deputaci贸n. Para estes efectos, tomarase a data de entrada no Rexistro Xeral da Deputaci贸n da documentaci贸n 铆ntegra de cada solicitude, e non se ter谩 en conta a data de presentaci贸n de solicitudes incursas en deficiencias formais.

No caso de producirse remanentes con anterioridade ao 28 de febreiro de 2019 pola renuncia ou perda do dereito 谩s subvenci贸ns por parte dalg煤n beneficiario, a Presidencia, sen necesidade de proceder a unha nova convocatoria, poder谩 acordar a concesi贸n da subvenci贸n que proceda ao seguinte ou seguintes solicitantes, por orde de entrada no rexistro da Deputaci贸n, tal e como se establece no par谩grafo anterior.

2潞.- Someter a tr谩mite de informaci贸n p煤blica, mediante anuncio publicado no Bolet铆n Oficial da Provincia de Ourense, as bases inicialmente aprobadas polo prazo de 10 d铆as h谩biles, durante os cales as entidades interesadas poder谩n formular as alegaci贸ns ou suxesti贸ns que consideren oportunas, que deber谩n ser resoltas motivadamente no acto de aprobaci贸n definitiva.

No caso de non formularse alegaci贸ns en prazo, entenderanse automaticamente aprobadas de forma definitiva, procedendo 谩 s煤a publicaci贸n no Bolet铆n Oficial da Provincia.

CONVENIO DE COLABORACI脫N ENTRE A CHMS, A DEPUTACI脫N DE OURENSE E O CONCELLO DOS BLANCOS, PARA O FINANCIAMENTO, EXECUCI脫N E ENTREGA, PARA O SEU MANTEMENTO E CONSERVACI脫N, DAS OBRAS DO PROXECTO DE MELLORA DA CAPACIDADE DE DESAUGADOIRO DO R脥O AIRO脕 NOS BLANCOS

Acordo:

1潞. Aprobar o convenio de colaboraci贸n entre a CH do Mi帽o-Sil, a Deputaci贸n de Ourense e o Concello dos Blancos para o financiamento, execuci贸n e entrega, para o seu mantemento e conservaci贸n, das obras do proxecto de mellora da capacidade de desaugadoiro do r铆o Airo谩 nos Blancos (Ourense).

Este convenio ten por obxecto determinar as condici贸ns que rexer谩n o financiamento, redacci贸n do proxecto, posta a disposici贸n dos terreos, execuci贸n e posterior entrega para o mantemento e conservaci贸n das obras e instalaci贸ns que se contemplan no proxecto titulado "Mellora da capacidade de desaugadoiro do r铆o Airo谩 nos Blancos (Ourense)."

Este convenio resultar谩 eficaz unha vez inscrito no Rexistro electr贸nico estatal de 贸rgano e instrumentos de cooperaci贸n do sector p煤blico estatal, e publicado no "Bolet铆n Oficial do Estado".

A s煤a vixencia concluir谩 o 31 de decembro de 2020, salvo que nesa data non finalizaran as actuaci贸ns obxecto deste nin se procedera 谩 recepci贸n das obras, liquidaci贸n do contrato, finalizaci贸n do prazo de garant铆a, e entrega das obras conforme co establecido na cl谩usula quinta, en cuxo caso os asinantes do convenio poder谩n acordar unanimemente a s煤a pr贸rroga por un per铆odo de ata catro anos adicionais.

O convenio extinguirase polo cumprimento das actuaci贸ns que constit煤en o seu obxecto, as铆 como por incorrer nalgunha das seguintes causas de resoluci贸n:

El acordo un谩nime de todos os asinantes.

O incumprimento das obrigas e compromisos asumidos por parte dalg煤n dos asinantes, e en particular, o incumprimento do establecido na cl谩usula und茅cima en relaci贸n 谩 posta a disposici贸n por parte do Concello dos Blancos dos terreos da s煤a titularidade.

A extinci贸n do convenio por esta causa, tras o procedemento contraditorio regulado no artigo 51.2c) da LRJSP, levar谩 consigo o pago dunha indemnizaci贸n aos demais outorgantes do convenio polos danos causados derivados de actuaci贸ns xa executadas ou como consecuencia doutras actuaci贸ns que te帽an que asumir debido ao referido incumprimento, e que se determinar谩n pola Comisi贸n de Seguimento, atendendo ao estado das actuaci贸ns no momento do incumprimento.

Por decisi贸n xudicial declaratoria da nulidade do convenio.

Pola entrada en vigor de disposici贸ns legais ou regulamentarias que determinen a s煤a extinci贸n.

O transcurso do prazo de vixencia do convenio, sen acordarse a pr贸rroga deste.

Nos ditos supostos establecerase, en funci贸n da causa concreta de extinci贸n e 谩 vista da situaci贸n particular das actuaci贸ns en curso, a forma de continuaci贸n destas e a s煤a finalizaci贸n nun prazo improrrogable fixado polas partes, a proposta da comisi贸n de seguimento, as铆 como a forma de entrega das obras ao organismo competente.

As posibles modificaci贸ns deste convenio, acordadas de forma un谩nime polos asinantes, deber谩n formalizarse mediante a subscrici贸n do correspondente instrumento modificativo, cos mesmos requisitos e condici贸ns esixidos para a aprobaci贸n do inicial.

Non obstante, en caso de resultar necesaria a modificaci贸n das anualidades conforme co establecido na cl谩usula quinta, esta realizarase a proposta da Confederaci贸n Hidrogr谩fica do Mi帽o-Sil, OA cando sexa preciso para acomodar o financiamento ao ritmo de execuci贸n das actuaci贸ns.

O obxectivo da actuaci贸n recollerase no proxecto de "Mellora da capacidade de desaugadoiro do r铆o Airo谩 no Blancos (Ourense)," que est谩 sendo redactado a d铆a de hoxe pola Confederaci贸n Hidrogr谩fica Mi帽o-Sil, OA e consistir谩 na execuci贸n dunha nova obra de paso sobre o r铆o Airo谩, mediante a construci贸n dun marco de formig贸n coas dimensi贸ns adecuadas para permitir o correcto desaugadoiro do r铆o ao seu paso por este punto e o paso, en condici贸ns de seguridade, das cargas habitualmente circulantes pola v铆a.

O investimento total necesario para a actuaci贸n estimouse en 109.000 鈧. Este investimento ser谩 asumido pola Confederaci贸n Hidrogr谩fica Mi帽o-Sil, OA e a Deputaci贸n de Ourense a partes iguais (50%-50%).

O custo do investimento financiarase con cargo ao presuposto de gastos prorrogado do organismo de conca para os anos 2018 e 2019, en cuxo proxecto existe cr茅dito adecuado e suficiente, con cargo 谩 aplicaci贸n orzamentaria 452A 600, c贸digo de proxecto 2013.23.233.0011.

De acordo co anterior, o financiamento da obra realizarase de conformidade coa seguinte f贸rmula:

Confederaci贸n Hidrogr谩fica do Mi帽o-Sil, OA achegar谩 54.500 euros do custo inicialmente previsto, o que sup贸n unha porcentaxe do 50% do investimento inicialmente previsto.

A Deputaci贸n Provincial de Ourense achegar谩 54.500 euros do custo inicialmente previsto, con cargo 谩 aplicaci贸n orzamentaria 2018/179.11/721.09, o que sup贸n unha porcentaxe do 50% do investimento inicialmente previsto.

As d煤as partes asumir谩n, en id茅ntica porcentaxe (50%-50%) cada unha, as variaci贸ns econ贸micas, 谩 alza ou 谩 baixa, por modificaci贸ns, revisi贸ns de prezos, liquidaci贸n do contrato, obras complementarias, as铆 como por calquera outra modificaci贸n que se aprobe na execuci贸n dos contratos de obras ou servizos.

Con cargo ao importe previsto no apartado primeiro, a Confederaci贸n Hidrogr谩fica do Mi帽o-Sil, OA afrontar谩 tanto o custo do proxecto, como da obra, direcci贸n e vixilancia desta, ademais dos gastos correspondentes 谩s medidas de seguridade e sa煤de. Os valores para cada un destes conceptos son:

- Asistencia t茅cnica para a redacci贸n do proxecto 5.989,50 euros, Imposto do Valor Engadido inclu铆do.

- Contrato de obras, inclu铆ndo medidas de seguridade e sa煤de est铆mase en 95.000 euros, Imposto do Valor Engadido inclu铆do.

- Asistencia t茅cnica para a direcci贸n das obras, inclu铆ndo coordinaci贸n de seguridade e sa煤de destas: est铆mase en 8.010,50 euros, Imposto do Valor Engadido inclu铆do.

2潞. Ao tratarse dun gasto plurianual, comprometerse ao cumprimento do r茅xime financeiro proposto, co compromiso de inclu铆r no orzamento xeral desta Deputaci贸n para os exercicios de 2018 e 2019 a cantidade correspondente para asumir as anualidades do gasto indicadas.

OUTORGAMENTO DA MEDALLA DE OURO AO DOUTOR DON LU脥S RODR脥GUEZ M脥GUEZ

Acordo:

Outorgarlle a medalla de ouro da provincia a t铆tulo p贸stumo ao Doutor Luis Rodr铆guez M铆guez, pola s煤a contribuci贸n a realzar e relanzar a maior singularidade que ten Ourense, a s煤a riqueza termal posto que o foi todo no termalismo da nosa provincia.

CONVENIO ENTRE A DEPUTACI脫N DE OURENSE E O CONCELLO DE XINZO DE LIMIA PARA A TRANSFERENCIA 脕 DEPUTACI脫N DO MUSEO GALEGO DO ENTROIDO EN XINZO DE LIMIA

Acordo:

1潞) Aprobar o convenio entre a Deputaci贸n Provincial de Ourense e o Concello de Xinzo de Limia para a transferencia 谩 Deputaci贸n Provincial de Ourense do Museo Galego do Entroido en r茅xime de servizo supramunicipal de competencia provincial.

Constit煤e o obxecto do presente convenio a regulaci贸n da transferencia do Museo Galego do Entroido, actualmente dependente do Concello de Xinzo de Lima, 谩 Deputaci贸n Provincial de Ourense.

En virtude do presente convenio, o Concello de Xinzo de Limia acorda a transferencia do servizo p煤blico municipal do Museo Galego do Entroido 谩 Deputaci贸n Provincial de Ourense, que expresamente asume este servizo en r茅xime de competencia propia e como servizo p煤blico cultural de car谩cter supramunicipal.

A transferencia do servizo e a s煤a transformaci贸n nun servizo p煤blico supramunicipal xustif铆case, dunha banda, polo car谩cter de servizo p煤blico municipal non obrigatorio do Museo, e doutra banda, pola circunstancia da concorrencia dun interese supramunicipal no mantemento do servizo, ao ser o seu obxecto 鈥 a conservaci贸n e difusi贸n do patrimonio cultural vinculado ao entroido de Ourense 鈥 unha cuesti贸n de interese do conxunto da provincia, excedendo o 谩mbito do municipio de Xinzo de Limia. O fundamento legal da transferencia bas茅ase na competencia provincial prevista no artigo 36.1.c) da Lei de Bases do R茅xime Local e 117 da Lei de Administraci贸n Local de Galicia, prevendo esta 煤ltima norma a f贸rmula do convenio para a asunci贸n do servizo por parte da Deputaci贸n.

A transferencia do servizo ser谩 efectiva a partir da data da entrega das instalaci贸ns afectas ao servizo 谩 Deputaci贸n Provincial, que se formalizar谩 mediante acta conforme ao previsto na cl谩usula seguinte.

Coa transferencia do servizo, o concello de Xinzo de Limia cede 谩 Deputaci贸n Provincial o uso do inmoble situado na r煤a Dous de Maio, n潞 27, en Xinzo de Limia, dedicado a Museo Galego do Entroido, con t贸dolos seus accesorios e pertenzas. Esta cesi贸n 茅 consecuencia da mutaci贸n demanial do inmoble, que en virtude da transferencia do servizo queda expresamente afectado ao servizo supramunicipal de titularidade provincial.

A cesi贸n de uso derivada da mutaci贸n demanial do inmoble implicar谩 a atribuci贸n 谩 Deputaci贸n das facultades de xesti贸n do dito inmoble.

Nos mesmos termos, a Deputaci贸n subrogarase nas relaci贸ns xur铆dicas do Concello cos titulares dos bens mobles actualmente depositados e custodiados no Museo, que constan no inventario anexo a este convenio. Para estes efectos, a Deputaci贸n negociar谩 cos titulares dos ditos bens as condici贸ns para o seu mantemento como fondos do museo.

Sen prexu铆zo do anterior, a titularidade dominical do inmoble continuar谩 a corresponder ao Concello de Xinzo de Limia, conforme ao previsto no artigo 25.1 da Lei de Patrimonio da Comunidade Aut贸noma de Galicia.

A cesi贸n de uso ter谩 car谩cter indefinido, vincul谩ndose ao mantemento do servizo p煤blico provincial do Museo Galego do Entroido ao que queda afectado o inmoble. A extinci贸n deste servizo por calquera causa dar谩 lugar 谩 reversi贸n do inmoble ao concello, libre de cargas e gravames, garantindo a Deputaci贸n o seu perfecto estado de conservaci贸n e uso.

A entrega do inmoble realizarase mediante acta asinada por un representante de cada unha das entidades, na que se conter谩 a s煤a descrici贸n e estado no momento da entrega.

A Deputaci贸n Provincial xestionar谩 o servizo en r茅xime de competencia propia, mediante calquera dos modos de xesti贸n previstos na lexislaci贸n de r茅xime local.

Sen prexu铆zo do anterior, a Deputaci贸n Provincial dar谩 participaci贸n ao Concello de Xinzo de Limia na xesti贸n do Museo a trav茅s dun 贸rgano complementario da Deputaci贸n, denominado Consello Asesor do Museo Galego do Entroido, con funci贸ns de informe e seguimento. A participaci贸n neste 贸rgano estar谩 aberta ademais ao resto de entidades locais da provincia nas que o entroido te帽a un especial arraigo e 谩s entidades sen 谩nimo de lucro que realicen actividades de conservaci贸n e difusi贸n do entroido ourens谩n.

A creaci贸n do Consello Asesor do Entroido realizarase mediante acordo do Pleno da Deputaci贸n, ao abeiro do establecido nos artigos 32.3 da Lei de Bases do R茅xime Local, 103.1.b) da Lei de Administraci贸n Local de Galicia e 130 do Regulamento de Organizaci贸n, Funcionamento e R茅xime Xur铆dico das Entidades Locais.

Con respecto 谩 colecci贸n de pezas relacionadas co entroido limiao de titularidade da Asociaci贸n Cultural A Pantalla de Xinzo de Limia; as铆 como, 谩 exposici贸n permanente dedicada a Carlos Casares de titularidade da Fundaci贸n Carlos Casares, a Deputaci贸n Provincial negociar谩 coas ditas entidades, a trav茅s dun convenio de colaboraci贸n, a forma de xesti贸n das ditas colecci贸n.

.

O presente convenio constit煤e un negocio xur铆dico de tracto 煤nico, e se considerar谩 plenamente executado coa realizaci贸n das seguintes actuaci贸ns:

a) Coa entrega en uso do inmoble dedicado a Museo Galego do Entroido, conforme ao previsto na cl谩usula 2陋.

b) Coa creaci贸n do Consello Asesor do Museo por parte do Pleno da Deputaci贸n Provincial.

As ditas actuaci贸ns deber谩n levarse a cabo no prazo m谩ximo dun mes dende a aprobaci贸n do convenio polo Pleno da Deputaci贸n Provincial de Ourense e o Pleno do Concello de Xinzo de Limia. En caso de incumprimento desta previsi贸n, o convenio quedar谩 automaticamente extinguido.

Unha vez realizadas as actuaci贸ns anteditas, o convenio quedar谩 extinguido, sen prexu铆zo da subsistencia da obriga de reversi贸n ao Concello de Xinzo de Limia do inmoble do Museo Galego do Entroido, derivada do r茅xime xur铆dico da mutaci贸n demanial establecida en virtude do presente convenio.

O presente convenio 茅 un convenio interadministrativo entre d煤as administraci贸ns p煤blicas, conforme ao establecido no artigo 47.2.a) da Lei de R茅xime Xur铆dico do Sector P煤blico. O seu r茅xime xur铆dico ser谩 o propio destes convenios, conforme a regulaci贸n contida na dita Lei e demais disposici贸ns legais aplicables.

Corresponder谩 aos 贸rganos da xurisdici贸n contencioso 鈥 administrativa a resoluci贸n das posibles controversias relativas 谩 validez do convenio e 谩 s煤a execuci贸n e efectos.

2潞) Dar traslado do presente acordo ao Concello de Xinzo de Limia, para os efectos oportunos.

3潞) Ordenar a publicaci贸n 铆ntegra do texto do convenio e da s煤a memoria xustificativa no Bolet铆n Oficial da Provincia, unha vez conste a s煤a aprobaci贸n polo Pleno do Concello de Xinzo de Limia, para p煤blico co帽ecemento do acordado.

CREACI脫N DO CONSELLO ASESOR DO MUSEO GALEGO DO ENTROIDO

Acordo:

1潞) Crear o Consello Asesor do Museo Galego do Entroido, como 贸rgano complementario da Deputaci贸n Provincial con funci贸ns de informe e seguimento da xesti贸n do Museo.

O Consello Asesor ter谩 a composici贸n seguinte:

Presidente: o da Deputaci贸n Provincial, ou deputado no que delegue.

Vogais:

a) O deputado 鈥 delegado en materia de cultura.

b)Un representante do Concello de Xinzo de Limia

c) Un representante de cada unha das entidades locais ou entidades sen 谩nimo de lucro que sexan titulares de fondos depositados no Museo.

d) Un representante de cada unha das entidades locais da provincia onde o entroido te帽a un especial arraigo.

e) Un representante das entidades sen 谩nimo de lucro que se te帽an distinguido especialmente polo seu labor a prol da conservaci贸n ou difusi贸n do entroido ourens谩n.

As entidades interesadas en participar no Consello ao abeiro do disposto nos apartados d) e e) deber谩n comunicar 谩 Deputaci贸n a s煤a vontade en tal sentido, correspondendo ao propio Consello Asesor, mediante resoluci贸n motivada, a decisi贸n de integralas na s煤a composici贸n.

Actuar谩 como secretario do Consello o Secretario Xeral da Deputaci贸n, podendo non obstante ser substitu铆do por calquera outro funcionario provincial dos subgrupos A1 e A2.

O Consello Asesor deber谩 constitu铆rse no prazo m谩ximo dun mes dende a adopci贸n do acordo da s煤a creaci贸n.

Ser谩 competencia do Consello Asesor a realizaci贸n das seguintes funci贸ns:

a) O seguimento da xesti贸n do Museo. A tal efecto, o Consello reunirase cando menos unha vez ao ano, no primeiro cuadrimestre natural de cada exercicio, co obxecto de que por parte da Deputaci贸n se dea conta da xesti贸n realizada.

b) A formulaci贸n de propostas relativas 谩 ordenaci贸n e xesti贸n do Museo Galego do Entroido.

c) A emisi贸n de informe preceptivo previo 谩 adopci贸n por parte da Deputaci贸n dos seguintes actos ou acordos:

- A aprobaci贸n do programa museol贸xico, do proxecto museogr谩fico e do inventario de fondos do museo.

- A aprobaci贸n dos pregos de cl谩usulas dos contratos que te帽an por obxecto a xesti贸n do servizo do Museo.

O Consello Asesor emitir谩 igualmente informe cando as铆 o decida o seu presidente.

No non disposto no presente acordo, o Consello Asesor rexerase polo establecido nos artigos 15 a 18 da Lei 40/2015, de R茅xime Xur铆dico do Sector P煤blico.

2潞) Ordenar a publicaci贸n do presente acordo no Bolet铆n Oficial da Provincia e n sede electr贸nica da Deputaci贸n, para xeral co帽ecemento, as铆 como a s煤a notificaci贸n 谩s entidades interesadas.

DETERMINACI脫N DO MODO DE XESTI脫N DO MUSEO GALEGO DO ENTROIDO

Acordo:

Determinar que o servizo p煤blico supramunicipal do Museo Galego do Entroido, creado en virtude do convenio de transferencia do dito Museo 谩 Deputaci贸n Provincial, se xestione de forma indirecta, mediante calquera das f贸rmulas contractuais previstas na vixente Lei de Contratos do Sector P煤blico. A f贸rmula concreta ser谩 establecida polo 贸rgano de contrataci贸n no correspondente expediente que se tramite para o efecto.

O presente acordo farase p煤blico mediante anuncio inserido no Bolet铆n Oficial da Provincia, para xeral co帽ecemento.

PROPOSTAS DE ACORDOS SOBRE A ATENCI脫N 脕S MULLERES CON ENDOMETRIOSE, FORMULADA POLA ASOCIACI脫N QUERENDO

Acordo:

1. A Deputaci贸n de Ourense instar谩 por escrito nos pr贸ximos 30 d铆as ao SERGAS e 谩 EOXI de Ourense, Ver铆n e O Barco de Valdeorras para que proceda a:

1.1. Establecer unha programaci贸n de xornadas de formaci贸n sobre endometriose 谩s que poida acudir o persoal sanitario que atende os distintos servizos que dispensa o SERGAS na nosa provincia (facultativos de primaria e especializada, enfermer铆a, matronas, fisioterapeutas, terapeutas...).

1.2. Garantir consultas espec铆ficas de Endometriose suficientes para o n煤mero de afectadas das distintas 谩reas nos hospitais aos que acoden as mulleres da provincia de Ourense e 谩 derivaci贸n destas pacientes a 谩reas nas que existan mentres estas non se creen.

1.3. Crear unha unidade multidisciplinar composta por xinec贸logos, radi贸logos, cirurxi谩ns xerais con experiencia en cirurx铆a colo-rectal, ur贸logos, anestesistas, psic贸logos, fisioterapeutas, especialistas en dor, etc., para mellorar a atenci贸n nos casos m谩is graves de endometriose e 谩 derivaci贸n destas pacientes a unidades multidisciplinares doutras 谩reas sanitarias mentres estas non existan.

2. A Deputaci贸n de Ourense instar谩 por escrito nos pr贸ximos 30 d铆as 谩 Conseller铆a de Sanidade a:

2.1. Dar cumprimento 谩 moci贸n que por unanimidade aprobaron todos os grupos pol铆ticos da C谩mara o 22 de abril de 2015 sobre endometriose e que recoll铆a en gran medida as demandas das mulleres afectadas por esta doenza.

2.2. Facilitar 谩s mulleres con endometriose un mellor acceso aos tratamentos de fertilidade nos hospitais p煤blicos (mellora nas listas de espera, facilidades para conxelaci贸n de ovocitos antes de cirurx铆as e tratamentos que poidan afectar 谩 s煤a calidade ov谩rica, as铆 como a execuci贸n de campa帽as de ovodoaz贸n destinadas a captar doantes na sanidade p煤blica).

3. A Deputaci贸n de Ourense instar谩 por escrito nos pr贸ximos 30 d铆as ao Ministerio de Sanidade a:

3.1. Convocar un Consello interterritorial no que se aborde este tema e se estableza un plan estatal de endometriose no que se comprometan investimentos para a mellora da formaci贸n do persoal e a divulgaci贸n da doenza entre a poboaci贸n feminina.

3.2. Inclu铆r na carteira de medicaci贸n financiada a totalidade de medicamentos subministrados a mulleres con endometriose.

4. A Deputaci贸n de Ourense comprom茅tese a solicitar aos institutos de investigaci贸n p煤blicos galegos que desenvolvan proxectos de investigaci贸n da endometriose.

5. A Deputaci贸n de Ourense comprom茅tese a impulsar unha campa帽a informativa entre mozas de 12-18 anos nos centros educativos da nosa provincia para dar a co帽ecer a doenza, e para tratar de recortar na medida do posible o retraso diagn贸stico a trav茅s da distribuci贸n dun folleto informativo cuxos contidos ser谩n facilitados por querENDO. Mulleres con endometriose, e que conta coa revisi贸n da Sociedade Galega de Obstetricia e Xinecolox铆a.