Ourense contar谩 desde o 1 de xullo co aparcadoiro p煤blico m谩is barato de Galicia

  • O pleno da Deputaci贸n aprobou hoxe a reduci贸n de tarifas do estacionamento do hospital, e tam茅n se propo帽en tarifas especiais con bonos por d铆as, para empregados do CHUOU e para residentes.
  • Asemade, o plenario aprobou inicialmente a Relaci贸n de Postos de Traballo do persoal da Deputaci贸n e o Plan de Ordenaci贸n de Recursos Humanos 2018.

  • A corporaci贸n provincial acordou tam茅n instar ao Ministerio de Agricultura a modificaci贸n dos criterios de concesi贸n de novas autorizaci贸ns para a plantaci贸n e ampliaci贸n de vi帽edos.

  • Tam茅n se aprobou unha achega de 296.235 euros para Meisa, mostra da aposta da Deputaci贸n a prol da estaci贸n de monta帽a de Cabeza de Manzaneda, infraestrutura estrat茅xica para o desenvolvemento do turismo e dos deportes de natureza na provincia de Ourense.

Ourense, 29 de xu帽o de 2018.- A cidade de Ourense contar谩 desde o 1 de xullo co aparcadoiro p煤blico m谩is barato de Galicia. O pleno da Deputaci贸n de Ourense aprobou hoxe, na sesi贸n ordinaria correspondente ao mes des xu帽o, a reduci贸n de tarifas do estacionamento do hospital, no que tam茅n se propo帽en tarifas especiais para bonos por d铆as, bonos para empregados do CHUOU e para residentes. Desta maneira, o pleno aproba a modificaci贸n do contrato de concesi贸n para a explotaci贸n do estacionamento para veh铆culos en terreos anexos ao Hospital "Santa Mar铆a Nai" de Ourense, que ter谩 efectos a partires don vindeiro 1 de xullo no que atinxe 谩s tarifas do servizo que ser铆an as seguintes: primeiros 30 minutos (0,00 鈧/minuto), seguintes 30 minutos (0,025 鈧/minuto) e o resto do tempo (0,020 鈧/minuto). E tam茅n se propo帽en tarifas especiais para bonos que van dos 4 d铆as ao mes, para bonos de empregados do CHUOU, para residentes ou por horas. Ademais, aprobouse que o canon que deber谩 aboar a concesionaria 茅 de 37.819,13 euros no ano 2018 e de 26.375,50 euros no ano 2019 e seguintes ata a extinci贸n da concesi贸n.

Por outra banda, a corporaci贸n provincial aprobou inicialmente a Relaci贸n de Postos de Traballo do persoal da Deputaci贸n de Ourense, conforme co documento aprobado na Mesa Xeral de Negociaci贸n do pasado 6 de xu帽o. A s煤a aprobaci贸n definitiva determinar谩 a obriga de incorporar as s煤as previsi贸ns nos orzamentos da Deputaci贸n para o exercicio 2019. Neste mesmo senso, aprobouse tam茅n inicialmente o Plan de Ordenaci贸n de Recursos Humanos 2018, complementario 谩 RPT da Deputaci贸n de Ourense.

No que atine ao sector vitivin铆cola na sesi贸n plenaria acordouse: instar ao Ministerio de Agricultura a modificar de xeito urxente o Real decreto 772/2017, do 28 de xullo, recollendo nos criterios de admisi贸n de solicitudes a especificade do sector vitivin铆cola na provincia de Ourense, que tam茅n concorre en Galicia; instar 谩 Xunta de Galicia estudar de xeito urxente as medidas necesarias que permitan adaptar os criterios de concesi贸n de novas plantaci贸ns de vi帽edo 谩 realidade do sector na provincia de Ourense, que tam茅n 茅 de Galicia; instar 谩 Xunta de Galicia, en colaboraci贸n coa Deputaci贸n de Ourense e os consellos reguladores de denominaci贸n de orixe do vi帽o, po帽er en marcha un plan de formaci贸n que permita acreditar a viticultores e adegueiros a capacidade e competencia profesionais recollidas no artigo 8 do Real decreto 772/2017, do 28 de xullo; e instar ao Goberno central para garanta que os mozos instalados en explotaci贸ns agrarias de orientaci贸n produtiva vit铆cola ou vitivin铆cola poidan acceder 谩s novas plantaci贸ns para poder ampliar a base territorial da explotaci贸n.

Outro dos temas aprobados hoxe pola corporaci贸n provincial foi o expediente n潞 2/2018 para a modificaci贸n de cr茅ditos nos vixentes orzamentos da Deputaci贸n. Dentro desta modificaci贸n, a Deputaci贸n de Ourense aprobou unha achega de 296.235 euros para Meisa, como mostra da firme aposta da Deputaci贸n de Ourense a prol da estaci贸n de monta帽a de Cabeza de Manzaneda, infraestrutura estrat茅xica para o desenvolvemento da s煤a comarca e do turismo e dos deportes de natureza na provincia de Ourense e no resto de Galicia. A Deputaci贸n de Ourense xa investiu en anteriores anos 1,5 mill贸ns de euros xunto con outros 1,5 mill贸ns da Xunta de Galicia para adquirir os can贸ns de produci贸n de neve, co correspondente salto de calidade na propia instalaci贸n xunto con outras innovaci贸ns tecnol贸xicas que se est谩n a realizar.

A totalidade dos acordos do pleno foron os seguintes:

RELACI脫N DE POSTOS DE TRABALLO

Acordo:

1潞.- Aprobar inicialmente a Relaci贸n de Postos de Traballo do persoal da Deputaci贸n Provincial de Ourense, conforme co documento aprobado no seo da Mesa Xeral de Negociaci贸n do 6 de xu帽o de 2018, modificado para adaptalo ao sinalado no par谩grafo 煤ltimo da consideraci贸n xur铆dica terceira do informe de Secretar铆a Xeral.

De conformidade co establecido no artigo 38.3 da Lei 2/2015, do 29 de abril, de emprego p煤blico de Galicia, a aprobaci贸n definitiva da RPT determinar谩 no seu momento a obriga de incorporar as s煤as previsi贸ns nos orzamentos da Deputaci贸n incorporaci贸n que se realizar谩 nos orzamentos para o exercicio 2019. No obstante, e por excepci贸n, aplicaranse no presente exercicio e con efectos do 1 de xaneiro de 2018, as determinaci贸ns da RPT que se indican, ao existir nesa data os supostos de feito necesarios para a eficacia de tales determinaci贸ns:

a) O incremento do 1,5% na cont铆a do complemento espec铆fico en todos os postos, e demais, con efectos do 1 de xullo de 2018, un incremento adicional do 0,25%.

b) A revisi贸n o complemento espec铆fico dos postos de xefatura da Secretar铆a Particular da Presidencia e Protocolo, encargado do Parque de Maquinaria e xefatura do equipo de maquinaria e cooperaci贸n.

c) O incremento do complemento de destino dos axudantes de maquinaria.

d) Os efectos econ贸micos da unificaci贸n dos postos de operario b谩scula port谩til e aforos, laborantes, operario de b谩scula e acopios, e os de operario de sinais e laborante.

2潞.- Someter a informaci贸n p煤blica, durante o prazo de 20 d铆as h谩biles, o documento inicialmente aprobado, mediante anuncio no BOP, para a formulaci贸n de alegaci贸ns ou reclamaci贸ns. Se transcorrido o prazo de informaci贸n p煤blica non se formulan alegaci贸ns ou reclamaci贸ns, entenderase automaticamente aprobada de forma definitiva. Se se formulan alegaci贸ns ou reclamaci贸ns estar ser谩n resoltas polo Pleno.

PLAN DE ORDENACI脫N DE RECURSOS HUMANOS 2018

Acordo:

1潞.- Aprobar inicialmente o Plan de Ordenaci贸n de Recursos Humanos, complementario 谩 RPT da Deputaci贸n Provincial de Ourense, co seguinte contido:

I) Memoria xustificativa.

II) Determinaci贸ns do Plan:

1) Medidas de reestruturaci贸n do cadro de persoal:

Determinaci贸n de escalas e subescalas de funcionarios de carreira.

Determinaci贸n das categor铆as profesionais para persoal laboral fixo.

Normas sobre titulaci贸ns de acceso 谩s categor铆as profesionais do cadro laboral e funcionarial de persoal.

2) Procedementos para a provisi贸n dos postos de traballo establecidos na R.P.T. 贸 persoal provincial.

Procedementos de acceso a postos de 2陋 actividade.

Normas relativas aos postos obtidos por libre designaci贸n.

3) Criterios xerais para o dese帽o da oferta de emprego p煤blico de 2018.

4) Normas sobre pr贸rroga do persoal funcionario maior de sesenta e cinco anos

5) Normas sobre entrada en vigor e vixencia do Plan de Ordenaci贸n de Recursos Humanos 2018.

I. Memoria xustificativa:

A proposta de RPT 2018, introduce unicamente modificaci贸ns puntuais na estrutura de postos de traballo da administraci贸n provincial, as铆 como a creaci贸n de novos postos e supresi贸n de postos vacantes.

De todas estas modificaci贸ns, ningunha esixe a adopci贸n de medidas de reordenaci贸n de persoal.

Este plan contempla medidas de car谩cter xeral que concretan diferentes aspectos da pol铆tica de persoal da Deputaci贸n, referidas 谩s seguintes cuesti贸ns:

- No cadro de persoal funcionario, mantense a declaraci贸n a extinguir dos subalternos de administraci贸n xeral, xa acordada no Plan de ordenaci贸n do exercicio 2015.

-Actual铆zase o cadro de categor铆as profesionais do persoal funcionario, cre谩ndose a categor铆a de enxe帽eiro/a t茅cnico/a forestal na escala de administraci贸n especial, subescala t茅cnica, clase t茅cnico medio.

-Supr铆mese a categor铆a de auxiliar t茅cnico/a de recadaci贸n e xesti贸n tributaria (C2), e os postos que ti帽an a dita categor铆a pasan a ter a de auxiliar de administraci贸n xeral.

- Mant茅帽ense as normas espec铆ficas de desenvolvemento do disposto no artigo 69.4 da Lei de emprego p煤blico de Galicia, en materia de pr贸rroga da situaci贸n de servizo activo do persoal funcionario trala idade de xubilaci贸n ordinaria, co fin de cumprir o obxectivo xeral de contenci贸n do gasto de persoal.

- Por 煤ltimo, establ茅cense os criterios xerais para a elaboraci贸n da oferta de emprego p煤blico para o exercicio 2018, remit铆ndose 谩s futuras previsi贸ns da Lei de orzamentos xerais do Estado para o dito exercicio (pendente a s煤a aprobaci贸n). Introd煤cese ademais a previsi贸n establecida no artigo 80 da Lei de emprego p煤blico de Galicia, en canto a que o 25 % das prazas de funcionarios ofertadas se reserven para a promoci贸n interna, estendendo ese m铆nimo, igualmente, 谩s prazas do persoal laboral.

Polo que respecta 谩 documentaci贸n que integra este Plan 鈥 composta pola presente memoria xustificativa e as determinaci贸ns, est铆mase que recollen as previsi贸ns establecidas no artigo 47.4 da Lei de emprego p煤blico de Galicia, ao definir suficientemente o 谩mbito de aplicaci贸n e vixencia do Plan, os seus obxectivos e as medidas de ordenaci贸n previstas.

No que respecta ao cronograma detallado da s煤a implantaci贸n e aplicaci贸n, o Plan detalla os prazos nos que se deben adoptar as diferentes medidas previstas, sendo de aplicaci贸n inmediata coa s煤a entrada en vigor aquelas medidas para as que non se establecen prazos espec铆ficos. Est铆mase innecesario o informe econ贸mico 鈥 financeiro, dado que as determinaci贸ns do Plan non implican gastos para a Administraci贸n provincial.

II. Determinaci贸ns do Plan.

1) Medidas para a reestruturaci贸n do cadro de persoal:

a) Determinaci贸n das escalas e subescalas do persoal funcionario de carreira da Deputaci贸n Provincial de Ourense:

O cadro de persoal da Deputaci贸n Provincial de Ourense int茅grase polas seguintes escalas, subescalas, clases e categor铆as:

Escala de administraci贸n xeral

Subescala t茅cnica:

Grupo de titulaci贸n: A1

Titulaci贸n de acceso: estar en posesi贸n do t铆tulo universitario de Grao ou equivalente.

Subescala de xesti贸n:

Grupo de titulaci贸n: A2

Titulaci贸n de acceso: estar en posesi贸n do t铆tulo universitario de Grao ou equivalente.

Subescala administrativa:

Grupo de titulaci贸n: C1

Titulaci贸n de acceso: Bacharelato ou t茅cnico ou equivalente.

Subescala auxiliar:

Grupo de titulaci贸n: C2

Titulaci贸n de acceso: Graduado en Educaci贸n Secundaria Obrigatoria ou equivalente.

Subescala subalterna:

Grupo de titulaci贸n: agrupaci贸n profesional sen requisito de titulaci贸n.

Observaci贸ns: categor铆a para extinguir.

Escala de administraci贸n especial:

Subescala t茅cnica, estruturada nas seguintes clases e categor铆as:

a) Clase t茅cnico superior (A1)

T茅cnico/a superior en administraci贸n financeira e tributaria

Letrado/a da Deputaci贸n Provincial

Enxe帽eiro de obras e servizos provinciais

Enxe帽eiro/a superior industrial

Arquitecto/a

Veterinario/a

T茅cnico/a superior de laboratorio

Tradutor/a de lingua galega

b) Clase t茅cnico medio (A2)

Asistente social

T茅cnico/a especialista en laboratorio

Enxe帽eiro/a t茅cnico de obras p煤blicas

Enxe帽eiro/a t茅cnico agr铆cola

Enxe帽eiro/a t茅cnico industrial

Enxe帽eiro/a t茅cnico forestal

Arquitecto/a t茅cnico

c) Clase t茅cnico auxiliar (C1)

Oficial de obras e servizos

Oficial t茅cnico de obras

Delineante

T茅cnico/a auxiliar agr铆cola

Subescala de servizos especiais, estruturada nas seguintes clases e categor铆as:

Clase prazas de cometidos especiais

T茅cnico/a superior en desenvolvemento local e recursos europeos (A1)

T茅cnico/a superior en administraci贸n cultural (A1)

T茅cnico/a superior en prevenci贸n de riscos laborais (A1)

T茅cnico/a superior en xesti贸n de instalaci贸ns deportivas municipais (A1)

T茅cnico/a superior de sistemas e tecnolox铆as da informaci贸n (A1)

Xestor/a de administraci贸n cultural (A2)

T茅cnico/a especialista de sistemas e tecnolox铆as da informaci贸n (A2)

T茅cnico/a especialista en recursos humanos e formaci贸n profesional (A2)

T茅cnico/a especialista en desenvolvemento local e recursos europeos (A2)

T茅cnico/a especialista en xesti贸n tributaria e recadaci贸n (A2)

T茅cnico/a especialista en xesti贸n orzamentaria e contable (A2)

T茅cnico/a especialista en prevenci贸n de riscos laborais (A2)

T茅cnico/a especialista en medio ambiente (A2)

Oficial t茅cnico/a en seguridade e sa煤de (C1)

T茅cnico/a superior inform谩tico (B)

T茅cnico/a auxiliar inform谩tico (C1)

T茅cnico/a auxiliar en medio ambiente (C1)

Auxiliar inform谩tico (C2)

Programador/a inform谩tico/a (C1). Categor铆a para extinguir

Clase persoal de oficios

Rexente de edificios e instalaci贸ns (C1). Categor铆a para extinguir

Axudante de obras e servizos (C2). Categor铆a para extinguir

Chofer de presidencia

Condutor/a de maquinaria de obras p煤blicas e veh铆culos especiais (C2) Categor铆a para extinguir.

Chofer especialista (C2). Categor铆a para extinguir

Oficial taller (C2). Categor铆a para extinguir

Legoeiro/a (agrupaci贸n profesional sen requisito de titulaci贸n) Categor铆a para extinguir

b) Determinaci贸n de categor铆as profesionais para o persoal laboral fixo

O cadro de persoal laboral da Deputaci贸n Provincial de Ourense queda estruturado nas seguintes categor铆as profesionais:

T茅cnico/a medio de asistencia 贸s grupos pol铆ticos (A2)

Profesor/a superior de gaita (A2)

Profesor/a axudante de gaita (C1)

Profesor/a de percusi贸n (C2)

Profesor/a superior de danzas, pandeireta e canto (A2)

Profesor/a axudante de danzas, pandeireta e canto (C1)

Oficial t茅cnico de escenario, luces e son (C1)

Oficial de explotaci贸ns agropecuarias (C1)

Oficial de obras e servizos (C1)

Oficial de edificios e instalaci贸ns (C1)

Axudante do Centro de Cultura Popular Xaqu铆n Lorenzo Fern谩ndez (C2)

Axudante de imprenta (C2)

Axudante de escenario, luces e son (C2)

Maquinista (C2)

Axudante de obras e servizos (C2)

Auxiliar de servizos (C2)

Auxiliar de servizos de recollida de animais abandonados (C2)

Auxiliar t茅cnico/a de obras (C2)

Auxiliar t茅cnico/a de laboratorio (C2)

Condutor/a de maquinaria de obras p煤blicas e veh铆culos especiais (C2)

Chofer especialista (C2)

Albanel (C2)

Mec谩nico/a 鈥 electricista- soldador/a (C2)

Chapista (C2)

Pintor/a (C2)

Capataz de explotaci贸ns agropecuarias (C2)

Capataz de zonas verdes e limpeza viaria (C2)

Tractorista (C2).

Coci帽eiro/a (C2). Categor铆a para extinguir

Condutor/a especialista de explotaci贸ns agropecuarias (C2)

Construtor/a de gaitas e instrumentos musicais tradicionais de Galicia (C2)

Operario/a do Centro de Cultura Popular Xaqu铆n Lorenzo Fern谩ndez (agrupaci贸n profesional sen requisito de titulaci贸n)

Operario/a de mantemento (agrupaci贸n profesional sen requisito de titulaci贸n)

Telefonista (agrupaci贸n profesional sen requisito de titulaci贸n)

Axudante de soldador (agrupaci贸n profesional sen requisito de titulaci贸n)

Legoeiro/a (agrupaci贸n profesional sen requisito de titulaci贸n)

Pe贸n agr铆cola (agrupaci贸n profesional sen requisito de titulaci贸n)

Operario/a sen cualificar (agrupaci贸n profesional sen requisito de titulaci贸n)

Operario/a limpador (agrupaci贸n profesional sen requisito de titulaci贸n)

Porteiro/a (agrupaci贸n profesional sen requisito de titulaci贸n)

Legoeiro/a especialista (agrupaci贸n profesional sen requisito de titulaci贸n). Categor铆a para extinguir

Operario/a de b谩scula (agrupaci贸n profesional sen requisito de titulaci贸n). Categor铆a para extinguir

Auxiliar de biblioteca (A2). Categor铆a para extinguir

Bombeiro/a 鈥 condutor/a (C2)

Monitor/a deportivo de sala fitness (C2)

Monitor/a de lecer no rural (C2)

c) Normas sobre titulaci贸ns de acceso 谩s categor铆as profesionais do cadro laboral e funcionarial de persoal:

As titulaci贸ns de acceso 谩s categor铆as profesionais do persoal laboral e 谩s escalas, subescalas, clases e categor铆as de persoal funcionario estableceranse nas bases reguladoras das correspondentes convocatorias, atendendo ao disposto na lexislaci贸n educativa vixente e procurando, na medida do posible, a apertura ao maior n煤mero de titulaci贸ns existentes, sempre que as ditas titulaci贸ns permitan presumir, en atenci贸n ao contido dos respectivos ciclos formativos, un grao de co帽ecemento suficiente para as funci贸ns xen茅ricas da categor铆a.

2) Procedementos para a provisi贸n dos postos de traballo establecidos na RPT:

a). Procedementos de acceso a postos de 2陋 actividade:

Os procedementos de acceso a postos de 2陋 actividade vacantes a partir do 1 de xaneiro de 2018 estableceranse por resoluci贸n da Presidencia no primeiro cuadrimestre do exercicio, trala negociaci贸n previa do seu dese帽o e contido na Mesa Xeral de Negociaci贸n.

b). Normas relativas aos postos obtidos por libre designaci贸n: os funcionarios que accedan a postos obtidos mediante procedementos de libre designaci贸n, ter谩n, en caso de cesamento, dereito 谩 asignaci贸n dun posto co mesmo nivel retributivo e funci贸ns similares ao que anteriormente obtiveran por concurso.

3) Criterios xerais para o dese帽o da oferta de emprego p煤blico de 2018:

Os criterios xerais para o dese帽o da oferta de emprego p煤blico de 2018 ser谩n os seguintes:

1潞) A oferta p煤blica de prazas de acceso libre elaborarase consonte cos criterios que determine a Lei xeral de orzamentos do Estado vixente e, en todo caso, restrinxida a aqueles supostos que se consideren absolutamente prioritarios para o funcionamento da administraci贸n provincial.

2潞) En todo caso, a oferta de emprego p煤blico reservar谩, como m铆nimo, o 50 % das prazas vacantes ofertadas para a promoci贸n interna, tanto se se trata de prazas de persoal funcionario como de persoal laboral.

3潞) En ning煤n caso poder谩n inclu铆rse na oferta de emprego p煤blico prazas declaradas para extinguir no presente Plan.

4) Normas sobre concesi贸n de pr贸rroga do servizo activo a persoal funcionario que exceda dos sesenta e cinco anos de idade.

1. A xubilaci贸n forzosa do persoal funcionario declararase de oficio ao cumprir a persoa a idade legalmente establecida.

Non obstante o anterior, o persoal funcionario poder谩 solicitar, cunha antelaci贸n m铆nima de tres meses e m谩xima de catro meses 谩 data na que cumpra a idade de xubilaci贸n forzosa, a prolongaci贸n da permanencia na situaci贸n de servizo activo, ata o cumprimento da idade m谩xima legalmente establecida, que se conceder谩, no seu caso, por per铆odos dun ano renovables anualmente a solicitude da persoa interesada, presentada cun prazo de antelaci贸n m铆nima de tres meses 谩 data de finalizaci贸n da prolongaci贸n concedida. Se non presentara solicitude en prazo, declararase de oficio a xubilaci贸n forzosa.

2. A aceptaci贸n ou denegaci贸n destas solicitudes resolverase de forma motivada sobre a base dalg煤ns dos criterios seguintes:

a) Resultados da avaliaci贸n do desempe帽o da persoa solicitante, conforme co establecido no artigo 68.4 da Lei de emprego p煤blico de Galicia.

b) Capacidade psicof铆sica da persoa solicitante, acreditada conforme co establecido no artigo 68.4.c) da Lei de emprego p煤blico de Galicia.

c) A existencia de raz贸ns organizativas que determinen a denegaci贸n da pr贸rroga do servizo activo.

Para estes efectos, decl谩ranse como raz贸ns organizativas determinantes da denegaci贸n da pr贸rroga do servizo activo as seguintes:

- A non necesidade do posto para a normal realizaci贸n das funci贸ns correspondentes 谩 unidade administrativa na que se encadre. A dita circunstancia deber谩 acreditarse mediante informe detallado emitido polo director da 谩rea correspondente, ou, no seu defecto, polo director do centro, servizo ou unidade de que se trate, sen prexu铆zo da incorporaci贸n ao expediente de cantos informes adicionais se consideren convenientes.

No suposto en que a solicitude de pr贸rroga sexa denegada por esta raz贸n, o posto deber谩 ser suprimido na primeira modificaci贸n da RPT que se tramite, e ata tanto non se leve a efecto a supresi贸n, non poder谩 ser obxecto de provisi贸n temporal ou definitiva por ning煤n medio.

- A existencia, no cadro de persoal da Deputaci贸n, de persoal capacitado para o desempe帽o do dito posto ou para a asunci贸n efectiva das s煤as funci贸ns, sen necesidade de incorporar a persoal de novo ingreso, temporal ou interino. Esta circunstancia acreditarase mediante informe do xefe do Servizo de Recursos Humanos.

- A previsi贸n da supresi贸n do posto, ou da unidade administrativa na que se integre, na Relaci贸n de Postos de Traballo vixente.

3. Proceder谩 tam茅n a xubilaci贸n dos funcionarios en situaci贸n de pr贸rroga do servizo activo, trala instruci贸n previa de expediente que poder谩 iniciarse de oficio ou a instancia da persoa funcionaria interesada, cando se declare a incapacidade permanente para o exercicio das s煤as funci贸ns, ben por inutilidade f铆sica ou ps铆quica ou por diminuci贸n apreciable das s煤as facultades.

4. En calquera caso, ser谩 preceptiva a audiencia no expediente do interesado.

5) Normas sobre entrada en vigor e vixencia do Plan de Ordenaci贸n de Recursos Humanos 2018.

As disposici贸ns do presente Plan de Ordenaci贸n de Recursos Humanos entrar谩n en vigor ao d铆a seguinte da s煤a publicaci贸n 铆ntegra no Bolet铆n Oficial da Provincia de Ourense, sen prexu铆zo da s煤a retroactividade, con efectos do 1 de xaneiro de 2018, nos casos expresamente contemplados nas ditas disposici贸ns normativas, para o suposto de que a publicaci贸n se produza con posterioridade ao 1 de xaneiro de 2018. En todo caso, non ter谩n efecto retroactivo as disposici贸ns restritivas de dereitos dos empregados p煤blicos.

O Plan ter谩 vixencia indefinida ata a s煤a substituci贸n ou modificaci贸n por un Plan posterior ou norma de superior rango xer谩rquico.

2潞.- Someter a informaci贸n p煤blica, durante o prazo de 30 d铆as h谩biles, a documentaci贸n inicialmente aprobada, mediante anuncio no BOP, para a formulaci贸n de alegaci贸ns ou reclamaci贸ns. Se transcorrido o prazo de informaci贸n p煤blica non se formulan alegaci贸ns ou reclamaci贸ns, entenderase automaticamente aprobado de forma definitiva. Se se formulan alegaci贸ns ou reclamaci贸ns estas ser谩n resoltas polo Pleno.

EXPEDIENTE DE MODIFICACI脫N ORZAMENTARIA POR CR脡DITO EXTRAORDINARIO N.潞 2/2018

Acordo:

1潞.- Aprobar inicialmente a modificaci贸n de cr茅ditos do expediente, co seguinte detalle:

CR脡DITOS EXTRAORDINARIOS. GASTOS DE INVESTIMENTOS

APLICACI脫N

EXPRESI脫N

IMPORTE 鈧

433.00/831.00

Pr茅stamo a longo prazo. Desenvolvemento empresarial

296.235,29

RECURSOS UTILIZADOS

APLICACI脫N

EXPRESI脫N

IMPORTE 鈧

453.12/622.00

Edificios y Outras construci贸ns. Parque de Maquinaria

19.000,00

453.12/623.00

Maquinaria, instalaci贸ns t茅cnicas e ferramentas. Parque de Maquinaria

136.000,00

453.12/624.00

Elementos de transporte. Parque de Maquinaria

50.000,00

162.35/624.00

Elementos de transporte. Unidade Provincial xesti贸n lixo

91.235,29

2潞.- Aprobar a modificaci贸n, no que se refire 谩 especificaci贸n do cap铆tulo IV e VII de gastos, experimentando as seguintes variaci贸ns:

Con cargo 谩 aplicaci贸n orzamentaria 450.12/462.16 "A Concellos. Transferencias correntes", prev铆ase unha subvenci贸n ao Concello de Paderne de Allariz para a redacci贸n proxecto Escola Infantil por importe de 17.678,00 euros. En base 谩 solicitude verbal do Alcalde do Concello de data 24 de abril de 2018 ante o requirimento de documentaci贸n, proponse o cambio de beneficiario de dita subvenci贸n a favor de " Mancomunidade Concello de Ourense" debido 谩 existencia dun erro na modificaci贸n 1/2018 do orzamento, quedando da seguinte maneira.

- 450.12/463.01 " Transferencias correntes mancomunidades. Cooperaci贸n provincial.":

Beneficiario

Finalidade

Importe

Mancomunidade Concello de Ourense

Redacci贸n Proxecto Escola Infantil

17.678,00 鈧

Con cargo 谩 aplicaci贸n orzamentaria 450.12/762.01 "A Concellos subvenci贸n convenios. Cooperaci贸n Provincial", prev铆ase unha subvenci贸n ao Consello de Esgos para a obra "Mellora de abastecemento o n煤cleo de Xaravedra" por importe de 25.000,00 鈧. En base 谩 solicitude recibida do Alcalde do Concello de data 29 de maio de 2018 , proponse o cambio de finalidade de dita subvenci贸n debido 谩 existencia dun erro na denominaci贸n do n煤cleo no que se van a realizar as obras, quedando da seguinte maneira,

- 450.12/762.01 "A Concellos subvenci贸n convenios. Cooperaci贸n Provincial"

Beneficiario

Finalidade

Importe

Concello de Esgos

Melloras de abastecemento ao n煤cleo de Esgos

25.000,00 鈧

Con cargo 谩 aplicaci贸n orzamentaria 334.20/489.30 "Actividades culturais e recreativas. Outras subvenci贸ns", prev铆ase unha subvenci贸n a Agrupaci贸n Folcl贸rica Queixumes dos Pinos para actividades 2018 por importe de 20.000,00 euros. En base 谩 solicitude da Presidenta da Agrupaci贸n Folcl贸rica Queixumes dos Pinos de data 05 de xu帽o de 2018, proponse o cambio de finalidade de dita subvenci贸n debido 谩 existencia dun erro na modificaci贸n 1/2018 do orzamento, quedando da seguinte maneira:

- 334.20/489.30 "Outras subvenci贸ns . Actividades culturais e recreativas"

Beneficiario

Finalidade

Importe

Queixumes dos Pinos

Gastos de funcionamento 2017 e adquisici贸n estufas de pellets para calefactar o centro social.

20.000,00 鈧

Con cargo 谩 aplicaci贸n orzamentaria 450.12/762.01 " A Concellos subvenci贸ns. Cooperaci贸n provincial", prev铆ase unha subvenci贸n ao Concello de Carballeda de Valdeorras por importe de 18.000,00 euros para a colocaci贸n de vidreiras na igrexa de Sobradelo . Proponse a correcci贸n do beneficiario de dita subvenci贸n debido 谩 existencia dun erro na modificaci贸n 1/2018 do orzamento quedando da seguinte maneira:

336.11/ 789.04 " Outras transferencias Bispado de Astorga. Patrimonio hist贸rico art铆stico":

Beneficiario

Finalidade

Importe

Bispado de Astorga

Colocaci贸n de vidreiras na igrexa de Sobradelo

18.000,00 鈧

Con cargo 谩 aplicaci贸n orzamentaria 450.12/762.01 " A Concellos subvenci贸ns. Cooperaci贸n provincial", prev铆ase unha subvenci贸n ao Concello de Xinzo de Limia por importe de 8.000,00 euros para "Camp谩s San Pedro de Laro谩". Proponse a correcci贸n do beneficiario de dita subvenci贸n debido 谩 existencia dun erro na modificaci贸n 1/2018 do orzamento, quedando as铆 da seguinte maneira:

336.11/ 789.03 " Outras transferencias. Bispado de Ourense. Patrimonio hist贸rico Art铆stico":

Beneficiario

Finalidade

Importe

Bispado de Ourense

Camp谩s San Pedro de Laro谩

8.000,00 鈧

Con cargo 谩 aplicaci贸n orzamentaria 450.12/762.01 " A Concellos subvenci贸ns. Cooperaci贸n provincial", prev铆ase unha subvenci贸n ao Concello de Xinzo de Limia por importe de 9.150,00 euros para a finalidade de " Adquisici贸n equipamento musical para Agrupaci贸n Musical da Limia". Proponse a correcci贸n do beneficiario de dita subvenci贸n debido 谩 existencia dun erro na modificaci贸n 1/2018 do orzamento, quedando as铆 da seguinte maneira:

334.20/789.03 " Outras transferencias asociaci贸ns. Actividades culturais e recreativas":

Beneficiario

Finalidade

Importe

Agrupaci贸n Musical da Limia

Adquisici贸n equipamento musical para Agrupaci贸n Musical da Limia

9.150,00 鈧

Con cargo 谩 aplicaci贸n orzamentaria 334.20/489.30 "Actividades culturais e recreativas. Outras subvenci贸ns", prev铆ase unha subvenci贸n a Fundaci贸n Sotelo Blanco para Museo Arqueol贸xico Ribeira Sacra por importe de 25.000,00 euros. Proponse o cambio de finalidade de dita subvenci贸n debido 谩 existencia dun erro na modificaci贸n 1/2018 do orzamento, quedando da seguinte maneira:

- 334.20/489.30 "Outras subvenci贸ns . Actividades culturais e recreativas."

Beneficiario

Finalidade

Importe

Fundaci贸n Sotelo Blanco

Museo Antropol贸xico Ribeira Sacra Olegario Sotelo Blanco

25.000,00 鈧

Con cargo 谩 aplicaci贸n orzamentaria 450.12/463.01 " Cooperaci贸n provincial. Transferencias correntes mancomunidades", prev铆ase unha subvenci贸n a Mancomunidade Ri贸s 鈥 Gudi帽a por importe de 20.000,00 euros para " Aforro enerx茅tico". Proponse a correcci贸n do beneficiario de dita subvenci贸n debido 谩 existencia dun erro na modificaci贸n 1/2018 do orzamento, quedando as铆 da seguinte maneira,

450.12/463.01 " Transferencias correntes mancomunidades. Cooperaci贸n provincial.":

Beneficiario

Finalidade

Importe

Mancomunidade Intermunicipal Conso 鈥 Frieiras

Aforro Enerx茅tico

20.000,00 鈧

3潞.- De acordo co artigo 169 da Lei reguladora das facendas locais, por remisi贸n do artigo 177.2 do mesmo texto legal, o expediente ser谩 exposto ao p煤blico, tras o anuncio no Bolet铆n Oficial da Provincia, por 15 d铆as, durante os cales os interesados poder谩n examinalo e presentar reclamaci贸ns ante o Pleno. O expediente considerarase definitivamente probado se durante o citado prazo non se presentasen reclamaci贸ns. Por todo o anteriormente exposto, proponse aprobar a presente modificaci贸n pola Corporaci贸n en Pleno.

MODIFICACI脫N DO CONTRATO DO SERVIZO DE ESTACIONAMENTO DE VEH脥CULOS NOS TERREOS ANEXOS AO HOSPITAL SANTA MARIA NAI, NO RELATIVO AO CADRO DE TARIFAS E AO CANON CONCESIONAL

Acordo:

Aprobar a modificaci贸n do contrato de concesi贸n para a explotaci贸n do estacionamento para veh铆culos en terreos anexos ao Hospital Santa Mar铆a Nai, con efectos do 1 de xullo de 2018, no relativo 谩s tarifas do servizo e ao canon concesional, quedando nos seguintes termos:

Tarifas xerais:

Primeiros 30 minutos: 0,00 鈧/minuto.

Seguintes 30 minutos: 0,025 鈧/minuto.

Resto do tempo: 0,020 鈧/minuto.

Tarifas especiais

Importe

OBSERVACI脫NS

Bono 4 d铆as

 

30,00 鈧

*P贸dese sa铆r as veces que se queira con distintos veh铆culos.

Bono 7 d铆as

 

42,00 鈧

*P贸dese sa铆r as veces que se queira con distintos veh铆culos.

Bono 15 d铆as

 

59,00 鈧

*P贸dese sa铆r as veces que se queira con distintos veh铆culos.

Bono 1 mes

 

90,00 鈧

*P贸dese sa铆r as veces que se queira con distintos veh铆culos.

Bono empregados CHUOU

(200 horas)

 

40,50 鈧

*P贸dese sa铆r as veces que se queira, con caducidade 1 ano.

Bono 30 horas

 

29,00 鈧

*Ata esgotar o saldo, caducidade de 1 mes.

Bono residentes

 

39,00 鈧

*De luns a venres de 19.00 a 09.00 horas e s谩bados, domingos e festivos as 24 horas.

     Billete disuasorio

 

7,50 鈧

*Paga por adiantado, unha 煤nica sa铆da e caducidade 24 horas.

Canon que deber谩 aboar a concesionaria:

Ano 2018: 37.819,13 euros.

Ano 2019 e seguintes ata a extinci贸n da concesi贸n: 26.375,50 euros.

DEREITOS DA CIDADAN脥A ESPA脩OLA NO EXTERIOR

Acordo:

Instar ao Goberno de Espa帽a e 谩s Cortes Xerais que aproben e po帽an en marcha, de forma inmediata, unha Lei de Nacionalidade, procurando o m谩ximo consenso entre todas as forzas pol铆ticas, que recolla os dereitos de cidadan铆a dos espa帽ois e das espa帽olas no exterior. Base谩ndose nos supostos anteriormente mencionados e os que recollen os acordos do Consello Xeral da Cidadan铆a no Exterior, a Lei dar谩 resposta 谩s situaci贸ns dos descendentes de espa帽ois/las que non puideron acceder 谩 nacionalidade por motivo de x茅nero ou idade na 煤ltima modificaci贸n nesta materia.

MODIFICACI脫N DOS CRITERIOS DE CONCESI脫N DE NOVAS AUTORIZACI脫NS PARA A PLANTACI脫N E AMPLIACI脫N DE VI脩EDOS

Acordo:

1潞.- Instarlle ao Ministerio de Agricultura, como administraci贸n responsable da concesi贸n de autorizaci贸ns, a modificar de xeito urxente o Real decreto 772/2017, do 28 de xullo, recollendo nos criterios de admisi贸n de solicitudes a especificade do sector na provincia de Ourense, que tam茅n concorre en Galicia.

2潞.- Instarlle 谩 Xunta de Galicia, como administraci贸n responsable da tramitaci贸n e supervisi贸n das solicitudes, a estudar de xeito urxente as medidas necesarias que permitan adaptar os criterios de concesi贸n de novas plantaci贸ns 谩 realidade do sector na provincia de Ourense, que tam茅n 茅 de Galicia.

3潞.- Instarlle 谩 Xunta de Galicia, en colaboraci贸n coa Deputaci贸n Provincial de Ourense e os consellos reguladores de denominaci贸n de orixe do vi帽o, a po帽er en marcha un plan de formaci贸n que permita acreditar a viticultores e adegueiros a capacidade e competencia profesionais recollidas no artigo 8 do Real decreto 772/2017, do 28 de xullo.

4潞.- Instar ao Goberno do Estado para que garanta que os mozos instalados en explotaci贸ns agrarias de orientaci贸n produtiva vit铆cola ou vitivin铆cola poidan acceder 谩s novas plantaci贸ns para poder ampliar a base territorial da explotaci贸n.

MANTEMENTO EN CONDICI脫NS ADECUADAS DAS ADMINISTRACI脫NS EN GALICIA DA AEAT AS脥 COMO DOS POSTOS DE TRABALLO PRECISOS PARA TAL EFECTO

Acordo:

O Pleno da Deputaci贸n Provincial de Ourense dir铆xese ao Goberno Central para demandar o mantemento das sedes das administraci贸ns da Axencia Estatal da Administraci贸n Tributaria (AEAT) en Ourense, que garanta o mellor servizo e atenci贸n ao contribu铆nte.

PROXECTO DE MINAR脥A EN MAN DA MOURA

Acordo:

1潞.- Que o Pleno se declare contrario 谩 implantaci贸n deste proxecto mineiro.

2潞.- Que lle sexa remitida esta declaraci贸n aos concellos afectados.

3潞.- Que se lle traslade 谩 conseller铆a competente a nosa preocupaci贸n pola implantaci贸n deste proxecto mineiro e se lle esixa un estudo actual do impacto que pode provocar e da necesidade dunha nova declaraci贸n medio ambiental nunha zona de alto "valor patrimonial".