Aprobadas as bases do XXXVII Premio "Blanco Amor" e do XV Premio "Pura e Dora V谩zquez"

Ourense, 6 de abril de 2018.- A Xunta de Goberno da Deputaci贸n de Ourense aprobou na reuni贸n celebrada esta ma帽谩 as bases reguladoras da XXXVII edici贸n do Premio "Blanco Amor" de novela longa e da XV edici贸n do Premio de narraci贸n e ilustraci贸n "Pura e Dora V谩zquez".

No Premio "Blanco Amor" poder谩n participar todos os autores que presenten unha ou varias obras escritas en lingua galega segundo a normativa oficial, e as obras presentadas deber谩n ser in茅ditas. As novelas ter谩n unha extensi贸n m铆nima de 150 folios mecanografados ou escritos en ordenador (fonte Times New Roman, tama帽o de fonte 12) a unha soa cara e a dous espazos, ou de 75 folios mecanografados ou escritos en ordenador (fonte Times New Roman, tama帽o de fonte 12) a d煤as caras e a dous espazos. As铆 mesmo de cada obra presentaranse cinco copias asinadas cun lema, en paquete sen remite, dirixido 谩 Deputaci贸n de Ourense, r煤a Progreso n.潞 32, 32003 Ourense, facendo constar no exterior "Para o XXXVII Premio Blanco Amor". Nun sobre anexo, pechado e baixo o mesmo lema, indicaranse o nome e o enderezo do autor ou autora e, de ser posible, o seu tel茅fono e enderezo electr贸nico.

O prazo para presentar as obras rematar谩 o venres, 14 de setembro de 2018, coincidindo co cento vinte e un aniversario do nacemento, en Ourense, de Eduardo Blanco Amor. O xurado do certame, que ser谩 nomeado pola Deputaci贸n de Ourense e a Fundaci贸n Eduardo Blanco Amor, estar谩 composto por cinco membros de reco帽ecido prestixio no 谩mbito da cultura galega.

O premio, que se poder谩 declarar deserto de non existir obras de calidade adecuada a xu铆zo do xurado, estar谩 dotado con 15.000 euros e unha obra escult贸rica. Asemade, a concesi贸n do premio implicar谩 a cesi贸n ao autor dos dereitos da primeira edici贸n en lingua galega da obra,a cal deber谩 realizarse nun prazo m谩ximo dun ano dende a data da entrega do premio, quedando sen efecto a cesi贸n no caso de que no dito prazo non se leve a cabo. E, as obras que non sexan premiadas devolver谩nselles aos autores que o soliciten nun prazo dun mes contado dende o d铆a do veredicto. En caso de non recollerse dentro deste prazo os orixinais ser谩n destru铆dos.

A entrega do premio ter谩 lugar nun acto literario organizado pola Deputaci贸n de Ourense e a Fundaci贸n Eduardo Blanco-Amor, o s谩bado 1 de decembro de 2018, trinta e nove cabodano do autor de A Esmorga.

XV Premio "Pura e Dora V谩zquez"

No que atinxe ao XV Premio "Pura e Dora V谩zquez", na modalidade de narraci贸n poder谩n presentarse autores de calquera nacionalidade, sempre que presenten os seus orixinais en lingua galega. As narraci贸ns ter谩n tem谩tica libre, adaptada a un p煤blico infantil ou xuvenil, e os textos ser谩n in茅ditos e totalmente orixinais. Os textos presentados deber谩n ter unha extensi贸n m铆nima de 25 p谩xinas e m谩xima de 100 p谩xinas, formato A4, sempre escritos en programa Word, fonte tipogr谩fica Times New Roman, tama帽o de letra 12 puntos e interli帽ado 1,5.

A presentaci贸n dos orixinais poder谩 realizarse de maneira presencial entregando un exemplar da obra en sobre pechado, indicando no seu exterior "Premio Pura e Dora V谩zquez, modalidade de narraci贸n" na oficina de asistencia ao cidad谩n en materia de rexistros, ou remitindo por correo certificado o exemplar da obra en sobre pechado, indicando no seu exterior "Premio Pura e Dora V谩zquez, modalidade de narraci贸n", ao enderezo: Deputaci贸n Provincial de Ourense, Rexistro Xeral, r煤a do Progreso, 32 (32003 鈥 Ourense).

As obras remitidas ir谩n asinadas exclusivamente con pseud贸nimo. Dentro do sobre introducirase outro sobre pechado en cuxo exterior figurar谩 o pseud贸nimo do autor e t铆tulo da obra, e no seu interior os seguintes datos: t铆tulo da obra, nome apelidos e pseud贸nimo do autor, enderezo postal, tel茅fono, enderezo electr贸nico e unha fotocopia do DNI. Se as obras se remiten por correo certificado, deber谩 remitirse por correo electr贸nico 谩 direcci贸n This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. unha copia do xustificante do env铆o emitido pola oficina postal. Os interesados en participar te帽en de prazo para presentarse ata o d铆a 31 de maio de 2018.

O premio, que poder谩 ser declarado deserto no caso que o xurado as铆 o considere, est谩 dotado con 1.500 euros.

O xurado do certame estar谩 composto polos seguintes membros: o presidente da Deputaci贸n de Ourense ou persoa na que delegue, e catro vogais escollidos dos distintos 谩mbitos da Cultura de Galicia, actuando de secretaria a Xefa da Secci贸n de Arquivo e Publicaci贸ns da Deputaci贸n Provincial de Ourense ou funcionario en quen delegue.

A Deputaci贸n de Ourense, res茅rvase os dereitos da primeira edici贸n da obra premiada nos idiomas galego e castel谩n, coa posibilidade de cederlles tales dereitos a terceiros. O beneficiario do premio, que se compromete a renunciar, expresamente, a calquera pretensi贸n sobre os devanditos dereitos, recibir谩 gratuitamente vinte exemplares da obra premiada. Asemade, os orixinais non premiados poder谩n retirarse nos dous meses seguintes 贸 veredicto. Rematado ese prazo os que non se retiren, ser谩n destru铆dos.

No relativo 谩 modalidade de ilustraci贸n as bases recollen que poden concorrer ao premio ilustradores de calquera nacionalidade que presenten as s煤as ilustraci贸ns e orixinais, non menos de dez, tomando como base o texto premiado na modalidade de narraci贸n deste 芦XV Premio Pura e Dora V谩zquez禄 de narraci贸n xuvenil.

As ilustraci贸ns deber谩n adaptarse ao tama帽o do libro, que ser谩 o seguinte: Ilustraci贸n de portada: 145 x 210 mm., tama帽o visible da portada co libro pechado, sen sangue. 513,6 x 216 mm., tama帽o total inclu铆do solapas, contraportada e sangue; e as ilustraci贸ns interiores: 296 x 216 mm., sobre p谩xina con sangue. A presentaci贸n dos traballos r茅xese polas mesmas regras que na modalidade de narraci贸n, rematando o prazo de admisi贸n de orixinais o d铆a 3 de setembro de 2018. O premio, que poder谩 ser declarado deserto, no caso que o xurado as铆 o considere, est谩 dotado con 1.500 euros.

O xurado desta modalidade tam茅n estar谩 composto polo presidente da Deputaci贸n de Ourense ou persoa na que delegue, e catro vogais escollidos dos distintos 谩mbitos da Cultura de Galicia, actuando de secretaria a Xefa da Secci贸n de Arquivo e Publicaci贸ns da Deputaci贸n Provincial de Ourense ou funcionario en quen delegue

A Deputaci贸n de Ourense res茅rvase os dereitos da primeira edici贸n da obra premiada nos idiomas galego e castel谩n, coa posibilidade de cederlles tales dereitos a terceiros. O beneficiario do premio, que se compromete a renunciar, expresamente, a calquera pretensi贸n sobre os devanditos dereitos, recibir谩 gratuitamente vinte exemplares da obra premiada. Ao igual que na modalidade de narraci贸n, os orixinais non premiados poder谩n retirarse nos dous meses seguintes 贸 veredicto. Rematado ese prazo os que non se retiren, ser谩n destru铆dos.

A Deputaci贸n de Ourense publicar谩 a obra premiada, tanto o texto como as ilustraci贸ns, e distribuir谩 gratuitamente os exemplares necesarios para os centros de lectura da provincia de Ourense (bibliotecas, centros de ensinanza, asociaci贸ns e entidades culturais), e dispor谩 de exemplares para a s煤a distribuci贸n venal nas condici贸ns establecidas na Ordenanza reguladora de Publicaci贸ns publicada no BOP do d铆a 19 de novembro de 2013.

Cooperaci贸n

No apartado de Cooperaci贸n, a Xunta de Goberno aprobou unha axuda de 30.000 euros para o Liceo de Ourense destinada a gastos de funcionamento da entidade correspondentes ao ano 2018. Outra das axudas aprobadas foi para a Real Academia Galega por importe de 30.000 euros para os gastos de funcionamento da entidade do ano 2018. Para Sarabela, SL, a Xunta de Goberno aprobou unha axuda de 15.000 euros para o Festival Internacional de Teatro de Ourense (FITO 2017). Por 煤ltimo, aprobou unha axuda de 60.000 euros para o Concello de Avi贸n destinada aos gastos de mantemento da Escola Infantil Municipal de Avi贸n. Asemade, na reuni贸n aprobouse a ratificaci贸n do convenio de colaboraci贸n entre a Deputaci贸n de Ourense e a Universidade de Vigo, con data 19 de febreiro de 2018, polo que a Deputaci贸n de Ourense destinar谩 220.000 euros para o desenvolvemento de actividades de difusi贸n cultural no Campus de Ourense.

Deportes

Por 煤ltimo, a Xunta de Goberno aprobou conceder unha bonificaci贸n do 60% no prezo p煤blico polo uso das instalaci贸ns deportivas no Pazo dos Deportes Paco Paz 谩 Federaci贸n Galega de Ximnasia.