A Deputaci贸n destina un total de 280.000 euros para axudas a asociaci贸ns veci帽ais e organizaci贸n de eventos deportivos

Ourense, 2 de febreiro de 2017.- A Xunta de Goberno da Deputaci贸n de Ourense aprobou na reuni贸n celebrada esta ma帽谩 as bases reguladoras das convocatorias dos concursos para a concesi贸n de axudas para gastos de investimento de asociaci贸ns veci帽ais de Ourense; para gastos de funcionamento das federaci贸ns ou agrupaci贸ns de asociaci贸ns veci帽ais de Ourense; para entidades deportivas e entidade sen 谩nimo de lucro para a organizaci贸n de eventos deportivos; e para concellos e mancomunidades de municipios para organizaci贸n de actividades f铆sico-deportivas, todas elas correspondentes ao exercicio 2018. As铆 o informou a deputada de Transparencia e Goberno Aberto, Montserrat Lama, quen deu conta dos acordos da Xunta de Goberno correspondente ao venres 2 de febreiro de 2018.

En concreto, na reuni贸n aprob谩ronse as bases reguladoras da convocatoria do concurso para a concesi贸n de axudas 谩s asociaci贸ns veci帽ais de Ourense para financiar os seus gastos de investimento correspondentes ao 2018. Poder谩n ser beneficiarios de ditas axudas as asociaci贸ns veci帽ais, consideradas como tal aquelas cuxos fins sexan a defensa dos dereitos e intereses dos veci帽os dun determinado 谩mbito territorial, que cumpran os seguintes requisitos na data de publicaci贸n destas bases no BOP: estar inscritas no Rexistro Provincial de Asociaci贸ns de Ourense e ter o seu domicilio social na provincia de Ourense, o cal debe constar na inscrici贸n do rexistro.

A dispo帽ibilidade orzamentaria para estas axudas 茅 de 100.000 euros. A presentaci贸n das solicitudes, que poder谩 realizarse de forma presencial ou telem谩tica, iniciarase a partir da publicaci贸n desta convocatoria na Base de Datos Nacional de Subvenci贸ns e rematar谩 o 15 de marzo de 2018.

Por outra parte, na Xunta de Goberno tam茅n se aprobaron as bases reguladoras do concurso para a concesi贸n de axudas 谩s federaci贸ns ou agrupaci贸ns de asociaci贸ns veci帽ais de Ourense para financiar parcialmente os seus gastos de funcionamento correspondentes ao 2018. Poden ser beneficiarios destas axudas as federaci贸ns ou agrupaci贸ns de asociaci贸ns de veci帽os que estean integradas por tres ou m谩is asociaci贸ns, entendendo por tales as que te帽an como fin defender os dereitos e intereses dos veci帽os dun determinado 谩mbito territorial. Ademais, na data de publicaci贸n destas bases no BOP, deben cumprir os seguintes requisitos: estar inscritas no rexistro provincial de asociaci贸ns de Ourense e ter o seu domicilio social na provincia de Ourense (debe constar na inscrici贸n no rexistro).

O prazo para presentar as solicitudes, v铆a presencial ou telem谩tica, dar谩 comezo a partir da publicaci贸n das bases na Base de Datos Nacional de Subvenci贸ns ata o 15 de marzo de 2018. A cont铆a m谩xima dispo帽ible para estas axudas 茅 de 50.000 euros.

Deporte

No apartado deportivo, na reuni贸n aprob谩ronse as bases reguladoras da convocatoria do concurso para a concesi贸n de axudas a entidades deportivas e entidades sen 谩nimo de lucro para a organizaci贸n de eventos deportivos a realizar no 2018, coa finalidade de contribu铆r ao mantemento dunha actividade deportiva ampla, orientada ao p煤blico en xeral e baseada principalmente nos conceptos de deporte 鈥 sa煤de e deporte para todos.

Para elo, as bases recollen que os eventos deportivos deben cumprir os seguintes requisitos: actividades f铆sico-deportivas de car谩cter espec铆fico e puntual, que impliquen a pr谩ctica de disciplinas deportivas reco帽ecidas polas federaci贸ns deportivas, ou actividades f铆sicas semellantes, con car谩cter competitivo ou non, tales como campionatos e torneos, carreiras, andainas ou rutas de sendeirismo e marchas ou rutas cicloturistas.

Poden beneficiarse destas axudas as entidades deportivas e outras entidades sen 谩nimo de lucro con enderezo social na provincia de Ourense, que contemplen nos seus estatus, como obxecto social, entre outros, a promoci贸n e difusi贸n do deporte na nosa provincia. No caso de ser eventos propostos por estruturas federativas, a solicitude poder谩 proceder da federaci贸n galega da modalidade respectiva.

A dispo帽ibilidade orzamentaria para estas axudas 茅 de 70.000 euros, sendo a cont铆a de cada axuda dun m谩ximo do 50% do custo estimado da actividade, non podendo superar en ning煤n caso os 10.000 euros. Polo tanto, ning煤n beneficiario poder谩 obter axudas por importe superior a esta cont铆a para o conxunto dos distintos proxectos que presente.

O primeiro per铆odo do prazo de presentaci贸n das solicitudes comezar谩 a partir da publicaci贸n destas bases na Base de Datos Nacional de Subvenci贸ns ata o 15 de marzo de 2018; e o segundo per铆odo para presentar as solicitudes ser谩 desde o 15 de xu帽o ata o 30 de xullo do 2018.

Neste mesmo 谩mbito, a Xunta de Goberno aprobou as bases reguladoras do concurso para a concesi贸n de axudas a concellos e mancomunidades de municipios da provincia de Ourense, coa finalidade de financiar actividades e programa deportivos para o ano 2018.

Son obxecto destas axudas os eventos deportivos ou os programas deportivo鈥搑ecreativos. O primeiro deles ref铆rese a actividades con car谩cter espec铆fico e puntual que comporten a realizaci贸n de actividades f铆sicas, semellantes 谩s deportivas, que se correspondan con h谩bitos de vida saudable como andainas, carreiras populares, marchas ou rutas en bicicleta, entre outras. Mentres que, os programas deportivo-recreativo son entendidos como actividades planificadas, realizadas de maneira regular durante un tempo espec铆fico que se debe corresponder coa tempada deportiva coincidente co exercicio econ贸mico para o que est谩 designada esta convocatoria, e que estean destinados 谩 poboaci贸n en xeral. Os programas poden ser de dous tipos: programas de actividade f铆sica-deportiva para adultos e persoas maiores (ximnasia de mantemento, aerobic, pilates, etc) e programas destinados 谩 promoci贸n ou divulgaci贸n dunha especialidade deportiva mediante a s煤a pr谩ctica (escolas deportivas, cursos de iniciaci贸n ao deporte, etc). As solicitudes para estes programas poder谩n inclu铆r varias actividades.

Poder谩n ser beneficiarios destas axudas os concellos da provincia de Ourense de menos de 20.000 habitantes e as mancomunidades de municipios da provincia. As solicitudes poder谩n presentarse a partir da publicaci贸n destas bases na Base de Datos Nacional de Subvenci贸ns e ata o 15 de marzo de 2018.

A dispo帽ibilidade orzamentaria para estas axudas 茅 de 60.000 euros, sendo a cont铆a m谩xima das axudas o 50% do custo total para os concellos de m谩is de 3.000 habitantes e mancomunidades e ata o 70% para os concellos de menos de 3.000 habitantes. Ningunha entidade poder谩 obter unha axuda por importe superior a 3.000 euros para o conxunto dos distintos proxectos que presente.

Axudas

Por 煤ltimo, a Xunta de Goberno aprobou unha axuda de 36.000 euros para a Fundaci贸n Curros Enr铆quez, para gastos de funcionamento da entidade correspondentes ao ano 2017 e, para o Concello de Mu铆帽os aprobou unha axuda de 80.000 euros para o pantal谩n no complexo deportivo O Corgo.