A Deputaci贸n de Ourense destinar谩 6,2 mill贸ns de euros para obras e servizos nos concellos da provincia en 2018

  • O pleno de hoxe aprobou o Plan provincial de cooperaci贸n, que incl煤e obras municipais, rede viaria, e r茅xime especial para concellos en situaci贸n de insuficiencia financeira manifesta.

  • A corporaci贸n provincial aprobou tam茅n a proposta de dispensa ao Concello dos Blancos da obriga de prestar determinados servizos m铆nimos e asunci贸n destes servizos pola Deputaci贸n de Ourense.

  • Asemade, crearase a Rede provincial de andainas, para fomentar o deportiva e o turismo no territorio provincial. A rede incluir谩 un calendario de actividades e o pasaporte AndOU, co que os cami帽antes conseguir谩n un selo que acredite a s煤a participaci贸n nas diferentes rutas.

Ourense, 22 de decembro de 2017.- O Pleno da Deputaci贸n de Ourense aprobou na sesi贸n plenaria de hoxe, correspondente ao mes de decembro, o Plan provincial de cooperaci贸n 谩s obras e servizos municipais 2018, polo cal a Deputaci贸n de Ourense destina un total de 6.200.000 euros para obras e servizos nos concellos da provincia de Ourense. En concreto, o goberno provincial achegar谩 4.008.000 euros para obras municipais, 192.000 euros para o r茅xime especial para concellos en situaci贸n de insuficiencia financeira manifesta, e 2.000.000 euros para a rede viaria da Deputaci贸n.

A corporaci贸n provincial tam茅n aprobou a proposta de dispensa ao Concello dos Blancos da obriga de prestar determinados servizos m铆nimos e asunci贸n destes servizos pola Deputaci贸n de Ourense. As铆, aprobouse solicitar do Consello da Xunta de Galicia autorizaci贸n para que a Deputaci贸n de Ourense asuma a prestaci贸n dos seguintes servizos m铆nimos obrigatorios de competencia municipal: abastecemento domiciliario de auga potable, saneamento, pavimentaci贸n de v铆as p煤blicas e acceso a n煤cleos de poboaci贸n, e iluminaci贸n p煤blica.

A Deputaci贸n de Ourense asumir谩 con respecto a estes servizos o exercicio de todas as facultades de ordenaci贸n e xesti贸n dos mesmos, inclu铆das as facultades de imposici贸n e ordenaci贸n de taxas. Os bens que sexan de dominio p煤blico afectos a estes servizos quedar谩n adscritos temporalmente 谩 Deputaci贸n e reverter谩n ao concello unha vez rematado o per铆odo de asunci贸n de servizos.

Ademais, a Deputaci贸n subrogarase, por sucesi贸n de empresa, como empregador do persoal laboral municipal adscrito aos servizos obxecto de asunci贸n. No momento en que cese esta situaci贸n, estes traballadores ser谩n subrogados polo concello.

Por outra banda, o pleno de hoxe aprobou crear unha Rede provincial de andainas como instrumento de ordenaci贸n e coordinaci贸n destas actividades, nunha estratexia definida de fomento do deporte non competitivo e promoci贸n tur铆stica que permita a dinamizaci贸n econ贸mica do noso territorio. A Rede incluir谩 un calendario de actividades e o pasaporte "AndOU", co que os cami帽antes conseguir谩n un selo que acredite a s煤a participaci贸n nas diferentes rutas, para optar as铆 a premios que motiven e fidelicen aos participantes. Ademais as rutas que formen parte da rede deben fomentar a educaci贸n ambiental e contar con persoal que explique as caracter铆sticas naturais por onde discorren as rutas.

A totalidade dos acordos do pleno foron os seguintes:

RESOLUCI脫N DE ALEGACI脫NS E APROBACI脫N DEFINITIVA DA ORDENANZA REGULADORA DO SERVIZO INTERMUNICIPAL DELEGADO DE RECOLLIDA DE RESIDUOS URBANOS DA DEPUTACI脫N DE OURENSE

Acordo:

1潞.- Desestimar integramente a alegaci贸n formulada polo Concello de Maside, xa que a recollida ordinaria separada en puntos limpos non constit煤e unha contraprestaci贸n pola recollida das fracci贸ns de envases lixeiros, papel-cart贸n e vidro.

2潞.- Aprobar definitivamente a Ordenanza reguladora do servizo intermunicipal delegado de recollida de residuos urbanos da Deputaci贸n Provincial de Ourense.

3潞.- Ordenar a publicaci贸n do texto 铆ntegro da Ordenanza no BOP, para a s煤a entrada en vigor.

MODIFICACI脫N DO CONVENIO DE COLABORACI脫N ASINADO ENTRE A CHMS, A DEPUTACI脫N DE OURENSE E O CONCELLO DA VEIGA, PARA O FINANCIAMENTO, EXECUCI脫N E ENTREGA, PARA O SEU MANTEMENTO E CONSERVACI脫N DAS OBRAS DO PROXECTO DE ACONDICIONAMENTO, PROTECCI脫N E MELLORA DA CONECTIVIDADE DAS MARXES DO R脥O XARES AO SEU PASO POLOS N脷CLEOS DE XARES, PONTE E BA脩OS

Acordo:

1潞. Aprobar a modificaci贸n do Anexo I (programaci贸n inicial das anualidades previstas) do convenio de colaboraci贸n entre a C.H. do Mi帽o-Sil, a Deputaci贸n de Ourense e o Concello de A Veiga para o financiamento, execuci贸n e entrega, para o seu mantemento e conservaci贸n, das obras do proxecto acondicionamento, protecci贸n e mellora da conectividade das marxes do r铆o Xares ao seu paso polos n煤cleos de Xares, Ponte e Ba帽os.

APROBACI脫N DO CONVENIO DE COLABORACI脫N ENTRE A CHMS, A DEPUTACI脫N DE OURENSE E O CONCELLO DE VILAMAR脥N PARA O FINANCIAMENTO, EXECUCI脫N E ENTREGA, PARA O SEU MANTEMENTO E CONSERVACI脫N, DAS OBRAS DE MELLORA DO TRATAMENTO NA EDAR DO PARQUE EMPRESARIAL DE VILAMAR脥N

Acordo:

1潞. Aprobar o convenio de colaboraci贸n entre a C.H. do Mi帽o-Sil, a Deputaci贸n de Ourense e o Concello de Vilamar铆n para o financiamento, execuci贸n e entrega, para o seu mantemento e conservaci贸n, das obras de mellora do tratamento na EDAR do Parque empresarial de Vilamar铆n no Concello de Vilamar铆n (Ourense).

O presente convenio ten por obxecto determinar as condici贸ns que rexer谩n a posta a disposici贸n dos terreos, financiamento, redacci贸n do proxecto, execuci贸n e posterior entrega para o mantemento e conservaci贸n das obras e instalaci贸ns que se contemplan no proxecto titulado "Mellora do tratamento na EDAR do parque empresarial de Vilamar铆n (Ourense).

O obxectivo da actuaci贸n recollerase no "Proxecto de mellora do tratamento na EDAR do parque empresarial de Vilamar铆n (Ourense)" que ser谩 redactado pola Confederaci贸n Hidrogr谩fica do Mi帽o-Sil, e consistir谩 no dese帽o das melloras do proceso de depuraci贸n ca EDAR existente precisa para, mantendo o seu punto de vertido, facer viable o desenvolvemento do parque empresarial ata o l铆mite hidr谩ulico da instalaci贸n existente. En calquera caso, as actuaci贸ns a proxectar, far谩n viable a incorporaci贸n do vertido das industrias que se instalen no parque empresarial durante varios anos.

PROPOSTA DE DISPENSA AO CONCELLO DOS BLANCOS DA OBRIGA DE PRESTAR DETERMINADOS SERVIZOS M脥NIMOS E ASUNCI脫N DESTES SERVIZOS POLA DEPUTACI脫N DE OURENSE

Acordo:

1潞.- Solicitar da Consello da Xunta de Galicia autorizaci贸n para que a Deputaci贸n de Ourense asuma, ao abeiro do previsto no artigo 84.2 da Lei de administraci贸n local de Galicia, a prestaci贸n dos seguintes servizos m铆nimos obrigatorios de competencia municipal:

- Abastecemento domiciliario de auga potable.

- Saneamento

- Pavimentaci贸n de v铆as p煤blicas e acceso a n煤cleos de poboaci贸n.

- Iluminaci贸n p煤blica.

A asunci贸n dos servizos ter谩 efecto a partir do dia seguinte ao da publicaci贸n no Diario Oficial de Galicia do acordo da s煤a aprobaci贸n polo Consello da Xunta, por un prazo inicial de dous anos. Non obstante, a Deputaci贸n de Ourense poder谩 propo帽er a pr贸rroga sucesiva da asunci贸n dos servizos por per铆odos de dous anos durante o per铆odo de vixencia do plan axuste do Concello dos Blancos, no caso de que subsistan as causas que a motivaron e non existan f贸rmulas alternativas para garantir a prestaci贸n dos servizos no marco do plan de axuste.

A Deputaci贸n Provincial asumir谩, con respecto aos servizos obxecto da asunci贸n, o exercicio de todas as facultades de ordenaci贸n e xesti贸n dos ditos servizos, inclu铆ndo as facultades de imposici贸n e ordenaci贸n de taxas, no caso de que estas procedan.

Os bens de dominio p煤blico afectos aos servizos obxecto de asunci贸n de titularidade do concello quedar谩n adscritos temporalmente 谩 Deputaci贸n Provincial durante o per铆odo de asunci贸n, correspond茅ndolle 谩 Deputaci贸n o exercicio dos actos de conservaci贸n, mantemento e administraci贸n dos ditos bens. O bens reverter谩n ao concello unha vez rematado o per铆odo de asunci贸n de servizos.

A Deputaci贸n Provincial subrogarase, por sucesi贸n de empresa, como empregador do persoal laboral municipal adscrito aos servizos obxecto de asunci贸n, nas condici贸ns xerais establecidas no artigo 44 do Texto refundido do Estatuto dos Traballadores. No momento en que cese a situaci贸n de asunci贸n de servizos, estes traballadores ser谩n subrogados polo concello. Para estes efectos, os acordos individuais ou colectivos que poida acadar a Deputaci贸n cos traballadores durante o per铆odo de asunci贸n que supo帽an melloras das condici贸ns laborais destes traballadores esixir谩n a previa aceptaci贸n expresa por parte do concello.

Durante o per铆odo de asunci贸n de servizos pola Deputaci贸n, o Concello dos Blancos non poder谩 obter subvenci贸ns nominativas da Deputaci贸n Provincial, ag谩s nos seguintes casos:

a) Subvenci贸ns te帽an por obxecto investimentos que permitan a reduci贸n dos gastos de prestaci贸n dos servizos obxecto de asunci贸n.

b) Subvenci贸ns cuxo obxecto sexa ou o establecemento de servizos ou equipamentos comunitarios que xeren empregos directos no municipio, sempre e cando non po帽an en risco a sustentabilidade econ贸mico 鈥 financeira do concello.

2潞) Asumir a prestaci贸n do servizo de depuraci贸n de augas residuais no municipio de Os Blancos, en r茅xime de competencia propia ao abeiro do establecido no artigo 36.1.c) da Lei de bases do r茅xime local.

PROXECTO DE MODIFICACI脫N DE CR脡DITOS ORZAMENTARIOS 4/2017 DO ORZAMENTO DO CONSORCIO PROVINCIAL DE INCENDIOS

Acordo:

1潞.- Aprobar inicialmente a modificaci贸n de cr茅ditos do expediente, co seguinte detalle:

SUPLEMENTOS DE CR脡DITO. GASTOS CORRENTES 

APLICACI脫N

EXPRESI脫N

IMPORTE 鈧

136/22799

Outros traballos realizados por outras empresas e profesionais. Servizo de prevenci贸n e extinci贸n de incendios

16.940,00 鈧

 SUPLEMENTOS DE CR脡DITO. GASTOS DE INVESTIMENTOS 

APLICACI脫N

EXPRESI脫N

IMPORTE 鈧

136/62400

Elementos de transporte. Servizo de prevenci贸n e extinci贸n de incendios

21.000,00 鈧

 RECURSOS UTILIZADOS 

Maiores ingresos recadados sobre os totais previstos no orzamento corrente. 30900

37.940,00 鈧

 2潞.- Con cargo 谩 aplicaci贸n orzamentaria 136/22799 Outros traballos realizados por outras empresas e profesionais. Servizo de prevenci贸n e extinci贸n de incendios. 

Aplicaci贸n Orzamentaria

Finalidade

Importe

136/22799

Formaci贸n pilotos drons en situaci贸ns de emerxencia

16.940,00 鈧

Total aplicaci贸n orzamentaria 136/22799

16.940,00 鈧

 Con cargo 谩 aplicaci贸n orzamentaria 136/624.00 Elementos de transporte 

Aplicaci贸n Orzamentaria

Finalidade

Importe

136/62400

Adquisici贸n dunha aeronave h铆brida. Aerohybrix con c谩mara HD

21.000,00 鈧

Total aplicaci贸n orzamentaria 136/62400

21.000,00  鈧

  3潞.- De acordo co artigo 169 da Lei reguladora das facendas locais, por remisi贸n do artigo 177.2 do mesmo texto legal, o expediente ser谩 exposto ao p煤blico, tras o anuncio no Bolet铆n Oficial da Provincia, por 15 d铆as, durante os cales os interesados poder谩n examinalo e presentar reclamaci贸ns ante o Pleno.

O expediente considerarase definitivamente aprobado se durante o citado prazo non se presentasen reclamaci贸ns.

APROBACI脫N DA QUINTA ADDENDA AO CONVENIO DE COLABORACI脫N ENTRE A XUNTA DE GALICIA, A FEGAMP E AS DEPUTACI脫NS PROVINCIAIS PARA A CREACI脫N E IMPLANTACI脫N DOS GES

Acordo:

1潞.- Aprobar a formalizaci贸n da quinta addenda ao convenio de colaboraci贸n subscrito entre a Xunta de Galicia, a FEGAMP e as catro deputaci贸ns galegas, en materia de emerxencias e prevenci贸n el defensa contra incendios forestais, para a creaci贸n e implantaci贸n dos GES, nos termos aprobados pola Comisi贸n de Seguimento do convenio en data 4 de decembro de 2017.

2潞.- Facultar ao presidente da Deputaci贸n Provincial para a formalizaci贸n e subscrici贸n da dita addenda, podendo, se 茅 o caso, delegar a dita facultade en calquera deputado provincial.

APROBACI脫N INICIAL DO PLAN PROVINCIAL DE COOPERACI脫N 脕S OBRAS E SERVIZOS MUNICIPAIS 2018

Acordo:

1潞.- Aprobar inicialmente o Plan provincial de cooperaci贸n 谩s obras e servizos municipais 2018 (Plan Base), co detalle que figura na relaci贸n de obras para o efecto redactada, co seguinte resumo:

 PLAN PROVINCIAL DE COOPERACI脫N E ESTRADAS

 

DEPUTACI脫N

CONCELLOS

TOTAL

1.- Obras municipais

4.008.000,00 鈧

1.693.335,82 鈧

5.701.335,82 鈧

2.- R茅xime especial para concellos en situaci贸n de insuficiencia financeira manifesta

192.000,00 鈧

 

192.000,00 鈧

2.- Rede Viaria Deputaci贸n

2.000.000,00 鈧

 

2.000.000,00 鈧

TOTAL

6.200.000,00 鈧

1.693.335,82 鈧

7.893.335,82 鈧

PLAN COMPLEMENTARIO

 

DEPUTACI脫N

CONCELLOS

TOTAL

Obras municipais

3.530.000,00 鈧

110.882,40 鈧

3.640.882,40 鈧

Rede Viaria Deputaci贸n

1.180.234,47 鈧

 

1.180.234,47 鈧

 

2陋.- Darlle un prazo, adicional, de dez d铆as naturais, 贸s concellos que non presentaron as solicitudes de obras dentro do prazo establecidos a estes efectos, co fin de que poidan achegar a s煤as solicitudes.

3潞.- Someter o Plan a informaci贸n p煤blica mediante anuncio no BOP, para que se poidan formular alegaci贸ns ou reclamaci贸ns durante o prazo de 10 d铆as. Se se presentan alegaci贸ns ou reclamaci贸ns o Plan debe ser sometido novamente a Corporaci贸n Provincial, para o acordo de aprobaci贸n definitiva. No caso de que non se presenten alegaci贸ns ou reclamaci贸ns, o Plan entenderase definitivamente aprobado, sen necesidade de novo acordo.

ADAPTACI脫N DO CONTIDO DO PLAN ECON脫MICO FINANCEIRO DA DEPUTACI脫N PARA O CUMPRIMENTO DA REGRA DE GASTO 脕 PLATAFORMA PEFEL

Acordo:

1潞- Dotar ao Plan Econ贸mico Financeiro por incumprimento da regra de gasto na liquidaci贸n do exercicio 2016 do contido previsto na plataforma PEFEL.

2潞- Remitirlle 谩 Direcci贸n Xeral de Pol铆tica Financeira, Tesouro e Fondos Europeos da Xunta de Galicia, o presente plan, segundo o artigo 23.4 da Lei 2/2012, no mesmo d铆a da s煤a aprobaci贸n.

V脥A DE CIRCUNVALACI脫N DE ALTA CAPACIDADE EN OURENSE

Acordo:

1潞.- Que a Deputaci贸n de Ourense inste 谩 Xunta de Galicia e ao Ministerio de Fomento a planificar, dotar orzamentariamente e constru铆r sen demora unha v铆a de circunvalaci贸n de alta capacidade na cidade de Ourense.

2潞.- Que a Deputaci贸n impulse un convenio-acordo marco de colaboraci贸n coa Xunta de Galicia, o Ministerio de Fomento e os concellos afectados para a construci贸n e seguimento dunha v铆a de circunvalaci贸n de alta capacidade na cidade de Ourense.

3潞.- Que a Deputaci贸n de Ourense incl煤a no seu plan "Conecta Ourense" unha estratexia espec铆fica para a construci贸n dunha circunvalaci贸n na 谩rea urbana que permita resolver os problemas de mobilidade e seguridade.

CONEXI脫N CON PORTUGAL A TRAV脡S DA BAIXA LIMIA E DESENVOLVEMENTO SOCIAL E ECON脫MICO DA COMARCA

Acordo:

1潞.- Que se execute a segunda fase da estrada OU-540, desde o remate da actual autov铆a en Celanova (Casal do Bispo) ata a fronteira da Madalena, no l铆mite do Concello de Lobios, tal coo estaba contemplado no Decreto 396/2009, do 8 de outubro, polo que se declarou a utilidade p煤blica e se dispuxo a urxente ocupaci贸n dos bens e dereitos afectados polo proxecto de trazado do eixo de comunicaci贸n A-52 fronteira portuguesa, treito I VAC A-52-Celanova sur e treito II Celanova sur-fronteira portuguesa.

2潞.- Planificaci贸n do Parque empresarial previsto no plan de solo empresarial de Galicia para a Baixa Limia, como infraestrutura comarcal estruturante.

3潞.- Elaboraci贸n e execuci贸n do plan territorial integrado que estableza as condici贸ns para o desenvolvemento integral da comarca, tal como se recolle nas directrices de ordenaci贸n do territorio de Galicia.

PEAXES AP-9

Acordo:

1潞.- Instar 谩 Xunta de Galicia a que siga 谩 procura de todas as iniciativas posibles que faciliten a rebaixa das peaxes na autoestrada AP-9.

2潞.- Solicitar ao Ministerio de Fomento que as obras que no futuro se executen na autoestrada AP-9 se realicen con cargo aos orzamentos xerais do Estado e non con cargo 谩s peaxes.

MODIFICACI脫N DO C脫DIGO PENAL PARA INTRODUCIR UN ARTIGO QUE PREVEXA E CASTIGUE O DELITO DE APOLOX脥A DO FASCISMO E DO TOTALITARISMO

Acordo:

1潞.- Instar ao goberno do Estado e aos grupos parlamentarios das Cortes Xerais para que contemplen a modificaci贸n do C贸digo Penal e fagan a pertinente introduci贸n dun artigo que prevea e castigue o delito de apolox铆a do fascismo e do totalitarismo.

2潞.- Instar ao goberno do Estado e 谩 Xunta de Galicia para que desenvolvan as medidas normativas espec铆ficas para que se impida o acceso de calquera entidade que practique a apolox铆a do fascismo 谩s subvenci贸ns de car谩cter oficial de ambas as d煤as instituci贸ns.

3潞.- Desenvolver unha norma espec铆fica nas bases de subvenci贸ns e axudas desta Deputaci贸n que prohiba o acceso a elas das entidades que promovan os delitos de odio e fagan apolox铆a do fascismo en calquera das s煤as formas.

4潞.- Promover, entre os concellos da provincia, que se adhiran a un compromiso asinado polo cal se estableza a obrigatoriedade de introducir unha norma nas bases de axudas e subvenci贸ns municipais que impidan o acceso 谩s mesmas, das entidades que propaguen a ideolox铆a fascista e/ou totalitaria.

5潞.- Aumentar a dotaci贸n econ贸mica, actualizar e ampliar o contido do proxecto "A represi贸n na provincia de Ourense" as铆 como da web correspondente.

CREACI脫N DA REDE PROVINCIAL DE ANDAINAS

Acordo:

1潞.- A Deputaci贸n de Ourense crear谩 a Rede Provincial de Andainas como instrumento de ordenaci贸n e coordinaci贸n destas actividades, nunha estratexia definida de fomento do deporte non competitivo e promoci贸n tur铆stica que permita a dinamizaci贸n econ贸mica do noso territorio.

2潞.- A Rede Provincial de Andainas incluir谩 un calendario de actividades e o pasaporte "AndOU", onde os cami帽antes conseguir谩n un selo que acredite a s煤a participaci贸n nas diferentes rutas, optando a premios que incentiven e fidelicen aos sendeiristas.

3潞.- Os cami帽os inclu铆dos na Rede Provincial de Andainas deber谩n fomentar a educaci贸n ambiental, dando a co帽ecer con anterioridade 谩s probas unhas normas de boas pr谩cticas medioambientais, as铆 como promocionar as "rutas interpretadas", onde monitores especializados ou axentes de medio ambiente expliquen as caracter铆sticas da natureza por onde discorren as rutas.