A Deputaci贸n recorrer谩 a sentenza pola nulidade da convocatoria do concurso para a provisi贸n de postos de traballo da RPT

  • Considera gravemente err贸neos os fundamentos xur铆dicos da resoluci贸n xudicial, e que se confunden os conceptos de praza e posto.

Ourense, 9 de outubro de 2017.鈥 Os servizos xur铆dicos da Deputaci贸n de Ourense interpor谩n recurso de apelaci贸n contra a sentenza n.潞 151/2017, do 2 de outubro, do Xulgado do Contencioso-Administrativo n.潞 2 de Ourense, pola que se declarou a nulidade da convocatoria e bases reguladoras do concurso ordinario para a provisi贸n de diversos postos de traballo da RPT da Deputaci贸n Provincial de Ourense, publicadas no BOP de Ourense n.潞 245 de 24 de outubro de 2016.

A Deputaci贸n de Ourense recorrir谩 dita resoluci贸n xudicial por considerar gravemente err贸neos os seus fundamentos xur铆dicos. A sentenza considera que a convocatoria restrinxe inxustificadamente o acceso aos postos ao esixir como requisito para participar no concurso que se deba ostentar a categor铆a ou categor铆as profesionais especificadas nas fichas de cada posto da RPT. Desta determinaci贸n, o xulgado deduce que se est谩 restrinxindo a posibilidade de participar no concurso a aqueles aspirantes que xa desempe帽asen o posto en cuesti贸n. Isto 茅 absolutamente falso (como o demostra o feito de que no dito concurso, en determinados casos, obtiveron o posto persoas que non o estaban desempe帽ando previamente fronte aos solicitantes que si estaban nesa situaci贸n).

O erro do xulgado reside en identificar a pertenza a unha categor铆a profesional co desempe帽o previo dun posto, cando son cousas distintas, xa que a categor铆a profesional non se adquire polo desempe帽o de ning煤n posto, sen贸n pola superaci贸n das probas de acceso 谩 funci贸n p煤blica provincial ou 谩 condici贸n de persoal laboral fixo.

Noutras palabras, o xulgado confunde os conceptos de praza e posto. A categor铆a profesional 茅 un elemento da praza, cuxa posesi贸n por un empregado p煤blico non depende do feito de que desempe帽ase previamente un determinado posto.

A partir deste erro, todo o razoamento da sentenza vense abaixo.

Evidentemente, non todo o persoal da Deputaci贸n Provincial pode acceder a calquera dos postos ofertados no concurso. As铆, por exemplo, un chofer non pode acceder a un posto de chapista ou un xestor de administraci贸n xeral non pode acceder a un posto de t茅cnico asesor de avaliaci贸n ambiental. A RPT esixe, loxicamente, a posesi贸n dunha determinada categor铆a ou categor铆as profesionais dentro do grupo de titulaci贸n de que se trate. O contrario levar铆anos ao absurdo de supo帽er que os postos da administraci贸n non requiren ning煤n tipo de especializaci贸n profesional e que, por conseguinte, un albanel poida facer o traballo dun mec谩nico ou viceversa.

En todo caso, as bases do concurso limit谩ronse neste punto a recoller as categor铆as profesionais esixidas pola RPT, que non fora obxecto de impugnaci贸n no seu d铆a polo sindicato agora recorrente.