A Deputaci贸n de Ourense aproba o Programa Provincial de Mocidade para o ano 2017

 

  • Na sesi贸n plenaria correspondente ao mes de xu帽o a corporaci贸n provincial aprobou tam茅n apoiar aos concellos para a elaboraci贸n do inventario de bens inmobles que integran o patrimonio municipal.
  • Asemade, o pleno aprobou a elaboraci贸n dun estudo urxente para a preparaci贸n de franxas de biomasa como medida protectora contra incendios forestais nos n煤cleos de poboaci贸n dos concellos.

Ourense, 30 de xu帽o de 2017.- O Pleno da Deputaci贸n de Ourense aprobou na sesi贸n plenaria correspondente ao mes de xu帽o, celebrada esta ma帽谩 no Pazo Provincial, o programa provincial de cooperaci贸n cos concellos en materia de mocidade para o ano 2017, un programa que ten por obxecto contribu铆r ao financiamento das actividades desenvolvidas polos concellos da provincia en prol da mocidade ao longo deste ano. As铆, poder谩n ser beneficiados del os concellos de menos de 20.000 habitantes que desenvolvan actividades con este fin, sempre que foran autorizadas a partir do 1 de xaneiro de 2017. Cada concello poder谩 acadar unha axuda cunha cont铆a m谩xima de 6.000 euros, sendo a dispo帽ibilidade orzamentaria total destinada para este programa de 546.000 euros.

 

Asemade, a corporaci贸n provincial aprobou po帽er en marcha unha li帽a de colaboraci贸n entre a Deputaci贸n de Ourense e os concellos da provincia para facilitarlles os estudos e informes t茅cnicos precisos na elaboraci贸n dos seus respectivos inventarios de bens inmobles, calquera que sexa a s煤a natureza ou forma de adquisici贸n, e tam茅n aprobou abrir unha li帽a de cooperaci贸n co goberno auton贸mico en materia de prevenci贸n de incendios coa elaboraci贸n dun estudo urxente para a preparaci贸n de franxas de biomasa como medida de protecci贸n contra incendios forestais nos n煤cleos de poboaci贸n dos concellos.

 

O pleno aprobou tam茅n instar aos organismos de conca con competencias na provincia de Ourense (Confederaci贸n Hidrogr谩fica Mi帽o-Sil e Confederaci贸n do Douro), as铆 como 谩 Conseller铆a de Medio Ambiente e Ordenaci贸n do Territorio, a que realicen con car谩cter de urxencia estudos da situaci贸n actual da seca na provincia de Ourense e que informen puntualmente 谩 Deputaci贸n de Ourense sobre as an谩lises que da situaci贸n realicen nas reuni贸n das s煤as respectivas oficinas t茅cnicas da seca, encargadas do seguimento do estado de r铆os e encoros. Ademais, a Deputaci贸n de Ourense levar谩 a cabo un seguimento polo mi煤do da evoluci贸n da seca, estudando a adopci贸n de medidas concretas nos casos m谩is graves que podan xurdir nos concellos da provincia.

 

A totalidade dos acordos do pleno foron os seguintes:

 

DELEGACI脫N NA DEPUTACI脫N DO EXERCICIO DAS COMPETENCIAS DO CONCELLO DE PET脥N EN MATERIA DE RECADACI脫N EXECUTIVA

 

Acordo:

 

Aceptar a delegaci贸n nesta Deputaci贸n Provincial das facultades que o Concello de Pet铆n ten atribu铆das en materia de recadaci贸n executiva dos seguintes ingresos de dereito p煤blico:

Imposto de bens inmobles (IBI).

Imposto sobre veh铆culos de tracci贸n mec谩nica (IVTM).

Imposto sobre actividades econ贸micas (IAE).

Imposto sobre construci贸ns, instalaci贸ns e obras (ICIO).

Imposto sobre o incremento do valor dos terreos de natureza urbana (IIVTNU)

Taxa pola recollida de residuos s贸lidos urbanos.

Taxa polo abastecemento, depuraci贸n, saneamento e demais conceptos do ciclo da auga. Gastos derivados de execuci贸ns forzosas dos artigos 99 e 100 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo com煤n das administraci贸ns p煤blicas.

 

Todo isto ao abeiro do establecido no artigo 106.3 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do r茅xime local e artigo 7 do RDL 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, co alcance, contido, condici贸ns e vixencia que se establecen no acordo do Pleno do dito Concello do d铆a 24 de maio de 2017. A dita delegaci贸n rexerase polas condici贸ns xerais establecidas pola Deputaci贸n Provincial para a delegaci贸n de competencias nesta materia.

 

EXPEDIENTE N.潞3/2017 DE MODIFICACI脫N DAS BASES DE EXECUCI脫N DO ORZAMENTO

 

Acordo:

 

1潞.- Na bases de execuci贸n do orzamento da Deputaci贸n Provincial de Ourense procede concretar determinadas aplicaci贸ns orzamentarias do cap铆tulo IV de gastos, xa dotadas de cr茅dito no orzamento do exercicio 2017. Estas aplicaci贸ns orzamentarias son as seguintes:

Con cargo 谩 aplicaci贸n orzamentaria 341.11/482.10 Actividades deportivas. Fomento do deporte

 

Beneficiario

Finalidade

Importe

Escuder铆a Barbad谩s club deportivo

Rally mix Barbad谩s (2014/2015)

12.000,00 鈧

Federaci贸n galega balonm谩n

Escolas deportivas

3.000,00 鈧

Federaci贸n galega de Judo

Escolas deportivas

9.000,00 鈧

Asociaci贸ns de Clubs Xadrez Ourense

Escola deportiva

8.000,00 鈧

Federaci贸n galega de f煤tbol

Escola deportiva

5.000,00 鈧

 

Con cargo 谩 aplicaci贸n orzamentaria 341.11/482.08 Copas Deputaci贸n. Fomento do deporte

 

Beneficiario

Finalidade

Importe

Federaci贸n galega de f煤tbol

Copa Diputaci贸n de Ourense

42.500,00 鈧

 

 

2潞.- Aprobar as modificaci贸ns cualitativas por cambio de beneficiarios ou de finalidade de subvenci贸ns xa aprobadas, experimentando as seguintes variaci贸ns:

 

Con cargo 谩 aplicaci贸n orzamentaria 334.20/462.00 鈥淎 Concellos. Actividades culturais e recreativas鈥, prev铆ase unha subvenci贸n ao Concello de Trasmiras para asociaci贸n musical Trasmiras por importe de 23.000,00 euros. En base ao escrito remitido polo Concello en data 10/04/2017, proponse o cambio de finalidade de dita subvenci贸n debido 谩 existencia dun erro na modificaci贸n 1/2017 no que respecta 谩 finalidade da mesma:

 

- 334.20/462.00. A Concellos. Actividades culturais e recreativas:

 

Beneficiario

Finalidade

Importe

 

Concello de Trasmiras

Actividades culturais a realizar no Entroido, letras galegas, San Xo谩n, Festas patronais e diversos talleres e actividades

 

23.000,00 鈧

 

 

 

Con cargo 谩 aplicaci贸n orzamentaria 414.11/489.19 鈥淎 entidades sen fins de lucro. Medio rural鈥, prev铆ase unha subvenci贸n a Adercou para redacci贸n plan estrat茅xico por importe de 10.000,00 euros. En base ao escrito remitido polo este en data 06/06/2017, proponse o cambio de finalidade de dita subvenci贸n contemplada na modificaci贸n 2/2017, debido 谩 necesidade de inclu铆r outros gastos:

- 414.11/489.19 鈥淎 entidades sen fins de lucro. Medio rural鈥:

 

Beneficiario

Finalidade

Importe

Adercou

Redacci贸n e posta en marcha do Leader 2014/2020

10.000,00 鈧

 

 

 

Con cargo 谩 aplicaci贸n orzamentaria 433.00/489.01 鈥淥utras transferencias. Desenrolo empresarial鈥, prev铆ase unha subvenci贸n 谩 Fundaci贸n galega da construci贸n para o desenvolvemento dunha base de datos xeoreferenciada do parque de vivendas da provincia de Ourense por importe de 60.000,00 euros. En base ao escrito remitido por este en data 18/05/2017, proponse o cambio de beneficiario de dita subvenci贸n debido 谩 existencia dun erro na modificaci贸n 2/2017, quedando da seguinte maneira:

433.00/489.01 鈥淥utras transferencias. Desenrolo empresarial鈥:

 

Beneficiario

Finalidade

Importe

Asociaci贸n provincial de empresarios de la construci贸n de Ourense

Desenvolvemento dunha base de datos xeoreferenciada do parque de vivendas da provincia de Ourense

 

60.000,00 鈧

 

Con cargo 谩 aplicaci贸n orzamentaria 450.12/762.01 鈥淎 Concellos. Cooperaci贸n provincial鈥, prev铆ase unha subvenci贸n ao Concello de Celanova para a rehabilitaci贸n do teleclub de Acevedo do R铆o por importe de 8.956,90 euros. En base ao escrito remitido polo Concello en data 26/05/2017,  proponse o cambio de beneficiario de dita subvenci贸n debido 谩 existencia dun erro na modificaci贸n 1/2017, quedando da seguinte maneira:

336.11/789.01 鈥淒iocese de Ourense. Produci贸n e xesti贸n patrimonio hist贸rico-art铆stico鈥:

 

Beneficiario

Finalidade

Importe

Diocese de Ourense

Rehabilitaci贸n do teleclub de Acevedo do R铆o

 8.956,90 鈧

 

Procede aprobar a modificaci贸n por baixa por anulaci贸n na aplicaci贸n orzamentaria 450.12/762.01 as铆 como un suplemento de cr茅dito na aplicaci贸n 336.11/789.01 鈥淒iocese de Ourense. Produci贸n e xesti贸n patrimonio hist贸rico- art铆stico:鈥  por importe de 8.956,90 euros. Dito suplemento de cr茅dito ser谩 financiado mediante a baixa por anulaci贸n 谩 que se fai referencia.

 

Con cargo 谩 aplicaci贸n orzamentaria 450.12/762.01 鈥淎 Concellos. Cooperaci贸n provincial鈥, prev铆ase unha subvenci贸n ao Concello de Lobios para proxecto transfronterizo por importe de 30.000,00 euros. En base ao escrito remitido polo Concello en data 13/06/2017,  proponse o cambio de finalidade de dita subvenci贸n prevista na modificaci贸n 1/2016, quedando da seguinte maneira:

450.12/762.01 鈥淎 Concellos. Cooperaci贸n provincial鈥:

 

Beneficiario

Finalidade

Importe

 

Concello de Lobios

Rematar o acondicionamento do Foxo do Lobo de Guende e 1陋 fase do acondicionamento do xard铆n na 谩rea recreativa de Grou

 

30.000,00 鈧

 

Con cargo 谩 aplicaci贸n orzamentaria 450.12/762.01 鈥淎 Concellos. Cooperaci贸n provincial鈥, prev铆ase unha subvenci贸n ao Concello de Gomesende para obras municipais executadas por importe de 76.000,00 euros. En base ao escrito remitido polo Concello en data 16/06/2017,  proponse o cambio de finalidade de dita subvenci贸n prevista na modificaci贸n 2/2017, quedando da seguinte maneira:

450.12/762.01 鈥淎 Concellos. Cooperaci贸n provincial鈥:

 

Beneficiario

Finalidade

Importe

Concello de Gomesende

Obra de mellora de infraestructuras e servizos municipais

 

76.000,00 鈧

 

Nas bases de execuci贸n do orzamento do exercicio 2017, existe consignada unha subvenci贸n nominativa ao Concello de San Xo谩n de R铆o para acceso a aula de natureza por importe de 15.000,00 euros. Segundo escrito do 10 de abril de 2017 emitido por dito Concello proponse o cambio de finalidade de dita subvenci贸n, quedando da seguinte maneira:

 

Beneficiario

Finalidade

Importe

Concello de San Xo谩n de R铆o

Beirarr煤as en r煤a O Campo

15.000,00 鈧

 

Nas bases de execuci贸n do orzamento do exercicio 2017, existe consignada unha subvenci贸n nominativa ao Concello de A Veiga para saneamento tanatorio por importe de 55.000,00 euros. Segundo escrito de data 27/04/2017 emitido por dito Concello proponse o cambio de finalidade de dita subvenci贸n, quedando da seguinte maneira:

 

Beneficiario

Finalidade

Importe

Concello da Veiga

Saneamento e abastecemento en varios n煤cleos de A Veiga

55.000,00 鈧

 

Nas bases de execuci贸n do orzamento do exercicio 2016, consignouse unha subvenci贸n nominativa ao Concello de O Bolo para 4陋 fase de obras de abastecemento e saneamento en Teixido por importe de 40.000,00 euros, que foi incorporada ao exercicio 2017. Segundo escrito de data 19/05/2017 emitido por dito Concello proponse o cambio de finalidade de dita subvenci贸n, quedando da seguinte maneira:

 

Beneficiario

Finalidade

Importe

 

Concello de O Bolo

- 4陋 fase de obras de abastecemento e saneamento en Teixido

- Obras de rehabilitaci贸n  da antiga escola de Chao das Donas para local social

10.284,72 鈧

 

29.715,28 鈧

 

Con cargo 谩 aplicaci贸n orzamentaria 450.12/762.01 鈥淎 Concellos subvenci贸ns. Cooperaci贸n provincial鈥 prev铆ase unha subvenci贸n ao Concello de Montederramo para arranxo velorios en Vilari帽o Fr铆o e Chas por importe de 20.000,00 euros. En base ao escrito remitido polo Concello en data 11/04/2017, proponse o desglose de dita subvenci贸n cambiando o beneficiario de cada unha delas debido 谩 existencia dun erro na modificaci贸n 1/2017, quedando da seguinte maneira:

 

924.12/789.00 鈥淧articipaci贸n veci帽al. Outras transferencias de capital a asociaci贸ns鈥:

 

Beneficiario

Finalidade

Importe

Asociaci贸n de veci帽os A Ponte

Arranxo velorio de Vilari帽o Fr铆o

 10.000,00 鈧

 

336.11/789.01 鈥淒iocese de Ourense. Produci贸n e xesti贸n patrimonio hist贸rico-art铆stico鈥:

Beneficiario

Finalidade

Importe

Diocese de Ourense

Arranxo velorio de Chas

 10.000,00 鈧

 

Procede aprobar a modificaci贸n por baixa por anulaci贸n na aplicaci贸n orzamentaria 450.12/762.01 as铆 como un suplemento de cr茅dito nas aplicaci贸ns 924.12//789.00 鈥淧articipaci贸n veci帽al. Outras transferencias de capital a asociaci贸ns鈥 e 鈥336.11/789.01 鈥淒iocese de Ourense. Produci贸n e xesti贸n patrimonio hist贸rico- art铆stico:鈥  por importe de 10.000,00 euros cada unha delas. Dito cr茅dito suplemento ser谩 financiado mediante a baixa por anulaci贸n 谩 que se fai referencia.

 

3潞.- De acordo co artigo 169 da Lei reguladora das facendas locais, por remisi贸n do artigo 177.2 do mesmo texto legal, o expediente ser谩 exposto ao p煤blico, tras o anuncio no Bolet铆n Oficial da Provincia, por 15 d铆as, durante os cales os interesados poder谩n examinalo e presentar reclamaci贸ns ante o Pleno.

O expediente considerarase definitivamente aprobado se durante o citado prazo non se presentasen reclamaci贸ns.

 

PROGRAMA PROVINCIAL DE COOPERACI脫N COS CONCELLOS EN MATERIA DE MOCIDADE PARA O EXERCICIO 2017

 

Acordo:

 

1潞.- Aprobar inicialmente as bases reguladoras do Programa Provincial de Cooperaci贸n cos concellos en materia de mocidade para o exercicio 2017.

 

Constit煤e o obxecto das presentes bases a regulaci贸n do Programa provincial de cooperaci贸n cos concellos en materia de mocidade para o exercicio 2017.

A finalidade deste Programa 茅 contribu铆r 贸 financiamento das actividades desenvolvidas polos concellos da provincia en prol da mocidade 贸 longo do exercicio 2017.

 

Beneficiarios:

 

1. Poder谩n obter subvenci贸n no marco do programa regulado nas presentes bases os concellos da provincia de menos de 20.000 habitantes que desenvolvan actividades en prol da mocidade durante o exercicio 2017.

2. Ter谩n a consideraci贸n de gastos subvencionables todos os que, tendo este car谩cter conforme coa lexislaci贸n vixente en materia de subvenci贸ns, financien as anteditas actividades, sempre que fosen autorizados a partir do 1 de xaneiro de 2017. 

 

A subvenci贸n concedida a cada concello poder谩 acadar a cont铆a m谩xima de 6.000,00 鈧 e ata o 100% dos custos indisolublemente vinculados 贸 desenvolvemento das actividades subvencionadas.

 

Para as subvenci贸ns inclu铆das na presente convocatoria existe cr茅dito axeitado e suficiente nos orzamentos da Deputaci贸n Provincial de Ourense para o exercicio 2017, por importe global m谩ximo de 546.000,00 鈧, na aplicaci贸n 46200/34111.

 

As solicitudes, subscritas polo alcalde interesado, ou concelleiro no que delegue, ir谩n dirixidas 谩 Presidencia da Deputaci贸n Provincial, e poder谩n presentarse en calquera dos lugares previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Com煤n das Administraci贸ns P煤blicas, as铆 como no Rexistro Xeral da Deputaci贸n Provincial, que mant茅n a s煤a operatividade ao abeiro do establecido na Disposici贸n Final 7陋 da devandita Lei 39/2015.

 

O prazo de presentaci贸n ser谩 dun mes, contado a partir do d铆a seguinte ao da data de publicaci贸n das presentes bases no Bolet铆n Oficial da Provincia. O dito prazo ter谩 car谩cter improrrogable.

 

As solicitudes ir谩n acompa帽adas dunha declaraci贸n do conxunto de axudas ou subvenci贸ns p煤blicas solicitadas polo concello ou que lle fosen concedidas para o financiamento das actividades para as que se solicita subvenci贸n.

 

Cada concello adherido dispor谩 dunha axuda por importe de 6.000 鈧. Esta subvenci贸n entenderase concedida, a t贸dolos efectos, polo mero acto de aprobaci贸n da adhesi贸n.

Non obstante o anterior, a achega minorarase na cont铆a que corresponda nos seguintes supostos:

- Se o gasto efectivo das actividades subvencionadas fose inferior 谩 dita cantidade.

- Se as achegas doutras administraci贸ns p煤blicas que financian as actuaci贸ns exceden, en conxunto coa concedida pola Deputaci贸n, do 100% do custo das actividades subvencionadas.

A reduci贸n da cont铆a das subvenci贸ns declarase na resoluci贸n da peza separada de xustificaci贸n da subvenci贸n.

Os remanentes que se produzan como consecuencia da aplicaci贸n das regras anteriores reintegraranse 谩s arcas provinciais, sen aumentar as achegas para percibir polos concellos beneficiarios.

 

2潞.- Someter a tr谩mite de informaci贸n p煤blica, mediante anuncio publicado no Bolet铆n Oficial da Provincia de Ourense, as bases inicialmente aprobadas polo prazo de 10 d铆as h谩biles, durante os cales os concellos interesados poder谩n formular as alegaci贸ns ou suxesti贸ns que consideren oportunas, que deber谩n ser resoltas motivadamente no acto de aprobaci贸n definitiva.

 

No caso de non formularse alegaci贸ns en prazo, entenderase automaticamente aprobado de forma definitiva, procedendo 谩 s煤a publicaci贸n no Bolet铆n Oficial da Provincia.

 

MODIFICACI脫N DO CONVENIO DE COLABORACI脫N PARA CREACI脫N E IMPLANTACI脫N DOS GRUPOS DE EMERXENCIA SUPRAMUNICIPAIS (GES) PARA INCLUSI脫N DA ADDENDA APROBADA POLA COMISI脫N DE SEGUIMENTO DO CONVENIO O 1 DE FEBREIRO DE 2017

 

Acordo:

 

1潞.- Prestar conformidade 谩 proposta de formalizaci贸n dunha addenda 贸 Convenio de colaboraci贸n entre a Xunta de Galicia, a Federaci贸n Galega de Municipios e Provincias (FEGAMP), e as deputaci贸ns provinciais, en materia de emerxencias e prevenci贸n e defensa contra incendios forestais, para creaci贸n e implantaci贸n dos Grupos de Emerxencia Supramunicipais (GES) aprobada pola Comisi贸n de Seguimento do dito Convenio o 1 de febreiro de 2017.

 

2潞.- Facultar 谩 Presidencia da Deputaci贸n Provincial de Ourense para a formalizaci贸n e subscrici贸n da dita addenda.

 

MODIFICACI脫N DO CONVENIO DE COLABORACI脫N PARA CREACI脫N E IMPLANTACI脫N DOS GRUPOS DE EMERXENCIA SUPRAMUNICIPAIS (GES) SOBRE R脡XIME DE PAGO DAS SUBVENCI脫NS DA DEPUTACI脫N PROVINCIAL PREVISTAS NO DITO CONVENIO

 

Acordo:

1潞.-      Aprobar a seguinte modificaci贸n da addenda de modificaci贸n do convenio de colaboraci贸n entre a Xunta de Galicia, a FEGAMP e as deputaci贸ns provinciais en materia de emerxencias e prevenci贸n e defensa contra incendios forestais, para a creaci贸n e implantaci贸n dos GES:

A) Na cl谩usula oitava, apartado quinto, supr铆mese a frase 鈥渆stas cantidades ser谩n aboadas 谩 FEGAMP鈥.

B) A cl谩usula d茅cima, apartado B, quedar谩 redactada do seguinte modo:

 

Financiamento: as deputaci贸ns provinciais colaborar谩n no financiamento cunha achega que se ingresar谩 directamente aos concellos beneficiarios, nos termos seguintes:

O 50% de cada anualidade, no primeiro trimestre de cada exercicio.

Un 25% de cada anualidade, no mes de setembro de cada exercicio.

O 25% restante aboarase no mes seguinte ao da presentaci贸n de modo completo e correcto da seguinte documentaci贸n xustificativa da subvenci贸n:

* Certificado expedido polo secretario-interventor ou interventor do concello, na que se faga constar o gasto reco帽ecido de funcionamento do servizo subvencionado, as铆 como o cumprimento do establecido no presente convenio na prestaci贸n do dito servizo.

Na dita certificaci贸n incluirase tam茅n a declaraci贸n das axudas solicitadas ou concedidas para esta finalidade.

A dita documentaci贸n xustificativa deber谩 presentarse ante a Deputaci贸n Provincial ata o 20 de xaneiro do exercicio seguinte ao que se refire.

En caso de non presentarse a dita xustificaci贸n, as铆 como nos supostos en que esta te帽a car谩cter defectuoso, a Deputaci贸n Provincial proceder谩 谩 tramitaci贸n do correspondente expediente de reintegro e/ou declaraci贸n de perda do dereito 谩 subvenci贸n.

Sen prexu铆zo do anterior, os concellos beneficiarios quedan suxeitos ao control financeiro das deputaci贸ns, asumindo as obrigaci贸ns previstas no T铆tulo III da Lei xeral de subvenci贸ns.

 

C) Na cl谩usula d茅cima, apartado C, no primeiro par谩grafo, supr铆mese o inciso 鈥渆 das deputaci贸ns鈥.

D) Na cl谩usula d茅cima, apartado C, no par谩grafo oitavo, supr铆mese a palabra 鈥渄eputaci贸ns鈥.

 

2潞.- Dar traslado deste acordo 谩 Xunta de Galicia, 谩 Federaci贸n Galega de Municipios e Provincias e 贸 resto das deputaci贸ns provinciais prop贸ndolles a aprobaci贸n da dita modificaci贸n.

 

CONVENIO DE COLABORACI脫N ENTRE A DEPUTACI脫N PROVINCIAL DE OURENSE E O CONCELLO DE SAN CIBRAO DAS VI脩AS PARA A XESTI脫N E CONTRATACI脫N DELEGADA DO SERVIZO DE EXPLOTACI脫N E MANTEMENTO DA EDAR DE SAN CIBRAO DAS VI脩AS

 

Acordo:

 

1潞) Aprobar o Convenio de colaboraci贸n entre a Deputaci贸n Provincial de Ourense e o Concello de San Cibrao das Vi帽as para a xesti贸n e contrataci贸n delegada do exercicio do servizo de explotaci贸n e mantemento da EDAR de San Cibrao das Vi帽as.

 

Constit煤e o obxecto do presente convenio o establecemento do marco regulador da delegaci贸n na Deputaci贸n Provincial de Ourense do exercicio das competencias do Concello de San Cibrao das Vi帽as para a xesti贸n e contrataci贸n do servizo de depuraci贸n de augas residuais prestado a trav茅s da estaci贸n depuradora de augas residuais (EDAR) de San Cibrao das Vi帽as, como f贸rmula de cooperaci贸n da Deputaci贸n co concello para garantir a calidade na prestaci贸n deste servizo. 

 

2潞) Ordenar a publicaci贸n de este acordo no Bolet铆n Oficial da Provincia, para xeral co帽ecemento

 

CONVENIO DE COLABORACI脫N ENTRE A DEPUTACI脫N PROVINCIAL DE OURENSE E OS CONCELLOS DE CENLLE, PUNX脥N E SAN AMARO PARA A CONTRATACI脫N DELEGADA DUN SEGURO DE RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL E MULTIRISCOS DAS INSTALACI脫NS DE ABASTECEMENTO EN ALTA RAZAMONDE-SAN TROCADO

 

Acordo:

 

1潞) Aprobar o convenio de cooperaci贸n entre a Deputaci贸n de Ourense e os concellos de Cenlle, Punx铆n e San Amaro para a contrataci贸n delegada dos seguros correspondentes 谩s instalaci贸ns de abastecemento en alta 鈥淩azamonde 鈥 San Trocado鈥.

 

Constit煤e o obxecto do presente convenio o establecemento do marco regulador da delegaci贸n na Deputaci贸n Provincial de Ourense do exercicio das competencias dos concellos de Cenlle, Punx铆n e San Amaro para a contrataci贸n dos seguros de responsabilidade patrimonial fronte a terceiros e de riscos por danos propios das instalaci贸ns de abastecemento en alta 鈥淩azamonde - San Trocado鈥.  

 

O presente convenio ten car谩cter complementario do convenio de cooperaci贸n subscrito entre as partes para a contrataci贸n delegada dos servizos de explotaci贸n e mantemento e subministraci贸n de enerx铆a el茅ctrica desta instalaci贸n, publicado no Bolet铆n Oficial da Provincia de Ourense de 13 de xu帽o de 2017. En todo o non previsto especificamente neste convenio complementario, aplicaranse as cl谩usulas xerais do convenio principal. 

 

2潞) Ordenar a publicaci贸n de este acordo no Bolet铆n Oficial da Provincia, para xeral co帽ecemento, unha vez que o convenio sexa aprobado por t贸dalas partes.

 

CONVENIO DE COLABORACI脫N ENTRE A CONFEDERACI脫N HIDROGR脕FICA MI脩O-SIL, DEPUTACI脫N DE OURENSE E O CONCELLO DE ESGOS, PARA O FINANCIAMENTO, EXECUCI脫N E ENTREGA, PARA O SEU MANTEMENTO E CONSERVACI脫N, DAS OBRAS DO PROXECTO DO PASEO FLUVIAL ENTRE TARREIRIGO E O N脷CLEO DE ESGOS, NO TERMO MUNICIPAL DE ESGOS

 

Acordo:

 

1潞. Aprobar o convenio de colaboraci贸n entre a CH do Mi帽o-Sil, a Deputaci贸n de Ourense e o Concello de Esgos para o financiamento, execuci贸n e entrega, para o seu mantemento e conservaci贸n, das obras do proxecto do paseo fluvial entre Tarreirigo e o n煤cleo de Esgos, TM de Esgos (Ourense).

 

ADMINISTRACI脫N

2017

2018

2019

TOTAL

CHMS

15.000,00 鈧

88.000,00 鈧

29.500,00 鈧

132.500,00 鈧

DIPUTACI脫N OURENSE

0,00 鈧

99.500,00 鈧

33.000,00 鈧

132.500,00 鈧

TOTAL

15.000,00 鈧

187.500,00 鈧

62.500,00 鈧

265.000,00 鈧

 

2潞. Ao tratarse dun gasto plurianual, comprometerse ao cumprimento do r茅xime financeiro proposto, co compromiso de inclu铆r no orzamento xeral desta Deputaci贸n para os exercicios de 2018 e 2019 a cantidade correspondente, para asumir as anualidades do gasto indicadas.

 

PROXECTO DE TRAZADO DO ACCESO AO N脷CLEO DE SAN VICENTE DE LEIRA DESDE A ESTRADA OU-0807

 

Acordo:

 

1潞) Aprobar provisionalmente o proxecto de trazado do acceso ao n煤cleo de San Vicente de Leira dende a estrada OU 鈥 0807, conforme ao documento entregado pola consultora G.O.C. o 2 de xu帽o de 2017.

 

2潞) Someter a informaci贸n p煤blica o proxecto de trazado provisionalmente aprobado, por prazo de trinta d铆as h谩biles, mediante anuncio que se inserir谩 no Diario Oficial de Galicia, no Bolet铆n Oficial da Provincia, no taboleiro de edictos do concello de Vilamart铆n de Valdeorras e en dous medios de comunicaci贸n dos de maior difusi贸n no municipio de Vilamart铆n de Valdeorras.

 

Durante o tr谩mite de informaci贸n p煤blica, a documentaci贸n que integra o proxecto estar谩 a disposici贸n dos interesados nas oficinas do Servizo de V铆as e Obras da Deputaci贸n Provincial e na casa do concello de Vilamart铆n de Valdeorras. Ademais, publicarase na p谩xina web da Deputaci贸n un extracto accesible e comprensible para o p煤blico en xeral do dito proxecto.

As alegaci贸ns que poidan formular os interesados neste tr谩mite, que ser谩n resoltas polo Pleno, deber谩n versar sobre a concepci贸n global do trazado das distintas alternativas analizadas.

 

3潞) Remitir o proxecto de trazado a informe do Concello de Vilamart铆n, da Confederaci贸n Hidrogr谩fica do Mi帽o 鈥 Sil, da Direcci贸n Xeral de Conservaci贸n da Natureza, da Direcci贸n Xeral de Patrimonio Cultural e da Direcci贸n Xeral de Enerx铆a e Minas, simultaneamente ao tr谩mite de informaci贸n p煤blica, e por prazo de trinta d铆as h谩biles. Se no dito prazo as administraci贸ns consultadas non emiten informe, entenderase que amosan a s煤a conformidade co trazado proposto.

 

MODIFICACI脫N DO ARTIGO 39 DO CONVENIO COLECTIVO DO PERSOAL LABORAL AO SERVIZO DA DEPUTACI脫N

 

Acordo:

 

Ratificar o acordo acadado na Mesa Xeral de Negociaci贸n entre a representaci贸n da Deputaci贸n Provincial e o Comit茅 de Empresa, cuxo obxecto 茅 modificar, 贸 abeiro do establecido no artigo 41 do Estatuto dos Traballadores, as condici贸ns de traballo establecidas no vixente convenio colectivo do persoal laboral da Deputaci贸n de Ourense, do 9 de decembro de 2008, no seguinte sentido:

 

-O par谩grafo 1 do artigo 39 queda redactado como segue: 鈥渙s servizos prestados f贸ra da xornada laboral compensaranse preferentemente por tempo de descanso, salvo acordo das partes en contrario. O l铆mite m谩ximo ser谩 de 80 horas anuais. En todo caso a realizaci贸n de servizos extraordinarios est谩 supeditado a garantir os per铆odos m铆nimos de descanso鈥.

 

Facultar 谩 Presidencia para a formalizaci贸n da modificaci贸n do convenio co Comit茅 de Empresa.

 

MODIFICACI脫N DO ARTIGO 39 DO ACORDO REGULADOR DAS CONDICI脫NS DE TRABALLO DO PERSOAL FUNCIONARIO

 

Acordo:

 

Ratificar o acordo acadado na Mesa Xeral de Negociaci贸n entre a representaci贸n da Deputaci贸n Provincial e o sindicato CSIF, cuxo obxecto 茅 modificar, 贸 abeiro do establecido no artigo 38.10 do EBEP, o vixente acordo regulador do persoal funcionario da Deputaci贸n Provincial de Ourense, do 9 de decembro de 2008, no seguinte sentido:

 

-O par谩grafo 1 do artigo 39 queda redactado como segue: 鈥渙s servizos prestados f贸ra da xornada laboral compensaranse preferentemente por tempo de descanso, salvo acordo das partes en contrario. O l铆mite m谩ximo ser谩 de 80 horas anuais. En todo caso a realizaci贸n de servizos extraordinarios est谩 supeditado a garantir os per铆odos m铆nimos de descanso.

 

Facultar 谩 Presidencia para a formalizaci贸n do correspondente acordo co sindicato CSIF.

 

PROXECTO DE MODIFICACI脫N DO ORZAMENTO DO CONSORCIO PROVINCIAL DE INCENDIOS CONSISTENTE NA ENG脕DEGA DO ANEXO DE INVESTIMENTOS

 

Acordo:

 

1潞.- Aprobar inicialmente a modificaci贸n do orzamento do Consorcio Provincial contra Incendios e de Salvamento de Ourense, consistente na inclusi贸n dun anexo de investimentos, no que se incl煤e un plan plurianual de investimentos para a ampliaci贸n do servizo, co seguinte detalle:

 

Denominaci贸n: Plan plurianual de investimentos, para ampliaci贸n do servizo de extinci贸n de incendios e intervenci贸n en emerxencias xestionado polo Consorcio 2017-2020.

 

Ano de inicio: 2017.

 

Ano de finalizaci贸n previsto: 2020.

 

Importe total do Plan: prev茅 un investimento de 2.157.000 鈧, distribu铆dos en catro anualidades iguais de 539.425 鈧.

 

Sen prexu铆zo do anterior, a distribuci贸n das anualidades poder谩 reaxustarse polo Consorcio para adaptala 谩s posibilidades reais de execuci贸n do Plan.

 

Tipo de financiamento:

. O 80% do financiamento das obras cubrirase con cargo 谩s contribuci贸ns especiais que ser谩n pagadas polas compa帽铆as aseguradoras que desenvolvan a s煤a actividade no ramo de incendios no 谩mbito territorial do Consorcio.

. O 20% restante financiarase con fondos propios do Consorcio.

 

. As contribuci贸ns especiais devindicaranse cando se execute o Plan. Sen prexu铆zo do anterior, o Consorcio poder谩 esixir por anticipado o pagamento das contribuci贸ns especiais en funci贸n do importe do custo previsto para cada anualidade.

 

脫rgano encargado da xesti贸n: a xesti贸n do Plan corresponderalle ao Consorcio, conforme coa distribuci贸n de atribuci贸ns entre os seus 贸rganos, establecidas nos seus estatutos e nas bases de execuci贸n do orzamento.

 

Actuaci贸ns inclu铆das no Plan: o Plan incl煤e as actuaci贸ns consistentes en adquisici贸n de veh铆culos, embarcaci贸ns e equipos (inclu铆ndo a recarga de equipos de alta tensi贸n) propostas pola xerencia do Consorcio en maio de 2017.

 

2潞.-  De acordo co artigo 169 da Lei reguladora das facendas locais, por remisi贸n do artigo 177.2 do mesmo texto legal, o expediente ser谩 exposto ao p煤blico, tras o anuncio no Bolet铆n Oficial da Provincia, por 15 d铆as, durante os cales os interesados poder谩n examinalo e presentar reclamaci贸ns ante o Pleno. O expediente considerarase definitivamente aprobado se durante o citado prazo non se presentasen reclamaci贸ns.

 

 

PROXECTO DE MODIFICACI脫N DE CR脡DITOS (C.E. 2/2017) DO ORZAMENTO DO CONSORCIO PROVINCIAL DE INCENDIOS

 

Acordo:

 

1潞.- Aprobar inicialmente a modificaci贸n de cr茅ditos do expediente, co seguinte detalle:

CREDITOS EXTRAORDINARIOS. GASTOS DE INVESTIMENTOS

 

APLICACION

EXPRESION

IMPORTE 鈧

136/62300

Equipos de excarceraci贸n en veh铆culos hibr铆dos-el茅ctricos

43.560,00

136/62300

Equipos para recarga de equipos de respiraci贸n autom谩tica

12.100,00

136/62300

Equipo achique alta capacidade

1.494,00

136/62400

Veh铆culo primeira sa铆da BUL (Bomba Urbana lixeira) 鈥 tracci贸n 4 x 4

65.000,00

136/62400

Veh铆culo primeira sa铆da BUL (Bomba Urbana lixeira) 鈥 tracci贸n delantera

53.200,00

136/62400

Veh铆culo nodriza BNP (Bomba nodriza pesada)

48.400,00

136/62400

Veh铆culos FSV (Furgones de servizos varios)

164.000,00

136/62400

Embarcaci贸ns semirixidas con equipo de rescate acu谩tico

4.840,00

136/62600

Equipos de comunicaci贸n port谩tiles RED TETRA

6.000,00

136/62600

Equipos de comunicaci贸n m贸biles RED TETRA

696,00

136/62600

Equipos de comunicaci贸n intracraneais RED TETRA

9.750,00

136/62700

Unidades de obra 鈥 recarga de equipos de alta tensi贸n

14.500,00

136/62900

Equipos para intervenci贸ns en qu铆micos

8.000,00

 

 

431.540,00

 

RECURSOS UTILIZADOS

 

Remanente de tesourer铆a TOTAL para financiar gastos xerais

2.694.562,33 鈧

Remanente de tesourer铆a xa empregado na MC1/2017

1.240.317,28 鈧

Remanente tesourer铆a. Subconcepto 870.00 para financiar gastos xerais MC2/2017

431.540,00 鈧

 

Con cargo a aplicaci贸n orzamentaria 136/62300 . Inversi贸n nova asociada ao funcionamento operativo dos servizos. Maquinaria, Instalaci贸ns t茅cnicas e utillaxe.

 

APLICACION

EXPRESION

IMPORTE 鈧

136/62300

Equipos de excarceraci贸n en veh铆culos hibr铆dos-el茅ctricos

43.560,00

136/62300

Equipos para recarga de equipos de respiraci贸n autom谩tica

12.100,00

136/62300

Equipo achique alta capacidade

1.494,00

TOTAL aplicaci贸n orzamentaria

57.154,00

 

Con cargo a aplicaci贸n orzamentaria 136/62400 . Inversi贸n nova asociada ao funcionamento operativo dos servizos. Elementos de transporte.

 

APLICACION

EXPRESION

IMPORTE 鈧

136/62400

Veh铆culo primeira sa铆da BUL (Bomba Urbana lixeira) 鈥 tracci贸n 4 x 4

65.000,00

136/62400

Veh铆culo primeira sa铆da BUL (Bomba Urbana lixeira) 鈥 tracci贸n delantera

53.200,00

136/62400

Veh铆culo nodriza BNP (Bomba nodriza pesada)

48.400,00

136/62400

Veh铆culos FSV (Furgones de servizos varios)

164.000,00

136/62400

Embarcaci贸ns semirixidas con equipo de rescate acu谩tico

4.840,00

TOTAL aplicaci贸n orzamentaria

335.440,00

 

Con cargo a aplicaci贸n orzamentaria 136/62600 . Inversi贸n nova asociada ao funcionamento operativo dos servizos. Equipos para procesos de informaci贸n.

 

APLICACION

EXPRESION

IMPORTE 鈧

136/62600

Equipos de comunicaci贸n port谩tiles RED TETRA

6.000,00

136/62600

Equipos de comunicaci贸n m贸biles RED TETRA

696,00

136/62600

Equipos de comunicaci贸n intracraneais RED TETRA

9.750,00

TOTAL aplicaci贸n orzamentaria

16.446,00

 

Con cargo a aplicaci贸n orzamentaria 136/62700 . Inversi贸n nova asociada ao funcionamento operativo dos servizos. Proxectos complexos.

 

APLICACION

EXPRESION

IMPORTE 鈧

136/62700

Unidades de obra 鈥 recarga de equipos de alta tensi贸n

14.500,00

TOTAL aplicaci贸n orzamentaria

14.500,00

 

Con cargo a aplicaci贸n orzamentaria 136/62900 . Inversi贸n nova asociada ao funcionamento operativo dos servizos. Outras inversi贸ns novas asociadas ao funcionamento operativo dos servizos.

 

APLICACION

EXPRESION

IMPORTE 鈧

136/62900

Equipos para intervenci贸ns en qu铆micos

8.000,00

TOTAL aplicaci贸n orzamentaria

8.000,00

 

2潞.- De acordo co artigo169 da Lei  reguladora das facendas locais, por remisi贸n do artigo 177.2 do mesmo texto legal, o expediente ser谩 exposto ao p煤blico, tras o anuncio no Bolet铆n Oficial da Provincia, por 15 d铆as, durante os cales os interesados poder谩n examinalo e presentar reclamaci贸ns ante o Pleno. O expediente considerarase definitivamente aprobado se durante o citado prazo non se presentasen reclamaci贸ns.

 

PLAN DE MELLORA DE CAMI脩OS RURAIS

 

Acordo:

 

1潞. Instar ao Goberno Galego a:

  1. a)Incrementar a dotaci贸n do Plan marco de cami帽os rurais cos concellos.
  2. b)Dotar dito Plan dun orzamento plurianual, que asegure investimentos de xeito sostido e progresivo en colaboraci贸n cos concellos.

2潞. Trasladar este acordo ao Presidente do Goberno Galego.

 

APOIO AOS CONCELLOS PARA A ELABORACI脫N DO INVENTARIO DE BENS INMOBLES QUE INTEGRAN O PATRIMONIO MUNICIPAL

 

Acordo:

 

Po帽er en marcha unha li帽a de colaboraci贸n entre a Deputaci贸n de Ourense e os concellos da provincia para facilitarlles os estudos e informes t茅cnicos precisos na elaboraci贸n dos seus respectivos inventarios de bens inmobles, calquera que sexa a s煤a natureza ou forma de adquisici贸n.

 

ELABORACI脫N DUN ESTUDO URXENTE PARA A PREPARACI脫N DE FRANXAS DE BIOMASA COMO MEDIDA PROTECTORA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS NOS N脷CLEOS DE POBOACI脫N DOS CONCELLOS

 

Acordo:

 

Abrir unha li帽a de cooperaci贸n co goberno auton贸mico en materia de prevenci贸n de incendios  coa elaboraci贸n dun estudo urxente para a preparaci贸n de franxas de biomasa como medida de protecci贸n contra incendios forestais nos n煤cleos de poboaci贸n dos concellos.

 

SECA NA PROVINCIA DE OURENSE

 

Acordo:

 

  1. 1.Instar aos organismos de conca con competencias na provincia de Ourense (Confederaci贸n Hidrogr谩fica Mi帽o-Sil e Confederaci贸n do Douro), as铆 como 谩 Conseller铆a de Medio Ambiente e Ordenaci贸n do Territorio, a que realicen con car谩cter de urxencia estudos da situaci贸n actual da seca na provincia de Ourense.
  2. 2.Instar a 谩mbalas d煤as confederaci贸ns, as铆 como 谩 Conseller铆a, a que informen puntualmente 谩 Deputaci贸n de Ourense sobre as an谩lises que da situaci贸n realicen nas reuni贸n das s煤as respectivas oficinas t茅cnicas da seca, encargadas do seguimento do estado de r铆os e encoros.
  3. 3.A Deputaci贸n de Ourense levar谩 a cabo un seguimento polo mi煤do da evoluci贸n da seca, estudando a adopci贸n de medidas concretas nos casos m谩is graves que podan xurdir nos concellos da provincia.