O pleno da Deputaci贸n de Ourense aproba o programa provincial de Administraci贸n Electr贸nica

  • Vai dirixido aos concellos de menos de 20.000 habitantes e ten como obxectivo co-financiar a subministraci贸n de licenzas dun sistema integral de xesti贸n electr贸nica de procedementos administrativos.

  • Outros acordos da corporaci贸n provincial foron o apoio ao Ateneo, e o apoio aos concellos da provincia afectados pola agrupaci贸n das oficinas do Rexistro da Propiedade.

Ourense, 31 de marzo de 2017.- O Pleno da Deputaci贸n de Ourense aprobou na sesi贸n plenaria correspondente ao mes de marzo, celebrada esta ma帽谩 no Pazo Provincial, o Programa provincial de cooperaci贸n cos concellos de menos de 20.000 habitantes para o co-financiamento da subministraci贸n de licenzas dun sistema integral de xesti贸n electr贸nica de procedementos administrativos (2017/2018), iniciativa para a cal a Deputaci贸n de Ourense destinar谩 un orzamento de 296.208 euros en 2017 e 444.312 euros no exercicio de 2018.

A cont铆a econ贸mica que a Deputaci贸n de Ourense conceder谩 para este fin depender谩 do n煤mero de habitantes dos concellos, isto 茅, co-financiar谩 un 90 % aos municipios de menos de 1.000 habitantes, un 70 % aos de entre 1.000 e 2.000 habitantes; un 50 % aos de entre 2.001 e 5.000 habitantes; un 30 % aos de 5.001 e 10.000 habitantes, e un 20 % aos de m谩is de 10.000 habitantes. O prazo de presentaci贸n para adherirse a este programa ser谩 desde o d铆a seguinte 谩 publicaci贸n das bases no Bolet铆n Oficial da Provincia e ata o 19 de xaneiro de 2018.

Por outra banda, a corporaci贸n provincial aprobou o apoio ao Ateneo de Ourense para solicitar 谩 Xunta de Galicia que colabore no mantemento das actividades desta entidade cultural, e instar ao goberno galego a dispo帽er dun local para a exposici贸n das obras de arte, as铆 como dun sal贸n de actos para dar continuidade a actividade cultural da entidade e, en tanto non se resolva o emprazamento definitivo do Ateneo nunhas dependencias dependentes da Xunta, a Deputaci贸n manifesta o seu compromiso de po帽er a disposici贸n do Ateneo de Ourense unhas instalaci贸ns provisionais que permitan manter a s煤a actividade.

O pleno aprobou tam茅n o apoio aos concellos da provincia afectados pola agrupaci贸n das oficinas do Rexistro da Propiedade, expresando o seu rexeitamento a calquera medida que implique a desaparici贸n das oficinas do Rexistro da Propiedade nos concellos de Bande, Celanova, Ribadavia, A Pobra de Trives e Viana do Bolo, as铆 como no futuro, de calquera outro municipio que xa conte con este servizo. O pleno insta ao Ministerio de Xustiza a manter en activo estas dependencias, as铆 como a clarificar o alcance da denominada "agrupaci贸n funcional" e a manifestar t谩cita e expresamente se continuar谩n abertos os cinco rexistros afectados na provincia de Ourense polo Real decreto 195/2017.

A totalidade dos acordos do pleno foron os seguintes:

APOIO AO ATENEO DE OURENSE

Acordo:

1潞.- Instar 谩 Xunta de Galicia a dispo帽er, como titora do Ateneo de Ourense, un local para a exposici贸n das obras de arte as铆 como un sal贸n de actos para a continuidade da actividade cultural da entidade, dot谩ndoo dun espazo de oficinas necesarios para o desenvolvemento do seu traballo.

2潞.- Solicitar da Xunta de Galicia que colabore, como titora do Ateneo, no mantemento das s煤as actividades.

3潞.- En tanto non se resolva o emprazamento definitivo do Ateneo nunhas dependencias dependentes da Xunta de Galicia, a Deputaci贸n Provincial de Ourense manifesta o seu compromiso de po帽er a disposici贸n do Ateneo de Ourense unhas instalaci贸ns provisionais que permitan manter a s煤a actividade. Para tal efecto, a Deputaci贸n Provincial proceder谩 a estudar, en colaboraci贸n do Ateneo de Ourense, as posibles f贸rmulas de colaboraci贸n ao respecto.

APOIO AOS CONCELLOS AFECTADOS POLA AGRUPACI脫N DAS OFICINAS DO REXISTRO DA PROPIEDADE

Acordo:

A Deputaci贸n de Ourense ten como obxectivo prioritario a cooperaci贸n e a colaboraci贸n cos concellos para o mantemento dos servizos p煤blicos nas zonas rurais da nosa provincia, que abarcan m谩is do 80 % do territorio e nas que residen preto de 130.000 ourens谩ns, que te帽en o mesmo dereito que os habitantes de vilas e cidades a gozar, en igualdade de condici贸ns, duns servizos p煤blicos de calidade.

A decisi贸n do Ministerio de Xustiza de modificar a demarcaci贸n dos Rexistros da Propiedade, Mercant铆s e Bens Inmobles, segundo recolle o Real decreto 195/2017 publicado no Bolet铆n Oficial do Estado (BOE) o 4 de marzo, implica na pr谩ctica recortar os servizos p煤blicos nas 谩reas rurais e po帽er trabas 谩 implicaci贸n de concellos e Deputaci贸n nos seus plans de revitalizaci贸n destas zonas.

De feito, a decisi贸n do Ministerio de agrupar as oficinas do Rexistro da Propiedade ter谩 unha maior incidencia na provincia de Ourense, que ser谩 o territorio da comunidade galega que sufra m谩is modificaci贸ns. Segundo o Real decreto, Bande e Celanova depender谩n da oficina de Allariz; Trives integrarase na do Barco; O Carballi帽o recoller谩 a oficina de Ribadavia e Ver铆n a de Viana do Bolo.

A reordenaci贸n territorial afectar谩, pois, a cinco oficinas que dan servizo a 38 concellos da provincia, cunha importante dispersi贸n da poboaci贸n e todos eles en zonas rurais nas que residen 58.518 veci帽os.

Para a Deputaci贸n de Ourense, como "concello de concellos" resulta inaceptable a supresi贸n dun servizo p煤blico como o presente e cualific谩ndoo de inviable, base谩ndose exclusivamente no n煤mero de documentos presentados ou en cuesti贸ns de car谩cter laboral como as interinidades prolongadas na titularidade das prazas. O emprego destes criterios, obviando outros aspectos b谩sicos como a proximidade ao cidad谩n, revelan un total desco帽ecemento da realidade da nosa provincia, caracterizada por unha dispersi贸n da poboaci贸n que, a resultas desta decisi贸n, ter谩 moitos m谩is obst谩culos para o acceso presencial a este servizo.

O propio Ministerio de Xustiza non s贸 utiliza criterios xerais que obvian a singularidade de cada territorio, sen贸n que tam茅n achega elementos contraditorios sobre o futuro das oficinas do Rexistro da Propiedade afectadas polo Real decreto, xa que mentres fala de reordenaci贸n e agrupaci贸n afirma, ao mesmo tempo, "que 茅 estritamente funcional, posto que as oficinas xa existentes se mante帽en abertas ao p煤blico para todas operaci贸ns que lle son propias". Dito doutro xeito, continua o texto, "non hai ningunha capitalidade con rexistro actualmente establecido que como consecuencia da presente demarcaci贸n quede sen el".

Por todo o exposto, a Deputaci贸n de Ourense expresa o seu rexeitamento a calquera medida que implique a desaparici贸n das oficinas do Rexistro da propiedade nos concellos de Bande, Celanova, Ribadavia, A Pobra de Trives e Viana do Bolo, as铆 como no futuro de calquera outro municipio que xa conte con este servizo. Ao mesmo tempo, o Pleno da Corporaci贸n provincial insta o Ministerio de Xustiza a manter en activo estas dependencias, as铆 como clarificar o alcance da denominada "agrupaci贸n funcional" e manifestar t谩cita e expresamente se continuar谩n abertos os cinco rexistros afectados na provincia de Ourense polo Real decreto 195/2017.

DELEGACI脫N NA DEPUTACI脫N DO EXERCICIO DAS COMPETENCIAS DO CONCELLO DE MEL脫N EN MATERIA DE XESTI脫N RECADATORIA

Acordo:

Aceptar a delegaci贸n de competencia efectuada polo Concello de Mel贸n a favor da Deputaci贸n Provincial, mediante acordo o 29 de agosto de 2016, exclusivamente no referido 谩 competencia para a recadaci贸n executiva do imposto de bens inmobles (IBI) e do imposto de veh铆culos de tracci贸n mec谩nica (IVTM) do Concello de Mel贸n.

O contido da delegaci贸n abranguer谩 o exercicio de todas as facultades necesarias para a realizaci贸n da recadaci贸n en v铆a executiva, ditando todos os actos administrativos necesarios para a xesti贸n dos ditos procedementos, inclu铆da a emisi贸n da providencia de constrinximento e resoluci贸n dos recursos administrativos contra os actos de recadaci贸n executiva.

Para o exercicio da competencia delegada o concello deber铆a remitir as oportunas certificaci贸ns de descuberto dos tributos aos que se refire. A taxa para satisfacer polo concello pola prestaci贸n do servizo de recadaci贸n en per铆odo executivo ser谩 o 100 % da recarga de constrinximento que debe pagar o debedor tributario conforme co establecido no artigo 6, apartado b) da Ordenanza fiscal reguladora ta taxa pola prestaci贸n dos servizos de xesti贸n, inspecci贸n e recadaci贸n da Deputaci贸n Provincial de Ourense. A Deputaci贸n deducir谩 da transferencia do importe recadado a cantidade correspondente 谩 taxa liquidada, sen prexu铆zo da notificaci贸n da dita liquidaci贸n na forma prevista no artigo 9 da Ordenanza fiscal.

A presente delegaci贸n estar谩 vixente ata o 30 de setembro de 2020, prorrog谩ndose tacitamente por per铆odos de 4 anos se ningunha das partes mostra expresamente a s煤a vontade en contra, comunic谩ndollo 谩 outra cunha antelaci贸n inferior a 6 meses 谩 data sinalada ou 谩 de calquera dos per铆odos de pr贸rroga.

MODIFICACI脫N DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA EXPEDICI脫N DE CERTIFICACI脫NS DE NATUREZA CATASTRAL POLOS SERVIZOS DA DEPUTACI脫N DE OURENSE (BOP N.潞 164, DO 18 DE XULLO DE 2012)

Acordo:

1潞.- Aprobar inicialmente a modificaci贸n do artigo 8.1 da Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola expedici贸n de certificaci贸ns de natureza catastral polos servizos da Deputaci贸n Provincial de Ourense, coa seguinte redacci贸n:

A taxa esixirase en r茅xime de autoliquidaci贸n mediante o impreso que se facilite nas oficinas do Servizo de Recadaci贸n da Deputaci贸n. Con este impreso o interesado realizar谩 o ingreso en calquera das entidades bancarias colaboradoras que se indiquen na autoliquidaci贸n ou a trav茅s da pasarela de pagos da sede electr贸nica da Deputaci贸n Provincial. Un duplicado da autoliquidaci贸n cobrada unirase 贸 escrito presentado.

O prazo de pagamento en per铆odo voluntario das autoliquidaci贸ns ser谩 de dous d铆as naturais, sen prexu铆zo do disposto no artigo 68 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Com煤n das Administraci贸ns P煤blicas.

2潞.- Someter esta modificaci贸n da ordenanza a informaci贸n p煤blica e audiencia dos interesados, de conformidade co disposto no artigo 17 do RDL 2/2004, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, polo prazo de 30 d铆as h谩biles, mediante anuncio que se publicar谩 no BOP, realiz谩ndose tam茅n a pertinente publicaci贸n no taboleiro de edictos da Corporaci贸n en nun diario dos de maior difusi贸n na provincia. Durante o expresado prazo poden presentarse as reclamaci贸ns e suxesti贸ns que se estimen oportunas, que ser谩n resoltas pola Corporaci贸n Provincial, coa aprobaci贸n definitiva, se 茅 o caso, da modificaci贸n da ordenanza. Se non se presentan reclamaci贸ns ou suxesti贸ns entenderase elevado a definitivo o acordo de aprobaci贸n provisional adoptado, proced茅ndose 谩 publicaci贸n da modificaci贸n no BOP.

SOBRE A TRAMITACI脫N E APROBACI脫N DOS ORZAMENTOS XERAIS DO ESTADO DE 2017

Acordo:

A Deputaci贸n de Ourense insta aos grupos pol铆ticos con representaci贸n parlamentaria nas Cortes Xerais a:

1. Sentar as bases e alcanzar os acordos necesarios que permitan chegar 谩 aprobaci贸n definitiva da Lei de orzamentos xerais do estado para o exercicio 2017.

2. Impulsar un amplo acordo para lograr a reforma do financiamento local que cumpra coas expectativas dos gobernos locais reclamadas ao longo do tempo.

Para o seu co帽ecemento, ac贸rdase finalmente trasladar esta petici贸n 谩 Vicepresidencia do Goberno de Espa帽a, ao Ministerio de Facenda e Funci贸n P煤blica, aos portavoces dos grupos parlamentarios do Congreso e do Senado e 谩 Xunta de Goberno da FEMP.

ESTUDO DA VIABILIDADE DE IMPLANTACI脫N DUNHA TAXA POR OCUPACI脫N DE DOMINIO P脷BLICO LOCAL 脕S LI脩AS DE TRANSPORTE EL脡CTRICO, OLEODUTOS, VIADUTOS E OUTROS

Acordo:

A Deputaci贸n de Ourense asumir谩 o encargo de elaborar un estudo de viabilidade da posible implantaci贸n da correspondente taxa pola ocupaci贸n do dominio p煤blico local 谩s li帽as de transporte el茅ctrico, oleodutos, viadutos e outros.

A Deputaci贸n de Ourense prestar谩 asistencia e cooperaci贸n 贸s concellos que as铆 o demanden para elaborar a ordenanza de implantaci贸n desta taxa, inclu铆ndo os estudos necesarios, en cada caso, pola ocupaci贸n do dominio p煤blico local 谩s li帽as de transporte el茅ctrico, oleodutos, viadutos e outros.

APROBACI脫N DO PROGRAMA PROVINCIAL DE COOPERACI脫N COS CONCELLOS DE MENOS DE 20.000 HABITANTES PARA O COFINANCIAMENTO DA SUBMINISTRACI脫N DE LICENZAS DUN SISTEMA INTEGRAL DE XESTI脫N ELECTR脫NICA DE PROCEDEMENTOS ADMINISTRATIVOS (2017/2018)

Acordo:

1潞.- Aprobar definitivamente as bases reguladoras do Programa provincial de cooperaci贸n cos concellos de menos de 20.000 habitantes para o co-financiamento da subministraci贸n de licenzas dun sistema integral de xesti贸n electr贸nica de procedementos administrativos (2017/2018).

Constit煤e o obxecto destas bases a regulaci贸n do Programa provincial de cooperaci贸n cos concellos de menos de 20.000 habitantes para o co-financiamento da subministraci贸n de licenzas e instalaci贸n e posta en funcionamento dun sistema integral de xesti贸n electr贸nica de procedementos administrativos durante os exercicios 2017 e 2018.

Mediante a s煤a adhesi贸n ao presente programa, os concellos poder谩n adquirir, a trav茅s da Deputaci贸n Provincial, a licenza de uso da Plataforma de Tramitaci贸n Electr贸nica TAO 2.0, desenvolvida pola empresa T鈥揝YSTEMS ITC IBERIA, SAU, adxudicataria do contrato adxudicado pola Deputaci贸n Provincial con esta finalidade. En virtude da adhesi贸n dos concellos a este programa, a Deputaci贸n adquirir谩 as licenzas necesarias para os concellos adheridos, subvencionando parcialmente o seu custe de adquisici贸n nos termos establecidos na base 3陋.

A plataforma permite o cumprimento das esixencias en canto 谩 tramitaci贸n electr贸nica integral dos procedementos derivadas da entrada en vigor da Lei 39/2015, de procedemento administrativo com煤n das administraci贸ns p煤blicas e da Lei 40/2015, de r茅xime xur铆dico do sector p煤blico, contendo os seguintes m贸dulos ou utilidades: rexistro electr贸nico, xestor de expedientes, xestor documental, notificaci贸ns, libros electr贸nicos, arquivo electr贸nico, e voto telem谩tico, nos termos indicados nos pregos de cl谩usulas administrativas particulares e de prescrici贸ns t茅cnicas recollidos no expediente de contrataci贸n da Deputaci贸n xestionado pola Deputaci贸n, que poden ser obxecto de consulta no perfil do contratante da Deputaci贸n, no seguinte enderezo electr贸nico: http://www.depourense.es/index.php/perfil-do-contratante

A adquisici贸n da licenza implicar谩 a adquisici贸n do dereito 谩s seguintes prestaci贸ns por parte dos concellos:

1潞) A subministraci贸n do software e a instalaci贸n da plataforma nos seus equipos inform谩ticos para o seu uso na xesti贸n integral da totalidade dos procedementos administrativos que tramiten, as铆 como para o arquivo electr贸nico dos correspondentes expedientes. A instalaci贸n ser谩 realizada por t茅cnicos de T-SYSTEMS, coa colaboraci贸n do persoal municipal, e baixo a supervisi贸n dos servizos provinciais.

2潞) A impartici贸n de formaci贸n ao persoal municipal que permita o co帽ecemento e uso da plataforma tanto dende o punto de vista operativo como t茅cnico (isto 煤ltimo, no caso de que o concello dispo帽a de persoal t茅cnico). A formaci贸n ir谩 destinada tanto aos usuarios especialmente relevantes que sinale o concello como ao persoal t茅cnico inform谩tico, de existir. A formaci贸n impartirase de xeito agrupado co persoal doutros concellos, conforme ao proxecto de implantaci贸n que aprobe a Deputaci贸n.

3潞) O soporte, asistencia t茅cnica e mantemento necesario durante un prazo de dous anos, computables dende a aprobaci贸n da adhesi贸n, e prorrogables por dous m谩is coa conformidade do concello.

As licenzas de usuario dar谩n dereito ao seu uso polo concello adherido e, ademais, e sen custe engadido, por unha entidade vinculada, dependente, adscrita ou participada polo dito concello (mancomunidade, consorcio, entidade local menor ou outras).

O prazo de subministraci贸n, configuraci贸n, produci贸n e posta en marcha da plataforma para cada concello, inclu铆ndo a formaci贸n do seu persoal, est铆mase en tres meses. Este prazo computarase a partir da data de inicio da execuci贸n dos traballos de implantaci贸n, que ser谩 establecida pola Deputaci贸n por grupos de concellos, en funci贸n das adhesi贸ns recibidas e das dispo帽ibilidades orzamentarias e de execuci贸n, garant铆ndose, en todo caso, o inicio da execuci贸n para cada concello nun prazo m谩ximo de seis meses dende a s煤a adhesi贸n.

Poder谩n obter a condici贸n de beneficiarios do programa regulado nestas bases os concellos da provincia de menos de 20.000 habitantes que se adhiran a este nos termos indicados na base quinta.

A adhesi贸n implicar谩 a adquisici贸n da licenza nas condici贸ns ofertadas pola Deputaci贸n, conforme 谩 base 3陋, obrig谩ndose os concellos adheridos ao co-financiamento nos termos e cont铆as que se indican nas bases 3陋 e 7陋, as铆 como ao pagamento 谩 Deputaci贸n do importe da prestaci贸n de soporte t茅cnico e mantemento, nos prazos que se indican na base 7陋. Para tal efecto, o acto de adhesi贸n implicar谩 a adquisici贸n do correspondente compromiso de gasto.

En virtude do contrato formalizado entre a Deputaci贸n de Ourense e o seu contratista, os importes para as licenzas adicionais para concellos e o soporte t茅cnico e mantemento destas son os seguintes:

- 12.100,00 鈧 por unidade de licenza adicional (IVE inclu铆do).

- 1.815,00 鈧 por unidade e ano de soporte t茅cnico e mantemento (IVE inclu铆do).

O cadro de co-financiamento que se establece para os concellos emprega como criterio o da s煤a poboaci贸n, con referencia ao Real decreto 636/2016, polo que se declaran oficiais as cifras de poboaci贸n resultantes da revisi贸n do padr贸n municipal referidas ao 1 de xaneiro de 2016, cos seguintes tramos e cont铆as:

 POBOACI脫N CONCELLO

PREZO DA LICENZA

CONT脥A E PORCENTAXE DEPUTACI脫N

CONT脥A E PORCENTAXE CONCELLO

Menos de 1.000 habitantes

12.100,00 鈧

10.890,00 鈧 / 90 %

1.210,00 鈧 / 10%

Entre 1.000 y 2.000 habitantes

12.100,00 鈧

8.470,00 鈧 / 70 %

3.630,00 鈧 / 30%

Entre 2.001 y 5.000 habitantes

12.100,00 鈧

6.050,00 鈧 / 50 %

6.050,00 鈧 / 50%

Entre 5.001 y 10.000 habitantes

12.100,00 鈧

3.630,00 鈧 / 30%

8.470,00 鈧 / 70%

M谩is de 10.000 habitantes

12.100,00 鈧

2.420,00 鈧 / 20%

9.680,00 鈧 / 80%

Non ser谩n obxecto de co-financiamento os gastos anuais de soporte t茅cnico e mantemento, que ser谩n asumidos integramente polo concello respectivo.

Para obrigas econ贸micas inclu铆das nesta convocatoria existe cr茅dito axeitado e suficiente nos orzamentos da Deputaci贸n Provincial de Ourense para o exercicio 2017, por importe global m谩ximo de 296.208,00 鈧, na aplicaci贸n orzamentaria 91211/64100, existindo o compromiso de inclu铆r no Orzamento xeral desta Deputaci贸n para o exercicio de 2018 a cantidade de 444.312,00 鈧 para asumir as obrigas econ贸micas correspondentes a esa anualidade.

As solicitudes, subscritas polo alcalde ou alcaldesa interesado/a, ou concelleiro/a no que delegue, ir谩n dirixidas 谩 Presidencia da Deputaci贸n Provincial, e poder谩n presentarse en calquera dos lugares previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo com煤n das administraci贸ns p煤blicas, as铆 como no Rexistro Xeral da Deputaci贸n Provincial, que mant茅n a s煤a operatividade ao abeiro do establecido na Disposici贸n final 7陋 da devandita Lei 39/2015. Na dita solicitude de adhesi贸n deber谩 manifestarse a aceptaci贸n incondicional das bases e obrigas derivadas deste programa, e incluirase a designaci贸n dun responsable pol铆tico e dun responsable t茅cnico para o proceso de execuci贸n da instalaci贸n do software e formaci贸n do persoal, cos que se entender谩n as correspondentes actuaci贸ns.

O prazo de presentaci贸n das adhesi贸ns manterase aberto a partir do d铆a seguinte ao da data de publicaci贸n das bases no Bolet铆n Oficial da Provincia e ata o 19 de xaneiro de 2018.

2潞.- Publicar no BOP as bases aprobadas aos efectos da formulaci贸n de solicitudes polos concellos interesados, nos termos indicados na base quinta das reguladoras do devandito programa.

CENTROS DE INFORMACI脫N 脕 MULLER

Acordo:

1潞.- Instar 谩 Xunta de Galicia para que configure unha rede auton贸mica integral, permanente, equilibrada e sostible de Centros de Informaci贸n 谩 Muller, para garantir a atenci贸n 谩s mulleres en toda a provincia.

2潞.- Instar 谩 Xunta de Galicia para que faga unha dotaci贸n econ贸mica suficiente para o bo funcionamento destes centros, que garanta as necesidades de persoal e mantemento das instalaci贸ns que os concellos po帽an a disposici贸n dos CIM3 e que te帽a continuidade e estabilidade m谩is al谩 do horizonte temporal, fixado para o ano 2020, do Fondo Social Europeo.

3潞. Crear unha li帽a de axudas que, de xeito estable e permanente, dote de recursos aos concellos da provincia de Ourense de menos de 20.000 habitantes, para o fomento da igualdade de oportunidades e a prevenci贸n da violencia machista, e para que todos os concellos da provincia cont茅n cun Plan de Igualdade de oportunidades municipal. Axudas que deber谩n estar vinculadas 谩 consecuci贸n de obxectivos concretos e que ser谩n avaliadas e supervisadas por parte dos CIM m谩is pr贸ximos, as铆 como por parte da Secretar铆a de Igualdade, para garantir a profesionalidade das actuaci贸ns e o cumprimento destes obxectivos.

SOBRE A DECLARACI脫N DA RIBEIRA SACRA COMO PATRIMONIO DA HUMANIDADE

Acordo:

1潞.- Esixirlle 谩 Xunta de Galicia o inmediato remate dos tr谩mites pendentes para a declaraci贸n da Ribeira Sacra como Ben de Interese Cultural e o inicio das xesti贸ns ante o Ministerio de Cultura para a declaraci贸n como Patrimonio da Humanidade.

2潞.- Instar ao Goberno de Espa帽a para a axilizaci贸n dos tr谩mites da s煤a competencia.

3潞.- Reclamarlle ao Valedor do Pobo un informe sobre os atrasos que est谩 a sufrir o documento que se usar谩 como base para a candidatura da Ribeira Sacra.

RESOLUCI脫N DE ALEGACI脫NS E APROBACI脫N DEFINITIVA DA RPT 2017

Acordo:

1潞) Resolver as alegaci贸ns formuladas contra a aprobaci贸n inicial da Relaci贸n de Postos de Traballo da Deputaci贸n Provincial de Ourense para o exercicio 2017 no sentido seguinte:

a) Desestimar integramente as reclamaci贸ns n.潞 1, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 38, 39, 43, 46, 51, 52, 60, 61, 62, 65, 78, 79, 82, 83, 85, 93, 94.

b) Estimar parcialmente as reclamaci贸ns n.潞 3, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 80, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 95.

Con respecto 谩 reclamaci贸n n.潞 14, os efectos da s煤a estimaci贸n est茅ndese aos postos de xefe de negociado dos subgrupos A1 e A2 e aos celadores do Servizo de V铆as e Obras.

A reclamaci贸n n.潞 3 est铆mase unicamente no relativo ao incremento dun grao do factor de penosidade, derivado do tipo de servizo de atenci贸n ao p煤blico prestado no punto de informaci贸n catastral.

A reclamaci贸n n.潞 36 est铆mase incrementando o nivel de responsabilidade ata o grao 3 e a dedicaci贸n ata o grao 3.

Nas reclamaci贸ns n煤meros 53, 56, 59, 66, 67, 68, 69, 71 e 72 est铆manse parcialmente, asign谩ndolles o grao 1 no factor de dedicaci贸n e o grao 1 no factor de autonom铆a e iniciativa, desestim谩ndose en todo o demais.

c) Estimar integramente as reclamaci贸ns n.潞 2, 8, 81.

A resoluci贸n das reclamaci贸ns fundam茅ntase nos motivos e se concretan nos termos que constan na proposta da Presidencia do 8 de febreiro de 2017 (ag谩s no especificado no apartado b) anterior) , un铆ndose o extracto correspondente desta proposta 谩 notificaci贸n aos interesados, para os efectos da motivaci贸n da resoluci贸n.

2潞) Aprobar definitivamente a Relaci贸n de Postos de Traballo da Deputaci贸n Provincial de Ourense para o exercicio 2017, conforme co documento aprobado inicialmente no Pleno de 30 de setembro de 2016, coas modificaci贸ns recollidas no apartado anterior, ordenando a s煤a publicaci贸n 铆ntegra no Bolet铆n Oficial da Provincia e na sede electr贸nica da Deputaci贸n Provincial, e a s煤a remisi贸n 谩 Administraci贸n Xeral do Estado e da Comunidade Aut贸noma de Galicia.