A Xunta de Goberno aproba as bases para a concesi贸n de axudas para proxectos de prestaci贸n de servizos sociais para o ano 2017

Ourense, 3 de marzo de 2017.- A Xunta de Goberno da Deputaci贸n de Ourense celebrada esta ma帽谩 no Pazo Provincial aprobou as bases reguladoras da convocatoria do concurso para a concesi贸n de axudas para proxectos de prestaci贸n de servizos sociais para o ano 2017. As铆 o informou a deputada de Transparencia e Goberno Aberto da Deputaci贸n de Ourense, Montserrat Lama, quen deu conta dos acordos da Xunta de Goberno correspondente ao venres 3 de marzo.

A dispo帽ibilidade orzamentaria destinada para estas axudas ascende a un importe de 260.000 euros, debendo responder as solicitudes a algunhas das tres li帽as de actuaci贸n: proxectos e actividades de emerxencia social, para os cales a cont铆a m谩xima da axuda ser谩 de 25.000 euros; proxectos e actividades de prestaci贸ns de servizos sociais na provincia de Ourense, para os cales a cont铆a m谩xima ser谩 de 15.000 euros; e proxectos de conciliaci贸n e reactivaci贸n sociodemogr谩fica na provincia de Ourense, para os cales a cont铆a m谩xima ser谩 de 10.000 euros.

Asemade, estes importes m谩ximos ser谩n incrementados nun 20% no caso de que o proxecto subvencionado sexa presentado por d煤as ou m谩is entidades. As铆 mesmo, como regra xeral, o importe m谩ximo da axuda para cada proxecto non poder谩 exceder do 80% do seu orzamento, a铆nda que poder铆a alcanzar o 100 % no caso de que o proxecto sexa presentado por d煤as ou m谩is entidades ou cando o orzamento da actividade non supere os 6.000 euros.

No que respecta 谩 primeira li帽a de actuaci贸n, os proxectos de emerxencia social, as actividades que opten a estas axudas deber谩n estar dirixidas a colectivos ou persoas afectadas por unha situaci贸n de emerxencia econ贸mica de car谩cter estrutural ou conxuntural que precise ser atendida con car谩cter de urxencia. En todo caso primar谩n dun modo especial aqueles proxectos cuxas actuaci贸ns se centren na atenci贸n econ贸mica, ou en especie, das necesidades b谩sicas das persoas.

En canto aos proxectos de prestaci贸ns de servizos, as actuaci贸ns a subvencionar deber谩n ter como beneficiarios a calquera dos colectivos das distintas 谩reas de acci贸n nas que traballan os servizos sociais. As铆 mesmo, primarase a aqueles colectivos de persoas, que por raz贸ns obxectivas de 铆ndole econ贸mica, de sa煤de ou pola concorrencia de circunstancias sociais, 茅tnicas ou culturais, sufran especiais dificultades e precisen dunha atenci贸n espec铆fica para garantir estes dereitos.

Por 煤ltimo, no apartado de proxectos sobre conciliaci贸n e reactivaci贸n sociodemogr谩fica na provincia de Ourense, deber谩n ter por obxectivo o desenvolvemento de iniciativas de car谩cter social que te帽an incidencia directa na recuperaci贸n ou fixaci贸n da poboaci贸n nos seus lugares habituais de residencia. Neste apartado teranse en conta de xeito especial aqueles proxectos que te帽an obxectivos concretos de conciliaci贸n familiar e laboral, con nenos e nenas ou con maiores con necesidade de atenci贸n.

Poder谩n ser beneficiarios destas axudas aquelas organizaci贸ns, asociaci贸ns e/ou fundaci贸ns con domicilio social na provincia de Ourense, para aqueles proxectos que se desenvolvan integramente na provincia e se dirixan a persoas con residencia na provincia. No caso de que os proxectos sexan presentadas conxuntamente por d煤as ou m谩is entidades, toda elas deber谩n cumprir cos requisitos esixidos, isto 茅, que te帽an o domicilio social na provincia de Ourense e estean inscritas nos rexistros correspondente con data anterior 谩 finalizaci贸n do prazo de presentaci贸n de proxectos.

O prazo para presentar as solicitudes para estas axudas ser谩 dun mes, contando a partir do d铆a seguinte da publicaci贸ns destas bases no Bolet铆n Oficial da Provincia.

A Comisi贸n de Valoraci贸n trasladar谩 as s煤as propostas 谩 Xunta de Goberno desta Deputaci贸n, que ser谩n resoltas no prazo m谩ximo de tres meses dende o remate do prazo de presentaci贸n das solicitudes ou, no seu defecto, da correcci贸n de deficiencias na documentaci贸n se as houbera.