O Pleno da Deputaci贸n de Ourense aproba o posicionamento para que a variante exterior do AVE sexa unha realidade

 

  • Na sesi贸n plenaria correspondente ao mes de decembro tam茅n se aprobou o orzamento do Consorcio Provincial de Ourense para o Servizo Contra Incendios e de Salvamento para o exercicio 2017, por importe de 3.806.000 euros.

  • O Pleno tam茅n aprobou continuar apoiando 谩s escavaci贸ns e traballos de rehabilitaci贸n no campamento romano de Portoquintela (Bande) e colaborar coa Fundaci贸n Aquae Querquenae.

  • En materia de Benestar a corporaci贸n provincial aprobou definitivamente as bases reguladoras do Programa Provincial BenOurense Infancia e o Programa Provincial para a asistencia aos concellos en materia de Servizos Comunitarios para o ano 2017.

Ourense, 30 de decembro de 2016.- O Pleno da Deputaci贸n de Ourense aprobou na sesi贸n plenaria correspondente ao mes de decembro, celebrada esta ma帽谩 no Pazo Provincial, o posicionamento para que a variante exterior do AVE sexa unha realidade. Nese senso, aprobou instar ao Ministerio de Fomento para que proceda a continuar avanzando na execuci贸n proxectada da variante ferroviaria entre Taboadela e Ourense.

Por outra parte, a corporaci贸n provincial tam茅n aprobou na Sesi贸n Plenaria, o orzamento do Consorcio Provincial de Ourense para o Servizo Contra Incendios e de Salvamento para o exercicio 2017, por importe de 3.806.000 euros.

Por outra parte, a Deputaci贸n de Ourense aprobou continuar apoiando 谩s escavaci贸ns e traballos de rehabilitaci贸n no campamento romano de Portoquintela, xunto co apoio 谩 Fundaci贸n Aquae Querquenae nas xesti贸ns diante doutras administraci贸ns para fortalecer as actuaci贸ns, tendo en conta a s煤a grande relevancia hist贸rica-patrimonial na provincia de Ourense.

En materia de benestar a corporaci贸n provincial aprobou definitivamente as bases reguladoras do Programa Provincial de asistencia aos concellos en materia de Servizos Comunitarios, as铆 como do Programa Provincial BenOurense Infancia para a concesi贸n de axudas para puntos de atenci贸n 谩 primeira infancia e servizos complementarios dependentes de corporaci贸ns locais, para o ano 2017.

A totalidade dos acordos do pleno foron os seguintes:

ORZAMENTO DO CONSORCIO PROVINCIAL DE OURENSE PARA O SERVIZO CONTRA INCENDIOS E DE SALVAMENTO PARA O EXERCICIO 2017

Acordo:

1潞.- Aprobar inicialmente o orzamento do Consorcio Provincial de Ourense para o Servizo Contra Incendios e de Salvamento para o exercicio 2017, conforme co proxecto aprobado polo pleno do Consorcio o 13 de decembro de 2016, por importe de 3.806.000 鈧.

O dito orzamento int茅grase no orzamento xeral da Deputaci贸n Provincial para todos os efectos.

2潞.- Someter a exposici贸n p煤blica o orzamento inicialmente aprobado polo prazo de 15 d铆as h谩biles, mediante anuncio no BOP. Durante o dito prazo os interesados poder谩n presentar reclamaci贸ns ante o Pleno nos termos previstos no artigo 170 do Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais. O orzamento do Consorcio considerarase definitivamente aprobado se durante o dito prazo non se presentan reclamaci贸ns; en caso contrario o Pleno da Deputaci贸n dispor谩 dun prazo dun mes para resolvelas.

Unha vez definitivamente aprobado o orzamento do Consorcio inserirase, resumido por cap铆tulos, no BOP, entrando en vigor no exercicio 2017.

INTEGRACI脫N DUNHA ESTRADA LOCAL DA COMARCA DA LIMIA NA REDE VIARIA PROVINCIAL

Acordo:

1潞.- Solicitar dos concellos de Xinzo de Limia, Sarreaus e Vilar de Barrio a cesi贸n da titularidade da pista de concentraci贸n que enlaza a N-525 coa estrada OU-1102, na parte que lles corresponda.

2潞.- Incorporar a pista mencionada 谩 rede de estradas da Deputaci贸n Provincial, para levar a cabo todas as actuaci贸ns encami帽adas a reducir a sinistralidade.

3潞.- Proceder de forma urxente a realizar todas as actuaci贸ns de obra e mellora mencionadas nos informes de Tr谩fico en materia de seguridade viaria.

4潞.- Solicitarlles aos tres concellos a sinalizaci贸n adecuada das numerosas pistas que cruzan perpendicularmente a dita pista, motivo desta moci贸n.

VARIANTE EXTERIOR DE OURENSE NA ALTA VELOCIDADE FERROVIARIA

Acordo:

1潞.- Instar ao Ministerio de Fomento a que, en coherencia con todos os pasos administrativos antes citados, proceda nesta lexislatura a continuar avanzando na execuci贸n da proxectada variante ferroviaria entre Taboadela e Ourense.

2潞.- Trasladarlles copia deste acordo ao Presidente do Goberno de Espa帽a e ao Presidente da Xunta de Galicia.

SUBMINISTRACI脫N EL脡CTRICA A PERSOAS SEN RECURSOS

Acordo:

A Deputaci贸n de Ourense amosa o seu m谩is firme apoio aos acordos adoptados a nivel estatal polo Congreso dos Deputados, as铆 como tam茅n 谩 iniciativa da FEGAMP para a protecci贸n das persoas e familias en situaci贸n de pobreza enerx茅tica.

RATIFICACI脫N DA APROBACI脫N DOS NOVOS ESTATUTOS DO CONSORCIO DO CENTRO ASOCIADO DA UNED

Acordo:

1潞.- Aprobar a modificaci贸n dos Estatutos do Consorcio do Centro Asociado da UNED.

2潞.- Autorizar 谩 Presidencia a subscribir un convenio de cooperaci贸n entre o Concello de Ourense e a UNED no que se recolla a aprobaci贸n do texto definitivo dos estatutos, as铆 como a s煤a publicaci贸n, unha vez que se subscriba o convenio, no BOP.

POSTA EN VALOR E DIFUSI脫N DOS ASPECTOS RELACIONADOS CO BARALLETE DOS AFIADORES E OUTRAS XERGAS

Acordo:

1潞.- Crear un grupo de traballo para a compilaci贸n de todo o relativo aos aspectos ling眉铆sticos, filol贸xicos, sociol贸xicos, hist贸ricos, etc茅tera, relacionados co barallete dos afiadores, o barallete dos "xingros" e outras xergas que nun pasado non tan afastado floreceron na provincia de Ourense. Este equipo proceder谩 谩 recollida de testemu帽as do maior n煤mero posible de persoas que os usaron, e que a铆nda vivan, valorando tam茅n as posibles achegas de descendentes ou co帽ecidos directos.

2潞.- Po帽er en marcha acci贸ns para a organizaci贸n de congresos ou exposici贸ns, produci贸n de documentais, edici贸n de libros ou calquera outra iniciativa que contrib煤a 谩 posta en valor e 谩 difusi贸n a esa manifestaci贸n da cultura e da historia da nosa provincia.

APOIO 脕 REHABILITACI脫N DO CAMPAMENTO ROMANO DE PORTOQUINTELA

Acordo:

1潞.- Continuar apoiando as escavaci贸ns e traballos de rehabilitaci贸n no campamento romano de Portoquintela coa correspondente axuda econ贸mica, estudando a posibilidade de propo帽er unha colaboraci贸n de car谩cter plurianual.

2潞.- Axudar 谩 Fundaci贸n Aquae Querquenae nas xesti贸ns precisas diante doutras administraci贸ns p煤blicas e doutras entidades para fortalecer as s煤as actuaci贸ns, tendo en conta que estamos ante unha das cuesti贸ns hist贸rico-patrimoniais m谩is relevantes da provincia de Ourense.

RESOLUCI脫N E APROBACI脫N DEFINITIVA DAS BASES DO PROGRAMA PROVINCIAL DE ASISTENCIA AOS CONCELLOS EN MATERIA DE SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS PARA O 2017

Acordo:

1潞.- Desestimar as alegaci贸ns formuladas polo Grupo Provincial Socialista e polos concellos de Vilamart铆n, A R煤a e Pet铆n, polos seguintes motivos:

O Programa provincial BenOurense non impide a formaci贸n de UTES dos distintos concellos se estes son de menos de 5.000 habitantes, xa que non 茅 funci贸n do dito programa nin prohibir nin permitir a dita cuesti贸n. O programa lim铆tase a financiar os servizos sociais comunitarios das entidades locais para que poidan dar cumprimento 谩s esixencias previstas no artigo 35 do Decreto 99/2012, do 16 de marzo, en relaci贸n co anexo 2 do dito decreto. Este programa nin autoriza nin permite a formaci贸n de UTES, limit谩ndose a financiar as UTES e UNIS xa existentes. No caso concreto dos concellos reclamantes non consta que estean prestando este tipo de servizo social. En consecuencia, a modificaci贸n do programa para inclu铆r o financiamento de servizos sociais comunitarios de entidades locais mancomunadas ou agrupadas mediante calquera outra f贸rmula pasa previamente pola constituci贸n e creaci贸n do dito servizo por parte das ditas entidades locais, conforme coa vixente lexislaci贸n de servizos sociais. De feito, o programa actual acolle UTES de municipios de menos de 5.000 habitantes agrupados en mancomunidades (como o caso das mancomunidades de Ver铆n, Carballi帽o, Ribeiro e Santa 脕gueda).

2潞.- Estimar a alegaci贸n formulada pola 脕rea de Benestar da Deputaci贸n Provincial de Ourense, modificando o prazo de adhesi贸n establecido na base I, apartado B), quedando fixado no d铆a 20 de febreiro de 2017.

3潞.- Aprobar definitivamente as bases reguladoras Programa Provincial BenOurense de Asistencia Econ贸mica, T茅cnica e Xur铆dica aos Concellos en materia de Servizos Sociais Comunitarios para o exercicio 2017.

4潞.- A aprobaci贸n do presente programa queda condicionada, no relativo ao incremento das subvenci贸ns da Acci贸n I, 谩 aprobaci贸n da oportuna modificaci贸n orzamentaria para a dotaci贸n do dito incremento. En caso de que a dita modificaci贸n orzamentaria non se chegase a aprobar, as cont铆as das subvenci贸ns da Acci贸n I ser谩n as previstas no Programa BenOurense 2016.

5潞.- Publicar as bases do programa no BOP.

RESOLUCI脫N E APROBACI脫N DEFINITIVA DAS BASES DO PROGRAMA BENOURENSE INFANCIA PARA A CONCESI脫N DE AXUDAS PARA PUNTOS DE ATENCI脫N 脕 PRIMEIRA INFANCIA E SERVIZOS COMPLEMENTARIOS DEPENDENTES DE CORPORACI脫NS LOCAIS PARA O 2017

Acordo:

1潞.- Estimar a alegaci贸n formulada pola 脕rea de Benestar da Deputaci贸n Provincial de Ourense, modificando o prazo de adhesi贸n establecido na base I, apartado c), quedando fixado no d铆a 20 de febreiro de 2017.

2潞.- Aprobar definitivamente as bases reguladoras da convocatoria do concurso p煤blico do Programa BenOurense Infancia para a concesi贸n de subvenci贸ns para puntos de atenci贸n 谩 primeira infancia e servizos complementarios dependentes de corporaci贸ns locais para o exercicio 2017.

3潞.- Publicar as bases do programa no BOP.

Xunta de Goberno

Por outra parte, a Xunta de Goberno da Deputaci贸n de Ourense celebrada esta ma帽谩 no Pazo Provincial aprobou axudas por importe de 107.885 euros para temas de deporte e infraestruturas. En concreto, aprobou tres axudas para o Concello de O铆mbra, todas elas destinadas ao proxecto b谩sico e de execuci贸n de adaptaci贸n de local para velorio, de 14.830 euros para o de Videferre, de 19.038 para o de Espi帽o, e de 16.364 para o de Bous茅s.

Para o Concello de Gomesende aprobou unha axuda de 41.000 euros para diversas obras en materia de reparaci贸n de pistas municipais. E para a Di贸cese de Ourense, aprobou unha axuda de 15.000 euros para a obra de rehabilitaci贸n da cuberta da Igrexa de San Mauro das Regadas, no municipio de Beade.

Por 煤ltimo, en materia de deporte, a Xunta de Goberno aprobou unha axuda de 1.653 euros para a Federaci贸n Galega de Judo e Disciplinas Asociadas para a promoci贸n do judo.