O pleno da Deputaci贸n aproba iniciativas de cooperaci贸n medioambiental con mancomunidades e municipios

  • A colaboraci贸n do goberno provincial coas mancomunidades de Ver铆n, de Conso鈥揊rieiras, e cos concellos de Viana do Bolo e da Mezquita permitir谩 a prestaci贸n por parte da Deputaci贸n do servizo intermunicipal do Punto Limpo.

  • O pleno aprobou tam茅n a elaboraci贸n do Plan Director do mosteiro de San Pedro de Rocas, Ben de Interese Cultural dende 1923, que 茅 o atractivo tur铆stico m谩is visitado da Ribeira Sacra.

Ourense, 28 de outubro de 2016.- A Deputaci贸n de Ourense aprobou na sesi贸n plenaria correspondente ao mes de outubro, celebrada esta ma帽谩 no Pazo Provincial, convenios de cooperaci贸n entre o goberno provincial e as mancomunidades de municipios da comarca de Ver铆n e da comarca de Conso鈥揊rieiras e cos concellos de Viana do Bolo e da Mezquita, para a prestaci贸n por parte da Deputaci贸n de Ourense do servizo intermunicipal do Punto Limpo.

No convenio cont茅mplase que as mancomunidades delegan na Deputaci贸n o exercicio das competencias de ordenaci贸n, xesti贸n e prestaci贸n deste servizo da s煤a titularidade. Esta delegaci贸n comprender谩 o exercicio das funci贸ns da ordenaci贸n do servizo, o establecemento, imposici贸n e ordenaci贸n das taxas pola s煤a prestaci贸n, a elecci贸n da forma de xesti贸n do servizo e a s煤a planificaci贸n, e ademais a Deputaci贸n ter谩 a condici贸n de posuidor dos residuos recollidos no punto limpo nos termos previstos na vixente lexislaci贸n de RSU, e subscribir谩 os oportunos contratos de servizo coa empresa p煤blica, entre outras funci贸ns.

As competencias delegadas exerceranse no territorio dos municipios que integran cada mancomunidade. A delegaci贸n de competencias ter谩 vixencia con efectos retroactivos desde o 1 de xaneiro de 2015. A s煤a vixencia estenderase ata o 31 de decembro de 2018.

Asemade outro dos acordos aprobados esta ma帽谩 no Sal贸n de Plenos da Deputaci贸n de Ourense 茅 a elaboraci贸n do Plan Director do mosteiro de San Pedro de Rocas, para levar a cabo obxectivos de desenvolvemento deste tendo en conta o estado de conservaci贸n, as propostas de actuaci贸n, usos e demais cuesti贸ns que xurdan tecnicamente relevantes. Este mosteiro, Ben de Interese Cultural dende o ano 1923, est谩 integrado no cat谩logo de monumentos do patrimonio hist贸rico de Espa帽a, e sup贸n o atractivo tur铆stico m谩is visitado da Ribeira Sacra, raz贸n pola cal o goberno provincial entende que se debe priorizar calquera actuaci贸n que procure ordenar a protecci贸n deste emblem谩tico s铆mbolo da nosa provincia de Ourense.

A totalidade dos acordos do pleno ordinario da Deputaci贸n de Ourense celebrado hoxe foron os seguintes:

DELEGACI脫N NA DEPUTACI脫N DAS COMPETENCIAS DE XESTI脫N TRIBUTARIA E RECADACI脫N DAS TAXAS DO CONSORCIO PROVINCIAL DE OURENSE PARA A PRESTACI脫N DO SERVIZO CONTRA INCENDIOS E SALVAMENTO

Acordo:

Aceptar a delegaci贸n de competencias nesta Deputaci贸n, que acordou o Pleno do Consorcio Provincial de Ourense para a Prestaci贸n do Servizo contra Incendios e Salvamento, na sesi贸n do 29 de setembro de 2016, en materia de recadaci贸n das taxas esixibles pola prestaci贸n do servizo contra incendios e de salvamento as铆 como das actuaci贸ns pendentes dos 煤ltimos catro anos, e non prescritas, ao abeiro do establecido no artigo 106.3 da Lei 7/1985 de bases de r茅xime local e o artigo 7 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, con alcance, contido, condici贸ns e vixencia que se establecen no mencionado acordo do Pleno do consorcio do 29 de setembro de 2016. A dita delegaci贸n rexerase polas condici贸ns xerais establecidas pola Deputaci贸n Provincial para a delegaci贸n de competencias nesta materia.

MODIFICACI脫N DOS EXPEDIENTES N.潞 3/2016 E N.潞 4/2016 DE MOFIDICACI脫N DE CR脡DITOS

Acordo:

1潞.- Modificar as bases de execuci贸n do orzamento da Deputaci贸n Provincial, no apartado relativo a subvenci贸ns nominativas, no seguinte sentido:

a) Proc茅dese 谩 baixa por anulaci贸n da subvenci贸n nominativa para financiamento do PAI da Mezquita con cargo 谩 aplicaci贸n orzamentaria 231.11/462.01 e establ茅cese unha subvenci贸n nominativa para o Concello da Mezquita, por importe de 25.000 euros, con destino 谩s obras de adaptaci贸n do local destinado 谩 posta en marcha do PAI, con cargo 谩 aplicaci贸n orzamentaria 450.12/762.01. Para tal efecto, apr贸base un cr茅dito extraordinario por importe de 25.000 euros nesta 煤ltima aplicaci贸n, financiado mediante a baixa por anulaci贸n do mesmo importe na aplicaci贸n 231.11./462.01.

b) Modif铆case tam茅n a subvenci贸n nominativa de 40.000 euros para construci贸n de pista de tenis e pavimentaci贸n no Concello da Gudi帽a, substitu铆ndoa pola de construci贸n de pista polideportiva.

2潞.- De acordo co artigo 169 da Lei reguladora das facendas locais, por remisi贸n do artigo 177.2 do mesmo texto legal, o expediente ser谩 exposto ao p煤blico, tras o anuncio no Bolet铆n Oficial da Provincia, por 15 d铆as, durante os cales os interesados poder谩n examinalo e presentar reclamaci贸ns ante o Pleno. O expediente considerarase definitivamente aprobado se durante o citado prazo non se presentasen reclamaci贸ns.

MODIFICACI脫N DO PLAN PROVINCIAL DE COOPERACI脫N 脕S OBRAS E SERVIZOS MUNICIPAIS E DA REDE VIARIA PROVINCIAL DO EXERCICIO 2016 (CONCELLO DE VILAMART脥N DE VALDEORRAS)

Acordo:

Acordar a modificaci贸n do Plan provincial de cooperaci贸n 谩s obras e servizos municipais e da rede viaria provincial do exercicio 2016, no relativo a rede viaria provincial, incorporando 贸 plan principal 鈥揺n substituci贸n da obra n.潞 135/POS/2016, denominada "obras de acceso alternativo 谩 OU-0807", no termo municipal de Vilamart铆n de Valdeorras- as obras denominadas "reconstruci贸n muro de escollera na OU-0801 Sobradelo de Valdeorras", no termo municipal de Carballeda de Valdeorras, co n煤mero 135/POS/2016 e un orzamento de contrata de 60.280,00 euros; e a obra denominada "sinalizaci贸n horizontal na OU-1107", co n煤mero 138/POS/2016 e un orzamento de contrata de 18.493,84 euros.

MODIFICACI脫N DO PLAN PROVINCIAL DE COOPERACI脫N 脕S OBRAS E SERVIZOS MUNICIPAIS E DA REDE VIARIA PROVINCIAL DO EXERCICIO 2016 (CONCELLO DA TEIXEIRA)

Acordo:

Acordar a modificaci贸n do Plan provincial de cooperaci贸n 谩s obras e servizos municipais e da rede viaria provincial do exercicio 2016, no relativo a rede viaria provincial, incorporando 贸 plan principal 鈥揺n substituci贸n da obra n.潞 133/POS/2016, denominada "acondicionamento e mellora integral na OU-0214", no termo municipal da Teixeira, que quedar谩 incorporada 贸 plan complementario- as obras denominadas "reforzo do firme na OU-0507 Castad贸n-San Miguel do Campo", no termo municipal de Pereiro de Aguiar, co n煤mero 135/POS/2016 e un orzamento de contrata de 43.894,84 euros; e a obra denominada "sinalizaci贸n horizontal nas estradas OU-0514, OU-1011 e OU-1112", co n煤mero 139/POS/2016 e un orzamento de contrata de 16.105,16 euros.

CONVENIO ENTRE A DEPUTACI脫N DE OURENSE E A MANCOMUNIDADE DE MUNICIPIOS DA COMARCA DE VER脥N PARA A PRESTACI脫N POR PARTE DA DEPUTACI脫N, DO SERVIZO INTERMUNICIPAL DO PUNTO LIMPO

Acordo:

1潞.- Aprobar a subscrici贸n dun convenio de cooperaci贸n entre a Deputaci贸n Provincial de Ourense e a Mancomunidade de Municipios da Comarca de Ver铆n para a prestaci贸n por parte da Deputaci贸n Provincial, en r茅xime de competencia delegada, do servizo intermunicipal do punto limpo.

2潞.- O presente convenio ser谩 obxecto de publicaci贸n no BOP, para xeral co帽ecemento.

CONVENIO ENTRE A DEPUTACI脫N DE OURENSE E A MANCOMUNIDADE DE MUNICIPIOS CONSO鈥揊RIEIRAS E OS CONCELLOS DE VIANA DO BOLO E A MEZQUITA PARA A PRESTACI脫N POR PARTE DA DEPUTACI脫N DO SERVIZO INTERMUNICIPAL DO PUNTO LIMPO

Acordo:

1潞.- Aprobar a subscrici贸n dun convenio de cooperaci贸n entre a Deputaci贸n Provincial de Ourense e a Mancomunidade de municipios de Conso - Frieiras e os concellos de Viana do Bolo e A Mezquita, para a prestaci贸n por parte da Deputaci贸n Provincial, en r茅xime de competencia delegada, do servizo intermunicipal do punto limpo.

2潞.- Publicar o presente convenio no BOP, para xeral co帽ecemento.

LOMCE

Acordo:

Instar 谩s Cortes Xerais do Estado para que aproben unha iniciativa lexislativa que consolide un Pacto de Estado en materia de educaci贸n que dea resposta 谩s demandas da sociedade espa帽ola.

PLAN DIRECTOR DO MOSTEIRO DE SAN PEDRO DE ROCAS

Acordo:

Elaborar o Plan Director do Mosteiro de San Pedro de Rocas, establecendo obxectivos de desenvolvemento deste tendo en conta o estado de conservaci贸n, as propostas de actuaci贸n, usos e demais cuesti贸ns que xurdan tecnicamente relevantes.