A Deputaci贸n de Ourense destina m谩is de 2,7 mill贸ns de euros a concellos, asociaci贸ns e entidades da provincia

  • O pleno da Corporaci贸n Provincial, celebrado hoxe, aprobou unha modificaci贸n de cr茅dito que ascende aos 2.770.683 euros que permitir谩 destinar a 51 concellos, asociaci贸ns e entidades da provincia de Ourense para temas de cultura, deporte, infraestruturas e promoci贸n econ贸mica.

  • Asemade, a Deputaci贸n de Ourense aprobou solicitar ao Goberno de Espa帽a, que o Concello de Ri贸s acolla o centro nacional de referencia para o casta帽o.

Ourense, 29 de xullo de 2016.- O pleno da Corporaci贸n Provincial correspondente ao mes de xullo de 2016 aprobou hoxe unha modificaci贸n de cr茅dito que ascende aos 2.770.683 euros, que permitir谩 destinar axudas a 51 concellos, asociaci贸ns e entidades da provincia de Ourense para actuaci贸ns en materia social, cultural, deportiva, de infraestruturas e de promoci贸n econ贸mica.

Asemade tam茅n se aprobou solicitar ao Ministerio de Agricultura, Alimentaci贸n e Medio Ambiente do Goberno de Espa帽a a creaci贸n do Centro de Referencia para o casta帽o no municipio de Ri贸s, pola importancia que ten a casta帽a nesta localidade.

A totalidade dos acordos do pleno ordinario da Deputaci贸n de Ourense celebrado hoxe foron os seguintes:

RELACI脫N DE POSTOS DE TRABALLO DA DEPUTACI脫N PROVINCIAL DE OURENSE PARA O EXERCICIO 2016

Acordo:

Desestimar o recurso de reposici贸n interposto por don Daniel Albornoz Dom铆nguez e don Jos茅 脕lvarez 脕lvarez contra o acordo do Pleno da Deputaci贸n de 29 de abril de 2016 polo que se resolveron as reclamaci贸ns formuladas e se aprobou definitivamente a Relaci贸n de Postos de Traballo da Deputaci贸n Provincial de Ourense para o exercicio 2016, confirmando a resoluci贸n impugnada.

SOLICITUDE AO MINISTERIO DE FACENDA E ADMINISTRACI脫NS P脷BLICAS DE DELEGACI脫N DA INSPECCI脫N DO IAE DOS MUNICIPIOS DE LOBIOS E A VEIGA

Acordo:

1潞.- Solicitarlle ao Ministerio de Facenda e Administraci贸ns P煤blicas a delegaci贸n da competencia inspectora que o artigo 91.3 do Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, aprobado polo RDL 2/2004, do 5 de marzo, lles atrib煤e aos 贸rganos da Administraci贸n Tributaria Estatal, respecto do Imposto sobre Actividades Econ贸micas, dos municipios de Lobios e A Veiga, cos l铆mites e condici贸ns establecidos na Orde do 10 de xu帽o de 1992.

2潞.- Facultar ao Sr. presidente para a realizaci贸n das xesti贸ns necesarias e formalizaci贸n de documentos precisos para a execuci贸n do presente acordo.

EXPEDIENTE DE MOFIDICACI脫N DE CR脡DITOS N.潞 4/2016

Acordo:

Aprobar a modificaci贸n de cr茅ditos n.潞 4/2016 do expediente.

De acordo co artigo 169 da Lei reguladora das facendas locais, por remisi贸n do artigo 177.2 do mesmo texto legal, o expediente ser谩 exposto ao p煤blico, tras o anuncio no Bolet铆n Oficial da Provincia, por 15 d铆as, durante os cales os interesados poder谩n examinalo e presentar reclamaci贸ns ante o Pleno.

O expediente considerarase definitivamente aprobado se durante o citado prazo non se presentasen reclamaci贸ns.

SERVIZOS DE PESADA E B脕SCULA INDUSTRIAL E PUNTO DE ALMACENAMENTO TEMPORAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCI脫N E DEMOLICI脫N NO COMPLEXO MEDIOAMBIENTAL DA BAIXA LIMIA

Acordo:

1潞.- Aprobar inicialmente a Ordenanza Fiscal reguladora das taxas pola prestaci贸n dos servizos de punto de almacenamento temporal de residuos da construci贸n e demolici贸n e b谩scula de peso industrial no complexo medioambiental da Baixa Limia, de titularidade do Concello de Mu铆帽os.

2潞.- Someter a informaci贸n p煤blica, por prazo de trinta d铆as h谩biles, o acordo de aprobaci贸n inicial adoptado, mediante anuncios que se publicar谩n no taboleiro de anuncios da Deputaci贸n Provincial, no Bolet铆n Oficial da Provincia e nun dos diarios de maior difusi贸n da provincia. O prazo de informaci贸n p煤blica computarase a partir do d铆a seguinte ao da publicaci贸n no Bolet铆n, e durante o dito prazo os interesados poder谩n formular as alegaci贸ns ou suxesti贸ns que consideren oportunas, que ser谩n obxecto de resoluci贸n expresa polo Pleno da Deputaci贸n. En caso de non formularse alegaci贸ns en prazo, entenderase automaticamente elevado a definitivo o acordo de aprobaci贸n inicial, proced茅ndose 谩 publicaci贸n da ordenanza para a s煤a entrada en vigor.

SOLICITUDE AO GOBERNO DE ESPA脩A QUE OURENSE, EN RI脫S, ACOLLA O CENTRO NACIONAL DE REFERENCIA PARA O CASTA脩O

Acordo:

Solicitarlle ao Ministerio de Agricultura, Alimentaci贸n e Medio Ambiente do Goberno de Espa帽a que decida a creaci贸n do Centro de Referencia para o Casta帽o e a s煤a localizaci贸n en Ri贸s, provincia de Ourense.

Remitirlle copia deste acordo ao Presidente da Xunta de Galicia.

RECUPERACI脫N DA MEMORIA HIST脫RICA E CONDENA DA DITADURA FRANQUISTA

Acordo:

1. Manifestar a s煤a condena ao golpe de Estado perpetrado por Franco, ao r茅xime ditatorial consecuencia deste golpe de Estado e aos crimes e represi贸ns exercidos sobre as persoas vencidas.

2. Eliminar, suprimir o anular os acordos, distinci贸ns e s铆mbolos, se os houbera, que reflictan a adhesi贸n e colaboraci贸n da instituci贸n coa ditadura.

3. Instar a que as instituci贸ns e administraci贸ns competentes prosigan coas acci贸ns dirixidas a recuperar e dignificar a memoria das v铆timas da represi贸n exercida na Guerra Civil e durante o franquismo, e as relativas 谩 colaboraci贸n na identificaci贸n dos desaparecidos e soterrados en fosas com煤ns durante a ditadura franquista.

4.

Xunta de Goberno

Por outra banda, a Xunta de Goberno da Deputaci贸n de Ourense celebrada esta ma帽谩 no Pazo Provincial aprobou m谩is de 600.000 euros en axudas para asociaci贸ns, fundaci贸ns, concellos e consellos reguladores, destinadas a temas de servizos sociais, cultura, turismo e infraestruturas da provincia de Ourense.

En concreto aprobou tres axudas, unha delas por importe de 22.856,74 euros para o Concello de Bande, destinada 谩 mellora de captaci贸n de augas termais do municipio. A outra axuda foi para o Concello do Bolo, por 10.000 euros, para a IX Festa da Vitela, en concreto para traxes e instrumentos do foli贸n de Bux谩n. Por 煤ltimo, unha axuda de 25.000 euros concedida ao Concello de Castro Caldelas para promoci贸n tur铆stica.

Na reuni贸n tam茅n se resolveron tres concursos para a concesi贸n de axudas, a primeira delas para os consellos reguladores das denominaci贸ns de orixe vitivin铆colas para acci贸n de promoci贸n e xesti贸n durante o ano 2016, polo que cada un dos consellos reguladores da provincia -Monterrei, Valdeorras, Ribeiro e Ribeira Sacra- recibir谩n unha axuda de 50.000 euros.

O segundo dos concursos ti帽a como finalidade a concesi贸n de subvenci贸ns para gastos de investimento correspondentes ao ano 2016 e con destino 谩s asociaci贸ns veci帽ais de Ourense. A Xunta de Goberno aprobou un total de 100.000 euros que ser谩n repartidos entre 60 entidades da provincia.

En terceiro lugar, resolveuse o concurso para a concesi贸n de subvenci贸ns para proxectos de prestaci贸n de servizos sociais no presente ano, para m谩is de 50 asociaci贸ns e fundaci贸ns ourens谩ns por un importe superior aos 260.000 euros.

Por 煤ltimo, no 谩mbito cultural a Xunta de Goberno aprobou a fixaci贸n de prezos p煤blicos da Escola Provincial de Danza para o curso 2016-2017, e tam茅n a fixaci贸n de prezos de publicaci贸ns que editar谩 a Deputaci贸n.

Outros dos asuntos aprobados na xuntanza foron d煤as expropiaci贸ns forzosas, unha para a execuci贸n da obra de mellora da estrada provincial OU鈥0415 Bru茅s-Portela da Cruz, no municipio de Beariz; e a outra, para a execuci贸n da obra "acondicionamento cami帽o rural Hedrada-OU-0604, no municipio de Parada do Sil.