A Deputaci贸n de Ourense pon en marcha unha rede de espazos culturais para fomentar a m煤sica e as artes esc茅nicas na provincia

  • O pleno da Corporaci贸n Provincial, celebrado hoxe, aprobou tam茅n a concesi贸n da Medalla de Ouro da Provincia de Ourense aos integrantes do grupo musical "Los Suaves", como homenaxe e reco帽ecemento do pobo ourens谩n a toda unha longa traxectoria musical.

  • A sesi贸n plenaria aprobou tam茅n a adhesi贸n da Deputaci贸n de Ourense 谩 Secci贸n de Municipios con Augas Minerais e Termais de Espa帽a, adscrita 谩 Comisi贸n de Turismo da Federaci贸n Espa帽ola de Municipios e Provincias.

Ourense, 27 de maio de 2016.- O pleno da Corporaci贸n Provincial correspondente ao mes de maio de 2016 aprobou hoxe as bases reguladoras do programa da Deputaci贸n de Ourense cos concellos, para a creaci贸n e o cofinanciamento dunha rede de espazos culturais e a programaci贸n coordinada de actividades a nivel provincial para o presente ano 2016. Para a posta en marcha da dita rede a Deputaci贸n de Ourense destina un orzamento de 100.000 euros.

A finalidade 茅 cofinanciar e cooperar conxuntamente cos concellos no fomento e a difusi贸n das artes esc茅nicas e da m煤sica na provincia, mediante a constituci贸n dunha rede de espazos culturais (auditorios, casas de cultura e centros multiusos) da provincia de Ourense, establecendo as铆 mesmo o seu marco regulador. A rede estar谩 integrada pola Deputaci贸n de Ourense e todos os concellos de menos de 20.000 habitantes que conten con espazos esc茅nicos que re煤nan os requisitos establecidos na cl谩usula segunda e soliciten a s煤a adhesi贸n. A direcci贸n e representaci贸n da rede corresp贸ndelle 谩 Deputaci贸n Provincial a trav茅s do deputado delegado en materia de cultura, correspond茅ndolle 谩 Asesor铆a de Pol铆tica Cultural da Deputaci贸n as funci贸ns de impulso e seguimento.

Asemade, o pleno aprobou a concesi贸n da Medalla de Ouro da Provincia de Ourense aos integrantes do grupo musical "Los Suaves", como homenaxe e reco帽ecemento do pobo ourens谩n a toda unha longa traxectoria musical, chea de 茅xitos, nos que nunca faltou a permanente manifestaci贸n da s煤a ourensan铆a.

A sesi贸n plenaria da Corporaci贸n Provincial aprobou tam茅n hoxe a adhesi贸n da Deputaci贸n de Ourense 谩 Secci贸n de Municipios con Augas Minerais e Termais de Espa帽a, adscrita 谩 Comisi贸n de Turismo da Federaci贸n Espa帽ola de Municipios e Provincias, designando como representante ao presidente da Deputaci贸n de Ourense, Manuel Baltar, ou deputado/a en quen delegue, e aprobando o pago da cota anual correspondente, que para as deputaci贸ns provinciais 茅 de 3.000 euros.

A totalidade dos acordos do pleno ordinario da Deputaci贸n de Ourense celebrado hoxe foron os seguintes:

ACCESO E PARTICIPACI脫N DO P脷BLICO NAS SESI脫NS DO PLENO

Acordo:

1潞.- Desestimar integramente as alegaci贸ns formuladas polo Grupo Socialista fronte o acordo de aprobaci贸n inicial da modificaci贸n do Regulamento Org谩nico da Deputaci贸n Provincial de Ourense en materia de acceso e participaci贸n do p煤blico nas sesi贸ns do Pleno, do 31 de marzo de 2016.

2潞.- Aprobar definitivamente a modificaci贸n do Regulamento Org谩nico da Deputaci贸n Provincial de Ourense en materia de acceso e participaci贸n do p煤blico nas sesi贸ns do Pleno, conforme co texto inicialmente aprobado o 31 de marzo de 2016.

3潞.- Publicar o texto 铆ntegro consolidado do Regulamento Org谩nico da Deputaci贸n Provincial, resultante da dita modificaci贸n, no Bolet铆n Oficial da Provincia e na sede electr贸nica da Deputaci贸n, para a s煤a entrada en vigor.

DELEGACI脫N DE COMPETENCIA FORMULADA POLO CONCELLO DE PARADA DE SIL PARA A TRAMITACI脫N DO EXPEDIENTE EXPROPIATORIO PARA A EXECUCI脫N DA OBRA "ACONDICIONAMENTO CAMI脩O RURAL HEDRADA-OU0604", NO CONCELLO DE PARADA DE SIL

Acordo:

1潞.- Aceptar a delegaci贸n de competencia formulada polo concello de Parada de Sil para a tramitaci贸n do expediente expropiatorio para a execuci贸n da obra "acondicionamento cami帽o rural Hedrada-OU 0604".

2潞.- Comunicarlle ao Concello de Parada de Sil este acordo e a obriga, como beneficiario da expropiaci贸n, de aboar o importe correspondente ao prezo xusto dos bens afectados pola expropiaci贸n, as铆 como dos anuncios preceptivos por lei.

MELLORA DOS SERVIZOS DE TRANSPORTE P脷BLICO ENTRE AS VILAS DA PROVINCIA E A CAPITAL DE OURENSE

Acordo:

Instar 谩 Xunta de Galicia e ao Goberno de Espa帽a a mellorar con car谩cter inmediato os servizos de transporte p煤blico entre O Carballi帽o e a cidade de Ourense, revisando tam茅n a situaci贸n das outras vilas m谩is poboadas da provincia.

PROTECCI脫N DA ACTIVIDADE AP脥COLA AUT脫CTONA NA PROVINCIA DE OURENSE

Acordo:

1潞.- Solicitar da Conseller铆a do Medio Rural que po帽a todo o rigor preciso nos controis e rexistro dos asentamentos, evitando deste xeito a picaresca e as minguas, que moitos apicultores est谩n a padecer.

2潞.- Solicitar 谩 Conseller铆a do Medio Rural para que regule distancias entre asentamentos estantes que non deber铆a ser inferior a 1 quil贸metro de radio, exclu铆ndo os apiarios de autoconsumo (de menos de 15 colmeas).

3潞.- Instar 谩 Conseller铆a do Medio Rural a que lexisle para que, a nivel municipal, se favoreza a apicultura entre os veci帽os con prioridade, s贸 no caso de non haber interese na actividade, por parte das persoas do lugar, se poder铆an introducir, apicultores for谩neos dun xeito controlado e racional e cumprindo coa lexislaci贸n vixente.

ADHESI脫N DA DEPUTACI脫N 脕 SECCI脫N DE MUNICIPIOS DE AUGAS MINERAIS E TERMAIS DE ESPA脩A ADSCRITA 脕 FEMP

Acordo:

1潞. Aprobar o compromiso de adhesi贸n da Deputaci贸n de Ourense 谩 Secci贸n de Municipios con Augas Minerais e Termais de Espa帽a adscrita 谩 Comisi贸n de Turismo da Federaci贸n Espa帽ola de Municipios e Provincias.

2潞. Aceptar as normas de funcionamento e organizaci贸n da Secci贸n de Municipios.

3潞. Designar como representante pol铆tico nesta secci贸n a don Jos茅 Manuel Baltar Blanco, presidente da Deputaci贸n Provincial, ou deputado no que delegue.

4潞. Aprobar o pago da cota anual correspondente, aprobada pola Asemblea Ordinaria da Secci贸n. A cota de 2016 茅 de 3.000 鈧 para as deputaci贸ns provinciais.

5潞. Notificarlle o acordo de Pleno 谩 Federaci贸n Espa帽ola de Municipios e Provincias (R煤a Nuncio, 8 鈥 28005 Madrid).

INSPECCI脫N DE EQUIPOS DE APLICACI脫N DE PRODUTOS FITOSANITARIOS

Acordo:

1.- Que o presidente da Deputaci贸n de Ourense esixa da Xunta de Galicia, que dispo帽an por comarcas as unidades precisas para que todos os equipos poidan pasar a obrigada inspecci贸n e cumprir cos prazos que marca a normativa.

2.- Que o presidente da Deputaci贸n de Ourense esixa da Conseller铆a do Medio Rural, que as unidades de inspecci贸n que se establezan para cada comarca, volvan pasar a segunda revisi贸n naqueles casos en que fora preciso, para evitar o desprazamento longo e custoso para os agricultores a lugares afastados da s煤a comarca.

CONCESI脫N DA MEDALLA DE OURO DA PROVINCIA AOS INTEGRANTES DO GRUPO MUSICAL "LOS SUAVES"

Acordo:

Outorgarlles a medalla de ouro da provincia aos integrantes do grupo musical Los Suaves, como homenaxe e reco帽ecemento do noso pobo a toda unha longa traxectoria musical, chea de 茅xitos, nos que nunca faltou a permanente manifestaci贸n da s煤a ourensan铆a.

BASES REGULADORAS DO PROGRAMA DA DEPUTACI脫N DE OURENSE COS CONCELLOS, PARA A CREACI脫N E O COFINANCIAMENTO DUNHA REDE DE ESPAZOS CULTURAIS E A PROGRAMACI脫N COORDINADA DE ACTIVIDADES A NIVEL PROVINCIAL (2016)

Acordo:

1潞.- Aprobar inicialmente as bases reguladoras do Programa da Deputaci贸n de Ourense cos concellos, para a creaci贸n e o cofinanciamento dunha rede de espazos culturais e a programaci贸n coordinada de actividades a nivel provincial (2016).

2潞.- De conformidade co establecido no artigo 10 da Ordenanza xeral de subvenci贸ns desta Deputaci贸n, as bases reguladoras do programa inicialmente aprobadas someterase a informaci贸n p煤blica, mediante anuncio inserido no Bolet铆n Oficial da Provincia, por prazo de dez d铆as h谩biles, durante os que as entidades locais interesadas poder谩n formular as alegaci贸ns e suxesti贸ns que consideren oportunas, as cales ser谩n obxecto de resoluci贸n expresa polo Pleno. En caso de non formularse alegaci贸ns en prazo, entenderanse automaticamente aprobadas de xeito definitivo, proced茅ndose 谩 s煤a publicaci贸n no Bolet铆n Oficial da Provincia.

FESTA DO BOI DE ALLARIZ

Acordo:

A Deputaci贸n de Ourense, manifesta o seu apoio 谩 Festa do Boi de Allariz por tratarse dunha festa de arraigamento hist贸rico de case 700 anos, onde se exaltan as tradici贸ns, cultura e demais elementos que contrib煤en 谩 mellora da oferta l煤dica e promocional da nosa provincia.

CAMBIO DE DATA DA SESI脫N ORDINARIA DO MES DE XU脩O DE 2016

Acordo:

Fixar a data de celebraci贸n do Pleno ordinario do mes de xu帽o, para o d铆a 30 de xu帽o, xoves, 谩s 10.00. As comisi贸ns informativas ordinarias ter谩n lugar os d铆as 15 e 16 de xu帽o, pola mesma orde que no resto dos meses.

ESTRADA 0U-0807 A SAN VICENTE DE LEIRA

Acordo:

A Deputaci贸n executar谩 as obras necesarias para garantir a accesibilidade en condici贸ns de seguridade ao n煤cleo de San Vicente de Leira, tan pronto se determine tecnicamente cal 茅 a mellor das opci贸ns propostas, tomando as decisi贸ns orzamentarias que procedan para que sexa unha realidade 谩 maior brevidade posible.