O pleno da Deputaci贸n de Ourense aproba destinar 350.000 euros para limpeza da rede viaria municipal e provincial

  • Tam茅n se aprobou un convenio entre a Deputaci贸n de Ourense e os concellos da provincia para a prestaci贸n do servizo de inspecci贸n dos tributos municipais.

Ourense, 27 de novembro de 2015.- O pleno da Corporaci贸n Provincial aprobou hoxe reservar un importe de 350.000 euros do orzamento da Deputaci贸n de Ourense para 2016 destinado ao Programa provincial de cooperaci贸n cos concellos, que ten como obxectivo actuaci贸ns de limpeza das marxes das redes viarias municipais e provinciais. A cont铆a de cada achega que se conceder谩 ao abeiro deste programa ser谩 de 4.500 euros como m谩ximo, con destino ao financiamento dos gastos subvencionables de prestaci贸n do servizo.

A finalidade desta achega 茅 colaborar economicamente cos concellos e mancomunidades no sostemento do servizo p煤blico de limpeza da rede viaria municipal e no cumprimento das obrigas establecidas na lexislaci贸n galega de prevenci贸n de incendios forestais. Esta colaboraci贸n condici贸nase a que por parte dos concellos e mancomunidades se realicen labores de limpeza das marxes das v铆as provinciais e municipais, co obxectivo de garantir o mantemento das v铆as en condici贸ns axeitadas de limpeza e seguridade.

Tam茅n se aprobou na sesi贸n plenaria de hoxe un convenio entre a Deputaci贸n de Ourense e os concellos da provincia para a prestaci贸n do servizo de inspecci贸n dos tributos municipais. Os concellos adheridos a este convenio delegar谩n na Deputaci贸n o exercicio das funci贸ns que integran a inspecci贸n tributaria para a totalidade dos tributos municipais, ag谩s aqueles que expresamente se except煤en polo concello no acordo de adhesi贸n.

Outros acordos do pleno

MODIFICAR A DATA DE CELEBRACI脫N DAS COMISI脫NS INFORMATIVAS E DO PLENO ORDINARIO CORRESPONDENTES AO MES DE DECEMBRO DE 2015, FIX脕NDOSE AS SEGUINTES:

-Comisi贸ns informativas de Transparencia e Administraci贸n Provincial; Especial de Contas, Facenda e Econom铆a e Cooperaci贸n Infraestruturas e Medio Rural: d铆a 21 de decembro de 2015, luns, a partir das 17.00 horas.

-Comisi贸ns informativas de Igualdade, Benestar e Emprego; Termalismo, Turismo e Medio Ambiente e Cultura, Deportes e Mocidade: d铆a 22 de decembro, martes, a partir das 17.00 horas.

-Pleno ordinario: d铆a 29 de decembro, martes, 谩s 10.00 horas.

APROBACI脫N DA ADHESI脫N DOS CONCELLOS DE CARTELLE E PARADA DE SIL AO CONVENIO MARCO DE COOPERACI脫N ENTRE A DEPUTACI脫N PROVINCIAL DE OURENSE E OS CONCELLOS DA PROVINCIA PARA A PRESTACI脫N POLA DEPUTACI脫N PROVINCIAL, EN R脡XIME DE COMPETENCIA DELEGADA, DO SERVIZO DE INSPECCI脫N DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS

Acordo:

1潞.- Aceptar a adhesi贸n ao convenio marco de cooperaci贸n entre a Deputaci贸n Provincial de Ourense e os concellos da provincia para a prestaci贸n pola Deputaci贸n Provincial, en r茅xime de competencia delegada, do servizo de inspecci贸n dos tributos municipais, dos concellos de Cartelle e Parada de Sil.

Os concellos de Cartelle e Parada de Sil delegan na Deputaci贸n o exercicio de todas as funci贸ns que integran a inspecci贸n tributaria conforme coa lexislaci贸n vixente para a totalidade dos tributos municipais, exclu铆das unicamente as contribuci贸ns especiais e as taxas que se perciban pola prestaci贸n de servizos cuxo pagamento sexa previo 谩 prestaci贸n dos servizos que orixinan a s煤a devindicaci贸n.

O ditos concellos autorizan, ademais, 谩 Deputaci贸n Provincial para solicitar dos 贸rganos competentes da Administraci贸n do Estado a delegaci贸n do exercicio da competencia de inspecci贸n do Imposto de Actividades Econ贸micas, durante o per铆odo de vixencia do convenio marco.

2潞.- Ordenar a publicaci贸n destas adhesi贸ns no BOP.

APROBACI脫N DO EXPEDIENTE DE MODIFICACI脫N DAS BASES DE EXECUCI脫N DO ORZAMENTO PARA O ANO 2015, N.潞6/2015

Acordo:

1潞.- Aprobar a modificaci贸n, no que se refire 谩 especificaci贸n do cap铆tulo VII de gastos, experimentando as seguintes variaci贸ns:

-Con cargo 谩 aplicaci贸n orzamentaria 450.12/762.01 "A Concellos. Cooperaci贸n provincial", prev铆ase unha subvenci贸n ao Concello de Montederramo para Obras complementarias na Residencia Centro de D铆a de Montederramo por importe de 75.000,00 euros. En base ao escrito remitido polo Concello en data 13/11/2015, ser铆a conveniente o cambio de finalidade da dita subvenci贸n debido 谩 existencia doutra obra de maior prioridade:

- 450.12/762.01. A Concellos. Cooperaci贸n provincial:

Beneficiario Finalidade Importe

Concello de Montederramo - Mellora do firme da estrada OU-CV 102 a Mogainza

- Mellora do firme en varios n煤cleos rurais 50.000,00

25.000,00

2潞.- De acordo co artigo 169 da Lei reguladora das facendas locais, por remisi贸n do artigo 177.2 do mesmo texto legal, o expediente ser谩 exposto ao p煤blico, tras o anuncio no Bolet铆n Oficial da Provincia, por 15 d铆as, durante os cales os interesados poder谩n examinalo e presentar reclamaci贸ns ante o Pleno. O expediente considerarase definitivamente aprobado se durante o citado prazo non se presentasen reclamaci贸ns.

APROBACI脫N DO EXPEDIENTE DE MODIFICACI脫N DAS BASES DE EXECUCI脫N DO ORZAMENTO PARA O ANO 2015 E MODIFICACI脫N POR BAIXA POR ANULACI脫N E SUMPLEMENTO DE CR脡DITO N.潞 7/2015

Acordo:

1潞.- Aprobar a modificaci贸n, no que se refire 谩 especificaci贸n do cap铆tulo VII de gastos, experimentando as seguintes variaci贸ns:

-Con cargo 谩 aplicaci贸n orzamentaria 341.11/762.01 "A Concellos nominativas. Promoci贸n e fomento do deporte", prev铆ase unha subvenci贸n ao Concello de Bobor谩s para "piscina municipal". En base ao escrito remitido polo Concello de Bobor谩s en data 18/11/2015, ser铆a conveniente o cambio de finalidade da dita subvenci贸n debido 谩 existencia de outra obra de maior prioridade:

- 450.12/762.01. A Concellos. Cooperaci贸n provincial:

Beneficiario Finalidade Importe

Concello de Bobor谩s Mellora da rede viaria municipal 35.250,00 鈧

2潞.- Como consecuencia da modificaci贸n anterior 茅 necesario aprobar a modificaci贸n por baixa por anulaci贸n na aplicaci贸n orzamentaria 341.11/762.01 "A Concellos nominativas. Promoci贸n e fomento do deporte" as铆 como un suplemento de cr茅dito na aplicaci贸n 450.12/762.01 "A Concellos. Cooperaci贸n provincial".

3潞.- De acordo co artigo 169 da Lei reguladora das facendas locais, por remisi贸n do artigo 177.2 do mesmo texto legal, o expediente ser谩 exposto ao p煤blico, tras o anuncio no Bolet铆n Oficial da Provincia, por 15 d铆as, durante os cales os interesados poder谩n examinalo e presentar reclamaci贸ns ante o Pleno. O expediente considerarase definitivamente aprobado se durante o citado prazo non se presentasen reclamaci贸ns.

MODIFICACI脫N DO PLAN PROVINCIAL DE COOPERACI脫N 脕S OBRAS E SERVIZOS MUNICIPAIS E DA REDE VIARIA PROVINCIAL DO EXERCICIO 2015, RELATIVO AO CONCELLO DE PONTEDEVA

Acordo:

- Acordar a modificaci贸n da obra 70/POS/2015 coa denominaci贸n "Construci贸n de vivendas sociais en Trado, 1陋 fase", correspondente ao Concello de Pontedeva, minorando en 10.000,00 euros o orzamento consignado para a execuci贸n da dita actuaci贸n, quedando fixado este no importe de 60.000,00 鈧.

APROBACI脫N DEFINITIVA DA MODIFICACI脫N DOS ESTATUTOS DO CONSORCIO DE AUGAS DE VALDEORRAS PARA A S脷A ADAPTACI脫N 脕 LEI DE RACIONALIZACI脫N E SOSTIBILIDADE DA ADMINISTRACI脫N LOCAL

APROBACI脫N DO EXPEDIENTE DE MODIFICACI脫N DAS BASES DE EXECUCI脫N DO ORZAMENTO PARA O ANO 2015, N.潞8/2015

Acordo:

1陋.- Aprobar a modificaci贸n, no que se refire a especificaci贸n do capitulo VII de gastos experimentando as seguintes variaci贸ns:

Con cargo a aplicaci贸n orzamentaria 450.12/762.01 " A concellos. Cooperaci贸n provincial, previ谩se unha subvenci贸n ao Concello de Paderne de Allariz para Acondicionamento do cami帽o aceso o velatorio de Solveira de 13.162,46 . Que en escrito do 21 de outubro de 2015, o concello manifesta que non solicitou e que si ten solicitada a subvenci贸n e adema铆s e de maior prioridade para:

-450.12/762.01 A Concellos. Cooperaci贸n provincial:

Beneficiario Finalidade Importe

Paderne de Allariz Adquisici贸n de desbrozadora 13.162,46

2潞.- De acordo co artigo 169 da Lei reguladora das facendas locais, por remisi贸n do artigo 172.2 do mesmo texto legal, o expediente ser谩 exposto o p煤blico, tras o anuncio no Bolet铆n Oficial da provincia, por 15 d铆as, durante os cales os interesados poder谩n examinalo e presentar reclamaci贸ns ante o Pleno.

O expediente considerase definitivamente aprobado se durante o citado prazo non se presentasen reclamaci贸ns.