Informe do secretario xeral da Deputaci贸n de Ourense sobre a prohibici贸n de contrataci贸n para as persoas xur铆dicas participadas polos deputados provinciais

Ourense, 8 de abril de 2015.- O secretario xeral da Deputaci贸n de Ourense, Francisco Cacharro Gosende, ven de emitir un informe sobre a prohibici贸n de contrataci贸n para as persoas xur铆dicas participadas polos deputados provinciais, en relaci贸n 谩 sociedade mercantil Abrea Cuquejo, S.L., na que o deputado provincial Luciano Rivero Cuquejo ten unha participaci贸n social do 16,66 %, non sendo administrador de dita sociedade.

As conclusi贸ns do informe sinalan que con car谩cter xeral, "est谩n incursas en prohibici贸n de contratar coa Deputaci贸n Provincial tanto as persoas xur铆dicas administradas polos deputados ou deputadas provinciais como as persoas xur铆dicas nas que os deputados ou deputadas provinciais te帽an unha participaci贸n superior ao 10 % do capital social". Asemade, o informe destaca que a sociedade mercantil Abrea Cuquejo S.L. "est谩 incursa en prohibici贸n de contratar coa Deputaci贸n Provincial de Ourense dende o 11 de xullo de 2011, ao estar participada nun 16,66 % por un deputado provincial", e que non obstante o anterior, "a xu铆zo desta Secretar铆a Xeral, a facturaci贸n ilegalmente realizada por esta empresa 谩 Deputaci贸n debeuse a un erro administrativo, sen que existan, en principio, responsabilidades legais derivadas deste feito".