A Deputaci贸n de Ourense destina 12 mill贸ns de euros para obras e servizos en todos os concellos da provincia

  • O pleno aproba por primeira vez en febreiro o Plan provincial de cooperaci贸n 谩s obras e servizos municipais 2015, grazas a que os Orzamentos foron aprobados en outubro de 2014.

  • Tam茅n se aprobaron os estatutos do Consorcio provincial de Ourense para o Servizo contra incendios e salvamento.

Ourense, 27 de febreiro de 2015.- A Deputaci贸n de Ourense destinar谩 este ano m谩is de 12 mill贸ns de euros (12.147.000 鈧) para obras e servizos en todos os concellos da provincia. O pleno da corporaci贸n provincial aprobou hoxe inicialmente o Plan provincial de cooperaci贸n 谩s obras e servizos municipais 2015, resoluci贸n que se aproba por primeira vez na historia da instituci贸n provincial no mes de febreiro grazas a que os Orzamentos para este ano foron aprobados en outubro de 2014.

Pola s煤a banda, os concellos da provincia de Ourense achegar谩n un total de 1,6 mill贸ns de euros para a co-financiaci贸n do Plan Provincial, que incl煤e obras municipais, melloras na rede viaria da Deputaci贸n e a atenci贸n a concellos en situaci贸n de insuficiencia financeira manifesta. En total o importe destinado no exercicio 2015 para o Plan provincial de cooperaci贸n 谩s obras e servizos municipais e estradas (inclu铆ndo o plan complementario) ascende a 13.821.224 euros.

En canto ao orzamento destinado 谩 rede viaria provincial increm茅ntase nun 42 % con respecto do ano 2014 e ascende a 3,5 mill贸ns de euros. Tam茅n se incrementan os fondos que a Deputaci贸n de Ourense destina a cada concello no Plan de Cooperaci贸n 2015, correspondendo a cada un deles un total de 50.000 euros, relaci贸n na que tam茅n se incl煤e a Entidade Local Menor de Ber谩n. Como novidade figura unha asignaci贸n de 3.000 euros para cada concello en concepto de honorarios para a redacci贸n de proxectos t茅cnicos.

A Corporaci贸n provincial aprobou tam茅n hoxe os estatutos do Consorcio provincial de Ourense para o Servizo contra incendios e salvamento. As competencias da Deputaci贸n de Ourense neste consorcio ser谩n a de prestar os servizos de prevenci贸n e extinci贸n de incendios nos concellos onde non se preste este servizo, co engadido dos servizos de salvamento, e as de garantir a prestaci贸n do servizo de protecci贸n civil e xesti贸n de emerxencias, inclu铆dos os servizos contra incendios e de salvamento, naqueles municipios que non conten con servizos propios, por non resultaren obrigados ou por teren obtida a dispensa deles. En concreto, o consorcio asumir铆a esta competencia nos municipios de menos de 20.000 habitantes que non conten con servizos propios.

Resumo dos acordos do pleno

RATIFICACI脫N DO ACORDO ACADADO O 12 DE FEBREIRO DE 2015 ENTRE A DEPUTACI脫N PROVINCIAL DE OURENSE, A REPRESENTACI脫N DE CCOO E O COMIT脡 DE EMPRESA NA MESA XERAL DE NEGOCIACI脫N, PARA A MODIFICACI脫N DO ACORDO REGULADOR DAS CONDICI脫NS DE TRABALLO DO PERSOAL FUNCIONARIO E O CONVENIO COLECTIVO DO PERSOAL LABORAL, DA DEPUTACI脫N PROVINCIAL DE OURENSE.-

Acordo:

Ratificar o acordo acadado na Mesa Xeral de Negociaci贸n da Deputaci贸n Provincial, do 12 de febreiro de 2015, cos sindicatos CCOO e o Comit茅 de Empresa da Deputaci贸n, para a modificaci贸n dos artigos 54 e 55 do acordo regulador do persoal funcionario e do convenio colectivo do persoal laboral.

DELEGACI脫N DE COMPETENCIAS EFECTUADAS POLO CONCELLO DE RAMIR脕S PARA A EXECUCI脫N SUBSIDIARIA DE DEMOLICI脫N DE CONSTRUCI脫N E RECLAMACI脫N DE CUSTOS EN V脥A EXECUTIVA.

Acordo:

Aceptar a delegaci贸n de competencia a favor da Deputaci贸n Provincial, efectuada polo Concello de Ramir谩s por acordo do pleno do 29 de xaneiro de 2015, para a execuci贸n subsidiaria da orde de demolici贸n en procedemento de reposici贸n da legalidade urban铆stica ao que se refire o dito acordo, as铆 como para a recadaci贸n dos custos da dita execuci贸n subsidiaria e das multas coercitivas impostas polo Concello.

A aceptaci贸n da dita delegaci贸n queda suxeita 谩s seguintes condici贸ns:

A Deputaci贸n Provincial asumir谩 os custos da execuci贸n subsidiaria, que lle reclamar谩 ao interesado, podendo empregar, se 茅 o caso, o procedemento de recadaci贸n executiva. Non obstante o anterior, en caso de que o interesado resultase insolvente ou falido no procedemento de recadaci贸n por causas non imputables 谩 Deputaci贸n Provincial, os gastos soportados pola administraci贸n provincial poder谩n esix铆rselle ao concello en v铆a de regreso.

APROBACI脫N INICIAL DO PLAN PROVINCIAL DE COOPERACI脫N 脕S OBRAS E SERVIZOS MUNICIPAIS 2015(PLAN BASE) , CO DETALLE QUE FIGURA NA RELACI脫N DE OBRAS PARA O EFECTO REDACTADA.-

Acordo:

Aprobar inicialmente o Plan provincial de cooperaci贸n 谩s obras e servizos municipais 2015 (Plan Base), co detalle que figura na relaci贸n de obras para o efecto redactada, co seguinte resumo:

PLAN PROVINCIAL DE COOPERACI脫N E ESTRADAS

DEPUTACI脫N CONCELLOS TOTAL

1.- Obras municipais 4.124.999,09 鈧 1.532.364,21 鈧 5.657.363,30 鈧

2.- R茅xime especial para concellos en situaci贸n de insuficiencia financeira manifesta 400.000,00 鈧 400.000,00 鈧

2.- Rede Viaria Deputaci贸n 2.000.000,00 鈧 2.000.000,00 鈧

TOTAL 6.524.999,09 鈧 1.532.364,21 鈧 8.057.363,30 鈧

PLAN COMPLEMENTARIO

DEPUTACI脫N CONCELLOS TOTAL

Obras municipais 4.071.000,00 鈧 140.861,13 鈧 4.211.861,13 鈧

Rede Viaria Deputaci贸n 1.552.000,00 鈧 1.552.000,00 鈧

Someter o Plan a informaci贸n p煤blica mediante anuncio no BOP, para que se poidan formular alegaci贸ns ou reclamaci贸ns durante o prazo de 10 d铆as. Se se presentan alegaci贸ns ou reclamaci贸ns o Plan debe ser sometido novamente a Corporaci贸n Provincial, para o acordo de aprobaci贸n definitiva. No caso de que non se presenten alegaci贸ns ou reclamaci贸ns, o Plan entenderase definitivamente aprobado, sen necesidade de novo acordo.

EXPROPIACI脫N FORZOSA PARA A EXECUCI脫N DA OBRA DE MELLORA REXENERACI脫N DE FIRMES NA REDE VIARIA MUNICIPAL, N.潞 43/POS/2014, NO IRIXO.

Acordo:

Arquivar o expediente de expropiaci贸n forzosa para a execuci贸n da obra denominada "Rexeneraci贸n de firmes na rede viaria municipal", n.潞 43/POS/2014, no municipio de O Irixo, declarando concluso o procedemento, ante o erro na denominaci贸n do proxecto, ao considerar que o dito defecto formal pode inducir a erro en canto ao seu contido, privando de eficacia ao tr谩mite de informaci贸n p煤blica realizado.

Requirir ao Concello do Irixo para que proceda a cambiar a denominaci贸n do proxecto, axust谩ndoa 谩 realidade da obra proxectada, co fin de poder iniciar un novo procedemento de expropiaci贸n, unha vez emendada a deficiencia sinalada. En todo caso, na formaci贸n da relaci贸n de bens e dereitos do novo procedemento teranse en conta as alegaci贸ns da interesada.

EXPROPIACI脫N FORZOSA PARA A EXECUCI脫N DA OBRA DE MELLORA DA ESTRADA PROVINCIAL OU-1114 VILAR DE SANTOS-PONTELI脩ARES, CLAVE 42/16/2014, EN VILAR DE SANTOS.-

Acordo:

Aproba-lo proxecto t茅cnico da obra de mellora da estrada provincial "OU-1114 Vilar De Santos 鈥 Ponteli帽ares", clave 42/16/2014, no concello de Vilar de Santos, as铆 como anexo de expropiaci贸ns, no que se incl煤e o plano parcelario e a relaci贸n de bens afectados.

Ter por declarada a utilidade p煤blica das obras mencionadas, de conformidade co disposto no artigo 22.5 da Lei 8/2013, de 28 de xu帽o, de estradas de Galicia.

Acordar definitivamente a necesidade de ocupaci贸n, con car谩cter urxente, dos terreos inclu铆dos na relaci贸n de bens e dereitos afectados pola expropiaci贸n, de conformidade co previsto no citado artigo da Lei de estradas de Galicia.

N.潞PARCELA EXPEDIENTE N.潞 POL脥GONO/PARCELA CATASTRO TIPO PARCELA PROPIETARIO EXPEDIENTE M2

EXPROP

19 501/1082 R煤stica Manuel Jard贸n P茅rez 121,80

20 501/1104 R煤stica Jos茅 Manuel Jard贸n P茅rez e outros 193,80

21 501/1103 R煤stica Manuel Morales Jard贸n 146,10

22 501/1085 R煤stica Josefa Barja G谩ndara 92,77

23 501/1086 R煤stica Santos Nogueiras Jard贸n 36,07

24 501/1102 R煤stica Isabel Rodr铆guez Jard贸n 172,76

25 501/1100 R煤stica Jos茅 Mar铆a Losada Gonz谩lez 37,68

26 501/1099 R煤stica Castor Rodr铆guez Feijoo 8,10

27 501/1097 R煤stica Celsa Rodr铆guez Feijoo 24,10

28 501/1101 R煤stica Jos茅 Pedr谩s Rodr铆guez 216,43

29 501/1096 R煤stica Jos茅 Jard贸n Feijoo e outra 49,80

Publicar e notificar este acordo aos interesados, de conformidade coa lexislaci贸n vixente.

APROBACI脫N DEFINITIVA DOS ESTATUTOS DO CONSORCIO PROVINCIAL DE OURENSE PARA O SERVICIO CONTRA INCENDIOS E DE SALVAMENTO.-

Acordo:

Aprobar definitivamente os estatutos do Consorcio Provincial de Ourense para o Servizo Contra Incendios e de Salvamento, conforme co acordo de resoluci贸n de alegaci贸ns da Comisi贸n Xestora do 23 de febreiro de 2015,

O consorcio iniciar谩 o seu funcionamento cos parques comarcais de Valdeorras, Ver铆n, A Limia, e O Carballi帽o-O Ribeiro; a localizaci贸n do resto dos parques, de ser o caso, deber谩 ser aprobada previamente pola Deputaci贸n Provincial de Ourense e a Xunta de Galicia.

No prazo m谩ximo de tres meses dende a entrada en vigor deste decreto os Consorcios Comarcais de Valdeorras, Ver铆n, A Limia e O Carballi帽o -O Ribeiro deber谩n desenvolver a correspondente sesi贸n plenaria para a s煤a disoluci贸n e integraci贸n no Consorcio Provincial de Ourense para a Prestaci贸n do Servizo contra Incendios e Salvamento, aportando os medios t茅cnicos e os recursos cos que conten. Os bens, dereitos e obrigas contractuais vixentes asumidas polos consorcios comarcais, logo da s煤a integraci贸n quedar谩n asumidas polo consorcio provincial.

Como consecuencia do proceso de integraci贸n anterior, o consorcio provincial asume os bens, dereitos e obrigas contractuais dos citados consorcios comarcais, as铆 como o persoal de xerencia existente, polo que resolver谩 o que proceder respecto da integraci贸n deste persoal a trav茅s da creaci贸n das correspondentes relaci贸ns de postos de traballo no seu cadro de persoal, acorde coas exixencias da configuraci贸n territorial que abrangue o 谩mbito de actuaci贸n dos parques de bombeiros.

Unha vez publicados no Diario Oficial de Galicia os presentes estatutos, o titular da Presidencia da Comisi贸n Xestora proceder谩 no prazo m谩ximo de dous meses 谩 convocatoria da sesi贸n constitutiva do Pleno do consorcio, na que se elixir谩n as persoas titulares da Presidencia e Vicepresidencia do mesmo, do xeito establecido no artigo 9 dos estatutos, inici谩ndose o seu funcionamento.

Notificarlles este acordo aos interesados conforme coa normativa vixente.

Comunicarlle a aprobaci贸n definitiva 谩 Xunta de Galicia para a adopci贸n do acordo que proceda.

Designar como representantes da Deputaci贸n Provincial no Pleno do Consorcio, ademais do presidente (ao que lle corresponde a dita representaci贸n en todo caso, conforme co artigo 8 dos estatutos), 谩s seguintes persoas:

Titular: D. Pl谩cido 脕lvarez Doba帽o, deputado provincial do Grupo Popular. Suplente: D. Argimiro Marnotes Fern谩ndez, deputado provincial do Grupo Popular

Titular: D.陋 Elvira Lama Fern谩ndez, deputada provincial do Grupo Socialista. Suplente:

D. Leopoldo Rodr铆guez Puga, deputado provincial do BNG.

APROBACI脫N DA MOCI脫N RELATIVA 脕 PRESCRICI脫N DOS F脕RMACOS DE 脷LTIMA XERACI脫N A PERSOAS DOENTES DE HEPATITE C.-

Acordo:

Instar ao Goberno galego para este se dirixir ao Goberno de Espa帽a e exixir que se garanta o acceso 谩s novas terapias para as persoas doentes de Hepatite C que o precisaren, de acordo co criterio dos m茅dicos/as especialistas.

Instar ao Goberno galego a tomar as medidas necesarias para que a terapia cos novos f谩rmacos para a Hepatite C se dispense nas farmacias hospitalarias a aqueles doentes a que lle for prescrita por persoal m茅dico especialista do Servizo Galego de Sa煤de, de xeito inmediato 谩 s煤a prescrici贸n.

Instar ao Goberno galego a suprimir a subcomisi贸n para o Tratamento da Enfermidade Hep谩tica, constitu铆da na Consellar铆a de Sanidade, que valora a quen se lle aplican os tratamentos, por constitu铆r un parapeto da administraci贸n e a coartada perfecta para negarlle o tratamento aos afectados/as.

Trasladar estes acordos ao presidente da Xunta de Galiza, 谩 titular da Consellar铆a de Sanidade e aos grupos parlamentares do Parlamento galego.

APROBACI脫N DA MOCI脫N RELATIVA 脕 SITUACI脫N ACTUAL DO CAMPO DE FUTBOL DE HERBA SINT脡TICA DO COLEXIO SALESIANOS

Acordo:

A Deputaci贸n Provincial de Ourense en combinaci贸n co Concello de Ourense, realizar谩n todas as actuaci贸ns necesarias para adquirir os dereitos que lle correspond铆an a Club Deportivo Ourense sobre o campo de Salesianos, para po帽elo a disposici贸n dos equipos de Ourense que carezan de instalaci贸ns propias e demanden o seu uso.